ALBAY İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

ALBAY İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

14.01.2016 da kabul edilerek bu hafta resmi gazetede yayınlanan 6661 sayılı kanunun 5.maddesinde açıklanan sürelerde hizmeti olan albaylar emekli olduğunda ek emekli ikramiyesi ödenecektir.

6661 sayılı kanunun 5.maddesine göre 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa geçici madde eklenmiştir.

Kadrosuzluk sebebiyle Yüksek Askeri Şura tarafından emekliliğe ayrılmasına karar verilen albayların 30.08.2016 tarihine kadar  28,29 veya 30 hizmet yılını tamamlamaları şartıyla herhangi bir vergiye tabii olmaksızın SGK tarafından ek emekli ikramiyesi ödenecektir.

Bu durumda olan albayların ek ikramiyeyi alabilmeleri için   29.2.2016 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri gerekiyor.30.08.2016 tarihinde bir üst kadroya terfi ettirilen albayların emeklilik dilekçeleri işleme alınmaz.Fiili hizmet süreleri hesaplanırken fakülte ve yüksekokulu bitirenler emsalleri olan harp okulu mezunları  gibi fiili hizmet süreleri hesaplanır.

Ek ikramiye hesaplanırken

Devamını oku...

YERSİZ ÖDEME

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşı, yetim maaşı gibi aklınıza gelen her türlü ödemede aradan yıllarda geçse sizin yanlış bir beyanınızda olmasa bir gün ben bunca yıl sana hatalı ödeme yapmışım diyebilir.

5510 sayılı kanunun 96.maddesinde kimlere ödenen paraların geri istenebileceği belirtilmiştir. Bunlar arasında işverenler, sigortalılar, isteğe bağlı prim ödeyenler, gelir veya aylık almakta olanlar , bunların hak sahipleri ,genel sağlık sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri sayabiliriz.

28.12.2012 tarihli 2012/40 sayılı genelge de ise fazla ve yersiz ödenen ödemeler arasında geçici iş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği, evlenme ve cenaze ödenekleri yaşlılık ve ölüm toptan ödemeleri ,sürekli iş göremezlik ve ölüm gelirleri, malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ,yol, gündelik ve refakatçi giderleri ,kişisel tedavi giderleri gibi ödemeler yersiz ödeme olarak sayılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca yanlış ve yersiz ödendiği tespit edilen her türlü gelir ve aylık haciz de dahil olmak üzere tahsil yoluyla geri alınır.

Devamını oku...

Memurların Doğum ve Yarı Zamanlı Çalışma Borçlanması Hakkında Bilmesi Gerekenler


Doğum borçlanması hakkı ilk defa 2008 yılında getirildiğinde sadece SSK sigortalılarının sigortalılık başlangıcından sonra ve doğumdan önce de en son SSK sigortalısı olanlar için tanınmıştı.

6552 sayılı Kanunla 2014 yılından itibaren en son Emekli Sandığı iştirakçisi veya Bağ-Kur sigortalısı iken ve doğum yapan ve doğumdan sonra çalışmayan kadın sigortalılara da tanınmaya başlanmıştı.

Aslında görevdeki memurlar doğum sonrası 2011 yılına kadar 12 ay, 2011 yılından itibaren 24 ay aylıksız izin alabiliyorlardı. Aylıksız izin aldıkları bu süreleri de aylıksız izin borçlanması adı altında borçlanabiliyorlardı. Mamafih aylıksız izin sürelerini sadece memur iken borçlanabiliyorlar, istifa ettikten sonra borçlanamıyorlardı.

Bu bakımdan doğum borçlanması özellikle istifa ettikten sonra Emekli Sandığı’ndan emekli olmak için güne ihtiyaç duyan, Emekli Sandığı’ndan emeklilik yaşını düşürmek isteyen 4/c sigortalıları için önemli bir hak idi.

Devamını oku...

2017 YILINDA EMEKLİ OLACAĞIM EMEKLİ AYLIĞIM 2016 YILINA GÖRE DÜŞÜK OLUR MU?(1)

2017 YILINDA EMEKLİ OLACAĞIM EMEKLİ AYLIĞIM 2016 YILINA GÖRE DÜŞÜK OLUR MU?(1)

Okurum ilk defa 31/08/1968 doğumlu olup ilk defa 01/09/1986  yılında SSK olmuş,9000 günden fazla prim ödemiş.Kendisi soruyor ne zaman emekliliği müracaat edeceğim,şu anda emekli aylığım hesaplanırsa ne kadar olur,2017 yılında ne kadar olacak diyerek tahmin edilmesini istiyor.Okur….

