10.11.2017-GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİKTE İDARİ PARA CEZASINI BİR TIK ÖNLÜYOR

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİKTE İDARİ PARA CEZASINI BİR TIK ÖNLÜYOR

Geçici iş göremezlik uygulamalarında sıklıkla 4/a sigortalılarını çalıştıran işverenler SGK İl yada SGM kısa vadeli sigorta kollarını takip eden hastalık servisler/ünitelerinde İPC aldıkları zaman oldukça kızıyorlar.

Kurumsal işyerlerinde bu işi takip eden İK çalışanların maaşlarından kesmek hatta tazminatsız işten çıkarmak hatta bu hatadan dolayı tahsil etmek için mahkemeye kadar varan tehditler,diğer işverenler için muhasebe çalışanlarına yada SMMM,YMM kadar bunun cezasını ödemek istemediklerini beyan ederek aralarında sürtüşme ve anlaşmazlıklar çıkıyor.

SGK devası bir kurum kimliğine büründüğü andan itibaren 8 yıl içinde 5510 SS ve GSSK ciddi anlamda yasal düzenlemeler de değişime maruz kaldı.

Bu değişimlere göre yönetmelik,genelgeler tekrar ele alındı.

Devamını oku...

09.11.2017-İŞ YARGISI VE ZORUNLU ARABULUCULUK (3) ELEŞTİRİLER,BEKLENTİLER

Önceki iki  yazımıza şu iki  hususu eklemekte yarar bulunmaktadır.

Daha önce işçiler Çalışma Bakanlığı ilgili birimlerine başvururlar, gerekli incelemelerden sonra  çözülemezse dilekçe dava dilekçesi gibi iş mahkemesine gönderilir, ilgili dava olarak devam etmek ister ise dava olarak devam edebilirdi. Ancak 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 10.maddesinde yer alan bu düzenleme artık yeni kanunda bulunmadığından yeni kanunla bu uygulamaya veda etmiş olduk. Yerine tabi ki zorunlu arabulucuk geldi.

Aynı şekilde 4857 sayılı İş Kanunu md.91 fıkra 2 7035 sayılı kanunun 13 maddesi ile getirilen değişiklik ile İŞ İLİŞKİSİ SONA EREN İŞÇİLER İÇİN ÇALIŞMA BAKANLIĞI İNCELEME YAPMAYACAKTIR. Sadece inceleme çalışmaya devam edenler ile sınırlıdır.

 

Arabuluculuk uygulamasının  iki  cephesi vardır.

Devamını oku...

09.11.2017-DANIŞARAK EMEKLİ AYLIĞI PLANLAYAN YÜKSEK AYLIK ALIYOR

DANIŞARAK EMEKLİ AYLIĞI PLANLAYAN YÜKSEK AYLIK ALIYOR

Emekli aylığı planlaması kısa vade de düşük getirisi vardır. Uzun vadede ise yüksek getiriye sahiptir.

Kayıt dışının en önemli etkeni ise,sigorta primine esas ücretin düşük gösterilmesiyle birlikte ileride alacağınız emekli maaşları düşük oluyor,yükselir mi evet,nasıl dava yoluyla.

Oysa işverenleriniz tarafından maaşlarınıza gerçek ücret üzerinden gösteriliyorsa ,o zaman zaten sorun yok.

2008/10 sonra SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı hesaplaması aynı mantıkla yapılıyor.

Bağ-Kur kendi primini ödüyorsa yüksek matrahtan primini yatırması ileride emekli maaşını yüksek almasına sebep olacaktır.

Emekliliğini planlamaya örnek okurumuz.

Devamını oku...

08.11.2017-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI AZ MUHTAÇ ENGELLİ AYLIĞI ALMADIĞIMA PİŞMANIM

ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI AZ MUHTAÇ ENGELLİ AYLIĞI ALMADIĞIMA PİŞMANIM

Engelli statüsünden %80  engelli sigortalı gurur meselesi yapmış,2022 maaş almayarak 54 yaşına kadar SGK emekli olmak için mücadele etmiştir.

