Teşvikler ve Faydalar

Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği’nin aylık olarak düzenlediği toplantı ilk defa İstanbul’un dışına çıktı ve Adana ilimizde yapıldı. Amacı vatandaşları, işverenleri Sosyal Güvenlik konusunda aydınlatmak haklarını teslim etmek olan derneğin ilkelerinin başında gelmektedir.

 

Ülkemizin tüm illerine yayılmış olan 250 kadar üyesi ile ülkenin sosyal güvenlikte doğruları ve yanlışları anlatan UZMANLAR ordusu yetiştiriyor, insanların gelecekteki yaşamlarına yön veriyorlar. Adana da düzenlenen toplantıda yine konuşulmayalar konuşuldu .

Devamını oku...

20 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN İŞÇİLER GSS PRİMİ İNDİRİMLİ ÖDEYECEK

20 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN  İŞÇİLER  GSS PRİMİ  İNDİRİMLİ ÖDEYECEK

53 Lira indirimli GSS primi özellikli durumları da etkisi altına alacaktır.

Bugün bu durumu açıklayalım dedik.

1/10/2016 İTİBAREN 20 GÜNDEN AZ ÇALIŞMAYA GSS ÖDEME ESASLARI BELİRLENDİ

Devamını oku...

2017 YILI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ GELİŞME HIZI FARKI ZAMMI BU AY VERİLECEK

2017 YILI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ GELİŞME HIZI FARKI ZAMMI BU AY VERİLECEK

 

2017 Yılında ilk defa emekli olacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2016 yılı Gayri Safi Yurt

İçi Hasılaya göre belirlenen GH farkı ödenecektir.

Devamını oku...

BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 3- TAM YIL KAÇ GÜNDÜR ? 365 GÜN 360 GÜN HANGİSİ ?

(tüm kararlar yargitay.gov.tr emsal karar bölümünden aklınmıştır)

İŞÇİ ALACAKLARINA  İLİŞKİN  DAVALAR

Devamını oku...

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA SGK TEBLİĞ ESASI VAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA SGK TEBLİĞ ESASI VAR

1.4.2017 tarihinden itibaren gelir testi, talep halinde uygulanacak olup, gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az(YASAL ASGARİ ÜCRET/3X1) [60/l(c-l)=PRİM ÖDEMEZ] ya da fazla (60/1-g=53 LİRA) şeklinde olacaktır.

1.4.2017 tarihinden itibaren (60/1-g=53 LİRA) bendi kapsamda tescil edilenlerin aylık prime esas kazanç tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı kabul edilerek prime esas kazancın %3'ü oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecektir.7201 GÖRE TEBLİGAT

Tescil edilen genel sağlık sigortalılarına, 5510 Sayılı Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiklerini ve tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir testi talebinde bulunabileceklerini bildiren, genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebliği "Ek-1 Formu" 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir.

Gelir testi sonucunda, aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az [60/l(c-l)=YEŞİL KART DEDİĞİMİZ KESİM] olduğu tespit edilenlerden;

Devamını oku...

Sosyal Güvenlikte Bedava Bilgi Ne Kadar Ucuz?


Emeklilik herkesin ilgi alanında bir husus kuşkusuz. Peki ya emeklilik planlaması? Maalesef ülkemizin her alanında olduğu gibi bireylerin dünyasında da planlama hak ettiği yeri alamıyor. Bunun en yakın tanığı biz sosyal güvenlik müşavirleriyiz.

Verdiğimiz bilgi hizmeti esnasında çoğunluğu geç kalmış vakalar oluşturuyor maalesef.

Mesleğimiz gereği vatandaşlarımızın emeklilik, tazminat velhasıl tüm çalışma yaşamı sorunlarında bilgi desteği sunuyoruz. Bu desteği kâh radyo programlarında kâh TV programlarında kâh köşe yazılarımızda ücretsiz olarak, kendi ofislerimizde de ücretli olarak sunuyoruz.

Herkesin bu bilgilerden aldığı bir şey var, sorulan sorunun problemin oluşma tarihine olan ilgisine göre bir yararlanma ölçüsü oluyor.

Yararlanmada diğer ölçü soruya ayrılan zaman oluyor. Zira TV’de ya da radyo programlarında izleyicinin sorusunu aktarımına göre ama doğru cevap veriyoruz. Ancak izleyici çoğu zaman ne soracağını da bilemeyebiliyor ya da belgeleri uzman görse bir bakışta tespit edebileceği noksanlıkları izleyicinin dil ile ekrana aktarabilmesi mümkün bulunmuyor.