Bizde okurumuzun sorularına cevap verelim;

Okurumuz önce ne zaman emekli olacak tabloya göre cevap verelim.

İşe Başlama Tarihi

erkeklerin emekliliği için sigortalılık süresi (ilk sigortalılık ile emeklilik başvuru tarihi arasında geçen süre )

erkeklerin emekliliği için Tamamlaması gereken yaş

erkeklerin emekliliği  için tamamlaması gereken prim ödeme süresi

24.05.1985-23.11.1986 arası

25 yıl

49

5300

 

a.)25 yıl tamamlanmış

Devamını oku...

İŞÇİ KADIN DOĞUM YAPMASI HALİNDE YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

İŞÇİ  KADIN DOĞUM YAPMASI HALİNDE YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

 

10/02/2016 Tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile 4857 sayılı İş Kanunun 13 ve 74’üncü maddelerinde ,ayrıca 4447 sayılı Kanun EK/5’inci maddesiyle yeni düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Bu düzenlemeyle birlikte işçi  kadınlara  yarım çalışma ödeneğiyle ayrıcalıklı haklar getirilmiştir.

 

YENİ DÜZENLEME 60-120-180 GÜN ÜCRETSİZ İZİN

Doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi isteği hâlinde ;

Ø  1. doğumda 60 gün,

Ø  2. doğumda 120 gün,

Ø  sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin 1/2 'si kadar ücretsiz izin verilir.

 

Çoğul doğum hâlinde bu sürelere 30’ar  gün eklenir.

Ø  1. doğumda 90 gün,

Ø  2. doğumda 150 gün,

Ø  sonraki doğumlarda ise 210 gün süreyle haftalık çalışma süresinin 1/2 'si kadar ücretsiz izin verilir.

ENGELLİ ÇOCUKTA SÜRE 360GÜN

 

Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre 360 gün olarak uygulanır.

 

SÜT İZNİ DİKKATE ALINMIYOR

 

Süt izni ücretsiz izin boyunca ½’si çalışmalarda dikkate alınmayacaktır.

 

Yukarıdaki ücretsiz izinlerin alınması halinde ½’si kadar çalışma sürelerini tamamlayanlar için işveren yada işçi anlaşması halinde ücretsiz analık süresi sonrası izin verebilir.

 

İŞÇİ İSTERSE 6 AYLIK ÜCRETSİZ İZİN HAKKI KULLANABİLİR

 

Bu süreyi de 6 aylık ücretsiz izin süresiyle orantılar.

Örnek:

İşçi Sibel 12/09/2016 tarihinde Doğum sonrası izni sona ermiş ve işbaşı yaparak işveren ikinci çocuğu doğduğundan dolayı 120 gün boyunca ½’si oranında ücretsiz izin almışsa bu süre tama iblağ edildiğinde 60 gün yani 2 aya denk gelir,6 ay ücretsiz izin değil 4 ayda işverenden ücretsiz izin isteyebilir.

 

Bu tabi ki yoruma bağlı,bir başka görüşte ay bazında 4 ay tekabül ediyor savını ileri sürmek şartıyla 2 ay ücretsiz izin verebilir.

 

İşçi lehine yorum ilkesinden de hareketle 4 ay üzerinde duranlarda olacaktır.

4857/74’üncü Maddesinde yazılı esaslar iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi için uygulanır denilmiştir.(Basın, Deniz ve Borçlar Kanuna tabi olanlar dahil edilmiştir.)

İŞ KUR TARAFINDAN ½ ÖDENEK VAR

4447 Sayılı Kanunun EK/5’inci maddesi gereğince kadın işçi 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haftalık çalışma süresinin ½’si  kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenir.

 

Ödenek süresi 4857/63’üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin ½’si  kadardır.

 

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenir.

 

Doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır.

Örnek:

2016 yılı için bu rakam 1647/30=54,90 TL. olup

54,90*15=823,50 TL. olacaktır.

 

ÖDENEK ALMAK İÇİN 600 GÜN İŞSİZLİK PRİMİ ÖDENMELİDİR

 

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi için işçinin adına doğumdan önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğum  sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü yada şubelerine  doğum sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir.

