HEM EŞİNDEN HEM ANNE-BABASINDAN NE ŞARTLARDA HANGİ AYLIKLARA HAK KAZANILIR?

Sigortalının ölümü halinde,

*ölen sigortalının hak sahiplerine (eş, çocuk, anne ve baba) ölüm aylığı bağlanır

*Ölen sigortalının hak sahiplerine (eş, çocuk, anne, baba) ölüm toptan ödemesi yapılır.

ÖLÜM TOPTAN ÖDEMESİ NEDİR?

Devamını oku...

Alt İşveren İle Çalışmada İşyerini Kaybetmek?

Ülkemizde bulunan firmalar çalışma hayatında maliyetlerini azaltmak, yönetimlere personel maliyetlerini düşük göstermek veya ihtisaslaşmış şirketlerden alt işveren hizmeti alarak çalışmaktadır. Asıl işveren firmaların iş yapma şekillerine göre bazı zamanlarda çalışma şekli nedeniyle önemli maliyetlere katlanmakta bazı durumlarda ise tedbir almadıkları için işletmelerini kaybetme riski ile karşılaşılmaktadır.

Yönetsel olarak sürecin doğru yönetilememesi, gereken önemin verilememesi nedeniyle çoğu zaman bu sistem şirketlerin önemli kayıplara yaşamasına neden olmaktadır.

Bu duruma neden olan olaylar incelendiğinde; 

Devamını oku...

İNSAN KAYNAĞINI YÖNETMEK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Şirketler; İnsan Kaynakları Birimi veya Mali İşler bünyesinde Çalışan ilişkilerini yönetmeye çalışmaktadır. İnsan Kaynağını Yönetmek için Organizasyon ve Planlamadan başlayan Modern İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi fonksiyonları ve bu fonksiyonlara yön veren Yasal prosedürleri bilmek ve doğru uygulamak gerekmektedir.Bu sistemin sağlıklı kurulamaması ve takip edilememesi halinde şirketler geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanacak riskler nedeniyle önemli kayıplar yaşayacakları gibi gereksiz maliyetlere katlandıkları ve verimlilik sağlamada başarısız oldukları görülmektedir.

Devamını oku...

DUL VE YETİM DE BİRDEN FAZLA MAAŞ NASIL ALINIR?

Mevzuatımıza göre kadın , erkek fark etmez evlilik birliği içinde vefat ile eşini kaybedene dul denir.Özellikle ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın çoğu erkeklerin de dul olarak sosyal güvenlik haklarından faydalanabileceklerini bilmez. Bu nedenle de erkeklerin çoğu eşinin vefatından sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurup dul maaşı, cenaze yardımı gibi haklarını almak için dilekçe vermez.

Öncelikle kadın veya erkek eşinin vefatı sonrası ödenmiş EMEKLİ SANDIĞI ,SSK- BAĞ-KUR primi varsa Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunup eşinden dul maaşı ve cenaze yardımı talebinde bulunması gerekir. Yine eşiniz vefatı öncesinde emekli maaşı almıyor olabilir.

Devamını oku...

KIDEM TAZMİNATI FONU İÇİN SON GÜNLER

Kıdem tazminatının fona devir olması son on yıldır konuşuluyor. Yumurta kapıya dayandı. Yapılan çalışmalar ile kıdem tazminatları fona devir oluyor.

Devamını oku...

EK – 5 TARIM SİGORTASI NEDİR ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa 6111 sayılı torba kanunla 01.03.2011 tarihinde eklenen ek 5.madde  ile kamu idarelerinde tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar EK5 sigortalısı ve tarım  sigortalısı olarak değerlendirilir.

 

Ek 5.madde kapsamında sigortalı olabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir.

Devamını oku...

SOSYAL GÜVENLİKTE NİSAN 2017

Nisan ayı baharın habercisidir. Hepimiz kışın karanlık yağmurlu depresif günlerinden güneşli günlere , haberlere müjdelere yüzümüzü döneriz. Evlerde pencereler, balkonlar dışarıda doğa hep yenilenmeye kışın kasvetinden kurtulmaya çalışır.

Devamını oku...

