06.07.2017-EMEKLİ OLMAK İÇİN FIRSAT

Emekli olmak için gerekli şartlardan biri de  prim gününüzün eksik olmaması ve sosyal güvenlik kurumuna borç bulunmamasıdır. Bunun için bu hafta Ziraat Bankası ile yapılan protokol ile emekli olmak için prim borçlarını yapılandıranlara bir fırsat doğdu.

Devamını oku...

05.07.2017-Son Zamlarla Unvanlarına Göre Memurların Emekli İkramiyeleri ve Maaşları

UNVANLARINA GÖRE MEMURLARIN EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI

Devamını oku...

05.07.2017-BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN MADENCİNİN FİİLİ HİZMET ZAM SÜRESİNİN 506 VE 5510 SİGORTALILARI BAKIM

BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN MADENCİNİN FİİLİ HİZMET ZAM SÜRESİNİN 506 VE 5510 SİGORTALILARI BAKIMINDAN EMEKLİ YAŞINA ETKİSİ

Ocak 1969 doğumlu olan 15.12.1991 tarihinde normal SSK’ya giren 01.08.2008 tarihinde yer altı maden işinde (4 kodu ile bildirim yapılan) işe başlayan sigortalının emekli talebine SGK tarafından 50 yaşında yaşlılık aylığı alabileceği cevabı verilmiştir. Sigortalının  maden işyeri kapsamında 2.524 günü, bu günlerin ¼ eklemesi ile 631 günü ve maden işleri öncesi günleri ile toplam 9.710 günü bulunmaktadır.

 

Konuyu düzenleyen mevzuat;

Devamını oku...

03.07.2017-İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarını Arabulucu’ da Kaybetmek?

İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarını Arabulucu’ da Kaybetmek?

Değişen yasal uygulamalar nedeniyle işçi işveren ilişkilerinin yürütülmesi her geçen gün zorlaşmaktadır. Şirketler; alınmayan tedbirler, yanlış uygulamalar nedeniyle İş davaları, İşe iade davaları gibi uygulamalar sonucu önemli maliyetlere katlanmaktadır. İşten ayrılan personelin alacak talepleri nedeniyle 5 yıl veya 10 yıl boyunca açılacak davalar ile şirketlerin önemli kayıplar yaşadıkları görülmektedir. Ancak ödenmeyen işçi alacakları ve uygulamalarda işçilerin hak aramalarını kolaylaştıracak yasal düzenlemelerin yapılması faydalı bulunmaktadır.

Devamını oku...

03.07.2017- Personel Risklerini Önleme Ve Maliyetleri Azaltma Yöntemi

Personel Risklerini Önleme Ve Maliyetleri Azaltma Yöntemi

Şirketler çalıştırdıkları personel ile ilgili İnsan Kaynakları ve Yasal Uygulamalar konularında alınmayan tedbirler nedeniyle kısa ve uzun vadede önemli sorunlar ile karşılaşmaktadır.
Yapılması gereken uygulamalar konusundaki sağlıklı kararlar almak için İK ve Yasal uygulamaları bilen DANIŞMAN ile çalışılması faydalı bulunmaktadır.  Şirketlerin hukuk servisleri bulunsa da yapılacak uygulamalar risklerin önlenmesi bakımından önemli bulunmaktadır. 

Devamını oku...

03.07.2017-Performans Yönetimi’ nin İşe İadede Arabulucu Ve Mahkeme Süreçlerine Etkisi

