19.03.2018-696 SAYILI KHK İLE ŞEKER ÖZELLEŞTİMESİ ARASINDA ZITLIK VE BENZERLİKLER

Şeker özelleştirmesinde üretime  devam edileceği, sektörün ve ülkenin zarar göremeyeceği taahhüt edilmektedir. Ancak bunun dışındaki hususlar neler olabileceği değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Özelleştirmede 2014 yılındaki Anayasa Mahkemesinin iptal kararı öncesi yaşlılık aylığına hak kazananlara iş kaybı tazminatı ödenmez kuralı artık uygulanamadığından, yalnızca kendilerine iş bulunulan süre ile iş kaybı tazminatı ödeme sürelerinden hangisi önce gerçekleşirse artık işsiz kalan işçilere tazminat ödenemeyecektir.

İş kaybı tazminatları 2 asgari ücretle sınırlandırılmıştır. Bir diğer sınırlama Memur olup yüksek maaş alanların gittikleri kurumlarda daha az maaş hakkı olsalar da 3 yıl süre sabitlenen bir ödemeye kazanmaları, güvencenin 3 yıl sonra bitmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Özelleştirmede gerçekleştirilen amacın gerçekte özellikle yüksek ücret ve işçi maliyetleri nedeni ile  rekabet şansı olmayan maliyeti yüksek ürünlerin ancak TEKEL şeklinde oluşan fiyatlar ile sağlanabiliyor olması idi. Yüksek maliyetlerin tabii eleme sonucunun gerçekleştiği sıcak para beklentisi yanında yüksek maliyete neden olan işçilerinde tasfiyesini getirdiğini hatırlayabiliriz.

Devamını oku...

18.03.2018-ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Şeker fabrikası personelinin emekli hakkını kazanmasını kolaylaştıran geçmiş yargı uygulamaları;

-506 sayılı kanunun Ek 5 maddesindeki iptal kararından sonra Şeker Fabrikalarının üretim işlerinde çalışan işçilerin geçmiş dönem çalışmalarının EK 5 veya fiili hizmet zammına tabi hizmet olduğuna dair açılan davalardan en fazla on dava İptal kararından sonrası için tespitin mümkün olduğu gerekçesi ile iptal sonrası dönem için kabul kararları verilmiştir. Ancak mahkemeler tarafından tüm dönemler bakımından kabul edilip Onanan  yüzlerce dava bulunmaktadır (Adli yargı).

Bir dava türü ise mevsimlik çalışmaları kadrolu işçi olmalarına yeterli gün sayısına ulaşmayan işçiler için açılan davalar ile hem kadroya geçmeleri hem de başvuru tarihinden itibaren  sigortalılık dahil ücret hakkı veren dava türleri olmuştur (İdari yargı).

Devamını oku...

17.03.2018-ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI -ÇALIŞANLAR

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun 1994 yılında kabul edilmiştir.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışanlar;

Memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler olarak farklı statülere tabi idiler.

Özelleştirmenin gerçekleşmesi ile birlikte sağlanan haklar bakımından;

Nakle tabi Memur ve sözleşmeli personel ile işçilerin durumu;

Devamını oku...

15.03.2018-BAHAR ERKEN GELDİ PEKİ YA LEYLEKLER

Mevsim normalleri bu yıl değişti, küresel ısınmaya bağlı kışı göremeden bahara geçiyoruz.

Çiçekler açtı,bahar nerede ise 40-50 gün öncelenmiş oldu, çiçekleri takip eden günlerde leylekleri görürdük, bakalım onlarda erken mi gelecekler, yoksa küresel ısınma gökyüzünün örneğin ilk 1000 metre yüksekliğinde de, leylekler  göç için şöyle bir katman gökyüzüne bakıp kontrol edip yok ya daha göç mevsimi gelmedi deyip bildikleri zamanda mı gelecekler, ama o zaman baharın başına değil ortasına gelecekler (normalde nisan ayı başında çokça görüyoruz,mart sonuna gelmiş oluyorlar).

Leylekli bir çok sözümüz var,

Bebekleri leylekler getirir,

Lakırtıyı leylekler yapar.

Ama ben ille de leyleğin en özeli ne derlerse sabah gün doğumu ritüellerini takip eden öğrenir diyeyim.

Devamını oku...

11.03.2018-ÇALIŞMA BAKANINA TEŞEKKÜR VE 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA BEKLENTİLER

Son yıllarda özellikle iş ve sosyal güvenlik  hukuku alanında yapılmış değişiklikler ile;

  1. 6552 sayılı Kanun değişikliği ile Kamunun alt işveren işçilerinin kıdem tazminatından sorumlu tutularak hem kıdem tazminatları ödeme garantisine kavuşmuş ve hem iş güvencesine olumlu etkileri görülmüştür.
  2. Yurtdışı hizmeti olan kişiler için vatandaşlıktan çıkmış olsalar da önceki dönemleri borçlanma hakkının verilmesinin yanında sözleşmeli ülkelerden pek çoğundaki çalışmaların ve sigorta başlangıçlarının  (ilgili sosyal güvenlik sözleşmesine göre ) Türkiye bakımından başlangıç kabul edilerek emekli olmalarının/borçlanmalarının önündeki zorluğun kaldırılması,
  3. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile aylığı kesilen kişilerden kurum hatası nedeni ile aylığı kesilenlerin borçlanma veya hizmetlerinin aylık için yeterli bir süre devam edeceğinin kabul edilerek mağdur durumda bir çok kişinin mağduriyetinin giderilme yolunun açılması,
  4. Çalışma ilişkisi sona eren kişilerin işyerlerinin denetimlerinin artık Çalışma Bakanlığınca yapılmayacak olması,
  5. Nihayet 696 sayılı KHK ile getirilen sürekli işçi kadrolarına geçiriliyor olması,

Belki de 1,5-2 milyon sorunu çözmüş, bir değil on binlerce davanın önüne kapatarak hakkın geç alınmasının ve mağduriyetlerin önüne geçmiştir.

Devamını oku...

04.03.2018-Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmelik Değişikliğine İlişkin Genelge Özeti

05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik sonrası 2018/9 sayılı 01.03.2018 tarihli SGK genelgesinde açıklamıştır.

İlgili genelgeden özetleyebileceğimiz hususlar ;

1-Malüller bakımından;

Devamını oku...

