08.05.2017-Yeni Borç Yapılandırması Bağ-Kurlular ve İşverenler Açısından Ne Anlama Geliyor?

Prim yapılandırmaları bu ülkede hep konuşula gelmiş hep eleştirile gelmiştir. Eleştirilerin büyük kısmı neyin ne olduğunu bilmeden yapılan eleştirilerdir, ama neyin ne olduğunu bilenlerin yaptığı eleştirilerin dikkate alınması gereken eleştiriler olarak altını çizelim.

Halen TBMM’ye Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yeni bir yapılandırma kanunu sevk edilmiş bulunuyor. Artık iki yılı geçtim her yıl çıkmaya başlayan yapılandırma kanunları aslında bir arızayı işaret ediyor.

Halen TBMM’de görüşülmekte olan son “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” bunlardan sonuncusu. Bir önceki yapılandırma kanunu olan 03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı Kanun gereği ödenecek borç taksitleri genel olarak aksamış ve 6770 sayılı Kanun ile de Ocak 2017 ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler dörder ay uzatılmıştı. Yeni bir kanun çıkarıldığına göre anlaşılan bu uzatma da beklenen işlevi görmemiş olduğu anlaşılıyor.

Bağ-Kur’lunun Yapılandırma Sorunu

Devamını oku...

06.05.2017-İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE KİMLİK BİLDİRME EZİYETİ

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE KİMLİK BİLDİRME EZİYETİ

11/07/1973 tarihinde RG yayımlanan 1774 sayılı kanunla birlikte Kanunun 6.Maddesinde (b) ‘’ her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi’’kolluk kuvvetlerine EK2 denilen belgeleri verme zorunluluğu getirilmiştir.

Bu da kolluk kuvvetlerine 3 gün içinde bildirilmesi,bildirilmemesi halinde idari para cezası uygulanacaktır.

Aynı Kanununa eklenen EK MADDE 2 ile bu bildirimlerin SGK paylaşılması öngörülmüştür.

Devamını oku...

KAMU TAŞERONLARI- KIDEM TAZMİNATI FONU- TEKLİ YETERLİ GÜVENCE SEÇİMİ

Kamuda çalışan tüm personelin toplamı Devlet Personel  Başkanlığı  (http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler/kamu-personeli-istatistikleri)   31.12.2016 tarihli verilere 3.341.049 personelden  işçilerin sayısı 85.230 sürekli işçilerden, 10.584 geçici işçilerden oluşuyor.

Kamuda  ihaleli işlerde çalıştırılan taşeron işçilerinin sayısı ise 750.000 kişi civarındadır.

Devamını oku...

Kıdem Tazminatı Fonunda Avusturya Modeli Ağırlık Kazanıyor

Kıdem Tazminatı Fonun İle İlgili Gelişmeler

Kıdem Tazminatı Fonu kurulması tartışmaları yıllardır yaşanmasına rağmen fon kurulma imkanı bulunamamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar çalışmaların son aşamaya geldiğini göstermektedir. Ancak Bakanlık ve Sendikaların tam olarak anlaştıklarından bahsetme imkanı yoktur. Yakın zamanda oluşturma çalışmaları başlayacaktır.
Çalışma hayatında dönüm noktası olacak bu çalışmaların işçi ve işveren beklentileri yönünden iyi analiz edilmeden yapılması sisteme fayda sağladığı kadar sorunları da beraber getirecektir.  Yapılacak çalışmalar sadece fona kaynak sağlama için kullanılacaksa uzun yıllar tartışmalar devam edecektir.

Devamını oku...

Memurların Malûlen Emekliliğinde Yöntemler – 2

Bir önceki yazımızda memurların doğrudan malûliyet raporu alma yoluyla malûlen emekliliğinin iki türü olduğunu ve bunun koşullarını belirtmiştik. Bugünkü yazımızda da memurların doğrudan maluliyet raporu alma yoluna gitmeksizin personel kanunlarına göre aldıkları sıhhi izin sürelerini doldurmaları yoluyla kurumlarınca malûlen emekliliğe sevk edilmeleri ile açıktaki memurların malulen emeklilikleri konusunu ele alacağız.

