2012-2017 DÖNEMİNDE HANGİ EMEKLİ AYLIKLARI DAHA FAZLA ARTTI (MEMUR/SSK AYLIĞI) ?

2012-2017 DÖNEMİNDE HANGİ EMEKLİ AYLIKLARI DAHA FAZLA ARTTI (MEMUR/SSK AYLIĞI) ?
2012-2017 yılları arasında Ocak ayından Ocak ayına Asgari Ücret, Memur emekli aylıkları ve SSK Yaşlılık aylıklarının en düşük (taban) taban aylıklar bakımından yapılan değerlendirmelerde yıllara göre zam oranları ve aylık tutarları şöyle olmuştur.

Devamını oku...

ARTAN SOSYAL GÜVENLİK İHTİYACI


Sosyal Güvenlik,

Genel olarak bağımlı çalışanların brüt ücretlerinin  prim olarak % 34,5 karşılığı olduğuna  ve bununda ele geçen net ücreti yarısı olduğuna göre çalışırken elimize geçmeyen bir para olsa da her şeyden önce kazancımızın yarısının gittiği bir kaynak olarak sadece emekli zamanımızda değil genel sağlık sigortası, işsizlik gibi sigortalar ve iş kazası meslek hastalığı hallerinde de bize koruma sağlamaktadır.

Ancak çalışırken bu korumaların ya değerini bilmediğimizden gerçek kazanç üzerinden prim yatırılmamasına göz yummakta veya bilerek kendi geleceğimizde mali bağımsızlıktan vazgeçmemiz anlamına geliyor.

Sosyal Güvenlik parasal olarak ne kadar değerlidir.

En yüksek prime tabi olan kişiler 2017 yılında

Devamını oku...

KIRK DAKİKA-BİR ÖMRE VEDA-BEYAZ GÜVERCİNİN İÇİN ÜZGÜNÜZ RUSYA


Ölümün yakışanı vardır. Güvenin yakışanı vardır.

Ne bu ölüm, ne güven yakışmadı bize,Ankara büyükelçin Andrey Karlov için üzgünüz Rusya,

Devamını oku...

İNSAN KAYNAKLARI GÜNÜ VE BİLGİ HAVUZU


Ali Tezel eski Sarıyer Şubesi şimdilerde İnsan Kaynakları hizmeti veren yine Ali Tezel sayfa yazarlarımızdan Nimet Yanmaz ve bir diğer insan kaynakları  yetkilisi ile İnsan Kaynakları için neler yapılabilir değerlendirmesini gerçekleştirdik.

Ulaştığımız sonuçlar şöyledir.

 1. İnsan Kaynakları günü/haftası olarak kutlanan bir gün olmalıdır.
 2. İnsan Kaynakları çalışanlarının temel bilgi ihtiyaçlarını karşılayan ortak bir bilgi havuzu oluşturulmalı ve kaynak insan kaynakları çalışanları için ücretsiz olmalıdır.
 3. İnsan Kaynaklarının ihtiyacı olan;

  Devamını oku...

  100 TL ZAM ALMAK İÇİN EMEKLİ OLMAYA DEĞER Mİ ?

  100 TL ZAM ALMAK İÇİN EMEKLİ OLMAYA DEĞER Mİ ?

  Bilindiği gibi 2016 yılında emekli olanlara +100 TL zam verilmektedir.

  Önce bu zam nasıl uygulanıyor ona bakalım.

  Aylık hesabında 2016 başı aylık hesaplanır, Ocak 2016 emekli zammı uygulanır.

  Sonra 100 TL zam eklenir bulunan tutara Temmuz 2016 zammı eklenir.

  Bu şekilde bulunan aylık 2016 aylığıdır.

  Örnek 2016 başı aylık 1.500TL + Ocak zammı *% 3,86=  1.557,90 TL + 100TL zam= 1.657,90 buna Temmuz zammı  % 3,63 eklendiğinde 1.718,08TL zamlı aylık uygulanacaktır.

  Devamını oku...

  ENGELLİ STATÜSÜNÜN KÖTÜYE KULLANIM ÖRNEĞİ-DEĞİŞTİRİLME İSTEĞİ


  Öncelikle sayfa yazarlarımızdan Vedat İlki beye 03.12.2016 tarihli yazısı nedeni ile teşekkür ediyorum.              (http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8644)

  Engelliler günü geçmiş olsada, engelli kardeşlerimizin ve onları unutmayan, yaşamın bir parçasının en doğal halinin engellilik olduğunu yüreğine sindirmiş ve engelsiz bir yaşam için gayret eden herkese minnettarım.

  Aslında yaşamınızın en az belli bölümlerinde her birimiz engelliyiz.

  Neler mi bunlar;

  Devamını oku...

  ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARINDA OLAY TARİHİNDE REŞİT OLAN TARAFIN BU UYGULAMADAN YARARLANMASI ENGELLE

  ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARINDA OLAY TARİHİNDE REŞİT OLAN TARAFIN BU

  UYGULAMADAN YARARLANMASI ENGELLENMELİDİR.

   

  Cinsel saldırı ve  çocukların cinsel istismarı Türk Ceza Kanununda insanlığa karşı suçlar içinde sayılmıştır (TCK md.77/f)., çocukların cinsel istismarı ise 103.maddede özel olarak düzenlenmiş ve 15 yaşını doldurmamış her çocuk için her tür cinsel davranış 15 yıla kadar, cinsel ilişkinin varlığı halinde cezanın alt sınırı 16 yıl olarak düzenlenirken, 104.maddede 15 yaşını bitirmiş kişiler ile rızaen cinsel ilişkiye girilmesi halinde ise şikayet halinde 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılması düzenlenmiştir.

  Bu suçların mağdurlarının mutlaka kız çocukları olması gerekmemektedir. Erkek çocuklara yönelik 18 yaşını bitiren kız-kadınlar tarafından gerçekleştirilecek eylemlerde suç kapsamındadır.

  Burada korunan kız çocuğu değil bütün çocuklardır.

  Kamu oyunda bugünlerde tartışılan konu ise 15 yaştan küçük olmasına rağmen rıza ile ilişkiye giren kişilerin daha sonra resmen evlenmeleri halinde failin bir defaya mahsus olmak üzere hapis cezasının infazından kurtarılması çalışmalarıdır.

