Geçici İş Göremezlik Ödeneğine Esas Sağlık Raporu Nasıl Olmalı?

Sigortalıların çalışmaya devam edemedikleri hastalıklar hallerinde rapor parası alabilmeleri bu durumlarını istirahat raporlarıyla belgelemeleri halinde mümkün olabiliyor.

İstirahat raporlarının usulüne uygun olması gerekiyor, aksi halde sigortalı açısında hak kayıplarına neden olabiliyor.

Bu bakımdan da SGK'nın son 2016/21 sayılı Genelgesi ışığında ilk olarak bahse konu raporların SGK ile sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi gerektiğine işaret ederek konuya girelim.

Ayaktan tedavilerde hizmet akdiyle bir veya daha fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilmesi mümkün bulunuyor.

Eğer istirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabiliyor ve 20 günü aşan istirahat raporlarının sağlık kurulunca verilmesi gerekiyor.

Sağlık hizmet sunucusu hekimi tarafından verilen karma istirahat raporlarında hastanın taburcu olduğu tarihin, yatarak tedavinin bittiği tarih olarak işleme alınması gerekmekte olup, ayakta istirahat başlangıç tarihinin taburcu olduğu tarihi takip eden gün olarak girilmesi gerekiyor.

Rapor Bitimi Tatile Denk Gelirse

Devamını oku...

BİZE DANIŞTI PLANLAMA YAPTIK YURTDIŞI BORÇLANMASINI TESPİT ETTİK

BİZE DANIŞTI PLANLAMA YAPTIK YURTDIŞI BORÇLANMASINI TESPİT ETTİK

Amerika da halen yaşamaya  devam eden TC vatandaşı erkek sigortalı 20 yıllık Amerika da çalışma belgesi getirmek suretiyle SGK yurtdışı borçlanması yapmak istiyor.01/09/2013-30/08/2014 arasında 360 gün Türkiye’de çalışması var.

1956 yılında doğmuş.

60 yaşında emekli olmak istemiştir.

Devamını oku...

İsteğe Bağlı Emeklilikte Değişiklikler Var


Yasa Koyucu çalışma yaşamında olmayanların da emekliliğini düşünmüş ve bir alternatif sunmuş bulunuyor: İsteğe bağlı sigortalılık.

Bunun da muhtelif şartları var.

Türkiye’de isteğe bağlı sigortalı olmak için;

 • 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Zorunlu sigortalı olmamak veya otuz günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
 • Kendi sigortalılıkları nedeniyle aylık bağlanmamış olmak

şartlarıyla Türkiye’de ikamet ediyor olma koşulu aranıyor.

İkamet Şartı

Devamını oku...

İŞYERİNDE GİZLİ AŞK YAŞAMA MESAJLAŞMA GEÇERLİ NEDENLE FESİH GEREKTİRİR Mİ?

İŞYERİNDE GİZLİ AŞK YAŞAMA MESAJLAŞMA GEÇERLİ NEDENLE FESİH GEREKTİRİR Mİ?

Elimize ulaşan yargı kararında oldukça ilginç konulara yer veriliyor.

Davacı işçi  çalıştığı iş yerinde iş akdi 25/II-e dayanılarak fesih edildiğini bu feshin haksız olduğunu ve geçersizliğini ileri sürerek işe iade edilmesini talep etmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.

İşveren iş akdini feshine asıl oluşturan çalışanın evli olmasıyla birlikte,üst konumda iken ast ile aşk yaşaması olmuştur.

İşveren tarafından durum tespit edilmiş.

Devamını oku...

LONCA VE AHİLİK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZ ÇALIŞMA HAYATINDA ATATÜRK İMZASI


LONCA VE AHİLİK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZ ÇALIŞMA HAYATINDA ATATÜRK İMZASI

Ebediyete intikal etmesinin ardından 78 yıl geçmiş,bu yıllar içinde Türk Çalışma hayatının temelleri olan düzenlemeler onunla birlikte başlamış,halen yasal düzenlemelerle sürdürülmeye çalışılıyor.

Çalışma hayatı çeşitli dinamizmler üzerine kurulduğu için ekonominin değişmez parçası olduğundan mevcut düzenlemelere yer veriliyor.

