02.01.2018-2018 YILI ASGARİ ÜCRETİ ÇALIŞANLARA YANSIMASI

2018 YILI ASGARİ ÜCRETİ ÇALIŞANLARA YANSIMASI

2018 yılı Asgari ücreti 2017 yılına göre %14,18 artışla birlikte çalışma hayatında işçi ve işveren kesimine yansımaları olacaktır.

Elbette taraflardan işçi tarafı memnun olarak masadan kalkmamıştır.

Her yıl olduğu gibi bu yılda artış AGİ dahil açıklanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda asgari ücretin 2018 yılı için karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devamını oku...

02.01.2018-2-İŞE İADE DAVASI SÜRENLER-KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK

İşe iade davası süren kişilerin süreci ne kanun ne de 01.01.2018 tarihinde yayımlanan tebliğ ile belirlenmemiştir.

Konunun anlaşılması bakımından örnekler üzerinden gitmek daha yararlı olacaktır.

2016 yılında işten çıkarılan işçi işe iade davası açmış Ekim 2017 de kesinleşme üzerine işyerine başvuru yapmış ve Kasım 2017 işçi işe başlatılmıştır.  Bu koşulda işçi sürekli kadroya geçirilebilecektir.

Aynı işçinin işe başlatılmadığını ve boşta geçen süre ve başlatmama tazminatının ödendiğini varsaydığımızda  bu işçi sürekli işçi kadrolarına atanamayacaklardır.

Belki bu işçinin 04.12.2017 tarihinden önce işten çıkan işçiler gibi geçici işçi kadrolarına başvurması mümkün olacaktır.

Devamını oku...

31.12.2017-SİVİLLER SORUMSUZ MU ; (696 sayılı KHK ile değişik 6755 SAYILI KANUN)

Yasal Düzenlemeler;

1-SON DÜZENLEME

6755  OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER İLE BAZI KURUM VE KURULUŞLARA DAİR  DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN  DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN

Sorumluluk

MADDE 37- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.

(2) (Ek: 20/11/2017-KHK-696/121 md.) Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.

2- ANAYASA

Devamını oku...

30.12.2017-2018 Yılı Tutarları Belli Olan AGİ Hakkında Bunları Biliyor musunuz?

01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak aylık asgarî ücret brüt tutarı 2029,50 TL olarak belirlendi. Buna bağlı olarak memur olsun işçi olsun çalışanların 2018 yılında alacakları Asgarî Geçim İndirimi (AGİ) tutarları da belli oldu. Buna göre Asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi hariç net miktarı 1450,91 TL olmakla birlikte çalışanlar aile ve çocuk durumuna göre aşağıdaki AGİ miktarlarını da bu rakamlara ek olarak alabilecekler.

Örneğin bekâr bir çalışan veya eşi ücretli ve çocuksuz bir çalışan için AGİ dâhil olmak üzere asgari ücretin neti 1603,12 TL olurken, iki çocuklu ve eşi ev hanımı bir sigortalı için 1679,23 TL olacak. Bu rakamlar 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihi arasında geçerli olacak. Yani 2018 yılı sonuna kadar aynı asgari ücret uygulanacak.

Zaten bilindiği üzere AGİ tutarları da her yılın ilk dönem asgari ücret tutarlarına göre belirleniyor, Temmuz asgari ücreti değişse bile Ocak asgari ücretine göre uygulama devam ettiriliyordu.

 

2018 yılı AGİ Tablosu

Devamını oku...

29.12.2017-MESLEK KODU CEZASI KAFALARI KARIŞTIRDI SGK AÇIKLAMA BEKLENİYOR

MESLEK KODU CEZASI KAFALARI KARIŞTIRDI SGK AÇIKLAMA BEKLENİYOR

6728 sayılı kanununla birlikte 51’inci maddesinde 5510/102-n eklendi.Yürürlük tarihi 1/01/2018 olarak belirtilmiştir.

n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Oysa Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi verilmesi Temmuz 2018 kadar uygulanmayacaktır.

Devamını oku...

29.12.2017-1-KAMU ALT İŞVERENLERİ (TAŞERONLAR)- 696 SAYILI KHK (TEMEL KURALLAR)

696 sayılı KHK 24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve  127 maddesini ile 375 sayılı KHK yı değiştiren Geçici Madde 23, 24 ve 25. maddeleri ile 126 maddesi ile Ek 20. maddesi eklenmiştir.

