YENİ İZİNLER NELERDİR KADIN İŞÇİYE VE ÇALIŞAN EŞİNE DE EVLAT EDİNME İZİN İMKANI GETİRDİ.

YENİ İZİNLER NELERDİR KADIN İŞÇİYE VE ÇALIŞAN EŞİNE DE  EVLAT EDİNME İZİN İMKANI GETİRDİ.

1)Yeni getirilen izinler nelerdir? Yönetmelikle, İş kanunumuzda belirttiğimiz izinlere ek olarak kadın işçiye ve çalışan eşine aşağıdaki ilave izinler getirilmiştir.

Devamını oku...

Üç Döneme Göre Madencinin Emeklilik Şartları

Ankara’dan okurum İsmail Erel;

“31.03.1966 doğumluyum, askerden önce sigortalı olduğum için askerlik borçlanması yapamıyorum. 01.05.1990 tarihinde SSK girişim ve halen 7990 gün primim var.

09.01.1997 tarihinde Sürekli Yeraltı Maden işlerinde çalışmak için çalışmaya başladım ve 31.08.2008 yılına kadar toplam yer altı çalışmalarından 1305 gün primim yattı (belge kodu 4).

Bu tarihten sonra başka işlerde çalıştım (belge kodu 1). 01.02.2016 tarihinden itibaren tekrar yer altı işlerinde çalışmaya başladım ve halen çalışmaktayım (belge kodu 35).

Yukarıda vermiş olduğum bilgiler doğrultusunda yer altı maden işlerinden kaynaklanan erken emekli olma hakkımı ne zaman elde edebilirim ve emekli olmaya ne kadar zamanım vardır?” diye soruyor.

Devamını oku...

İşbaşı Eğitimli Genç İstihdamı Teşvikinde Uzatma Geldi

29 yaşından küçük ve İş-Kur işbaşı eğitiminden faydalanmış çalışanların istihdamına dair teşvikte uzatma geldi.

Bahse konu teşvik uygulamasındaki 31.12.2016 tarihine kadar işbaşı eğitim programlarını tamamlama koşulu 24.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9643 sayılı BKK ile 31.12.2017 tarihine uzatılmış bulunuyor.

Teşvikin Kapsamı

Devamını oku...

ÜCRETLİLERİN 2017 YILI VERGİ DİLİMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA HATA MI VAR?


ÜCRETLİLERİN 2017 YILI VERGİ DİLİMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA HATA MI VAR?

2016 Yılı Vergi Dilimi tespit edilirken 2015 yılı yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

2015 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)

12.000

TL'ye  kadar

15%

29.000

TL'nin

12.000

TL'si için

1.800

TL, fazlası

20%

106.000

TL'nin

29.000

TL'si için

5.200

TL, fazlası

27%

106.000

TL'den fazlasının

106.000

TL'si için

25.990

TL, fazlası

35%

2016 YILINDA TESPİT EDİLEN ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ

Devamını oku...

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ANLAŞMALI BOŞANMA DA DENETMEN RAPORUNU HUKUKA

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ANLAŞMALI BOŞANMA DA DENETMEN RAPORUNU HUKUKA UYGUN BULDU

Toplumda ekonomik çöküntüler artıkça anlaşmalı boşanmalar sonucu birlikte yaşam suretiyle SGK zarara uğratılmaktadır.

Bununla ilgili yapılan yasal düzenlemeyle,boşandığı eşiyle  birlikte yaşamaya karşı denetim mekanizması hayat geçmiştir.

Konuyla ilgili detay yazılarımıza  www.alitezel.com yer verilmiştik.

Son günlerde YHGK bu konuda geniş ve açıklayıcı düzenlemeye yer vermiş ,olup SGK avukatının temyiz istemini kabul etmiştir.

Sosyal sigortaların amacı  sosyal koruma, dayanışma, sosyal denkleştirme, zorunluluk ilkelerine dayanmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 56. maddesi yönünden önem arz eden sosyal koruma ilkesiyle, toplumun ekonomik ve sosyal yönden en fazla gereksinimi olan bireylerini/gruplarını koruma, güvenceye kavuşturma ve onlara hizmet amaçlanmakta, yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu kişilerin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması hedefi öne çıkmaktadır.

Tüm modern sosyal güvenlik sistemlerinde yer alan ölüm sigortası, sigortalının yaşamını yitirmesi durumunda geride kalan ve hak sahibi olarak nitelendirilen (tanımlanan) kişilerin geleceklerini güvence altına almayı amaçlamaktadır.

