Formu doğru doldur maaşın yüzde 5 artsın

EMEKLİ olacak kişiler SGK’ya başvururken “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi” doldurup imzalarlar ve emekli aylığı talep ederler. O form doldurulurken bilinçli olursak bize bağlanacak emekli aylığı yüzde 5 daha fazla olur. Emekli aylığının basit hesabı; yıllar boyunca ayda ortalama kazancınız ne kadar ve bunun yüzde kaçı sizin emekli aylığınız olacak sorusunun cevabıdır.

İlgili formda “Bakmakla yükümlü olduğunuz kimse var mı?” sorusunun cevabına “evet” derseniz aylık bağlama oranınız alt sınıra göre yüzde 5 daha yukarıda olur.

İlgili maddede şöyle denilmektedir:

“Bu Kanun’a göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için 82’inci maddeye göre tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait Ocak ayı itibariyle 29’uncu maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın yüzde 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa yüzde 40’ından az olamaz. Hak sahibi kimselerin aylıkları;

hak sahibi bir kişi ise bu fıkraya göre hesaplanan alt sınır aylığının yüzde 80’inden, hak sahibi iki kişi ise yüzde 90’ından az olamaz. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmı aylıklar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.”

Kimlere bakmakla yükümlüyüz?

Devamını oku...

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prime Esas Kazançların 2016 Yılında Rakamlarla En Az ve En Fazla Tutarl

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prime Esas Kazançların 2016 Yılında Rakamlarla En Az ve En Fazla Tutarları Nelerdir?

 

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinde genel sağlık sigortalısı sayılanlar düzenlenmiş olup 01/01/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmiştir.

Herhangi bir sosyal güvencesi 4c - 4a- 4b (Emekli Sandığı – Ssk – Bağ-kur) olmayan kişilerin sağlıktan yararlanabilmesi için 5510 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı tescil edilmekte olup, anılan kapsamda tescil edilen bu kişilerin tescil tarihinden itibaren yerleşim yerlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.

Gelir tespitinde aynı hanedeki aile esas alınmaktadır. Adres Kayıt Sisteminde yer alan adres bilgilerine göre aynı hane içinde yaşayan, MERNİS kayıtlarında yer alan ve aynı hanede yaşamayan öğrenim nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan çocuklardan 25 yaşını doldurmayanlar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilmektedir.

Kanunun 60 ıncı maddesine göre genel sağlık sigortalılarının prime esas günlük ve aylık kazançlarına göre ödeyecekleri prim tutarına yer verilmiştir.

Devamını oku...

İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN EMEKLİ OLUNUR MU?

İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN EMEKLİ OLUNUR MU?

2015 Yılının Ocak ayında iş akdim fesih edildi.Buna karşı açtığım davayla işe iademe karar verildi.Bu kararı da yargıtay onadı.İşverende işbaşı yaptırmadı.Boşta geçen 4 aylık süre ve işbaşı yaptığımdan dolayı tazminatımda ödendi.

SGK Emekli olmak için aradığı yaş,sigortalılık süresi ve günü doldurdum.

Davam sürerken emekli şartlarım olmasına rağmen emekliliğe müracaat etmedim.Bunun nedeni net olarak bilgi alamadım.Bu durumda olanlar nasıl bir yol izlemesi gerekir?İsmi Saklı

Devamını oku...

TRAFİK SİGORTASI, KASKO KAZA HALİNDE YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ KARARLARINA GÖRE TÜKETİCİ - TİCARET M

TRAFİK SİGORTASI, KASKO KAZA HALİNDE YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ KARARLARINA GÖRE TÜKETİCİ - TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU HALLER

Devamını oku...

Uzman Erbaşların Ek Gösterge Sorunu Bu Defa Çözüldü

Bu sitede (www.alitezel.com) yayımlanan 10.06.2015 tarihli yazımızda "Uzman Erbaşlara Ek Gösterge Hakkı mı Şakası mı?" başlıklı yazımızda bizce eksik olan gösterge tablolarındaki noksanlığı vurgulayarak getirilen bir hakkın kadüklüğünü vurgulamıştık.