Çok değil, daha geçen hafta bize müracaat eden iki müşterimizden örnek vereyim.

Devamını oku...

BİREYSEL İŞ HUKUKU -KARARLAR 2- KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZNİN ALACAĞA DÖNÜŞMESİ

Karar yargitay.gov.tr  emsal karar kısmından alınmıştır.

9. Hukuk Dairesi         2015/1506 E.  ,  2016/12390 K. 25.05.2016

Y A R G I T A Y K A R A R I 

A) Davacı Talebinin Özeti:

Devamını oku...

BİREYSEL İŞ HUKUKU -KARARLAR 1- KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN TUTARI BELİRLEME TARİHİ

BİREYSEL İŞ HUKUKU -KARARLAR 1- KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN TUTARI BELİRLEME

TARİHİ

Daha önce sosyal güvenlik dışındaki konulara yazmamaya özen göstermiştim.

Ancak işçi ve işverenler tarafından işyeri uygulamasında bazı ayrıntıları bilmeleri bakımından genelden  ayıran konularda oluşan farklılıklara dikkat çekebilmek için bir süre bireysel iş hukuku kararlarından aynen aktarımlar yapmak üzere ilk kararı paylaşmış olalım.

Karar yargitay.gov.tr  emsal karar bölümünden alınmıştır.

Hukuk Dairesi         2015/2727 E.  ,  2016/12107 K. Karar Tarihi 12.05.2016

Devamını oku...

İLGİNÇ KARARLAR (2) BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN ÖLÜM- DAVAYI KAYBEDEN EŞ ÖLÜM AYLIĞI ALAMAZ

Türk Medeni  Kanunu  4721 sayılı Kanun olup 2002 Ocak ayından itibaren yürürlüktedir. Eski medeni kanundan farklı olarak davayı açan eşin ölümü halinde mirasçıların davaya devam etmeleri hakkını tanımıştır.

VII. Miras hakları

Madde 181- Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler.

(Değişik ikinci fıkra: 31/3/2011-6217/19 md.) Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Şeklindedir. Degişiklikten  önceki 2 fıkra hükmü ise şöyledir.

Devamını oku...

Referandumdan Sonra Kıdem Tazminatına Ne Olacak?

Referandumdan sonra Hükümetin bir vaadi de Kıdem Fonunun kurulması ile ilgili idi ve bu konu basına defaatle yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatında güçlü bir fonun kurulacağını değişiklik için yüzde 70'i yakaladıklarında bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı düzenlemesini Meclis'e göndereceklerini vurgulamıştı. Sistem için hükümet de işverenin yükünü hafifletmek için sisteme katkı verecek, bir yılın karşılığında kazanılan 30 günlük kıdem süresi ise kesinlikle korunacağı vurgulanmıştı.

Tazminat Hakkında Ne Değişecek?

Devamını oku...

İŞSİZLİK SİGORTASINDA TEŞVİK DIŞINDA İŞVERENE SAĞLANAN AVANTAJLI UYGULAMALAR

İŞSİZLİK SİGORTASINDA TEŞVİK DIŞINDA İŞVERENE SAĞLANAN AVANTAJLI UYGULAMALAR

ÜCRET GARANTİ FONU

Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulur. Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden ödeme yapılır.

Bu ödemeler Sigorta Matrahının üst sınırını aşamaz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Devamını oku...

8200 GÜN ÇALIŞARAK PLANLANMAYAN EMEKLİLİK DÜŞÜK AYLIK

8200 GÜN ÇALIŞARAK PLANLANMAYAN EMEKLİLİK DÜŞÜK AYLIK

Okurum SSK emekli olmuştur.2017 Yılında Mart ayından itibaren emekli maaşı bağlanmıştır.

01/01/1965 yılında doğmuş.Askerden sonra ilk defa SSK olmuş.12.08.1991  tarihinde.

Devamını oku...

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ TEŞVİKLERİN KAYNAĞI

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ TEŞVİKLERİN KAYNAĞI

İşsizlik sigortası primleri 4/a statüsünden çalışanlarda %1 oranında işverenden ise %2 oranında tahsil edilir.%1 Devlet Katkı payı ödenir.

2017 yılında  Sigorta Prim Matrahları(SPEK)  tavan primin 7,5 katına yükseltilmiştir. Bir çok kesim düşük işsizlik ödemelerine karşılık işsizlik primlerinin en az 2 katı kadar alınması tezini dile getiriyor.