Sıhhi İzin Müddetinin Doldurulması Sebebiyle Adi Malûllük

Devamını oku...

MALULLÜK İŞLEMLERİNDE ALT SINIR AYLIĞI KONTROLÜ VAR

MALULLÜK İŞLEMLERİNDE ALT SINIR AYLIĞI KONTROLÜ VAR

Sosyal güvenlik sistemi içerisinde, çalışma hayatına girdikten sonra herhangi bir hastalık veya kaza sonucu ;

Ø  Çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiği tespit edilen,

Ø  İş kazası/Meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kayıp oranı % 60 ve üzerinde olan sigortalı malul sayılır.

ŞARTLAR

Devamını oku...

16 YAŞINDAKİ GENÇ İŞÇİNİN ÖLÜMÜNDE SUÇLU KİM?

16 YAŞINDAKİ GENÇ İŞÇİNİN ÖLÜMÜNDE SUÇLU KİM?

Adana'daki bir mobilya dekorasyon atölyesinde başı yük asansörüyle duvar arasında sıkışan 16 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.Ömer Faruk Sever'in 2 aydır atölyede çalıştığı öğrenildi.5Çocuklu ailenin en büyük çocuğu.

Çocuk ve Genç İşçiler aile ekonomisine katkı için çalıştıkları herkes tarafından biliniyor.

Gençler ekonomik anlamda ailelerine yük olmamak,ailenin yüklerini omuzlanmak adına çalışma hayatında yer alıyorlar.

Yetersiz çalışma koşulları,düşük ücret ve iş güvenliğinden yoksun çalışma,güvencesiz çalışma hayatı sonucunda ortaya bu tip ölümlü kazalar çıkıyor.

Suçlu Kim?

Devamını oku...

GÜVENLİK KORUCUSU DA SOSYAL GÜVENLİĞE DAHİL EDİLDİ

GÜVENLİK KORUCUSU DA SOSYAL GÜVENLİĞE DAHİL EDİLDİ

29/04/2017 Tarihli Resmi Gazete de 690 sayılı KHK yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Dolayısıyla önümüzdeki günlerde 2013/11 sayılı genelge de önemli değişiklikler gündeme gelecektir.

5510/Ek Madde 15’le Güvenlik Korucuları hakkında yeni düzenlemelere yer verilmiştir.Yürürlük tarihi de 29/04/2017 olarak belirlenmiştir.

Valilikler de bu düzenleme üzerine işe giriş ve işten çıkış bildirgelerini düzenlemeye,primleri ödemeye başlayacaktır.

SGK yetkili İl ve SGM bundan böyle Güvenlik Korucularını artık sigortalı olarak değerlendirmeye tabi tutacaktır.

5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Devamını oku...

1 MAYIS YAKLAŞIRKEN ÇALIŞMA HAYATINDA BEKLENTİLER

1 MAYIS YAKLAŞIRKEN ÇALIŞMA HAYATINDA BEKLENTİLER

12 Eylül Askeri darbesi ile kesintiye uğrayan 1Mayıs Günün tatil olarak ilan edilmesi 5892 sayılı yasa ile 2429 sayılı yasada yapılan düzenleme sonucu 2009 yılından itibaren Ülkemizde Resmi Tatil günü olarak ilan edildi. 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatili olarak benimsenmiştir. 
Bu günün tatil olarak ilan edilmesinde İşçi Sendikalarının etkin talepleri neden olmuştur.

Bu sene de 1 Mayıs günü meydanlarda kutlanacaktır. Sendikalar,sivil toplum kuruluşları ve çalışanlar meydanları dolduracaktır.