Performans Yönetimi'nin İşe İadede Arabulucu ve Mahkeme Süreçlerine Etkisi

5221 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanununda yapılacak önemli değişikliklerden birisi Mahkeme öncesi Arabulucu' da anlaşmak veya Anlaşma olmadığı takdirde iş Mahkemelerinde dava açılması ile ilgili önemli değişiklikler yapılmaktadır.Halen bazı İş Mahkemeleri bu konuda bilirkişi yerine öncelikle Arabulucu’ da çözüm bulunmasını istemekte, çözüm bulunamaması halinde dava açılmasını uygulamaya başladıkları görülmektedir.
Son yıllarda Yargıtay’ ın almış bulunduğu kararlarda işveren lehine bazı gelişmeler sağlansa da yeni dönemde ise işçi lehine gelişmeler yaşanması beklenmektedir. İşe İade Davasını kazanan işçi tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde işe dönmek istediği bildirmediği veya 1 ay içinde işveren tarafından davet edilmesine rağmen işçi işe başlamaz ise açılan iş davası yok hükmünde kabul edilerek 4 aylık boşta geçen süre ücreti ve işe iade tazminatları ortadan kalkmaktadır.

Devamını oku...

03.07.2017-Sosyal Güvenlik Kurumu' nun Küçük Şirketleri Cezalandırma Yöntemi

Sosyal Güvenlik Kurumu' nun Küçük Şirketleri Cezalandırma Yöntemi


Çalışma Bakanlığı ve SGK tarafından yapılan uygulamalarda 30 günden az çalışanların eksik gün bildirimi ve bazı uygulamalarda (EK-10) Anayasa’ da ki Eşitlik ilkesine aykırı olarak küçük şirketler cezalandırılmaktadır.
SGK Tarafından yayınlanan genelgeler ile 10 kişi üzerinde çalışanı bulunan şirketlerde Aylık Prim Hizmet Belgesi (APHB) eksik gün nedenlerinin belirtilmesi ve nedenleri ile ilgili belgelerin personel özlük dosyasında saklanması yeterli bulunmaktadır. Ayrıca EK-10 ve eki belgelerin SGK ya verilmesine gerek bulunmamaktadır.
1-9 arasında çalışanı bulunan küçük işletmelere ise bu hakkın tanınmadığı görülmektedir. Bu durum Anayasa’ nın eşitlik ilkesine aykırı olarak devam etmektedir. SGK tarafından Kısmı Süreli Çalışanlar ve Çağrı üzerine çalışanlar ile ilgili 2 farklı işlem yapılmaktadır. 10 kişi üzerinde olan işletmelerde APHB’ inde Eksik Gün KODU yazılması yeterli iken 1-9 kişi arasından personel istihdam eden işletmelerde ise her ay APHB ile bildirim yapılması yeterli bulunmamakta eksik gün ile ilgili EK:10 bildirgesi ve belgeleri her ay talep edilmektedir.

Devamını oku...

03.07.2017-Memuriyete Geçen Uzman Erbaşların Ek Gösterge Sorununun Çözümü Var

Uzman erbaşlar beş yıla kadar varan sözleşmelerle Emekli Sandığı iştirakçiliğine tabi olarak çalıştırılıyor ve 45 yaşına girdikleri tarihten sonra göreve devam edemiyorlardı. Bu durumda 4759 sayılı Kanunla gelen yaş sınırları da söz konusu olunca uzman erbaşlar emeklilik yaşlarına kadar ortada kalıyorlardı.

Bu soruna çözüm 30.06.2010 günkü RG’de yayımlanan 6000 sayılı Kanunla gelmişti.

Buna göre;

Devamını oku...

03.07.2017-ÖLÜM SSK HEM BABADAN HEM KOCADAN ÇİFT AYLIK ARTIK YOK

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 19.04.2017 tarihli ve 2017/1184 E.  ,  2017/814 K., E.2017/1016,K.2017/813, E.2017/389,K.2017/820 ve ayrı 22 adet aynı verilen daha esas ve karar nosundan verilen kararlarda ;

506 sayılı Kanun döneminde hem kocası, hem babası ölen kadınların artık ÇİFT AYLIK alamayacakları kararı verilmiştir.

Aslında daha önce bir hukuk genel kurulu ile genişleyen uygulama bulunmaktaydı ve belki binlerce dosyadan çift aylık bağlanmıştı.

