ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRACAKSANIZ DİKKAT!

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRACAKSANIZ DİKKAT!


Anayasaya göre, kimse yaşına uymayan işlerde çalıştırılamaz ve küçükler çalışma şartları bakımından özel olarak korunur. İş Kanunu 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasını yasaklamıştır. 15 yaşını dolduranlar ise bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerini etkilemeyecek, okula gitmelerine, derslerini takip etmelerine ve mesleki eğitimlerine engel olmayacak şekilde çalıştırılabilir.

Devamını oku...

SİGORTALILAR BORÇLANMA YAPABİLİR

SİGORTALILAR BORÇLANMA YAPABİLİR

Bu yıl borçlanma tutarları artmayacaktır.Borçlanma yapacaklara küçük hatırlatmalar yapacağız.

Borçlanma tutarları 2016 yılı sonuna kadar aşağıdaki tutarlar dikkate alınacaktır.

1.1.2016 ila 31.12.2016 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının

Alt sınırı; 54,90 TL x % 32 = 17,57 TL,

Üst sınırı; 356,85 TL x % 32 = 114,19 TL,

esas alınacaktır.

Devamını oku...

OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ BİRÇOK SORUNUN RAMAZAN AYIN DA ORUÇ TUTAN ÇALIŞANLAR İÇİN İFTARDAN SONRA ÇA

OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ BİRÇOK SORUNUN RAMAZAN AYIN DA ORUÇ TUTAN ÇALIŞANLAR İÇİN İFTARDAN SONRA ÇALIŞMALARI HALİNDE KANUNEN SORUN TEŞKİL EDER Mİ?

Ramazan ayında oruç tutan çalışanların daha rahat çalışabilmesi için mesai saatlerini gece süresine çekmek istediklerini, bu şekilde bir değişikliğin kanun açısından uygun olup olmadığına Baktığımızda Evet.

Devamını oku...

YILLIK İZİN DE SÜRE ARTMADI UYGULAMA DA BU YÖNDE DEĞİL

YILLIK İZİN DE SÜRE ARTMADI UYGULAMA DA BU YÖNDE DEĞİL

Son günlerde yazılı basında ,görsel medya da hızla yıllık izin süreleri arttı diyerek hem çalışanların hem de işverenlerin aklı karışmaya başladı.

Aslında 4857 sayılı İş Kanunda küçük bir değişikliğe gidildi.

Bunun dışında yasa da belirlenen asgari yıllık izin süreleri değişmedi.

Yasa da belirtilen süreler ancak,bireysel yada toplu iş sözleşmeleriyle artar.

Bu konuda kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine son verme adına tekrar yazma ihtiyacı duyduk.

Devamını oku...

BİLİNÇLİ YURTDIŞI BORÇLANMA İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINIZ

BİLİNÇLİ YURTDIŞI BORÇLANMA İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINIZ

Yurtdışı borçlanma yapmak isteyen gurbetçiler yaşam standartlarını yüksek tutmak istiyorlarsa,emekli maaşı hesaplaması yapan Sosyal Güvenlik Müşavirinden danışmanlık alarak destek alması konusunda uyarıda bulunmak isterim.

Özellikle borçlanma yapılacak sigortalılık statüsünün tespit edilmesi,buna göre borçlanma taslaklarının ve emekli aylığı(tahmini ) hesaplamalarını yaptırmaları gerekir diye düşünüyorum.

Devamını oku...

Aylıksız İzin Borçlanmasında Altı Aylık Bekleme Süresine Takılmayın

5434 sayılı kanunun ek 72. maddesi ile personel kanunlarına göre aylıksız izinli sayılanların, aylıksız izinli olarak geçen sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde her ay veya 5434 sayılı kanunun 102. maddesinde belirtilen süreler içerisinde başvurmaları ve kesenek ve karşılıklarını aynı süreler içerisinde ödemeleri halinde aylıksız izin sürelerinin fiili hizmetlerinden sayılması imkânı sağlanmış bulunuyor.

Aylıksız izinler ancak Emekli Sandığı iştirakçiliği döneminde iken borçlanılabiliyor. Memuriyetten istifa ettikten sonra daha önce kullanılmış aylıksız izin süreleri borçlanılamıyor.

