2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLUR!!!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye’de işçi statüsündeki kayıtlı çalışanların sayısı 13,5 milyon ulaşıyor. Bu sayının yaklaşık 1.5 milyonu kamu işçisi ve sendikalı işçi olarak çalışmakta kamu işçisi dışarıda bırakıldığında özel sektörde, sendikasız ve ücretli çalışanların sayısı yaklaşık 12 milyon görünüyor. Bu rakamın yüzde 40’ının yani yaklaşık 5 milyonunun asgari ücretli göründüğü daha önce Çalışma Bakanlığı’nın soru önergelerine verdiği yanıtta yer almıştı. 5 milyon asgari ücretli 2017 yılında zamlanacak asgari ücretin ne kadar olacağını merak etmekte, ülkemizde 2016 Aralık sonuna kadar asgari ücret 1.177,46 TL’dir. Bu rakama ilave olarak eski fiş parası yeni adıyla Asgari Geçim İndirimi ile beraber en az 1.300,99, en fazlada 1.387,45 TL’dir. Asgari ücret 5 milyon çalışanın maaşını belirlemekle beraber, tüm çalışanların ihbar,kıdem, işsizlik maaşı,doğum borçlanması,askerlik borçlanması,yurtdışı borçlanması hatta evde bakım ücreti kriterlerini dahi değiştirmektedir. Sadece çalışanları değil işverenleri de maliyetler açısından yakından ilgilendirmektedir. Ayrıca işverenlerin ödeyeceği Bağ-Kur primi dahi belirlemektedir. 2016 yılında Asgari Ücrete %30 yakın zaman yapıldı peki 2017 yılında ne olur.

Devamını oku...

İŞVERENLER ÖZLÜK DOSYASINA DİKKAT!!!

4857 Sayılı İş Kanununun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili 75. Maddesi Aşağıdaki Gibidir.

Madde 75. – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.
10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası, yukarıda belirtmeye çalıştığımız önem doğrultusunda işçi özlük dosyaları tutulmasını yasa kapsa¬mı içine almıştır. Anılan yasanın 75. Maddesine göre; işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İş¬veren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

Aynı yasanın 104. Maddesi de özlük dosyalarının tutulmaması halinde idari para cezasını öngörmüştür. 2016 yılı itibariyle 1.560 TL idari para cezası söz konusudur.

İŞE GİRİŞTE PERSONELDEN MUTLAKA TEMİN EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR;

– Nüfus cüzdanı fotokopisi

– Nüfus kayıt örneği

– İkametgâh Belgesi

– Diploma fotokopisi

– Sağlık raporu

– Kan grubu kartı

– Adli sicil kaydı

– 2 adet resim

– Aile durumunu bildirir belge

– Askerlik durumunu gösteren belge

– İş Sözleşmesi / Hizmet Sözleşmesi

– SGK işe giriş bildirgesi

İŞÇİNİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

 • Teşvikten faydalanılıyorsa bunu gösteren belgeler
 • Personel engelli ise Sakatlık Raporu Fotokopisi ya da aslı
 • Sakatlık indiriminden faydalanan işçi için Gelir İdaresi Başkalığından alınmış indirim yazısı
 • Eski Hükümlü, Terör Mağduru veya Engelli işçinin İŞKUR müracaat kayıt evrakı
 • İşçi 18 yaşından küçükse ebeveyninin muvafakatnamesi
 • Yabancı işçiler için çalışma izni kartı fotokopisi ya da izin belgesi

İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

 • Fazla mesai için işçinin onay verdiğini gösteren imzalı belge
 • Teslim edilen araç gereçler var ise bunların zimmet belgesi
 • İşin niteliğine uygun muayene raporları
 • Periyodik sağlık kontrolü gerektiren işler için sağlık raporları
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılan personellerin bilgilerinin olduğu liste
 • Şoför işçi için ehliyet fotokopisi
 • İşçinin değişen vardiyalarla çalışması halinde haftalık çalışma saatlerini gösteren posta çizelgesi