  Alan ceza hukukçularının alanı olmakla birlikte,

  Kanunun amacının çocuğa yönelik tüm eylemleri yasaklamak olduğu açık olduğuna göre bu suçun sanığının sadece erkekler olması bu şekilde kabulü doğru değildir. Kızın 13 erkeğin 14 yaşında olduğu bir olayda sanık en az bir erkek değil ayrıca kızda sanık durumundadır. Ancak her nedense çocuk sayılsalar da sanık en az 2 kişi kız ve erkek olmalı, ayrıca ailelerde çocukların suçunu azmettirenler, suçun ortakları olarak ceza davasının muhatabı olmaktan kurtulmamalıdır.

   

  Bu kişiler baştan rızaen kanun dışı evlenmiş, reşit olunca resmen evlenmiş olsalar bile bir kezde olsa yaptırımların hafifletilmesi kural tanımaz insanları cesaretlendirecek, çocukların korunma amacı gerçekleşmeyecektir.

  Devamını oku...

  7. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU (kısa notlar)

  17-19 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen 7.Karayolı Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisinin bu gün son günü.

  Açılış konuşmalarını Ulaştırma Bakanı Sn.Ahmet Arslan ve İçişleri Bakanı Sn.Süleyman Soylu’nun yaptığı etkinliklere üst düzey yetkililer çözüm arayışında 7 ayrı oturumda buluşuyorlar.

  Trafikte herşeyden önce  birbirimize olan saygının öne çıkmasını vurgulaması anlamında bir saygı toplumu olan KONUK ÜLKE JAPONYA’nın seçilmiş olması dahi iyi bir algı değişikliğini göstermekte.

  Şahsen uzun yıllardır trafik kazalarını ile de uğraşmam nedeni ile bir başka vesile ile haberdar olmam ve katılmam aslında iletişim anlamında yargılamanın tarafı olanlar ile bu işleri sevk ve idare edenlerin pekte yakın olmadıklarını bana hatırlatmış oldu. Trafik Kazalarını Önleme Derneği her ne kadar etkinlikler içinde yer alsa da benim vurgulamak istediğim zarar gören ve onların savunanların orada bulunmamalarının kendimiz adına bir eksiklik oluşuydu. Ancak Sempozyumun davetlileri arasında Yargıtay 1.Başkanımız bulunmaktaydı.

  Sempozyumda en dikkat çekilen konulardan belkide en önemlisi kazaların yoğunlaştığı zamanlardı.

  Devamını oku...

  MALÜL ÇOCUKLARIN ÖLÜM AYLIĞI HAKKI BİLHASSA EVLİ KADIN(KIZ)LARIN HAKKI

  5510 sayılı Kanun anlamında malül  Çalışma gücünü % 60 kaybeden veya iş kazası-meslek hastalığında % 60 meslekte kazanma gücünü kaybedenler için kullanılmaktadır.(Md.25)

  -Bu uygulamanın 506 sayılı yasanın 53.maddesinden ayrılan şekli çalışma gücünde aranan 2/3 koşulunun % 60’a indirilmesidir( 506 md.53)

  -1479 sayılı Kanun uygulamasında malül ise  iş kazası ayırımı yapılmaksızın bütün hallerde 2/3 çalışma gücü kaybı aranmasıdır (1479 md.29)

  -5434 sayılı Kanun bakımından ise malül (adi malül) tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifesini yapamayacak duruma gelenler adi malül sayılmıştır. (5434 md.44)

  Bu sayılanlar kişilerin kendi çalışmalarından dolayı aylık hakları içindir.

  SİGORTALININ ÖLÜMÜ HALİNDE İSE MULÜL ÇOCUKLAR ŞU ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞTİR.

  Devamını oku...

  2016 YILI 100 TL ZAM NE ZAMANA KADAR-NE ANLAMA GELİYOR

  2016 YILI 100 TL ZAM NE ZAMANA KADAR-NE ANLAMA GELİYOR-KİMLERİ EMEKLİLİĞE

  TEŞVİK EDİYOR


  5510 sayılı Kanun ;

  GEÇİCİ MADDE 67- (Ek: 25/12/2015-6655/6 md.)

  4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine;

  a) 2016 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar;

  Devamını oku...

  İŞÇİLER- FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ İLGİSİ NEDENİ İLE ÇIKARILANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİRLER

  Bu husustaki uygulama değişikliğini;

  FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ile ilgisi kabul edildiğinden 15 Temmuz sonrası işten çıkarılanlar işçiler için, İŞKUR'un bu şekilde çıkarılan kişileri işsizlik sigortası ödemesi kapsamına aldığını, süresinde başvuru yapmayanların ise (1 ay) sonradan başvuru yapmaları halinde de ödeme alabileceklerini ancak geç başvuru süresi kadar eksik ödeme alacakları bilgisini yeni öğrenmiş bulunuyoruz.

  Devamını oku...

  YAPILANDIRMA +İHYA İŞTE 6736'NIN SGK UYGULAMASI VE ZİRAAT BANKASININ KREDİ KAPSAMI(EKLEME)

  6736 sayılı yasadan sonra 18 nolu genelgenin çıkmasıyla 24.08.2016 tarihli yazımdaki kısmi ihya, yapılandırma imkanı var mı sorusunu uygulama cevaplamaya başladı buna göre,

  Bir BAĞ-KUR’lunun yapılandırabileceği borcu şöyle tarif edebiliriz.

  1. 01.01.2015 tarihinden önceki dönemden gelen ve 12 aydan fazla süreyi aşmadığı için silinmeyen veya sigortalılığı durdurulmayan sürelere ilişkin borçlar.
  2. 01.01.2015 sonrası borçlar,

  Yapılandırılabilecek borçlardır. Önceki yasalarda yapılandırma tüm geçmiş süreler için sigortalılık durdurulmuş olsun olmasın uygulanır ve yapılandırmanın tam ödenmemesi halinde yapılandırma geçersiz kabul edilirdi.

  Bu defa ne oldu, eski süreler yani sigortalılık durdurulmuş ise açık hüküm olmamasına rağmen kurum durdurulmuş süreleri yapılandırma kapsamında kabul etmedi, bunları ihya kapsamında kabul etti. Yapılandırma özellikle eski borçlar bakımından ihyaya nazaran daha düşük bir tutarlı ödeme olarak karşımıza çıkmaktaydı. Son düzenleme ile kısmi ödeme kısmi sigortalılık verir düzenlemesi dışında bir açıklamaya yer vermediğinden SGK durdurulan süreler için bu hükmü mutlaka ihya olarak kabul etti.

  Devamını oku...