Devamını oku...

İŞÇİ - İŞVEREN SENDİKALARI VE KONFEDERASYONLAR PAMUK ELLER CEBE NE BEKLİYORSUNUZ?

İŞÇİ - İŞVEREN SENDİKALARI VE KONFEDERASYONLAR PAMUK ELLER CEBE NE BEKLİYORSUNUZ?

Ülkemiz de son günlerde terör belasından bir çok güvenlik görevlisi hayatını kaybederken yada yaralanarak gazi oluyor,bu olaylardan sivillerde zarar görüyor.

6356 sayılı kanuna tabi olan işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonları kanundan gelen düzenlemeyle yaraların sarılmasında,özellikle şatafatlı iftar sofraları kurarak elit tabakalara hizmet götürmektense bu vatanın birliği için çalışan güvenlik görevlilerinin dul,yetimlerini sevindirmesi,terörden zarar gören sivillerin gönüllerini kazanması gerekir.

Sendikaların başlıca gelirleri;

Devamını oku...

KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ALINAN HUSUSLAR (PRİM,ÖZEL HAYAT,SAĞLIK SİGORTASI)

Brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanması konusunda tereddüt yoktur.

Ancak ücret ekleri sayılanlar ile bireysel emeklilik kesintilerinin,satış primlerinin hesaba dahil edilmesi gibi hususlarda acaba sorusu sorulmaktadır.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin E.2013/20175, K.2014/20980 ve 11.11.2014 tarihli kararlarında, (LEGAL İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Sayı 47 Yıl 2015 sh.454-456)

Kıdem tazminatına esas alınacak ödemeler,

Devamını oku...

EYT ÇÖZÜMÜ KIDEM SORUNUNU AZALTIR-FONUN YOLUNU AÇAR

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Sosyal Güvenlik İçinde çözüm bulunmasının sosyal güvenlik sisteminin de geri adım ve kötüleşme anlamına gelmesi nedeni  ile sistem içi çözümlere oldum olası evet diyemedim. Sistem içi çözümlerden indirimli aylıklar tabi ki sistem içi çözüm aranıyorsa işlevsel bir etki gösterecektir. Ancak kişisel çözüm teklifimizin işsizlik sigortası kapsamında-içinde çözüm üretilmesinden yana olduğunu bir kez daha tekrar edeyim.

EYT’ye erken emeklilik çözümü getirilmesi,

Devamını oku...

HER ÇALIŞAN BİREYSEL EMEKLİLİĞE GİRMELİ Mİ- YASAL OLARAK ZORLAMAK NE KADAR DOĞRU

 

18.07.2015  tarihli yazımda Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik arasında seçim yapmaya esas verileri ve sonuçları değerlendirmeye çalışmıştım.

Sosyal Güvenliği sağlayan sistemlerden birisi tabiki, Resmi Kurumlarca sağlananlardır.

SGK (Memur,İşçi,Bağımsız Çalışanlar), Bankalar, TOBB gibi kuruluşlar sosyal güvenlik sağlıyor.

OYAK sosyal güvenlik sonuçlu denebilecek çözümler sunuyor.

Bankaların bazılarının kendi ikinci bir ödemeye imkan veren sistemi var.

Ekonomisi iyi ülkelerde sosyal güvenlik,

Devamını oku...

Kamu Kurumlarında Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatlarında Farklı ve Önemli Noktalar

Kamuda da işçi çalıştırma söz konusu olduğundan memurlar için emekli ikramiyesi, sözleşmeli personel için iş sonu tazminatı neyse kamu işçileri için de özle sektör çalışanları gibi kıdem tazminatı söz konusu oluyor. Yasa aynı olsa da birçoğu yargı kararlarıyla oturan yerleşik uygulamalar bakımından kamu işçilerinin kıdem tazminatında ayrık noktalar mevcut bulunuyor.

Bugün de kıdem tazminatı uygulaması bakımından özel sektör ve kamu sektörü arasındaki önemli farkları ele alalım.

Askerlik Süresi Kıdem Tazminatı Hesabına Dâhil midir?

Devamını oku...

YURTDIŞI BORÇLANMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

YURTDIŞI BORÇLANMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, 3201 Sayılı Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri hâlinde, 3201 Sayılı Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir.

Borçlanmanın şartları

Yurtdışı borçlanmasından yararlanabilmek için aşağıda açıklandığı şekilde;

Ø  Türk vatandaşı olmak,

Ø  Belirli nitelikte yurtdışı süreleri bulunmak,

Ø   Hizmetleri belgelendirmek,

Ø  Yazılı istekte bulunmak,

şartları aranacaktır.

 

Hangi ülkelerde isteğe bağlı prim ödemesi ile çakışması

Türkiye ile imzalanmış ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre yurt dışından Türkiye’de isteğe bağlı sigortaya prim ödemenin mümkün olduğu ;

Ø  Fransa,

Ø  İngiltere,

Ø  İsveç,

Ø  İsviçre

hariç olmak üzere sözleşmeli ülkedeki çalışma süreleri ile Türkiye’deki isteğe bağlı sigortaya prim ödenen sürelerin çakışması halinde, isteğe bağlı sigortalılık süreleri iptal edilecek ve yurt dışı süreleri talep halinde borçlandırılacaktır.

Ancak, bu ülkelerdeki ev kadınlığı süreleri ile Türkiye’deki isteğe bağlı sigortaya tabi sürelerin çakışması halinde ise isteğe bağlı sigorta geçerli kabul edilecek ve bu sürelerdeki yurt dışında geçen ev kadınlığı süreleri borçlandırılmayacaktır.

A.)Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkelerde Geçen Sürelere Ait Belgeler Nelerden Oluşuyor?

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde geçen sigortalılık veya işsizlik sürelerinin borçlanılabilmesi için talep sahiplerinin aşağıdaki maddelerde açıklanan belgelerden durumlarına uygun olan bir belgeyi SGK’na ibraz etmeleri gerekmektedir.

1) Islak mühür ve imza olup olmadığına bakılmaksızın, çalışılan ülkede bağlı bulunulan sosyal sigorta kurumundan alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartları.

2) Sigortalıların çalıştıkları işyerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca ya da kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın, çalışılan ülkede işyerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgeleri.

3) Yurt Dışında kendi adına ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesi.

4) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurt dışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri.

B)Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde Geçen Sürelere Ait Belgeler Nelerden Oluşuyor?

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde geçen sigortalılık veya işsizlik sürelerinin borçlanılabilmesi için talep sahiplerinin aşağıdaki maddelerde açıklanan belgelerden durumlarına uygun olan bir belgeyi SGK’na ibraz etmeleri gerekmektedir.

1) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurt dışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri.

2) Yurt Dışında çalıştıkları işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri.

3) Gemi adamları, çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alacakları ve yurt dışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerini veya işyerlerinden alacakları sigortalılık sürelerini gösterir bonservisleri ile gemilerde çalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri ya da pasaportlarında çalışma süreleri ile örtüşen giriş-çıkış tarihlerini gösterir sayfaların örnekleri.

Yukarıda açıklandığı üzere sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlanacak olanlar, yurt dışında çalıştıkları işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümelerini ibraz etmek suretiyle belgeleme yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaktadırlar.

C.)Yurt Dışında Ev Kadını Olarak Geçen Sürelere Ait Belgeler Nelerdir?

Ev kadını olarak geçen sürelerin borçlanılmasında, ev kadınlarının yurt dışında oturduklarına dair alacakları ikamet belgesi, ayrıca aşağıda belirtilen belgelerden biri ile teyit edilecektir.

1) İkamet belgesinin Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca veya yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesi.

2) Çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlik veya ataşeliğinin bulunduğu Türk temsilciliklerince ikamet belgesine istinaden düzenlenecek belge.

3) Yukarıdaki 1 ve 2. maddelerde belirtilen belgeler temin edilemiyorsa yurt dışına çıkış ve yurda giriş tarihlerinin, fotoğraf ve künye bilgilerinin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi ya da emniyet müdürlüklerinden alınacak yurda giriş-çıkış çizelgesi.