Bu sene aslında 1 Mayıs en çok konuşulan konulardan biri işsizliği önleme adına Milli İstihdam seferberliği değerlendirildiği gibi,Kıdem Tazminatı için tesis edilen fon fikri tartışılacaktır.

Devamını oku...

BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 7- İŞ SÖZLEŞMESİNDE ESASLI DEĞİŞİKLİK ÖRNEKLERİ

1-Stok analistinin merkez işyerinden Aydın ilindeki tekstil grubu departman şefliğine görevlendirme sözleşmede işverene başka ilde çalıştırma yetkisi verilmesi nedeni ile işverene geçerli fesih hakkı verir

22. Hukuk Dairesi         2017/717 E.  ,  2017/727 K. 23.01.2017

…davalı işyerinde son olarak genel merkezde stok analisti olarak görev yapan davacının iş sözleşmesinin, geçici görev yaptığı genel merkezinden kadrosunun bulunduğu Aydın daki teskstil grubu departman şefliği pozisyonuna yapılan görevlendirmeyi kabul etmemesi nedeniyle 4857 sayılı Kanun'un 22. maddesi kapsamında geçerli nedenle feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının iş sözleşmesinin 2. maddesinde, davalı işverenin davacıyı başka ilde görevde çalıştırma yetkisine ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Bu hüküm davacıyı bağlar niteliktedir. İhtiyaç durumuna göre davacının genel merkezde görevlendirildiği gibi, yeniden önceki ve kadrosu bulunan işyerinde görevlendirilmesi mümkündür. Davalının bu görevlendirmeyi kabul etmemesi işverene geçerli fesih hakkı verir.

2-Sözleşmede yer alan nakil yetkisi kötüye kullanılmadıkça işçi nakle rıza göstermelidir.

Devamını oku...

HEM EŞİNDEN HEM ANNE-BABASINDAN NE ŞARTLARDA HANGİ AYLIKLARA HAK KAZANILIR?

Sigortalının ölümü halinde,

*ölen sigortalının hak sahiplerine (eş, çocuk, anne ve baba) ölüm aylığı bağlanır

*Ölen sigortalının hak sahiplerine (eş, çocuk, anne, baba) ölüm toptan ödemesi yapılır.

ÖLÜM TOPTAN ÖDEMESİ NEDİR?

Devamını oku...

Alt İşveren İle Çalışmada İşyerini Kaybetmek?

Ülkemizde bulunan firmalar çalışma hayatında maliyetlerini azaltmak, yönetimlere personel maliyetlerini düşük göstermek veya ihtisaslaşmış şirketlerden alt işveren hizmeti alarak çalışmaktadır. Asıl işveren firmaların iş yapma şekillerine göre bazı zamanlarda çalışma şekli nedeniyle önemli maliyetlere katlanmakta bazı durumlarda ise tedbir almadıkları için işletmelerini kaybetme riski ile karşılaşılmaktadır.

Yönetsel olarak sürecin doğru yönetilememesi, gereken önemin verilememesi nedeniyle çoğu zaman bu sistem şirketlerin önemli kayıplara yaşamasına neden olmaktadır.

Bu duruma neden olan olaylar incelendiğinde; 

Devamını oku...

İNSAN KAYNAĞINI YÖNETMEK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Şirketler; İnsan Kaynakları Birimi veya Mali İşler bünyesinde Çalışan ilişkilerini yönetmeye çalışmaktadır. İnsan Kaynağını Yönetmek için Organizasyon ve Planlamadan başlayan Modern İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi fonksiyonları ve bu fonksiyonlara yön veren Yasal prosedürleri bilmek ve doğru uygulamak gerekmektedir.Bu sistemin sağlıklı kurulamaması ve takip edilememesi halinde şirketler geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanacak riskler nedeniyle önemli kayıplar yaşayacakları gibi gereksiz maliyetlere katlandıkları ve verimlilik sağlamada başarısız oldukları görülmektedir.

Devamını oku...

DUL VE YETİM DE BİRDEN FAZLA MAAŞ NASIL ALINIR?