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran Türk vatandaşı engellilerden; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (5.253) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

2017 Temmuz ayından itibaren 566,50 TL aylık SYDV tarafından hazine adına ödenen parasal tutardır.

alitezel.com.tr/index.php?sid=yazi&id=8783 linki tıkladığınızda konuyu detaylı anlatmışız.

Devamını oku...

07.11.2017-DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Okurumuz bağlanan emekli aylığından şaşkınlığını gizleyemiyor neden bu kadar düşük maaş diyerek.

Sigortalımız ise gerekli olan süreleri zamanında tamamlamış ne kadar çok fazla günü olsa da primlerini taban dediğimiz matrahtan ödenmiştir.

Devamını oku...

06.11.2017-Hangi Anne-Babalar Sigortalı Çocuğundan Dolayı Sağlık Yardımından Faydalanabilir?

Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı beyan edilen, Genel Sağlık Sigortası kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan gelir testi tespiti sonucuna göre aile içinde fert başına düşen gelir miktarı brüt asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen, diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan anne ve babanın, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi sayılması gerekiyor.

Nikâh Şart Değil

Devamını oku...

03.11.2017-MESLEK LİSESİ MÜDÜRLERİ STAJYER ÜCRETİNDE AGİ DAHİL DAYATMASI HUKUKSUZ UYGULAMADIR

MESLEK LİSESİ MÜDÜRLERİ STAJYER ÜCRETİNDE AGİ DAHİL DAYATMASI HUKUKSUZ UYGULAMADIR

Stajyer öğrencilerle ilgili teşvik konusunda okulların inatçı tutumu işverenleri bezdirdi.

Öncelikle öğrencilerin banka hesabına yatırılması konusunda özellikle 18 yaş küçük çocuklara bankalarca hesap açılmasında yaşanılan bürokratik eziyet karşısında bir çok öğrenci işletmelerden staj maaşlarını alamadı.

Bir çok işletme de öğrencilerin hesap numarasını bankalardan gecikmeli açtırmasıyla birlikte bu ay Eylül,Ekim staj dönemi ücretlerini ödemeye devam ediyor.

Bu ödemelere karşılık teşvik tutarları da 3 yada 4 ay için işverenlere ödeniyor.

Devamını oku...

02.11.2017-2018 YILI SGK VE EMEKLİLERİ NE BEKLİYOR?

2018 YILI SGK VE EMEKLİLERİ NE BEKLİYOR?

2018 Yılı programı için 28/10/2017 Tarihli mükerrer gazete de eylem planları yayınlanmıştır.

Sosyal Sigorta Kapsamında nüfus oranı 2016 yılına göre %83,5 düzeyine ulaşmıştır.

Bu oranın %100 çıkarılması için;

Devamını oku...

01.11.2017-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞINI GÜN VE MATRAH ÖNEMİ

ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞINI GÜN VE MATRAH ÖNEMİ

İki okurum geçtiğimiz hafta engelli aylığı için elektronik posta adresine mesaj attı.

Bir okurum çevresinde engellilerin düşük emekli aylığı almasından dolayı engelliden dolayı erken emekli olmak istememiş,çalışmaya devam etmiştir.

Diğer okurum günü geldiğinde emekli olmak istemiş.

Şimdi bu iki okurumuzun emekli olmak için şartlarına ve emekli aylıklarını irdeleyeceğiz.

05/07/1977 doğumlu bayan sigortalı,15/04/1990 tarihinde SSK olmuş,8921 günü var.Engelli oranı %45’tir.Normal emekli olmak için yaş bekliyorum.Hangi yolu izlemem gerekir.

Devamını oku...

30.10.2017-Ücretsiz İzindekilerin ve Askerdekilerin Sağlık Yardımı Hakkı

Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasında, yedek subay öğrencileri ve adayları askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasında, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları ise intibak eğitimine başladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasında primleri ilgili kamu idaresi tarafından karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortalısı sayılıyor.

Hatta, askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar terhis tarihinden itibaren 30 gün süreyle de genel sağlık sigortasından faydalanma hakkına sahip bulunuyorlar.

