18.05.2018-İŞVERENLERİN DENETİM İPC ÇARE ÖNERİMİZ MECLİS YASA OLARAK GELDİ YETERLİ Mİ?

İŞVERENLERİN DENETİM İPC ÇARE ÖNERİMİZ MECLİS YASA OLARAK GELDİ YETERLİ Mİ?

Geçen hafta basına yansıyan bir haber dikkatimi çekti.

TİSK Başkanın İsteği…

Önen, özetle şunları söyledi:

Önen, yasal düzenlemelerle işletme gerçekleri arasında uçurumun giderek büyüdüğünü belirtti. Bu noktada “işletme odaklı yeni bir yaklaşım” beklediklerini kaydeden Önen, “Kayıtlı ve toplu iş sözleşmeli işletmeler için, daha az bürokrasi, daha nitelikli danışma seçenekleri, rehberlik yaklaşımı güçlendirilmiş denetim ve farklılaştırılmış teşvik uygulamaları bekliyoruz” dedi.

Başkanının bu konuda beklentilerine bir çok yazılarımızda dile getirmiştik.

Devamını oku...

17.05.2018-YILLIK İZİN DE İDARİ PARA CEZASI

YILLIK İZİN DE İDARİ PARA CEZASI

4857 Sayılı İş Kanununa tabi olanlar için 53'üncü madde ile;

''Madde 53 - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.''

Burada işyerinde işe başladığı günden itibaren ifadesinden yola çıktığımızda SGK 4/1-a statüsünde sigortalı olduğu gün fiilen çalışmaya başladığı tarihtir.

a.)İşçi Mehmet sözleşmeyi 01/02/2018 imzalamış,

b.)İşe giriş bildirgesi 01/03/2018 günü yapılmış,

c.)05.01.2018 tarihinde fiilen çalışmaya başlamıştır.

Devamını oku...

16.05.2018-RAMAZAN AYINDA İŞVERENLER ÇALIŞANLARINA CÖMERT DAVRANIRKEN CEZALANDIRILMAYIN

RAMAZAN AYINDA İŞVERENLER ÇALIŞANLARINA CÖMERT DAVRANIRKEN CEZALANDIRILMAYIN

Rahmet ve mağfiret ayı olan ramazan da işverenler çalışanlarına karşı şefkatli ve cömert  davranırlar.Bazı işyerleri toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince ramazanda oruç tutan ve tutmayan ayrımı yapmadan toplu olarak belirlenen oranlarda çalışanlarına ramazan erzakı /alışveriş yapmalarını sağlayacak nakit çekler dağıtılır.

Bu  süreçte İnsan Kaynakları ve Muhasebe yetkililerinin kafası karışır.

Yılda bir defa yapılan bu erzak yardımları karşısında Vergi ve SGK açısından nasıl işlem yapılması gerekir.

İşverenler Ramazan Ayında Çalışanlarına İftar Yemeği Çıkarması Durumunda:

Devamını oku...

15.05.2018-YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ 81 LİRA SAĞLIK YARDIMI ALIR

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ 81 LİRA SAĞLIK YARDIMI ALIR

Yabancı öğrencilere çalışma izni ve GSS Üç ay beklemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmak ne demek?

Çalışma izninin basitleştirilmesi yönünde çalışmalar olumludur.Bu yönde adım atılması yasal düzenlemeye gidilmesi de anlamlı olacaktır.Böylece kayıtdışı çalışam önlendiği gibi,teşvikte alınacaktır.

Yabancı öğrenciler için 3 aylık GSS bekletme söz konusu şimdilik değil,bu konuda 5510 sayılı SS ve GSS Kanununda düzenlemelere yer verilmiştir.

5510 sayılı Kanunun ilk yıllarında GSS öğrenci ayrımı olmadan;

Devamını oku...

14.05.2018-SOMA MADEN FACİASI SONRASI DÜZENLEMELERE KATKI SUNDUK

SOMA MADEN FACİASI SONRASI DÜZENLEMELERE KATKI SUNDUK

4 Yıl önce Soma Maden Faciasında 301 Maden Emekçisi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Yaşanan facianın ardından derhal yasaların aksayan yönleri revize edilmeye çalışıldı.

Başta Maden Kanunu olmak üzere,Çalışma Hayatında Madencinin Sosyal Haklarını düzenleyen 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu,4857 sayılı İş Kanunda madenci leh,ne düzenlemelere yer verildi.

Devamını oku...

11.05.2018-ENGELLİNİN ÜÇ SORUNU

ENGELLİNİN ÜÇ SORUNU

EVDE BAKIM PARASINDA HANE HALKI GELİRİ

Anayasa ;

61 Madde’’ Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır’’.

Engellinin gelirinden ziyade hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere hizmet götürülüyor.Sosyal Devlet ilkesinde engelli fert olarak görünmesi gerekir.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

Burada şayet özel bakım evinde hizmet alması halinde 2018 yılı için 2.171 TL,evde bakılması halinde 1.085,5 TL. ödenir.

Devamını oku...

10.05.2018-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İKİ TEŞVİK KURALI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İKİ TEŞVİK KURALI

Bu hafta iş sağlığı ve güvenliği haftası olarak kutlanırken çeşitli sempozyumlar yapıldı.

Haliç Kongre Merkezinde Uluslar arası ve ulusal alanda konusunda uzman uygulayıcılar,akademisyenler , iş sağlığı ve güvenliğini anlatan stantlar kuruldu.

Konuyla ilgili güncel bildirimler ve sunumlar paydaşlarla paylaşıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ,İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Genel Müdürlüğü Çalışanları,İş Müfettişleri,SGK Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı yetkilileri,SGK Çalışanları ve Denetmenleri aktif görev alarak sahada yer aldılar.

Çeşitli sunumlar yapıldı.ÇSGB Bağlı çalışanların bildiri ve sunumlarda katkısı vardı.

Devamını oku...

09.05.2018-SGK HATALI İŞLEMİNİ YARGITAY BOZAR

SGK HATALI İŞLEMİNİ YARGITAY BOZAR

SGK çoğu zaman sıkıntılı durumlardan biri de emekli olurken borçlanmalar,sahte sigortalılık gibi sürelerde bağlanan emekli aylıklarının kesilmesi sonradan davalar ile tekrar bağlanması hem zaman kaybı hem de sigortalıların maaş kaybı anlamına geliyor.

Bunlar dava açılmadan çözülmesi için SGK çözüm yolu bulunması gerekir.

1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 5 yıl sigortalılık  900 gün borçlanmalar kabul ediliyor.

Aynı zaman da 1/10/2008 öncesi sigortalı sağlığından önce 900 güne yetecek kadar askerlik borçlanması yaparak,1/10/2008’den sonra vefat ederse bu borçlanma da sayılarak hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması gerekir.

Aşağıdaki örnek Yargıtay kararı da bu yöndedir.

Devamını oku...

08.05.2018-ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİLERİ DÖVİZ ARTIŞI NASIL ETKİLER


ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİLERİ DÖVİZ ARTIŞI NASIL ETKİLER

https://alitezel.com.tr/index.php?sid=yazi&id=8967 linki tıkladığınızda yazı detayımızda olası döviz artışları ile 2017 yılında asgari ücretli korunmuştur demişiz(*)yazımız içeriğinde o zaman işverenlerin içinde bulunduğu mali sıkıntı ile karşı karşıya olduklarına değinmiştim.

(*)(Yazımız içeriğinde,geriye dönük teşvikle birlikte,bir mali aftan bahsetmiştim.)

Ortaya çıkan baskın başkanlık seçimiyle birlikte,mali piyasalarda birden bire döviz de inanılmaz artışlar gözlemlenmeye başladı.

Kimi dövizdeki bu aşırı artışa sevinir iken,kimisi de bu işin ekonomik kötü gidişle birlikte yıkıntısına karşı bir takım düzenlemeleri bekliyor.

Döviz girdisi kısıtlı olan,oynak zeminde ekonomisi bulunan bizim gibi toplumlarda ,dövizdeki bu artışlar özellikle emek kesimi dediğimiz memur,işçi ve emekliyi etkiler,orta ölçekli sanayici,küçük esnafı batırır.(Emekli ve işçi için verilen zamlar erir gider)

Büyük sanayici ise hızla işçi çıkarır,istihdam da ve üretimde daralma yada küçülmeyi tercih eder,üretim esaslı yatırımı diğer ülkelere kaydırır,yabancı sermaye grupları ülkemizi tercih etmez.