Mevzuatımıza göre kadın , erkek fark etmez evlilik birliği içinde vefat ile eşini kaybedene dul denir.Özellikle ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın çoğu erkeklerin de dul olarak sosyal güvenlik haklarından faydalanabileceklerini bilmez. Bu nedenle de erkeklerin çoğu eşinin vefatından sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurup dul maaşı, cenaze yardımı gibi haklarını almak için dilekçe vermez.

Öncelikle kadın veya erkek eşinin vefatı sonrası ödenmiş EMEKLİ SANDIĞI ,SSK- BAĞ-KUR primi varsa Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunup eşinden dul maaşı ve cenaze yardımı talebinde bulunması gerekir. Yine eşiniz vefatı öncesinde emekli maaşı almıyor olabilir.

Devamını oku...

KIDEM TAZMİNATI FONU İÇİN SON GÜNLER

Kıdem tazminatının fona devir olması son on yıldır konuşuluyor. Yumurta kapıya dayandı. Yapılan çalışmalar ile kıdem tazminatları fona devir oluyor.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. EK – 5 TARIM SİGORTASI NEDİR ?
 2. SOSYAL GÜVENLİKTE NİSAN 2017
 3. EMEKLİ İKRAMİYESİ
 4. İŞVERENLER İÇİN SON TEŞVİKDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 5. İşveren iki teşvikten de faydalanabilir mi?
 6. SGK prim ödeme tarihi değişti mi?
 7. Engellilik İndiriminden Yararlanmak(Engelli Emekliliği) İçin Ne Yapılmalıdır?
 8. İŞVERENLERİN SİGORTA PRİMİ TEŞVİK İNDİRİMLRİNDE YASAKLANMA SÜRESİ
 9. PLANLANMAYAN EMEKLİLİK KAYIP MAAŞI GETİRMİŞ
 10. BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 6- MOBİNG SAYILAN VE SAYILMAYAN ÖRNEKLER
 11. Memurların Malûlen Emekliliğinde Yöntemler – 1
 12. İflas ve Tasfiye Edilme Hallerinde Şirket Ortaklarının Sigortalılığı Nasıl Sona Erer?
 13. 2017/17 SAYILI GENELGEYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMEDE MAĞDUR OLAN İŞVERENLERE NEDEN YENİ BİR HAK VERİLM
 14. 5510 SS VE GSSK GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI ESASI
 15. ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI BİN LİRA
 16. BASIN VE TRT ÇALIŞANLARI FİİLİ HİZMET ZAMLARI NEDİR?
 17. TEŞVİK YASAKLAMASININ UYGULAMA ESASLARI BELİRLENDİ
 18. BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 5- ALT İŞVEREN ÇALIŞMASININ MUVAZAA ÖRNEKLERİ
 19. BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 4-BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ SAYILAN-SAYILMAYAN İŞLER-ÖRNEKLER
 20. EMEKLİ OL DEDİLER DE BİZ Mİ OLMADIK?
 21. Stajyerlik dönemi emekliliğe sayılmaz
 22. BES’ten çıkış için 2 ayınız var
 23. Yeni emeklilere 0.9 oranında fark var
 24. SGK’dan ilginç ve tuhaf kamu spotu
 25. 65 yaşındaysanız bu maaşı kaçırmayın
 26. Banka promosyonunda emeklilere uyarı ve tavsiye