Askere alınanların genel sağlık sigortası hizmette bulundukları kamu idaresi tarafından karşılanmak kaydıyla GSS’li yapılıyor. Başka kapsamda genel sağlık sigortalısı iken askerliğini er ve erbaş olarak yapmaya başlayanların bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılıklarının, askerliklerinin başladığı tarihten itibaren sona ermiş sayılıyor.

Başka Kapsamda GSS’si Olan Askerler

Devamını oku...

27.10.2017-YURT DIŞI BORÇLANMADA 5-1(g)’DE ÇELİŞKİLİ DURUM ORTAYA ÇIKTI

YURT DIŞI BORÇLANMADA  5-1(g)’DE ÇELİŞKİLİ DURUM ORTAYA ÇIKTI

alitezel.com.tr/index.php?sid=yazi&id=6481 linki tıkladığınızda  ;

01/11/2013 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 5.-1 (g) bendine gore borçlanmanın nasıl olacağını yazmıştık.

Konuyla ilgili olarak Yurt Dışı Borçlanmada SGK 17/10/2017 tarihli genel yazısında ise 3201 sayılı kanun dikkate alınarak statü belirlenmesinde 5510 SS ve GSS Kanununa gore 5-1(g) sigortalılık statüsü belirlenmesinde ikili durum ortaya çıkmıştır.

Yurt Dışı Borçlanmasında tereddütleri gidermek için  Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Genel Yazı düzenlenmiştir.

Dikkat çekici tarafı ise;

5- "5/l(g)’’kapsammdaki sürelerin borçlandırılması

Devamını oku...

26.10.2017-BAĞ-KUR ENGELLİ EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASI

BAĞ-KUR ENGELLİ EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASI

Okurumuz Esnaf Bağ-Kur’lu olup,2009 yılında Tarım Bağ-Kur ucuz prim ödemiştir.%50 Engelli olup bu statüden emekli olmuştur.

YILLAR

GÜN

2000-2008/09

2638

2008/10

3180

5818

% 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün

Bu durumda günle ilgili ve 03.06. 2001 yılında sigortalı olduğundan 16 yılı dolmuştur.

2000 İLA 2008/EYLÜL KAZANÇLARI İÇİN HESAPLAMA ESASI:

Devamını oku...

25.10.2017-İŞ YARGISI VE ZORUNLU ARABULUCUK (2) KANUNİ DÜZENLEME

 

1-Yayım

7036 sayılı Kanun olarak İş Mahkemeleri  Kanunu olarak 25.10.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır.

2-Yürürlük

Zorunlu arabuluculuk, işe iade ve tazminatlarına ilişkin kısmı 01.01.2018’de diğer hükümler yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Buna göre zorunlu arabuluculuk 01.01.2018 tarihinde başlayacaktır.

3- Mahkemelerin uzmanlık alanı HSK tarafından belirlenir ve resmi gazetede yayımlanır.

4-Kapsamdaki işler

Devamını oku...

24.10.2017-ENGELLİ EMEKLİLİĞİNİ TERCİH ETTİ FARKI ALDI

ENGELLİ EMEKLİLİĞİNİ TERCİH ETTİ FARKI ALDI

Okurum engelli mi yoksa normal şartlarda emeklilik mi yüksek maaş verir diye sordu.

1999 ÖNCESİ

491

2000-2008/09

2476

2008/10 SONRASI

3235

6202

 

Normal Şartlarda Emekli olması halinde;

Devamını oku...

23.10.2017-Çakışma Halinde Sigortalıların Sağlık Yardımında Uygulama Nasıl Olmalı?

Genel sağlık sigortalılığı veya bakmakla yükümlü olunan kimse statüsünde bulunanların değişmesi, birleşmesi veya çakışması da sigortalılar için sık karşılaşılan durumlar olabiliyor.

Zira örneğin işsiz ve bekâr bir kadın babasının sigortalı bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda iken sigortalı olarak çalışmaya başlayıp ayrı bir statüde genel sağlık sigortalısı olabiliyor. Ya da bunun tersi olarak sigortalı iken işsiz kalıp bir süre sonra yeniden sigortalı veya emekli anne babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi konumuna gelebiliyor.