  YAPILANDIRMA +İHYA İŞTE 6736'NIN SGK UYGULAMASI VE ZİRAAT BANKASININ KREDİ KAPSAMI

  6736 sayılı yasadan sonra 18 nolu genelgenin çıkmasıyla 24.08.2016 tarihli yazımdaki kısmi ihya, yapılandırma imkanı var mı sorusunu uygulama cevaplamaya başladı buna göre,

  Bir BAĞ-KUR’lunun yapılandırabileceği borcu şöyle tarif edebiliriz.

  Devamını oku...

  YAPILANDIRMA +İHYA İŞTE 6736'NIN SGK UYGULAMASI VE ZİRAAT BANKASININ KREDİ KAPSAMI


  6736 sayılı yasadan sonra 18 nolu genelgenin çıkmasıyla 24.08.2016 tarihli yazımdaki kısmi ihya, yapılandırma imkanı var mı sorusunu uygulama cevaplamaya başladı buna göre,

  Bir BAĞ-KUR’lunun yapılandırabileceği borcu şöyle tarif edebiliriz.

  1. 01.01.2015 tarihinden önceki dönemden gelen ve 12 aydan fazla süreyi aşmadığı için silinmeyen veya sigortalılığı durdurulmayan sürelere ilişkin borçlar.
  2. 01.01.2015 sonrası borçlar,

  Yapılandırılabilecek borçlardır. Önceki yasalarda yapılandırma tüm geçmiş süreler için sigortalılık durdurulmuş olsun olmasın uygulanır ve yapılandırmanın tam ödenmemesi halinde yapılandırma geçersiz kabul edilirdi.

  Bu defa ne oldu, eski süreler yani sigortalılık durdurulmuş ise açık hüküm olmamasına rağmen kurum durdurulmuş süreleri yapılandırma kapsamında kabul etmedi, bunları ihya kapsamında kabul etti. Yapılandırma özellikle eski borçlar bakımından ihyaya nazaran daha düşük bir tutarlı ödeme olarak karşımıza çıkmaktaydı. Son düzenleme ile kısmi ödeme kısmi sigortalılık verir düzenlemesi dışında bir açıklamaya yer vermediğinden SGK durdurulan süreler için bu hükmü mutlaka ihya olarak kabul etti.

  Devamını oku...

  EMEKLİ SANDIĞI SİGORTASINDAN EMEKLİ OLMADAN AYRILANLAR

  EMEKLİ SANDIĞI SİGORTASINDAN EMEKLİ OLMADAN AYRILANLAR EMEKLİ SANDIĞINDAN

  EMEKLİLİK HAKLARINI NASIL KORUYABİLİR

  Memur veya sözleşmeli personelden 1.10.2008 öncesi göreve başlamış olanlara eski memur denilmektedir.

  Emekli sandığından aylık almayı cazipleştiren  dört durumu açıklamak gerekirse;

  1- Emekli Sandığının asgari aylıkları SSK ve BAĞ-KUR asgari aylıklarından yüksektir.

  2-SSK veya BAĞ-KUR'dan emeklilikte Emekli Sandığı hizmetlerinin SSK veya BAĞ-KUR'a gitmesi halinde bağlanacak aylıklar daha düşük tutarlı olmaktadır. 2.500 TL yerine örneğin 1.400 TL SSK aylığı bağlanması gibi,

  3- Ölen Emekli Aylığı alan kişilerin aylıklarının memur olmayan, evli olmayan ancak SSK,BAĞ-KUR  çalışması veya emekliliği olsada kız çocuklarına geçmesi veya, birden fazla ödeme yapılan dosyalarda emekli sandığı aylığının dosya mukayesesine girmemesi adeta yok sayılmasından doğan haklar.

  4-Polis-Asker gibi fiili hizmet süresi zammından yararlanan kişilerin Emekli Sandığında örnek 48 yaşında emekli olabilmelerine rağmen Fiili Hizmet Zamlarının toplamlarının  SSK-BAĞ-KUR emekli yaşından indirilmemesi nedeni ile örneğin 53 yaşında emekli olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları,

  Emekli Sandığı Aylığı Nasıl Korunur.

  Devamını oku...

  SGK FETÖ ÖRGÜTÜ İLE İLGİSİ KABUL EDİLENLERE EMEKLİ AYLIKLARI BAĞLAMAYA BAŞLADI (HAKLARINDA TEDBİR KA

  SGK FETÖ ÖRGÜTÜ İLE İLGİSİ KABUL EDİLENLERE EMEKLİ AYLIKLARI BAĞLAMAYA

  BAŞLADI (HAKLARINDA TEDBİR KARARI OLANLAR HARİÇ)

  Daha  önce  terör örgütü üyesi olanlar veya eylem yapanların sosyal güvenlik sisteminden ayrıştırılarak emekli aylığı bağlanmaması veya sınırlanması için muhtelif yazılar kaleme almıştım.

  SGK 15 Temmuz sonrası FETÖ Terör Örgütü üyesi veya ilgisi nedeni ile görevlerinden çıkarılanlara emekli aylığı bağlanması işlemlerini yasal yetkisini kullanarak düne kadar bekletmişti.

  Gelinen noktada haklarında tedbir kararı verilmeyen ancak görevlerinden uzaklaştırılmış kişilerin emekli aylıklarını bağlama işlemlerine başlamış oldu.

  Devamını oku...

  MEMLEKETİN EKSİKLERİ = SANATÇILAR MEZARLIĞI – HAİNLER MEZARLIĞI, SOSYAL GÜVENLİK KARŞISINDA DURUMLA


  Sanatçılar toplumun estetik değerlerini, algımızı geliştiren bize farklılık katan topluluklar. Sanatın alçısı toplum olduğuna göre ya sanat toplumsal değerleri geliştirmek için kullanılmakta yada toplumun değerlerinin aksine toplumu değiştirmek için kullanılmakta, bu koşulda değişimi toplumun çoğunluğuna eriştiremeyen düşüncelerin tarafları azınlık olarak kalmakta. Sanatın hemen etkileri yanında kendilerini yüzyıllar sonra anlayabildiğimiz hala etkilerini sürdüren sanatçıları düşündüğümüzde sanatın tüm geleceği etkilediği ortada. Hattan Yeşilçam filmlerinin yüzde yüze yakını İstanbulda çekildiğinden Anadoluda izlendikçe İstanbula göçün artmış olabileceğini düşünmeden edemiyorum. Yeşilçam filmleri olmasa idi İstanbul bu nüfusa bu tarihte erişemezdi.  Ayrıca sanatçıların üretken zihinleri ile bir çok buluş ve yenilik ile bizi etkiledikleri bilinen gerçekler. O halde hangi tarz olursa olsun sanatın dışlanması söz konusu olamaz

  Devamını oku...

