DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 7- ÇALIŞILMAYAN SÜRELER İÇİN TANINAN HAKLAR VE BORÇLANMALAR

ÇALIŞILMAYAN SÜRELER İÇİN KAMU KURUMU VE İŞVERENLER DIŞINDA ÖDENEN HAKLAR ;

-Memur ve işçiler yönünden doğumdan  önce 8 hafta sonrası 8 hafta (önceki 8 haftadan kullanılmayan kısım ve çoğul gebelikte eklenen 2 hafta) Analık izin süreleri ÖDEME SGK DAN

-4b sigortalılarının Doğumdan önce ve sonraki 8 haftalık sürelerden yalnızca raporlu olunan süreler ÖDEME SGK DAN

-Tüm sigortalıların raporlu oldukları dönemler ÖDEME SGK DAN,

Devamını oku...

DOĞUM SÜRECİNCE ÇALIŞMA YAŞAMI 6- EMZİRME ODALARI/KREŞ VE YUVALAR

İŞÇİLER BAKIMINDAN;

16 Ağustos 2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan;

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK

konuyu düzenlemektedir.

Yönetmelikte sayılan ana ilkeler şunlardır.

Devamını oku...

DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 5- MEMURLARIN YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKLARI

657 Sayılı Devlet Memurları Ek Madde 43’te yer alan düzenlemelere göre;

1-Analık izninin bitim tarihinden, ( 8 hafta veya ikiz gebelikte + 2 hafta)

2-Analık iznini takip eden süt izninde ( 1 yılın ilk 6 ayında günde 3 saat ikinci 6 ayda günde 1,5 saat)

3-Yarım gün çalışma hakkı ( ilk doğumda 2, ikinci doğumda 4, üçüncü doğumda 6 ay)

4- Babalar için 10 günlük iznin bitim tarihinden,

Devamını oku...

DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 4- YARIM GÜN ÇALIŞMA, İŞÇİLER

Doğum sonrası yarım  gün çalışma hakkı ;

Bu çalışma iki ayrı yasal nedene dayanmaktadır. Bunlardan ilki yarım gün çalışmada işsizlik ödeneği alma imkanı sunarken bu sürelerden sonraki yarım gün çalışmanın seçilmesi halinde yalnızca yarım çalışma karşılığı ücret alınabilecektir.

Biz çalışmamızda ;

-Işsizlik ödeneği ile desteklenen  döneme kısa süreli yarım gün çalışma,

-Ücrete işsizlik sigortasının eklenmediği, çalışılan kadar ödeme alınan dönem çalışmasına uzun süreli yarım gün çalışma adlandırmasını uygun bularak gruplamayı buna göre yaptık.

 1. KISA SÜRELİ YARIM GÜN ÇALIŞMA

Devamını oku...

DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 3- DOĞUM SONRASI İZİN VE PARASAL HAKLAR

(Yazıda Kanuni haklar değerlendirilmektedir. TİS veya bireysel sözleşmelerden kaynaklanan haklar varsa bu haklara eklenmelidir.Değerlendirmede ana kurallar değerlendirilmiş, engelli çocuklar,evlat edinmeler eklenmemiştir.)

Doğum sonrası izin,parasal haklar ve yarım gün çalışma hakkı.

Doğum sonrası  parasal hak veren izinler;

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 17 24 25 VE 27.MADDELERİNİN İÇERİĞİNDEN ÇALIŞAN İŞÇİ NE KADAR HABERDARDIR?

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 17 24 25 VE 27.MADDELERİNİN İÇERİĞİNDEN ÇALIŞAN İŞÇİ NE KADAR HABERDARDIR?

 

Ancak aldığımız sorulara baktığımızda çalışanların özelikle fesihlerle ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını görmekteyiz ve her çalışan işçinin bilmesinde yararlarına olacağından birkaç maddeye dikkat çekelim istedim.

1)İhbar Süresi Olmayan Fesihler

Devamını oku...

İŞ VERENLER PRİM BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN PANİK VEYA ACELE ETMEYİN?

İŞ VERENLER PRİM BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN PANİK VEYA ACELE ETMEYİN?

Kamuoyunda Torba yasası diye bilinen Torba yasadaki erteleme maddesi Aralık ayına ait prim borçlarını da kapsıyor.

Ocak ayında ödenecek primlere erteleme geliyor

Torba yasa yayımlandığında erteleme maddesi de yürürlüğe gireceğinden:

Devamını oku...

Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Girmeleri Zorunlu Olmamalıdır.

Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Girmeleri  Zorunlu Olmamalıdır.

Ahmet Ağar

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 01.01.2017 tarihinden itibaren kademeli olarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

6740 sayılı Kanunla, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunda yapılan düzenlemeyle, çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi zorunluluğu getirilmiş ve buna ilişkin çıkarılan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”, Bakanlar Kurulu kararı ile 01.01.2017 tarihinden itibaren  yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu kanun ve çıkarılan yeni yönetmelik hükümlerine göre, özel ve kamu sektöründe çalışanlardan, Türk vatandaşı olan ve 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine dahil edilmeleri zorunlu bulunmaktadır.

Devamını oku...

DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI -2 DOĞUM ÖNCESİ DÖNEMDE ÇALIŞMA

Bu bölümde işe giriş anında alınan beyanlardan doğumdan önceki süreç incelenecektir.

İşçiler Bakımından;

Devamını oku...

DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 1- SÜT EMZİRME SÜRESİNDEKİ KAZALAR İŞ KAZASI

DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 1- SÜT EMZİRME SÜRESİNDEKİ KAZALAR İŞ KAZASI

 

Uzun süredir doğum öncesi ve sonrası çalışma yaşamında kadınların sahip oldukları haklar, işveren yükümlülükleri, yarım çalışma, emzirme ödeneği, borçlanma gibi konularda kısa net bilgiler üzerinden bir hazırlık yapılması isteğini sık sık dile getirmeme rağmen fikir seninse sonunda işte sana kalır kuralı uyarınca geçte olsa birde benim bakış açımla yazmak gerekecek, bu yazı dizisinin öncelikle genel açıklamalar ile geçse de sonunda genel bir tablo oluşturulması bir bakışta uyulacak kural ve sonuçların anlaşılmasına hizmet eden bir tabloya ulaşılması da hedeflenmiştir. Bu tabloda olabildiğinde muhasebe-insan kaynakları birimlerince uygulanan kodlarında yerlerine işlenmesi ve benimde bu süreçte ilgilerden yardım almam gerekecek.

Konu sürekli gelişen bir süreçtir.

Devamını oku...

EMEKLİLİK PLANLAMASINDA BAYAN ÇALIŞANLAR BU KONUYA MERAK SARDI

EMEKLİLİK PLANLAMASINDA BAYAN ÇALIŞANLAR BU KONUYA MERAK SARDI

Son günlerde hızla bir çok bayan okurumuz ne zaman emekli olurum,ne kadar emekli aylığı bağlanır,düşük emekli aylığım nasıl yükseltirim demeye başladı.

Bu sorular beni de heyecanlandırdı.

Oysa Türkiye genelinde kadın işçiler çoğunluğu taban ücret dediğimiz asgari ücretli çalışan,küçük azınlığı kurumsal yerlerde çalışanlar olup yüksek ücretliler,kısmen de olsa kamu işyerinde sendikalı çalışan kadın işçiler yüksek emekli aylığı yakalama şansını elde ediyor.

Bununla ilgili çalışmayı umarım akademisyenler yapar.

Tabi ki Bağ-Kur şartlarından emekli olmak isteyen kadınlarda çok şanslı değiller,emekli aylığı ayağında.

Devamını oku...

10 YIL ÖNCE EMEKLİ AYLIĞI PLANLAMASINI KİMLE BİRLİKTE YAPMIŞ


10 YIL ÖNCE EMEKLİ AYLIĞI PLANLAMASINI KİMLE BİRLİKTE YAPMIŞ

Dün bir okurumdan elektronik posta aldım. Emeklilik planlaması yapmak istiyorum yardımcı olur musun diyerek.

Kendisine bilgileri göndermesini rica ettim.

20.02.1971 doğumlu Bayan okurumuz,01/12/1989 tarihinde SSK olmuş.6187 gün SSK prim ödemiş.

Kurumsal bir işyerinde çalışmaya başlamış,aynı kurumda sonlandırmış.

Çalışmaları gördüğümde değerlendirme yapmadan önce kendisine neden artık prim yatırmayı sonlandırdığını sordum.

Ben emeklilik planlamamı 10 yıl önce ALİ TEZEL’le birlikte  yaptım dedi.

Nasıl Planlama Yapmış Hep Beraber Bakalım

Devamını oku...

