02.04.2018-Yeni İstihdam Teşvikinde Nedenler Nasıllar

Bozulan ekonomi ve istihdam yapımız yaklaşık 10 yıldır yoğun biçimde istihdam teşvikleriyle desteklenmeye çalışılıyor. Kimi birbirini izleyen, kimi de çakışan istihdam teşviklerimize 7103 sayılı Kanun ile bir yenisi daha eklenmiş bulunuyor.  01.01.2018 tarihinden geçerli olarak 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren bu istihdam teşvikini imalat ve bilişim sanayiinde çalışacaklar ile diğer işyerlerinde çalışacaklar için ikiye ayırmak gerekiyor.

Teşvikin Süresi Ne Kadar?

Teşvikin süresi 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında olmak kaydıyla 12 ay olup, bu süre işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile İş-Kur’a engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacak.

 

Bu Yeni İstihdam Teşvikine Konu İşçiler Kim Olacak?

 • İş-Kur’a işsiz olarak kayıtlı olacak. Ülkemizde iş arıyorum diye İş-Kur’a başvurmayanlar işsiz sayılmıyor. Bu nedenle bu teşvike konu işçi işsiz olduğu tescilli işçi olacak.
 • İşçinin işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede ayda toplam 10 günden fazla 4/a (SSK) veya 4/c (Memur)  veyahut zorunlu 4/b sigortalısı olmaması şart. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamındaki işçilerin işe alınmaları halinde teşvikten faydalanmaları ise mümkün bulunuyor.
 • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında teşvik uygulanması mümkün bulunmuyor.

 

Son Teşvike Konu İşyerlerinin Sağlaması Gereken Şartlar

 • Bu teşvikten faydalanacak işyerlerinin şartları sağlayan işçileri bir önceki takvim yılında bildirdikleri aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe almış olmaları,
 • İşverenin İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması,
 • Teşvike konu olarak alınacak işçinin 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • İşyerinin kamu işyerleri, ya da 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinden olmaması,

 

Gerekiyor.

 

Teşvikin Parasal Tutarı

İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında;

işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı İşsizlik Fonundan karşılanacak.

 

İmalat Sanayii Teşviki

Bu teşvik diğer alanlarda uygulanacak teşvikten farklı ve daha pozitif özellikler barındırıyor.

Hangi işyerlerini kapsıyor?

 • 2017 yılında SGK verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan,
 • İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyeri olan,
 • 2017 yılında işyerinden SGK’ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işçi alan,
 • İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde veren, primlerin, yasal süresinde ödeyen ve SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan,

İşyerleri kapsam işçinde bulunuyor.

Bu işyerleri en fazla iki sigortalı için imalat sanayi desteğinden yararlanabilecek.

Hangi İşçileri Kapsıyor?

Bu teşvik,

 • İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olma,
 • İş-Kur’a kayıtlı işsiz olma,
 • İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da

eşi olmama,

 • 01.01.2018 tarihinden itibaren 4/a sigortalısı olarak işe alınmış olma,
 • İşe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 4/a, zorunlu 4/b ve 4/c sigortalısı olmama

Şartlarını sağlayan işçileri kapsıyor.

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında teşvik uygulanması mümkün bulunmuyor.

İmalat Sanayii Teşvikinin Özellikleri

Bu teşvikte prim ödeme gün sayısının 53,44 Türk lirası ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, ücret desteği olarak işverene ödenecek ve destek tutarı Fondan karşılanacak.

Bahse konu prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanacak.

Bu teşvik desteğinden yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak.

 

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir