ENGELLİ ANNELERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI-4

ENGELLİ ANNELERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI-4

SSK ŞARTLARINDAN

 

ENGELLİ SİGORTASI NEDİR?

ENGELLİ

Devamını oku...

Emekli aylıklarına siz izin verirseniz banka el koyabilir

Annemden dul yetim aylığı talep ettim. Fakat kredi kartı borcum var, banka maaşa el koyabilir mi? (Berrin Tamer)

Berrin Hanım, 5510 Sayılı Kanun gereğince SGK borçları ile nafaka borçları hariç hiç kimse el koyamaz, haciz getiremez. Siz hacze veya el koymaya izin verirseniz koyabilirler.

Malülen emeklilik için İş Mahkemesi’nde dava aç

Devamını oku...

Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi,  Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen, 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. maddesiyle, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan işçilerin Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunluluğu getirilmiştir. 25.05.2016 tarihinden itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işçilerin, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmayacağı ile ilgili  getiren yasaklamanın hangi işlerde uygulanacağı ve hangi meslek gruplarını kapsayacağı bu makalenin konusu olacaktır.

II- Mesleki Yeterlilik Belgesi Alma Zorunluluğu Kapsamında Olan İşyerleri:

Devamını oku...

Memurun Kıdem Süresi ile Hizmet Süresi Neden Farklıdır?

Okurum Aynur Hanım soruyor:

"Emekli Sandığına tabi olarak 02.01.1979 tarihinde başladığım çalışma hayatımı 05.01.2013 tarihinde emekliye ayrılarak bitirdim. SGK ile o tarihlerde yaptığım görüşmede emekli 34 yıl üzerinden maaş bağlanıldığı söylenilmişti. 1987'de anne olduğum için üç ay aylıksız izin kullanmış, bunu da kuruma ödemiştim. İlk maaşta sayılmadığını gördüğüm için yazdığım dilekçe ile düzeltilmişti. Şimdi e-devletten maaşıma baktığımda hizmet süresi 34 kıdem yılı 33 yıl yazıyor. Neden böyle yazdığını anlayamadım. Ben 30 yıl üzeri için ikramiye farkı istediğimde SGK bana 3 yıllık mı yoksa 4 yıllık mı fark ödeyecek? Aradaki bu bir yıllık fark neden?"

Okurumuza cevap verirken tüm memur ve memur emeklilerine de seslenmiş olalım.

Memuriyette Kıdem Ne Demek?

Devamını oku...

DEVLET MEMURU ANNELERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI-3

DEVLET MEMURU ANNELERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI-3

08/09/1999 önce göreve başlamış olanlar için 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 ve 206 ncı maddeleri kademeli geçiş sürecine yönelik hükümler bulunmaktadır.

Geçici 205. Maddeye ilişkin tablo aşağıya çıkartılmıştır,

Devamını oku...

BAĞ-KUR'lu ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-2

BAĞ-KUR'lu ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-2

1479 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin birinci fıkrasına göre aylığa hak kazananlar

01.10.1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalanlar, 1479 sayılı Kanunun 35. maddesinin 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerine göre;

- Talepte bulunduğu tarihte prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması,

- Kadın ise 20 tam yıl prim ödemesi,

- Kadın ise 50 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödemesi,

şartıyla aylığa hak kazanacaklardır.

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 53. MADDESİ VE 6704 SAYILI TORBA YASANIN 56.MADDELERİN DE YILLIK ÜCRETLİ İZİN

 

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 53. MADDESİ VE 6704 SAYILI TORBA YASANIN 56.MADDELERİN DE YILLIK ÜCRETLİ İZİN KULLANIMINDA DEĞİŞİKLİK GETİRİLDİ.
28/4/2016/günü çıkan kararla. yıllık-ücretli-izin-kullanımında- Bence doğru bir karar oldu işçi için yararlı olacağına inanıyorum .Evet değişik lik Tatil dönemi yaklaştıkça yıllık ücretli izinler de şimdiden planlanmaya başlanmıştır. Yasa koyucu 4857 Sayılı İş Kanunda küçük bir değişikliğe giderek yıllık iznin uygulanmasında yeni düzenleme getirmiştir. Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak adından sıkça söz edilen bir dizi yasa çıkarılmış ve en son çıkan torba yasa “6704 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yasasına ise 26 Nisan 2016 tarihi itibarı ile yeni değişiklik ve düzenlemeler getirmiştir.  Bunlardan birisi de yıllık iznin uygulanması konusunda getirilen yeni düzenleme. Düzenleme ile 4857 Sayılı İş Kanunun 56. maddesinde yer alan “Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.” hükmü değiştirilmiştir.
YILLIK İZİN KULLANIMINDA DEĞİŞİKLİK

Devamını oku...

1 Mayıs’ta çalışana fazla mesaisini verin

BUGÜN 1 Mayıs Emek Bayramı. Tüm ülkede işçiler ve emekçiler doya doya eğlenecek. Meydanlar halaylar, davullar ve emekçilerin şen sesleriyle çınlayacak. Tabii bugün bazı işçiler ise yine işinin başında olacak. O yüzden ‘Bugün tatil değil miydi? Çalışmak zorunda mıydık?’ türünden çok sayıda soru geliyor. Biz de konuyu netleştirelim istedik. Yasa gereğince, sadece 29 Ekim günleri özel işyerleri kapatılmak zorundadır. Diğer resmi tatil ve bayram günlerinde özel sektör işyerlerinin kapatılması, tatil edilmesi söz konusu değildir. 

TATİL VE BAYRAMDA ÇALIŞANA FAZLA PARA ÖDENMELİDİR:

Devamını oku...

Maliye’yi 30 gün içinde dava eden, erken emekli olur

Ali Bey, vergi indirim talebim Maliye Bakanlığı Sağlık Kurulu’nca yüzde 42 den yüzde 32 ‘ye düşürülerek reddedildi. Sol gözümde şaşılık ve görme sorunum var. Bu konuyla ilgili nasıl bir yol izlemeliyim? (Erkan Kaya)

Devamını oku...

Geçici Görevli Kamu Personeline Kötü Haber

Denetçi ve müfettiş gibi teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma yetkisine sahip personelin geçici görevlendirmelerinde yolluk ile birlikte geçici görevde sarf edilen konaklama bedelleri de ödenirken genel kamu personeline bu bedeller ödenmiyordu.

6245 sayılı Harcırah Kanununun kamu personeline yurt içi görevlendirmelerde ödenecek yolluk tutarlarını düzenleyen 33 üncü maddesinin d) bendinde 5335 sayılı Torba Kanunla 27.04.2005'ten itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile tüm kamu personelinin de geçici görevlendirmelerinde sarf ettikleri konaklama bedellerinden 10 güne kadar olan kısmını alabilmelerinin önü açılmıştı.

Bahse konu düzenlemede;

Devamını oku...

SSK'lı ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1


SSK'lı ANNELERİN  EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1

506 sayılı Kanunun geçici 81/A bendine göre aylığa hak kazanma koşulları

08.09.1999 tarihi itibariyle 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki (A) bendindeki seçeneklere göre yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

Devamını oku...

1 MAYIS YAKLAŞIYOR İSTEKLER SIRALINIYOR

1 MAYIS YAKLAŞIYOR İSTEKLER SIRALINIYOR

12 Eylül Askeri darbesi ile kesintiye uğrayan 1Mayıs Günün tatil olarak ilan edilmesi 5892 sayılı yasa ile 2429 sayılı yasada yapılan düzenleme sonucu 2009 yılından itibaren Ülkemizde Resmi Tatil günü olarak ilan edildi. 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatili olarak benimsenmiştir. 
Bu günün tatil olarak ilan edilmesinde İşçi Sendikalarının etkin talepleri neden olmuştur.

Bu sene de 1 Mayıs günü meydanlarda kutlanacaktır.Sendikalar,sivil toplum kuruluşları ve çalışanlar meydanları dolduracaktır.

Devamını oku...

İŞÇİLER YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA ORANLARI HER REFORMLA DEĞİŞTİİŞÇİLER YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA ORANLARI HER REFORMLA DEĞİŞTİ
İŞÇİLER YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA ORANLARI HER REFORMLA DEĞİŞTİ

Devamını oku...

SSK'lı ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1

SSK'lı ANNELERİN  EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1

506 sayılı Kanunun geçici 81/A bendine göre aylığa hak kazanma koşulları

Devamını oku...

5510/SY-EK.22/KAPSAMINDA.OKURLARIMIZDAN GELEN SORULARININ BİR KISIMININ CEVAPLARI.ve İ B S. LE İLGİL

5510/SY-EK.22/KAPSAMINDA.OKURLARIMIZDAN GELEN SORULARININ BİR KISIMININ CEVAPLARI.ve İ B S. LE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMAMIZ.


SORU:1-İsteğe Bağlı Sigortalılık Hangi Hallerde ve Ne Zaman Sona Erer?

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 32/46/47/48/49 MADDELERİNE GÖRE İŞÇİNİN AYLIK ÜCRETİ İLE GÜNLÜK ÜCRETLERİN AY
 2. Kadınların Erken-Geç ve Ölü Doğumlarında Doğum İzni Hakkı Nasıl Değişir?
 3. OKURLARIMIZDAN GELEN BİR KISIM SORULARA VERİLEN CEVAPLAR
 4. SİGORTALININ ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE SİGORTASININ SONA ERMESİ DURUMUNDA BİLMESİ GEREKENLER.5510 S Y KAN
 5. ERKEN YAŞLANAN SİGORTALI EMEKLİ OLUR
 6. Torba Yasa tamam, sıra uygulamada
 7. Kadınların Doğum İzni Hakkında Değişiklikler Var
 8. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNDE ZAMAN AŞIMI
 9. EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER SORUYOR
 10. Memurların Açıkta Geçen Sürelerinin Hizmete Sayılmasında Önemli Noktalar
 11. 5510/S.Y.3./VE 3308/SAYILI MEK. GÖRE AÖL VE YÜKSEK OKUL ÖĞRENCİLERİN BİLMELERİ GEREKEN YÜKÜMLÜLERİN
 12. EMZİRME ÖDENEĞİNİ ALMAK İÇİN (5510 S.Y.4.MADDE SİNİN 120 GÜN ŞARTI ÖNEMLİ) NEREYE BAŞ VURULUR VE EMZ
 13. Dul ve yetimlere Anayasa Mahkemesi’nden 10 bin lira
 14. Engelli emeklisine kontrol muayenesi ısdırabı
 15. İkramiye Davalarında Altmış Günlük Başvuru Süresine Dikkat!
 16. ÇOCUK İŞÇİ
 17. 4857/16.MADDE.TAKIM SÖZLEŞMESİ DEMEK BİRDEN ÇOK İŞÇİNİN TEMSİLEN İŞVERENLE YAPTIĞI SÖZLEŞME DEN.
 18. 4857/66/1/B.NE GÖRE İŞÇİLERİN İŞ VEREN TARAFINDAN BAŞKA İŞ YERİ VEYA FARKLI İŞTE ÇALIŞTIRMA DURUMU.
 19. İkramiye Davalarında Altmış Günlük Başvuru Süresine Dikkat!
 20. EKİM 2008 İLK DEFA SİGORTALI OLANIN VEFATI HALİNDE ÇOCUKSUZ DUL EŞİNE AYLIK BAĞLANMASINDA ESAS NEDİ
 21. KAYITDIŞI ÇALIŞAN ALACAK DAVASI AÇABİLİR
 22. KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLER HALİNDE ÖDENEBİLİR Mİ?
 23. İşsizlik vergisi gibi Genel Sağlık Sigortası
 24. Memurların Emekliliğinde Milat Tarihi Nedir?
 25. ESNAF YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN HAKLARI VAR
 26. İŞÇİ KADROSUNDAKİ ÇALIŞAN NE KADAR HAKLARINDAN HABERDARDIR.SORU VE CEVAPLARI.
 27. SAĞLIK RAPORU İLE BELGELENMİŞ SÜRE VEYA ZAMANLAR YILLIK İZİNLERDEN MAHSUP EDİLMEZ.
 28. GSS Prim affı için müracaata gerek yok
 29. HER ÇALIŞANIN BİLMESİN DE YARARI OLACAĞINA İNANDIĞIM ÇALIŞMALARDAN BİR KAÇ SORU VE CEVAPLARI?
 30. SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANIN ELİYLE YÜRÜTÜLEN HİZMETLERE İLİŞKİN ALANLARINDA EĞİTİMLİ OLMALARI ŞARTTIR.
 31. TÜRK MEDENİ KANUNUNA UYGUN OLARAK EVLİLİK DURUMU OLMAYAN İKİNCİ EŞE YANİ DİNİ NİKAHLA EVLENMİŞ EŞE
 32. Hadi bakalım SGK şimdi dul maaşı bağla
 33. İsteğe Bağlı İştirakçiliğin Püf Noktaları
 34. EVDE BAKIM ÜCRETİ GÖSTERGE RAKAMI OLUNCA ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ
 35. 2016 YILINDA EMEKLİ OLDUM NİSAN FARKI NASIL YANSIYACAK
 36. Vergi kaydı olmayan şirket ortağına kolaylık
 37. Taşeron İşçileri ile 5620 Mağdurlarının Haklı Beklentileri
 38. SSK VE BAĞ-KUR KAPSAMINDA AYNI AYDA ÇALIŞMASI OLANLARIN GÜN SAYISININ BELİRLENMESİ ESASI NEDİR?
 39. AVUKAT MESLEŞTAŞLARIMIN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN (EMEKLİLERDEN SAĞLIK SİGORTASI KESİNTİSİ SORUNU)
 40. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUN 66.MADDESİN DE YURT DIŞINDA TEDAVİ G
 41. VEFAT EDEN SSK ÇALIŞANIN BABA VEYA ANNESİNE MAAŞ HAKKI DOĞAR MI VE NE ORANDA HAK TANINIR VE YAPMALA
 42. GSS borçlarını kapatana geri ödeme yok
 43. Hastanelerden mutlaka fatura isteyin
 44. Kimler Çifte Emekli Olabilir?
 45. ÇALIŞAN MAAŞLARINDA 10 KİŞİ SINIRI 5 KİŞİYE İNMESİ İÇİN DÜZENLEMEDE GERİ SAYIM BAŞLADI
 46. OKURLARIMIZDAN GELEN SORULARIN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.
 47. KANUNLARIMIZDA DOĞUM YAPAN KADINLARA TANINAN HAKLAR VE 15 MAYIS 2015 SONRASI VERİLEN HAKLARIN DURUMU
 48. TEDBİR ALMAYAN ÇALIŞANLARIN DİKKATİNE HER YAPILAN KAZA İŞ KAZASI DEĞİLDİR VE İŞ VERENDE SORUMLU TUT
 49. Evlenene devletten 5 bin TL
 50. Oğuzlar’ı ağlatmayın
 51. İşsizlik maaşı hangi şartlarda hak edilir?
 52. Dikkat! Doğum Borçlanması İle Paranızı Sokağa Atıyor Olabilirsiniz
 53. Taşeron İşçilerinin Kamuya Alınması ve Hakları Nasıl Olacak?
 54. VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-4
 55. VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-2
 56. VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-3
 57. VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-1
 58. .ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ BİLMESİN DE FAYDA GÖRDÜKLERİMİZ. ÖRNEK BAYAN İŞÇİ DAHA AVANTAJ
 59. TEK HEKİM TARAFINDAN ÇALIŞAN BİR İŞÇİ YE YIL İÇİNDE 40 GÜN RAPOR VERİLEBİLİR ANCAK ŞARTLAR DAHİLİNDE
 60. Staj sigortası TBMM’de çözülmeli
 61. 2016 YILINDA İLK DEFA EMEKLİ OLANLARA NİSAN AYINDA FARK VERİLECEK
 62. Memuriyetten Emeklilikte Hizmet Hesabı Nasıl Yapılır?
 63. İŞVERENİ ZOR DURUMDA BIRAKAN İŞÇİ HAKLI NEDENLE İŞTEN ÇIKARILIR
 64. İPTAL
