28.08.2017-Kamu Çalışanlarına 2018-2019 yılları İçin Verilen Mali ve Sosyal Haklar

2018 ve 2019 yıllarında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin toplu sözleşme akdedilmiş ve Resmi Gazetede de yayımlanmış bulunuyor.

Bahse konu sözleşme zamlar bakımından hayal kırıklığı meydana getirmiş ve bu yönüyle kamuoyunda yaygın şekilde tartışılmıştı.

Zamlar Üzdü

2018 yılı ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısında yüzde 3,5 ve 2019 yılı ilk yarısında yüzde 4 ikinci yarısında yüzde 5 oranında uygulanacak zam enflasyon artışlarının altında kalırsa fark tutarında ayrıca artırılacak.

Bu durumda “Zammın ne önemi var, zaten enflasyon yüksek çıkacak, dolayısıyla da aradaki fark enflasyon farkı olarak alınacak” diye düşünülebilir. Ama bu doğru olur mu? Elbette hayır, zira enflasyon zammının alınacağı tarihe kadar olan kayıpların telafisi söz konusu olmuyor. O nedenle aslolan çıkacak enflasyondan fazla zam alabilmek.

Açıklanan enflasyon rakamlarının da yaşanan enflasyona göre gerçek dışı olduğunu, ülke büyümesinden çalışana hiç pay ayrılmadığını göz önüne alırsak ve kamu görevlileri için çıkan tabloyu tek kelime ile ifade edecek olursak "Fiyasko" demeliyiz.

Bayram İkramiyesi Sadece Çene Yordu

Asıl önemli olan kısmı bu oransal artışlar ve dini bayramlarda birer maaş ikramiye beklentisi idi. Maalesef bu iki beklenti de karşılanmadı, zam oranları oldukça düşük gerçekleşirken ikramiyenin ise lafı bile olmadı.

Bunlar olmayınca da çam sakızı çoban armağanı türünden değişikliler de yapılmadı değil.

Çam Sakızı Çoban Armağanları

Örnek olarak kamuda görevli avukatlara ödenecek vekâlet ücretinde artış var. Buna göre ödenecek vekâlet ücretinin yıllık tutarının sınırı olarak hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü, avukatlar için (15.000) gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katı tutarında bir tutar uygulanıyordu. 2018 ve 2019 yılları için bu sınır 20.000 gösterge rakamı olarak uygulanacak.

KİT’lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları özel hizmet tazminatı oranlarına daha önce 10 puan olarak yapılan ilave 20 puana çıkarılıyor. Bu artış da yaklaşık 100 TL’ye tekabül ediyor.

Şef kadrolarında bulunanların özel hizmet tazminatlarına eklenen 7 puan da 10 puana çıkartılıyor. Bu artış da yaklaşık 30,50 TL’ye tekabül ediyor.

Aile yardımı değişiklik bildirimlerini zamanında yapmayan memurlar 15.01.2018’den öncesine taşmamak koşuluyla sonradan bildirim yaparak öncesi içinde yararlanabilecek.

Tabiplerin ek ödeme oranlarına 12 puan ilave edilecek. Bu da yaklaşık 120 TL’ye tekabül ediyor.

Çocuk için verilen aile yardımı ödenekleri yüzde 40 ve üzeri engelli çocuklar için yüzde 50 zamlı olarak ödenecek. Bu da bir engelli çocuk için ayda yaklaşık 26,70 TL artış demek olacak.

Avukatlara yol tazminatı verilecek.

Sözleşmeli, personel hizmet süresi hesabında “kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi” değil, “kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi” esas alınacak.

Biyologlara da kimyagerlerin yararlandığı 3 puanlık ek özel hizmet tazminatı verilecek. Açık çalışma mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına katılanlara da ödenecek.

Helal Gıda sertifikalı ürünler kullanılmasına ihtimam gösterilecek.

Aylıksız Hac İzni

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye aylıksız ücretsiz izinli sayılacaklar.

Son Söz

Bu bakımdan İktidar partisini savunanların bile sus pus olduğu bu sözleşme elbette yürekleri sızlattı. Aslında verilen zamlar da “Büyük devlet” olmanın adabına uygun olmalıydı. Ne var ki verilen zamlar “Büyük Devletimize” yakışmadı.