İŞE DEVAM EDEN PERSONELİN BU SÜREÇTE ÖZLÜK DOSYALARINA EKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • Yıllık izin, ücretsiz izin, mazeret izni ve benzeri izin belgeleri,
 • Doğum izni, çalışabilir/çalışamaz raporları, emzirme izni dilekçeleri,
 • İşçi hakkında tutulan tutanak, olay tespit formları, işçiden istenen savunma talep yazısı, işçinin savunması, işçiye verilen uyarılar,
 • İstirahat ve iş göremezlik raporları
 • İmzalı bordrolar/ücret pusulaları
 • Ücret Kesme cezası varsa nedenini gösteren belgeler
 • Maaş zammı, unvan değişikliği veya sosyal haklarında oluşan değişiklikleri bildiren yazılar, terfi ve nakil bildirimleri, görevlendirme yazıları,
 • Performans değerlendirme formları
 • İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mesleki riskleri, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirme belgeleri
 • İş kazası tutanağı
 • Geçici olarak bir başka işyerine devredilecek işçinin rızasını gösteren belge
 • İşçi hakkında yapılan tüm resmî yazışmalar

İŞTEN ÇIKIŞTA ÖZLÜK DOSYASINA EKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • SGK işten ayrılış bildirgesi
 • İbraname
 • Çalışma Belgesi/Hizmet Belgesi
 • Fesih bildirimi
 • İstifa dilekçesi
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Bordroları
 • Haklı fesih varsa bu durumu kanıtlayan belgeler
 • İşçiye noterle yapılan bildirimler
 • İhbarname

VARSA ÖZLÜK DOSYASINDA SAKLANMASINDA FAYDA OLAN DOSYALAR

 • İşe Başvuru Formu
 • İş Teklif Formu
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Referans mektupları
 • Özgeçmişler
 • Bakmakla yükümlü olunan kişilerin kimlik fotokopileri
 • Daha önceki işyerinden alınmış bonservis/hizmet/çalışma belgesi
 • O ay için bir önceki işyerinde Asgari Geçim İndiriminden faydalandığını gösteren belge

 

İŞE DEVAM EDEN PERSONELİN BU SÜREÇTE ÖZLÜK DOSYALARINA EKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

Devamını oku...

EMEKLİLER İŞSİZLİK MAAŞINDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

EMEKLİLER İŞSİZLİK MAAŞINDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

Emekli olup, bir işverene tabi olarak çalışmasını sürdüren kişilerin bu çalışma ilişkileri hizmet akdine/iş sözleşmesine dayanmakla birlikte, bu dönemde sadece sosyal güvenlik destek primi ödediklerinden, diğer bir deyişle kendilerinden işsizlik sigortası primi kesilmediğinden, işsizlik sigortası yönünden sigortalı olarak kabul edilmemektedirler.

Devamını oku...

GSS’de gelir testine gir, borçtan kurtul

GSS’de gelir testine gir, borçtan kurtul

Değerli okurlar; bugün 6736 sayılı yapılandırma kanunu ile genel sağlık sigorta borçlularına getirilen kolaylıklardan bahsedeceğim.
Bildiğiniz gibi 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve 31.10.2016 tarihinde sona erecek olan yapılandırma 25.10.2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı kararname 25.11.2016 tarihine uzatılmıştır. Ancak genel sağlık sigortası borçlarında yapılandırmanın müracaat ve ödeme süreleri farklıdır.
01.01.2012 tarihinden beri uygulanmakta olan Genel Sağlık Sigortasını birçok defa eleştirerek düzenlenme yapılması gerektiğini yazılarımızda belirtmiştik ve nerdeyse her yıl en az 2–3 sefer torba yasalarla çeşitli düzenlemeler yapılarak hala sağlam bir temele oturtulamadığından dolayı sıkıntıları sürmektedir. En son 6736 sayılı yapılandırma kanunu ile bazı ödeme kolaylıkları ile cezalara af getirilmiştir.
HİÇ GELİR TESTİ YAPTIRMAYANLAR
Kişiler bu güne kadar sosyal yardımlaşma vakıflarına müracaat edip gelir testine girmemişlerse tahakkuk eden borçlarını 31.12.2016 tarihine kadar gelir testi yaptırması imkânı sağlanmış ve bu gelir testinin sonucu geriye dönük etkili olacak, borçlarınızın azalması veya tamamen ortadan kalkması mümkün olacaktır. Yani gelir testi sonucu kişi başı düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa tahakkuk eden tüm borçlar silinecektir. Daha önce gelir testine girmediğinden dolayı yüksekten tahakkuk eden borçlar ise gelir testi sonucu asgari ücret kadar ise borç düşmüş olur ve gecikme cezası tamamen affa uğrayıp 12 eşit taksitte ödenebilecektir.
DAHA ÖNCE GELİR TESTİ YAPTIRMIŞ OLANLAR
Gelir testi yaptırıp tahakkuk eden borçlarını ödememenler için ise 30.06.2016 tarihine kadar olan tüm gecikme faizi ve cezaları silinip 12 taksit gecikme faizsiz ödeme kolaylığı getirilmiştir. Borçları Taksitlendirip ilk taksiti yatıranlar ise 60 günden az yapılandırma sonrası borcu var ise bu kişiler özel veya devlet hastanelerinden sağlık yardımı alıp her türlü muayene, ameliyat ve tedavi işlemlerini başlatabilirler ayrıca ilaçlarını eczanelerden alabilirler.
SGK AFFINA  MÜRACAAT TARİHLERİ
NOT: 6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA GENEL SAĞLIK SİGORTA BORÇLARI MÜRACAAT TARİHLERİ İKİYE AYRILIR:
1) HİÇ GELİR TESTİ YAPTIRMAYANLAR 4 AY İÇİNDE YANİ 2 OCAK 2017’YE KADAR,
2)BORCU OLAN GSS’LİLER İSE 5 AY İÇİNDE YANİ 1 ŞUBAT 2017’YE KADAR BAŞVURU YAPMALIDIRLAR.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI DIŞINDA SGK’YA BORCU OLANLAR İÇİN SON MÜRACAAT TARİHİ 25.11.2016 TARİHİDİR.
TÜRKİYEDEN MALULEN EMEKLİ OLMAK ZOR
SEDAT YILDIRIM
Ben yurtdışında yaşıyorum ve oradan malulen emekli oldum. Geçen sene Türkiye’den de malûlen emeklilik için başvurdum. MS hastası olmama rağmen reddedildi. Tansiyon ve diyabet de var. İtiraz ettik yine red geldi. SGK yönetmeliğine göre hastaların hayatta bir kez başvurma hakkı oluyormuş. Bu doğru mu Nasıl bir yol izleyebilirim
Sedat bey, yurtdışından malulen emekli olan Türkiye’den de malulen emekliliğe başvurabilir. Ancak yurtdışında yaşadığınız ülkenin malullük şartları ile Türkiye’nin  malulen emeklilik koşulları farklıdır.
Öncelikle Türkiye’den malulen emekli olmak için en az %60 ve üzeri rapor olması gerekmektedir. Bu da çok zor alınıyor. Size tavsiyem engelli emeklilik yolunu denemeniz. Yani %40 ve üzeri raporla 15 yıl 3600 gün ile başlayan kademeli şartlarda yaş şartı olmadan emeklilik yolunu denemeniz menfaatinize olacaktır. Size verilen sadece 1 sefer müracaat edebilirsiniz bilgisi kesinlikle yanlıştır. Kişi “hastalığım ilerledi” diye tekrar müracaat etme hakkına sahiptir.
BAĞ-KUR’DAN EMEKLİLİK
ŞEREF KILIÇ
05.11.1997’de Bağ-Kur’a kayıt oldum. Bugüne kadar hiç bir ödeme yapmadım. Borçlarımı ödemem durumunda herhangi bir hakkımız olabilir mi
Şeref bey, 05.11.1997 tarihli Bağ-Kur kaydınıza göre 25 yıl 57 yaş 9000 gün ile emekli olabilirsiniz veya 15 yıl 5400 gün ile 58 yaşında kısmi emekli olabilirsiniz. doğum tarihinizi bildirseydiniz daha net cevap vermiş olurdum.
MAHKEME İLE BAĞKURLU OLMAK

Devamını oku...

Asgari Ücrete Pansuman Çözüm

Asgari Ücrete Pansuman Çözüm

Değerli okurlar bildiğiniz gibi aylar öncesinden asgari ücrette verilen maaş sözünün Ekim ayından sonra düşeceğini belirtmiştim. Bu düşüşü köşesinde ilk gündeme getiren yazar olarak ve manşetten 2 sefer haber yapıp bu sorunun çözümünde pay sahibi olan ve çalışan asgari ücretlilerin hayır duasını alan Milli Gazetedir.
Peki bizim aylar öncesi belirttiğimiz sorunun çözümü için hükümet yine son anı bekleyip Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle oluşacak gelir kayıplarının İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması yoluyla telafi edilmesine yönelik 6753 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 86. madde eklenerek pansuman bir çözüm ile geçici olarak sorunu çözmüştür. Bu çözüm 6753 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 28.10.2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.10.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Ancak bu son üç ay için sorun çözülmüş olsa da şimdiden önümüzdeki yılda asgari ücretliler için yine bir düşüş gözükebilir ve biz uyarımızı şimdiden yapmış olalım ki böyle bir sorun 2017 yılı içinde yaşanmaması için gerekli dikkatin ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Devamını oku...