EMEKLİ İKRAMİYESİ

Emekli ikramiyesi, kamu kurumunda çalışanların çalışmalarını istifa ile veya emekli olarak sonlandırdıklarında çalışma süreleri için  kendilerine ödenen toplu paradır. Emekli sandığında ara vermeden yıllarca çalışıp emeklilik için yaş ve prim günü şartlarını doldurup emekli olanlar için emekli ikramiyesi basit bir işlemdir. Emekli maaşınız bağlandıktan sonra bir dilekçe ile Kamu İdaresi  Daire Başkanlığından talep etmenizden sonra emekli ikramiyeniz Ziraat Bankasına adınıza havale edilir.Ancak emeklilik şartlarını taşımadan Kamu Kurumundan ayrılmanız halinde emekli ikramiyesi karmaşık bir hal alabilir.

Devamını oku...

İŞVERENLER İÇİN SON TEŞVİKDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Referandum öncesi yürürlüğe giren 9.02.2017 tarihli ve 29974 sayılı resmi gazetede yayınlanan teşvik işverenlerimiz için oldukça avantajlıdır.1.2.2017 tarihi ile uygulamaya başlanan bu teşvik den yararlanabilmek için dikkat etmemiz gerekenleri kısaca özetlemek istedim. Siz okuyucularımıza faydalı olacağını düşünüyorum.

 

*İşe alınacak işçinin 1.2.2017 den itibaren geriye doğru en az 3 aydır   İŞKUR ‘a kayıtlı işsizler arasında olması gerekir.

Devamını oku...

İşveren iki teşvikten de faydalanabilir mi?

İşveren iki teşvikten de faydalanabilir mi?

Değerli okurlar, bugün sizlerden gelen sorular neticesinde teşvikler konusunu ve her iki teşvik şartları sağlanmışsa bu teşviklerden faydalanılır mı konusunu işleyip sizlerden gelen sorulara cevaplar vereceğim.
İşverenlere çalıştırdıkları işçileri için çeşitli SGK teşvikleri vardır. Bu teşvikleri tek tek ve uzun uzun anlatıp sizleri sıkma ve kanun metinlerinde boğma niyetinde değilim, sadece ana başlıkları ile bu teşviklerin neler olduğunu belirteceğim.

Devamını oku...

SGK prim ödeme tarihi değişti mi?

SGK prim ödeme tarihi değişti mi?

Değerli okurlar, bugün işverenleri ve özellikle mali müşavirleri ilgilendiren muhtasar ve SGK bildirgesinin birleştirilmesi ve bu birleşim sonucu ayın son günü olan SGK ödemesinin değiştiğinden bahsedecek ve sizlerden gelen sorulara cevaplar vereceğim.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ NEDİR?

Devamını oku...

Engellilik İndiriminden Yararlanmak(Engelli Emekliliği) İçin Ne Yapılmalıdır?

Engellilik İndiriminden Yararlanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

a. Engelli Hizmet Erbabı İçin:

Devamını oku...

İŞVERENLERİN SİGORTA PRİMİ TEŞVİK İNDİRİMLRİNDE YASAKLANMA SÜRESİ

İşverenlerin Sigorta Primi Teşvik İndirimlerinde Yasaklama Süresi Bir Yıldan Bir Aya İndirildi.

İşverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesine göre 5 puanlık prim indirimi ve

Bakanlar Kurulunca belirlenmiş 51 ilde uygulanan ilave 6 puanlık indirimi, Ek 2. maddeye göre, Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararlar Kapsamında sağlanan teşvik, 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesine göre, Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik, aynı kanunu geçici 15. maddesine göre, İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme şartlarından birisi de, işyerinde yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmamasıdır.

 

Buna göre, yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi halinde, işverenler bir yıl süreyle sağlanan prim indirimi ve destek unsurlarından yararlanamaz

Devamını oku...

PLANLANMAYAN EMEKLİLİK KAYIP MAAŞI GETİRMİŞ

PLANLANMAYAN EMEKLİLİK KAYIP MAAŞI GETİRMİŞ

Kadın sigortalımız 01/06/1970 doğumlu olup,ilk defa 18 yaşında SSK olmuş.01/02/1988 yılında SSK girmiş.2000 ila 2009/10.ayına kadar Bağ-Kur çalışması var.2009/10-2017/04 arasında SSK çalışmıştır.