AVUKAT ÇALIŞTIRAN AVUKATLARIN İHLALLERİ VE SGK PARA CEZALARI

Çalışanlara en az ücret ödenmesine dair kurallar asgari ücret alt sınırı ile kalmamış, çalışma izni alan yabancılar bakımından mesleklere belirlenen bir alt sınır konulmuş bu kurallara aykırılık halinde özellikle SGK bakımından ve Çalışma Bakanlığının ciddi para cezalarının yaptırımları getirilmiştir. SGK vasıflı mesleklerde tavsiye nitelikli çalışmalar ile örneğin mimar-mühendis gibi çalışanlar için en ücretler öneri nitelikli getirilmiş olmakla birlikte halen daha az ödeme ve bildirimlerde yaptırım uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Devamını oku...

18.01.2017 TARİHLİ KABUL EDİLEN TORBA YASA TASARISINDA EMEKLİLER VE BORÇLU OLANLARIN BİLGİLERİNE?

18/01//2017 TARİHLİ KABUL EDİLEN TORBA YASA TASARISINDA EMEKLİLER VE BORÇLU OLANLARIN

BİLGİLERİNE

 

2017 yeni torba yasa maddeleri Kapsamında Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın kabul edilmesi ile özellikle borç yapılandırmasına giden vatandaşları rahatlatacak adımlar atıldı ve buna göre.

Devamını oku...

Grev ve Lokavtta Haklar ve Sınırlamalar


İşçi ücret ve çeşitli sosyal haklar karşılığında iş gücünü, emeğini sunar işveren de işçiye karşı ücret ve çeşitli diğer haklar bakımından yükümlülüğünü yerine getirir. Sendikalı işçi toplu iş sözleşmeleriyle işverenleriyle bu ücret/iş gücü değişiminde anlaşmasını periyodik olarak günceller. İşte bu güncelleme esnasında doğan anlaşmazlıklarda işçi tarafının elinde grev kozu, buna karşın işveren tarafın elinde lokavt kozu bulunuyor. Grev ve lokavtın hangi şartlarda yapılabileceğini Yasa Koyucu 2012 yılında yürürlüğe giren 6356 sayılı Kanun ile öngörmüş bulunuyor. Biz de bugünkü yazımızı bu konuya ayırdık.