02.02.2018-YÜZ KIZARTICI VEYA DEVLETE KARŞI SUÇ İŞLEYEN İŞÇİLER MÜKAFATLANDIRILMIŞ OLMUYOR MU?

SÜREKLİ İŞ KADROSUNA YERLEŞEMEYECEK ESKİ HÜKÜMLÜ ALT İŞVEREN İŞÇİLERİ NE YAPSIN

İşverenlerin eski hükümlülerden hem özel sektör hem kamuda belirli sayıda işçi çalışma zorunluluğu 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesinde  yapılan 15.15.2008 tar,h ve 5763 sayılı yasanın 2.maddesi değişikliği sadece kamu işyerlerine eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu getirilmiş, kamunun eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna bir seçenek daha oluşturulmuş ve eski hükümlü yerine askerlik veya terörle mücadele de malül sayılmayı gerektirmeyecek derecede yararlanan kişileri çalıştırma hakkı tanınmıştır. Kısaca sadece kamu eski hükümlü çalıştırmak zorundadır, eski hükümlü yerine malül olmayacak derecede yaralanan (asker ve terör sırasında) kişileri de çalıştırabilecektir.

696 sayılı KHK ile kamu alt işverenlerinin işçilerinin sürekli kadrolara yerleşmesinde (geçici md.23 ve 24) işçilerden 657 sayılı yasanın 48.maddesindeki memurluğa engel suç işlememiş olma koşulu getirilmiş olması nedeni , yüz kızartıcı suçlar,devletin güvenliği aleyhine suçları işleyen eski hükümlülere bu hak verilmemiş bulunmaktadır.

Halbuki eski hükümlülerin kamuda çalışmaları bakımından işlenen suçun türü önemli değildir. Memur olmaya engel olan suçu işleyen eski hükümlü dahi 4857 sayılı kanun md.30 kapsamında işçi olarak çalışma hakkına sahiptir. Bunun istisnasını ise kurumların kanunları oluşturmaktadır(Örn. Güvenlikle ilgili kurum ve kuruluşlar gibi).

Devamını oku...

23.01.2018-ASGARİ ÜCRETİN GÜNLÜK BELİRLENMESİNİN ÜCRET-SGK YA ETKİSİ

Asgari ücretin belirlendiği metinler.

Yılı

Resmi Gazete

Belirleme Şekli

Günlük

Aylık

2018

30.12.2017

günlük

67,65

X

2017

30.12.2016

günlük

59,25

X

2016

31.12.2015

günlük

54,90

X

2015

31.12.2014

günlük

42,45

X

2014

31.12.2013 Mükerrer

günlük

37,80

X

2013 2.yarı

29.12.2012

günlük

34,05

X

2013 1.yarı

29.12.2012

günlük

32,62

X

2012 2.yarı

30.12.2011

günlük

31,35

X

2012 1.yarı

30.12.2011

günlük

29,55

X

2011 2.yarı

31.12.2010

günlük

27,90

X

2011 1.yarı

31.12.2010

günlük

26,55

X

 

Asgari Ücret 2014 yılı ve öncesinde 16 yaşından büyükler ve küçükler olarak iki ayrı grup için belirlenirken, 2015 ve sonrasında tek bir asgari ücret belirlenmiştir.

Asgari ücret bir günlük çalışma karşılığı olarak belirlenmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu ilgili hükmü;

Asgari ücret

Madde 39 - İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul, üye oylarının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. ..”şeklindedir.

 

Asgari Ücret Yönetmeliği (01.08.2004 tarihli Resmi Gazete)

Devamını oku...

11.01.2018-6-BAŞVURUDA SON GÜN-KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK

Şu saatlerde kamu alt işverenlerine başvurular sona eriyor.

Birkaç gün içinde toplam başvuru sayısı açıklanır.

Düzenlemede başvuruya engel birkaç husustan biriside SGK dan aylık almamak idi,

Geçici 23 teki

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

Genel kavram olarak bu kapsama;

2022 sayılı kanun kapsamında alınan aylıklar girmemekteydi.

Devamını oku...

07.01.2018-5- MUVAZAA DAVASI SÜREN İŞÇİLER -KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK

696 sayılı KHK kapsamında  davalardan feragat ve sulhname imzalamaya hazır olma koşulu gerçekleşmedikçe sürekli işçi kadrolarına atanamayacağını bundan önceki  tarihli açıklamalarda birden çok tekrarlamıştım.

Ancak davası sürenlerden bir grup var ki onlar yeniden yeniden  düşünmek zorundadır.

Bu grup asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaa olduğunu iddia edenler.

Bu kişiler ;

İşten çıkarılmış işe iade davası devam edenler,

Yahut halen çalışmaya devam eden kişiler olabilir.

Devamını oku...

06.01.2018-4-ÜCRET HAKLARI -KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamunun sürekli işçi kadrolarına geçecek olanların;

-Ücretleri bireysel iş sözleşmelerine göre belirlenir yani ne alınıyorsa aynı ücret ödenmeye devam eder.

-Yüksek Hakem Kurulu ile imzalanan toplu iş sözleşmesi var ise burada belirlenen ücrete göre ödeme yapılır.

Ancak bu kişilerin  toplu iş sözleşmesinin tarafı sendikaya üyelik aidatı veya dayanışma aidatı ödemesi gerektiği yolunda sendika hukukçuları görüş beyan etmektedir. Bu koşulda 1 günlük ücret kadar sendika aidatı ödenir. Kişisel fikrimiz bunun temel ücret olduğu ve sendikaya üye olunmadan, dayanışma aidatı ödenmeden temel ücretin tüm sürekli kadro işçilerine uygulanacağıdır.

Devamını oku...

02.01.2018-2-İŞE İADE DAVASI SÜRENLER-KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK

İşe iade davası süren kişilerin süreci ne kanun ne de 01.01.2018 tarihinde yayımlanan tebliğ ile belirlenmemiştir.

Konunun anlaşılması bakımından örnekler üzerinden gitmek daha yararlı olacaktır.

2016 yılında işten çıkarılan işçi işe iade davası açmış Ekim 2017 de kesinleşme üzerine işyerine başvuru yapmış ve Kasım 2017 işçi işe başlatılmıştır.  Bu koşulda işçi sürekli kadroya geçirilebilecektir.

Aynı işçinin işe başlatılmadığını ve boşta geçen süre ve başlatmama tazminatının ödendiğini varsaydığımızda  bu işçi sürekli işçi kadrolarına atanamayacaklardır.

