ANAYASA MAHKEMESİ MALULLÜK AYLIĞI ALANLAR ÇALIŞMALARI HALİNDE KESİLİR DEDİ

ANAYASA MAHKEMESİ MALULLÜK AYLIĞI ALANLAR ÇALIŞMALARI HALİNDE KESİLİR DEDİ

Anayasa Mahkemesi kararı 11/10/2016 tarihinde yayımlanmıştır.

Malûllük aylığı almakta iken bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir (510/27.maddesi3.fıkra)

Mülga 506 SSK 58’inci Maddesinde ‘’Malullük aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların malullük aylıkları,çalışmaya başladıkları tarihten başlayarak kesilir.’’denilmiştir.

Konun çıkış noktası;

Devamını oku...

YURTDIŞI BORÇLANMA ZAMANINDA YAPILMAZSA KAYIPLAR ARTAR

YURTDIŞI BORÇLANMA ZAMANINDA YAPILMAZSA KAYIPLAR ARTAR

06/08/1962 doğumluyum, ilk defa Türkiye’de 01/12/1978 yılında SSK oldum.390 gün yurtdışı öncesi sigortalı çalışmam vardır. İngiltere ve Avustralya da işçi olarak çalıştım.Askerliğimi bedelli olarak yaptım.

Türkiye’den emekli olmak istiyorum. Yurtdışında İngiltere günlerim için çalışma belgesi getiremiyorum.Askerliğimi bedelli yaptım.

Avustralya 05/09/1990’dan itibaren günümüze kadar çalışmam vardır.

Emekli olmak istiyorum. Tahmini ne kadar emekli aylığım olur?İsmi Saklı

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞAN İŞÇİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI. D M ES.DUL VE YETİM AYLIK

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞAN İŞÇİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI. D M ES.DUL VE YETİM AYLIKLARI İLE İLGİLİ SORULARA CEVABEN.

NOT:Çok Kıymetli Okurlarımız Bakınız Hemen Hemen Her Sorduğunuz Suale Cevap vermeye çalışıyoruz Ancak daha önceki yazılarımızda yer verdiğimiz gibi Emekli olmaya karar verdiğinizde Yada iş hukuku ile ilgili sorunlarınız da Bu işte uzmanlaşmış yani sosyal güvenlik uzmanlarının birinde görüş almanız kesinlikle faydanıza olacaktır.
Evet Emekli aylığının bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru nasıl yapmalıyız.

Devamını oku...

Sağlık Personeli Atama Yönetmeliğinde Son Değişiklik Ne Anlama Geliyor?


Kamudaki tıp doktorlarının eş durumundan atanmalarına konulan “Stratejik personel” engelinin idari yargıda iptallere konu olmuştu.

Aslına bakarsanız bu konuda iptal kararları veren Danıştay’ın bahse konu kararlarındaki çekincesi eş durumundan atamada stratejik personel için mutlak ve her koşulda bir iptal içermediği, aslında stratejik personel atamalarında sağlık hizmetlerinin ülke çapında istenilen seviyede yürütülmesi ile aile birliğinin muhafazası amaçlarını sağlarken nesnel ve rasyonel bir kriter saptanması idi.

Bu durumda “Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin” genel “Devlet Memurları Yer Değiştirme Suretiyle Atama Yönetmeliğinden” farklı uygulanacak maddelerinin sağlam bir dayanağa kavuşması gerekliliği ortaya çıkmıştı.

İşte tam bu noktada 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle -özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla- kamuda çalışan tıp doktorlarının özel sektörde çalışan eş durumundan tayinlerinde farklı yöntemler uygulanabilmesinin önü açılmış oluyordu.

Devamını oku...

SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ SORUNLARA DUYARSIZ KALMIYOR

SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ SORUNLARA DUYARSIZ KALMIYOR

2008 Yılında 5510 sayılı SS ve GSS Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu alanda ihtiyaç duyulan Kanunu anlatmak adına Dernek çatısı altında bir avuç kişinin bir araya gelmesiyle birlikte ‘’Sosyal Güvenlik Müşavirler Derneği’’ kurulmuştur.

Derneğin kuruluşundan bugüne kadar edindiği misyon ,Sosyal Sigortalılar alanında tüm halkımızın bilinçlendirilmesi aynı zaman da paydaşı olarak gördüğü Sosyal Güvenlik Kurumunun da çalışanlarının da sorunlarına duyarsız kalmamasıdır.