 

İşsizlik sigortasından farklı sadece hastalık sigortası değil,hem hastalık sigortası hem de Uzun Vadeli Sigorta Kollarından primleri ½’si oranında ödenecektir.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA

4857/ 74 üncü maddesinde öngörülen ücretsiz izinlerin bitiminden sonra  zorunlu  ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir.

 

Kısmi Süreli Çalışma  talebi  işveren tarafından karşılanır ,karşılanmaması  geçerli fesih nedeni sayılmaz.

 

Karşılanmaması halinde işçi haklı nedenle iş akdini fesh eder,kıdem tazminatını ister.

 

Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir.

 

İşveren kadın işçinin ilk öğretim çağına gelene kadar kısmi süreli çalışan işçisi için işçi kiralaması yoluyla açığı kapatabilir.Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer.

 

Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirir.

 

YÖNETMELİK BEKLENİYOR

 

Hangi sektör veya işlerde kısmi çalışma yapılabileceği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

İDARİ PARA CEZALARI

 

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

 

 

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Fiili

2016 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1560 TL.

Devamını oku...

MEMLEKETİN EKSİKLERİ = SANATÇILAR MEZARLIĞI – HAİNLER MEZARLIĞI, SOSYAL GÜVENLİK KARŞISINDA DURUMLA


Sanatçılar toplumun estetik değerlerini, algımızı geliştiren bize farklılık katan topluluklar. Sanatın alçısı toplum olduğuna göre ya sanat toplumsal değerleri geliştirmek için kullanılmakta yada toplumun değerlerinin aksine toplumu değiştirmek için kullanılmakta, bu koşulda değişimi toplumun çoğunluğuna eriştiremeyen düşüncelerin tarafları azınlık olarak kalmakta. Sanatın hemen etkileri yanında kendilerini yüzyıllar sonra anlayabildiğimiz hala etkilerini sürdüren sanatçıları düşündüğümüzde sanatın tüm geleceği etkilediği ortada. Hattan Yeşilçam filmlerinin yüzde yüze yakını İstanbulda çekildiğinden Anadoluda izlendikçe İstanbula göçün artmış olabileceğini düşünmeden edemiyorum. Yeşilçam filmleri olmasa idi İstanbul bu nüfusa bu tarihte erişemezdi.  Ayrıca sanatçıların üretken zihinleri ile bir çok buluş ve yenilik ile bizi etkiledikleri bilinen gerçekler. O halde hangi tarz olursa olsun sanatın dışlanması söz konusu olamaz

Devamını oku...

ÇİFT SİGORTALI OLANIN EMEKLİ İŞLEMİNDE İNCE AYAR


ÇİFT SİGORTALI OLANIN EMEKLİ İŞLEMİNDE İNCE AYAR

6111 sayılı Kanunla hem SSK hem de Bağ-Kur statüsünde çalışma şartları belirlenmiştir.

Buna göre nasıl hareket edileceği de 5510/53’üncü maddesinde açıklanmıştır.

Emeklilik için tahsis başvurusunda aranan şartlardan biri de 4/a-SSK emekli olurken işten ayrılış bildirgesinin düzenlenmesi beklenir.

Burada 4/b –Bağ-Kur statüsünden aktif prim alınacak mı  ikileminin cevap verilmesi gerekiyordu.

2016/20 sayılı Genelge bu soruya cevap vermiş oldu.

Devamını oku...

EMEKLİLER PROMOSYONDA SINIFTA KALDI

EMEKLİLER PROMOSYONDA SINIFTA KALDI

Emekli aylıklarında yılan hikayesine dönen promosyonda ,emeklilere sadaka mantığı hakim olmakta 300-500 Lira verelim denilerek onurlarıyla oynanmaktadır.

Bakanlık son 5 yıldır bankalarla pazarlık yapıyoruz,sona gelindi ve acele etmeyin deniliyor.

ÇSGB Sn.Mehmet Müezzinoğlu’nun  "Hükümetin böyle bir müjde verme yetkisi yok.'' Diyerek promosyon konusunda emeklilerin isteklerine az da olsa kulaklar tıkandı.

Oysa bu konuda bakanlık çözüm odaklı olmalıdır.

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞANLARIN BİLMESİNDE FAYDA GÖRDÜKLERİMİZDEN BİR KAÇ SORU VE CEVAP

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞANLARIN BİLMESİNDE FAYDA GÖRDÜKLERİMİZDEN BİR KAÇ SORU VE CEVAP.