 

UZMAN ERBAŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

Devamını oku...

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN EMEKLİ SGK PRİM ÖDER EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ OLMAZ

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN EMEKLİ SGK PRİM ÖDER EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ OLMAZ

Okurumuz Necati Bey soruyor,

2000 yılında emekli oldum,16 yıldır çalışıyorum.65 yaşına az bir yılım kaldım.Kurumsal işyeri olduğundan 65 yaşından sonra çalışma hayatını sonlandıracağım.

Çalıştığım işyeri 2000 yılında emekli olduğum dönem tüm yasal haklarımı ve bakiye yıllık izinlerim olmak üzere ödeyerek hesaplarımı tasfiye etti.

Emekli olduğum dönem ve sonrasına ait haklarım şu anda saklı olarak devam ediyor.16 yıl boyunca ödediğim SGDP ne oldu?Bunların bana faydası olur mu?Emekli Necati.

Devamını oku...

Mirası reddedenler yetim aylığı alabilir mi?

Vefat eden yakınlarının mirasını reddeden kişiler, Miras Hukuku çerçevesinde mirasçılık sıfatından sıyrılır. Ancak Sosyal Güvenlik Hukuku’na göre mirasçı olarak hak sahipliğinden vazgeçmek zorunda değildir.

Bu nedenle de geride kalanlara hem dul-yetim aylığı hem de ikramiye (veya kıdem tazminatı) ödenir. Ayrıca ikramiyeler mirasa da (terekeye) dahil edilemez.

VEFAT EDENİN AYLIĞINA HACİZ KONULMAZ

Devamını oku...

6552 ÖNCESİ DAVALAR-KÜÇÜK BİR SUPRİZ-GEÇ DAVA AÇANLAR-BAŞVURU TARİHİNDEKİ PRİMDEN BORÇLANMA HAKKINI

Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 2015/6508 E.  ,  2015/16229 K. VE 08.10.2015 Tarihli kararına konu olayda 5510 sayılı Kanunun 41/1-b hükmünde Kurumun borçlanma tahakkuku için 3 aylık süresinin bulunduğu, bu  sürenin esas alınarak başvuru ret tarihinden itibaren üç ay içinde dava açılmamış olması halinde  borçlanma bedelinin artık başvuru tarihi değil dava tarihi itibariyle alınması  gereken prim üzerinden belirlenmesi gerekmektedir.

Uygulamada ret kararından 6 ay 1 yıl ,1,5 yıl gibi süreler geçtikten sonra davalar açıldığı görülmektedir.

Devamını oku...

GENÇLER İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASINA PANSUMAN YAPILIYOR KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİ İÇİN DÜZENLEME

GENÇLER İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASINA PANSUMAN YAPILIYOR KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİ İÇİN DÜZENLEME YOK

6663 sayılı Torba Yasa ile yapılan düzenlemeyle birlikte;

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Devamını oku...

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN HANGİ ESASA GÖRE ÖDENİR

YARIM  ÇALIŞMA  ÖDENEĞİ   İŞSİZLİK  SİGORTASI   FONUNDAN  HANGİ  ESASA  GÖRE  ÖDENİR

6663 Sayılı Torba Kanunla yeni düzenlemeye yer verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunun 74.Maddesine yapılan düzenleme ile birlikte aşağıdaki şekli alacaktır.

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.

“Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır.”

Yeni düzenleme ile birlikte;

Devamını oku...

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU İŞ MAHKEMELERİNDE KARŞI TEMYİZ HAKKI TANIYOR

Aşağıda sunulan ibareler Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.09.2015 tarih ve E.2015/2484, K.2015/2216 sayılı kararından alınmıştır.

İş Mahkemelerinde süresinde temyiz etmeyen tarafa temyiz hakkı tanınmamaktaydı, süresinde temyiz dilekçesi veren tarafın temyiz dilekçesi karşı yana tebliğ edilince diğer mahkemelerde tanınmış olan bu hakkın yani temyiz etmeyen tarafa temyiz hakkı verilmesine katılma yolu ile temyiz deniliyor, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu aşağıda sıralanan kararları ile karşı temyiz hakkını tanımış bulunuyor.