 27. 4-A’dan mı 4-B’den mi emekli olmalıyım?
 28. Teşvik mi? İşkence mi?
 29. Günsüz işe girişler dava açmak zorunda mı?
 30. Evde bakım aylığı nasıl alınır?
 31. Fazla Çalışmada Yazılı İspatlama Zorunluluğu Ve Bordro İmzası?
 32. İBRANAMENİN İSPAT GÜCÜ VE GEÇERLİLİĞİ?
 33. BORDRODA DÜŞÜK GÖSTERİLEN ÜCRETLER SORUNU
 34. Yaz boz oldu!
 35. Teşvikler ve Faydalar
 36. 20 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN İŞÇİLER GSS PRİMİ İNDİRİMLİ ÖDEYECEK
 37. 2017 YILI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ GELİŞME HIZI FARKI ZAMMI BU AY VERİLECEK
 38. BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 3- TAM YIL KAÇ GÜNDÜR ? 365 GÜN 360 GÜN HANGİSİ ?
 39. GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA SGK TEBLİĞ ESASI VAR
 40. Sosyal Güvenlikte Bedava Bilgi Ne Kadar Ucuz?
 41. BİREYSEL İŞ HUKUKU -KARARLAR 2- KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZNİN ALACAĞA DÖNÜŞMESİ
 42. BİREYSEL İŞ HUKUKU -KARARLAR 1- KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN TUTARI BELİRLEME TARİHİ
 43. İLGİNÇ KARARLAR (2) BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN ÖLÜM- DAVAYI KAYBEDEN EŞ ÖLÜM AYLIĞI ALAMAZ
 44. Referandumdan Sonra Kıdem Tazminatına Ne Olacak?
 45. İŞSİZLİK SİGORTASINDA TEŞVİK DIŞINDA İŞVERENE SAĞLANAN AVANTAJLI UYGULAMALAR
 46. 8200 GÜN ÇALIŞARAK PLANLANMAYAN EMEKLİLİK DÜŞÜK AYLIK
 47. İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ TEŞVİKLERİN KAYNAĞI
 48. MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI HANGİ KANUNLA DÜZENLENMEKTEDİR? VE 2017 DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU
 49. İŞVEREN İŞÇİLER ARASINDA AYRIM YAPMASI VE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN HAKLARI?
 50. Sağlık Çalışanlarına Referandumdan Sonrası İçin Vaat Edilen Fiili Hizmet Zammı Kime Ne Kazandıracak?
 51. 8200 GÜN ÇALIŞARAK PLANLANMAYAN EMEKLİLİK DÜŞÜK AYLIK
 52. SAĞLIK HARCAMALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER
 53. İŞ HUKUKU’NA AYKIRI DAVRANIŞLAR TAZMİNATI ORTAYA ÇIKARIR
 54. 18 YAŞ NEDİR?
 55. Okurları Cevaplamaya Devam Ediyoruz
 56. İŞÇİ ALACAKLARINDA 1475 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ DİKKATE ALMAKLA BERABER?
 57. Esnaf Ahilik Sandığı Aslında Ne Getiriyor?
 58. GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI NİSAN AYINDA UCUZLUYOR
 59. 2017 YILI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MAYIS AYINDA 711 TL OLACAK
 60. AHİLİK SANDIĞI 2018 YILINDA BAŞLIYOR
 61. GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA YAPILAN YENİLİKLER NİSAN AYINDA YÜRÜRLÜKTE
 62. Vatandaşın Krizde de Derdi Emeklilik, İkramiye ve Tazminat
 63. TÜRKİYE DE GÖÇMEN KADIN İŞÇİLER