İşsizlik fonu şu ana kadar teşviklerde kaynak olarak kullanıldığı için 7,5 katına kadar işsizlikten prim alınmaya devam eder.

İşsizlik Sigortasından Verilen Tüm Teşvikler Ortalama İşçi Sayısına İlave Esası Vardır.

Devamını oku...

MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI HANGİ KANUNLA DÜZENLENMEKTEDİR? VE 2017 DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU

MİLLETVEKİLİ  MAAŞLARI HANGİ KANUNLA DÜZENLENMEKTEDİR? VE  2017 DE  EMEKLİ  MAAŞLARI NE KADAR OLDU:

NOT :5510 sayılı kanuna tabi olan milletvekilleri daha düşük ücret alırlar.15.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan milletvekilleri 5510 sayılı Kanun'a tabi olacakları için 5434 sayılı Kanun'a tabi olan milletvekillerinden daha az ücret alırlar.

(Bunun sebebi ise emekli kesintilerinin daha fazla olmasıdır)

Siyasilerin özlük haklarının ayrıntıları şöyle:

Devamını oku...

İŞVEREN İŞÇİLER ARASINDA AYRIM YAPMASI VE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN HAKLARI?

İŞVEREN İŞÇİLER ARASINDA  AYRIM  YAPMASI  VE  İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN  HAKLARI?


(4857 sayılı İş Kanununun 5. Maddesi)

(4857 sayılı İş Kanununun 18. maddesinin)

(Anayasanın 10 ve 55. Maddeleri)