 65. Taşeronun kıdemi gitmiyor dava açma hakkı gidiyor
 66. YURTDIŞI BORÇLANMASINDA BU YIL BOYUNCA BORÇLANMA MİKTARLARI ARTMAYACAK
 67. BİRAZ KAMU, BİRAZ SÖZLEŞMELİ, BİRAZ DA SSK… İŞTE YENİ TAŞERON MODELİ!
 68. Emekli Sandığı Süreleri Neden Tasfiye Olur? Nasıl Canlandırılır?
 69. TORBA YASADA ELE ALINMAYAN KONULAR
 70. Askerlik süresine de kıdem tazminatı verilir
 71. 5216 SAYILI BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİNİN KANUNEN ZORUNLU YAPMASI GEREKENLER
 72. YETKİLİLERİN DİKKATİNE EVET HAKLI OLARAK KADIN SİGORTALILAR DA ADALET İSTİYOR)
 73. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE EVLİLİK İZNİ KAÇ GÜNDÜR VE İDARECİ İSTERSE İDARİ İZİNLE SÜREYİ UZATAB
 74. Taşeron işçi kamuya nasıl geliyor nasıl gelmeli?
 75. 2016 YILINDA ASGARİ ÜCRETTEN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
 76. İş, Meslek ve Kariyer Danışmanlığı üzerine…
 77. GSS borçlarına af bekleniyor
 78. YETİM AYLIĞI ALAN KİMSE EMEKLİ SANDIĞI MENSUBU ÇOCUĞU OLURSA ŞARTLAR FARKLI OLABİLİR.
 79. Emekli Sandığı İştirakçiliğinde Yaş Sorunları ve Çözümler
 80. KIDEM TAZMİNATI HESAPLARKEN EZBERE DEĞİL YARGI KARARINI DA DEĞERLENDİREREK HESAPLAYIN
 81. HAKKINI BİL HER ÇALIŞAN İŞÇİ BUNU BİLMELİDİR MAZERET İZİNLERİ YILLIK İZİNDEN MAHSUP EDİLEMEZ
 82. KIYMETLİ OKURUM 657 SAYILI KANUN UN 101. MADDESİ İLE 104. MADDELERİNİ OKUMANIZI TAVSİYE EDİYORUM.
 83. SAHTE SİGORTALILIK…
 84. DAİMİ KADROSUNDAKİ BİR İŞÇİ YIL İÇİNDE KAÇ GÜN RAPOR ALABİLİR VE İŞÇİ İÇİN RAPOR ALMAK İŞ AKDİNE S
 85. ENGELLİLERDEN 01.10.2008 DEN ÖNCE İŞE GİRENLER Mİ SONRA İŞE GİRENLER Mİ DAHA ÖNCE/KOLAY YAŞLILIK AYL
 86. Büyükşehirlerin Muhtarların Sigortalılığına Etkisi Nasıl Oldu?
 87. BOŞANMA AŞAMASINDA TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ DİĞER TARAFA DUL MAAŞI BAĞLANIR MI?
 88. Kıdem tazminatında Brezilya modeli ne getirecek?
 89. İflas eden şirketin çalışanı parasını nasıl alır?
 90. ŞİRKET ORTAĞI BABA VEFAT ETMESİ DURUMUN DA VE DİĞER KALAN ORTAKLARIN YAPMALARI GEREKENLER
 91. Memurun Emekliliğe Esas Derecesi Nasıl Artar?
 92. ENGELLİ İŞÇİNİN MAAŞ HESAPLAMASI
 93. YENİ İŞ YERİ AÇAN VEYA KURAN VE SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAYAN İŞ VEREN NELERE DİKKAT ETMELİ.
 94. ENGELLİ MEMUR HANGİ ŞARTLARLA EMEKLİ OLUYOR?
 95. Hekimlerin emeklilik üst yaşı 72’ye çıkacak
 96. LİSE/ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA İKİ YIL GENEL SAĞLIK SİGORTASI BEDAVA
 97. YEREL YÖNETİMLER DE SORUMLULUK ALANLARA BAŞARI VE KOLAYLIKLAR DİLİYORUM
 98. ÇALIŞIRKEN VEFAT EDEN İŞÇİYE 3 YARDIM KURALI
 99. İkramiye Davasında Ne Zaman Dağ Fare Doğurur?
 100. STAJYER /AR-GE GÖREVLİ BURSİYER ERKEN EMEKLİ OLAMAZ