Evli kız çocuğu kimi zaman boşanmayla hak sahibi sıfatını kazanmaktadır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DA YASAL DÜZENLEME VE GERİ İSTENMESİ KANUN MADDESİYLE DÜZENLENMİŞTİR

Devamını oku...

2017 YILI ÜCRETLİLERİN BORDROYA ESAS PARAMETRELERİ BELİRLENDİ

2017 YILI ÜCRETLİLERİN BORDROYA ESAS PARAMETRELERİ BELİRLENDİ

2016 yılında uygulanan had ve tutarlar 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenerek, 2017 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

2017 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun
YEMEK BEDELİ İSTİSNA TUTARI

Devamını oku...

2017 YILINDA İŞ KANUNUNDAN DOĞAN İDARİ PARA CEZALARI ZAMLANIYOR

2017 YILINDA İŞ KANUNUNDAN DOĞAN İDARİ PARA CEZALARI ZAMLANIYOR

Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kur Müdürlüklerince verilmektedir.

Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.

Kabahatler Kanununa göre değerlendirilir.

Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun ¾ ‘ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.

Kabahatler Kanunu çerçevesinde hukuki boyutu değerlendirilir.

Aşağıdaki tablo bilgi amaçlı olup 2017 Yılında ÇSGB sitesinde güncel değerler yayınlanacaktır.

Devamını oku...

Evde Çocuk Bakım Parasında Bunlara Dikkat!

2015 yılında İzmir, Bursa ve Antalya’da başlayan AB kapsamında evde çocuk bakım projesi Aralık 2016’dan itibaren Ankara ve İstanbul’da da başlıyor. Dünkü yazımızda konuya ilişkin ana detayları işlemiştik.

Bugün de konuya başka önemli yönleriyle devam ediyoruz.

Proje kapsamında maddi destekten faydalanacak annelerin ücret ve prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor. Proje ekibi tarafından ev ziyaretleri ve anket çalışması ziyaretleri gerçekleştirilecek. Proje Yerel Destek Ekibi tarafından önceden haber verilmeksizin annelerin proje kayıtlarında belirttikleri adreslere yapılacak ev ziyaretlerinde  çocuk bakıcısının ve çocuğun 3 (üç) kez mazeretsiz olarak evde bulunamaması ya da her hangi herhangi bir usulsüzlük tespiti halinde desteğin iptali söz konusu olacak.

İlk Ödeme 15 Şubat’ta

Devamını oku...

BES TASLAK YÖNETMELİĞİNE GÖRE NELER YAPILACAK


BES TASLAK YÖNETMELİĞİNE GÖRE NELER YAPILACAK

Yönetmeliğin amacı; çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi uygulaması kapsamında, emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları, çalışanların ücretinden kesilecek çalışan katkı payı oranını ve bu kapsamdaki uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Ø  Türk vatandaşı ,

Ø  Mavi Kartlı,

Ø  5510 göre 4/a ve 4/c statüsünde çalışanlar

Devamını oku...

01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR


01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR

5510 sayılı Kanunla  ilk defa 01/05/2008 tarihinden sonra sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 28 inci maddede düzenlenmiştir.

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, yine Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında  30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra;

Ø  1479(Bağ-Kur) ,

Ø   2926(Tarım Bağ-Kur) sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

İlk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için de uygulanır.

1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan;

Devamını oku...

01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR


01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR

5510 sayılı Kanunla  ilk defa 01/05/2008 tarihinden sonra sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 28 inci maddede düzenlenmiştir.

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, yine Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında  30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra;

Ø  1479(Bağ-Kur) ,

Ø   2926(Tarım Bağ-Kur) sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

İlk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için de uygulanır.

1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan;

Devamını oku...

Evde Çocuk Bakımına Destek Geldi

AB uyum projeleri kapsamında çıkartılan düzenlemelerden biri de evde çocuk bakım hizmetlerinin finanse edilmesi yoluyla kadının istihdamının desteklenmesi projesi.

Bu projenin de son dönemlerde AB müktesebatına uygun olarak çıkartılan yasal düzenlemeler gibi kadının çalışma hayatındaki pozisyonunu sağlamlaştırmak, annelik görevi ile iş yaşamının uyuşmasını sağlamak ve bunun yanında gene kadın olan çocuk bakıcılarının çalışmalarının kayıt içine alınmasını amaçladığı açık bulunuyor.