2018 yılında doların olası 4 lira ve üstünde seyretmesi halinde emek kesimi (işçi/memur) ve emekli olanlar artan enflasyonun altında alacakları zamlarla sene başı reel gelirde düşüşle birlikte iç pazarda daralma başlar,ithalata bağlı diğer kalemlere petrol ve ona bağlı diğer ürünlere eklenecek zamlarla birlikte her ne kadar emekli 2000 TL ikramiye(2000/12=166,67 TL.)2018 yılı olası kümülatif olarak emekli artışları  %10 ila %13 arasında reel kayıpları kurtarmaz.

Bu durum karşısında iktidar cephesi için beklenti reel anlam da ,019 ve ilerleyen yıllarda seyyanen zamları arar durur.

Teşvikler hükümet tarafından son verilir,asgari ücret ödemesinden yapılan işçi ücretleri de reel düşüş sürer.

Fedekarlık ise çalışan kesim dediğimiz memur,işçi,emekliden beklenir.

Sıkı para ve maliye politikalarıyla birlikte önümüzü görelim derken üstü kapalı enflasyon,TL dolar karşısında değer kaybı,Faiz artışları çift haneli kayıpları da birlikte getirir.

Toplumsal birlikteliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde,tüm siyasi parti liderleri bu tabloları gözönüne alarak popülist söylemlerden hızla uzaklaşması gerekir.

Seçim kazanma uğruna da ülke kaynakları heba edilmemelidir.

Ülkemiz ciddi anlamda siyasi ve ekonomik arena da savaş veriyor.

Maliye Bakanlığı Hazineden kısıtlı yararlanılmasını, İşsizlik Sigortası fonun kullanılmasını istiyor.

Sigorta Esas Primlerin yüksek olması,teşvikler  ile kayıt dışı mücadele de devam ettirilmesi öngörülse de,çoklu teşvik uygulaması,kullanılmayan teşvikler ayrıca tartışılması gerekir.

İşverenler istihdam artırılmasına sıcak bakıyor,diğer taraftan yüksek işçilik prim oranları,ağır yaptırımlı İPC sıkıntısı yaşıyor.

(30/11/2017 tarihli yazımızda geriye dönük teşvik olacağını,vergi ve sigorta primleri alanında br af beklentisini de yazmış idik)

Ekonomik tablolar kötüye gitmesi durumunda;

Ø  Sağlık,Temel Gıda ve Barınma İhtiyaçları

Ø  Emekli aylıklarında öngörülen hedeflerdeki artış rakamları hazine tarafından karşılanmaz.

‘’Bana mı sordun işyeri açtın’’

Kim seçimde galip gelirse gelsin yatırımcılar için’’ Kamu Görevlilerine Şu Sözün Yasaklaması Gelmelidir’’

İşverenlere özellikle denetimlerde ‘’Bana mı sordun işyeri açtın’’ azarlamaları işverenleri çileden çıkarmaya yeter.

5 AYDA ASGARİ ÜCRET NET DÖVİZ KARŞISINDA DURUMU

AY

NET ASGARİ ÜCRET TL

DOLAR KARŞILIĞI$

OCAK 2018

1603 TL.

427$

ŞUBAT 2018

1603 TL.

422$

MART 2018

1603 TL.

406$

NİSAN 2018

1603 TL.

397$

MAYIS 2018

1603 TL.

377$

Not:%13 ila %15 yaklaşan bir değer kayıbı sözkonusu

Seçim çılgınlığına kurban vermeden önce Mali açıdan başta Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası Mayıs Haziran ve Temmuz aylarında istikrar tedbirlerini almazsa;

Dövizdeki dalgalanmalar ve ardından asgari ücrette ortaya çıkacak miktarsal azalımlar,geçim indeksi ve yoksulluk sınırı altında kalan ücretler sonucunda yoksulluk göstergeleri artar.

OYUNUN BOZULMASI GEREKİR

Ülkemize karşı oyun kurulmuş,siyasi,ekonomik anlamda tavır alan diğer ülkelerin tetiklediği döviz sevicileri  dar gelirliler üzerinde baskı aracı olarak döviz kullanarak Türk lirasına değer kaybı ile şok ekonomik sıkıntıları hedeflenir,işte bu aşama da tuzağa düşmeden döviz sevicilerinin ekmeğine yağ sürdürmeden milletçe tedbirler alınmalıdır.