Kapsamda olmayan kişiler; PTT, DHMİ, TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, TCDD, TKİ, TEDAŞ, TMO, Çay-Kur, Et Balık Kurumu gibi KİT’ler ise kapsam dışında bulunuyor. Keza TRT, Anadolu Ajansı, Merkez Bankası gibi kmi özel bütçeli kurumlar da kapsam dışında bulunuyor. (Bu kısım Şevket Tezel'in 25.12.2017 tarihli yazısından aynen alınmıştır)

Konu kamuoyunda çokça konulan ve ilgi duyulan konuyu kısa özetler olarak  aktarmak istiyorum.

1-Yürürlük 02.01.2018 tarihidir. (KHK md.136)

Devamını oku...

28.12.2017-Geçici Personel İçin Hangi Yeni Haklar Geliyor?

Bir önceki yazımızda halen 657/4/C’li geçici personel olarak çalıştırılanların 657/4/B’li sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesinde ağırlıklı olarak büro personeli ve destek personeli pozisyonlarında istihdam edileceklerini vurgulamıştık.

Hangi pozisyona aktarılırsa aktarılsınlar bu değişimin bir takım haklarda artış bir takım haklarda azalma olacağını da vurgulamıştık. Örneğin yıllık izin hakkı bakımından bir rahatlama olacağı, bu kapsamdaki hemen tüm personelin 30 günlük yıllık izin hakkı olacağını, ancak buna karşın mazeret izin hakları bakımından geriye gidiş olacak. Bu duruma bir önceki yazımızda değinmiştik.

Sigortalılık Değişmiyor

Devamını oku...

28.12.2017-STAJ SÜRESİ BAŞLANGIÇ SAYILDI YALANINA ARTIK İNANMAYIN

STAJ SÜRESİ BAŞLANGIÇ SAYILDI YALANINA ARTIK İNANMAYIN

Son günlerde sosyal medya da hızla yayılan yalan staj süresi sigorta başlangıcı sayıldı diyerek yalan rüzgarı oluşturuluyor.

Maalesef bu tip yalanları ortaya atanlar sonradan kendi yalanlarına inanır oluyorlar.

Yıllardır yazmamıza rağmen bir de siz bu işi bilmiyorsunuz 05/12/2017 Kanun çıktı artık staj süresi başlangıç sayılacak diyerek kendilerinin yalanına bize inandırmak hatta yazılarımızın yanlış olduğu yönünde ima ediyorlar.

OKUR SORUSU

Devamını oku...

27.12.2017-3600 GÜNLE EMEKLİLİK 58 YAŞ VE 60 YAŞ ÖNCESİ OLMAZ

3600 GÜNLE EMEKLİLİK 58 YAŞ VE 60 YAŞ ÖNCESİ OLMAZ

2017 Yılında sıklıkla sorulan soruların başında 15 Yıl ve 3600 günde Kadınların 58 ,Erkeklerin 60 Yaşından önce emekli olamayacağını söylediğimde suratlar asılıyor,moraller bozuluyor.

Bu konuyu oldukça bol işlememize rağmen sorular sıklıkla geliyor.

 

506 sayılı Kanunun geçici 81/C bendine göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları Nasıl Gelişti?

Devamını oku...

27.12.2017-4-B Tarım Bağkuru hakkında bilinmesi gerekenler

Değerli okurlar, bugün halk arasında çiftçi Bağkuru diye adlandırılan tarım Bağkurundan ve emeklilik koşullarından bahsedeceğim. Kimler tarım Bağkurlu olabilirler kimler muafiyet belgesi verirse tarım Bağkurundan muaf sayılıp prim ödemezler ve nasıl emekli olurlar konularını açıklayacağım.