Artık yargı daha önceki içtihatların aksine kuralların çift aylığa izin vermeyeceğini kabul etmiştir. YENİ DÖNEMİN ÖZELLİĞİ ŞUDUR BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞU İLE YARGITAY İÇTİHAT MAHKEMESİ ÖZELLİĞİNE KAVUŞMUŞTUR. İÇTİHATLAR ARTIK KOLAY DEĞİŞMEZ HALE GELMİŞTİR.OLUŞAN YENİ GÖRÜŞ SÜRECEKTİR.

Kişisel kanaatimde baştan itibaren kuralların çift aylığı izin vermediği şeklindedir. Yani önceki yargı dönemi kabulü doğru değildi.

Biri SSK lı olmayan ölümler bakımından eski uygulama sürmektedir.

Yukarıda verilen kararın metni şöyledir.

"İçtihat Metni"

Devamını oku...

28.06.2017-GENEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN 7020 YAPILANDIRMASI YOK-GEREKTE YOK

7020 sayılı yasa içerisinde genel sağlık  sigortası borçları yer almıyor. Bu nedenle yapılandırma yoluna gidilemiyor.

Zira 6824 yasa ile 5510 sayılı kanunun geçici 73.maddesi ile yapılan değişiklik sonucunda;

-Eski genel sağlık sigortası prim hesaplama usulünden vazgeçilmiş yerine iki tip getirilmiştir.

Bütün hesaplamalar prime esas kazancın alt sınırının % 3 ü üzerinden hesaplanır. Bu tutarda aylık asgari kazanç 1.777,50X 0,03=53,33TL aylık prim tutarı olmaktadır. Bu prim aynı tutar olarak geçmiş dönemler içinde uygulanır.  Geçmiş dönem hesapları da bu şekildedir.

Kanunun yürürlük tarihinden önceki 12 ay içinde gelir testine başvuranlar ile yeni uygulamaya göre hesaplanan borca tebliğinden itibaren 1 ay içinde gelir testi için başvuranlardan kazançları asgari kazancın üçte birinden az olanların (burada ailedeki kişi sayısı X asgari kazancın üçte biri) borçları tümden silinecektir. Üçte birden fazla olanlar ise  aylık 53,33TL ödeyecektir.

53,33 TL aylık ödeme yapmak zorunda olanlar;

Devamını oku...

03.07.2017-İSTİFA ETMEK İSTİYORUM

İstifa etmek istiyorum. Bu günlerde bana gelen telefonların yarısı bu cümle ile başlıyor. Havaların sıcak olmasından mı? Tatil ihtiyacının hepimizde tavan yapmasından mı? bilinemez. Bugünler de herkes ama herkes işi bırakmak istiyor. İstifa etmek istediğinizde maddi alacaklarınızdan vazgeçebiliyorsanız aslında aynı gün karar verilip aynı gün iş bırakılabilir.

 

Fakat beklentimiz bütün hak ve alacaklarımızı alıp ayrılmak ise daha kontrollü planlı bir istifayı düşünmemiz gerekir.Gemileri yakmadan önce kısaca ne gibi haklardan ve maddi alacaklardan oluyoruz bakalım.

Devamını oku...

03.07.2017-10 MADDEDE İŞVERENLERİN SGK SORUMLULUKLARI !!!

 

 • İşçinin deneme süreli işe başlamasında muhakkak SGK girişinin bir gün önceden SGK online sisteminden yapılması gerekmektedir.
 • Eksik gün bildiriminde 10 kişi ve üstü çalışanı olan işverenler eksik gün bildiriminde eksik gün nedenini belgeleyerek sosyal güvenlik kurumuna her ayın 23’üne kadar bildirilmesi gerekiyor.

Devamını oku...

03.07.2017- İŞVERENLER İŞ DAVALARINDA ELİNİZİ GÜÇLENDİRİN

Hepimiz artık biliyoruz işçi işveren arasında sorun çözülmez de  iş mahkemeye kalırsa işçi her zaman işverene göre daha şanslı davanın sonunda çoğunlukla işçi tarafı kazanıyor. Açılan iş davalarında ücret alacakları ,kıdem ve ihbar davaları, fazla mesai alacağı gibi temel maddi taleplerin yanında zaman zaman manevi tazminat davaları da gündeme geliyor.