Dövize talep yapılmamalı,döviz için talep kapılarına sınırlama getirilmeli,bunun yanında Borsa eski pozisyonu koruyacak tedbirler alınmalıdır,faizler ve gecelik repolar dizginlenmeli,piyasalara güven aşılanmalıdır.

Kim galip gelirse gelsin Temmuz ayında 5 Lira olan ezici döviz parametresi karşısında piyasalarda hızla iflaslar yaşanır,ekonomik göstergeler alt üst olur.

Burada ekonomi kurmayları ve iş çevreleri reel anlamda ücretlileri ezdirilmemesi adına karşılıklı fedakarlıklar yapılarak bu zorluklar aşılabilinir.

VEDAT İLKİ

 

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

07.05.2018-İTFAİYECİLER İÇİN 90 GÜN FİİLİ HİZMETİ ÇOK GÖRÜYORLAR

İTFAİYECİLER İÇİN 90 GÜN FİİLİ HİZMETİ ÇOK GÖRÜYORLAR

Şehit olan itfaiyeciler var.Ancak  60 gün fiili hizmetin yetersiz olduğunu haklarının 90 gün fiili hizmet olması gerektiğini her zaman dile getirmelerine rağmen maalesef  dikkate alınmamasından üzgünler itfaiye çalışanları.

Sultanahmet otelde çıkan yangında yaralı bir hayatları kurtarırken kendisi de aşırı dumandan zehirlenen itfaiyeci vefat etmiştir.

Göreve giderken aracın devrilmesi ile vefat eden itfaiye erleri.

Bütün bu acıları görmezden gelinmemesi gerekir.

GÖREVLERİ

Devamını oku...

04.05.2018-BORCU SİLİNEN BAĞ KURLULAR İÇİN ÖNEMLİ BİR İHYA DÜZENLEMESİ

BORCU SİLİNEN BAĞ KURLULAR İÇİN ÖNEMLİ BİR İHYA DÜZENLEMESİ

Torba yasa da yapılan düzenleme aşağıda yer alıyor.

‘’Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçlan nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek(*/1) bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında (*/2)bu Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz.’’

**

Ø  Köy ve mahalle muhtarları

Devamını oku...

02.05.2018-SEÇİM BEREKETİ BAYRAM İKRAMİYESİ GETİRDİ

SEÇİM BEREKETİ BAYRAM İKRAMİYESİ GETİRDİ

24 Haziran Seçimlerine sayılı günler kala,yeni yasal düzenlemelerle birlikte seçim startı verildi.

Özellikle yılan hikayesine dönen 21.10.2014 tarihinde muhalefet tarafından muhalefet partisi  olmayacak bir kanun tasarısı ile emeklilere yeşil ışık yakmaya çalışıyor.(Bunun ilk defa haberini Sosyal Medya da tarafımdan yapılmıştır.)

Devamını oku...

01.05.2018-1 MAYIS EMEK İÇİN NEDİR?

1 MAYIS  EMEK İÇİN NEDİR?

Vahşi kapitalizmin emek üzerinde baskıcı tutumu sonucu,18 yüzyılın sonu 19 yüzyılın başlarında emek yoğun işlerde sömürülmeye başlanmıştır.Avrupa ve İngiltere sanayi ve ticaret alanında dünya ekonomilerinde Pazar payı adına pasta da büyük bir dilime sahip idi. İşçilik maliyetleri düşürme adına küçük işletmeler sona ermiş yerine sanayi Fabrikaları yer almış yüzlerce işçi sosyal haklardan yoksun bırakılarak zor şartlarda çalışma koşullarında üretim yapmaya mahkum edilmişlerdir.
1 Mayıs hareketinin  ilk tohumu kapitalist üretim ile dünya’da adını duyurmuş olan Ülke’de Amerika ‘da başlıyor, diğer ülkelere yayılıyordu. 1874 yılında dört eyalette ücretlerin düşürülmesine karar verildi. İşçiler buna direndi. Toplantı polis tarafından basıldı. 10 işçi lideri asıldı, 14'ü hapishaneye kapatıldı. 1877 yılında bütün baskılara rağmen 8 saatlik işgünü isteyen ve ücretlerinin düşürülmesini protesto eden işçiler eylemleri ile sesini duyurdu.12 işçi hayatını kaybetti.