Emekli aylığınız nasıl hızlı bağlanır

Emekli aylığınız nasıl hızlı bağlanır

Değerli okurlar bugün sizlere emekli aylığının bağlanması sürecini nasıl hızlandırabilirsiniz konusunu işleyeceğim ve sizden gelen soruları yanıtlayacağım.
Herkesin sabırla beklediği ve çalışma hayatı sonucu almayı umut ettiği emekli aylıklarının müracaat tarihinden itibaren bağlanması bazen aylarca sürmektedir. Geç bağlanmasının en büyük nedenlerinden biri sigortalıların adlarına sehven 2-3 farklı sigorta numarası olması veya farklı statülerdeki çalışmalarından dolayı ilgili il veya SGM müdürlüklerince yapılan yazışmalardan kaynaklanmaktadır. Emeklilik dilekçesini vereceğiniz günden önce yapmanız gerekenleri aşağıda maddeler halinde belirtiyorum. Umarım maaşlarınızı bir an önce alabilmeniz adına bu yazımla sizlere faydam olur.
EMEKLİLİK ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER

Devamını oku...

Geriye dönük Bağ-Kurlu olmak

Geriye dönük Bağ-Kurlu olmak

Değerli okurlar, bu sizlerden gelen en yoğun sorulardan biri olan geriye dönük Bağ-Kurluluk hakkında okurumuz İbrahim beyin sorusuna cevap vereceğim, ayrıca sizden gelen diğer soruları da cevaplandıracağım.

GEÇMİŞTEKİ BORCU ÖDEMEK

İBRAHİM DALKILIÇ

Devamını oku...

Borcum yok, Bağ-Kur primim neden yüzde 5 düşmemiş”

“Borcum yok, Bağ-Kur primim neden yüzde 5 düşmemiş”

Değerli okurlar, bugün sizlere 4-b’lilere (Bağ-Kur) getirilen yüzde 5’lik indirimden bahsetmek istiyorum. Başlıkta da belirttiğim gibi “Borcum yok ama neden bu ay yüzde 5 4-b faydalanamamışım” diye siz okurlarımdan gelen yüzlerce soruyu da cevaplamış olacağım.

Devamını oku...

31 Aralık 2016’ya kadar borç olsa da sağlık yardımı var

31 Aralık 2016’ya kadar borç olsa da sağlık yardımı var

Değerli okurlar, sigortanın en önemli unsurlarından biri maaş ise diğeri de sağlık yardımlarıdır. Bugün yılsonuna kadar prim borcu olsa dahi sağlık yardımlarından faydalanma hakkından bahsedeceğim.

Devamını oku...

Yeni borca yapılandırma var, eskisine yok

Yeni borca yapılandırma var, eskisine yok

Değerli okurlar, bugün 6736 sayılı yapılandırma kanununda olmayan 4-b’lilerin (Bağ-Kurluların) durdurulan ve silinen günlerinin geri ödeme (ihya) sini işleyip ve sizlerden gelen sorulara cevaplar vereceğim.

Bildiğiniz üzere 30.04.2008 tarihine kadar 60 ay üzeri borcu olanların ve en son olaraktan 23.05.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6645 sayılı torba kanunu uyarınca  (5510 sayılı kanuna eklenen geçici 63. madde) 12 ay ve daha fazla süreyle prim borcu bulunan sigortalıların 63. madde kapsamında sigortalılıkları durdurulmuştur ve buna göre de geriye dönük durdurulma işlemleri yapılmıştır. 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.8.2016 tarihli 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden dolayı 4-b sigortalıları durdurulan bu günlerini tekrar ödeyip emekli olmak istediğinde bu kanunda böyle bir hak verilmediğinden silinen günlerini indirimli ödeyemiyor. 4-b’lilere geçmiş tarihlerdeki af (yapılandırma) kanunlarında silinen veya durdurulan sürelerin ihya edilmesi imkânı varken 6736 sayılı kanunun 4-b’liler için bu kadar sınırlı tutulması vatandaş için hayal kırıklığı olmuştur.