Bugünkü yazımızda da bu tür geçişlerde genel sağlık sigortası haklarındaki değişikliği ele almak istedik.

Sürekli İş Göremezlik Geliri veya Ölüm Geliri Alanlar

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. 20.10.2017-SOSYAL GÜVENLİKTE ASPARAGAS HABERE İNANAN HABER YAPANLAR
 2. 19.10.2017-YURTDIŞI BORÇLANMA DA SSK GÖSTERGESİ
 3. 18.10.2017-İŞ KANUNUN DA DEĞİŞİKLER NELER?
 4. 17.10.2017-EK/5 İŞ KAZASINDA BİLDİRİMİNDE BELİRSİZLİK Mİ VAR?
 5. 16.10.2017-İŞ YARGISI VE ZORUNLU ARABULUCULUK –TAKDİM (1)
 6. 16.10.2017-Emekli Gurbetçilerin Ülkemizden Sağlık Yardımı Hakları Nasıl İşler?
 7. 13.10.2017-BAĞ-KUR MAAŞ HESAPLAMASI YAPILAN İŞVEREN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
 8. 09.10.2017-Sağlık Yardımından Yararlanma Hakkı Hangi Hallerde Derhal Sona Erer?
 9. 06.10.2017-2017 YILI ASGARİ ÜCRETİN 1404,06 TL NET AŞAĞI DÜŞMEMESİ KANUNLA UYGULANIR
 10. 04.10.2017-BU EMEKLİ MAAŞI YETER Mİ?
 11. 02.10.2017-Sigortalılığın Sona Ermesi Halinde Sağlıktan Yararlanma Hakkı Nasıl Uygulanır?
 12. 29.09.2017-%30 VERGİ DİLİMİ HER ÜCRETLİYE 2018 YILINDA ETKİLER Mİ?
 13. 28.09.2017-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR-II
 14. 27.09.2017-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR-I
 15. 27.09.2017-3600 GÜNLE EMEKLİLİK HER ZAMAN MÜMKÜN DEĞİL
 16. 26.09.2017-GAZİLER HAFTASI BİTMİŞKEN-GAZİLERİN SSK,BAĞ-KUR AYLIKLARINDAN 2330 ARTIRIMLARI GERİ İSTEN
 17. 20.09.2017-İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN TABLOSU
 18. 18.09.2017-Dul ve Yetim Aylıklarında Paylaşım Nasıl Olur?
 19. 16.09.2017-2011/58 sayılı SGK genelgesinden özetler-SGMD'ye atfen
 20. 16.09.2017-SOSYAL GÜVENLİK NEDEN ÖNEMLİ
 21. 14.09.2017-BOŞA GİDEN YILLAR ELE GEÇEN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI
 22. 13.09.2017-ASKERLİK BORÇLANMASINA GENİŞ AÇIDAN BAKALIM
 23. 12.09.2017-ENGELLİ VE NORMAL STATÜDEN EMEKLİLİKTE KAFA KARIŞIKLIĞI
 24. 11.09.2017-Sonradan İptal Edilen Her Aylığın Temelinde Eksik Bilgi Yatar
 25. 07.09.2017-İşçiden Alınan İbranamenin Geçerli Sayılması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?
 26. 07.09.2017-DOKUZ YIL BEKLEMEK Mİ HEMEN EMEKLİ OLMAK MI?
 27. 29.08.2017-SOSYAL GÜVENLİKTE BALON HABERLERE DİKKAT
 28. 29.08.2017-İŞVERENLER DİKKAT TEMYİZ SINIRI ARTTI-İŞ DAVALARI HIZLANDI
 29. 28.08.2017-Kamu Çalışanlarına 2018-2019 yılları İçin Verilen Mali ve Sosyal Haklar
 30. 25.08.2017-GAZİLERE MÜJDE, SAYIN ÇALIŞMA BAKANIMIZA, SGK BAŞKANINA VE GAZİLERİN VAKFINA TEŞEKKÜR
 31. 23.08.2017-TÜRKİYE’nin GÜZEL ABİSİ ARAMIZDAN AYRILDI
 32. 23.08.2017-YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK- YÖNETMELİK DEĞİŞEN KANUNA UYDURULMUŞTUR.