Ancak Hukuk Genel Kurulu Kararının söz konusu olabilmesi için Direnme kararlarının olması gerekir. Direnme kararı bulunmayan dosyalarda Yargıtay Dairelerinin eski uygulamalarını sürdürmeleri mümkün olduğundan katılma yolu ile temyizi yok farz ederek süresinde temyiz etmek hukukta güvenlik sağlayacaktır.

Karardan alıntı

Devamını oku...

Memurların Otuz Yıldan Fazla İkramiye Hakkında Dava Açma Süresine Dikkat

2015 yılı öncesinde memuriyetten 31 yıl ve daha fazla hizmetle emekli olanlara Anayasa Mahkemesinin iptal kararı nedeniyle açılan fazladan ikramiye hakkı konusunda haber ve yorumlarımızı okurlarımızla sıcağı sıcağına paylaştık. Önerilerimizi dikkate alanlar dava açtı ve kazandı. Okurum Nurettin Erol da bu kapsamda olmasına rağmen sürece tam riayet edememiş ve soruyor:

Devamını oku...

İSTİHDAM YARATAN EMEKLİ İŞVERENİN DESTEKLEME PRİMİ ÖDEMESİ KALDIRILIYOR

İSTİHDAM  YARATAN EMEKLİ  İŞVERENİN  DESTEKLEME  PRİMİ  ÖDEMESİ  KALDIRILIYOR

2011 Yılından beri anlamsız bir uygulama olan SGDP işverenlerden alınmasına her zaman karşı çıkmıştım.

(4/b) sigortalıları yönünden SGDP ödenmiş süreler sigortalılık süresi sayılmamakta, primler toptan ödeme olarak iade edilmemekte ve hizmet birleştirilmesinde dikkate alınmamaktadır.

SGDP kimlerden kesilmez?

Devamını oku...

SGK 1992’den sonra ilk kez bu yıl kâra geçecek

BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı tarihi boyunca hep açık verdi. SSK 1992 yılına kadar hep fazla verdi. 1992 yılında ise Süleyman Demirel ve Turgut Özal’ın döneminde kadınlarda 50, erkeklerde 55 olan emeklilik yaşı kaldırıldı. Onun yerine emeklilik yaşı kadınlarda 38, erkeklerde 43’e çekildi. Bu sayede 2008 yılına kadar sosyal güvenlik açığı GSMH’nin yüzde 5’ine ulaştı. Ancak yapılan sosyal güvenlik reformu ile SGK’nin açığı GSMH’nin yüzde 1’ine kadar çekildi. Şimdi ise asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması ile prim gelirleri (teşvikleri de dikkate alırsak) yüzde 20 gibi artacak ve 2016 yılı sonunda SGK açık değil fazla veren bir SOSYAL güvenlik kurumu haline gelecek.

Devamını oku...

İŞTEN AYRILANLAR KAÇ GÜN SAĞLIKTAN YARARLANABİLİR?

İŞTEN AYRILANLAR KAÇ GÜN SAĞLIKTAN YARARLANABİLİR?

Olay Gazetesinde her pazartesi yazılarımla sizlere sosyal güvenlik konularında bilgiler aktarıyorum. Yazılarım iş hayatımda bana sıkça sorulan sorulardan oluşuyor.Bugünde sizlere SSK'lı olarak çalışan bir kişinin işten ayrıldıktan sonra kaç gün daha sağlık hizmetlerinden kendisinin ve aile fertlerinin yararlanacağı konusunu ve kadınların doğum izin süreleri, süt izinleri ve 2016 yılı doğum parası konularında bilgiler yazacağım.

