31.05.2017-SİGORTA PRİM BORÇLARI İÇİN YENİ YAPILANDIRMA ESASLARI BELLİ OLDU-2

SİGORTA PRİM BORÇLARI İÇİN YENİ YAPILANDIRMA ESASLARI BELLİ OLDU-2

ÖZEL İNŞAATLARLA İLGİLİ ASGARİ İŞÇİLİK

2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumunca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

RUCÜLARDA KAPSAMDA

Devamını oku...

30.05.2017-SİGORTA PRİM BORÇLARI İÇİN YENİ YAPILANDIRMA ESASLARI BELLİ OLDU-1

SİGORTA PRİM BORÇLARI İÇİN YENİ YAPILANDIRMA ESASLARI BELLİ OLDU-1

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

 

MART 2017 YILI VE ÖNCESİ DÖNEMİ KAPSIYOR

Devamını oku...

29.05.2017-7020 sayılı Yapılandırma Kanunu Sigortalı ve İşverenler İçin Ne Anlama Geliyor?

27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı son yapılandırma Kanunu, bu tür kanunlar içinde bir önceki yapılandırma kanunu ile en yakın tarihte çıkarılmış bir yasa olmasıyla öne çıkıyor.

6736 sayılı Yapılandırma Kanununun üzerinden 10 ay bile geçmeden çıkartılan bu kanunun 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu ile ayrı bir ilgisi bulunuyor. O da 6736 sayılı Kanundan yararlananların 7020 sayılı Kanundan yararlanamayacak olması.

Bu iki kanunun kitlesini birbirinden ayırmada 6770 sayılı Kanunun önemli bir işlevi olmuştu.

6736 sayılı Yapılandırma Kanunu ile vergi ve prim borçları için uygun ödeme imkânları getirilmişti.

Bahse konu yapılandırma ile;

İşverenler için;

Devamını oku...

28.05.2017-Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Sigorta Prim Desteği

Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Sigorta Prim Desteği

Aylık 4.941,00 Tl.  Ücret Alanlara da uygulanacaktır.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulunun daha önceki kararında, 20.05.2017 tarih ve 10326 sayılı kararı ile değişiklik yapılarak, Toplu İş Sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için, 01.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret desteği,  prime esas günlük kazancı 164,70 TL  ve altında olanlara da uygulanacağına karar verilmiştir.

Devamını oku...

25.05.2017-ÇALIŞTIKÇA EMEKLİ AYLIĞI DÜŞER Mİ?

ÇALIŞTIKÇA EMEKLİ AYLIĞI DÜŞER Mİ?

Son günlerde en çok sorulan sorularda biri de çalıştıkça emekli aylığı düşer mi?

Bu konuda herkes kendince bazı tezler öne sürüyor,düşen ,düşmeyen,çalışma ,çalışmama,kısmi çalış,5 gün çalış,1 gün çalış ,şu kadar öde,planlama yap diyene kadar.

Örnek:

Devamını oku...

25.05.2017-ÇALIŞTIKÇA EMEKLİ AYLIĞI DÜŞER Mİ?

ÇALIŞTIKÇA EMEKLİ AYLIĞI DÜŞER Mİ?

Son günlerde en çok sorulan sorularda biri de çalıştıkça emekli aylığı düşer mi?

Bu konuda herkes kendince bazı tezler öne sürüyor,düşen ,düşmeyen,çalışma ,çalışmama,kısmi çalış,5 gün çalış,1 gün çalış ,şu kadar öde,planlama yap diyene kadar.

Örnek:

Devamını oku...

24.05.2017-İnsan Kaynakları Yönetim Projesi nedir?

Şirketler; İnsan Kaynaklarının Yönetimi konusunda Yönetimsel ve Yasal eksiklikleri nedeniyle İnsan Kaynakları uygulamalarında başarılı olamadıkları ve verimlilik sağlayamadıkları görülmektedir Kurumsallaşmanın önündeki en önemli engel olan bu durumun ortadan kaldırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

İnsan Kaynağının Yönetim Sorunlarını çözmek, Yasal uygulama eksiklikleri ortadan kaldırmak, İnsan Kaynaklarını doğru yönetmek için ciddi tedbirler alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. İNDENSE EĞİTİM ve Dış Kaynak Hizmetleri ve İK Yönetim Koordinatörü, İş Ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Şakir Gülsever ile İnsan Kaynakları Yönetim Projesi geliştirmiş bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetim Projesi Nedir?