  6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU VE 2016-18 SAYILI KURUM GENELGESİ-SOSYAL GÜVENLİK


  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girmiş (19.08.2016 tarihli RG) ve SGK tarafından 2016-18 sayılı  22.08.2016 tarihli  Kurum alacaklarının 6736 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması konulu Genelgesi Yayımlanmıştır.

  KAPSAMDA OLMAYAN SGK ALACAKLARI

  -Yersiz ödenen aylıklar,

  -SGK’nın kısa vadeli sigortalarından (iş kazası-meslek hastalığı) rücuan alacakları,

  Kapsama alınmayan alacaklardır.

  KAPSAMA ALINAN ALACAKLAR

  Devamını oku...

  SEÇİMSİZ MİLLETVEKİLLİĞİ YAHUT TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASİ ÇÖZÜLÜMÜNE RAĞMEN PARLAMENTER SİSTEMİN İŞLEVS

  SEÇİMSİZ MİLLETVEKİLLİĞİ YAHUT TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASİ ÇÖZÜLÜMÜNE RAĞMEN PARLAMENTER SİSTEMİN İŞLEVSELLİĞİN KORUNMASI

  Bir çok mahkum  KHK düzenlemesi ile erken tahliye edildi.

  Son günlerde sayısal olarak daha az tutuklama ve göz altı işlemleri haberini duysakta, cezaevlerinin boşalması ile yeniden hızlı bir gözaltı ve tutuklama sürecine girilebileceğini cezaevlerinde yer açılmasının sonucu olarak düşünebiliriz. Bu durum olası kalkışmalarda tedbirli olmak içinde yapılmış olabilir. Bunu ilerleyen günlerde görebileceğiz.

  Yine son günlerde darbe girişimin siyasi uzantıları veya TBMM’ye uzanan yönlerininde araştırılması kamu oyunun talepleri arasındadır.

  Bütün hususların KHK le rile düzenlemesi mümkün olmayabilecektir. Asker, Polis ve Kamu görevlilerini KHK ler memuriyetten çıkarılmaları gibi bir uygulamanın Terör Örgütü ile bağlantısı bilinen, delillendirilebilen milletvekilleri yönünden milletvekilliğinin düşürülmesi şeklinde KHK ile işlem tesis edilmesi zor görünmektedir.

  Esas zorluk siyasi partilerin zihnindeki milletvekili sayısının ara seçime gitmeyi gerektirecek sayıda azalması veya mecliste oy kaybına yaşamamak düşüncesinde saklı olduğunu söylebiliriz. Partiler seçime gitsek aynı oyu alır mıyız, seçime gitmeyecek sayıda milletvekilliğinin düşmesi ile karar mekanizmalarında etkinliğimizi kaybederiz korkusundan uzaklaşmalılardır. Buna bir teminat getirilmelidir.

  Devamını oku...

  TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ EMEKLİLİK HAKLARININ SINIRLANMASI BEKLENTİMİZ SÜRÜYOR. (SON KHK LERDE DE)

  TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ EMEKLİLİK HAKLARININ SINIRLANMASI BEKLENTİMİZ SÜRÜYOR. (SON KHK LERDE DE YOK)

  18.07 ve 08.08.2016 tarihli yazılarımızın konusu darbeci veya terör örgütü üyelerinin sosyal güvenlik haklarının kaldırılması veya sınırlaması konusunda olası düzenlemeler, bir sınırlama ihtiyacının nasıl karşılanabileceği idi.

  Beklediğimiz düzenleme halen çıkmamıştır.

  671 sayılı KHK md.31 kapsamında TEDBİR kararı verilmesi düzenlenmiş ise de bu tedbir yalnızca taşınmazlar ve araçlar ile ilgilidir.

  670 sayılı KHKnın 5.maddesinde verilecek tedbir kararları el konulan şirketlere ilişkindir.

  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödemesi yapılacak emekli ikramiyesi, aylıklar, OYAK Kurumu tarafından yapılacak ödemeler, bireysel emeklilik hakları gibi konularda halen yapılmış bir düzenlemeye rastlayamadım.

  Anayasamızın ilgili hükümlerinde

  X. Sosyal güvenlik  hakları

   

  A. Sosyal güvenlik hakkı

  Devamını oku...

  İADE-İ İTİBAR ÖNCELİKLE LİYAKAT KAVRAMINA YAPILMALIDIR.

   

  Kamu görevlilerinin haklarının kanunla düzenleneceği Anayasamızın 128. Maddesinin 2.fıkrasında düzenlenmiş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 3 Temel İlkeler  Fıkra C

  “ Liyakat:

  C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır”

  Şeklinde düzenlenmiştir.

  Devamını oku...

  DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN AĞIRLAŞTIRDIĞI YARGILAMA SORUNLARINA BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Darbe teşebbüsü nedeni ile;

  1. Darbecilerin ve terör örgütü yandaşlarının yargılanması sürecinde ceza yargılamasının artan yükü, (bu yargıyı çok uzun  süre meşgul edecektir)
  2. Görevi ile bağı kesilen savcı ve hakimlerinden boşalan pozisyonların deneyemli kişilerce doldurulması olarak;

  Sorun-süreç özetlenebilir.

   

  Önce şunu samimiyetle ifade etmek gerekir ki, adres teslim denilen baştan parası verilen ve baştan söylenen kararların haklı haksız ilgililere teslim edildiği sorun artık geride kalmıştır. Adalet ilkesinden ülkemizi uzaklaştıran kişiler asla bunu yapamaz hale gelmiştir. Yargı’da yapılanlar zamanla gün yüzüne çıkacak, bir çok karar hukuki yöntemler ile geçmişe etkili olarak olması gereken şekle gelecektir.

  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ;

  Devamını oku...

  DARBECİLERE EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ TALEBİMİZ

  18.07.2016 tarihli yazımızda konu incelenmiştir.

  1- 5434 sayılı yasada vatandaşlıktan çıkarılma kararı dışında sınırlayıcı bir hüküm bulunmamakta ve üstelik ölüm halinde geride kalanlar için ise hiç bir yasak bulunmamaktadır.(5434 md.92, 5901 md.29,30).