Devamını oku...

YAPILANDIRMA +İHYA İŞTE 6736'NIN SGK UYGULAMASI VE ZİRAAT BANKASININ KREDİ KAPSAMI

6736 sayılı yasadan sonra 18 nolu genelgenin çıkmasıyla 24.08.2016 tarihli yazımdaki kısmi ihya, yapılandırma imkanı var mı sorusunu uygulama cevaplamaya başladı buna göre,

Bir BAĞ-KUR’lunun yapılandırabileceği borcu şöyle tarif edebiliriz.

Devamını oku...

Doğum Borçlanmasında İade ve Yaş Sorununun Çözümü

Sigortalılık başlangıcından sonra olmak üzere üç çocuğa kadar doğum borçlanması yapmak mümkün bulunuyor. Aylık bağlanmamış olması koşuluyla borçlanmadan vazgeçip iptal ederek borçlanma bedelini iade almak da yasal olarak mümkün bulunuyor.

İade Neden Önemli?

Devamını oku...

EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM REHBERİM KİMDİR?

EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM REHBERİM KİMDİR?

Genelde emekli olmak isteyen okurlarımız emeklilik planlaması yapmadıklarından hem fazla sigortalılık süresi hem de düşük emekli aylıklarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Bunun için de emeklilik sürelerini,emeklilik aylıklarını planlamasını yapmaları gerekiyor.

1976 yılı SSK girişi olup halen emekli olamayan Erkek Sigortalılar,72 yaşında olup 3600  günü olmayan yaşlılar,toptan ödeme tavsiye yapılıp cüzi ödemelerle karşı karşıya kalanlar,dul ve yetim aylığı alamayanlar.

EK/5 yanlış yönlendirme yapılanlar.

İhyayı bilmeyenler.

Devamını oku...

YAPILANDIRMA +İHYA İŞTE 6736'NIN SGK UYGULAMASI VE ZİRAAT BANKASININ KREDİ KAPSAMI


6736 sayılı yasadan sonra 18 nolu genelgenin çıkmasıyla 24.08.2016 tarihli yazımdaki kısmi ihya, yapılandırma imkanı var mı sorusunu uygulama cevaplamaya başladı buna göre,

Bir BAĞ-KUR’lunun yapılandırabileceği borcu şöyle tarif edebiliriz.

 1. 01.01.2015 tarihinden önceki dönemden gelen ve 12 aydan fazla süreyi aşmadığı için silinmeyen veya sigortalılığı durdurulmayan sürelere ilişkin borçlar.
 2. 01.01.2015 sonrası borçlar,

Yapılandırılabilecek borçlardır. Önceki yasalarda yapılandırma tüm geçmiş süreler için sigortalılık durdurulmuş olsun olmasın uygulanır ve yapılandırmanın tam ödenmemesi halinde yapılandırma geçersiz kabul edilirdi.

Bu defa ne oldu, eski süreler yani sigortalılık durdurulmuş ise açık hüküm olmamasına rağmen kurum durdurulmuş süreleri yapılandırma kapsamında kabul etmedi, bunları ihya kapsamında kabul etti. Yapılandırma özellikle eski borçlar bakımından ihyaya nazaran daha düşük bir tutarlı ödeme olarak karşımıza çıkmaktaydı. Son düzenleme ile kısmi ödeme kısmi sigortalılık verir düzenlemesi dışında bir açıklamaya yer vermediğinden SGK durdurulan süreler için bu hükmü mutlaka ihya olarak kabul etti.

Devamını oku...

YURTDIŞI BORÇLANMA ZAMANINDA YAPILMAZSA KAZANÇ DÜŞER

YURTDIŞI BORÇLANMA ZAMANINDA YAPILMAZSA KAZANÇ DÜŞER

06/08/1962 doğumluyum,ilk defa Türkiye’de 01/12/1978 yılında SSK oldum.390 gün yurtdışı öncesi sigortalı çalışmam vardır.İngiltere ve Avustralya da işçi olarak çalıştım.Askerliğimi bedelli olarak yaptım.

Türkiye’den emekli olmak istiyorum.Yurtdışında İngiltere günlerim için çalışma belgesi getiremiyorum.

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ KAZALARI İLE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARDAN BİR KIS

4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ KAZALARI İLE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARDAN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.