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRETTE MUTLU SON

ASGARİ ÜCRETTE MUTLU SON

Değerli okurlarımız; geçen yıl asgari ücrete yapılan zamdan sonra Ekim ayından itibaren asgari ücretlinin maaşından 70 TL gibi bir kesinti olacağını 08.03.2016 tarihindeki yazımda, “Asgari ücrette kim haklı” başlığıyla gündeme getirip Milli Gazete’nin 16.05.2016 tarihindeki “Asgari Erime” manşeti ve 16.09.2016 tarihli “O Gün Geldi” manşetleri ve benim de sosyal güvenlik köşemizden ısrarlı yazılarımız sonucu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu beyin bayram sonrası ilk açıklamasında, “Asgari ücretliye verdiğimiz sözümüzü tutacağız, asgari ücretlinin maaşı düşmeyecektir” müjdesini verdi. O konuşmasında ise daha detaylı açıklamayı ise Sayın Maliye Bakanımız yapacak demesinden sonra Maliye Bakanı şuan asgari ücretin düşmeyeceğini beyan edip gerekli formülün en yakın zamanda devreye sokulacağını beyan ederek bu işi sonlandırmıştır. Ben de tüm asgari ücretli çalışanlar adına hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na hem de Maliye Bakanı’na geç de olsa sorunun çözümü için teşekkür eder ayrıca bu konuda suskun kalan işçi sendikaları, dernekleri ve süreç boyunca konu ile alakalı tek bir yazı yazmayıp şimdi konuyu sahiplenmeye çalışan yazarlara da sitem ettiğimi de bildirmeden geçmeyeceğim.

BAĞ-KUR’DAN EMEKLİ OLMAK

ALİ ERTAN TANIK

10.05.1967 doğumluyum. 01.06.1991 ile 04.01.2000 arası 4-a sigortadan 2117 günüm var. Ardından bugüne kadar 4-b BAĞ-KUR ödüyorum. Ne zaman emekli olabilirim

Ali Ertan Bey, verdiğiniz bilgilere göre 01.06.2002 tarihine kadar 2984 gün SGK prim gününüz var. 4-b BAĞ-KUR’dan emekli olmak için 25 yıl, 9000 gün ve 54 yaş şartlarını tamamladığınızda emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanması yaparsanız 4-b BAĞ-KUR’dan 1 yıl erken yani 53 yaşında emekli olursunuz.

13 AY ASKERLİK 1 YIL ERKEN EMEKLİ EDER

ARİF GÜNGÖR

01.05.1974 doğumluyum. 21.06.1998  SSK girişliyim. Askerliğe 1995 Kasım’da gittim. SSK gün sayım 3046 gün. 2 yıl da BAĞ-KUR var. Şimdi tekrar SSK’lıyım. Askerliği de borçlandığımda acaba en erken  ne zaman emekli olurum Saygılar.

Arif Bey, 21.06.1998 4-a sigorta başlangıcınız ile 25 yıl, 57 yaş, 5900 gün ile emekli olursunuz. 13 ay askerlik borçlanması yapar ve öderseniz 1 yıl erken emekli olursunuz. Askerlik borçlanması 31.12.2016 tarihine kadar müracaat edenler için günlük 17,57 TL’dir.

AVUSTRALYA GÜNLERİ İLE EMEKLİLİK

TUNCAY ERTAŞKIN

Merhaba Mustafa Bey, Avustralya’da çalışılan günler prim gün sayısını tamamlamak için Türkiye'de çalışma günlerine dâhil olur mu, geçerli midir

Tuncay Bey, Avustralya’da çalışılan günleri Türkiye’de borçlanır ve öderseniz emeklilik hesabınızda ödediğiniz gün kadar sayılır. 31.12.2016 tarihine kadar günlük borçlanma tutarı 17,57 TL.

ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİLİĞİNİZİ ÖNE ÇEKMEZ

Devamını oku...

Nasıl geriye dönük Bağ-Kurlu olursunuz

Nasıl geriye dönük Bağ-Kurlu olursunuz

Değerli okurlar, bugün sizlere “kimler geriye dönük Bağ-Kurlu olur” konusunu işleyeceğim. Bu konuda büyük sıkıntı yaşayan esnafımız, şirket ortakları ve çiftçilerimizin bu yazımızı dikkatlice okuması ve bir rehber olarak kullanması faydalarınadır.

MAHKEME KARARI İLE GERİYE DÖNÜK BAĞKURLU OLMAK

Devamını oku...

Nasıl geriye dönük Bağ-Kurlu olursunuz

Nasıl geriye dönük Bağ-Kurlu olursunuz

Değerli okurlar, bugün sizlere “kimler geriye dönük Bağ-Kurlu olur” konusunu işleyeceğim. Bu konuda büyük sıkıntı yaşayan esnafımız, şirket ortakları ve çiftçilerimizin bu yazımızı dikkatlice okuması ve bir rehber olarak kullanması faydalarınadır.