  2-5510 sayılı kanunda hiç bir sınırlayıcı hüküm bulunmamaktadır. 56 maddesinde yer alan sınırlama kendi yakınını öldürme , zarar verme yasağını taşımaktadır.

  3- 18.08.2015 tarihli yazımızda konu diğer terör grupları bakımından incelenmiştir. (PKK,İŞİD)

  BU GÜNE KADAR YAPILAN KAMU OYUNA AÇIKLANAN TEK İŞLEM TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİNİN AYLIĞININ DURDURULDUĞU HUSUSUDUR.

  Devamını oku...

  TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN ZARARLARDA İHTİYARİ ARABULUCUK DÖNEMİ BAŞLADI

  Trafik kazalarından doğan zararlarda;

  Doğrudan;

  1-Dava açılabilmekte,

  2-Tahkime gidilebilmekte,

  3-Sigortacıya başvuru  yolu da seçimlik hak olarak bulunmasına rağmen,

   

  Zarar görenler avukat aracılığı ile daha çok dava yolunu seçmektedir.

  Devamını oku...

  SİVİL ŞEHİTLER VE GAZİLER İÇİN TEK DOSYADAN MI ÇİFT DOSYADAN MI SGK ÖDEMESİ YAPILIR ?

  667 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNEMENİN İLGİLİ HÜKMÜ

  Vazife malulü aylığı bağlanması ve diğer haklar

  MADDE 7 – "(1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybeden veya malul olan sivillere 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında bağlanacak aylıklarının hesabında aynı fıkranın (h) bendi hükümleri esas alınır ve kendileri ile hak sahipleri, söz konusu (h) bendi kapsamında bulunanlara ilgili mevzuatında sağlanan diğer haklardan aynı şekilde yararlandırılır. Ancak, dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı, malulün ya da ölenin kendisine bağlanacak aylıktan az olamaz. Ayrıca, bunlar ile bu eylemler sebebiyle yaralananlar hakkında 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun nakdi tazminat hükümleri uygulanır. Bu şekilde bağlanacak aylıklarda, genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borç olmama şartı aranmaz.

  Devamını oku...

  (PİLOTLAR vb.) KAMU GÖREVİNE DÖNECEK EMEKLİLERİN ÖNÜNDEKİ BİR ENGELİ KALDIRALIM- EMEKLİ AYLIKLARI KE

  15 Temmuz ve sonrası darbe girişimcisi/örgüt bağlantılı kişilerin görevden uzaklaştırılması nedeni ile bazı kamu hizmetlerinin daha sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi için eski kamu çalışanı olup, olağan veya dışlanmak sureti ile emekli olmayı seçen kamu görevlilerinin görevlerine geri dönmesi şeklinde kısmen bir telafi imkanı doğacaktır.

  Bu anlamda olmak üzere daha önceki soruşturma döneminde görevlerinden uzaklaştırılan asker kişilerin terfi ve daha üst görevlere atanmaları suretiyle  iadeyi itibar fiilen işletilmiş, üstelik eski faillerin görevlerinden almalarla yaptıkları yanına bırakılmamıştır.

  Halen görevden almalar/gözaltılar sürmektedir.

  Devamını oku...

  15 TEMMUZ VE SONRASI İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER VEYA İŞ AKDİ ASKIYA ALINANLAR

  İş akdinin genel olarak işin yapılamaması halinde, işverenin o dönem için işçiye yapabileceği bir iş verememesi, zorunlu nedenlerle çalışmama (askere gitme gibi) gibi hallerde söz konusu olan iş akdinin askıya alınma halindeki hüküm ve sonuçlara benzer bir halde işverenin işçiye iş vermek istememesi ancak işçinin bunun işverenin haksız işlemine karşı haklı nedenle fesih  hakkını kullanmaması hallerinde de benzer sonuçlar bağlanan iş akdinin askıya alınması uygulaması bu günlerde çokça konuşulmaktadır.

  Askı süresinde işçiye iş verilmemekte, ücret ödenmemektedir. Askı sonunda işçilerin öncelikle işe alınma hakları bulunsa da 15 Temmuz ve akabinde iş akdinin askıya alınma hallerinde işe dönebileceklerine dair bir işaret için söylenecekler için çok erkendir. İşçiler  iş akitlerinin askıya alınmasını işten çıkarma kabul ederek veya bunun kendileri için haklı işten çıkarma hakkı verdiği iddiası ile işe iade, kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası haklarından yararlanabilir denilse de 15 Temmuz öncesi olaylarda evet olarak verilebilecek bu cevapları evet diye cevaplamamız mümkün değildir. Bu sonuçları birazdan değerlendireceğimiz işten çıkarmaya bağlanan sonuçlara göre değerlendirmemiz daha doğru olacaktır.

  İş akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi,

  Devamını oku...

  DARBECİLERİN MALVARLIKLARINA TEDBİR- DARBE GİRİŞİMİNDE ZARAR GÖRENLERİN DARBECİLERDEN TAZMİNAT İSTEK
  Kamu görevlilerinin verdikleri zararlardan asıl sorumlu Devletin olmakla beraber hizmetten ayrılabilen kusur- kişisel kusur halinde Kamu görevlisinin doğrudan tazminat sorumluluğuna gidilebilmektedir. Bundan 4 yıl öncesine kadar Adli Yargı uygulamasında kişisel kusur halinde Adli Yargıda Kamu görevlileri aleyhine dava açılabileceğine dair yerleşik uygulamadan Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararları ile

  Devamını oku...

  MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN (MAĞDUR OLANLARIN HAKLARI)

  15 Temmuz ve sonrası devam eden kalkışma da;

  1. Darbe teşebbüsünde bulunanlardan
  2. Güvenlik güçlerinden müdahalede bulunanlardan,
  3. Sivil halktan darbeye karşı duranlardan,

  Olmak üzere üç ayrı gruptan kişiler veya yakınlarının mağdur olmaları söz konusudur.

  Esasen konular 18.08.2015, 07.11.2015 ve 12.10.2015 tarihli yazılarımızda incelenmiştir.

  2.GRUPTAN ZARAR GÖRENLER (GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN)

  Darbe teşebbüsünde zarar gören güvenlik güçleri ve kamu görevlileri esasen 2330,

  3713, 5434 ve 5510 sayılı kanunlar ile korunduğundan bir eksiklik olması düşünülemez, yeterli olan zararı giderme ve aylık bağlama kuralları yalnızca bu uğurda fedakarlık göstermiş olan aziz şehit ve gaziler için ile bir teşvik,ödül sistemi ile taçlandırılabilir.