Devamını oku...

23.05.2017-SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI BİTERKEN- 5510 80 VE 17.MADDELERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİYİ FARKETMEK

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI BİTERKEN- 5510 80 VE 17.MADDELERİ ARASINDAKİ

ÇELİŞKİYİ FARKETMEK

Devamını oku...

23.05.2017-İŞVERENLERİ BÜROKRATİK İŞLEMLER BEZDİRİYOR

İŞVERENLERİ BÜROKRATİK İŞLEMLER BEZDİRİYOR

Kayıt altında olan işverenleri bürokratik işlemler yıldırmaya devam ediyor.TBMM işverenler yönünden yasal düzenlemelere yer verildiği bugünlerde istihdam süreci artar iken,diğer taraftan kısıtlayıcı düzenlemelerle birlikte cezalar altında ezilmeye devam ediyor.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler bu cezalar karşısında işyerlerini kapatma ile karşı karşıya kalıyor.

Devamını oku...

22.05.2017-Özel Sektör Süresi Öğretmenin İkramiye ve Emekli aylığına Nasıl Etki Eder?

Özel Sektör Süresi Öğretmenin İkramiye ve Emekli aylığına Nasıl Etki Eder? - İstifa Eden Emniyetçinin Akademi Süresini Borçlanması

Özel Sektör Süresi Öğretmenin İkramiye ve Emekli aylığına Nasıl Etki Eder?

Rize’den okurumuz Ahmet Bey soruyor “Emeklilik hakkını yaş ve yıl olarak kazanmış (çok çok fazlasıyla) durumdayım. Öğretmenlik öncesi 12 ay sigortalı çalışma süremi daha önceden hizmet birleştirmesi yaptırarak "Meb sistemine" işlettim. Benim öğrenmek istediğim bu 12 aylık sigortalılık süresinin emekli ikramiyesine ve emekli aylığına bir katkısı olur mu?”

İntibak memurlar için önemli bir haktır. Memur iken tamamlanılan üst öğrenim intibakı gibi memuriyet öncesindeki diğer sigortalılıkların intibakı da önem taşır.

Devamını oku...

18.05.2017-DENETMENLERİN SEMPOZYUMU HAFTAYA DAMGASINI VURDU

DENETMENLERİN SEMPOZYUMU HAFTAYA DAMGASINI VURDU

16 Mayıs 2006 tarihinde Türkiye'de SGK çatısı altında üç kurum birleşmiş bu hafta Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanıyor.11.Yılında 81 İl Müdürlüklerinde ve SGM’lerde coşkuyla kutlanıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "Sosyal Güvenlik konusunda kamuoyu oluşturulması" amacıyla bir dizi etkinlikler yapmaya devam ediyor.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili tüm illerde kamuoyunun bilgilendirilmesi, SGK'nın görev alanına giren konularda toplumsal duyarlılık oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor. "Sosyal Güvenlik" kavramının toplum hayatındaki rolünü ve değerini anlayan, kavrayan bireyler ortaya çıkarmak amacıyla, ağaç yaşken eğilir diyerek ana sınıfından –liseye her düzeyde, gelecek nesiller olmak üzere, her yaş grubuna hitap edecek etkinliklerle, "Sosyal Güvenlik" kavramını toplum tarafından daha iyi anlaşılmasının sağlaması hedefleniyor.

SLOGANLAR

Devamını oku...

16.05.2017-SOSYAL GÜVENLİK HAFTASINDA BİLİNÇLENME

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASINDA BİLİNÇLENME

Sosyal Güvenlik Haftasını kutladığımız bugünlerde özellikle en can alıcı nokta geleceğimize ipotek koyulmaması adına kayıt için de çalışmaktır.

Bunun içinde daima hedefinde   “Kayıt Dışı İstihdam” en az düzeye indirmek hedefleri arasındadır.

Ø  SGK Sigortalıların bildirilmemesi(4/a ve 4/b )

Ø  Çalışanların 4/a ücret ve günlerinin eksik bildirilmesi

Son yıllarda teşviklerle ,milli istihdamı artırma projeleriyle işverenlerin sırtından prim yükü alınmaya çalışıyor.