MAHKEME KARARI İLE GERİYE DÖNÜK BAĞKURLU OLMAK

Devamını oku...

SGK’da yeni bakandan çözüm bekleyen sorunlar

SGK’da yeni bakandan çözüm bekleyen sorunlar

Değerli okurlar, bugün sizlere bayram dolayısıyla sıla-i rahim için gittiğim memleketim Edirne İpsala (İlk sela) Hacıköy’den yazıyorum. Bildiğiniz üzere geçen hafta sürpriz şekilde gelişen kabine değişikliği sonucu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan hemşerim Sayın Mehmet Müezzinoğlu beyden çalışanların, esnafın ve emeklilerin beklentileri ve çözüm bekleyen diğer sorunlardan bahsetmeye çalışacağım.

Devamını oku...

MALİYE YÖNÜNDEN YAPILANDIRMA

MALİYE YÖNÜNDEN YAPILANDIRMA

Değerli okurlar bugün sizlere 19.08.2016 tarihinde 29806 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan bahsetmek istiyorum.

Bu gün 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun Maliye ile alakalı yapılandırma maddelerinden bahsetmek istiyorum.24.08.2016 tarihli yazımda sgk yapılandırmasında yanlış bilinenler başlıklı yazımdan sonra maliye ile alakalı hangi vergi borçları yapılandırma kapsamına giriyor ve ne kadar indirimler olacak .