   

  3.GRUPTAN DARBEYE KARŞI DURAN SİVİL VATANDAŞLAR.

  Devamını oku...

  5510 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ YOL YEMEK YARDIMLARINDAN KESİLEN PRİMLER-1.1.2004 TEN İTİBAREN YEMEKTEN

  506 sayılı sosyal sigortalar kanunu md. 77 maddesinin ilk hali ve değişiklik sonrasi hali şöyledir.

  İLK HALİ

  29/7/2003 – 4958/36  İLE DEĞİŞEN YÜRÜRLÜK 1.1.2004

  Şu kadar ki , yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve evlenme yardımları île aynî yardımlar sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tesbitinde nazara alınmaz.

  Şu kadar ki, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, aynî yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz. Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime tabi tutulur.

  506'ın değişiklik sonrası benzer şekilde 5510 hükümlerine dönüşmüştür.

  Devamını oku...

  YAZI EN AZ OTUZ MİLYON ŞEHİRDE YAŞAYAN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR. KAPICI MALİYETLERİ NASIL AZALTILIR,KAP

  YAZI EN AZ OTUZ MİLYON ŞEHİRDE YAŞAYAN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR. KAPICI MALİYETLERİ NASIL AZALTILIR,KAPICILARIN GERÇEK ÜCRET VE HAKLARI NEDİR YARGI VE SGK KAPICILARIN KAYITSIZ ÇALIŞMALARI VE İŞCİLİK HAKLARINA NASIL BAKIYOR.

  Şehirde yaşayıp kapıcı kavramını ve kapıcı sorunlarını duymamış olmamak mümkün değil.

  Bilindiği gibi;

  Hiç kimseye asgari ücretin altında ücret ödenemez.

  Devamını oku...

  KIDEM TAZMİNATINA SOSYAL GÜVENLİK İÇİNDE ÇÖZÜM BULUNAMAZ MI ?

  11.06.2016 tarihli yazımızda  EYT ve kıdem tazminatı fonu ilişkisine değinip, bazı yönler bakımından Fonun geleceğine dair görüşler beyan etmiştim.

  Kıdem  tazminatı bakımından Fon’un kural olarak geleceğe yönelik olacağı, geçmişin ihtiyari olacağı yönünde açıklamaları takip etmekteyiz.

  Her koşulda kıdem tazminatı fonu bağımsız bir yapı olarak düşünülmekte, işlevselliğinin artırılması konusunda görüşler beyan edilmektedir.

  Devamını oku...

  KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ALINAN HUSUSLAR (PRİM,ÖZEL HAYAT,SAĞLIK SİGORTASI)

  Brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanması konusunda tereddüt yoktur.

  Ancak ücret ekleri sayılanlar ile bireysel emeklilik kesintilerinin,satış primlerinin hesaba dahil edilmesi gibi hususlarda acaba sorusu sorulmaktadır.

  Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin E.2013/20175, K.2014/20980 ve 11.11.2014 tarihli kararlarında, (LEGAL İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Sayı 47 Yıl 2015 sh.454-456)

  Kıdem tazminatına esas alınacak ödemeler,

  Devamını oku...

  EYT ÇÖZÜMÜ KIDEM SORUNUNU AZALTIR-FONUN YOLUNU AÇAR

  Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Sosyal Güvenlik İçinde çözüm bulunmasının sosyal güvenlik sisteminin de geri adım ve kötüleşme anlamına gelmesi nedeni  ile sistem içi çözümlere oldum olası evet diyemedim. Sistem içi çözümlerden indirimli aylıklar tabi ki sistem içi çözüm aranıyorsa işlevsel bir etki gösterecektir. Ancak kişisel çözüm teklifimizin işsizlik sigortası kapsamında-içinde çözüm üretilmesinden yana olduğunu bir kez daha tekrar edeyim.

  EYT’ye erken emeklilik çözümü getirilmesi,

  Devamını oku...

  HER ÇALIŞAN BİREYSEL EMEKLİLİĞE GİRMELİ Mİ- YASAL OLARAK ZORLAMAK NE KADAR DOĞRU

   

  18.07.2015  tarihli yazımda Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik arasında seçim yapmaya esas verileri ve sonuçları değerlendirmeye çalışmıştım.

  Sosyal Güvenliği sağlayan sistemlerden birisi tabiki, Resmi Kurumlarca sağlananlardır.

  SGK (Memur,İşçi,Bağımsız Çalışanlar), Bankalar, TOBB gibi kuruluşlar sosyal güvenlik sağlıyor.

  OYAK sosyal güvenlik sonuçlu denebilecek çözümler sunuyor.

  Bankaların bazılarının kendi ikinci bir ödemeye imkan veren sistemi var.

  Ekonomisi iyi ülkelerde sosyal güvenlik,

  Devamını oku...

  6715 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİKLİK SONRASI GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURALLARI İÇİN ANLATILANLAR-YORUMLAR-EKLEM

  20.05.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile;

   

  4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA GETİRİLEN DÜZENLEMELER

  Md1.  Ile 4857 sayılı İş Kanunu Md.7’de yer alan geçici iş ilişkisi yeniden düzenlenmiş,

  Md.2 ile 4857 sayılı İş Kanunu md.14 “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma “ yenidne düzenlenmiş,

  Md.3 ile 4857 md.63’te yer alan denkleştirme sürelerinin Turizm sektöründe 4 ay için uygulanabileceği hükmü getirilmiş,

  Md.4 ile 4857 md.99’un İPC tutarları yeniden düzenlenmiş.

  Md.5 ile, iş bu kanun değişikliği ile getirilen yeni geçici iş ilişkisi kurallarının, sözleşme süresi sonunda uygulanacağı düzenlenmiştir.(4857Geçici Md.7)

   

  4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER

  Devamını oku...

  SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDENMEMESİNİN GETİRDİĞİ SORULAR ?


  Bilindiği gibi 6663 sayılı yasanın 23,24 ve 25.maddeleri ile 5510 sayılı yasanın 30 ve 47 maddelerinde yapılan değişiklik ile  emekli olanlardan 4/1-b sigortalılığı kapsamında faaliyeti olanların emekli aylıklarından artık sosyal güvenlik destek primi kesilmiyor.