 33. 21.08.2017-Turistik, Sağlık ve Özel Güvenlik İşyerlerinde Çalışma Daha da Esnekleşti
 34. 17.08.2017-ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNİN SOSYAL GÜVENCELERİ NEDİR?
 35. 16.08.2017-NAFAKA ÖDEYEN KOCALAR İÇİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MU DENMİŞTİ.
 36. 16.08.2017-AMİRİNİN YAKASINI TUTMADAN ÖNCE SON DEFA DÜŞÜN!
 37. 14.08.2017-İKRAMİYE- TAZMİNAT- ANAYASA MAHKEMESİ KARARI VE MUHTEMEL SONUÇLARI
 38. 14.08.2017-Malûl Erkek Çocuklarının Çığlığını Duyun!
 39. 08.08.2017-BORÇLANMAYI GÜNLÜĞÜ İSTER 18 LİRA OLSUN İSTERSEN 142 LİRA SONUÇ DEĞİŞMEZ
 40. 07.08.2017-Anayasa Mahkemesinin Son Kararı Emekli İkramiyesi Bakımından Ne Anlama Geliyor?
 41. 06.08.2017-BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI
 42. 4.08.2017-HANGİ EMEKLİLİK AVANTAJLI
 43. 31.07.2017-SGK Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsilinde Neyi Niye Değiştirdi?
 44. 28.07.2017-ENGELLİ –SAĞLIKLI KİŞİNİN ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİ AYLIĞI HESABI
 45. 27.07.2017-ENGELLİ ÇALIŞAN ASKERLİĞİNİ BORÇLANIRSA EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ
 46. 26.07.2017-BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR (8) KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AŞILABİLİR-AŞILABİLİR Mİ
 47. 25.07.2017-ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ VAR MI?
 48. 24.07.2017-2017 Temmuz Aralık Döneminde SSK Taban Aylık ve Gelirleri Ne Oldu?
 49. 20.07.2017-AYLIK BAĞLAMA ORANI NE ZAMAN %3 UYGULANIR
 50. 20.07.2017-KADIN ÇALIŞMA BAKANIMIZA HAYIRLI OLSUN-KADINLAR KADIN BAKANDAN NE BEKLER (SOSYAL GÜVENLİK
 51. 18.07.2017-AYLIK HESAPLARINDA BİLİRKİŞİLERCE YARATILAN MUAMMA-ÖZELLİKLE BİLİRKİŞİLERE, YARGIÇLARA, D
 52. 18.07.2017-ALT SINIR AYLIĞINDAN ENGELLİ AYLIĞI 818 TL.
 53. 18.07.2017-GURBETÇİLER, TÜRKİYE’DEN EMEKLİLİĞİNİZDE HATAYA DÜŞMEYİN..!
 54. 17.07.2017-Memurlarının 2017 Yılı Temmuz-Aralık Arası Borçlanma Tutarları Ne Kadar Olacak?
 55. 17.07.2017-5 PUANLIK TEŞVİK-SGK HASIM-KAMU İHALELİ İŞ-HASIM SGK (İŞVERENLER İÇİN)
 56. 14.07.2017-SAHİ TAVAN KAÇ PARA- PARADAN ÜSTÜN DEĞERLER
 57. 14.07.2017-EVLENEN KADINLARIN HAKLARI NEDİR?
 58. 13.07.2017-OHAL İHRAÇLARININ İTİRAZ YERİ-KURALLAR BELİRLENDİ
 59. 12.07.2017-SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN GAZİLERE KÖTÜ SÜPRİZ
 60. 12.07.2017-Staj Yapan Öğrencilere Verilecek En Az Ücret
 61. 11.07.2017-SGK hatadan dönüyor teşvikler düzeliyor
 62. 11.07.2017- KENDİ İŞYERİNDE SİGORTALI OLMA YANARSIN
 63. 10.07.2017-Temmuz 2017 Zammıyla Emekli Sandığı Taban Aylıklarında Son Durum