2017 yılında tamamlanması öngörülen proje ile küçük çocuk sahibi kadınların çalışma yaşamın iştirakinin temini ile kayıtdışı çocuk bakımı yapan bakıcıların istihdamını kayda alınması amaçlanıyordu. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanan Proje ile Ankara ve İstanbul illerinde yaşayan ve ilk başvuran 5 bin anne de gerekli koşulları taşımaları durumunda parasal destekten faydalanabilecek.

Devamını oku...

01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR

01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR

5510 sayılı Kanunla  ilk defa 01/05/2008 tarihinden sonra sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 28 inci maddede düzenlenmiştir.

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, yine Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında  30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra;

Ø  1479(Bağ-Kur) ,

Ø   2926(Tarım Bağ-Kur) sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

İlk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için de uygulanır.

1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan;

Devamını oku...

Zorunlu BES'te Kime Ne Düşüyor?


Bireysel emeklilik sistemi denilen bir çeşit yatırım danışmanlığı uygulamasının çalışanlar bakımından zorunlu biçiminin 2017 yılında başlaması 6740 sayılı Kanunla yasayla öngörülmüştü.

Geçmişte benzerleri Konut Edindirme Fonu (KEY) ve Tasarrufu Teşvik Fonu (TTF) adı altında uygulanan ve fiyasko ile sonuçlanan bir çeşit zorunlu tasarruf fonunun bir yeni türevi olarak çalışma ve ekonomi hayatımıza giriyor.

Otomatik katılım sistemine,

 • Türk vatandaşı veya Mavi kartlılardan (İzin alarak Türk vatandaşlığından çıkanlar)
 • 45 yaşını doldurmamış,
 • 4/a (SSK) veya 4/c (Emekli Sandığı-memur) sigortalısı

çalışanlar dahil oluyorlar.

Otomatik BES İşçi Sayısına Göre

Devamını oku...

30/4/2008 (HARİÇ) SONRASINDA SİGORTALI OLAN İŞÇİLER BU SÜRELERİ TAMAMLAYACAK

30/4/2008 (HARİÇ) SONRASINDA SİGORTALI OLAN İŞÇİLER BU SÜRELERİ TAMAMLAYACAK

5510 sayılı Kanunla  ilk defa 5510 Sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 5510/28’ inci maddede düzenlenmiştir.