Çağımızda sermaye yapısında değişimler,küreselleşme olgusunu da göz önüne alırsak,bu değişimlere ayak uydurmak içinde çağdaş ve demokratik sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışma hayatını şekillendirecek yasal düzenlemelere kavuşturmak gerekir.

Burada emek ve sermaye dengesi kurulmalıdır.

Emek hakkını almasının yanı sıra sermaye de emeğin hakkını yemeden yatırımlarını iyileştirmelidir.

Böylece hak içinde emek ve sermaye bölüşümü adil olur.

Devamını oku...

HESAP YAPMASINI BİLMEYEN SÖZDE MÜŞAVİRLERLE YURTDIŞI BORÇLANMA YAPMAYIN


HESAP YAPMASINI BİLMEYEN SÖZDE MÜŞAVİRLERLE YURTDIŞI BORÇLANMA YAPMAYIN

Köşemden zaman zaman sizlere yurtdışı borçlanmayla ilgili yazılara yer veriyorum.Sadece sitemizde yayınlanan yazıları takip edenler efektif yurtdışı borçlanmayla birlikte yüksek emekli aylıkları alabilirler(hak sahipleri içinde farklı formüllerle daha yüksek emekli aylıkları var.)

 

Fırsat buldukça bu sahada kendini uzman olarak lanse edenlerin internet, facebook sitelerine baktığımda şunu da emekli ettik,bunu da emekli ettik şu kadar maaş aldı diyerek reklamlarını hayretler içinde görüyorum.

 

Demek ki biz reklam yapamıyoruz.

Devamını oku...

DAİMİ (KADROLU)İŞÇİ İÇİN 5393 SAYILI KANUN İLE 5216 SAYILI KANUN ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT

DAİMİ (KADROLU)İŞÇİ İÇİN 5393 SAYILI KANUN İLE 5216 SAYILI KANUN ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT ETMELİDİR.

Örnek vermemiz gerekirse 5393 sayılı il belediyesi kanunu çerçevesinde çalışan işçi kadrosundaki biri ile 5216 sayılı büyük şehir belediyesi kanunu ile çalışan işçi kadrosundaki personelin görevlendirmeleri yapılırken.idareci şunu diye bilir kardeşim kalorifer ci sın ancak yaz ayları kalorifer ihtiyacımız yok sizi park ve bahçelerde çalıştırırım derse veya şoför kadrosunda sın ancak şoföre ihtiyaç yok sizi yol yapım işlerine veriyorum diyorsa kesinlikle kadromun dışında çalışmam diye bilecek hakka sahipsiniz. (kadrolu işçi,sözleşmeli personel ve geçici işçilerle)oluşan ekip herkes hakkını ve görevini bilmesi adına yararları ve OKURLARIMIZDAN Aldığımız sorularına cevaben yazıyorum.


(Sözleşmeli personelin durumu)

Devamını oku...

Hangi Malûller Yeniden Çalışabilir? Hangileri Çalışamaz?

Ülkemizde sigortalılık hal ve türleri farklı farklı ve ayrı ayrı kanunlar kapsamında malûlen emekli olanlar bulunuyor. Bu yazımızda da bahse konu malûllere değinerek uygulamada malûllerin çalışmasına bu ayrı ayrı malûller ve ayrı ayrı kanunlarda ne gibi uygulamalar öngörüyor bakalım. Bakmakta yarar var, zira uygulamalar ayrı ayrı sigortalılıklarda çalışma şekline ve malûllük sonrası çalışmanın 01.10.2008 tarihi öncesi ve sonrası olup olmadığına göre farklı farklı öngörülmüş bulunuyor.

SSK Malûlünün Çalışması

Devamını oku...

SİGORTALILARA ASKERLİK BORÇLANMASININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR


SİGORTALILARA ASKERLİK BORÇLANMASININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Askerlik borçlanması sigortalılar için can simidi özelliği vardır.Emekli olmak isteyen sigortalılar için eksik günlerini askerlik borçlanması yaparak tamamlayarak emeklilik haklarını elde edebilirler.

Askerlik borçlanmasının sigortalılara sağladığı başlıca avantajlarını neler olduğunu yazımızda yakalayacağız.

5510 sayılı SS ve GSS Kanunun 41. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ile;

Ø  Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ,

Ø  1.1.1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

Bağ-Kur kesintisiz prim ödemesi varsa askerlik borçlanması olmayacaktır.