Tarım Bağkurlusu tarımsal faaliyette bulunanlardan ziraat odalarına kayıtlı olanlar, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerine kayıtlı olanlar 5510 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin b bendinin (4) numaralı bendine göre sigortalı sayılan kişilerdir. Yapmış oldukları tarımsal faaliyetlerden dolayı ziraat odalarına kaydolan ya da ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerine kaydolan sigortalılardan kayıt olduklarına dair belgelerin kayıt oldukları kuruluş ya da kendileri tarafından kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde bildirilmesi halinde tarım Bağkur’u kayıt oldukları tarihten itibaren başlatılır. Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıt tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra bildirim yapılırsa tarım Bağkuru Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim tarihinden itibaren açılmış olur. 5510 sayılı kanuna göre tarımsal faaliyette bulunanlardan 18 yaşından küçük sigortalıların tarım Bağkuru 18 yaşına girdikleri tarihten itibaren başlatılmaktadır.

Devamını oku...

26.12.2017-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI AVANTAJINI 2018 YILINA TAŞIMAK İSTİYOR?

ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI AVANTAJINI 2018 YILINA TAŞIMAK İSTİYOR?

Okurum 07/07/1997 tarihinde ilk defa SSK olarak işe girmiş,2016 yılında böbrek nakli olarak %70 engelli raporu alarak,GİB vergi indirimden faydalanarak 2018 yılında emekli olmak istediğini beyan ediyor?

Engelli statüsünden aranan emeklilik süresi ve emeklilik günü sağlamıştır.

Kazançlarını incelediğimizde ,2017 yılında değil 2018 yılında emekli olması kendisine bir avantaj sağlayacaktır.

Bunun için de öncelikle 2017 yılı sonu TÜFE oranı ve Mart Sonu açıklanacak büyümeden alınacak pay ile birlikte 2008/Ekim sonrası kazançların günümüze %30 oranında GH ile taşınması,aynı şekilde 1999 öncesi,2008/09 ayına kadar kazançların güncellenmesi farklı olacaktır.

Engelli statüsünden ödenen primleri yüksekliği de ileride alınacak emekli aylıklar da yüksek olacaktır.

Devamını oku...

26.12.2017-Sözleşmeli Statüye Geçirilen Geçici Personelde Neler Değişecek?

Halen başta özelleştirme sonucu lağvedilen Tekel işçileri olmak üzere özelleştirme sonucu işsiz kalan kamu işçisi personel emeklilik hakkını kazanıncaya kadar 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam ediliyor. Özelleştirme nedeni dışında TÜİK, TBMM, YSK ve Üniversitelerde de ayrıca geçici personel çalıştırılıyor.

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK ile kamudaki taşeron işçilerinin sürekli işçi kadrolarına atanması uygulaması ile birlikte yine kamuda 657/4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsüne tabi çalışanların 657/4/B kapsamında sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri de mümkün kılınıyor.

Bu arada 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel uygulaması da sona erdiriliyor.

Başvuru Şartı Yok

Devamını oku...

25.12.2017-Taşeron İşçilerinde Kadroya ve Şirketlere Geçiş Şartları

696 sayılı KHK ile artık Kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ödemeleri merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, ya da kendi bütçelerinden karşılananlarca 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla taşeron aracılığıyla çalıştırılmakta olanlar işçi kadrolarına atanabilecekler.

Ancak bu atamalar doğrudan değil, bir işlemler silsilesi sonucunda gerçekleşecek.

Kapsam

Devamını oku...

20.12.2017-Mirası reddeden dul ve yetime maaş bağlanır

Değerli okurlar, bugün sizlere sigortalının ve emeklinin vefatı halinde mirasından çok borcu olup bu mirası reddettikleri sonucunda eş ve çocuklarına dul veya yetim aylığı bağlanır mı konusunu işleyip sizlerden gelen sorulara cevaplar vereceğim.

REDD-İ MİRAS, MAAŞ BAĞLANMASINA ENGEL DEĞİL

Devamını oku...

20.12.2017-2018 YILI EMEKLİ AYLIĞINDA BÜYÜMENİN ETKİSİ NASIL YANSIR?

2018 YILI EMEKLİ AYLIĞINDA BÜYÜMENİN ETKİSİ NASIL YANSIR?

Bunun için elbette son günlerde yazılı ve görsel basında yazılar yayınlanıyor.

Özellikle emekli aylığı hesaplanmasında;

1999 öncesi dönem SSK emeklilerinde gösterge rakamı dikkate alınır.Bu rakam değişikliğe 2018 yılında uğramayacaktır.

2000 ila 2008/09 Dönemi OYK rakamı da değişmeyecektir.

2008/10 aydan sonraki kazançlar değişime uğrayacaktır.