3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerin pasaport fotokopisi veya emniyet müdürlüklerinden alınacak yurda giriş-çıkış çizelgesi ile borçlanılması halinde, sadece yurt dışında bulunulan süreler borçlandırılacak, pasaport fotokopisi veya yurda giriş-çıkış çizelgesinden ülkemizde bulunulduğu tespit edilen süreler hiçbir şekilde borçlandırılmayacaktır.

D)Sözleşmesiz Ülkelerde Türk İşverenlerce Çalıştırılan Türk İşçilerine Ait Belgeler

5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri, anılan Kanunun 4-1 (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmakta ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kollan ile genel sağlık sigortası hükümleri, bunların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde ise haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanmaktadır.

İsteğe bağlı sigortaya prim ödemeyenler ise yurt dışında iken ya da yurda döndükten sonra yurt dışında geçen söz konusu sürelerinden diledikleri kadarını Kanuna göre borçlanabileceklerdir.

5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında çalışılan yurt dışı sürelerinin 3201 sayılı Kanuna göre borçlandırılmasında, belge türü “21” olan Aylık Prim ve Hizmet  Belgeleriyle daha önce SGK’na bildirilen hizmetlere ait bilgisayar kayıtlarının çıktısı esas alınacak, bunlardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir

5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında çalışıldığı belirtilen süreler için belge türü “21” olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Kuruma verilmemişse, yukarıda belirtilen belgelerden durumlarına uygun olan belgenin SGK’na ibraz edilmesi, belgelendirme mecburiyetinin yerine getirilmesinde yeterli sayılacaktır.

2014 yılı başından beri bu konuda uygulama değişikliğine gidilmiş olup müracaatın başvurucunun Türkiye’de sigortalılığı olup olmadığına ve dilekçesinde belirttiği adrese bakılmaksızın;

1) Kimlik Paylaşım Sisteminden tespit edilecek adresin bulunduğu ildeki,

2) Kimlik Paylaşım Sisteminde adres kaydı bulunmuyor ise nüfusa kayıtlı oldukları ildeki,

3) Kimlik Paylaşım Sisteminde birden fazla kayıtlı adresi bulunan sigortalı veya hak sahiplerinin tercih ettikleri adresin bulunduğu ildeki,

4) Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıtlı adresi ve nüfusta kaydı bulunmayan sigortalı ve hak sahiplerinin başvurduğu ildeki,

sosyal güvenlik il müdürlüklerince / sosyal güvenlik merkezlerince yürütülmesi gerekiyor.

Vekil aracılığı ile yapılan borçlanma başvurularında da vekilin değil, sigortalı veya hak sahibinin yukarıdaki adres ve kayıt bilgilerine göre saptanacak başvuru mahallerinin esas alınması gerekiyor.

BORÇLANMA MİKTARININ TESPİTİNDE GEÇERLİ OLAN GÜNLÜK KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRLARI

2016 YILI İÇİN KULLANILACAK VERİLER

TABAN GÜNLÜK SPEK

TAVAN GÜNLÜK SPEK

Günlük SPEK

Günlük SPEK

54,90 TL

356,85 TL

Günlük Borçlanma SPEK

Günlük Borçlanma SPEK

17,57 TL

114,19 TL


4857 SAYILI İŞ KANUNUN 41 İLE 47.MADDELERİ KAPSAMINA GÖRE ÇALIŞAN DAİMİ İŞÇİLERİN FAZLA MESAİ VE FAZ

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 41 İLE 47.MADDELERİ KAPSAMINA GÖRE ÇALIŞAN DAİMİ İŞÇİLERİN FAZLA MESAİ VE FAZLA ÇALIŞMALARIN DURUMU.


OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARA CEVABEN.

Devamını oku...

UYARILARA RAĞMEN ISRARLA SİGARA İÇEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ SONLANIR

UYARILARA RAĞMEN ISRARLA SİGARA İÇEN İŞÇİNİN  İŞ SÖZLEŞMESİ SONLANIR

İşyerlerinde özellikle sigara içilmemesi konusunda uyarılara rağmen ,çalışanlarda sigara içmeye devam ederse bu durumda iş sözleşmeleri işveren tarafından sonlanabilir.