Sağlık Yardımından Yararlanma Süresi;

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. İşşiz kalana da kıdem tazminatı ödenmeli
 2. İŞVEREN İŞÇİNİN İŞE İADE TAZMİNAT ÖDEMESİNİ FAZLA ÖDERSE GERİ ALMA İHTİMALİ YOKTUR
 3. Kamudaki Geçici Personelin 2016 Yılı Ücret Hakları ve Hesaplaması
 4. 2016 YILINDA ENGELLİ DE VERGİ DİLİMİNE TAKILIYOR NET GELİRİ DÜŞÜYOR
 5. TAVANDAN PRİM ÖDENENLER İÇİN 2015 SONUNDA MI EMEKLİ OLMAK İYİ OLDU? 2016 BAŞINDA MI EMEKİ OLMAK İYİ
 6. GÜNLÜK ÇALIŞAN EMEKTAR KADINLARIMIZ İÇİN OLMASI GEREKEN TEŞVİKLER YOLDA
 7. KIDEM TAZMİNATINDAN FAYDALANMAK HAKKETMEK VE HAK ETMEMEK DURUMLARI ÇALIŞAN ŞAHISLARIN DURUMLARINA GÖ
 8. ASANSÖR FACİASI 3 İŞÇİNİN CANINI ALDI
 9. ÖZEL HASTANELER YOKSUL VATANDAŞA BAKACAK
 10. İŞVERENLERİN 100 LİRALIK SİGORTA PRİMİ HAZİNECE KARŞILANACAK.
 11. Akademisyenler ve Yargı Mensuplarının Güncel Emekli Aylıkları
 12. ACİL MÜDAHALEDE HANGİ HASTANE OLURSA OLSUN PARA İSTEYEMEZ
 13. Engellilerin muhtaçlık kriteri değişmeli
 14. ANLAŞMALI BOŞANMA DA 2011/58 SAYILI GENELGE TAAHHÜTNAME YER VERİLMİŞTİR
 15. 5 milyon gencin gözü torba yasada
 16. ANLAŞMALI BOŞANMA SÜRECİNDE ÇÖZÜM DENETİM Mİ OLMALI?
 17. SOSYAL GÜVENLİK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEMEYEN BİR KISIM İHTİLAFLARIN LİSTESİ
 18. İş güvenliği hizmetini esnaf verebilir mi?
 19. 549 TL geliri olana sağlık yardımları bedava
 20. TOPLU PİRİM ÖDEYEREK GÜN KAZANILMIYOR?ANCAK DOĞUM BORÇLANMALAR HARİÇ?
 21. ALMANYA DA ÇALIŞAN YURTTAŞLARIMIZIN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI NELERDİR VE NASIL SAĞLANIR?
 22. HER SİGORTALI ÇALIŞANIN BİLMESİ GEREKEN HAYATİ KONULAR.SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI?
 23. Tüm Asker ve Polislerin 2016 Yılı Emekli Aylık ve İkramiyeleri
 24. KURALSIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA HAYATTAN BİR GENCİ ALDI
 25. 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN EV HİZMETLİSİNİN PRİM ÖDEMESİ %30 ZAMLANDI
 26. TEKNİK DİREKTÖR-ANTRENÖR-ANTRENÖR YARDIMCISI-MENAJER-MASÖR VE MALZEMECİ İŞ KANUNUNA TABİ OLMASI
 27. ASGARİ ÜCRET VE BUNA ENDEKSLİ OLARAK ÖDENECEK PRİMLERDE MEYDANA GELEN ARTIŞLAR.
 28. OKUR SORULARINA CEVAPLAR (Vekil Öğretmenlik Kimlere İlaç Olacak? - Yurtdışı Borçlanması Hangi Durum
 29. KANUNSUZ SURİYELİ ÇALIŞIRSA İDARİ PARA CEZALARI CAN YAKACAKTIR
 30. İHTİRAZİ KAYIT İŞÇİYE HAK KAZANDIRIR
 31. GÜNCELLENEN SİGORTALI HİZMET BELGESİNDE İŞTEN AYRILIŞ NEDENLERİ KARMAŞASI GÜNDEM YARATTI