Devamını oku...

RAPORLU İŞÇİ İŞTEN ÇIKARTILIR MI?

Raporlu işçi işten çıkarılamaz fakat…

Normal şartlarda hastalık veya kaza sonrası istirahatli olan işçiler işten çıkarılamaz ama istirahat süresi İş Kanun’da belirtilen ihbar önce sürelerini 6 hafta aşmışsa işverenin tazminat ödeyerek işten çıkarma hakkı vardır…

 

1-Raporlu işçi işten çıkarılamaz fakat…

Devamını oku...

2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLUR!!!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye’de işçi statüsündeki kayıtlı çalışanların sayısı 13,5 milyon ulaşıyor. Bu sayının yaklaşık 1.5 milyonu kamu işçisi ve sendikalı işçi olarak çalışmakta kamu işçisi dışarıda bırakıldığında özel sektörde, sendikasız ve ücretli çalışanların sayısı yaklaşık 12 milyon görünüyor. Bu rakamın yüzde 40’ının yani yaklaşık 5 milyonunun asgari ücretli göründüğü daha önce Çalışma Bakanlığı’nın soru önergelerine verdiği yanıtta yer almıştı. 5 milyon asgari ücretli 2017 yılında zamlanacak asgari ücretin ne kadar olacağını merak etmekte, ülkemizde 2016 Aralık sonuna kadar asgari ücret 1.177,46 TL’dir. Bu rakama ilave olarak eski fiş parası yeni adıyla Asgari Geçim İndirimi ile beraber en az 1.300,99, en fazlada 1.387,45 TL’dir. Asgari ücret 5 milyon çalışanın maaşını belirlemekle beraber, tüm çalışanların ihbar,kıdem, işsizlik maaşı,doğum borçlanması,askerlik borçlanması,yurtdışı borçlanması hatta evde bakım ücreti kriterlerini dahi değiştirmektedir. Sadece çalışanları değil işverenleri de maliyetler açısından yakından ilgilendirmektedir. Ayrıca işverenlerin ödeyeceği Bağ-Kur primi dahi belirlemektedir. 2016 yılında Asgari Ücrete %30 yakın zaman yapıldı peki 2017 yılında ne olur.

Devamını oku...

İŞVERENLER ÖZLÜK DOSYASINA DİKKAT!!!

4857 Sayılı İş Kanununun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili 75. Maddesi Aşağıdaki Gibidir.

Madde 75. – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.
10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası, yukarıda belirtmeye çalıştığımız önem doğrultusunda işçi özlük dosyaları tutulmasını yasa kapsa¬mı içine almıştır. Anılan yasanın 75. Maddesine göre; işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İş¬veren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

Aynı yasanın 104. Maddesi de özlük dosyalarının tutulmaması halinde idari para cezasını öngörmüştür. 2016 yılı itibariyle 1.560 TL idari para cezası söz konusudur.

İŞE GİRİŞTE PERSONELDEN MUTLAKA TEMİN EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR;

– Nüfus cüzdanı fotokopisi

– Nüfus kayıt örneği

– İkametgâh Belgesi

– Diploma fotokopisi

– Sağlık raporu

– Kan grubu kartı

– Adli sicil kaydı

– 2 adet resim

– Aile durumunu bildirir belge

– Askerlik durumunu gösteren belge

– İş Sözleşmesi / Hizmet Sözleşmesi

– SGK işe giriş bildirgesi

İŞÇİNİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

 • Teşvikten faydalanılıyorsa bunu gösteren belgeler
 • Personel engelli ise Sakatlık Raporu Fotokopisi ya da aslı
 • Sakatlık indiriminden faydalanan işçi için Gelir İdaresi Başkalığından alınmış indirim yazısı
 • Eski Hükümlü, Terör Mağduru veya Engelli işçinin İŞKUR müracaat kayıt evrakı
 • İşçi 18 yaşından küçükse ebeveyninin muvafakatnamesi
 • Yabancı işçiler için çalışma izni kartı fotokopisi ya da izin belgesi

İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

 • Fazla mesai için işçinin onay verdiğini gösteren imzalı belge
 • Teslim edilen araç gereçler var ise bunların zimmet belgesi
 • İşin niteliğine uygun muayene raporları
 • Periyodik sağlık kontrolü gerektiren işler için sağlık raporları
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılan personellerin bilgilerinin olduğu liste
 • Şoför işçi için ehliyet fotokopisi
 • İşçinin değişen vardiyalarla çalışması halinde haftalık çalışma saatlerini gösteren posta çizelgesi

İŞE DEVAM EDEN PERSONELİN BU SÜREÇTE ÖZLÜK DOSYALARINA EKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • Yıllık izin, ücretsiz izin, mazeret izni ve benzeri izin belgeleri,
 • Doğum izni, çalışabilir/çalışamaz raporları, emzirme izni dilekçeleri,
 • İşçi hakkında tutulan tutanak, olay tespit formları, işçiden istenen savunma talep yazısı, işçinin savunması, işçiye verilen uyarılar,
 • İstirahat ve iş göremezlik raporları
 • İmzalı bordrolar/ücret pusulaları
 • Ücret Kesme cezası varsa nedenini gösteren belgeler
 • Maaş zammı, unvan değişikliği veya sosyal haklarında oluşan değişiklikleri bildiren yazılar, terfi ve nakil bildirimleri, görevlendirme yazıları,
 • Performans değerlendirme formları
 • İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mesleki riskleri, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirme belgeleri
 • İş kazası tutanağı
 • Geçici olarak bir başka işyerine devredilecek işçinin rızasını gösteren belge
 • İşçi hakkında yapılan tüm resmî yazışmalar

İŞTEN ÇIKIŞTA ÖZLÜK DOSYASINA EKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • SGK işten ayrılış bildirgesi
 • İbraname
 • Çalışma Belgesi/Hizmet Belgesi
 • Fesih bildirimi
 • İstifa dilekçesi
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Bordroları
 • Haklı fesih varsa bu durumu kanıtlayan belgeler
 • İşçiye noterle yapılan bildirimler
 • İhbarname

VARSA ÖZLÜK DOSYASINDA SAKLANMASINDA FAYDA OLAN DOSYALAR

 • İşe Başvuru Formu
 • İş Teklif Formu
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Referans mektupları
 • Özgeçmişler
 • Bakmakla yükümlü olunan kişilerin kimlik fotokopileri
 • Daha önceki işyerinden alınmış bonservis/hizmet/çalışma belgesi
 • O ay için bir önceki işyerinde Asgari Geçim İndiriminden faydalandığını gösteren belge

 

İŞE DEVAM EDEN PERSONELİN BU SÜREÇTE ÖZLÜK DOSYALARINA EKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

Devamını oku...

EMEKLİLER İŞSİZLİK MAAŞINDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

EMEKLİLER İŞSİZLİK MAAŞINDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

Emekli olup, bir işverene tabi olarak çalışmasını sürdüren kişilerin bu çalışma ilişkileri hizmet akdine/iş sözleşmesine dayanmakla birlikte, bu dönemde sadece sosyal güvenlik destek primi ödediklerinden, diğer bir deyişle kendilerinden işsizlik sigortası primi kesilmediğinden, işsizlik sigortası yönünden sigortalı olarak kabul edilmemektedirler.

Devamını oku...