Kurallara uymayan çalışan için en büyük tehlike iş sözleşmesinin bitiş aşamasına gelmesidir.

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=4866 konuyla ilgili 5/10/2011 tarihinde yazımızla okurlarımızı uyarmıştık.

Devamını oku...

BİREYSEL EMEKLİLİK NEDEN İSTENİR?

BİREYSEL EMEKLİLİK NEDEN İSTENİR?

Son günlerde medya da tartışmaya açılan ,çalışanlardan zorunlu tasarruf  olarak kesinti yapılacağı yolunda haberlere rastlarken,ısrarla bazı yazarlarında bu konuda olumlu yönde yazılar yazdıklarını gördüğümüzde acaba gerçekler mi yazılıyor,yoksa konu çarpıtılarak mı yazılıyor.

Bizler konuyu kanun nezdinde bakarız.

Şu anda mevcut uygulama da kanun şartları değişmedikçe tüm söylenenlere gülüp geçeriz.

Bireysel emeklilikte ,yatırım yapan başta bankalar olmak üzere,iştirakçisi olan finans kuruluşlarının bireysel emeklilik pazarında yaptıkları yatırımın karşılığını bulamadıkları için inanılmaz oran da bir pazar kavgası yatıyor.

Bireysel emeklilik pastası  büyük ,iştah kabartıyor .Bu pasta dan pay almak isteyen yatırımcı şirketler de işi tasarruf yönünde körükleyerek ,bir eli yağda bir eli bal da olan çalışanları sisteme dahil etme telaşından dolayı, körükleme de  son hızla devam ediyor.

BES   slogan   %25 devlet katkısının vurgulanması .

BİREYSEL EMEKLİLİK  TAMAMLAMA AMACI NEDİR?