 32. SOSYAL TEHLİKEYE KARŞI ÖLÜM SİGORTASI
 33. 2016 ÇALIŞMA HAYATINDA NELER DEĞİŞTİ
 34. İşsizlik Sigortasında Başvurularında Büyük Artış – Güle Güle Remzi Evren
 35. 2016 YILINDA SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ DE ZAMLANDI
 36. BASIN İŞ KOLUNDA MATBAA ÇALIŞANI YIPRANMALI EMEKLİ OLUR
 37. Memurlar 2016 Yılında Borçlanma İçin Kaç TL Ödeyecek?
 38. ÇOCUK YETİŞTİRME SÜRELERİ ALMANYA DA EMEKLİLİĞE SAYILIR
 39. 6656 Sayılı Son Torba Kanunun Getirdikleri
 40. ANLAŞMALI BOŞANANLAR SGK KURTULMA YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİYOR
 41. 2016 YILI BORDRO ESAS PARAMETRELER NETLEŞİYOR
 42. Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prime Esas Kazançların 2016 Yılında Rakamlarla En Az ve En Fazla Tutarl
 43. 2016 Yılında Çalışanın Maaşındaki Vergi Oranı Artmaya Devam Ediyor
 44. SON YASAL DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERİN MAAŞ / TAZMİNATLARI GÖSTERGEYE BAĞLANDI
 45. BENDE BU KİTAPLARDAN İSTERİM DİYENLER- SOSYAL GÜVENLİK-İTHAF- YILIN SORUSU VE CEVAP ARAYIŞI
 46. KONUT KAPICILARININ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETLİYİ GEÇTİ
 47. KİMLER MALUL SAYILIR VE MALUL SAYILAN HALLER VE ŞARTLARI NELERDİR?
 48. DEĞERLİ OKURLARIMIZ VE ÇALIŞANLARIMIZIN DİKKATİNE EMEKLİ OLMADAN ÖNCE İŞİN EHLİ OLAN.UZMAN BİRİNE
 49. SİGORTA VE BAĞ KURLULARLA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR
 50. 30 Haziran’a kadar borç olsa bile sağlıktan faydalanılır mı ?
 51. BAĞ-KUR (4-b) PRİMLERİNE TEŞVİK YOK MU?
 52. SGK çalışanları üvey değil as olmalı
 53. Asgari ücrette kazanan yine devlet
 54. 18 yaşından büyük kızlar sağlık yardımı almıyor mu?
 55. SGK’da kaç gün sağlık hizmeti alırsınız
 56. Çeyiz yardımı yeni değil ki…
 57. 2016 Yılında Uygulanacak Asgari ve Azami Ücret Miktarları.
 58. ASGARİ ÜCRET ARTIŞI KIDEM TAZMİNATINI ETKİLEDİ
 59. Emekli Memurlar ile Dul ve Yetimlerinin Yeni Taban Aylıkları Ne Oldu?
 60. ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINA % 37,08 ZAM GELDİ
 61. 2016 YILI İÇİN KIDEM TAZMİNATI AİLE YARDIMI VE ÇOCUK PARALARI
 62. Memurların Enflasyon Farkında Aslında Ne Oldu?
 63. 2016 YILI EMEKLİ İÇİN YÜZ LİRA SEYYANEN ZAM VAR,İLERLEYEN YILLAR İÇİN BELLİ DEĞİL
 64. ASGARİ ÜCRETLİ EKİM AYINDAN İTİBAREN 70 LİRA EKSİKLE 1230 LİRA MAAŞ ALACAK
 65. KAYITDIŞI ÇALIŞMAYIN PRİMLERİNİZE SAHİP ÇIKIN
 66. 2016 yılı Memur Harcırahları ve Gazi Maaşları Nasıl Olacak?