SORU(1)Yıllık izin süresi nasıl hesaplanır?

Devamını oku...

Köy ve Mahalle Muhtarların Sigortalılığı ile İlgili Tüm Merak Edilenler


2108 sayılı Kanun gereğince, sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan, gerek 5510 sayılı Kanun ve gerekse SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK, Tarım Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık ve/veya gelir almayan köy ve mahalle muhtarlarının 4/b sigortalısı sayılmaları gerekiyor.

Muhtarların Sigortalılığının Başlama ve Bitişi

Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıklarının Muhtar seçildiklerine ilişkin mazbatalarını ilgili seçim kurulundan aldıkları tarihten itibaren il veya ilçe mülki amirliklerince onbeş içinde SGK’ya bildirilmeleri gerekiyor. Aynı şekilde muhtarlık görevinin bittiği tarihten itibaren yine il veya ilçe mülki amirliklerince ve sigortalılarca on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle bildirilmesi gerekiyor.

Köy ve mahalle muhtarlarından aynı zamanda gelir vergisi mükellefliğinden dolayı 4/b sigortalısı durumunda olanlar muhtarlıkları sona ermesine rağmen ayrılış bildirgesi verilmesi gerekmiyor.

SSK’lı Olarak Çalışan Muhtarların Durumu

Muhtarlardan aynı zamanda hizmet akdi ile çalışmaya başlayanların sigortalılıklarının çalışmaya başladıkları tarihten bir gün önce sona ermiş sayılıyor.

Muhtarlık Borçlanması

Devamını oku...

Geriye Dönük Bağ-Kur Tescili Kimler İçin Mümkün?


Bilindiği üzere tarımsal nitelikli 4/b sigortalıları hariç olmak üzere Bağ-Kur sigortalısı niteliği taşıdığı halde Bağ-Kur sigortalılığına 01.10.2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılıkları 01.10.2008 tarihinden itibaren başlatılıyor.

1985-2008 yılları arasında zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olmasını gerektirecek şirket ortaklığı gelir vergisi mükellefiyeti gibi faaliyetleri bulunsa bile Bağ-Kur’a zamanında tescil olmayanların bu dönemler için tescil yaptırmadıkları, hatta açılan davaları da kaybettikleri bir vakıa.

Tarım Bağ-Kur sigortalılarının geriye doğru hizmet kazanma sorunları bulunmuyor. 01.04.1994'ten 01.10.2008'e kadar Bağ-Kur prim tevkifatı yapılmış ürün satışı yapmış olanlar belgeleriyle başvurarak diledikleir zaman tescil yaptırabiliyor. Sorun 1479 sayılı Kanuna tabi vergi mükellefleri ile şirket ortaklarında yaşanıyor.

Bu konuda vatandaşta bir geriye dönük tescil imkânı beklentisi mevcut. Her yapılandırma kanunu çıktığında da bu beklenti depreşir, daha önce kayıt olunup ödenmediği için silinen sürelerin canlandırılarak primi ödenip hizmete saydırılması anlamındaki ihya işleminin bu işe yarayacağı zannına kapılınır ve hayal kırıklıkları yaşanır mütemadiyen.

Açık söyleyelim bu konuda genel ve kapsamlı yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar umut maalesef yok.

Yargı Yolu Sınırlı bir Kesim İçin

Devamını oku...

KADINLARIN EMEKLİLİĞİ HEM KOLAY HEM DE ZOR


KADINLARIN EMEKLİLİĞİ HEM KOLAY HEM DE ZOR

Köşemizden kadınların emekliliği konusunda yazı dizilerimiz mevcuttur.

Bu yazı dizilerimizde tüm kadınlarımızın nasıl emekli olacağını sizlere tablolar halinde anlatmıştık.

İşçi Kadın,Memur Kadın,Esnaf Kadın,Tarım İşçisi Kadın,Engelli Çocuğu olan Çalışan Kadın,Polis Kadın ,Asker Kadın ,Ev Hizmetçisi olan Kadın,Sanatçı Kadın ….. olmak üzere.

Yazı dizimizde detaylar saklıdır.

Bu detaylar içinde her bir kadının çalışma şartlarına uygun emekli formülleri verilmiştir.

Tüm bunlara rağmen okumayan ve irdelemeyen bir toplum olduğumuz için yanlış üstüne yanlış yaptığımız gibi,sözde uzmanların pençesine düşen sigortalılar yanlış üstüne yanlış yapmaya devam ediyorlar.