Devamını oku...

29.06.2017-EMEKLİ AYLIĞI PLANLAMASINDA DÜŞEN EMEKLİ AYLIĞI VAR

EMEKLİ AYLIĞI PLANLAMASINDA DÜŞEN EMEKLİ AYLIĞI VAR

 

Okurumuz 01/07/1970 Doğumlu 03/12/1987 Tarihinde işe girmiş.2015 yılı sonuna kadar çalışmış,artık çalışmak istemiyorum demiş,6040 günü var kazançlar asgari ücretten ödenmiştir.

01/07/2020 emekli olacak 3 senesi var.

Devamını oku...

29.06.2017- MUHTAÇLIK HALİ

Ramazan ayı hepimiz için yardımlaşmanın en fazla yapıldığı aydır. Yaşamını asgari geçim düzeyinde sağlayamayanlara özellikle bu ay daha fazla yardım gelenek ve göreneklerimizde var. Elimizden geldiğince bazen bireysel bazen kurumsal yardımlarda bulunuruz. Çoğunlukla yapılan bu yardımlar sürekliliği olmayan bireysel yardımlardır. Sosyal devlet olmanın gerekliliği düşkün ihtiyacı olan vatandaşa yaşaması için gerekli olan yardımları yapmaktan geçer.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. 28.06.2017-İşçilerin yol izni kaç gündür?
 2. 28.06.2017-Sosyal Güvenlikte Doğru Bilgi Zamanında Alınırsa Kazandırır
 3. 28.06.2017-SGK BORCU OLANLAR SÜRE BİTİYOR
 4. 27.06.2017-7020 KANUN YAPILANDIRMASI (Sosyal Güvenlik Bakımından)
 5. 23.06.2017-İŞÇİ EMEKLİ AYLIĞINI BİLENLER YAZIYOR
 6. 23.06.2017-İşçi buluşları
 7. 23.06.2017- RAMAZAN BAYRAMI TEBRİĞİ
 8. 22.06.2017-ÇALIŞTIKÇA EMEKLİ AYLIĞI DÜŞER Mİ?
 9. 21.06.2017-BASIN ÇALIŞANLARININ YILLIK İZİN ESASLARI NEDİR?
 10. 20.06.2017-DENİZ İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN
 11. 19.06.2017-Evlenme ve Eşin İş Durumu Değişikliklerinde Aile Yardımı Ödeneği
 12. 19.06.2017-10 maddede işsizlik maaşı
 13. 17.06.2017-ŞİMDİ ŞURAYA DA MUTLU BİR EMEKLİ ÇİZELİM..
 14. 16.06.2017-İŞÇİ YILLIK İZİNDE YOL İZNİ İSTER Mİ?
 15. 12.06.2017-Yaş düzeltmesi ile emeklilik
 16. 12.06.2017-Ek-5 sigorta primi ödeyenler 3600 günle emekli olabilir
 17. 14.06.2017-Yıllık izin birer gün olarak kullanılır mı?
 18. 10.06.2017-Yurtdışında doğum borçlanması ile emeklilik
 19. 07.06.2017-Esnafa 4-b ihya hüsranı
 20. 15.06.2017-'687 TEŞVİKİ'' DAMGA VERGİSİ VE KİMLİK BİLDİRİM DAYATMASI İŞVERENLERİN CANINI YAKACAK
 21. 12.06.2017-Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması
 22. 12.06.2017-Emekliye Temmuz Zammında İşin Doğrusunu Bizden Okuyun
 23. 09.06.2017-GÜLDÜREN VE ÜZEN EMEKLİ AYLIĞI NEDİR?
 24. 08.06.2017-İŞVERENLER DİKKAT SGK DENETİM GÖREVLİLERİNE ŞİDDET UYGULAYANA ON ASGARİ ÜCRET İDARİ PARA
 25. 08.06.2017- AVUKATLARIN EMEKLİLİĞİ
 26. 07.06.2017-GÖÇÜK ALTINDA KALAN MADENCİNİN HAYALİ ERKEN EMEKLİ OLMAK-2