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. 6715 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİKLİK SONRASI GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURALLARI İÇİN ANLATILANLAR-YORUMLAR-EKLEM
 2. 04/10/2000 ÖNCESİ BAĞKUR TESCİLİ HAKKINDA
 3. İşsizlik Ödeneğinde Artış Hız Kesmiyor
 4. TAVANDAN PRİM ÖDEYENLER 3 BİN İLA 4BİN ARASINDA EMEKLİ AYLIĞI ALIYOR
 5. 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ YERİ VEYA İŞLETME YADA KURUM ÇALIŞANLARI İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN 3
 6. Tutukluluk, Haciz ve Grev Halinde Kıdem Tazminatı Nasıl Etkilenir?
 7. BORÇLAR KANUNUNDA / DEVLET MEMURLARI YILLIK İZİN
 8. DENİZ İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN/BASIN İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN
 9. İŞ VERENLERİN DİKKATİ NE .4857. 32.MADDESİ GEREĞİ HAZİRAN AYINDAKİ İŞÇİ MAAŞLARININ BANKA YOLU İLE
 10. YILLIK İZİNDE ÖNEMLİ AYRINTILAR
 11. Avusturya Modeli Kıdem Tazminatı Dönüşümü Bizim Sorunumuza Çözüm Olabilir mi?
 12. İSTEĞE BAĞLI ÖDEYENİN YETİM MAAŞI KESİLMEZ AMA….
 13. İşyeri Devir ve Değişikliklerinde İşçinin Kıdem Tazminatı Ne Olur?
 14. YILLIK İZİN KURULU NEDİR?
 15. EMEKLİLİK PLANLAMANIZI SON GÜNLERE BIRAKMAYIN
 16. İŞ KANUNU İLE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARA VERİLEN CEVAPLAR.VE 6098 SY TBK.440.MADDE. CE
 17. İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN SÜRELERİ
 18. DOĞUM İZNİ SONRASI KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA VE ÜCRETLERİN BANKAYA YATIRILMASI İLE İ
 19. YÜK ASANSÖRÜNDE ÇALIŞANIN KAFASININ KOPMASINA İHMAL Mİ KUSUR MU NEDEN OLDU?
 20. İŞ HUKUKU KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARDAN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.
 21. Zamanında Ödenmeyen Kıdem Tazminatımı Hakkında Önemli Noktalar
 22. STAJYERLİK/ÇIRAKLIK İŞE GİRİŞİ İLK SİGORTALILIKTA BAŞLANGIÇ SAYILIR (*)
 23. KİRALIK İŞÇİNİN KAYIP HAKLARI VAR MI?
 24. SORULARLA KİRALIK İŞÇİ-3
 25. ALMANYA VE TÜRKİYE’NİN MALULLÜK ORANLARI FARKLI
 26. SOSYAL GÜVENLİK HAFTASINDA HALKIN VE ÇALIŞANLARIN BEKLENTİLERİ
 27. İşçiye 161, gazeteciye 2.651 TL cezası var
 28. 4-B, 10 YIL ERKEN EMEKLİ EDER
 29. GERİYE DÖNÜK BAĞ-KUR BORÇLANAMAZSINIZ
 30. EKİM 2008’DEN İTİBAREN İSTEĞE BAĞLI SSK KALKTI
 31. KİMLERDE DOĞUM BORÇLANMASI EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKER?
 32. DOĞUM BORÇLANMASINDA BÜYÜK GELİŞME
 33. İŞ KAZALARINDA %10 ALTINA GELİR BAĞLANMAZ
 34. Yurtdışından malulen emekli olan Türkiye’den de emekli olabilir
 35. EMEKLİYE 1300 TLDEDİLER 1060 TL ALIYORUM…
 36. Günsüz işe girişlerde ne yapmalı?
 37. 18 yaş öncesi sigorta girişi emeklilik hesabında geçerli mi?
 38. TARIM SSK ESKİLER İÇİN DEVAM EDİYOR
 39. GELİN EKMEK BEKLİYOR…
 40. ALT İŞVEREN ÇALIŞTIRAN FİRMALARI HANGİ RİSKLER BEKLİYOR?
 41. GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİ ŞİRKETİNİZİN KABUSU OLMASIN!
 42. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ DESTEĞİ İLE HANGİ RİSKLERİNİZİ ÖNLEYEBİLİRSİNİZ?
 43. 31 AĞUSTOS, CUMARTESİ TATİL SAYILIR MI VE FAZLA MESAİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?
 44. ALT İŞVEREN DENETİMİ VE ASIL İŞVERENLERE AÇILACAK DAVALAR
 45. 5 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ MAAŞ ÖDEMELERİNİ BANKA PTT VE FİNANS KURUMLARI ÜZERİNDEN YAPACA
 46. 29 YAŞ ALTI GENÇLERE VERGİ MUAFİYETİ ve BASİT USUL MÜKELLEFLERE 8,000,00.-TL ALTI KAZANÇ İSTİSNASI
 47. 25 YAŞ ALTI GENÇLERE GSS AFFI UYGULAMASI
 48. ADANA SGK NEREYE GİDİYOR
 49. 6704 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ
 50. 4857 SAYILI İŞ KANUNU 24.25.26. VE 5510 SAYILI KANUNUN 4.MADDELERİ KAPSAMINDA OKURLARIMIZIN SORULARI
 51. SORULARLA KİRALIK İŞÇİ-2