Değerli okurlar 6736 sayılı yapılandırma Kanunu ile,

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 22 32 34.MADDELERİ VE 6356 SAYILI SENDİKALAR KANUNUN 53.MADDESİ NIN İŞÇİ İKRA
 2. Memuriyetten Ayrılanların Emeklilik ve İkramiye Hakkı
 3. DERNEK SİGORTALILIĞINDA HANGİ TARİH DİKKATE ALINACAKTIR
 4. SON DÜZENLEMEYLE HANGİ ASGARİ ÜCRETLİ 1300 TL/NET ALACAK HANGİSİ ALMAYACAK
 5. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 36 VE 38. MADDELERİ NiN İŞÇİYE SAĞLADIĞI YARARLARI.(Okurlarımızdan gelen soru
 6. MÜJDE….EYT ERKEN EMEKLİ OLUYOR ….SİGORTA ÖNCESİ DOĞUM BORÇLANMASI….BAĞ-KUR GERİYE DÖNÜK BORÇLANIYOR
 7. KADIN SİGORTALI EMEKLİLİĞİNDE GÜN ŞARTI YANINDA MATRAHINI YÜKSEK TUTARSA 3 BİN ÜSTÜNDE EMEKLİ MAAŞI
 8. Yeni Bir Ejderhamız Var: İşsizlik
 9. ANTALYA FİLM FESTİVALİNDE KIRMIZI HALIDA YÜRÜYENLER SİNEMA EMEKÇİLERİNİ UNUTTULAR
 10. MODERN SOSYAL GÜVENLİK ANLAYIŞINA NE ZAMAN KAVUŞTUK
 11. İŞ KANUNU KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN.
 12. BAĞ KURLUYA YAPILAN ÜVEY EVLAT MUAMELESİ ARTIK BİTMELİ ÇÜNKÜ TEK ÇATI ALTINA TOPLANDIK SÖYLEMİ
 13. Kiralık İşçiliğin Detayları Belli Oldu
 14. BAĞ-KUR SİGORTALILARI 15 YIL 5400 GÜNLE EMEKLİ OLUR
 15. EMEKLİLİKTE 15 YIL 3600 GÜN EFSANESİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN-2 KADIN SİGORTALI
 16. EMEKLİLİKTE 15 YIL 3600 GÜN EFSANESİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN-1 ERKEK SİGORTALI
 17. 2000 YILINDAN SONRA HİÇ ÇALIŞMADIM EMEKLİ AYLIĞIM NE OLUR?
 18. Çalışanların Doğuma İlişkin Yeni Haklarında Son Durum
 19. İKİLİ SİSTEMDE KALMIŞ YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI ALMIŞ
 20. EMEKLİ AYLIĞINI GÖRÜNCE ŞOK OLDU
 21. KALP KRİZİ İŞ KAZASI OLARAK TESCİL EDİLDİ
 22. İşçiler İşvereninden Alamadıkları Ücretlerini Nereden Alabilir?
 23. EMEKLİ AYLIĞINI GÖRÜNCE ŞOK OLDU
 24. MALÜL ÇOCUKLARIN ÖLÜM AYLIĞI HAKKI BİLHASSA EVLİ KADIN(KIZ)LARIN HAKKI
 25. NİHAYET YERİNDE BİR KARA DAHA İŞ YERİNDE HASTALIK SONUCU VE KALP KRİZİ ÖLÜMLERİ DE İŞ KAZASI SAYILDI
 26. OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.
 27. YURDUMUZDA GERÇEKTEN İŞSİZLİK SORUNUNDAN ÇOK YETİŞMİŞ ÇALIŞANIN OLMADIĞI
 28. İŞ KAZASI BİLDİRİMİNDE GENELGE HATASI ORTADAN KALDIRILDI
 29. 2016 YILI 100 TL ZAM NE ZAMANA KADAR-NE ANLAMA GELİYOR
 30. DOLAR KARŞISINDA ERİMEMEK İÇİN DİRENEN ASGARİ ÜCRET
 31. Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası)
 32. SON ÜÇ AY 70 LİRA AZALIŞI ÖNLEME ADINA DÜZENLEME NE ZAMAN OLACAK?
 33. İbranamenin Geçerli Olması İçin Gerekenler
 34. EMEKLİ OLMAK İSTİYORSANIZ BİLENLERE SORUN
 35. İSTİHDAM YARATILIR GEÇİCİ İŞÇİ DE KAYIPLAR TELAFİ EDİLMEZ Mİ?
 36. Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
 37. 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na Göre Yabancı Uyruklu Çalışanların Çalışma İzni
 38. EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPMADAN ÖNCE
 39. Sosyal Güvenlik Kurumu’na Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması
 40. İŞÇİLER- FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ İLGİSİ NEDENİ İLE ÇIKARILANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİRLER
 41. YAPILANDIRMA +İHYA İŞTE 6736'NIN SGK UYGULAMASI VE ZİRAAT BANKASININ KREDİ KAPSAMI(EKLEME)
 42. Özel İstihdam Büroları, Açma Başvurusu Nereye Yapılacak, Kimler Başvuru Yapabilecek, Faaliyet İzni
 43. Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ile 11.10.2016 İtibariyle Kiralık İşçi Dönemi Başlamış Oldu…
 44. Bağ-Kurlunun Yetimine Güzel Haber
 45. ANAYASA MAHKEMESİ MALULLÜK AYLIĞI ALANLAR ÇALIŞMALARI HALİNDE KESİLİR DEDİ
 46. YURTDIŞI BORÇLANMA ZAMANINDA YAPILMAZSA KAYIPLAR ARTAR
 47. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞAN İŞÇİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI. D M ES.DUL VE YETİM AYLIK
 48. Sağlık Personeli Atama Yönetmeliğinde Son Değişiklik Ne Anlama Geliyor?
 49. SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ SORUNLARA DUYARSIZ KALMIYOR
