15.04.2018- OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  DUYURUSU

Yönetim Kurulumuz Şevket Tezel Başkanlığında toplanarak 30/04/2018 günü saat:11.00’da Dilek Pastanesi İncirli Şubesi E 5 Üzeri Bakırköy/İstanbul adresinde  aşağıdaki gündem maddelerine göre olağan genel kurul toplantısının yapılmasına, çoğunluğun sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 23/06/2018 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılmasına ve üyelerimize üye formlarında bildirdikleri e mail adresi ve mobil telefonlarına sms yolu ile  ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklamanın yapılması

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3-Divan Heyetinin oluşturulması

4-Tüzük Değişikliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması

5- Yönetim Kurulu Faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibrası

6- Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve ibrası

7- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi

8-Kapanış

 

 

BAŞKAN                   BŞK.YRD.                 G. SEKRETER          SAYMAN

Şevket TEZEL           Zülfiye ÖZDEMİR    Filiz Pınar KURUN   Emin YILMAZ

 

 

 

 

Y.K ÜYE                   Y.K. ÜYE                  Y.K. ÜYE                            Y.K. ÜYE

 

A. Vedat İLKİ            Çetin ATEŞ           Ali İhsan AKSU                  Turan KABAKLAR