29.08.2017-İŞVERENLER DİKKAT TEMYİZ SINIRI ARTTI-İŞ DAVALARI HIZLANDI

Eskiden işçi çıkarılır, dava açar, 1,5-2 yılda biter, biten karar icraya konur, teminat mektubu getiren işveren temyiz sonuna kadar yaklaşık 2-3 yıl kadar para ödemesini erteleyebilirdi.

Ancak yargıda 2016 Temmuzdan  bu yana sistem değişti. Kararlar önce İstinafa-Bölge Adliye Mahkemesine gidiyor. Orada kararlar yeniden yazılıyor, olması gereken gibi değişiyor. Ancak bu kararlar 41.532 Asıl alacak tutarını geçmiyorsa temyize gidemiyor. Yani kesinleşiyor.(41.532TL tutarı her yıl artan tutarlar olup, Bölge Adliye Mahkemesinin karar tarihindeki geçerli tutarlar esas alınır).

Bölge Adliye Mahkemeleri (Ankara örneği) yerel iş mahkemelerinden  gelen kararları 2-3 ay içinde inceleyip, karar oluşturuyor.(Bazı BAM’larda biraz daha gecikebiliyor) Bu şekildeki dava dosyalarının bir çoğu 41.532TL lik asıl alacak sınırını geçmediğinden temyize konu olamayarak yargılama son buluyor ve icralar kaldığı yerden devam ediyor.

Bu hali ile 41.532 TL sınırını geçmeyen her alacak davası 2-3 yıl öne alınmış olduğundan işverenlerin işçi alacağı davalarındaki maliyet ve ödeme zamanlarına göre bütçelerini-hesaplarını revize etmeleri gerekiyor.

Bu süreç aynı zamanda Yargıtaya  giden dosya sayılarını azaltacağından zamanla temyiz süreci de kısalmış olacak.

Yargılama giderleri ile işçi alacağı nerede ise % 60 civarında artar ve nerede ise toplam alacağın % 20 si kadarı harç olarak devlete gider ( yargı harcı, icra tahsil harcı, cezaevleri harcı vs). İşçinin cebine ise çoğu zaman asıl alacak civarında bir tutar kalır. Belki daha azı kalır.

İşverenler azalan-kısalan yargılama sürecini nazara alarak, artacak maliyetlerin kısalan süre ile mukayesesinde ihtilafı uzatmaya değmez-karsız olarak kabul ederek, uzlaşarak bir çözüme gitmeleri beklenebilir.  Azalan dava sayısı, zamanında belki birazcık daha az olsa da elde edilen hak olarak karşımıza çıkacaktır