(ABO çalışma sürelerine göre değişir)

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. 19.12.2017-SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU CİNAYETTE KARŞIMIZA ÇIKIYOR
 2. 18.12.2017-Sosyal Güvenlikte Son Değişiklikler Ne Getiriyor? (2)
 3. 16.12.2017-4-B’den engelli emeklilik
 4. 14.12.2017-SGK E-DEVLET ÜZERİNDEN BORÇLANMA TALEBİNİ ALMAYI GERÇEKLEŞTİREBİLİR.
 5. 14.12.2017-MALİ MÜŞAVİRLERİN İDARİ PARA CEZALARI İLE KARŞI KARŞIYA KALMAMASI İÇİN YAPMASI GEREKENLER
 6. 13.12.2017-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA ÇOKLU PRİM ÖDEMESİ NE KADAR ADALETLİ?
 7. 12.12.2017-01.01.2018 Tarihinden İtibaren 50 den Fazla İşçinin Çalışacağı İşyerleri Zorunl
 8. 11.12.2017-Sosyal Güvenlikte Son Değişiklikler Ne Getiriyor (1)
 9. 10.12.2017-SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ-SGK YÖNETİMİNİ CİDDEN TEBRİK EDERİM
 10. 08.12.2017-SGK UZMANLIK KAYNAŞTIRMAYLA ÇALIŞANLARA DA BU HAK VERİLMELİDİR
 11. 07.12.2017-2017 YILI ASGARİ ÜCRET 1404 TL TEBLİĞ YAYINLANDI
 12. 06.12.2017-EKİM 2008 ÖNCESİ VEFAT EDEN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARIN HAK SAHİPLERİNE GELİR
 13. 05.12.2017-1 OCAK 2018 MESLEK KODU UYGULAMASINA CEZA GELİYOR
 14. 04.12.2017-Memuriyetten Çıkartılanların Emekli İkramiyesi Sorununda Çözüm
 15. 04.12.2017-1-2 ARALIK İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MİLLİ KOMİTESİNDEN NOTLAR
 16. 01.12.2017-SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARININ HİZMETİ
 17. 30.11.2017-ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE DOLAR KURU ETKİSİ NE OLUR?
 18. 29.11.2017-EMEKLİ AYLIKLARINDA GELİŞME HIZI %100 OLSA NE KADAR EMEKLİ MAAŞIM OLURDU?
 19. 28.11.2017-2018 YILI ASGARİ ÜCRET ZAMLANIRSA AGİ NE OLUR?
 20. 27.11.2017-Emekli Aylıkları Neden Düşük Bağlanır?
 21. 27.11.2017-YARGITAY KARARLARI- SOSYAL GÜVENLİK (3) EKSİK GÜNLE AYLIK
 22. 25.11.2017-YARGITAY KARARLARI-SOSYAL GÜVENLİK 2- 6111 PRİM TEŞVİKİ
 23. 23.11.2017-2018 YILI ASGARİ ÜCRET İÇİN NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?
 24. 22.11.2017-İŞÇİ EMEKLİ AYLIĞINDA KAZANÇLARIN İSTEĞE BAĞLI DA ETKİSİ
 25. 22.11.2017-YARGITAY KARARLARI-SOSYAL GÜVENLİK 1 (İNTİBAK-SON TAHSİS YILI)
 26. 21.11.2017-YURT DIŞI KISMİ AYLIK (2) ASGARİ AYLIK NEDEN UYGULANMAZ
 27. 21.11.2017-EMEKLİ TAHSİSTE KUTUCUK İŞARETLEME KAZANÇ SAĞLAR MI?
 28. 20.11.2017-“Toptan Ödeme – Tasfiye – İhya” Ne İşe Yarar?
 29. 18.11.2017-5000 GÜNLE 3600 GÜNLE İŞÇİ EMEKLİ OLUR
 30. 17.11.2017-2018 YILINDA İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINI ZAMANINDA BİLDİRMEYEN İŞVERENLERE %14,47 ORA
 31. 16.11.217-YANILMA HAKKINI KULLANMAK (YURT DIŞI-KISMİ AYLIK)
 32. 16.11.2017-FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMASINDA YENİ BİR UYGULAMA YOK