Ne kadar emekli aylığını sorduğunda suratında soğuk duş etkisi görmüş bir ifade vardı.

Emeklilik ihmal edilmez,planlaması yapılması gerekir iken,maalesef ihmal sonucu ortaya çıkan sonuçla kötü bir tablo oluşmuştur.

24.05.1987-23.05.1988 arası

20 yıl

44

5225

 

Öncelikle sigortalının gün dökümünü kontrol ettiğimizde;

Devamını oku...

BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 6- MOBİNG SAYILAN VE SAYILMAYAN ÖRNEKLER

MOBİNG KABUL ETMEYEN İÇTİHATLAR

1- 22. Hukuk Dairesi         2017/7296 E.  ,  2017/1656 K. 07.02.2017

İşyerinde belirli bir grup çalışana karşı yapılan yıldırma mobing iddiası ile açılan davası reddedilmiştir.

2- 22. Hukuk Dairesi         2016/24895 E.  ,  2016/24304 K.31.10.2016

Mobing uygulanarak istifaya zorlandığı iddiası ile açılan dava davacının ücret ödenmemesi nedeni ile haklı feshi kabul edilmiştir.

3- 22. Hukuk Dairesi         2016/21459 E.  ,  2016/23536 K.18.10.2016

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. Memurların Malûlen Emekliliğinde Yöntemler – 1
 2. İflas ve Tasfiye Edilme Hallerinde Şirket Ortaklarının Sigortalılığı Nasıl Sona Erer?
 3. 2017/17 SAYILI GENELGEYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMEDE MAĞDUR OLAN İŞVERENLERE NEDEN YENİ BİR HAK VERİLM
 4. 5510 SS VE GSSK GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI ESASI
 5. ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI BİN LİRA
 6. BASIN VE TRT ÇALIŞANLARI FİİLİ HİZMET ZAMLARI NEDİR?
 7. TEŞVİK YASAKLAMASININ UYGULAMA ESASLARI BELİRLENDİ
 8. BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 5- ALT İŞVEREN ÇALIŞMASININ MUVAZAA ÖRNEKLERİ
 9. BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 4-BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ SAYILAN-SAYILMAYAN İŞLER-ÖRNEKLER
 10. EMEKLİ OL DEDİLER DE BİZ Mİ OLMADIK?
 11. Stajyerlik dönemi emekliliğe sayılmaz
 12. BES’ten çıkış için 2 ayınız var
 13. Yeni emeklilere 0.9 oranında fark var
 14. SGK’dan ilginç ve tuhaf kamu spotu
 15. 65 yaşındaysanız bu maaşı kaçırmayın
 16. Banka promosyonunda emeklilere uyarı ve tavsiye
 17. 4-A’dan mı 4-B’den mi emekli olmalıyım?
 18. Teşvik mi? İşkence mi?
 19. Günsüz işe girişler dava açmak zorunda mı?
 20. Evde bakım aylığı nasıl alınır?
 21. Fazla Çalışmada Yazılı İspatlama Zorunluluğu Ve Bordro İmzası?
 22. İBRANAMENİN İSPAT GÜCÜ VE GEÇERLİLİĞİ?
 23. BORDRODA DÜŞÜK GÖSTERİLEN ÜCRETLER SORUNU
 24. Yaz boz oldu!
 25. Teşvikler ve Faydalar
 26. 20 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN İŞÇİLER GSS PRİMİ İNDİRİMLİ ÖDEYECEK
 27. 2017 YILI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ GELİŞME HIZI FARKI ZAMMI BU AY VERİLECEK
 28. BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 3- TAM YIL KAÇ GÜNDÜR ? 365 GÜN 360 GÜN HANGİSİ ?
 29. GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA SGK TEBLİĞ ESASI VAR