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. Sağlık Çalışanlarına Referandumdan Sonrası İçin Vaat Edilen Fiili Hizmet Zammı Kime Ne Kazandıracak?
 2. 8200 GÜN ÇALIŞARAK PLANLANMAYAN EMEKLİLİK DÜŞÜK AYLIK
 3. SAĞLIK HARCAMALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER
 4. İŞ HUKUKU’NA AYKIRI DAVRANIŞLAR TAZMİNATI ORTAYA ÇIKARIR
 5. 18 YAŞ NEDİR?
 6. Okurları Cevaplamaya Devam Ediyoruz
 7. İŞÇİ ALACAKLARINDA 1475 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ DİKKATE ALMAKLA BERABER?
 8. Esnaf Ahilik Sandığı Aslında Ne Getiriyor?
 9. GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI NİSAN AYINDA UCUZLUYOR
 10. 2017 YILI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MAYIS AYINDA 711 TL OLACAK
 11. AHİLİK SANDIĞI 2018 YILINDA BAŞLIYOR
 12. GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA YAPILAN YENİLİKLER NİSAN AYINDA YÜRÜRLÜKTE
 13. Vatandaşın Krizde de Derdi Emeklilik, İkramiye ve Tazminat
 14. TÜRKİYE DE GÖÇMEN KADIN İŞÇİLER
 15. SÜT İZNİ İÇİN FAZLA MESAİ KARARI MI ÇIKTI?
 16. BU TEŞVİKİ İŞVERENLERE 11 AY ÇALIŞANLAR SAĞLIYOR
 17. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-2
 18. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-1
 19. SAAT ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR ŞUBAT AYINDA 225 SAAT ÜZERİNDEN AYLIK ALMAZ/ŞUBAT AYI İNCELİKLERİ
 20. ESKİ DEVLET MEMURU ALT SINIR AYLIĞI KORUMASIYLA 1.750 TL. AZ MAAŞ BAĞLANMAZ
 21. 1 AY GECİKMELİ ENGELLİ EMEKLİ OLUNCA MAAŞI KARŞISINDA ŞOK ETKİSİ YAŞADI
 22. İLGİNÇ KARARLAR (1) EMEKLİ SANDIĞI YETİMİ EVLENİRSE 12 DEĞİL 24 AY İÇİN EVLENME İKRAMİYESİ ÖDENİR
 23. 31.12.2017 Tarihine Kadar Yeni İşe Alınacak İşçiler İçin İşverenlere
 24. HASTALIK RAPORU SÜRESİ BİTMEDEN İŞÇİNİN İŞ AKDİ FESHİ
 25. SON DÜZENLEME ÇIRAKLARIN ÜCRETLERİNİN AZALMASINA MI NEDEN OLDU?
 26. Zorunlu GSS’de Aslında Ne Oluyor?
 27. İŞÇİ ÇALIŞTIĞI İŞ YERİN DE SORUMLU OLDUĞU ARAÇ GEREÇLERE ZARAR VERMESİ HALİNDE MAĞDUR OLACAĞINI
 28. İNTES İŞ HUKUKU SORUNLARI 52. ÇÖZÜM ARAMA TOPLANTISI
 29. 3600 GÜNLE BAĞLANAN EMEKLİ AYLIĞI YANINDA 10 BİN GÜNLE EMEKLİ AYLIĞI SÖNÜK KALDI
 30. MASUMİYETİMİZ-DOLANDIRICILIK-SOSYAL GÜVENLİK
 31. 15 YIL 3600 GÜNDEN HESAPLANAN FARKLI MAAŞLAR
 32. EMEKLİ MAAŞI BAĞLANAN SİGORTALI ŞİMDİ GEÇMİŞ YILLARI SORGULUYOR
 33. BOŞANAN SAYISI NASIL AZALTILIR- SOSYAL GÜVENLİK İLİŞKİSİ-KADIN VE SGK KARŞILIKLI NASIL GÜVENDE OLUR
 34. YAZILI KURALA DAYANMAYAN YAŞAM –SEVGİLİLER GÜNÜ
 35. TBMM İŞSİZLİK SİGORTASINDA/ SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA YENİ DÜZENLEMER VAR
 36. 2017 Krizine Karşı Yeni Teşvik Geldi
 37. TOPTAN ÖDEME VE TAZMİNATLARIN SGK İLKELERİNE GÖRE
 38. Prime Esas Kazanç (PEK) Üst Sınırını Aşan Kazançlar Geri Alınabilir mi?
 39. ÜÇ KİŞİ AYNI PRİM GÜNÜ FARKLI EMEKLİ AYLIĞI
 40. 6770 sayılı Son Torba Kanun Ne Getiriyor?
 41. ARALIK AYINDA EMEKLİ OLAN ENGELLİ AVANTAJ YAKALAMIŞ
 42. ŞUBAT AYINDA GÜNLERİ DİKKATLİ HESAPLAYIN
 43. ENGELLİ VE NORMAL EMEKLİ ŞARTLARINDAN YAŞLILIK AYLIK KARŞILAŞTIRILMASI
 44. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 8- ÇALIŞMAYI ÖZENDİREN DÜZENLEMELER-TEŞVİKLER
 45. DOĞUM ÖNCESİ-SONRASI ÇALIŞMA VE SGK EKSİK GÜN NEDENLERİ
 46. ÇALIŞAN ÖĞRENCİNİN BURSU / ÖĞRENİM KREDİSİ KESİLİR Mİ?
 47. KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLECEK ÜCRETLER NELERDİR ?
 48. ENGELLİ ÇOCUĞA BİR DE ANNE-BABADAN ENGEL…
 49. EVLERİNDE YARDIMCI ÇALIŞTIRANLAR DİKKAT 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA SGK YA BİLDİRMELERİ FAYDA
 50. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 20 21.MAD. 6356 SAYILI ST İŞ S 25.MADDE VE ANAYASAMIZIN 51.MADDESİNE GÖRE İŞÇ
 51. KAYITDIŞILIĞI İŞÇİ VE İŞVEREN EL BİRLİĞİYLE HAZIRLIYOR
 52. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 7- ÇALIŞILMAYAN SÜRELER İÇİN TANINAN HAKLAR VE BORÇLANMALAR
 53. DOĞUM SÜRECİNCE ÇALIŞMA YAŞAMI 6- EMZİRME ODALARI/KREŞ VE YUVALAR