 33. 15.11.2017-2018 YILINDA İŞ KANUNUNDAN DOĞAN CEZALAR %14,47 ORANINDA ARTIYOR
 34. 13.11.2017-MÜJDE; ÇİFT AYLIK, KOCA VEYA BABANIN SSK VEYA BAĞKUR’LU OLMASI
 35. 13.11.2017-Taşıma İhaleli İşlerde Çalışanların Hizmet Çakışmasına Dikkat!
 36. 10.11.2017-GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİKTE İDARİ PARA CEZASINI BİR TIK ÖNLÜYOR
 37. 09.11.2017-İŞ YARGISI VE ZORUNLU ARABULUCULUK (3) ELEŞTİRİLER,BEKLENTİLER
 38. 09.11.2017-DANIŞARAK EMEKLİ AYLIĞI PLANLAYAN YÜKSEK AYLIK ALIYOR
 39. 08.11.2017-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI AZ MUHTAÇ ENGELLİ AYLIĞI ALMADIĞIMA PİŞMANIM
 40. 07.11.2017-DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI
 41. 06.11.2017-Hangi Anne-Babalar Sigortalı Çocuğundan Dolayı Sağlık Yardımından Faydalanabilir?
 42. 03.11.2017-MESLEK LİSESİ MÜDÜRLERİ STAJYER ÜCRETİNDE AGİ DAHİL DAYATMASI HUKUKSUZ UYGULAMADIR
 43. 02.11.2017-2018 YILI SGK VE EMEKLİLERİ NE BEKLİYOR?
 44. 01.11.2017-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞINI GÜN VE MATRAH ÖNEMİ
 45. 30.10.2017-Ücretsiz İzindekilerin ve Askerdekilerin Sağlık Yardımı Hakkı
 46. 27.10.2017-YURT DIŞI BORÇLANMADA 5-1(g)’DE ÇELİŞKİLİ DURUM ORTAYA ÇIKTI
 47. 26.10.2017-BAĞ-KUR ENGELLİ EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASI
 48. 25.10.2017-İŞ YARGISI VE ZORUNLU ARABULUCUK (2) KANUNİ DÜZENLEME
 49. 24.10.2017-ENGELLİ EMEKLİLİĞİNİ TERCİH ETTİ FARKI ALDI
 50. 23.10.2017-Çakışma Halinde Sigortalıların Sağlık Yardımında Uygulama Nasıl Olmalı?
 51. 20.10.2017-SOSYAL GÜVENLİKTE ASPARAGAS HABERE İNANAN HABER YAPANLAR
 52. 19.10.2017-YURTDIŞI BORÇLANMA DA SSK GÖSTERGESİ
 53. 18.10.2017-İŞ KANUNUN DA DEĞİŞİKLER NELER?
 54. 17.10.2017-EK/5 İŞ KAZASINDA BİLDİRİMİNDE BELİRSİZLİK Mİ VAR?
 55. 16.10.2017-İŞ YARGISI VE ZORUNLU ARABULUCULUK –TAKDİM (1)
 56. 16.10.2017-Emekli Gurbetçilerin Ülkemizden Sağlık Yardımı Hakları Nasıl İşler?
 57. 13.10.2017-BAĞ-KUR MAAŞ HESAPLAMASI YAPILAN İŞVEREN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
 58. 09.10.2017-Sağlık Yardımından Yararlanma Hakkı Hangi Hallerde Derhal Sona Erer?
 59. 06.10.2017-2017 YILI ASGARİ ÜCRETİN 1404,06 TL NET AŞAĞI DÜŞMEMESİ KANUNLA UYGULANIR
 60. 04.10.2017-BU EMEKLİ MAAŞI YETER Mİ?
 61. 02.10.2017-Sigortalılığın Sona Ermesi Halinde Sağlıktan Yararlanma Hakkı Nasıl Uygulanır?
 62. 29.09.2017-%30 VERGİ DİLİMİ HER ÜCRETLİYE 2018 YILINDA ETKİLER Mİ?
 63. 28.09.2017-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR-II
 64. 27.09.2017-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR-I
 65. 27.09.2017-3600 GÜNLE EMEKLİLİK HER ZAMAN MÜMKÜN DEĞİL
 66. 26.09.2017-GAZİLER HAFTASI BİTMİŞKEN-GAZİLERİN SSK,BAĞ-KUR AYLIKLARINDAN 2330 ARTIRIMLARI GERİ İSTEN
 67. 20.09.2017-İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN TABLOSU