 27. 06.06.2017-2-3 HAZİRAN GALATASARAY HUKUK FAKÜLTESİ-İSTANBUL BAROSU ETKİNLİĞİ
 28. 06.06.2017-GÖÇÜK ALTINDA KALAN MADENCİNİN HAYALİ ERKEN EMEKLİ OLMAK-1
 29. 05.06.2017-Satış Primlerinin Kıdem Tazminatı ve Sigorta Primi Açısından Önemi - Yeni Madencinin Emek
 30. 05.06.2017-KIDEM TAZMİNATI 2017
 31. 02.06.2017-HİZMET BİRLEŞTİRME EMEKLİ MAAŞINA ETKİSİ
 32. KIDEM TAZMİNATI FONA DEVİR OLURSA?
 33. GAZETECİLERİN EMEKLİLİĞİ
 34. SOSYAL GÜVENLİK VE ANNELİK
 35. Derneğimizin Geleneksel İftar Programına Davet
 36. 01.06.2017-SİGORTA PRİM BORÇLARI İÇİN YENİ YAPILANDIRMA ESASLARI BELLİ OLDU-3
 37. 31.05.2017-SİGORTA PRİM BORÇLARI İÇİN YENİ YAPILANDIRMA ESASLARI BELLİ OLDU-2
 38. 30.05.2017-SİGORTA PRİM BORÇLARI İÇİN YENİ YAPILANDIRMA ESASLARI BELLİ OLDU-1
 39. 29.05.2017-7020 sayılı Yapılandırma Kanunu Sigortalı ve İşverenler İçin Ne Anlama Geliyor?
 40. 28.05.2017-Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Sigorta Prim Desteği
 41. 25.05.2017-ÇALIŞTIKÇA EMEKLİ AYLIĞI DÜŞER Mİ?
 42. 25.05.2017-ÇALIŞTIKÇA EMEKLİ AYLIĞI DÜŞER Mİ?
 43. 24.05.2017-İnsan Kaynakları Yönetim Projesi nedir?
 44. 23.05.2017-SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI BİTERKEN- 5510 80 VE 17.MADDELERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİYİ FARKETMEK
 45. 23.05.2017-İŞVERENLERİ BÜROKRATİK İŞLEMLER BEZDİRİYOR
 46. 22.05.2017-Özel Sektör Süresi Öğretmenin İkramiye ve Emekli aylığına Nasıl Etki Eder?
 47. 18.05.2017-DENETMENLERİN SEMPOZYUMU HAFTAYA DAMGASINI VURDU
 48. 16.05.2017-SOSYAL GÜVENLİK HAFTASINDA BİLİNÇLENME
 49. SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI KUTLAMA MESAJI
 50. 15.05.2017-Emekli Aylıklarına Hacizde Önemli Yargısal Gelişme
 51. 14.05.2017-ENGELLİLER HAFTASI KORUMALI İŞYERİ ENGEL TİPİNE GÖRE DAHA İŞLEVSEL OLABİLİR
 52. 13.05.2017-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞINDA AYLIK BAĞLAMA ORANI ESASLARI
 53. 13.05.2017-Torbaya neler girmeli
 54. 13.05.2017- AHİLİK SİGORTASI
 55. 13.05.2017- BES- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
 56. 13.05.2017- Kölelik Yasaları
 57. 13.05.2017- Ev İşçileri
 58. 12.05.2017-ENGELLİ HAFTASINDA ÇÖZÜLMEYEN SORUN DEVAM EDİYOR
 59. 11.05.2017-ENGELLİNİN EV DE BAKIM PARASINDA HANE HALKI GELİRİ DÜZELMEZ Mİ?
 60. 10.05.2017-ANNELER GÜNÜ YAKLAŞIRKEN ANNENİZİN EMEKLİLİK PLANLAMASINI YAPTINIZ MI?
 61. 09.05.2017-687 TEŞVİKTE DAMGA VERGİSİ BELİRSİZLİĞİ İLERİDE SGK İDARİ PARA CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA KA
 62. 08.05.2017-Yeni Borç Yapılandırması Bağ-Kurlular ve İşverenler Açısından Ne Anlama Geliyor?