Zaman zaman telefonla benimle irtibata geçenler yaptıkları yanlışı anlattığımda bize öyle söylediler diyerek başkalarının üzerine hatalarını yüklüyorlar.

Öncelikle okumuyor ve araştırmıyorsunuz.

Kulaktan dolma fikirlerle yola çıkıyorsunuz.

Danışmanlık almanızdan vazgeçtik,annelerinizin ,eşlerinizin sigortalılıklarını hata yaparak çöpe atıyorsunuz sonunda büyük hayal kırıklılığıyla toptan ödeme alarak sigortalılığı tasfiye ediyorsunuz.

Devamını oku...

İKİ İŞÇİNİN AYNI GÜNÜ FARKLI EMEKLİ AYLIĞI VAR

İKİ İŞÇİNİN AYNI GÜNÜ FARKLI EMEKLİ AYLIĞI VAR

İKİ İŞÇİNİN AYNI GÜNÜ FARKLI EMEKLİ AYLIĞI VAR

Yazılarımızda her zaman sizlere yüksek emekli aylığı almak isteminiz halinde sadece sigortalı gününe değil,matrah dediğimiz SGK kazançlarına da sahip çıkmanız gerekecektir.

Şayet çalışırken SPEK (Sigortaya Prim Esas Kazanç) gerçek gelirinizden beyanınız sağlanmışsa ileride alacağınız emekli aylıklarınız yüksek olur.

Yapılan denetimlerde aslında bir nevi kayıt dışılıkta SPEK gerçek ücretlerden değil,asgari ücretlerden gösterilmesi suretiyle düşük emekli aylıklarıyla karşı karşıya kalınıyor.

Örnek:

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRET BİN 300 TL ALTINA DÜŞMÜYOR


ASGARİ ÜCRET BİN 300 TL ALTINA DÜŞMÜYOR

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8111 linki tıkladığınızda 9 ay önce Ali Tezel com sitesinden asgari ücretle ilgili 1.300 TL/Net  nasıl düzeleceğinin sinyalini vermiştik.

 

AGİ dahil,sabit ve hariç olmak üzere.

 

Bakanlık AGİ artırmak suretiyle  Ekim 2016 itibaren 1.300 TL/Net  sabitliyor.

 

Bu rakamda tablolarda mevcut.196 TL. AGİ yükselecektir.

 

Maliye Bakanı Sn. Naci Ağbal,

Devamını oku...

5510 SAYILI KANUNA YENİ EKLENEN 63.MADDE VE 6183 SAY KANUNUN 48.MADDESİNE GÖRE BORCU OLAN 4/B Lİ OLA

5510 SAYILI KANUNA YENİ EKLENEN 63.MADDE VE 6183 SAY KANUNUN 48.MADDESİNE GÖRE BORCU OLAN 4/B Lİ OLANLARA KREDİ İMKANI.


Kıymetli Okurlarımızın ve ilgililerin dikkatlerine: Borcu Olan 4/b liye yani Bağ-Kur'luya Kredi Kolaylığı


5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 63 üncü madde ile 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan Bağ-Kur’lu vatandaşların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını 31/7/2015 tarihine kadar ödememiş veya ilgili kanunlar uyarınca yapılan dırmamış yahut 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca taksitlendirmemiş olmaları halinde, bu sürelere ilişkin borçları silinmiş, sigortalılıkları ise durdurulmuştur. Ancak, yine aynı madde ile daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesinin talep edilmesi ve SPEK(Sigorta pirime esas kazanç) alt ve üst sınırları arasından belirlenecek kazanç tutarı üzerinden hesaplanan borcun tebliğ tarihinden itibaren üç aylık süre içinde ödenmesi halinde bu sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesine de imkan sağlanmıştır. Geçici 63 üncü madde uyarınca silinen Bağ-Kur borçları yapılandırma kapsamına alınmadı.