 68. 18.09.2017-Dul ve Yetim Aylıklarında Paylaşım Nasıl Olur?
 69. 16.09.2017-2011/58 sayılı SGK genelgesinden özetler-SGMD'ye atfen
 70. 16.09.2017-SOSYAL GÜVENLİK NEDEN ÖNEMLİ
 71. 14.09.2017-BOŞA GİDEN YILLAR ELE GEÇEN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI
 72. 13.09.2017-ASKERLİK BORÇLANMASINA GENİŞ AÇIDAN BAKALIM
 73. 12.09.2017-ENGELLİ VE NORMAL STATÜDEN EMEKLİLİKTE KAFA KARIŞIKLIĞI
 74. 11.09.2017-Sonradan İptal Edilen Her Aylığın Temelinde Eksik Bilgi Yatar
 75. 07.09.2017-İşçiden Alınan İbranamenin Geçerli Sayılması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?
 76. 07.09.2017-DOKUZ YIL BEKLEMEK Mİ HEMEN EMEKLİ OLMAK MI?
 77. 29.08.2017-SOSYAL GÜVENLİKTE BALON HABERLERE DİKKAT
 78. 29.08.2017-İŞVERENLER DİKKAT TEMYİZ SINIRI ARTTI-İŞ DAVALARI HIZLANDI
 79. 28.08.2017-Kamu Çalışanlarına 2018-2019 yılları İçin Verilen Mali ve Sosyal Haklar
 80. 25.08.2017-GAZİLERE MÜJDE, SAYIN ÇALIŞMA BAKANIMIZA, SGK BAŞKANINA VE GAZİLERİN VAKFINA TEŞEKKÜR
 81. 23.08.2017-TÜRKİYE’nin GÜZEL ABİSİ ARAMIZDAN AYRILDI
 82. 23.08.2017-YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK- YÖNETMELİK DEĞİŞEN KANUNA UYDURULMUŞTUR.
 83. 21.08.2017-Turistik, Sağlık ve Özel Güvenlik İşyerlerinde Çalışma Daha da Esnekleşti
 84. 17.08.2017-ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNİN SOSYAL GÜVENCELERİ NEDİR?
 85. 16.08.2017-NAFAKA ÖDEYEN KOCALAR İÇİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MU DENMİŞTİ.
 86. 16.08.2017-AMİRİNİN YAKASINI TUTMADAN ÖNCE SON DEFA DÜŞÜN!
 87. 14.08.2017-İKRAMİYE- TAZMİNAT- ANAYASA MAHKEMESİ KARARI VE MUHTEMEL SONUÇLARI
 88. 14.08.2017-Malûl Erkek Çocuklarının Çığlığını Duyun!
 89. 08.08.2017-BORÇLANMAYI GÜNLÜĞÜ İSTER 18 LİRA OLSUN İSTERSEN 142 LİRA SONUÇ DEĞİŞMEZ
 90. 07.08.2017-Anayasa Mahkemesinin Son Kararı Emekli İkramiyesi Bakımından Ne Anlama Geliyor?
 91. 06.08.2017-BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI
 92. 4.08.2017-HANGİ EMEKLİLİK AVANTAJLI
 93. 31.07.2017-SGK Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsilinde Neyi Niye Değiştirdi?
 94. 28.07.2017-ENGELLİ –SAĞLIKLI KİŞİNİN ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİ AYLIĞI HESABI
 95. 27.07.2017-ENGELLİ ÇALIŞAN ASKERLİĞİNİ BORÇLANIRSA EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ
 96. 26.07.2017-BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR (8) KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AŞILABİLİR-AŞILABİLİR Mİ
 97. 25.07.2017-ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ VAR MI?
 98. 24.07.2017-2017 Temmuz Aralık Döneminde SSK Taban Aylık ve Gelirleri Ne Oldu?
 99. 20.07.2017-AYLIK BAĞLAMA ORANI NE ZAMAN %3 UYGULANIR
 100. 20.07.2017-KADIN ÇALIŞMA BAKANIMIZA HAYIRLI OLSUN-KADINLAR KADIN BAKANDAN NE BEKLER (SOSYAL GÜVENLİK