GSS’de gelir testine gir, borçtan kurtul

GSS’de gelir testine gir, borçtan kurtul

Değerli okurlar; bugün 6736 sayılı yapılandırma kanunu ile genel sağlık sigorta borçlularına getirilen kolaylıklardan bahsedeceğim.
Bildiğiniz gibi 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve 31.10.2016 tarihinde sona erecek olan yapılandırma 25.10.2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı kararname 25.11.2016 tarihine uzatılmıştır. Ancak genel sağlık sigortası borçlarında yapılandırmanın müracaat ve ödeme süreleri farklıdır.
01.01.2012 tarihinden beri uygulanmakta olan Genel Sağlık Sigortasını birçok defa eleştirerek düzenlenme yapılması gerektiğini yazılarımızda belirtmiştik ve nerdeyse her yıl en az 2–3 sefer torba yasalarla çeşitli düzenlemeler yapılarak hala sağlam bir temele oturtulamadığından dolayı sıkıntıları sürmektedir. En son 6736 sayılı yapılandırma kanunu ile bazı ödeme kolaylıkları ile cezalara af getirilmiştir.
HİÇ GELİR TESTİ YAPTIRMAYANLAR
Kişiler bu güne kadar sosyal yardımlaşma vakıflarına müracaat edip gelir testine girmemişlerse tahakkuk eden borçlarını 31.12.2016 tarihine kadar gelir testi yaptırması imkânı sağlanmış ve bu gelir testinin sonucu geriye dönük etkili olacak, borçlarınızın azalması veya tamamen ortadan kalkması mümkün olacaktır. Yani gelir testi sonucu kişi başı düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa tahakkuk eden tüm borçlar silinecektir. Daha önce gelir testine girmediğinden dolayı yüksekten tahakkuk eden borçlar ise gelir testi sonucu asgari ücret kadar ise borç düşmüş olur ve gecikme cezası tamamen affa uğrayıp 12 eşit taksitte ödenebilecektir.
DAHA ÖNCE GELİR TESTİ YAPTIRMIŞ OLANLAR
Gelir testi yaptırıp tahakkuk eden borçlarını ödememenler için ise 30.06.2016 tarihine kadar olan tüm gecikme faizi ve cezaları silinip 12 taksit gecikme faizsiz ödeme kolaylığı getirilmiştir. Borçları Taksitlendirip ilk taksiti yatıranlar ise 60 günden az yapılandırma sonrası borcu var ise bu kişiler özel veya devlet hastanelerinden sağlık yardımı alıp her türlü muayene, ameliyat ve tedavi işlemlerini başlatabilirler ayrıca ilaçlarını eczanelerden alabilirler.
SGK AFFINA  MÜRACAAT TARİHLERİ
NOT: 6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA GENEL SAĞLIK SİGORTA BORÇLARI MÜRACAAT TARİHLERİ İKİYE AYRILIR:
1) HİÇ GELİR TESTİ YAPTIRMAYANLAR 4 AY İÇİNDE YANİ 2 OCAK 2017’YE KADAR,
2)BORCU OLAN GSS’LİLER İSE 5 AY İÇİNDE YANİ 1 ŞUBAT 2017’YE KADAR BAŞVURU YAPMALIDIRLAR.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI DIŞINDA SGK’YA BORCU OLANLAR İÇİN SON MÜRACAAT TARİHİ 25.11.2016 TARİHİDİR.
TÜRKİYEDEN MALULEN EMEKLİ OLMAK ZOR
SEDAT YILDIRIM
Ben yurtdışında yaşıyorum ve oradan malulen emekli oldum. Geçen sene Türkiye’den de malûlen emeklilik için başvurdum. MS hastası olmama rağmen reddedildi. Tansiyon ve diyabet de var. İtiraz ettik yine red geldi. SGK yönetmeliğine göre hastaların hayatta bir kez başvurma hakkı oluyormuş. Bu doğru mu Nasıl bir yol izleyebilirim
Sedat bey, yurtdışından malulen emekli olan Türkiye’den de malulen emekliliğe başvurabilir. Ancak yurtdışında yaşadığınız ülkenin malullük şartları ile Türkiye’nin  malulen emeklilik koşulları farklıdır.
Öncelikle Türkiye’den malulen emekli olmak için en az %60 ve üzeri rapor olması gerekmektedir. Bu da çok zor alınıyor. Size tavsiyem engelli emeklilik yolunu denemeniz. Yani %40 ve üzeri raporla 15 yıl 3600 gün ile başlayan kademeli şartlarda yaş şartı olmadan emeklilik yolunu denemeniz menfaatinize olacaktır. Size verilen sadece 1 sefer müracaat edebilirsiniz bilgisi kesinlikle yanlıştır. Kişi “hastalığım ilerledi” diye tekrar müracaat etme hakkına sahiptir.
BAĞ-KUR’DAN EMEKLİLİK
ŞEREF KILIÇ
05.11.1997’de Bağ-Kur’a kayıt oldum. Bugüne kadar hiç bir ödeme yapmadım. Borçlarımı ödemem durumunda herhangi bir hakkımız olabilir mi
Şeref bey, 05.11.1997 tarihli Bağ-Kur kaydınıza göre 25 yıl 57 yaş 9000 gün ile emekli olabilirsiniz veya 15 yıl 5400 gün ile 58 yaşında kısmi emekli olabilirsiniz. doğum tarihinizi bildirseydiniz daha net cevap vermiş olurdum.
MAHKEME İLE BAĞKURLU OLMAK

Devamını oku...