Belki bu işçinin 04.12.2017 tarihinden önce işten çıkan işçiler gibi geçici işçi kadrolarına başvurması mümkün olacaktır.

Devamını oku...

31.12.2017-SİVİLLER SORUMSUZ MU ; (696 sayılı KHK ile değişik 6755 SAYILI KANUN)

Yasal Düzenlemeler;

1-SON DÜZENLEME

6755  OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER İLE BAZI KURUM VE KURULUŞLARA DAİR  DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN  DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN

Sorumluluk

MADDE 37- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.

(2) (Ek: 20/11/2017-KHK-696/121 md.) Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.

2- ANAYASA

Devamını oku...

29.12.2017-1-KAMU ALT İŞVERENLERİ (TAŞERONLAR)- 696 SAYILI KHK (TEMEL KURALLAR)

696 sayılı KHK 24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve  127 maddesini ile 375 sayılı KHK yı değiştiren Geçici Madde 23, 24 ve 25. maddeleri ile 126 maddesi ile Ek 20. maddesi eklenmiştir.

Kapsamda olmayan kişiler; PTT, DHMİ, TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, TCDD, TKİ, TEDAŞ, TMO, Çay-Kur, Et Balık Kurumu gibi KİT’ler ise kapsam dışında bulunuyor. Keza TRT, Anadolu Ajansı, Merkez Bankası gibi kmi özel bütçeli kurumlar da kapsam dışında bulunuyor. (Bu kısım Şevket Tezel'in 25.12.2017 tarihli yazısından aynen alınmıştır)

Konu kamuoyunda çokça konulan ve ilgi duyulan konuyu kısa özetler olarak  aktarmak istiyorum.

1-Yürürlük 02.01.2018 tarihidir. (KHK md.136)

Devamını oku...

10.12.2017-SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ-SGK YÖNETİMİNİ CİDDEN TEBRİK EDERİM

05.12.2017 tarihli resmi gazetede sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı.

Sayfa yazarlarımızdan Vedat İlki bey 06.12.2017 tarihli yazısında geçici 36 maddesinin incelemiş ve 1.10.2008 den önce sürekli iş göremezlik geliri alırken ölenlerden % 50 den oranı az olanların hak sahiplerine de gelir bağlanmasına ilişkin değişikliği incelemişti. Bu hususta yargı kararları ile yıllardır bu grubun açtıkları davaların kabul edildiğini beyan edelim. Onlarca örnek bulunmakta.

Sayfa Yazarlarımızdan Şevket Tezel beyinde 11.12.2017 tarihinde başladığı yazı dizisinin yönetmeliği bir çok yönden inceleyeceği anlaşılmakta.

Ben öncelikle yargının yükünü azaltan yönlerde getirilen değişikliklerden kısaca söz etmek istiyoruz.

Devamını oku...

04.12.2017-1-2 ARALIK İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MİLLİ KOMİTESİNDEN NOTLAR

Ankara Üniversitesi konferans salununda 1-2. Aralık tarihlerinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Milli Komitesinde yapılan sunum ve tartışmalar sırasında almaya çalıştığım notlarım olup, yanlış anlama, eksik dinlemeye dayalı hataları barındırabilir. Burada anladığım şekli ile aktarmaya çalıştığım  ifadelerin ilgili kaynaklarından (sunum,görüş,ilgili kararlardan doğrulanması gerekir, bu hususları ön bilgi olarak kabullenmek daha doğrudur)

DOÇ.DR.GAYE BAYCIK’IN SUNUMU;

Devamını oku...

27.11.2017-YARGITAY KARARLARI- SOSYAL GÜVENLİK (3) EKSİK GÜNLE AYLIK

Tahsis için gereken koşullardan birisi de sigortalı gün sayısıdır.

İş kazası ve meslek hastalığında ise gün koşulu  aranmaz.

Ölüm, Malüllük, yaşlılık aylıklarında aranan en az gün sayısının tamamlanamamış olması ülkemiz bakımından tahsisin ret nedeni olup, bağlanan aylıklarda ise sonradan anlaşılması halinde bağlanan aylık kesilerek ödenmiş olanlar için borç çıkarılmaktadır.

Tahsis için yeterli gün bulunmaması halinde özellikle ölüm aylıklarında askerlik borçlanmalarına ait süredeki tam yılların SGK uygulamasının aksine yargı kararlarında 360 gün değil 365 gün olarak borçlanılma imkanı yerleşik uygulamadır.

Fiili hizmet zammına tabi işlerde geçen çalışmalar, ağır engelli çocuğu olan kadınların sigortalı günlerine yapılan eklemeler, borçlanma imkanı veren haller hep gün eksiğini tamamlamada kullanılmaktadır.

Devamını oku...

25.11.2017-YARGITAY KARARLARI-SOSYAL GÜVENLİK 2- 6111 PRİM TEŞVİKİ

İşverenler tarafından SGK’ya karşı açılan

kısacası işverenin davacı olduğu davalar;

Genel olarak;

-İdari Para Cezalarının İptali (İdari Yargı)

-Prim borcu-menfi tespit davası,

-SGK Prim teşvikleri,

Devamını oku...

22.11.2017-YARGITAY KARARLARI-SOSYAL GÜVENLİK 1 (İNTİBAK-SON TAHSİS YILI)

506 sayılı yasa tabi emeklilerin aylıkları emekli oldukları tarihten sonra sadece enflasyon oranında(TÜFE) oranında artarken, çalışanlardan kesilen sigorta primlerinin  kazançları TÜFE+GELİŞME HIZININ % 30’u kadar artmaktadır.

Belki de bu nedenle çok gerilerde kalan emekli aylıklarına ilave ayrıca zam verilir. 2015 ve 2016 yıllarında verilen 100’er TL ilave zam önceki yıllarda % veya 60TL den hangisi fazla ise , 2003 yılında da 75,00TL Sosyal Destek Ödemesi adı altında hayata geçti.

Tüfe artışı dışında gelen bu zamlar bazen emekli mi olayım, çalışmaya devam mı edeyim sorusunu düşük kazançlı işte çalışanlar bakımından emekli olmayı özendiren bir sonuca yöneltmiştir.

Devamını oku...

21.11.2017-YURT DIŞI KISMİ AYLIK (2) ASGARİ AYLIK NEDEN UYGULANMAZ

Hem Almanya hem Türkiye çalışması olan gurbetçilerin borçlanma ile Türkiye’den tam aylık hakları yanında kısmi aylık talebinde bulunma hakkı bulunmaktadır.