 50. YAPILANDIRMA +İHYA İŞTE 6736'NIN SGK UYGULAMASI VE ZİRAAT BANKASININ KREDİ KAPSAMI
 51. Doğum Borçlanmasında İade ve Yaş Sorununun Çözümü
 52. EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM REHBERİM KİMDİR?
 53. YAPILANDIRMA +İHYA İŞTE 6736'NIN SGK UYGULAMASI VE ZİRAAT BANKASININ KREDİ KAPSAMI
 54. YURTDIŞI BORÇLANMA ZAMANINDA YAPILMAZSA KAZANÇ DÜŞER
 55. 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ KAZALARI İLE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARDAN BİR KIS
 56. 19 YILLIK ENGELLİ BAĞLANAN MAAŞI BİN LİRA
 57. İTALYA VE KORE DE İŞE GİRİŞ TARİHİ BAŞLANGIÇ SAYILIR
 58. EMEKLİ SANDIĞI SİGORTASINDAN EMEKLİ OLMADAN AYRILANLAR
 59. Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
 60. YAŞLILARIN ÜLKEMİZDE SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR MU?
 61. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 7.17.VE.29.MADDESİNE GÖRE TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA DURUMLARINA KISACA DEĞİNELİM
 62. 2017 YILINDA EMEKLİ OLACAĞIM EMEKLİ AYLIĞIM 2016 YILINA GÖRE DÜŞÜK OLUR MU?(2)
 63. SGK FETÖ ÖRGÜTÜ İLE İLGİSİ KABUL EDİLENLERE EMEKLİ AYLIKLARI BAĞLAMAYA BAŞLADI (HAKLARINDA TEDBİR KA
 64. EMEKLİYİM İŞ YERİ AÇARSAM BAĞ-KUR'A PRİM ÖDERMİYİM?
 65. TAŞERONA BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU
 66. ALBAY İÇİN ERKEN EMEKLİLİK
 67. YERSİZ ÖDEME
 68. Memurların Doğum ve Yarı Zamanlı Çalışma Borçlanması Hakkında Bilmesi Gerekenler
 69. 2017 YILINDA EMEKLİ OLACAĞIM EMEKLİ AYLIĞIM 2016 YILINA GÖRE DÜŞÜK OLUR MU?(1)
 70. İŞÇİ KADIN DOĞUM YAPMASI HALİNDE YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
 71. MEMLEKETİN EKSİKLERİ = SANATÇILAR MEZARLIĞI – HAİNLER MEZARLIĞI, SOSYAL GÜVENLİK KARŞISINDA DURUMLA
 72. ÇİFT SİGORTALI OLANIN EMEKLİ İŞLEMİNDE İNCE AYAR
 73. EMEKLİLER PROMOSYONDA SINIFTA KALDI
 74. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞANLARIN BİLMESİNDE FAYDA GÖRDÜKLERİMİZDEN BİR KAÇ SORU VE CEVAP
 75. Köy ve Mahalle Muhtarların Sigortalılığı ile İlgili Tüm Merak Edilenler
 76. Geriye Dönük Bağ-Kur Tescili Kimler İçin Mümkün?
 77. KADINLARIN EMEKLİLİĞİ HEM KOLAY HEM DE ZOR
 78. İKİ İŞÇİNİN AYNI GÜNÜ FARKLI EMEKLİ AYLIĞI VAR
 79. ASGARİ ÜCRET BİN 300 TL ALTINA DÜŞMÜYOR
 80. 5510 SAYILI KANUNA YENİ EKLENEN 63.MADDE VE 6183 SAY KANUNUN 48.MADDESİNE GÖRE BORCU OLAN 4/B Lİ OLA
 81. PLANLANMAMIŞ EMEKLİ AYLIĞI TUTARI EK ÖDEME HARİÇ BİN İKİ YÜZ LİRA
 82. SGK Prim Ve İdari Para Cezası Borçların Yeniden Yapılandırılması.
 83. EMEKLİ AYLIĞINDA GELİŞMELER ALİ TEZEL’i DOĞRULAMAYA DEVAM EDİYOR
 84. MÜJDE DUL KADINLARA YETİM KIZ ÇOCUKLARINA EN AZ 5 MAAŞ DEVLET VERİYOR YETMEDİ DEDESİNİN MAAŞINI
 85. Büyükşehir Muhtarlarının Prim Sorununa Çözüm
 86. BASKILARA DAYANAMAYAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR
 87. EMEKLİ DERNEĞİ (TÜED) BU DÜZENLEMELER İÇİN NE DİYOR?
 88. Çıraklık – Stajyerlikte Ücret Zorunluluğunun Kapsamı
 89. 15 Yıl ve 3600 günle Tazminat Talebinde Yargıdan Çalışanlara İpuçları
 90. KURBAN KESİM KAZALARINA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENİR Mİ?
 91. BAĞ-KUR SİGORTALILARINA %5 İNDİRİM EKİM AYINDA GELİYOR KANUNDA YER ALAN PEŞİN PRİM İNDİRİMİ SÖZDE KA
 92. TAKSİTLE EMEKLİLİKTEN YARARLANIN..
 93. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 17 25 VE 26. MADDELERİNE GÖRE İŞ VERENİN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ SONLANDIRMADAN ÖNC
 94. ENGELLİ MAAŞLARINDA HANE GELİRİ KISKACI DEVAM EDİYOR DÜZENLEME YOK
 95. EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN ASPARAGAS HABER YAPMAYIN
 96. Bağ-Kur Yetim Aylıklarındaki Soruna Yargıdan Kötü Haber
 97. İŞYERİNDE İŞLENEN CİNAYET İŞ KAZASI OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK
 98. Prim Yapılandırmasında Apartman Kat Maliklerine de Avantaj Var
 99. ON BİN ÜZERİNDE PRİM GÜNÜM VAR ASKERLİĞİ BORÇLANMAK İSTERİM EMEKLİ AYLIĞIM ARTAR MI?( V-BÖLÜM)
 100. ON BİN ÜZERİNDE PRİM GÜNÜM VAR ASKERLİĞİ BORÇLANMAK İSTERİM EMEKLİ AYLIĞIM ARTAR MI?(IV-BÖLÜM)