Asgari Ücrete Pansuman Çözüm

Asgari Ücrete Pansuman Çözüm

Değerli okurlar bildiğiniz gibi aylar öncesinden asgari ücrette verilen maaş sözünün Ekim ayından sonra düşeceğini belirtmiştim. Bu düşüşü köşesinde ilk gündeme getiren yazar olarak ve manşetten 2 sefer haber yapıp bu sorunun çözümünde pay sahibi olan ve çalışan asgari ücretlilerin hayır duasını alan Milli Gazetedir.
Peki bizim aylar öncesi belirttiğimiz sorunun çözümü için hükümet yine son anı bekleyip Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle oluşacak gelir kayıplarının İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması yoluyla telafi edilmesine yönelik 6753 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 86. madde eklenerek pansuman bir çözüm ile geçici olarak sorunu çözmüştür. Bu çözüm 6753 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 28.10.2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.10.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Ancak bu son üç ay için sorun çözülmüş olsa da şimdiden önümüzdeki yılda asgari ücretliler için yine bir düşüş gözükebilir ve biz uyarımızı şimdiden yapmış olalım ki böyle bir sorun 2017 yılı içinde yaşanmaması için gerekli dikkatin ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. Emekli aylığınız nasıl hızlı bağlanır
 2. Geriye dönük Bağ-Kurlu olmak
 3. Borcum yok, Bağ-Kur primim neden yüzde 5 düşmemiş”
 4. 31 Aralık 2016’ya kadar borç olsa da sağlık yardımı var
 5. Yeni borca yapılandırma var, eskisine yok
 6. ASGARİ ÜCRETTE MUTLU SON
 7. Nasıl geriye dönük Bağ-Kurlu olursunuz
 8. Nasıl geriye dönük Bağ-Kurlu olursunuz
 9. SGK’da yeni bakandan çözüm bekleyen sorunlar
 10. MALİYE YÖNÜNDEN YAPILANDIRMA
 11. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 22 32 34.MADDELERİ VE 6356 SAYILI SENDİKALAR KANUNUN 53.MADDESİ NIN İŞÇİ İKRA
 12. Memuriyetten Ayrılanların Emeklilik ve İkramiye Hakkı
 13. DERNEK SİGORTALILIĞINDA HANGİ TARİH DİKKATE ALINACAKTIR
 14. SON DÜZENLEMEYLE HANGİ ASGARİ ÜCRETLİ 1300 TL/NET ALACAK HANGİSİ ALMAYACAK
 15. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 36 VE 38. MADDELERİ NiN İŞÇİYE SAĞLADIĞI YARARLARI.(Okurlarımızdan gelen soru
 16. MÜJDE….EYT ERKEN EMEKLİ OLUYOR ….SİGORTA ÖNCESİ DOĞUM BORÇLANMASI….BAĞ-KUR GERİYE DÖNÜK BORÇLANIYOR
 17. KADIN SİGORTALI EMEKLİLİĞİNDE GÜN ŞARTI YANINDA MATRAHINI YÜKSEK TUTARSA 3 BİN ÜSTÜNDE EMEKLİ MAAŞI
 18. Yeni Bir Ejderhamız Var: İşsizlik
 19. ANTALYA FİLM FESTİVALİNDE KIRMIZI HALIDA YÜRÜYENLER SİNEMA EMEKÇİLERİNİ UNUTTULAR
 20. MODERN SOSYAL GÜVENLİK ANLAYIŞINA NE ZAMAN KAVUŞTUK
 21. İŞ KANUNU KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN.
 22. BAĞ KURLUYA YAPILAN ÜVEY EVLAT MUAMELESİ ARTIK BİTMELİ ÇÜNKÜ TEK ÇATI ALTINA TOPLANDIK SÖYLEMİ
 23. Kiralık İşçiliğin Detayları Belli Oldu
 24. BAĞ-KUR SİGORTALILARI 15 YIL 5400 GÜNLE EMEKLİ OLUR