19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin olup ödeme vadesi dolmuş prim ve idari para cezası borçlarının enflasyon oranları üzerinden ve 18 eşit taksitte ödenmesi imkanı getirilmiştir. Ayrıca SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle, prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşlara, bu borçlarını bankadan alacakları krediyle ödeyip emekli olabilmelerine de imkanı sağlanmıştır. Gerek 6736 sayılı Kanunla getirilen ödeme kolaylığı, gerekse SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle borçlu Bağ’Kur’lu vatandaşlara altın tepsiyle önemli bir fırsat tanınmıştır. Ne var ki, 6736 sayılı Kanun kapsamına Bağ-Kur kapsamındaki prim borçları ile sosyal güvenlik destek primi borçları dahil edilmiş olmasına rağmen, geçici 63 üncü madde kapsamında durdurulmuş sigortalılık sürelerine ilişkin prim borçları dahil edilmemiştir. Dolayısıyla, durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin prim borçlarının ihya edilerek bu borçların 6736 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılması gibi bir durum söz konusu değildir.Ancak durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesinin talep edilmesi ve yaşlılık aylığına da hak kazanılacak olması halinde, SGK ile yapılan protokol kapsamında Ziraat Bankasından kredi temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.Çünkü istenen şartların kapsamının dışında kaldığı için Evet gerçekten Şartları haiz olanların Faydalanmaları Gerekir.ve bu büyük bir çalışma ve şanstır.Unutmayın...Kafanıza takılan herhangi bir durumda  sosyal güvenlik uzmanı meslektaşlarımızın birinden yardım almanız faydanıza olacaktır.kay sgk. esen kalın.

Yasin Kanat

Sosyal Güvenlik Uzmanı

Diğer Makaleler...