 67. ASGARİ ÜCRETİ ÖDEMEYEN İŞVERENE İDARİ PARA CEZASI KESİLİR
 68. YENİ ASGARİ ÜCRETİN KABUL ŞEKLİ VE OLUMSUZLUKLAR NELER-NASIL GİDERİLİR ?
 69. Çalışanların 2016 Yılında Alacakları Asgari Geçim İndirimi ve Ödeyebilecekleri Borçlanma Bedelleri B
 70. ŞÜKRÜ KIZILOT HOCAMIZ YAZMAYALI BİR YILI AŞTI
 71. HİZMET BORÇLANMASIN DA SON İKİ GÜN
 72. 2016 YILINDA %5,58 ARTIŞ ORANLI İPC İŞVERENLERİN CANINI YAKACAK
 73. Emekliye Üçlü Zam Müjdesi mi? Emeklinin Eşeğine El Koy Semerini Geri Ver Sevinsin Hikâyesi mi?
 74. İŞVEREN AVUKAT İŞGÖREN AVUKAT İÇİN YÖNETMELİK ŞARTLARINA UYACAK
 75. 2016 YILI BORDRO PARAMETRELERİ ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI/İDARİ PARA CEZALARI DA %5,58 ZAMLANIYOR
 76. EMEKLİ OLMALIMIYIM? ÇALIŞMAMA RAĞMEN NEDEN İKİ KEZ EMEKLİYMİŞİM GİBİ HESAP YAPILIR ? VERİLER DOĞRU M
 77. Memurların Görev ve Yer Değişikliklerinde Yeni Maaşı Hangi Tarihten Başlar?
 78. YENİ SGK BAŞKANIMIZDAN BEKLENTİMİZ ATEŞ ÇEMBERİNDE GÖREV YAPAN MEMURLARA SAHİPLENİLMESİ/TERÖRÜN YOĞU
 79. 2016 YILINDA 16 LİRA BORCU OLAN BAĞ-KUR'LU EMEKLİ OLACAK/ KAMU GÖREVLİLERİNE %6,8 ORANINDA ZAMLARDA
 80. MALÜLEN EMEKLİ OLAN İŞYERİ AÇABİLİR Mi?
 81. Biat Etmeyen Memura Güle Güle - Aksiyon Dergisi
 82. Değişikliğin amacı tasfiye - Aksiyon Dergisi
 83. Polisler Ek Gösterge ve Tazminat Artışında Aradığını Bulacak mı?
 84. BİLİNÇSİZ BORÇLANMA DEĞİL AKILCI BORÇLANMAYA DANIŞIN DERİM
 85. ASGARİ ÜCRETTEN EMEKLİ MAAŞI BAĞLANACAKLAR 100 LİRADAN VAZGEÇMELİ Mİ? KIDEM TAZMİNATI ARTAR DİYEREK
 86. Memurun İş Güvencesi Konusunda Ne Yapılmak İsteniyor?
 87. 250 DÜKKAN ANKARA DA KÜL OLDU SGK ERTELEME GELİR Mİ?
 88. İŞ VEREN İLE ÇALIŞAN İLİŞKİSİ NASIL OLMALIDIR?
 89. DUL EŞ HEM EMEKLİ MAAŞI HEM DE ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİR Mİ?
 90. BİRDEN ÇOK SİCİL NUMARASI OLANLAR BİRLEŞTİRME TALEBİNDE BULUNMALI
 91. İşveren tazminatsız çıkış yapma hakkına sahip midir çalışan bu durumda neler yapmalıdır ?
 92. İDARECİ NASIL OLMALIDIR VE NELERE DİKKAT ETMELİDİR
 93. Aralık’ta müracaat et 200 lira fazla maaş al
 94. SON YILLARIN GÖZDESİ (AGİ) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
 95. STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI EMEKLİLİK HESABINDA SAYILMAZ
 96. ENGELLİLER YAŞ ŞARTI OLMADAN EMEKLİ OLURLAR
 97. SGK’da kayıtdışı istihdamın önlenmesi
 98. SGK’dan çalışanlara yeni kolaylık
 99. Rapor Alan Memurun Maaş Kaybı Nasıl Hesaplanır?
 100. ASGARİ ÜCRETTE OLASI BİR TABLO 1400 TL/ BRÜT OLUR MU?