 63. 06.05.2017-İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE KİMLİK BİLDİRME EZİYETİ
 64. KAMU TAŞERONLARI- KIDEM TAZMİNATI FONU- TEKLİ YETERLİ GÜVENCE SEÇİMİ
 65. Kıdem Tazminatı Fonunda Avusturya Modeli Ağırlık Kazanıyor
 66. Memurların Malûlen Emekliliğinde Yöntemler – 2
 67. MALULLÜK İŞLEMLERİNDE ALT SINIR AYLIĞI KONTROLÜ VAR
 68. 16 YAŞINDAKİ GENÇ İŞÇİNİN ÖLÜMÜNDE SUÇLU KİM?
 69. GÜVENLİK KORUCUSU DA SOSYAL GÜVENLİĞE DAHİL EDİLDİ
 70. 1 MAYIS YAKLAŞIRKEN ÇALIŞMA HAYATINDA BEKLENTİLER
 71. BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 7- İŞ SÖZLEŞMESİNDE ESASLI DEĞİŞİKLİK ÖRNEKLERİ
 72. HEM EŞİNDEN HEM ANNE-BABASINDAN NE ŞARTLARDA HANGİ AYLIKLARA HAK KAZANILIR?
 73. Alt İşveren İle Çalışmada İşyerini Kaybetmek?
 74. İNSAN KAYNAĞINI YÖNETMEK NEDEN ÖNEMLİDİR?
 75. DUL VE YETİM DE BİRDEN FAZLA MAAŞ NASIL ALINIR?
 76. KIDEM TAZMİNATI FONU İÇİN SON GÜNLER
 77. EK – 5 TARIM SİGORTASI NEDİR ?
 78. SOSYAL GÜVENLİKTE NİSAN 2017
 79. EMEKLİ İKRAMİYESİ
 80. İŞVERENLER İÇİN SON TEŞVİKDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 81. İşveren iki teşvikten de faydalanabilir mi?
 82. SGK prim ödeme tarihi değişti mi?
 83. Engellilik İndiriminden Yararlanmak(Engelli Emekliliği) İçin Ne Yapılmalıdır?
 84. İŞVERENLERİN SİGORTA PRİMİ TEŞVİK İNDİRİMLRİNDE YASAKLANMA SÜRESİ
 85. PLANLANMAYAN EMEKLİLİK KAYIP MAAŞI GETİRMİŞ
 86. BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 6- MOBİNG SAYILAN VE SAYILMAYAN ÖRNEKLER
 87. Memurların Malûlen Emekliliğinde Yöntemler – 1
 88. İflas ve Tasfiye Edilme Hallerinde Şirket Ortaklarının Sigortalılığı Nasıl Sona Erer?
 89. 2017/17 SAYILI GENELGEYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMEDE MAĞDUR OLAN İŞVERENLERE NEDEN YENİ BİR HAK VERİLM
 90. 5510 SS VE GSSK GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI ESASI
 91. ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI BİN LİRA
 92. BASIN VE TRT ÇALIŞANLARI FİİLİ HİZMET ZAMLARI NEDİR?
 93. TEŞVİK YASAKLAMASININ UYGULAMA ESASLARI BELİRLENDİ
 94. BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 5- ALT İŞVEREN ÇALIŞMASININ MUVAZAA ÖRNEKLERİ
 95. BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 4-BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ SAYILAN-SAYILMAYAN İŞLER-ÖRNEKLER
 96. EMEKLİ OL DEDİLER DE BİZ Mİ OLMADIK?
 97. Stajyerlik dönemi emekliliğe sayılmaz
 98. BES’ten çıkış için 2 ayınız var
 99. Yeni emeklilere 0.9 oranında fark var
 100. SGK’dan ilginç ve tuhaf kamu spotu