  1. Nereden emekli olunduğu önemli değil önemli olan eski BAĞ-KUR yeni adı ile 4b sigortalılığı denilen kapsamda faaliyetin olmasıdır.
  2. Emekli aylığının kişilerin kendi sigortalılıklarından doğan aylıkları olmaları gerekir. Anne-Baba-Eş-Çocukların ölümü nedeni ile aylık alanların faaliyetleri SGDP kesilmesini gerektirir.
  3. SGDP’SİZ ÇALIŞMA ÖLÜM GELİRİ SORUNU

   Devamını oku...

   AYLIKLARIN 2000 ÖNCESİ VE SONRASI GÜNLER DAĞILIMINA GÖRE AZALMA TABLOSU

   Hesaplamalarda nazara alınan alınmayan hususlar;

   1- Aylıkların yuvarlama rakam hesabı yapılmıştır.

   2-Aylıkların 2016 yılında bağlandığı varsayılmıştır.

   3- Yapılan hesaplamalarda 2016 yılı 100 TL seyyanen zammı, geçen yıl ki 100 TL zam ve önceki telafi edici ödemeler gözetilmediğinden eskiden bağlanan aylıklar ile fark doğacaktır.

   Bulunan rakamlara 100 TL ilavesi ile 2016 aylığı yaklaşık (% 5 eksik -fazla) bulunabilecektir.

   4- Aylıkların en rakamları esas alınmıştır.

   5- Aylık tutarlarını borçlanmaların farklı yapılması değiştireceğinden aylık programı için sosyal güvenlik müşavirlerinden planlama desteği alınabilir.

   6- Hesaplamalarda hatalı hususları tespit etmem halinde yeniden değiştirilecektir.

   Devamını oku...

   BAŞLANGIÇ TESPİT DAVALARI İLE AYLIĞA HAK KAZANMA DAVALARINI BİRLİKTE AÇTIRMAYIN

   Sigortalı olarak bildirildiği halde ilk işe giriş bildirgesi dışında, dönem bordroları ve aylık bildirgeleri verilmediği için bir çok sigortalının ilk işe giriş günleri Kurum tarafından nazara alınmadığından, Başlangıç Tespit Davası adı verilen ve işverenin zorunlu hasım olmadığı davalının SGK olduğu 1 gün çalışıldığının tespiti davaları açılmaktadır.

   Emekli yaşı gelmiş sigortalımız normal emekli yaşı gelince yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunmuş ve ilk işe girişinden sigortalı günü olmadığı nedeni ile tahsis talebi reddedilmiş ve sigortalı ikisi ayrı açılabilecek bir davayı birlikte açmıştır. Yani aynı dava dilekçesinde hem işe giriş başlangıç tespiti hem de aylığıa hak kazanıldığını istemiştir.

   Bu dava Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin E.2015/12719, K.2015/19840 ve 09.11.2015 tarihli kararlarına konu olmuştur. (LEGAL İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2016 Sayı 49 sayfa 422 ve 423).

   Davacının doğum tarihi 01.05.1967, Başlangıç tespiti istenen dönem ; 23.04.1983, aylık başlangıç tarihi olarak istenen dönem 01.09.2014 tarihidir.

   Devamını oku...

   AVUKAT MESLEŞTAŞLARIMIN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN (EMEKLİLERDEN SAĞLIK SİGORTASI KESİNTİSİ SORUNU)

   Avukat Abdulhalim Eke

   Ankara Barosu

   Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

   Topluluk sigortasından 1.10.2008 sonrası 4/1-(b) sigortalılığına geçirilen avukatların emekli olmalarında SGK tarafından aylıklarından 10 yıla tamamlayacak şekilde % 10 kesilmeye başlanmıştır.

   Sorunun değerlendirmesi Avukatlar haftası/günü nedeni ile Ankara Barosunda yapılan panelde değerlendirilmiştir.

   Değerlendirmelerin bir bölümü ilgi duyan Avukat meslektaşlarımın konuyu daha iyi değerlendirip, üzerine bir çok hususu ekleyebilecekleri, geliştirebilecekleri düşüncesi ile temel kural ve ilk düşünceler olarak Avukat meslektaşlarımıza ve sosyal güvenlik uygulayıcılarına takdim edilmiştir.

    

   GENEL SAĞLIK SİGORTA BORCU ÇIKARILMASI

   Devamını oku...

   ENGELLİLERDEN 01.10.2008 DEN ÖNCE İŞE GİRENLER Mİ SONRA İŞE GİRENLER Mİ DAHA ÖNCE/KOLAY YAŞLILIK AYL

   Yaşlılık aylığına normal hak kazanmaya nazaran daha öce hak kazandıran türüne kolaylaştırılmış emeklilik denilmektedir.

   Örneğin 25 yıldır sigortalı olan ve 5000 gün SSK lı olan sigortalı için yeterli olan bir hizmet, daha sonraki yıllarda işe girmiş ise birde yaş koşuluna tabi olmakta bu süreler 08.09.1999 tarihi öncesinde işe giden erkeklerde 58, sonrasında 60 yaşa ve 5510 sayılı kanunda daha ileri yaşlara kadar uzayabilirken engelliler bakımından  SSK lılar bakımından  vergi indirimden yararlanma derecelerine göre 506 sayılı kanun döneminde işe giren sigortalılar bakımından 15 yıl 3.600 günden 20 yıl 4.400 güne kadar uzayabilmektedir.

   1- ESKİ MEMURLAR BAKIMIDAN

   Devamını oku...

   EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR-UMUDU DESTEKLEYELİM AMA DOĞRUDAN AMA DOLAYLI

   Bilindiği gibi 1999 ve 2002 yıllarında sosyal güvenlik kurumları için yapılan değişiklikler ile

   artan yaş koşulu getirilmişti. Yaş koşulu geçmiş yıllarda sadece bizde değişmemişti. Örneğin Almanya’da 63 yaştan  65 yaşına yükseltilmişti.  Sanayi ve istihdam bakımından gelişmiş ülkelerde yer alan 65-67 emekli yaşına göre hala kadında 45- erkekte 50 olan emekli yaşımızı yükseltmek yerine emeklilikte yaşa takılanlar hizmet yıllarını tamamladıktan sonra daha önce emekli olmak istemektedirler.

   Bu isteğin temelinde yer alan nedenleri şöyle sıralayabiliriz.

   1-Daha çok çalışma ve emekli maaşı ile oranlı artmaması.

   Devamını oku...