SORU:1)İş kazası geçiren sigortalıya istirahatli bırakıldığı sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenir mi?
CEVAP:Evet kıymetli okurumuz Kanunen İş kazası geçiren sigortalıya istırahatlı bırakıldığı her gün için prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.
SORU:2)İş kazası geçiren sigortalı yurt dışında tedaviye gönderilir mi?

Devamını oku...

19 YILLIK ENGELLİ BAĞLANAN MAAŞI BİN LİRA


19 YILLIK ENGELLİ BAĞLANAN MAAŞI BİN LİRA

İlk defa 01/09/1997 yılında SSK olarak %40 oranında engellimden dolayı ,çeşitli firmalarda vasıfsız eleman olarak temizlik kadrosunda çalışarak emekli oldum.İş Kur tarafından zorunlu istihdam edildiğimiz için aldığımız aylıklarda asgari ücret düzeyinde kaldı.Engelli olduğumdan fazla mesai yapma imkanım olmadı.

Bağlanan emekli aylığı karşısında şok oldum.İki çocuğum okuyor.İş bulursam engelli de olsam çalışmaya devam edeceğim.

Bu maaşım acaba doğru mu hesaplandı.Engelli Dostu Vedat Abi senden bir cevap bekliyorum.Şehnaz …

Şehnaz hanım yazısı üzerine emekli maaşına esas kazançlarını inceledim. Maaş bağlama karar yazısını da aldım.

Dediği gibi tüm çalışmaları asgari ücretten yapılmıştır.Kendisi de 19 yıl boyunca çalışmaya ihtiyacı olduğundan çalışmasına devam etmiş,Ağustos emekliliğe müracaat ederek tüm çalışmaları SSK olduğundan ve vergi indirim belgesi de aldığından işlemleri de kolaylıkla sonuçlanmıştır.

Şehnaz hanım aslında 1 yıl önce emekli olma hakkı dolmasına rağmen 1 yıl daha çalışmış ihtiyacı olduğundan,bundan dolayı da arada hiç boşluk vermemiştir.

Devamını oku...

İTALYA VE KORE DE İŞE GİRİŞ TARİHİ BAŞLANGIÇ SAYILIR


İTALYA VE KORE DE İŞE GİRİŞ TARİHİ BAŞLANGIÇ SAYILIR

2016/20 sayılı Genelgeyle birlikte 2013/11 sayılı Genelge de yeni düzenlemeye yer verilmiştir.

3201 sayılı Kanuna göre borçlanma yapanların 5510/ 41 inci maddesine göre yapacakları borçlanma statüleri ve sigortalılık başlangıç tarihlerinin belirlenmesi 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre yapılan yurtdışı hizmet borçlanmasında borçlanılan süreler, Türkiye’de sigortalılıkları olanlar için borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık statüsü, sigortalılıkları bulunmayanların ise, 4 -1(b/Bağ-Kur) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilmekte olup sigortalı ya da hak sahiplerinin 5510/ 41 inci maddesine göre yapacakları borçlanmalarda sigortalılık statüsü 3201 sayılı Kanuna göre belirlenen sigortalılık statüsüne göre değerlendirilecektir.

ÖRNEK:

Devamını oku...

EMEKLİ SANDIĞI SİGORTASINDAN EMEKLİ OLMADAN AYRILANLAR

EMEKLİ SANDIĞI SİGORTASINDAN EMEKLİ OLMADAN AYRILANLAR EMEKLİ SANDIĞINDAN

EMEKLİLİK HAKLARINI NASIL KORUYABİLİR

Memur veya sözleşmeli personelden 1.10.2008 öncesi göreve başlamış olanlara eski memur denilmektedir.

Emekli sandığından aylık almayı cazipleştiren  dört durumu açıklamak gerekirse;

1- Emekli Sandığının asgari aylıkları SSK ve BAĞ-KUR asgari aylıklarından yüksektir.

2-SSK veya BAĞ-KUR'dan emeklilikte Emekli Sandığı hizmetlerinin SSK veya BAĞ-KUR'a gitmesi halinde bağlanacak aylıklar daha düşük tutarlı olmaktadır. 2.500 TL yerine örneğin 1.400 TL SSK aylığı bağlanması gibi,

3- Ölen Emekli Aylığı alan kişilerin aylıklarının memur olmayan, evli olmayan ancak SSK,BAĞ-KUR  çalışması veya emekliliği olsada kız çocuklarına geçmesi veya, birden fazla ödeme yapılan dosyalarda emekli sandığı aylığının dosya mukayesesine girmemesi adeta yok sayılmasından doğan haklar.