 54. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 5- MEMURLARIN YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKLARI
 55. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 4- YARIM GÜN ÇALIŞMA, İŞÇİLER
 56. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 3- DOĞUM SONRASI İZİN VE PARASAL HAKLAR
 57. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 17 24 25 VE 27.MADDELERİNİN İÇERİĞİNDEN ÇALIŞAN İŞÇİ NE KADAR HABERDARDIR?
 58. İŞ VERENLER PRİM BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN PANİK VEYA ACELE ETMEYİN?
 59. Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Girmeleri Zorunlu Olmamalıdır.
 60. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI -2 DOĞUM ÖNCESİ DÖNEMDE ÇALIŞMA
 61. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 1- SÜT EMZİRME SÜRESİNDEKİ KAZALAR İŞ KAZASI
 62. EMEKLİLİK PLANLAMASINDA BAYAN ÇALIŞANLAR BU KONUYA MERAK SARDI
 63. 10 YIL ÖNCE EMEKLİ AYLIĞI PLANLAMASINI KİMLE BİRLİKTE YAPMIŞ
 64. AVUKAT ÇALIŞTIRAN AVUKATLARIN İHLALLERİ VE SGK PARA CEZALARI
 65. 18.01.2017 TARİHLİ KABUL EDİLEN TORBA YASA TASARISINDA EMEKLİLER VE BORÇLU OLANLARIN BİLGİLERİNE?
 66. Grev ve Lokavtta Haklar ve Sınırlamalar
 67. 2017 YILINDA PLANLANMAMIŞ EMEKLİ AYLIĞI KARŞILIĞI BİN TL
 68. BU KADAR YIL ÇALIŞ NEDEN BU KADAR AZ EMEKLİ MAAŞI BAĞLANDI
 69. EMEKLİ PLANLAMASI YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI
 70. Üst Dereceli Kadrolara Atanan Memurun Derecesi Nasıl Değişir?
 71. 2017 YILINDA AGİ DAHİL 1404 TL ‘nin ALTINDA NET KAZANÇLARA MALİYE DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLAR?
 72. FIRLAMA DOLAR ZOR DURUMDA BIRAKMA BENİ…
 73. MUHTAÇ YAŞLILIK VE ENGELLİ AYLIĞI NE OLDU?
 74. İŞSİZLİK MAAŞI ALACAK OLANLAR 30 GÜNLÜK ZAMAN AŞIMINA DİKKAT?
 75. 5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İKAMETGAHLARINDA EL SANATLARI İLE UĞRAŞAN KADINLARIN SİGORTALILIĞI
 76. 2017 Zammıyla En Düşük SSK Dul - Yetim Aylıkları Ne Oldu?
 77. 2012-2017 DÖNEMİNDE HANGİ EMEKLİ AYLIKLARI DAHA FAZLA ARTTI (MEMUR/SSK AYLIĞI) ?
 78. İŞVERENLER KAR TATİLİ İÇİN TELAFİ ÇALIŞMASINI GÜNDEME GETİRİR Mİ?
 79. FİİLİ HİZMETTE GELEN KOLAYLIK
 80. 5510 SAYILI KANUNUN 4/60/63 VE 65. MADDELERİ KAPSAMINDA YURT DIŞI ÇALIŞANINA SAĞLADIĞI TEDAVİ HAKLAR
 81. 2017 YILI İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ %7,92 ORANINDA ARTTI
 82. YIL SONU EMEKLİLİĞE MÜRACAAT EDEN 32 YILLIK ÇALIŞAN NE KADAR MAAŞ ALIR?
 83. Unvanlarına Göre Emniyet Mensuplarının Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
 84. ARTAN SOSYAL GÜVENLİK İHTİYACI
 85. Unvanlarına Göre Memurların 2017 Yılı Emekli Aylığı ve İkramiye Tutarları
 86. Unvanlarına Göre Akademisyenlerin 2017 Yılı Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
 87. Sınıf ve Rütbelerine Göre Askeri Personelin Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
 88. Yargı Mensuplarının 2017 Yılı Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
 89. İşverenlerce Çalışanlarına Verilen Hatıra Altını İle Şehir İçi Yol Yardımı Sigorta Primin
 90. Çalışanın Vergi Yükü 2017 Yılında Artmaya Devam Edecek - Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu
 91. 2016 YILININ SON GÜNÜ EMEKLİ OLMAYI HAK EDEN 3600 GÜNLE NE KADAR MAAŞ BAĞLANACAK?
 92. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE BİN VE ÜZERİ ÇALIŞANI OLAN İŞ YERLERİ OCAK AYI MAAŞLARINDA%3,KESİNTİ
 93. İşte Çalışanların 2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları
 94. SGK ESAS PRİM TUTARLARI-2
 95. SGK ESAS PRİM TUTARLARI-1
 96. 2017 YILI AGİ ARTIŞIN GÜNLÜK ANLAMDA ÇALIŞANA ETKİSİ NEDİR?
 97. 2017 Yılının Vergi Yükü Kahramanları Asgari Ücretliler ve Engelliler Olacak
 98. 2017 YILI ASGARİ ÜCRETİN YANSIMASI
 99. 1475 SAYILI İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATININ ZAMAN AŞIMI SÜRESİ?
 100. BORÇLANMA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASIN DA SON GÜNLER DEĞERLENDİRİN