Bir çok teşvik türü bulunmaktadır.

Bunun yanında Kayıtdışı önleme adına Kadim servisleri kurulmuş,bir çok kamu kurumundan veri alınmaya başlanmıştır.

BİLİNÇLENME KONUSUNDA ORTAYA ÇIKAN ENGELLER

Devamını oku...

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI KUTLAMA MESAJI

Çağdaş devlet olmanın bir şartı olan yurttaşların sosyal güvenliğinin en iyi biçimde sağlanması konusunda farkındalık oluşturması dileğimizle tüm vatandaşlarımızın ve bu konuda hizmet veren tüm kamu personelinin Sosyal Güvenlik Haftasını kutlarız.

 

Şevket TEZEL

SGMD Y.K. BAŞKANI

15.05.2017-Emekli Aylıklarına Hacizde Önemli Yargısal Gelişme

5510 sayılı Kanunla SGK’nın tahsili gereken kendi prim v.b. alacakları ile nafaka borçları dışında emekli aylıklarının haczedilmesi yasağı devam ettirilmişti.

Uygulamada ise alacaklı yine de haciz talebini göndererek haczi başlatabiliyor, borçlu itiraz ettiğinde haciz durduruluyordu.

Nitekim bu duruma istinaden 5510 sayılı Yasaya 5838 sayılı Kanun ile 28.02.2009’dan itibaren eklenen hüküm ile 506 sayılı Yasadan farklı olarak muvafakat şartını getirmişti.

Devamını oku...

14.05.2017-ENGELLİLER HAFTASI KORUMALI İŞYERİ ENGEL TİPİNE GÖRE DAHA İŞLEVSEL OLABİLİR

Engelliler haftası nedeni ile öncelikle Korumalı İşyerinin anlam ve özelliklerini sıraladıktan sonra görülecek husus korumalı işyerlerinin sırf engelli bireylerden oluşmadığı, en az % 25 oranında engelli arandığı, engellilerin eğim, sevk ve idaresi için yeterli düzeyde  engelsiz bireyin varlığı halinde engelli çalışan sayısının daha üst oranlara çıkarılabilme imkanı olsa da esasen engellilerin iş yaşamına alıştırılması 5378 md.13 kapsamında  rehabilitasyon başlığı altında izin halinde özel sektöründe yapabileceği işler arasında sayılmıştır.

Yoğun engelli bireylerin çalıştırılması ile eğitimi ayrı süreçlerdir.