 30. Sosyal Güvenlikte Bedava Bilgi Ne Kadar Ucuz?
 31. BİREYSEL İŞ HUKUKU -KARARLAR 2- KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZNİN ALACAĞA DÖNÜŞMESİ
 32. BİREYSEL İŞ HUKUKU -KARARLAR 1- KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN TUTARI BELİRLEME TARİHİ
 33. İLGİNÇ KARARLAR (2) BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN ÖLÜM- DAVAYI KAYBEDEN EŞ ÖLÜM AYLIĞI ALAMAZ
 34. Referandumdan Sonra Kıdem Tazminatına Ne Olacak?
 35. İŞSİZLİK SİGORTASINDA TEŞVİK DIŞINDA İŞVERENE SAĞLANAN AVANTAJLI UYGULAMALAR
 36. 8200 GÜN ÇALIŞARAK PLANLANMAYAN EMEKLİLİK DÜŞÜK AYLIK
 37. İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ TEŞVİKLERİN KAYNAĞI
 38. MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI HANGİ KANUNLA DÜZENLENMEKTEDİR? VE 2017 DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU
 39. İŞVEREN İŞÇİLER ARASINDA AYRIM YAPMASI VE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN HAKLARI?
 40. Sağlık Çalışanlarına Referandumdan Sonrası İçin Vaat Edilen Fiili Hizmet Zammı Kime Ne Kazandıracak?
 41. 8200 GÜN ÇALIŞARAK PLANLANMAYAN EMEKLİLİK DÜŞÜK AYLIK
 42. SAĞLIK HARCAMALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER
 43. İŞ HUKUKU’NA AYKIRI DAVRANIŞLAR TAZMİNATI ORTAYA ÇIKARIR
 44. 18 YAŞ NEDİR?
 45. Okurları Cevaplamaya Devam Ediyoruz
 46. İŞÇİ ALACAKLARINDA 1475 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ DİKKATE ALMAKLA BERABER?
 47. Esnaf Ahilik Sandığı Aslında Ne Getiriyor?
 48. GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI NİSAN AYINDA UCUZLUYOR
 49. 2017 YILI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MAYIS AYINDA 711 TL OLACAK
 50. AHİLİK SANDIĞI 2018 YILINDA BAŞLIYOR
 51. GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA YAPILAN YENİLİKLER NİSAN AYINDA YÜRÜRLÜKTE
 52. Vatandaşın Krizde de Derdi Emeklilik, İkramiye ve Tazminat
 53. TÜRKİYE DE GÖÇMEN KADIN İŞÇİLER
 54. SÜT İZNİ İÇİN FAZLA MESAİ KARARI MI ÇIKTI?
 55. BU TEŞVİKİ İŞVERENLERE 11 AY ÇALIŞANLAR SAĞLIYOR
 56. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-2
 57. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-1
 58. SAAT ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR ŞUBAT AYINDA 225 SAAT ÜZERİNDEN AYLIK ALMAZ/ŞUBAT AYI İNCELİKLERİ
 59. ESKİ DEVLET MEMURU ALT SINIR AYLIĞI KORUMASIYLA 1.750 TL. AZ MAAŞ BAĞLANMAZ
 60. 1 AY GECİKMELİ ENGELLİ EMEKLİ OLUNCA MAAŞI KARŞISINDA ŞOK ETKİSİ YAŞADI
 61. İLGİNÇ KARARLAR (1) EMEKLİ SANDIĞI YETİMİ EVLENİRSE 12 DEĞİL 24 AY İÇİN EVLENME İKRAMİYESİ ÖDENİR
 62. 31.12.2017 Tarihine Kadar Yeni İşe Alınacak İşçiler İçin İşverenlere
 63. HASTALIK RAPORU SÜRESİ BİTMEDEN İŞÇİNİN İŞ AKDİ FESHİ
 64. SON DÜZENLEME ÇIRAKLARIN ÜCRETLERİNİN AZALMASINA MI NEDEN OLDU?
 65. Zorunlu GSS’de Aslında Ne Oluyor?