İlk defa 5510 sayılı SS ve GSS Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, 5510 Sayılı  Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında  30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. GÖRME ENGELLİNİN EMEKLİ MAAŞI YETMEDİ
 2. EMEKLİ MAAŞININ ARTIRAN SİHİRLİ FORMÜLÜ AÇIKLIYORUM HABERİ GERÇEK Mİ?
 3. KIRK DAKİKA-BİR ÖMRE VEDA-BEYAZ GÜVERCİNİN İÇİN ÜZGÜNÜZ RUSYA
 4. Okul Aile Birliklerine Yargı Müjdesi
 5. İNSAN KAYNAKLARI GÜNÜ VE BİLGİ HAVUZU
 6. EV HİZMETLİSİ ÇALIŞMA ŞEKLİNE GÖRE BORÇLAR KANUNU YADA İŞ KANUNU TABİ OLABİLİR
 7. YÜKSEKTEN DÜŞEN EV HİZMETLİSİ ÖLDÜ SİGORTASI VAR MIYDI?
 8. 100 TL ZAM ALMAK İÇİN EMEKLİ OLMAYA DEĞER Mİ ?
 9. GSS BORCU OLAN VARSA EN YAKIN SGK ŞUBELERİNE BAŞ VURMALARI HALİNDE FAYDALARINA OLACAKTIR.
 10. 2017'de 100 TL Seyyanen Zam Kime Var Kime Yok?
 11. 5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARA CEVABEN.
 12. 2017 YILI ASGARİ ÜCRET YÜZ GÜLDÜRECEK Mİ?
 13. Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) Otomatik Katılıma kademeli geçişler başlıyor...
 14. Otuz Yıl Üzeri Hizmete İkramiye Hakkında Son Durum Ne?
 15. 2017 YILI ASGARİ ÜCRET YÜZ GÜLDÜRECEK Mİ?
 16. 6356 SAYILI SENDİKALAR KANUNU KAPSAMINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KİMLER NASIL YARARLANIR..
 17. EMEKLİLİK LE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN..
 18. ENGELLİ STATÜSÜNÜN KÖTÜYE KULLANIM ÖRNEĞİ-DEĞİŞTİRİLME İSTEĞİ
 19. GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCUNUZ SIFIR OLUR YADA 1/3 DÜŞER Mİ?
 20. Memurların Refakat İzni Hakkında Tüm Merak Edilenler
 21. PLANLANMAYAN EMEKLLİKLER UZAYAN EMEKLİ SÜRELERİ
 22. ENGELİLERİN ERİŞEBİLİRLİK SORUNU 2018 YILINA KADAR ÇÖZÜLÜR MÜ UZAR MI?
 23. SGK'ya yapılan borçlanma bedelleri geri alınır
 24. Kısmi Süreli Çalışma Hakkını Çalışan Kadın Nasıl Kullanacak?
 25. 3600 GÜNLE EMEKLİ OLAN OKURUM HESAPLAMAMLA AYNI EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANDI/KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARA GEL
 26. 9990 GÜNE ASGARİ ÜCRETTEN AYLIK BU KADAR
 27. SİGORTALININ PRİM GÜNLERİ NELERDEN OLUŞUR
 28. İŞ KANUNU KAPSAMINDA)OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN:
 29. İşçilikten Memurluğa Geçişte Bu Tarihe Dikkat: 15.10.2008
 30. SİGORTALININ PRİM GÜNLERİ NELERDEN OLUŞUR
 31. ÇALIŞAN İŞÇİ İÇİN MAZERET İZNİ NEDİR VE HANGİ HALLERDE GEREK DUYULUR?
 32. Malûllük Aylıklarında Hesaplama Farkı Var
 33. YENİ YILDA SGK TAVAN RAKAMI 7,5 KATI ARTIYOR
 34. BUGÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ YÜZÜMÜZ KIZARIYOR
 35. TAVANDAN PRİM ÖDEYEN 13600 GÜNDEN FAZLA OLAN KİŞİ SÜPER EMEKLİ AYLIĞI ALIR
 36. EK/6 SANATÇI SİGORTASINDA SIKINTI VAR MI?
 37. OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN
 38. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İHMAL EDİLEN ÇOCUK İŞÇİNİN YÖNETMELİĞİ HAZIR DEĞİL?
 39. BAĞ-KUR KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA 5 PUANLIK PRİM İNDİRMİ, DOĞUM YAPAN KADINLARA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞ
 40. Memurun Yeşil Pasaport Hakkında SSK+Bağ-Kur Sürelerinin Etkisi
 41. Çalışanın Doğumdan Kaynaklanan Rapor Parasında Merak Edilenler
 42. İŞÇİ BU HAKKINI BİLMİYOR MU?
 43. MADEN KAZASINI HEM SGK HEM DE İŞ MÜFETTİŞLERİ SORUŞTURUR
 44. HİZMET BORÇLANMASINA 45 GÜNDEN AZ KALDI ACELE EDİN DERİM
 45. SGK BORÇ YAPILANDIRMASINDA SON GÜNLER
 46. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARINDA OLAY TARİHİNDE REŞİT OLAN TARAFIN BU UYGULAMADAN YARARLANMASI ENGELLE
 47. 7. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU (kısa notlar)
