25.08.2017-GAZİLERE MÜJDE, SAYIN ÇALIŞMA BAKANIMIZA, SGK BAŞKANINA VE GAZİLERİN VAKFINA TEŞEKKÜR

12.07.2017 tarihli yazım SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN GAZİLERE KÖTÜ SÜPRİZ başlığını taşımakta idi.

Aslında yazı bir gazinin aylığının kesilmesi ve borç çıkarılması üzerine tarafıma çözüm arama sürecinde kaleme alınmış, gazilerin, gazi derneklerinin ve SGK ilgililerinin soruna ilgi duyması üzerine SGK yetkilileri ve en son  Çalışma Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Sayın Mehmet Selim Balcı tarafından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar’a sorunun çözüleceği açıklanmış ve bu haber Vakfın facebook sayfasında paylaşılmıştı.

12.07.2017 tarihli yazımdan sonra gazinin SSK aylığının kesme işleminin kaldırılması ve baştan itibaren aylığa hak kazandığının kabul edilmesi için ilgili SGK birimine yaptığımız başvuruya ret cevabı verilmiş ve konu dava yolu ertelenerek Kamu Denetçiliği Kurumuna taşınarak SGK işleminin kanuna aykırılığından başvuru yapılmış ve asıl form dilekçeye ek 8 sayfalık bir metinle işlem ve düzenlemenin hangi yönlerden hukuka ayıkırı olduğu bir çok yönden açıklanmaya çalışılmıştı.

Sorun özetle gaziler Emekli Sandığı aylığı dışında (2330) ayrıca çalışarak ikinci bir aylığa hak kazanabiliyorlar. İşte bu ikinci aylık için gazi aylığından önceki sigortalı her tür çalışmanın tasfiye edilmiş sayılacağına dair 2014 yılından geçerli olacağına dair bir düzenleme yapılmış, ancak örnek olayımızda 2008 yılında aylık alan kişiye kural uygulanarak aylığı iptal edilip borç çıkarılmıştı.

Sayın Bakan ve SGK Başkanının açıklamalarından sonra 25.08.2018 itibari ile vekili bulunduğum gazi arkadaşımızın SSK dan aldığı ve kesilen aylığı tekrar bağlanmış ve 100 bin TL yi aşan borç çıkarma işlemi iptal edilmiştir.

Bu aşamada 2014 yılı öncesi gazilerin ikinci aylıklarından doğan sorun çözülmüş oldu. Sayın Bakana, Kurum Başkanına, Vakıf Başkanına emeği geçen tüm sosyal güvenlik, vatan sevdalılarına ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.

Ancak 2330 md.4 te yapılan değişiklik ile iki hususun yasa ile düzenlenmesi nedeni ile 2014 ve sonraki olaylar için sorun ancak yasa değişikliği ile aşılabilecektir.

Buna göre;

1-Gazilik öncesi sigortalar, ikinci aylık yönünden tasfiye edilmiş olmaktan çıkarılmalı,

2-Gazilerin gazi olmalarına yol açan arıza ile ikinci aylığa hak kazanmalarının engellenmiş olması-yasak olmaktan çıkarılmalıdır. Zira İş kazası geçiren kişiler sürekli iş göremezlik geliri alırken aynı arızalar % 60 olursa malül olmaktalar, vergi indirimi veya çalışma gücü kaybı % 40 ve yukarı olursa erken yaşlılık aylığı alabilmektedirler. Kanun koyucu özellikle SSK ve BAĞKUR’lular yönünden (4-1a ve b sigortalıları) iş kazası geçiren ve meslek hastalığına yakalanan kişiler için bir sınırlama getirmez iken vatan savunmasında yaralananlar için getirilmiş olan sınırlamanın eşitlik ilkesine ve milli duygulara aykırılığı ortadadır. Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığımız başvuruda bu hususta açıkça vurgulanmış, SGK’ya mevzuat değişikliği önerilmesi talep edilmiştir.

Milli birliğe katkısı nedeni ile tüm emeği geçenlere ve sabırlı bekleyişleri nedeni ile gazilere teşekkür ederim.

06.09.2017 TARİHİNDE EKLEME YAPILAN  KISIM

Aynı sorunda SGK yapılan ödemelerin % 25 kısmının 2330 sayılı kanun gereği artışlı ödeme olduğu, bu dosyalardan  ödemesi yapılmaması gerektiği gerekçesi ile son 5 yılın  tüm aylığın beşte birlik kısmını borç olarak işlem tesis etmeye başlamıştır (100 asıl+ % 25  nakdi tazminat kanunu artırımı= 125 birim/5= 1 ). Ayrıntılı çalışma yaptığımızda ayrıca bir yazı olarak takdim edilmeye çalışılacaktır.