Almanya ile sosyal güvenlik sözleşmemizde şu hüküm bulunmaktadır.

Madde 29

Türk Sosyal Sigorta Mercii için aşağıdaki hususlar geçerlidir:

(b) Yetkili Türk Sosyal Sigorta Mercii bilahere, (a) bendine göre nazari olarak tespit edilen aylık veya gelirin, kendi mevzuatına göre geçen prim ödeme sürelerinin her iki akit taraf mevzuatına göre geçen prim ödeme sürelerinin toplamına olan oranına uyan kısmını hesaplar, bu şekilde hesaplanan aylık veya gelir meblağı, gereği halinde, Türk mevzuatında öngörülen en düşük aylık, aylık veya gelir düzeyine çıkartılır.

Bu düzenleme ile Türkiye’den kısmi aylık alan kişilerin aylıkları en düşük aylık veya gelir düzeyine yükseltilir. Ancak burada gereği halinde koşulu bulunmaktadır.

Peki asgari aylık veya gelir nedir.

Devamını oku...

16.11.217-YANILMA HAKKINI KULLANMAK (YURT DIŞI-KISMİ AYLIK)

Bilgiyi öğrenmek  yetmiyor.

Bir soruya cevap aranırken yeniden değerlendirilip,  bu süreçte soruyu doğru anladım mı ? Soruya esas bilgim doğru mu ? süzgecinden sonca cevap olarak başkasına ulaşıyor.

Yanlış öğrendiğim her bilgi, yanlış cevapladığım her soru son olmuyor. Aynı husus yeniden okunup, değerlendirildiğinde cevap yanlış ise cevap düzeltilmeyi hak ediyor. Belki yanlış cevaplar hiç olmamalı, yanlış cevaplar eksik öğrenmeye dayalı olabildiği gibi, olgunlaşan bir düşünce bazen haklı gerekçelerle eski görüşlerden veya standart hale gelen uygulamadan ayrılmayı gerektiriyor.

Güne özel yanlışım ise şuydu.

Devamını oku...

13.11.2017-MÜJDE; ÇİFT AYLIK, KOCA VEYA BABANIN SSK VEYA BAĞKUR’LU OLMASI

03.07.2017 tarihli yazımda  Baba SSK-Koca SSK  1.10.2008 öncesi ölümlerde sağ eş veya kızın çift aylık alamayacağını ifade etmeye çalışmıştım.

Kısaca İçtihatlara göre SSK’dan hem baba hem kocadan çift aylık alınamaz hale geldi.

İşte bu noktada ikisi değil biri SSK lı olursa sorunun nasıl çözümleneceği gündeme gelmiş ve 10 gün öncesine kadar sorun beklemede kalmıştı.

Yargıtayın 21. ve 10. Hukuk Daireleri  farklı statülerden;

Örneğin Baba SSK , Koca Emekli Sandığı,

Baba Bağ-Kur,  Koca SSK,

Koca Bağ-Kur, Baba SSK,

Baba Emeklisi Sandığı, Koca SSK;

Seçeneklerinde kadınların çift aylık alabileceklerine karar verdi.

Devamını oku...

09.11.2017-İŞ YARGISI VE ZORUNLU ARABULUCULUK (3) ELEŞTİRİLER,BEKLENTİLER

Önceki iki  yazımıza şu iki  hususu eklemekte yarar bulunmaktadır.

Daha önce işçiler Çalışma Bakanlığı ilgili birimlerine başvururlar, gerekli incelemelerden sonra  çözülemezse dilekçe dava dilekçesi gibi iş mahkemesine gönderilir, ilgili dava olarak devam etmek ister ise dava olarak devam edebilirdi. Ancak 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 10.maddesinde yer alan bu düzenleme artık yeni kanunda bulunmadığından yeni kanunla bu uygulamaya veda etmiş olduk. Yerine tabi ki zorunlu arabulucuk geldi.

Aynı şekilde 4857 sayılı İş Kanunu md.91 fıkra 2 7035 sayılı kanunun 13 maddesi ile getirilen değişiklik ile İŞ İLİŞKİSİ SONA EREN İŞÇİLER İÇİN ÇALIŞMA BAKANLIĞI İNCELEME YAPMAYACAKTIR. Sadece inceleme çalışmaya devam edenler ile sınırlıdır.

 

Arabuluculuk uygulamasının  iki  cephesi vardır.

Devamını oku...

25.10.2017-İŞ YARGISI VE ZORUNLU ARABULUCUK (2) KANUNİ DÜZENLEME

 

1-Yayım

7036 sayılı Kanun olarak İş Mahkemeleri  Kanunu olarak 25.10.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır.

2-Yürürlük

Zorunlu arabuluculuk, işe iade ve tazminatlarına ilişkin kısmı 01.01.2018’de diğer hükümler yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Buna göre zorunlu arabuluculuk 01.01.2018 tarihinde başlayacaktır.

3- Mahkemelerin uzmanlık alanı HSK tarafından belirlenir ve resmi gazetede yayımlanır.

4-Kapsamdaki işler

Devamını oku...

16.10.2017-İŞ YARGISI VE ZORUNLU ARABULUCULUK –TAKDİM (1)

491 sıra sayılı, 1/850 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu  Tasarısı TBMM tarafından kabul edilmiş halen imza sürecindedir.

İş yargısına  artan bir talep bulunmaktadır. Örneğin Ankara ilinde 1972 yılında  6 iş mahkemesi  varken sonradan kurulan 7,8,9 nolu mahkemeler kurulmuş, yeterli dosya olmaması nedeni ile kapanmış  1990 yılında ise yeniden kurulmuştur. Bu gün ise Ankara’da 45, Batı Adliyesinde 3 ve 1 tane de Polatlı’da yetkili olmak üzere toplam 49 iş mahkemesi bulunmaktadır. Yine Yargıtayda iş davalarına bakan 9 ve 10 nolu Daire Başkanlıklarının iş yükü nedeni ile 21 ve 22 nolu Daireler Kurulmuş 7 nolu Daire’de 2 yıl kadar bir süre hizmet vermiştir. Bölge Adliye Mahkemelerinde ise 5 daire iş yargısı ile görevlendirilmiştir.

Devamını oku...

26.09.2017-GAZİLER HAFTASI BİTMİŞKEN-GAZİLERİN SSK,BAĞ-KUR AYLIKLARINDAN 2330 ARTIRIMLARI GERİ İSTEN

12.07.2017 ve 26.09.2017 tarihli yazılarımda Gaziler için aylıktan kesme işlemlerini konu edinmiştim.