Ancak engelli istihdamı bütün bu desteklere rağmen yeterli düzeyde olamamaktadır.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. 13.05.2017-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞINDA AYLIK BAĞLAMA ORANI ESASLARI
 2. 13.05.2017-Torbaya neler girmeli
 3. 13.05.2017- AHİLİK SİGORTASI
 4. 13.05.2017- BES- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
 5. 13.05.2017- Kölelik Yasaları
 6. 13.05.2017- Ev İşçileri
 7. 12.05.2017-ENGELLİ HAFTASINDA ÇÖZÜLMEYEN SORUN DEVAM EDİYOR
 8. 11.05.2017-ENGELLİNİN EV DE BAKIM PARASINDA HANE HALKI GELİRİ DÜZELMEZ Mİ?
 9. 10.05.2017-ANNELER GÜNÜ YAKLAŞIRKEN ANNENİZİN EMEKLİLİK PLANLAMASINI YAPTINIZ MI?
 10. 09.05.2017-687 TEŞVİKTE DAMGA VERGİSİ BELİRSİZLİĞİ İLERİDE SGK İDARİ PARA CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA KA
 11. 08.05.2017-Yeni Borç Yapılandırması Bağ-Kurlular ve İşverenler Açısından Ne Anlama Geliyor?
 12. 06.05.2017-İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE KİMLİK BİLDİRME EZİYETİ
 13. KAMU TAŞERONLARI- KIDEM TAZMİNATI FONU- TEKLİ YETERLİ GÜVENCE SEÇİMİ
 14. Kıdem Tazminatı Fonunda Avusturya Modeli Ağırlık Kazanıyor
 15. Memurların Malûlen Emekliliğinde Yöntemler – 2
 16. MALULLÜK İŞLEMLERİNDE ALT SINIR AYLIĞI KONTROLÜ VAR
 17. 16 YAŞINDAKİ GENÇ İŞÇİNİN ÖLÜMÜNDE SUÇLU KİM?
 18. GÜVENLİK KORUCUSU DA SOSYAL GÜVENLİĞE DAHİL EDİLDİ
 19. 1 MAYIS YAKLAŞIRKEN ÇALIŞMA HAYATINDA BEKLENTİLER
 20. BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 7- İŞ SÖZLEŞMESİNDE ESASLI DEĞİŞİKLİK ÖRNEKLERİ
 21. HEM EŞİNDEN HEM ANNE-BABASINDAN NE ŞARTLARDA HANGİ AYLIKLARA HAK KAZANILIR?
 22. Alt İşveren İle Çalışmada İşyerini Kaybetmek?
 23. İNSAN KAYNAĞINI YÖNETMEK NEDEN ÖNEMLİDİR?
 24. DUL VE YETİM DE BİRDEN FAZLA MAAŞ NASIL ALINIR?
 25. KIDEM TAZMİNATI FONU İÇİN SON GÜNLER
 26. EK – 5 TARIM SİGORTASI NEDİR ?
 27. SOSYAL GÜVENLİKTE NİSAN 2017
 28. EMEKLİ İKRAMİYESİ
 29. İŞVERENLER İÇİN SON TEŞVİKDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 30. İşveren iki teşvikten de faydalanabilir mi?
 31. SGK prim ödeme tarihi değişti mi?
 32. Engellilik İndiriminden Yararlanmak(Engelli Emekliliği) İçin Ne Yapılmalıdır?
 33. İŞVERENLERİN SİGORTA PRİMİ TEŞVİK İNDİRİMLRİNDE YASAKLANMA SÜRESİ
 34. PLANLANMAYAN EMEKLİLİK KAYIP MAAŞI GETİRMİŞ
 35. BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 6- MOBİNG SAYILAN VE SAYILMAYAN ÖRNEKLER
 36. Memurların Malûlen Emekliliğinde Yöntemler – 1
 37. İflas ve Tasfiye Edilme Hallerinde Şirket Ortaklarının Sigortalılığı Nasıl Sona Erer?
 38. 2017/17 SAYILI GENELGEYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMEDE MAĞDUR OLAN İŞVERENLERE NEDEN YENİ BİR HAK VERİLM
 39. 5510 SS VE GSSK GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI ESASI
 40. ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI BİN LİRA
 41. BASIN VE TRT ÇALIŞANLARI FİİLİ HİZMET ZAMLARI NEDİR?
 42. TEŞVİK YASAKLAMASININ UYGULAMA ESASLARI BELİRLENDİ
 43. BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 5- ALT İŞVEREN ÇALIŞMASININ MUVAZAA ÖRNEKLERİ
 44. BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 4-BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ SAYILAN-SAYILMAYAN İŞLER-ÖRNEKLER
 45. EMEKLİ OL DEDİLER DE BİZ Mİ OLMADIK?
 46. Stajyerlik dönemi emekliliğe sayılmaz
 47. BES’ten çıkış için 2 ayınız var
 48. Yeni emeklilere 0.9 oranında fark var
 49. SGK’dan ilginç ve tuhaf kamu spotu
 50. 65 yaşındaysanız bu maaşı kaçırmayın
 51. Banka promosyonunda emeklilere uyarı ve tavsiye
 52. 4-A’dan mı 4-B’den mi emekli olmalıyım?