 1. PLANLANMAMIŞ EMEKLİ AYLIĞI TUTARI EK ÖDEME HARİÇ BİN İKİ YÜZ LİRA
 2. SGK Prim Ve İdari Para Cezası Borçların Yeniden Yapılandırılması.
 3. EMEKLİ AYLIĞINDA GELİŞMELER ALİ TEZEL’i DOĞRULAMAYA DEVAM EDİYOR
 4. MÜJDE DUL KADINLARA YETİM KIZ ÇOCUKLARINA EN AZ 5 MAAŞ DEVLET VERİYOR YETMEDİ DEDESİNİN MAAŞINI
 5. Büyükşehir Muhtarlarının Prim Sorununa Çözüm
 6. BASKILARA DAYANAMAYAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR
 7. EMEKLİ DERNEĞİ (TÜED) BU DÜZENLEMELER İÇİN NE DİYOR?
 8. Çıraklık – Stajyerlikte Ücret Zorunluluğunun Kapsamı
 9. 15 Yıl ve 3600 günle Tazminat Talebinde Yargıdan Çalışanlara İpuçları
 10. KURBAN KESİM KAZALARINA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENİR Mİ?
 11. BAĞ-KUR SİGORTALILARINA %5 İNDİRİM EKİM AYINDA GELİYOR KANUNDA YER ALAN PEŞİN PRİM İNDİRİMİ SÖZDE KA
 12. TAKSİTLE EMEKLİLİKTEN YARARLANIN..
 13. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 17 25 VE 26. MADDELERİNE GÖRE İŞ VERENİN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ SONLANDIRMADAN ÖNC
 14. ENGELLİ MAAŞLARINDA HANE GELİRİ KISKACI DEVAM EDİYOR DÜZENLEME YOK
 15. EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN ASPARAGAS HABER YAPMAYIN
 16. Bağ-Kur Yetim Aylıklarındaki Soruna Yargıdan Kötü Haber
 17. İŞYERİNDE İŞLENEN CİNAYET İŞ KAZASI OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK
 18. Prim Yapılandırmasında Apartman Kat Maliklerine de Avantaj Var
 19. ON BİN ÜZERİNDE PRİM GÜNÜM VAR ASKERLİĞİ BORÇLANMAK İSTERİM EMEKLİ AYLIĞIM ARTAR MI?( V-BÖLÜM)
 20. ON BİN ÜZERİNDE PRİM GÜNÜM VAR ASKERLİĞİ BORÇLANMAK İSTERİM EMEKLİ AYLIĞIM ARTAR MI?(IV-BÖLÜM)
 21. ON BİN ÜZERİNDE PRİM GÜNÜM VAR ASKERLİĞİ BORÇLANMAK İSTERİM EMEKLİ AYLIĞIM ARTAR MI?(III-BÖLÜM)
 22. İŞ KANUNU KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARINDAN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR..
 23. İŞ KANUNU KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARINDAN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR..
 24. ON BİN ÜZERİNDE PRİM GÜNÜM VAR ASKERLİĞİ BORÇLANMAK İSTERİM EMEKLİ AYLIĞIM ARTAR MI?(II-BÖLÜM)
 25. Avukatlık Stajı Borçlanmasında Önemli Noktalar
 26. ON BİN ÜZERİNDE PRİM GÜNÜM VAR ASKERLİĞİ BORÇLANMAK İSTERİM EMEKLİ AYLIĞIM ARTAR MI?(I-BÖLÜM)
 27. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 22.MADDESİNE GÖRE İŞ VEREN ÇŞDFN.İŞ.K.8.17.VE 21.MADDELERİNİ KARIŞTIRMAMAK
 28. 6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU VE 2016-18 SAYILI KURUM GENELGESİ-SOSYAL GÜVENLİK
 29. İNEKLERİNİ KAYBEDEN YAŞLI ÇİFTİN FERYADI EMEKLİLİĞİMİZ YOK
 30. SGK yapılandırmasında yanlış bilinenler
 31. KAÇ GÜN SSK YATIRDIĞINIZI BELİRTMELİSİNİZ
 32. GURBETÇİLER DAHA KOLAY EMEKLİ OLUYOR
 33. Yabancıların Çalışma İzninde Değişenler-Yenilikler
 34. TAVANDAN PRİM ÖDEDİM 9000 GÜNÜM VAR HEMEN Mİ YOKSA YIL SONU MU EMEKLİ OLMALIYIM
 35. ÇALIŞANLARIN BULUNDUKLARI İŞ YERİNDE BOZGUNCULUK YAPMASI VE SOSYAL MEDYA DA VERİLEN BEYANLARA DİKKAT
 36. GENEL SAĞLIK SİGORTASI TEK RAKAM OLMUYOR BORCUNU ÖDE DENİYOR
 37. GENEL SAĞLIK SİGORTASI TEK RAKAM OLMUYOR MU?
 38. YABANCI ÇALIŞTIRMAYA YÖNELİK İDARİ PARA CEZALARI DEĞİŞTİ
 39. Prim Yapılandırmasında İşveren ve Sigortalılar için Kazanç Tablosu
 40. ERKEN YAŞLANAN SİGORTALI 55 YAŞINDA EMEKLİ OLUR/TİRE SGK MERKEZ MÜDÜRÜNE TEBRİK
 41. SEÇİMSİZ MİLLETVEKİLLİĞİ YAHUT TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASİ ÇÖZÜLÜMÜNE RAĞMEN PARLAMENTER SİSTEMİN İŞLEVS
 42. 7 BİN ÜSTÜNDE GÜNE ÜST GÖSTERGEDEN EMEKLİ AYLIĞI 4 BİN LİRA
 43. 4857/5510/6111/SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA. SIKÇA ALDIĞIMIZ SORULARDAN BİR KISMINA CEVABEN
 44. Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi Ne Getiriyor?
 45. 7 BİN ÜSTÜNDE GÜNE EMEKLİ AYLIĞIM BİN YÜZ ELLİ SEKİZ LİRA
 46. 7 BİN GÜNÜM VAR EMEKLİ AYLIĞIM BİN YETMİŞ SEKİZ LİRA
 47. TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ EMEKLİLİK HAKLARININ SINIRLANMASI BEKLENTİMİZ SÜRÜYOR. (SON KHK LERDE DE)