 66. İŞÇİ ÇALIŞTIĞI İŞ YERİN DE SORUMLU OLDUĞU ARAÇ GEREÇLERE ZARAR VERMESİ HALİNDE MAĞDUR OLACAĞINI
 67. İNTES İŞ HUKUKU SORUNLARI 52. ÇÖZÜM ARAMA TOPLANTISI
 68. 3600 GÜNLE BAĞLANAN EMEKLİ AYLIĞI YANINDA 10 BİN GÜNLE EMEKLİ AYLIĞI SÖNÜK KALDI
 69. MASUMİYETİMİZ-DOLANDIRICILIK-SOSYAL GÜVENLİK
 70. 15 YIL 3600 GÜNDEN HESAPLANAN FARKLI MAAŞLAR
 71. EMEKLİ MAAŞI BAĞLANAN SİGORTALI ŞİMDİ GEÇMİŞ YILLARI SORGULUYOR
 72. BOŞANAN SAYISI NASIL AZALTILIR- SOSYAL GÜVENLİK İLİŞKİSİ-KADIN VE SGK KARŞILIKLI NASIL GÜVENDE OLUR
 73. YAZILI KURALA DAYANMAYAN YAŞAM –SEVGİLİLER GÜNÜ
 74. TBMM İŞSİZLİK SİGORTASINDA/ SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA YENİ DÜZENLEMER VAR
 75. 2017 Krizine Karşı Yeni Teşvik Geldi
 76. TOPTAN ÖDEME VE TAZMİNATLARIN SGK İLKELERİNE GÖRE
 77. Prime Esas Kazanç (PEK) Üst Sınırını Aşan Kazançlar Geri Alınabilir mi?
 78. ÜÇ KİŞİ AYNI PRİM GÜNÜ FARKLI EMEKLİ AYLIĞI
 79. 6770 sayılı Son Torba Kanun Ne Getiriyor?
 80. ARALIK AYINDA EMEKLİ OLAN ENGELLİ AVANTAJ YAKALAMIŞ
 81. ŞUBAT AYINDA GÜNLERİ DİKKATLİ HESAPLAYIN
 82. ENGELLİ VE NORMAL EMEKLİ ŞARTLARINDAN YAŞLILIK AYLIK KARŞILAŞTIRILMASI
 83. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 8- ÇALIŞMAYI ÖZENDİREN DÜZENLEMELER-TEŞVİKLER
 84. DOĞUM ÖNCESİ-SONRASI ÇALIŞMA VE SGK EKSİK GÜN NEDENLERİ
 85. ÇALIŞAN ÖĞRENCİNİN BURSU / ÖĞRENİM KREDİSİ KESİLİR Mİ?
 86. KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLECEK ÜCRETLER NELERDİR ?
 87. ENGELLİ ÇOCUĞA BİR DE ANNE-BABADAN ENGEL…
 88. EVLERİNDE YARDIMCI ÇALIŞTIRANLAR DİKKAT 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA SGK YA BİLDİRMELERİ FAYDA
 89. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 20 21.MAD. 6356 SAYILI ST İŞ S 25.MADDE VE ANAYASAMIZIN 51.MADDESİNE GÖRE İŞÇ
 90. KAYITDIŞILIĞI İŞÇİ VE İŞVEREN EL BİRLİĞİYLE HAZIRLIYOR
 91. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 7- ÇALIŞILMAYAN SÜRELER İÇİN TANINAN HAKLAR VE BORÇLANMALAR
 92. DOĞUM SÜRECİNCE ÇALIŞMA YAŞAMI 6- EMZİRME ODALARI/KREŞ VE YUVALAR
 93. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 5- MEMURLARIN YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKLARI
 94. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 4- YARIM GÜN ÇALIŞMA, İŞÇİLER
 95. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 3- DOĞUM SONRASI İZİN VE PARASAL HAKLAR
 96. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 17 24 25 VE 27.MADDELERİNİN İÇERİĞİNDEN ÇALIŞAN İŞÇİ NE KADAR HABERDARDIR?
 97. İŞ VERENLER PRİM BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN PANİK VEYA ACELE ETMEYİN?
 98. Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Girmeleri Zorunlu Olmamalıdır.
 99. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI -2 DOĞUM ÖNCESİ DÖNEMDE ÇALIŞMA
 100. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 1- SÜT EMZİRME SÜRESİNDEKİ KAZALAR İŞ KAZASI