   EMEKLİ AYLIĞI ALABİLMEK İÇİN NELER YAPMIYORUZ NELER

   Gerçek sigortalı ve yeteri kadar çalışanlar zamanı gelince iyi denebilecek bir emekli hakkı kazanabiliyorlar.

   Yeteri kadar sigortalılığımız yoksa emekli olmak veya daha iyi bir emekli aylığı alabilmek için pek çok imkanı kullanıyor, bunlardan bazıları yasal imkanlar bazıları ise bir hakkın kötüye kullanılması veya yasal kullanımlar olarak karşımızı çıkıyor.

   Çalışma dışında sosyal güvenliği destekleyen yasal imkanlar;

   Devamını oku...

   ÖĞRENİM NEDENİ İLE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANAN ÇOCUKLARIN GEÇMİŞ BORÇLARI YENİ DÜZENLEMEDE

    

   Bakmakla yükümlü olunan kişilere genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı tanınmış, bu kapsamda olmayan kişilere ise genel sağlık sigortalısı olma ve primlerini ödeme zorunluluğu getirilmiştir.

   Bakmakla yükümlü olunan kişiler bazı özel durumlarda emsallerinden ayrılarak, emsalleri bakmakla yükümlü olunan kişi olmaktan çıkarken, onlar genel sağlık sigortalısı olarak yararlanma haklarına sahip olmaktadırlar.

   Bu sorun öncelikle kız çocuklarını çok fazla ilgilendirmemektedir. Genelde 1.10.2008 öncesi kanunlara göre emekli hakkını kazanan ana ve babaların kız çocukları evlenen veya çalışma yaşamına başlayana kadar, evlilik ve çalışma yaşamı son bulduktan sonra bakmakla yükümlü kişi olarak genel sağlık sigortasından yararlanmaktadırlar.

   Devamını oku...

   TRAFİK SİGORTASI, KASKO KAZA HALİNDE YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ KARARLARINA GÖRE TÜKETİCİ - TİCARET M

   TRAFİK SİGORTASI, KASKO KAZA HALİNDE YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ KARARLARINA GÖRE TÜKETİCİ - TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU HALLER

   Devamını oku...

   6552 ÖNCESİ DAVALAR-KÜÇÜK BİR SUPRİZ-GEÇ DAVA AÇANLAR-BAŞVURU TARİHİNDEKİ PRİMDEN BORÇLANMA HAKKINI

   Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 2015/6508 E.  ,  2015/16229 K. VE 08.10.2015 Tarihli kararına konu olayda 5510 sayılı Kanunun 41/1-b hükmünde Kurumun borçlanma tahakkuku için 3 aylık süresinin bulunduğu, bu  sürenin esas alınarak başvuru ret tarihinden itibaren üç ay içinde dava açılmamış olması halinde  borçlanma bedelinin artık başvuru tarihi değil dava tarihi itibariyle alınması  gereken prim üzerinden belirlenmesi gerekmektedir.

   Uygulamada ret kararından 6 ay 1 yıl ,1,5 yıl gibi süreler geçtikten sonra davalar açıldığı görülmektedir.

   Devamını oku...

   YARGITAY HUKUK GENEL KURULU İŞ MAHKEMELERİNDE KARŞI TEMYİZ HAKKI TANIYOR

   Aşağıda sunulan ibareler Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.09.2015 tarih ve E.2015/2484, K.2015/2216 sayılı kararından alınmıştır.

   İş Mahkemelerinde süresinde temyiz etmeyen tarafa temyiz hakkı tanınmamaktaydı, süresinde temyiz dilekçesi veren tarafın temyiz dilekçesi karşı yana tebliğ edilince diğer mahkemelerde tanınmış olan bu hakkın yani temyiz etmeyen tarafa temyiz hakkı verilmesine katılma yolu ile temyiz deniliyor, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu aşağıda sıralanan kararları ile karşı temyiz hakkını tanımış bulunuyor.

   Ancak Hukuk Genel Kurulu Kararının söz konusu olabilmesi için Direnme kararlarının olması gerekir. Direnme kararı bulunmayan dosyalarda Yargıtay Dairelerinin eski uygulamalarını sürdürmeleri mümkün olduğundan katılma yolu ile temyizi yok farz ederek süresinde temyiz etmek hukukta güvenlik sağlayacaktır.

   Karardan alıntı

   Devamını oku...

   TAVANDAN PRİM ÖDENENLER İÇİN 2015 SONUNDA MI EMEKLİ OLMAK İYİ OLDU? 2016 BAŞINDA MI EMEKİ OLMAK İYİ

   24.12.2015 tarihli yazımızda 40 yıl tavandan prim yatıranlar için emekli aylık tutarlarının 2015 sonu için 4000 TL civarında olduğunu beyanla 2015 yılında mı 2016 yılında mı emekli olmalarının sorularının cevabına esas temel kriterler verilmeye çalışmıştı.

   (Bu hesap özel kesim içindir, Kamudan 15’inden 15’ine hesap için biraz farklılık oluşacaktır).

   Devamını oku...

   SOSYAL GÜVENLİK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEMEYEN BİR KISIM İHTİLAFLARIN LİSTESİ

   SOSYAL GÜVENLİK MAHKEMELERİNDE AÇILAMAYAN DAVA TÜRLERİ

   Yargıtay uygulamaları -kararları  www.yargitay.gov.tr emsal karar arama üzerinden  herkese açılmıştır.

   Bir süredir genel olarak karar taramaya çalışıyorum.

   Aşağıda verilen karar ayrıntılarına Yargıtay'ın ilgili sayfasından ulaşılarak doğrulatılabilir.

   İnceleyebildiklerimden listeleyebildiklerim aşağıdadır.

   Devamını oku...

   BENDE BU KİTAPLARDAN İSTERİM DİYENLER- SOSYAL GÜVENLİK-İTHAF- YILIN SORUSU VE CEVAP ARAYIŞI

   Sosyal Güvenlik alanında eserler her zaman başucu kitabımız.

   Soru mu geldi, dert etme kitaplara dön bak, birinde çözüm bulacaksınız, olmadı mı mutlaka ipucu bulacaksınız.

   Bazen sorunlar ilk defa sorulur, işte o zaman Hocalar söz söylemekten kaçınırlar. Düşünürler, araştırırlar, etraflıca bir değerlendirme yapmadan görüş beyan etmezler, cevap vermezler.

   Hukukçu olan Sosyal Güvenlik Hocalarımızın eserlerini son yıllarda BETA yayınevi yayımlıyor.

   Devamını oku...