İlk yazımda 2330 aylığına hak kazandıran olay öncesi SSK,BAĞ-KUR Hizmetleri olanların bu günleri tasfiye edilmiş sayılarak, günlerinin yetmemesi halinde geçmişten başlayarak aylıklar kesilmiş ve 5 yıllık tutarlar borç çıkarılmıştı.

Sonrası yazımda Kurumun bu işleminden vazgeçerek 2330’e tabi olay yaşamadan öncesi dönem için hizmetler tasfiye edilmemiş kabul edilerek (1.1.2014 sonrası kanun gereği tasfiye edilmiş sayılacaktır-eskiler korunmuştur) aylıklar yeniden bağlanmış, çıkarılan borçlar terkin edilmişti.

Ancak işte bu aşamada yani yeniden aylık bağlama aşamasında bir işlem daha yapıldı.

Devamını oku...

16.09.2017-2011/58 sayılı SGK genelgesinden özetler-SGMD'ye atfen

2011/58 SAYILI GENELGEDEN ALINTILAR

Daha önce en üç kez okumama rağmen,

Genelgenin ilk halinden sonra çıkan genelgeler ile değişiklikler,

Zaman içinde unuttuklarım,

Geçen zamanda zihnimde yerleşen bilgiler ile genelgeyi  yeniden okudum.

Bakalım aldığım notlara sizler neler diyeceksiniz;

ALINTILAR;

Devamını oku...

29.08.2017-SOSYAL GÜVENLİKTE BALON HABERLERE DİKKAT

Sosyal Güvenlikte  iş takipçileri ve avukatlar yurtdışı basınında bolca balon uçuruyorlar.  Olmayan mahkeme kararları üzerinden olmayan iş taleplerinde bulunuluyor. Bunu ister adlarına sosyal güvenlik uzmanı diyen  iş takipçileri, ister avukatlar yapsın daha çok Avrupa’da Türkçe yayın yapan tv kanallarında yapmaktalar. Bunun yolu ise kendi reklamını-proğramını yapan kişilerin kanallara para ödemesi şeklinde yapmaktalar. Örneğin siz meşhur birisiniz tv sizinle proğram yapmak için size para verir değil mi, burada tam tersine bu kişiler tv lere para vermekte.

Sonuçları bakımından aslında sosyal güvenlik mücadelesine dönüşen süreçte sigortalılar aslında zarar değil totalda kar etmekteler. Aslında bir çok uygulamanın yoğun bir şekilde gelen taleplerle değiştiğini görmekteyiz.

Devamını oku...

29.08.2017-İŞVERENLER DİKKAT TEMYİZ SINIRI ARTTI-İŞ DAVALARI HIZLANDI

Eskiden işçi çıkarılır, dava açar, 1,5-2 yılda biter, biten karar icraya konur, teminat mektubu getiren işveren temyiz sonuna kadar yaklaşık 2-3 yıl kadar para ödemesini erteleyebilirdi.

Ancak yargıda 2016 Temmuzdan  bu yana sistem değişti. Kararlar önce İstinafa-Bölge Adliye Mahkemesine gidiyor. Orada kararlar yeniden yazılıyor, olması gereken gibi değişiyor. Ancak bu kararlar 41.532 Asıl alacak tutarını geçmiyorsa temyize gidemiyor. Yani kesinleşiyor.(41.532TL tutarı her yıl artan tutarlar olup, Bölge Adliye Mahkemesinin karar tarihindeki geçerli tutarlar esas alınır).

Bölge Adliye Mahkemeleri (Ankara örneği) yerel iş mahkemelerinden  gelen kararları 2-3 ay içinde inceleyip, karar oluşturuyor.(Bazı BAM’larda biraz daha gecikebiliyor) Bu şekildeki dava dosyalarının bir çoğu 41.532TL lik asıl alacak sınırını geçmediğinden temyize konu olamayarak yargılama son buluyor ve icralar kaldığı yerden devam ediyor.

Devamını oku...

25.08.2017-GAZİLERE MÜJDE, SAYIN ÇALIŞMA BAKANIMIZA, SGK BAŞKANINA VE GAZİLERİN VAKFINA TEŞEKKÜR

12.07.2017 tarihli yazım SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN GAZİLERE KÖTÜ SÜPRİZ başlığını taşımakta idi.

Aslında yazı bir gazinin aylığının kesilmesi ve borç çıkarılması üzerine tarafıma çözüm arama sürecinde kaleme alınmış, gazilerin, gazi derneklerinin ve SGK ilgililerinin soruna ilgi duyması üzerine SGK yetkilileri ve en son  Çalışma Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Sayın Mehmet Selim Balcı tarafından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar’a sorunun çözüleceği açıklanmış ve bu haber Vakfın facebook sayfasında paylaşılmıştı.

12.07.2017 tarihli yazımdan sonra gazinin SSK aylığının kesme işleminin kaldırılması ve baştan itibaren aylığa hak kazandığının kabul edilmesi için ilgili SGK birimine yaptığımız başvuruya ret cevabı verilmiş ve konu dava yolu ertelenerek Kamu Denetçiliği Kurumuna taşınarak SGK işleminin kanuna aykırılığından başvuru yapılmış ve asıl form dilekçeye ek 8 sayfalık bir metinle işlem ve düzenlemenin hangi yönlerden hukuka ayıkırı olduğu bir çok yönden açıklanmaya çalışılmıştı.

Sorun özetle gaziler Emekli Sandığı aylığı dışında (2330) ayrıca çalışarak ikinci bir aylığa hak kazanabiliyorlar. İşte bu ikinci aylık için gazi aylığından önceki sigortalı her tür çalışmanın tasfiye edilmiş sayılacağına dair 2014 yılından geçerli olacağına dair bir düzenleme yapılmış, ancak örnek olayımızda 2008 yılında aylık alan kişiye kural uygulanarak aylığı iptal edilip borç çıkarılmıştı.

Devamını oku...

23.08.2017-YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK- YÖNETMELİK DEĞİŞEN KANUNA UYDURULMUŞTUR.