4-Polis-Asker gibi fiili hizmet süresi zammından yararlanan kişilerin Emekli Sandığında örnek 48 yaşında emekli olabilmelerine rağmen Fiili Hizmet Zamlarının toplamlarının  SSK-BAĞ-KUR emekli yaşından indirilmemesi nedeni ile örneğin 53 yaşında emekli olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları,

Emekli Sandığı Aylığı Nasıl Korunur.

Devamını oku...

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması hasebiyle sadece gün eksiği bulunan kadın sigortalılara fırsat sunuyor. Sigorta başlangıcından önceki doğumların borçlanılması hala beklenti niteliğini koruyor. Bu konuda birkaç şarlatanın fishing (!) iddiasının aksine açılan davalar da sigortalılar açısından hüsranla sonuçlanıyor.

Bu beklentiyi vurguladıktan sonra asıl konumuza geçelim. Zira doğum borçlanmasının mevcut haliyle de ne ifade ettiği tam kavranmış değil. Bu nedenle de örnekler üzerinden doğum borçlanmasının ne anlama geldiğini ortaya koymak istedik.

Yurtdışı Çalışma Başlangıcı Kabul Edilen Ülkeler

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. YAŞLILARIN ÜLKEMİZDE SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR MU?
 2. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 7.17.VE.29.MADDESİNE GÖRE TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA DURUMLARINA KISACA DEĞİNELİM
 3. 2017 YILINDA EMEKLİ OLACAĞIM EMEKLİ AYLIĞIM 2016 YILINA GÖRE DÜŞÜK OLUR MU?(2)
 4. SGK FETÖ ÖRGÜTÜ İLE İLGİSİ KABUL EDİLENLERE EMEKLİ AYLIKLARI BAĞLAMAYA BAŞLADI (HAKLARINDA TEDBİR KA
 5. EMEKLİYİM İŞ YERİ AÇARSAM BAĞ-KUR'A PRİM ÖDERMİYİM?
 6. TAŞERONA BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU
 7. ALBAY İÇİN ERKEN EMEKLİLİK
 8. YERSİZ ÖDEME
 9. Memurların Doğum ve Yarı Zamanlı Çalışma Borçlanması Hakkında Bilmesi Gerekenler
 10. 2017 YILINDA EMEKLİ OLACAĞIM EMEKLİ AYLIĞIM 2016 YILINA GÖRE DÜŞÜK OLUR MU?(1)
 11. İŞÇİ KADIN DOĞUM YAPMASI HALİNDE YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
 12. MEMLEKETİN EKSİKLERİ = SANATÇILAR MEZARLIĞI – HAİNLER MEZARLIĞI, SOSYAL GÜVENLİK KARŞISINDA DURUMLA
 13. ÇİFT SİGORTALI OLANIN EMEKLİ İŞLEMİNDE İNCE AYAR
 14. EMEKLİLER PROMOSYONDA SINIFTA KALDI
 15. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞANLARIN BİLMESİNDE FAYDA GÖRDÜKLERİMİZDEN BİR KAÇ SORU VE CEVAP
 16. Köy ve Mahalle Muhtarların Sigortalılığı ile İlgili Tüm Merak Edilenler
 17. Geriye Dönük Bağ-Kur Tescili Kimler İçin Mümkün?
 18. KADINLARIN EMEKLİLİĞİ HEM KOLAY HEM DE ZOR
 19. İKİ İŞÇİNİN AYNI GÜNÜ FARKLI EMEKLİ AYLIĞI VAR
 20. ASGARİ ÜCRET BİN 300 TL ALTINA DÜŞMÜYOR
 21. 5510 SAYILI KANUNA YENİ EKLENEN 63.MADDE VE 6183 SAY KANUNUN 48.MADDESİNE GÖRE BORCU OLAN 4/B Lİ OLA
 22. PLANLANMAMIŞ EMEKLİ AYLIĞI TUTARI EK ÖDEME HARİÇ BİN İKİ YÜZ LİRA
 23. SGK Prim Ve İdari Para Cezası Borçların Yeniden Yapılandırılması.
 24. EMEKLİ AYLIĞINDA GELİŞMELER ALİ TEZEL’i DOĞRULAMAYA DEVAM EDİYOR