 64. 10.07.2017-TEMMUZ AYINDA DEĞİŞECEK BORDRO PARAMETRELERİ BELİRLENDİ
 65. 10.07.2017-Sosyal güvenlikte merak edilenler
 66. 08.07.2017-Yargı ve Emniyet Mensuplarının 2017 Temmuz Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
 67. 08.07.2017-Çıraklık başlangıcı emeklilikte sayılmaz
 68. 07.07.2017-Sınıf ve Rütbelerine Göre Askeri Personelin 2017 Temmuz Emekli Aylık ve İkramiye Tutarlar
 69. 07.07.2017-EMEKLİLİĞİMİ PLANLAR MISINIZ?
 70. 06.07.2017-Unvanlarına Göre Akademisyenlerin 2017 Temmuz Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
 71. 06.07.2017-EMEKLİ OLMAK İÇİN FIRSAT
 72. 05.07.2017-Son Zamlarla Unvanlarına Göre Memurların Emekli İkramiyeleri ve Maaşları
 73. 05.07.2017-BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN MADENCİNİN FİİLİ HİZMET ZAM SÜRESİNİN 506 VE 5510 SİGORTALILARI BAKIM
 74. 03.07.2017-İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarını Arabulucu’ da Kaybetmek?
 75. 03.07.2017- Personel Risklerini Önleme Ve Maliyetleri Azaltma Yöntemi
 76. 03.07.2017-Performans Yönetimi’ nin İşe İadede Arabulucu Ve Mahkeme Süreçlerine Etkisi
 77. 03.07.2017-Sosyal Güvenlik Kurumu' nun Küçük Şirketleri Cezalandırma Yöntemi
 78. 03.07.2017-Memuriyete Geçen Uzman Erbaşların Ek Gösterge Sorununun Çözümü Var
 79. 03.07.2017-ÖLÜM SSK HEM BABADAN HEM KOCADAN ÇİFT AYLIK ARTIK YOK
 80. 28.06.2017-GENEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN 7020 YAPILANDIRMASI YOK-GEREKTE YOK
 81. 03.07.2017-İSTİFA ETMEK İSTİYORUM
 82. 03.07.2017-10 MADDEDE İŞVERENLERİN SGK SORUMLULUKLARI !!!
 83. 03.07.2017- İŞVERENLER İŞ DAVALARINDA ELİNİZİ GÜÇLENDİRİN
 84. 29.06.2017-EMEKLİ AYLIĞI PLANLAMASINDA DÜŞEN EMEKLİ AYLIĞI VAR
 85. 29.06.2017- MUHTAÇLIK HALİ
 86. 28.06.2017-İşçilerin yol izni kaç gündür?
 87. 28.06.2017-Sosyal Güvenlikte Doğru Bilgi Zamanında Alınırsa Kazandırır
 88. 28.06.2017-SGK BORCU OLANLAR SÜRE BİTİYOR
 89. 27.06.2017-7020 KANUN YAPILANDIRMASI (Sosyal Güvenlik Bakımından)
 90. 23.06.2017-İŞÇİ EMEKLİ AYLIĞINI BİLENLER YAZIYOR
 91. 23.06.2017-İşçi buluşları
 92. 23.06.2017- RAMAZAN BAYRAMI TEBRİĞİ
 93. 22.06.2017-ÇALIŞTIKÇA EMEKLİ AYLIĞI DÜŞER Mİ?
 94. 21.06.2017-BASIN ÇALIŞANLARININ YILLIK İZİN ESASLARI NEDİR?
 95. 20.06.2017-DENİZ İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN
 96. 19.06.2017-Evlenme ve Eşin İş Durumu Değişikliklerinde Aile Yardımı Ödeneği
 97. 19.06.2017-10 maddede işsizlik maaşı
 98. 17.06.2017-ŞİMDİ ŞURAYA DA MUTLU BİR EMEKLİ ÇİZELİM..
 99. 16.06.2017-İŞÇİ YILLIK İZİNDE YOL İZNİ İSTER Mİ?
 100. 12.06.2017-Yaş düzeltmesi ile emeklilik