Bilindiği gibi 4857 sayılı İş Kanunu md.53 düzenlemesi  ile;

1 yılını tamamlamış işçiler yıllık ücretli izne sahip olmaktalar ve hizmet süreleri;

-  5 yıl ve daha az olanlar 14 gün,

-  5 yıldan fazla ve 15 yıla kadar hizmeti  olanlar 20 gün,

- 15 yıldan fazla hizmeti olanlara 26 gün izin  verilmektedir.

6552 sayılı yasa ile yapılan ekleme ile YERALTI ÇALIŞANLARINA AYNI HİZMET YILLARI İÇİN 4’er gün ekleme yapılmış,

Devamını oku...

16.08.2017-NAFAKA ÖDEYEN KOCALAR İÇİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MU DENMİŞTİ.

Güncelliği kayboldu biliyorum. Ama ne zaman nafaka ödeyen kocanın yükümlülüğü ile SGK arasında bir ilişki kurulsa benim tüylerim diken diken olur. Zaman zaman da konuyu olması gereken yasal değişiklikler yönünden dile getiririm. Çok basit mesela SGK boşanıp babasından veya ilk eşinden aylık alan kadınlara yaptığı ödeme kadar ve boşandığı kocalar için mahkemece takdir edilecek nafaka tutarını geçmemek üzere alacak hakkına sahip olmalıdır. Bu yapılsın ben inanıyorum ki anlaşmalı boşanmalar ve hatta normal boşanmalar bile çok ama çok azalacaktır. Mali güce olan eş diyor ki ben ikibin lira ile ev geçindiriyorum. SSK lı Kayınpeder öldü hanımı boşayayım nasılsa boşandığım eşime ayrı yaşasak SGK 1.300 veriyor nasılsa kendini ve çocukları geçindirir anlayışı/bakış açısı boşanmalara giden yolda mali destek olmakta teşvik etmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı özellikle genç yaşta boşanan uzun süre nafaka ödeyen eşler için diyor ki, Kocalar Sosyal Güvenlik Kurumu’mu uzun süre nafaka ödemesinler şeklindeki beyanlar 2 hafta önce gündemi çokça meşgul eden açıklamalar olarak yer almıştı.

Nafaka ödememenin tabi ki bir çok yolu var;

Devamını oku...

14.08.2017-İKRAMİYE- TAZMİNAT- ANAYASA MAHKEMESİ KARARI VE MUHTEMEL SONUÇLARI

Resmi Gazetenin 02.08.2017 tarihinde yayımlanan Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru sonucu verilen  Genel Kurul Kararına göre

( E.2014/7621 ve 25.07.2017);

-Başvurucu; Emekli Sandığına başvurusu ve idare mahkemesi  davasında güncelleme istemiş, Ancak yerel mahkeme kararı istemi reddetmiştir(Karar sh.2  başlık 12).

-Mahkemeye yapılan güncellemeye ilişkin talep Bölge İdare Mahkemesi  tarafından esas tazminat isteminin dışında farklı bir talep  olarak değerlendirilemeyeceği açıklaması bulunmaktadır (Karar başlık 14).

Devamını oku...

06.08.2017-BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

 

Bilindiği gibi 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 2016 yılında çıkarılmıştı. Kanunun 18.maddesi uyarınca hazırlanan yönetmelik ise 03.08.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte yer alan bizce öne çıkan bazı düzenlemeleri özetlemek gerekirse;

Devamını oku...

26.07.2017-BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR (8) KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AŞILABİLİR-AŞILABİLİR Mİ

Kıdem tazminatında alt sınır asgari ücretin brüt tutarı olurken üst sınır bakımından olan sınırlamaya tavan denilmektedir.

Memur maaşlarına endekslenen tavanın 2017 yılı için halen (01.07-31.12.2017) arası dönem için 4.732,48TL iken 01.01-30.06.2017 arası dönemde  4.426,16 TL olmuştur.

Kıdem tazminatı geçmiş dönemlerde de    memur aylıklarının artışına ile birlikte aratarak bu rakamlar ulaşmıştır.

Tavan  tutarını aşan kıdem  tazminatı ödemesi yapılamaz.

Devamını oku...

20.07.2017-KADIN ÇALIŞMA BAKANIMIZA HAYIRLI OLSUN-KADINLAR KADIN BAKANDAN NE BEKLER (SOSYAL GÜVENLİK

İkinci kez bir kadın Çalışma Bakanı oluyor. Sayın Bakan Jülide  Sarıeroğlu'nu tebrik eder, başarılar, hayırlı hizmetler dilerim.

Erkeklerin çalışma yaşamında baskın oldukları, kadınların özellikle toplumumuza has özellikler  çalışma yaşamında yeterince başarılı olamamalarına neden olmaktadır.

Orta öğrenim başarı puanlarına  bakıldığında kızların erkeklerden daha başarılı olduklarını özellikle üniversite sınavlarında başarılarında görmekteyiz. Kızlar ile erkekler arasındaki başarı oranı kızlar lehine 10 puanlık bir farka ulaşmıştır (Yaklaşık erkekler % 45- kızlar % 55) ve bu oran daha artacaktır. Peki kızların daha başarılı olmalarına daha çoğunun üniversite mezunu olmalarına rağmen aynı dönem mezunu bir erkek ile kızın çalışma günleri mukayese edildiğinde kızların daha az gün çalışabildikleri görülmektedir. Belki de bunun doğal sonucu olarak kadınlar erkeklerden daha erken emekli olabilmektedirler.

Devamını oku...

18.07.2017-AYLIK HESAPLARINDA BİLİRKİŞİLERCE YARATILAN MUAMMA-ÖZELLİKLE BİLİRKİŞİLERE, YARGIÇLARA, D

Her gün birkaç aylık hesabı, bağlanmış aylıkların kontrolü, bağlanacak aylıkların kurgusu gibi işlemler sırasında rastladığım bilirkişi raporlarında yapılan uygulamaya aykırı hesaplamalardan muamma oluşturulduğu, bu hatalar mahkeme aşamalarında düzeltilemese bile Bölge Adliye ve Yargıtayda temyiz aşamalarında fark edilerek düzeltme yapılmak suretiyle  sağlanmaktadır. Doğal olarak yargı kararlarının kesinleşmesi uzamakta, olması gereken ilk ve tek doğru bilirkişi raporu yerine düzeltme sonrası ikinci ve sonraki raporlar alınmak sureti ile sonuca gidilmektedir. Bu ise artan yargılama masraflarına neden olmaktadır. Üstelik kaybedilen davalar nedeni ile SGK vekiline ret vekalet ücreti ödenmektedir (2.000TL civarında).