Grev

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. 2017 YILINDA PLANLANMAMIŞ EMEKLİ AYLIĞI KARŞILIĞI BİN TL
 2. BU KADAR YIL ÇALIŞ NEDEN BU KADAR AZ EMEKLİ MAAŞI BAĞLANDI
 3. EMEKLİ PLANLAMASI YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI
 4. Üst Dereceli Kadrolara Atanan Memurun Derecesi Nasıl Değişir?
 5. 2017 YILINDA AGİ DAHİL 1404 TL ‘nin ALTINDA NET KAZANÇLARA MALİYE DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLAR?
 6. FIRLAMA DOLAR ZOR DURUMDA BIRAKMA BENİ…
 7. MUHTAÇ YAŞLILIK VE ENGELLİ AYLIĞI NE OLDU?
 8. İŞSİZLİK MAAŞI ALACAK OLANLAR 30 GÜNLÜK ZAMAN AŞIMINA DİKKAT?
 9. 5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İKAMETGAHLARINDA EL SANATLARI İLE UĞRAŞAN KADINLARIN SİGORTALILIĞI
 10. 2017 Zammıyla En Düşük SSK Dul - Yetim Aylıkları Ne Oldu?
 11. 2012-2017 DÖNEMİNDE HANGİ EMEKLİ AYLIKLARI DAHA FAZLA ARTTI (MEMUR/SSK AYLIĞI) ?
 12. İŞVERENLER KAR TATİLİ İÇİN TELAFİ ÇALIŞMASINI GÜNDEME GETİRİR Mİ?
 13. FİİLİ HİZMETTE GELEN KOLAYLIK
 14. 5510 SAYILI KANUNUN 4/60/63 VE 65. MADDELERİ KAPSAMINDA YURT DIŞI ÇALIŞANINA SAĞLADIĞI TEDAVİ HAKLAR
 15. 2017 YILI İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ %7,92 ORANINDA ARTTI
 16. YIL SONU EMEKLİLİĞE MÜRACAAT EDEN 32 YILLIK ÇALIŞAN NE KADAR MAAŞ ALIR?
 17. Unvanlarına Göre Emniyet Mensuplarının Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
 18. ARTAN SOSYAL GÜVENLİK İHTİYACI
 19. Unvanlarına Göre Memurların 2017 Yılı Emekli Aylığı ve İkramiye Tutarları
 20. Unvanlarına Göre Akademisyenlerin 2017 Yılı Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
 21. Sınıf ve Rütbelerine Göre Askeri Personelin Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
 22. Yargı Mensuplarının 2017 Yılı Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
 23. İşverenlerce Çalışanlarına Verilen Hatıra Altını İle Şehir İçi Yol Yardımı Sigorta Primin
 24. Çalışanın Vergi Yükü 2017 Yılında Artmaya Devam Edecek - Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu
 25. 2016 YILININ SON GÜNÜ EMEKLİ OLMAYI HAK EDEN 3600 GÜNLE NE KADAR MAAŞ BAĞLANACAK?
 26. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE BİN VE ÜZERİ ÇALIŞANI OLAN İŞ YERLERİ OCAK AYI MAAŞLARINDA%3,KESİNTİ
 27. İşte Çalışanların 2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları
 28. SGK ESAS PRİM TUTARLARI-2
 29. SGK ESAS PRİM TUTARLARI-1
 30. 2017 YILI AGİ ARTIŞIN GÜNLÜK ANLAMDA ÇALIŞANA ETKİSİ NEDİR?
 31. 2017 Yılının Vergi Yükü Kahramanları Asgari Ücretliler ve Engelliler Olacak
 32. 2017 YILI ASGARİ ÜCRETİN YANSIMASI
 33. 1475 SAYILI İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATININ ZAMAN AŞIMI SÜRESİ?
 34. BORÇLANMA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASIN DA SON GÜNLER DEĞERLENDİRİN
 35. YENİ İZİNLER NELERDİR KADIN İŞÇİYE VE ÇALIŞAN EŞİNE DE EVLAT EDİNME İZİN İMKANI GETİRDİ.
 36. Üç Döneme Göre Madencinin Emeklilik Şartları
 37. İşbaşı Eğitimli Genç İstihdamı Teşvikinde Uzatma Geldi
 38. ÜCRETLİLERİN 2017 YILI VERGİ DİLİMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA HATA MI VAR?
 39. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ANLAŞMALI BOŞANMA DA DENETMEN RAPORUNU HUKUKA
 40. 2017 YILI ÜCRETLİLERİN BORDROYA ESAS PARAMETRELERİ BELİRLENDİ
 41. 2017 YILINDA İŞ KANUNUNDAN DOĞAN İDARİ PARA CEZALARI ZAMLANIYOR
 42. Evde Çocuk Bakım Parasında Bunlara Dikkat!
 43. BES TASLAK YÖNETMELİĞİNE GÖRE NELER YAPILACAK
 44. 01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR
 45. 01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR
 46. Evde Çocuk Bakımına Destek Geldi
 47. 01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR
 48. Zorunlu BES'te Kime Ne Düşüyor?
 49. 30/4/2008 (HARİÇ) SONRASINDA SİGORTALI OLAN İŞÇİLER BU SÜRELERİ TAMAMLAYACAK