 53. Teşvik mi? İşkence mi?
 54. Günsüz işe girişler dava açmak zorunda mı?
 55. Evde bakım aylığı nasıl alınır?
 56. Fazla Çalışmada Yazılı İspatlama Zorunluluğu Ve Bordro İmzası?
 57. İBRANAMENİN İSPAT GÜCÜ VE GEÇERLİLİĞİ?
 58. BORDRODA DÜŞÜK GÖSTERİLEN ÜCRETLER SORUNU
 59. Yaz boz oldu!
 60. Teşvikler ve Faydalar
 61. 20 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN İŞÇİLER GSS PRİMİ İNDİRİMLİ ÖDEYECEK
 62. 2017 YILI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ GELİŞME HIZI FARKI ZAMMI BU AY VERİLECEK
 63. BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 3- TAM YIL KAÇ GÜNDÜR ? 365 GÜN 360 GÜN HANGİSİ ?
 64. GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA SGK TEBLİĞ ESASI VAR
 65. Sosyal Güvenlikte Bedava Bilgi Ne Kadar Ucuz?
 66. BİREYSEL İŞ HUKUKU -KARARLAR 2- KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZNİN ALACAĞA DÖNÜŞMESİ
 67. BİREYSEL İŞ HUKUKU -KARARLAR 1- KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN TUTARI BELİRLEME TARİHİ
 68. İLGİNÇ KARARLAR (2) BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN ÖLÜM- DAVAYI KAYBEDEN EŞ ÖLÜM AYLIĞI ALAMAZ
 69. Referandumdan Sonra Kıdem Tazminatına Ne Olacak?
 70. İŞSİZLİK SİGORTASINDA TEŞVİK DIŞINDA İŞVERENE SAĞLANAN AVANTAJLI UYGULAMALAR
 71. 8200 GÜN ÇALIŞARAK PLANLANMAYAN EMEKLİLİK DÜŞÜK AYLIK
 72. İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ TEŞVİKLERİN KAYNAĞI
 73. MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI HANGİ KANUNLA DÜZENLENMEKTEDİR? VE 2017 DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU
 74. İŞVEREN İŞÇİLER ARASINDA AYRIM YAPMASI VE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN HAKLARI?
 75. Sağlık Çalışanlarına Referandumdan Sonrası İçin Vaat Edilen Fiili Hizmet Zammı Kime Ne Kazandıracak?
 76. 8200 GÜN ÇALIŞARAK PLANLANMAYAN EMEKLİLİK DÜŞÜK AYLIK
 77. SAĞLIK HARCAMALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER
 78. İŞ HUKUKU’NA AYKIRI DAVRANIŞLAR TAZMİNATI ORTAYA ÇIKARIR
 79. 18 YAŞ NEDİR?
 80. Okurları Cevaplamaya Devam Ediyoruz
 81. İŞÇİ ALACAKLARINDA 1475 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ DİKKATE ALMAKLA BERABER?
 82. Esnaf Ahilik Sandığı Aslında Ne Getiriyor?
 83. GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI NİSAN AYINDA UCUZLUYOR
 84. 2017 YILI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MAYIS AYINDA 711 TL OLACAK
 85. AHİLİK SANDIĞI 2018 YILINDA BAŞLIYOR
 86. GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA YAPILAN YENİLİKLER NİSAN AYINDA YÜRÜRLÜKTE
 87. Vatandaşın Krizde de Derdi Emeklilik, İkramiye ve Tazminat
 88. TÜRKİYE DE GÖÇMEN KADIN İŞÇİLER
 89. SÜT İZNİ İÇİN FAZLA MESAİ KARARI MI ÇIKTI?
 90. BU TEŞVİKİ İŞVERENLERE 11 AY ÇALIŞANLAR SAĞLIYOR
 91. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-2
 92. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-1
 93. SAAT ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR ŞUBAT AYINDA 225 SAAT ÜZERİNDEN AYLIK ALMAZ/ŞUBAT AYI İNCELİKLERİ
 94. ESKİ DEVLET MEMURU ALT SINIR AYLIĞI KORUMASIYLA 1.750 TL. AZ MAAŞ BAĞLANMAZ
 95. 1 AY GECİKMELİ ENGELLİ EMEKLİ OLUNCA MAAŞI KARŞISINDA ŞOK ETKİSİ YAŞADI
 96. İLGİNÇ KARARLAR (1) EMEKLİ SANDIĞI YETİMİ EVLENİRSE 12 DEĞİL 24 AY İÇİN EVLENME İKRAMİYESİ ÖDENİR
 97. 31.12.2017 Tarihine Kadar Yeni İşe Alınacak İşçiler İçin İşverenlere
 98. HASTALIK RAPORU SÜRESİ BİTMEDEN İŞÇİNİN İŞ AKDİ FESHİ
 99. SON DÜZENLEME ÇIRAKLARIN ÜCRETLERİNİN AZALMASINA MI NEDEN OLDU?
 100. Zorunlu GSS’de Aslında Ne Oluyor?