Aylık hesaplarının nasıl yapılacağı SGK 2011/48 ve 58 sayılı genelgelerinde ve Yargıtayın Bozma kararlarında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Devamını oku...

17.07.2017-5 PUANLIK TEŞVİK-SGK HASIM-KAMU İHALELİ İŞ-HASIM SGK (İŞVERENLER İÇİN)

5510 MD.81-1(ı) başlığında yapılan düzenleme 1.10.2008 tarihinden itibaren kamudan ihaleli iş alan işverenlerinde 5 puanlık hazine teşvikinden yararlanma imkanı getirmiş, düzenleme daha sonra  kamu işyerinden iş ala işverenler kapsamdan çıkarılmıştı.(2011 yılı 6111 sayılı kanun değişikliğine kadar.

Kanunun yürürlükte kaldığı dönemle sınırlı olmak üzere, SGK’yı hasım tutan yüzlerce dava açılmış ve davalarda Yargıtay 10. Hukuk Dairesi SGK’yaı hasım kabul ederken 21.Hukuk Dairesi SGK yerine Hazine’nin hasım tutulması gerektiğini kabul etmişti.

Devamını oku...

14.07.2017-SAHİ TAVAN KAÇ PARA- PARADAN ÜSTÜN DEĞERLER

13 Temmuz 2017 tarihli Güneş Gazetesinin ekonomi sayfasında  emekli maaşını çalışırken artırım başlıklı yazıda SGK tavan kazanç örneği verilirken SGK’ya tavan (10 bin 705,50 liradan) kazanç bildirilmesi açıklamasına yer verilmesi garipsedim.

2017 yılı için tavan asgari ücretin brütünün 7,5 katı idi yani bu hesapla 1.777,50*7,5= aylık tavan kazanç tutarı 13.331,25 TL dir. Peki niye 10.705,50 denilmiştir. Geçen sene asgari brüt kazanç 1.647*tavan çarpan oranı 6,5 = 10.705,50 yani bu tutar 2016 yılı tavan kazancı olmakta idi. Herhalde yazıyı kaleme alan ya örnek olduğu için ya tavan kazancın değiştiği gerçeğini görmezden gelerek örnekleme yapmıştı.

Devamını oku...

13.07.2017-OHAL İHRAÇLARININ İTİRAZ YERİ-KURALLAR BELİRLENDİ

685 sayılı KHK ve Usul ve Esaslara ilişki Resmi Gazete metinleri  aşağıya alınmıştır.

Kısa Notlar;

1-685 sayılı KHK md.13 dayanak alınmıştır.(685 sayılı KHK 23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2-Başvuru süresi 60 gündür. Süre bundan sonraki ihraçlarda ihraç, eskilerde başvuruların alınmaya başlayacağı günden başlatılır.

3-İhraçlar, ilişiği kesilen öğrenciler, kapatıla işyerleri, ölenlerin kanuni mirasçıları başvuru hakkına sahiptir.

Devamını oku...

12.07.2017-SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN GAZİLERE KÖTÜ SÜPRİZ

Aslında sosyal güvenliğin temel amaçlarından birisi de gazileri korumak.

Gazilerimiz ise canından bir parçayı güzünü kırpmadan vermiş yiğitlerimiz. Haklı bir neden olduğunda canlarını vermekten çekinmeyen kişiler.

Devletin varlığı, bekası için gerek güvenlik kuvvetlerinden, gerekse bu amacı gerçekleşmesine hizmet eden sivillerin hayatları  kaybedenlerine şehit, hayata tutunabilenlere ise gazi olarak adlandıran sistem sosyal güvenlik bakımından 5434,5510,2330,3713 gibi yasalar ile koruma sağlıyor. Olağan hizmetlerde 5434 eski, 5510 yeni kamu görevlilerini korurken terör gibi nedenlerle zarar görenleri ise 2330 ve 3713 sayılı yasalar koruyor.

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanmasına dair kanun 6.11.1980 tarihinden bu yana yürürlükte ve özellikte erler bakımından uygulama alanı bulunuyor. Ve kanun gereğince Erlere memurlar gibi aylık bağlanırken, SSK ve BAĞ-KUR veya diye sosyal güvenlik (bazı bankalar gibi) kapsamında olanlara bağlanacak aylıkların % 25 artışla aylık bağlama imkanı getiriyor.

Devamını oku...

05.07.2017-BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN MADENCİNİN FİİLİ HİZMET ZAM SÜRESİNİN 506 VE 5510 SİGORTALILARI BAKIM

BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN MADENCİNİN FİİLİ HİZMET ZAM SÜRESİNİN 506 VE 5510 SİGORTALILARI BAKIMINDAN EMEKLİ YAŞINA ETKİSİ

Ocak 1969 doğumlu olan 15.12.1991 tarihinde normal SSK’ya giren 01.08.2008 tarihinde yer altı maden işinde (4 kodu ile bildirim yapılan) işe başlayan sigortalının emekli talebine SGK tarafından 50 yaşında yaşlılık aylığı alabileceği cevabı verilmiştir. Sigortalının  maden işyeri kapsamında 2.524 günü, bu günlerin ¼ eklemesi ile 631 günü ve maden işleri öncesi günleri ile toplam 9.710 günü bulunmaktadır.

 

Konuyu düzenleyen mevzuat;

Devamını oku...

03.07.2017-ÖLÜM SSK HEM BABADAN HEM KOCADAN ÇİFT AYLIK ARTIK YOK

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 19.04.2017 tarihli ve 2017/1184 E.  ,  2017/814 K., E.2017/1016,K.2017/813, E.2017/389,K.2017/820 ve ayrı 22 adet aynı verilen daha esas ve karar nosundan verilen kararlarda ;

506 sayılı Kanun döneminde hem kocası, hem babası ölen kadınların artık ÇİFT AYLIK alamayacakları kararı verilmiştir.

Aslında daha önce bir hukuk genel kurulu ile genişleyen uygulama bulunmaktaydı ve belki binlerce dosyadan çift aylık bağlanmıştı.

Artık yargı daha önceki içtihatların aksine kuralların çift aylığa izin vermeyeceğini kabul etmiştir. YENİ DÖNEMİN ÖZELLİĞİ ŞUDUR BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞU İLE YARGITAY İÇTİHAT MAHKEMESİ ÖZELLİĞİNE KAVUŞMUŞTUR. İÇTİHATLAR ARTIK KOLAY DEĞİŞMEZ HALE GELMİŞTİR.OLUŞAN YENİ GÖRÜŞ SÜRECEKTİR.