 25. EMEKLİLİKTE 15 YIL 3600 GÜN EFSANESİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN-2 KADIN SİGORTALI
 26. EMEKLİLİKTE 15 YIL 3600 GÜN EFSANESİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN-1 ERKEK SİGORTALI
 27. 2000 YILINDAN SONRA HİÇ ÇALIŞMADIM EMEKLİ AYLIĞIM NE OLUR?
 28. Çalışanların Doğuma İlişkin Yeni Haklarında Son Durum
 29. İKİLİ SİSTEMDE KALMIŞ YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI ALMIŞ
 30. EMEKLİ AYLIĞINI GÖRÜNCE ŞOK OLDU
 31. KALP KRİZİ İŞ KAZASI OLARAK TESCİL EDİLDİ
 32. İşçiler İşvereninden Alamadıkları Ücretlerini Nereden Alabilir?
 33. EMEKLİ AYLIĞINI GÖRÜNCE ŞOK OLDU
 34. MALÜL ÇOCUKLARIN ÖLÜM AYLIĞI HAKKI BİLHASSA EVLİ KADIN(KIZ)LARIN HAKKI
 35. NİHAYET YERİNDE BİR KARA DAHA İŞ YERİNDE HASTALIK SONUCU VE KALP KRİZİ ÖLÜMLERİ DE İŞ KAZASI SAYILDI
 36. OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.
 37. YURDUMUZDA GERÇEKTEN İŞSİZLİK SORUNUNDAN ÇOK YETİŞMİŞ ÇALIŞANIN OLMADIĞI
 38. İŞ KAZASI BİLDİRİMİNDE GENELGE HATASI ORTADAN KALDIRILDI
 39. 2016 YILI 100 TL ZAM NE ZAMANA KADAR-NE ANLAMA GELİYOR
 40. DOLAR KARŞISINDA ERİMEMEK İÇİN DİRENEN ASGARİ ÜCRET
 41. Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası)
 42. SON ÜÇ AY 70 LİRA AZALIŞI ÖNLEME ADINA DÜZENLEME NE ZAMAN OLACAK?
 43. İbranamenin Geçerli Olması İçin Gerekenler
 44. EMEKLİ OLMAK İSTİYORSANIZ BİLENLERE SORUN
 45. İSTİHDAM YARATILIR GEÇİCİ İŞÇİ DE KAYIPLAR TELAFİ EDİLMEZ Mİ?
 46. Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
 47. 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na Göre Yabancı Uyruklu Çalışanların Çalışma İzni
 48. EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPMADAN ÖNCE
 49. Sosyal Güvenlik Kurumu’na Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması
 50. İŞÇİLER- FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ İLGİSİ NEDENİ İLE ÇIKARILANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİRLER
 51. YAPILANDIRMA +İHYA İŞTE 6736'NIN SGK UYGULAMASI VE ZİRAAT BANKASININ KREDİ KAPSAMI(EKLEME)
 52. Özel İstihdam Büroları, Açma Başvurusu Nereye Yapılacak, Kimler Başvuru Yapabilecek, Faaliyet İzni
 53. Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ile 11.10.2016 İtibariyle Kiralık İşçi Dönemi Başlamış Oldu…
 54. Bağ-Kurlunun Yetimine Güzel Haber
 55. ANAYASA MAHKEMESİ MALULLÜK AYLIĞI ALANLAR ÇALIŞMALARI HALİNDE KESİLİR DEDİ
 56. YURTDIŞI BORÇLANMA ZAMANINDA YAPILMAZSA KAYIPLAR ARTAR
 57. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞAN İŞÇİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI. D M ES.DUL VE YETİM AYLIK
 58. Sağlık Personeli Atama Yönetmeliğinde Son Değişiklik Ne Anlama Geliyor?
 59. SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ SORUNLARA DUYARSIZ KALMIYOR
 60. YAPILANDIRMA +İHYA İŞTE 6736'NIN SGK UYGULAMASI VE ZİRAAT BANKASININ KREDİ KAPSAMI
 61. Doğum Borçlanmasında İade ve Yaş Sorununun Çözümü
 62. EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM REHBERİM KİMDİR?