 50. GÖRME ENGELLİNİN EMEKLİ MAAŞI YETMEDİ
 51. EMEKLİ MAAŞININ ARTIRAN SİHİRLİ FORMÜLÜ AÇIKLIYORUM HABERİ GERÇEK Mİ?
 52. KIRK DAKİKA-BİR ÖMRE VEDA-BEYAZ GÜVERCİNİN İÇİN ÜZGÜNÜZ RUSYA
 53. Okul Aile Birliklerine Yargı Müjdesi
 54. İNSAN KAYNAKLARI GÜNÜ VE BİLGİ HAVUZU
 55. EV HİZMETLİSİ ÇALIŞMA ŞEKLİNE GÖRE BORÇLAR KANUNU YADA İŞ KANUNU TABİ OLABİLİR
 56. YÜKSEKTEN DÜŞEN EV HİZMETLİSİ ÖLDÜ SİGORTASI VAR MIYDI?
 57. 100 TL ZAM ALMAK İÇİN EMEKLİ OLMAYA DEĞER Mİ ?
 58. GSS BORCU OLAN VARSA EN YAKIN SGK ŞUBELERİNE BAŞ VURMALARI HALİNDE FAYDALARINA OLACAKTIR.
 59. 2017'de 100 TL Seyyanen Zam Kime Var Kime Yok?
 60. 5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARA CEVABEN.
 61. 2017 YILI ASGARİ ÜCRET YÜZ GÜLDÜRECEK Mİ?
 62. Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) Otomatik Katılıma kademeli geçişler başlıyor...
 63. Otuz Yıl Üzeri Hizmete İkramiye Hakkında Son Durum Ne?
 64. 2017 YILI ASGARİ ÜCRET YÜZ GÜLDÜRECEK Mİ?
 65. 6356 SAYILI SENDİKALAR KANUNU KAPSAMINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KİMLER NASIL YARARLANIR..
 66. EMEKLİLİK LE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN..
 67. ENGELLİ STATÜSÜNÜN KÖTÜYE KULLANIM ÖRNEĞİ-DEĞİŞTİRİLME İSTEĞİ
 68. GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCUNUZ SIFIR OLUR YADA 1/3 DÜŞER Mİ?
 69. Memurların Refakat İzni Hakkında Tüm Merak Edilenler
 70. PLANLANMAYAN EMEKLLİKLER UZAYAN EMEKLİ SÜRELERİ
 71. ENGELİLERİN ERİŞEBİLİRLİK SORUNU 2018 YILINA KADAR ÇÖZÜLÜR MÜ UZAR MI?
 72. SGK'ya yapılan borçlanma bedelleri geri alınır
 73. Kısmi Süreli Çalışma Hakkını Çalışan Kadın Nasıl Kullanacak?
 74. 3600 GÜNLE EMEKLİ OLAN OKURUM HESAPLAMAMLA AYNI EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANDI/KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARA GEL
 75. 9990 GÜNE ASGARİ ÜCRETTEN AYLIK BU KADAR
 76. SİGORTALININ PRİM GÜNLERİ NELERDEN OLUŞUR
 77. İŞ KANUNU KAPSAMINDA)OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN:
 78. İşçilikten Memurluğa Geçişte Bu Tarihe Dikkat: 15.10.2008
 79. SİGORTALININ PRİM GÜNLERİ NELERDEN OLUŞUR
 80. ÇALIŞAN İŞÇİ İÇİN MAZERET İZNİ NEDİR VE HANGİ HALLERDE GEREK DUYULUR?
 81. Malûllük Aylıklarında Hesaplama Farkı Var
 82. YENİ YILDA SGK TAVAN RAKAMI 7,5 KATI ARTIYOR
 83. BUGÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ YÜZÜMÜZ KIZARIYOR
 84. TAVANDAN PRİM ÖDEYEN 13600 GÜNDEN FAZLA OLAN KİŞİ SÜPER EMEKLİ AYLIĞI ALIR
 85. EK/6 SANATÇI SİGORTASINDA SIKINTI VAR MI?
 86. OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN
 87. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İHMAL EDİLEN ÇOCUK İŞÇİNİN YÖNETMELİĞİ HAZIR DEĞİL?
 88. BAĞ-KUR KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA 5 PUANLIK PRİM İNDİRMİ, DOĞUM YAPAN KADINLARA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞ
 89. Memurun Yeşil Pasaport Hakkında SSK+Bağ-Kur Sürelerinin Etkisi
 90. Çalışanın Doğumdan Kaynaklanan Rapor Parasında Merak Edilenler
 91. İŞÇİ BU HAKKINI BİLMİYOR MU?
 92. MADEN KAZASINI HEM SGK HEM DE İŞ MÜFETTİŞLERİ SORUŞTURUR
 93. HİZMET BORÇLANMASINA 45 GÜNDEN AZ KALDI ACELE EDİN DERİM
 94. SGK BORÇ YAPILANDIRMASINDA SON GÜNLER
 95. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARINDA OLAY TARİHİNDE REŞİT OLAN TARAFIN BU UYGULAMADAN YARARLANMASI ENGELLE
 96. 7. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU (kısa notlar)
 97. 4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BABALAR DA ANALIK İZNİ PART-TİME KULLANACAKLAR.
 98. ENGELLİ İÇİN BAĞLANAN MAAŞ HAYAL KIRIKLIĞI OLDU
 99. İŞVERENLER CEZALAR 2017 YILINDA NE KADAR CANINIZI YAKACAK
 100. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA KADIN İŞÇİLERİN HAKLARINDAN BİR KAÇ SORU CEVAP