 48. Fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır?
 49. Sözleşmeli Öğretmenlikte Çalışma Koşulları ve Kadroya Geçiş Nasıl Olacak?
 50. II.BASKI ASGARİ ÜCRETLİ EKİM AYINDAN İTİBAREN 70 LİRA EKSİKLE 1230 LİRA MAAŞ ALACAK MI?
 51. YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE DE ÇALIŞANLARINDA OTUZ İŞÇİ SAYISI
 52. 6552 SAYILI KANUN VE 5510 SAYILI KANUNUN 4/a 4/b 4/c KAPSAMINDA ÇALIŞAN TÜM KADIN OKURLARIMIZIN SORU
 53. Sözleşmeli Öğretmenliğe Kimler Nasıl Alınacak?
 54. Yeni Torba Kanundaki Önemli Değişiklikler
 55. 12,5 YIL VE 15 YIL EMEKLİLİK HABERİ NEDİR?
 56. AFET DURUMUNDA MÜCBİR HALLER EKLENEREK YENİ DÜZENLEMEYE YER VERİLDİ
 57. BUGÜNDEN İTİBAREN EKLENEN SGK İDARİ PARA CEZALARI(*)
 58. AHISKA TÜRKLERİNİN İSTEKLERİNE DUYARSIZ OLMAYALIM
 59. 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-6
 60. 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-5
 61. 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-4
 62. 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-3
 63. İADE-İ İTİBAR ÖNCELİKLE LİYAKAT KAVRAMINA YAPILMALIDIR.
 64. DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN AĞIRLAŞTIRDIĞI YARGILAMA SORUNLARINA BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 65. DARBECİLERE EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ TALEBİMİZ
 66. TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN ZARARLARDA İHTİYARİ ARABULUCUK DÖNEMİ BAŞLADI
 67. ERKEN EMEKLİLİK SADECE RAPORU OLANLARA VAR..
 68. 4-B BAĞKURLULARDA 4-A SSK LI OLABİLİRLER
 69. Sayın Bakan Soylu’ya bir teşekkür ve öneri
 70. BAĞ-KUR’DA 01.06.2002 TARİHİNİN ÖNEMİ
 71. İAB verilmeyenin eşi sağlık hizmetinden yararlanabilir mi
 72. Engelli memur emekliliği
 73. PRİM BORCU OLANLARA TEDAVİ HAKKI 3. KEZ VERİLDİ
 74. 1 Temmuz’dan itibaren paranız yoksa hastalanmayın!
 75. KIDEM TAZMİNATINIZI ALIR, İHBAR TAZMİNATI ALAMAZSINIZ
 76. 400 bin işveren af beklerken cezalar 400 bin TLye ulaştı
 77. PRİM ÖDERSEM MAAŞIM DÜŞER Mİ
 78. Son değişikliklerle yıllık izin
 79. ÇIRAKLIK VE STAJ BAŞLANGICI EMEKLİLİK HESABINA SAYILMAZ
 80. YILLIK İZİNLERİ HAKKI BAKIMINDA İŞÇİ MEMURDAN ÇOK DAHA AVANTAJLI.657 SY DMK 103.105.MADDELERİ İLE 48
 81. 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-2
 82. 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-1
 83. Fiili Hizmet Zammında Son Durum
 84. Olağanüstü Hal Hukuku ve Memurları Nasıl Etkileyecek?
 85. İLERİ YAŞLARDA EMEKLİ OLMA ŞARTLARI
 86. İHRAÇ EDİLENLERE EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMEZ
 87. SON 4,5 YIL TAVANDAN PRİM ÖDEMİŞ SSK NE KADAR EMEKLİ AYLIĞI ALIR?
 88. TARIM SSK YADA EK/5 GÖRE EMZİREN KADIN SİGORTALININ İŞ KAZASI NEDİR?
 89. SİVİL ŞEHİTLER VE GAZİLER İÇİN TEK DOSYADAN MI ÇİFT DOSYADAN MI SGK ÖDEMESİ YAPILIR ?
 90. (PİLOTLAR vb.) KAMU GÖREVİNE DÖNECEK EMEKLİLERİN ÖNÜNDEKİ BİR ENGELİ KALDIRALIM- EMEKLİ AYLIKLARI KE
 91. SOSYAL YARDIM VAKIFLARI TARAFINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR (KAYMAKAMLIKLAR)
 92. İŞ VEREN İÇİN KANUN KURAL VARSA ÇALIŞAN İŞÇİ İÇİNDE AYNI KANUN VE KURALLAR GEÇERLİDİR VE ŞÜPHESİZ H
 93. ÇOCUKLARIN ANNE VE BABA ÜZERİNDEN FAYDALANDIĞI.5510,SSS.GSS.10.3.657/209,MADDELERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ
 94. SGK BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR
 95. İlave Emekli Aylığını Kimler Nasıl Alır?
 96. 15 TEMMUZ VE SONRASI İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER VEYA İŞ AKDİ ASKIYA ALINANLAR
 97. DARBECİLERİN MALVARLIKLARINA TEDBİR- DARBE GİRİŞİMİNDE ZARAR GÖRENLERİN DARBECİLERDEN TAZMİNAT İSTEK
 98. Memurlarının Yeni Hizmet Borçlanma Rakamları Ne Kadar Olacak?
 99. CESUR YÜREKLERİ ÜZMEDEN YASAL DÜZENLEME YAPILIR/ÇSGB ve SGK ÇALIŞANLARI DEMOKRASİ NÖBETİNDE
 100. DARBECİLERE DİRENEN ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE MADALYA VERİLMESİ