 63. YAPILANDIRMA +İHYA İŞTE 6736'NIN SGK UYGULAMASI VE ZİRAAT BANKASININ KREDİ KAPSAMI
 64. YURTDIŞI BORÇLANMA ZAMANINDA YAPILMAZSA KAZANÇ DÜŞER
 65. 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ KAZALARI İLE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARDAN BİR KIS
 66. 19 YILLIK ENGELLİ BAĞLANAN MAAŞI BİN LİRA
 67. İTALYA VE KORE DE İŞE GİRİŞ TARİHİ BAŞLANGIÇ SAYILIR
 68. EMEKLİ SANDIĞI SİGORTASINDAN EMEKLİ OLMADAN AYRILANLAR
 69. Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
 70. YAŞLILARIN ÜLKEMİZDE SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR MU?
 71. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 7.17.VE.29.MADDESİNE GÖRE TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA DURUMLARINA KISACA DEĞİNELİM
 72. 2017 YILINDA EMEKLİ OLACAĞIM EMEKLİ AYLIĞIM 2016 YILINA GÖRE DÜŞÜK OLUR MU?(2)
 73. SGK FETÖ ÖRGÜTÜ İLE İLGİSİ KABUL EDİLENLERE EMEKLİ AYLIKLARI BAĞLAMAYA BAŞLADI (HAKLARINDA TEDBİR KA
 74. EMEKLİYİM İŞ YERİ AÇARSAM BAĞ-KUR'A PRİM ÖDERMİYİM?
 75. TAŞERONA BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU
 76. ALBAY İÇİN ERKEN EMEKLİLİK
 77. YERSİZ ÖDEME
 78. Memurların Doğum ve Yarı Zamanlı Çalışma Borçlanması Hakkında Bilmesi Gerekenler
 79. 2017 YILINDA EMEKLİ OLACAĞIM EMEKLİ AYLIĞIM 2016 YILINA GÖRE DÜŞÜK OLUR MU?(1)
 80. İŞÇİ KADIN DOĞUM YAPMASI HALİNDE YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
 81. MEMLEKETİN EKSİKLERİ = SANATÇILAR MEZARLIĞI – HAİNLER MEZARLIĞI, SOSYAL GÜVENLİK KARŞISINDA DURUMLA
 82. ÇİFT SİGORTALI OLANIN EMEKLİ İŞLEMİNDE İNCE AYAR
 83. EMEKLİLER PROMOSYONDA SINIFTA KALDI
 84. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞANLARIN BİLMESİNDE FAYDA GÖRDÜKLERİMİZDEN BİR KAÇ SORU VE CEVAP
 85. Köy ve Mahalle Muhtarların Sigortalılığı ile İlgili Tüm Merak Edilenler
 86. Geriye Dönük Bağ-Kur Tescili Kimler İçin Mümkün?
 87. KADINLARIN EMEKLİLİĞİ HEM KOLAY HEM DE ZOR
 88. İKİ İŞÇİNİN AYNI GÜNÜ FARKLI EMEKLİ AYLIĞI VAR
 89. ASGARİ ÜCRET BİN 300 TL ALTINA DÜŞMÜYOR
 90. 5510 SAYILI KANUNA YENİ EKLENEN 63.MADDE VE 6183 SAY KANUNUN 48.MADDESİNE GÖRE BORCU OLAN 4/B Lİ OLA
 91. PLANLANMAMIŞ EMEKLİ AYLIĞI TUTARI EK ÖDEME HARİÇ BİN İKİ YÜZ LİRA
 92. SGK Prim Ve İdari Para Cezası Borçların Yeniden Yapılandırılması.
 93. EMEKLİ AYLIĞINDA GELİŞMELER ALİ TEZEL’i DOĞRULAMAYA DEVAM EDİYOR
 94. MÜJDE DUL KADINLARA YETİM KIZ ÇOCUKLARINA EN AZ 5 MAAŞ DEVLET VERİYOR YETMEDİ DEDESİNİN MAAŞINI
 95. Büyükşehir Muhtarlarının Prim Sorununa Çözüm
 96. BASKILARA DAYANAMAYAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR
 97. EMEKLİ DERNEĞİ (TÜED) BU DÜZENLEMELER İÇİN NE DİYOR?
 98. Çıraklık – Stajyerlikte Ücret Zorunluluğunun Kapsamı
 99. 15 Yıl ve 3600 günle Tazminat Talebinde Yargıdan Çalışanlara İpuçları
 100. KURBAN KESİM KAZALARINA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENİR Mİ?