 25. MÜJDE DUL KADINLARA YETİM KIZ ÇOCUKLARINA EN AZ 5 MAAŞ DEVLET VERİYOR YETMEDİ DEDESİNİN MAAŞINI
 26. Büyükşehir Muhtarlarının Prim Sorununa Çözüm
 27. BASKILARA DAYANAMAYAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR
 28. EMEKLİ DERNEĞİ (TÜED) BU DÜZENLEMELER İÇİN NE DİYOR?
 29. Çıraklık – Stajyerlikte Ücret Zorunluluğunun Kapsamı
 30. 15 Yıl ve 3600 günle Tazminat Talebinde Yargıdan Çalışanlara İpuçları
 31. KURBAN KESİM KAZALARINA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENİR Mİ?
 32. BAĞ-KUR SİGORTALILARINA %5 İNDİRİM EKİM AYINDA GELİYOR KANUNDA YER ALAN PEŞİN PRİM İNDİRİMİ SÖZDE KA
 33. TAKSİTLE EMEKLİLİKTEN YARARLANIN..
 34. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 17 25 VE 26. MADDELERİNE GÖRE İŞ VERENİN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ SONLANDIRMADAN ÖNC
 35. ENGELLİ MAAŞLARINDA HANE GELİRİ KISKACI DEVAM EDİYOR DÜZENLEME YOK
 36. EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN ASPARAGAS HABER YAPMAYIN
 37. Bağ-Kur Yetim Aylıklarındaki Soruna Yargıdan Kötü Haber
 38. İŞYERİNDE İŞLENEN CİNAYET İŞ KAZASI OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK
 39. Prim Yapılandırmasında Apartman Kat Maliklerine de Avantaj Var
 40. ON BİN ÜZERİNDE PRİM GÜNÜM VAR ASKERLİĞİ BORÇLANMAK İSTERİM EMEKLİ AYLIĞIM ARTAR MI?( V-BÖLÜM)
 41. ON BİN ÜZERİNDE PRİM GÜNÜM VAR ASKERLİĞİ BORÇLANMAK İSTERİM EMEKLİ AYLIĞIM ARTAR MI?(IV-BÖLÜM)
 42. ON BİN ÜZERİNDE PRİM GÜNÜM VAR ASKERLİĞİ BORÇLANMAK İSTERİM EMEKLİ AYLIĞIM ARTAR MI?(III-BÖLÜM)
 43. İŞ KANUNU KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARINDAN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR..
 44. İŞ KANUNU KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARINDAN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR..
 45. ON BİN ÜZERİNDE PRİM GÜNÜM VAR ASKERLİĞİ BORÇLANMAK İSTERİM EMEKLİ AYLIĞIM ARTAR MI?(II-BÖLÜM)
 46. Avukatlık Stajı Borçlanmasında Önemli Noktalar
 47. ON BİN ÜZERİNDE PRİM GÜNÜM VAR ASKERLİĞİ BORÇLANMAK İSTERİM EMEKLİ AYLIĞIM ARTAR MI?(I-BÖLÜM)
 48. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 22.MADDESİNE GÖRE İŞ VEREN ÇŞDFN.İŞ.K.8.17.VE 21.MADDELERİNİ KARIŞTIRMAMAK
 49. 6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU VE 2016-18 SAYILI KURUM GENELGESİ-SOSYAL GÜVENLİK
 50. İNEKLERİNİ KAYBEDEN YAŞLI ÇİFTİN FERYADI EMEKLİLİĞİMİZ YOK
 51. SGK yapılandırmasında yanlış bilinenler
 52. KAÇ GÜN SSK YATIRDIĞINIZI BELİRTMELİSİNİZ
 53. GURBETÇİLER DAHA KOLAY EMEKLİ OLUYOR
 54. Yabancıların Çalışma İzninde Değişenler-Yenilikler
 55. TAVANDAN PRİM ÖDEDİM 9000 GÜNÜM VAR HEMEN Mİ YOKSA YIL SONU MU EMEKLİ OLMALIYIM
 56. ÇALIŞANLARIN BULUNDUKLARI İŞ YERİNDE BOZGUNCULUK YAPMASI VE SOSYAL MEDYA DA VERİLEN BEYANLARA DİKKAT
 57. GENEL SAĞLIK SİGORTASI TEK RAKAM OLMUYOR BORCUNU ÖDE DENİYOR
 58. GENEL SAĞLIK SİGORTASI TEK RAKAM OLMUYOR MU?
 59. YABANCI ÇALIŞTIRMAYA YÖNELİK İDARİ PARA CEZALARI DEĞİŞTİ