 52. FACEBOOK, ÇALIŞANI İŞİNDEN EDER Mİ?
 53. İşverenlere Gün Doğdu, Kiralık İşçi Uygulaması Başladı
 54. SORULARLA KİRALIK İŞÇİ-1
 55. 20/05/2016 İTİBAREN İŞ KANUNA TABİ İŞYERLERİNE ZAMLI İPC YÜRÜRLÜĞE GİRDİ/İŞ HUKUKUNDA YENİ DÜZENLEME
 56. 4857 SAYILI İŞ KAN 6.MADDESİ.HAFTADA 30 SAAT ÇALIŞAN KISMİ SURELİ ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İHBAR KIDEM GİBİ
 57. Yurtdışı İkameti Kimleri GSS Borcundan Kurtaracak?
 58. İSMMMO SEÇİM TELAŞI KAZAN KAYNATIYOR
 59. YAZ GELDİ, YILLIK İZİNLERİMİZİ NASIL KULLANACAĞIZ?
 60. GENÇ İŞÇİ KURALSIZ ÇALIŞTIRILAMAZ
 61. 5510 SAYILI KANUN KAPSAMIN DA OKURLARIMIZDAN GELEN SORULARIN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.
 62. YILLIK İZİNDE EZBER BOZAN UYGULAMA BAŞLIYOR İDARİ PARA CEZASI YUMUŞUYOR
 63. Yurt dışı borçlanması yapan çalışabilir, SGK aylık kesemez
 64. Hangi Hallerde Kıdem Tazminatı Alabilirsiniz?
 65. SOSYAL GÜVENLİK HAFTASINDA SGK ÇALIŞANLARININ HAKLARININ VERİLMESİ İÇİN ADIM ADINIZ
 66. OKURLARIMIZ DAN GELEN SORULARIN BİR KISMININ CEVAPLARIDIR.
 67. İşveren vekili iş güvencesinden faydalanamaz
 68. SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDENMEMESİNİN GETİRDİĞİ SORULAR ?
 69. MADEN İŞÇİLERİ İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER
 70. Memurluğa Atanan Askeri Personelin Derece-Kademe Hakları Nasıl Uygulanmalı?
 71. ENGELLİ EMEKLİLİĞİNDE İKİLEM NE ZAMAN SONA ERECEK
 72. MADEN İŞÇİLERİ İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER
 73. BES’te gözünüzü dört açın
 74. Devletin ağzı da kulağı da yok, yazılı başvuru yapın
 75. 5510 SAYILI KANUNUN 37. MADDESİ VE S G M.DA ÖLÜM SİGORTASI KOLUNDA SAĞLANAN YARDIMLARIN DAN NE KADAR
 76. DİKKAT KELİMESİ İŞ KAZALARINI AZALTIR
 77. AYLIKLARIN 2000 ÖNCESİ VE SONRASI GÜNLER DAĞILIMINA GÖRE AZALMA TABLOSU
 78. BAŞLANGIÇ TESPİT DAVALARI İLE AYLIĞA HAK KAZANMA DAVALARINI BİRLİKTE AÇTIRMAYIN
 79. EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERİN SORULARI
 80. 4857.SY./25/2. İŞ.S. VE 1457 SY. 14. MADDELERİ KAPSAMINDA SORULAN SORULARA CEVABEN ÇALIŞMAMIZ.
 81. ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞMA EKONOMİSİ KAPATILSIN MEZUNLARI MAĞDUR EDİLMESİN
 82. İşçilikten Memurluğa Geçenlerin İkramiye Sorununda Yargı Kararını Verdi
 83. ÇALIŞAN ANNELERİN ALTERNATİF EMEKLİ OLMA STATÜLER-6
 84. Gurbetçi emekli önce Nüfus Müdürlüğü’ne uğramalı
 85. İŞ KAZASI GÜNÜ SİGORTA BAŞLAR MI?
 86. ÜCRETSİZ İZİN YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMAYLA ANNELERE SAĞLANAN YENİ HAKLAR-7
 87. 4857 İŞ KANUNUN 38.MADDESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞÇİ KADROSUNDAKİ ÇALIŞANIN ÜCRET KESME CEZASI DURUMU.
 88. 4857. SY.74 MAD.1475.SY.14.MAD.VE 5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNU 7.MADDELERİNE GÖRE ÇALIŞAN KADIN ÇALIŞ
 89. Geç yaşta sigortalı olan Bağkur’dan erken emekli olur
 90. Anayasa Mahkemesi’nden SSK Emeklisi Memurlarla İlgili Önemli Karar
 91. AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNENİN EMEKLİLİK KOŞULLARI VE DOĞUM BORÇLANMASI -5
 92. ENGELLİ ANNELERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI-4
 93. Emekli aylıklarına siz izin verirseniz banka el koyabilir
 94. Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak.
 95. Memurun Kıdem Süresi ile Hizmet Süresi Neden Farklıdır?
 96. DEVLET MEMURU ANNELERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI-3
 97. BAĞ-KUR'lu ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-2
 98. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 53. MADDESİ VE 6704 SAYILI TORBA YASANIN 56.MADDELERİN DE YILLIK ÜCRETLİ İZİN
 99. 1 Mayıs’ta çalışana fazla mesaisini verin
 100. Maliye’yi 30 gün içinde dava eden, erken emekli olur