 64. SÜT İZNİ İÇİN FAZLA MESAİ KARARI MI ÇIKTI?
 65. BU TEŞVİKİ İŞVERENLERE 11 AY ÇALIŞANLAR SAĞLIYOR
 66. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-2
 67. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-1
 68. SAAT ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR ŞUBAT AYINDA 225 SAAT ÜZERİNDEN AYLIK ALMAZ/ŞUBAT AYI İNCELİKLERİ
 69. ESKİ DEVLET MEMURU ALT SINIR AYLIĞI KORUMASIYLA 1.750 TL. AZ MAAŞ BAĞLANMAZ
 70. 1 AY GECİKMELİ ENGELLİ EMEKLİ OLUNCA MAAŞI KARŞISINDA ŞOK ETKİSİ YAŞADI
 71. İLGİNÇ KARARLAR (1) EMEKLİ SANDIĞI YETİMİ EVLENİRSE 12 DEĞİL 24 AY İÇİN EVLENME İKRAMİYESİ ÖDENİR
 72. 31.12.2017 Tarihine Kadar Yeni İşe Alınacak İşçiler İçin İşverenlere
 73. HASTALIK RAPORU SÜRESİ BİTMEDEN İŞÇİNİN İŞ AKDİ FESHİ
 74. SON DÜZENLEME ÇIRAKLARIN ÜCRETLERİNİN AZALMASINA MI NEDEN OLDU?
 75. Zorunlu GSS’de Aslında Ne Oluyor?
 76. İŞÇİ ÇALIŞTIĞI İŞ YERİN DE SORUMLU OLDUĞU ARAÇ GEREÇLERE ZARAR VERMESİ HALİNDE MAĞDUR OLACAĞINI
 77. İNTES İŞ HUKUKU SORUNLARI 52. ÇÖZÜM ARAMA TOPLANTISI
 78. 3600 GÜNLE BAĞLANAN EMEKLİ AYLIĞI YANINDA 10 BİN GÜNLE EMEKLİ AYLIĞI SÖNÜK KALDI
 79. MASUMİYETİMİZ-DOLANDIRICILIK-SOSYAL GÜVENLİK
 80. 15 YIL 3600 GÜNDEN HESAPLANAN FARKLI MAAŞLAR
 81. EMEKLİ MAAŞI BAĞLANAN SİGORTALI ŞİMDİ GEÇMİŞ YILLARI SORGULUYOR
 82. BOŞANAN SAYISI NASIL AZALTILIR- SOSYAL GÜVENLİK İLİŞKİSİ-KADIN VE SGK KARŞILIKLI NASIL GÜVENDE OLUR
 83. YAZILI KURALA DAYANMAYAN YAŞAM –SEVGİLİLER GÜNÜ
 84. TBMM İŞSİZLİK SİGORTASINDA/ SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA YENİ DÜZENLEMER VAR
 85. 2017 Krizine Karşı Yeni Teşvik Geldi
 86. TOPTAN ÖDEME VE TAZMİNATLARIN SGK İLKELERİNE GÖRE
 87. Prime Esas Kazanç (PEK) Üst Sınırını Aşan Kazançlar Geri Alınabilir mi?
 88. ÜÇ KİŞİ AYNI PRİM GÜNÜ FARKLI EMEKLİ AYLIĞI
 89. 6770 sayılı Son Torba Kanun Ne Getiriyor?
 90. ARALIK AYINDA EMEKLİ OLAN ENGELLİ AVANTAJ YAKALAMIŞ
 91. ŞUBAT AYINDA GÜNLERİ DİKKATLİ HESAPLAYIN
 92. ENGELLİ VE NORMAL EMEKLİ ŞARTLARINDAN YAŞLILIK AYLIK KARŞILAŞTIRILMASI
 93. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 8- ÇALIŞMAYI ÖZENDİREN DÜZENLEMELER-TEŞVİKLER
 94. DOĞUM ÖNCESİ-SONRASI ÇALIŞMA VE SGK EKSİK GÜN NEDENLERİ
 95. ÇALIŞAN ÖĞRENCİNİN BURSU / ÖĞRENİM KREDİSİ KESİLİR Mİ?
 96. KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLECEK ÜCRETLER NELERDİR ?
 97. ENGELLİ ÇOCUĞA BİR DE ANNE-BABADAN ENGEL…
 98. EVLERİNDE YARDIMCI ÇALIŞTIRANLAR DİKKAT 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA SGK YA BİLDİRMELERİ FAYDA
 99. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 20 21.MAD. 6356 SAYILI ST İŞ S 25.MADDE VE ANAYASAMIZIN 51.MADDESİNE GÖRE İŞÇ
 100. KAYITDIŞILIĞI İŞÇİ VE İŞVEREN EL BİRLİĞİYLE HAZIRLIYOR