 60. Prim Yapılandırmasında İşveren ve Sigortalılar için Kazanç Tablosu
 61. ERKEN YAŞLANAN SİGORTALI 55 YAŞINDA EMEKLİ OLUR/TİRE SGK MERKEZ MÜDÜRÜNE TEBRİK
 62. SEÇİMSİZ MİLLETVEKİLLİĞİ YAHUT TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASİ ÇÖZÜLÜMÜNE RAĞMEN PARLAMENTER SİSTEMİN İŞLEVS
 63. 7 BİN ÜSTÜNDE GÜNE ÜST GÖSTERGEDEN EMEKLİ AYLIĞI 4 BİN LİRA
 64. 4857/5510/6111/SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA. SIKÇA ALDIĞIMIZ SORULARDAN BİR KISMINA CEVABEN
 65. Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi Ne Getiriyor?
 66. 7 BİN ÜSTÜNDE GÜNE EMEKLİ AYLIĞIM BİN YÜZ ELLİ SEKİZ LİRA
 67. 7 BİN GÜNÜM VAR EMEKLİ AYLIĞIM BİN YETMİŞ SEKİZ LİRA
 68. TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ EMEKLİLİK HAKLARININ SINIRLANMASI BEKLENTİMİZ SÜRÜYOR. (SON KHK LERDE DE)
 69. Fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır?
 70. Sözleşmeli Öğretmenlikte Çalışma Koşulları ve Kadroya Geçiş Nasıl Olacak?
 71. II.BASKI ASGARİ ÜCRETLİ EKİM AYINDAN İTİBAREN 70 LİRA EKSİKLE 1230 LİRA MAAŞ ALACAK MI?
 72. YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE DE ÇALIŞANLARINDA OTUZ İŞÇİ SAYISI
 73. 6552 SAYILI KANUN VE 5510 SAYILI KANUNUN 4/a 4/b 4/c KAPSAMINDA ÇALIŞAN TÜM KADIN OKURLARIMIZIN SORU
 74. Sözleşmeli Öğretmenliğe Kimler Nasıl Alınacak?
 75. Yeni Torba Kanundaki Önemli Değişiklikler
 76. 12,5 YIL VE 15 YIL EMEKLİLİK HABERİ NEDİR?
 77. AFET DURUMUNDA MÜCBİR HALLER EKLENEREK YENİ DÜZENLEMEYE YER VERİLDİ
 78. BUGÜNDEN İTİBAREN EKLENEN SGK İDARİ PARA CEZALARI(*)
 79. AHISKA TÜRKLERİNİN İSTEKLERİNE DUYARSIZ OLMAYALIM
 80. 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-6
 81. 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-5
 82. 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-4
 83. 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-3
 84. İADE-İ İTİBAR ÖNCELİKLE LİYAKAT KAVRAMINA YAPILMALIDIR.
 85. DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN AĞIRLAŞTIRDIĞI YARGILAMA SORUNLARINA BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 86. DARBECİLERE EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ TALEBİMİZ
 87. TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN ZARARLARDA İHTİYARİ ARABULUCUK DÖNEMİ BAŞLADI
 88. ERKEN EMEKLİLİK SADECE RAPORU OLANLARA VAR..
 89. 4-B BAĞKURLULARDA 4-A SSK LI OLABİLİRLER
 90. Sayın Bakan Soylu’ya bir teşekkür ve öneri
 91. BAĞ-KUR’DA 01.06.2002 TARİHİNİN ÖNEMİ
 92. İAB verilmeyenin eşi sağlık hizmetinden yararlanabilir mi
 93. Engelli memur emekliliği
 94. PRİM BORCU OLANLARA TEDAVİ HAKKI 3. KEZ VERİLDİ
 95. 1 Temmuz’dan itibaren paranız yoksa hastalanmayın!
 96. KIDEM TAZMİNATINIZI ALIR, İHBAR TAZMİNATI ALAMAZSINIZ
 97. 400 bin işveren af beklerken cezalar 400 bin TLye ulaştı
 98. PRİM ÖDERSEM MAAŞIM DÜŞER Mİ
 99. Son değişikliklerle yıllık izin
 100. ÇIRAKLIK VE STAJ BAŞLANGICI EMEKLİLİK HESABINA SAYILMAZ