Kişisel kanaatimde baştan itibaren kuralların çift aylığı izin vermediği şeklindedir. Yani önceki yargı dönemi kabulü doğru değildi.

Biri SSK lı olmayan ölümler bakımından eski uygulama sürmektedir.

Yukarıda verilen kararın metni şöyledir.

"İçtihat Metni"

Devamını oku...

28.06.2017-GENEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN 7020 YAPILANDIRMASI YOK-GEREKTE YOK

7020 sayılı yasa içerisinde genel sağlık  sigortası borçları yer almıyor. Bu nedenle yapılandırma yoluna gidilemiyor.

Zira 6824 yasa ile 5510 sayılı kanunun geçici 73.maddesi ile yapılan değişiklik sonucunda;

-Eski genel sağlık sigortası prim hesaplama usulünden vazgeçilmiş yerine iki tip getirilmiştir.

Bütün hesaplamalar prime esas kazancın alt sınırının % 3 ü üzerinden hesaplanır. Bu tutarda aylık asgari kazanç 1.777,50X 0,03=53,33TL aylık prim tutarı olmaktadır. Bu prim aynı tutar olarak geçmiş dönemler içinde uygulanır.  Geçmiş dönem hesapları da bu şekildedir.

Kanunun yürürlük tarihinden önceki 12 ay içinde gelir testine başvuranlar ile yeni uygulamaya göre hesaplanan borca tebliğinden itibaren 1 ay içinde gelir testi için başvuranlardan kazançları asgari kazancın üçte birinden az olanların (burada ailedeki kişi sayısı X asgari kazancın üçte biri) borçları tümden silinecektir. Üçte birden fazla olanlar ise  aylık 53,33TL ödeyecektir.

53,33 TL aylık ödeme yapmak zorunda olanlar;

Devamını oku...

27.06.2017-7020 KANUN YAPILANDIRMASI (Sosyal Güvenlik Bakımından)

Kanun                  : 27.05.2017 tarihli resmi gazete, yürürlük yayım tarihi, 5510 md.88’e  eklenen hüküm için  01 Ocak 2018

 

Genelgeler         : 2017/21 ve  2017/22 (rücuan alacaklar).

Devamını oku...

23.06.2017-İşçi buluşları

İŞÇİ BULUŞLARI

Bugün işe iade davası ret edilen, kesinleşen bir işçi arkadaşımız ısrarla davasının yeniden incelenmesini istedi, yöntem olarak kesinleşen kararlara karşı maddi hata yolu ile düzeltme istenebiliyor. Bazen sonuçta alınıyor.

Verimsizlik nedeni ile işen çıkarılan işçinin söylediği şuydu  5 çalışma yılımda verimliliğin artırılması için 12 den fazla öneride bulundum hepsi de yapıldı ve ben ödülde aldım dedi. Davasında  esas yön son çalışma yılında aralıklı sağlık raporları nedeni ile yargının bu sonuca ulaştığını gördüm.  Üretken fikirleri olan işçimizin bu yönü davaya hiç yansıtılmamıştı.

Devamını oku...

06.06.2017-2-3 HAZİRAN GALATASARAY HUKUK FAKÜLTESİ-İSTANBUL BAROSU ETKİNLİĞİ

Galatasaray Hukuk Fakültesi  ile İstanbul Barosu tarafından düzenlenen yılda bir etkinliklerin 21 ncisi yapılmış oldu.

İki gün  içinde değerlendirilen konular Bölge Adliye Mahkemelerinin uygulamalarını Ankara Bölge Adliye (BAM) 8.Daire Başkanı Şahin Çil aktardı. Diğer konular ise daha çok 8 Haziranda TBMM’de görüşmelerine başlanacak İş Yargısında zorunlu arabulucuk kanunu ve iş mahkemeleri kanununda yapılacak değişikler ile Bilirkişilik Kanununun uygulamaları idi.

Bölge Adliye Mahkemelerinin uygulamasına esas alınan ilkelerin Adalet Akademisinde 9,10 ve 11 Kasım 2016 da yapılan toplantıda oylama ile belirlenmiş olduğu ve bu ilkelerin Adalet Akademisi sayfasında yer aldığı bildirildi.  (http://www.taa.gov.tr/duyuru/9-11-kasim-2016-tarihleri-arasinda-bireysel-is-hukuku-konulu-meslek-ici-egitim-programimiz-gerceklestirilmistir/)

Devamını oku...

23.05.2017-SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI BİTERKEN- 5510 80 VE 17.MADDELERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİYİ FARKETMEK

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI BİTERKEN- 5510 80 VE 17.MADDELERİ ARASINDAKİ

ÇELİŞKİYİ FARKETMEK

Devamını oku...

14.05.2017-ENGELLİLER HAFTASI KORUMALI İŞYERİ ENGEL TİPİNE GÖRE DAHA İŞLEVSEL OLABİLİR

Engelliler haftası nedeni ile öncelikle Korumalı İşyerinin anlam ve özelliklerini sıraladıktan sonra görülecek husus korumalı işyerlerinin sırf engelli bireylerden oluşmadığı, en az % 25 oranında engelli arandığı, engellilerin eğim, sevk ve idaresi için yeterli düzeyde  engelsiz bireyin varlığı halinde engelli çalışan sayısının daha üst oranlara çıkarılabilme imkanı olsa da esasen engellilerin iş yaşamına alıştırılması 5378 md.13 kapsamında  rehabilitasyon başlığı altında izin halinde özel sektöründe yapabileceği işler arasında sayılmıştır.

Yoğun engelli bireylerin çalıştırılması ile eğitimi ayrı süreçlerdir.

Ancak engelli istihdamı bütün bu desteklere rağmen yeterli düzeyde olamamaktadır.

Devamını oku...

KAMU TAŞERONLARI- KIDEM TAZMİNATI FONU- TEKLİ YETERLİ GÜVENCE SEÇİMİ

Kamuda çalışan tüm personelin toplamı Devlet Personel  Başkanlığı  (http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler/kamu-personeli-istatistikleri)   31.12.2016 tarihli verilere 3.341.049 personelden  işçilerin sayısı 85.230 sürekli işçilerden, 10.584 geçici işçilerden oluşuyor.

Kamuda  ihaleli işlerde çalıştırılan taşeron işçilerinin sayısı ise 750.000 kişi civarındadır.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...