 48. 4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BABALAR DA ANALIK İZNİ PART-TİME KULLANACAKLAR.
 49. ENGELLİ İÇİN BAĞLANAN MAAŞ HAYAL KIRIKLIĞI OLDU
 50. İŞVERENLER CEZALAR 2017 YILINDA NE KADAR CANINIZI YAKACAK
 51. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA KADIN İŞÇİLERİN HAKLARINDAN BİR KAÇ SORU CEVAP
 52. Geçici İş Göremezlik Ödeneğine Esas Sağlık Raporu Nasıl Olmalı?
 53. BİZE DANIŞTI PLANLAMA YAPTIK YURTDIŞI BORÇLANMASINI TESPİT ETTİK
 54. İsteğe Bağlı Emeklilikte Değişiklikler Var
 55. İŞYERİNDE GİZLİ AŞK YAŞAMA MESAJLAŞMA GEÇERLİ NEDENLE FESİH GEREKTİRİR Mİ?
 56. LONCA VE AHİLİK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZ ÇALIŞMA HAYATINDA ATATÜRK İMZASI
 57. HESAP YAPMASINI BİLMEYEN SÖZDE MÜŞAVİRLERLE YURTDIŞI BORÇLANMA YAPMAYIN
 58. DAİMİ (KADROLU)İŞÇİ İÇİN 5393 SAYILI KANUN İLE 5216 SAYILI KANUN ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT
 59. Hangi Malûller Yeniden Çalışabilir? Hangileri Çalışamaz?
 60. SİGORTALILARA ASKERLİK BORÇLANMASININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
 61. RAPORLU İŞÇİ İŞTEN ÇIKARTILIR MI?
 62. 2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLUR!!!
 63. İŞVERENLER ÖZLÜK DOSYASINA DİKKAT!!!
 64. EMEKLİLER İŞSİZLİK MAAŞINDAN FAYDALANABİLİR Mİ?
 65. GSS’de gelir testine gir, borçtan kurtul
 66. Asgari Ücrete Pansuman Çözüm
 67. Emekli aylığınız nasıl hızlı bağlanır
 68. Geriye dönük Bağ-Kurlu olmak
 69. Borcum yok, Bağ-Kur primim neden yüzde 5 düşmemiş”
 70. 31 Aralık 2016’ya kadar borç olsa da sağlık yardımı var
 71. Yeni borca yapılandırma var, eskisine yok
 72. ASGARİ ÜCRETTE MUTLU SON
 73. Nasıl geriye dönük Bağ-Kurlu olursunuz
 74. Nasıl geriye dönük Bağ-Kurlu olursunuz
 75. SGK’da yeni bakandan çözüm bekleyen sorunlar
 76. MALİYE YÖNÜNDEN YAPILANDIRMA
 77. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 22 32 34.MADDELERİ VE 6356 SAYILI SENDİKALAR KANUNUN 53.MADDESİ NIN İŞÇİ İKRA
 78. Memuriyetten Ayrılanların Emeklilik ve İkramiye Hakkı
 79. DERNEK SİGORTALILIĞINDA HANGİ TARİH DİKKATE ALINACAKTIR
 80. SON DÜZENLEMEYLE HANGİ ASGARİ ÜCRETLİ 1300 TL/NET ALACAK HANGİSİ ALMAYACAK
 81. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 36 VE 38. MADDELERİ NiN İŞÇİYE SAĞLADIĞI YARARLARI.(Okurlarımızdan gelen soru
 82. MÜJDE….EYT ERKEN EMEKLİ OLUYOR ….SİGORTA ÖNCESİ DOĞUM BORÇLANMASI….BAĞ-KUR GERİYE DÖNÜK BORÇLANIYOR
 83. KADIN SİGORTALI EMEKLİLİĞİNDE GÜN ŞARTI YANINDA MATRAHINI YÜKSEK TUTARSA 3 BİN ÜSTÜNDE EMEKLİ MAAŞI
 84. Yeni Bir Ejderhamız Var: İşsizlik
 85. ANTALYA FİLM FESTİVALİNDE KIRMIZI HALIDA YÜRÜYENLER SİNEMA EMEKÇİLERİNİ UNUTTULAR
 86. MODERN SOSYAL GÜVENLİK ANLAYIŞINA NE ZAMAN KAVUŞTUK
 87. İŞ KANUNU KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN.
 88. BAĞ KURLUYA YAPILAN ÜVEY EVLAT MUAMELESİ ARTIK BİTMELİ ÇÜNKÜ TEK ÇATI ALTINA TOPLANDIK SÖYLEMİ
 89. Kiralık İşçiliğin Detayları Belli Oldu
 90. BAĞ-KUR SİGORTALILARI 15 YIL 5400 GÜNLE EMEKLİ OLUR
 91. EMEKLİLİKTE 15 YIL 3600 GÜN EFSANESİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN-2 KADIN SİGORTALI
 92. EMEKLİLİKTE 15 YIL 3600 GÜN EFSANESİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN-1 ERKEK SİGORTALI
 93. 2000 YILINDAN SONRA HİÇ ÇALIŞMADIM EMEKLİ AYLIĞIM NE OLUR?
 94. Çalışanların Doğuma İlişkin Yeni Haklarında Son Durum
 95. İKİLİ SİSTEMDE KALMIŞ YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI ALMIŞ
 96. EMEKLİ AYLIĞINI GÖRÜNCE ŞOK OLDU
 97. KALP KRİZİ İŞ KAZASI OLARAK TESCİL EDİLDİ
 98. İşçiler İşvereninden Alamadıkları Ücretlerini Nereden Alabilir?
 99. EMEKLİ AYLIĞINI GÖRÜNCE ŞOK OLDU
 100. MALÜL ÇOCUKLARIN ÖLÜM AYLIĞI HAKKI BİLHASSA EVLİ KADIN(KIZ)LARIN HAKKI