Devamını oku...

27.04.2018-ÇALIŞANLARIN BAŞKANLIK SEÇİMİNDEN BEKLENTİLERİ

ÇALIŞANLARIN BAŞKANLIK SEÇİMİNDEN BEKLENTİLERİ

Başkanlık seçimine aday olanlar seçim bildirgelerinde bakalım vaatleri çalışanlar için neler olacak,merakla seçmenler tarafından bekleniyor.

Seçim meydanlarını dolduranlara seslenen Başkan Adayları , son yıllarda ekonomik krizlerle birlikte çalışanların reel ücret açısından beklentilerini yüksek olmasını sağlayacak ekonomik verileri sunabilecekler mi?

Ücretliler için belirgin özelliği olan Asgari Ücret gerçeği,bu gerçekle yüzleşme buna bağlı emek kesiminin reel anlamda gelirlerinde artış yansıtılacak mı?

Öncelik işsizliğe ve eğitimli işsizlerin istihdamı yönünde olurken,ara iş gücü dediğimiz nitelikli çalışanlarda istihdam da yer arıyor.

Girişimcilik kredilerinde istihdam yönelik yapılacak artışlar için de uygun krediler ve teşvikler beklentiler arasında bulunuyor.

Her zaman yüksek sesle Asgari Ücretle çalışanlardan yada çalışma hayatında ücretlilerden vergi dilimleri yüksek tutularak en azından ilk altı ay %15 dolaylarında vergi alınması yönünde adım atılacak mı?

İSTİHDAM POLİTİKALARI

Devamını oku...

26.04.2018-ENGELLİ EMEKLİ Mİ NORMAL EMEKLİ AYLIĞI MI HANGİSİ AVANTAJLI

ENGELLİ EMEKLİ  Mİ NORMAL EMEKLİ AYLIĞI MI HANGİSİ AVANTAJLI

4/a Emekli olacak engelli ile normal koşullardan emekli aylığı için nasıl bir ayrım oluyor diye soranlara  cevabımız.

ÖRNEK

Devamını oku...

25.04.2018-GERİYE DÖNÜK TEŞVİK ALMA KONUSUNDA GENELGE GEÇ Mİ KALDI?

GERİYE DÖNÜK TEŞVİK ALMA KONUSUNDA GENELGE GEÇ Mİ KALDI?

27/03/2018 Tarihli Resmi gazetenin mükerrer sayısında 5510/Ek Madde 17 gereğince geçmiş dönemlerde yararlanılmayan dönemlere ait teşviklerden yararlanacaklardır.

5510 sayılı Kanun ve bu Kanun dışında(4447 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda) sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu düzenleme ile birlikte gözlerimiz SGK çıkaracağı genelgeyi arar oldu.

Devamını oku...

19.04.2018-NET ÜCRETTE VERGİ DİLİMİ SİGORTA PRİMİNİ DE BELİRLİYOR

NET ÜCRETTE VERGİ DİLİMİ SİGORTA PRİMİNİ DE BELİRLİYOR

Günümüzde bazı kalifiye çalışanlar net ücretle çalışma hayatında yer alır.Özellikle ve uzmanlık gerektiren işyerlerinde net ücretle anlaşanlar için artan oranlı vergi dilimlerinden etkilenmeden iş sözleşmelerinde belirtilen net ücretlerden anlaşırlar.

Nadiren de olsa Sendikalı olup Toplu İş Sözleşmesi uygulayan bazı işyerlerinde buna benzer uygulamaya yer verilmiştir.

Net ücretle çalışanın Yıl boyunca brüt ücreti artan vergi dilimlerine göre değişeceği için diğer çalışanlara göre bir avantajı da SPEK farklı olarak tayin edilecektir.

2018 YILI ÜCRETLİLER VERGİ DİLİMİ

Devamını oku...

18.04.2018-EKİM 2008 ÖNCESİ VE SONRASI SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK HANGİSİ AVANTAJLI?

EKİM 2008 ÖNCESİ VE SONRASI SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK HANGİSİ AVANTAJLI?

5510 SS ve GSS KANUNUNA GÖRE

Sürekli iş göremezlik ödeneği ise, sigortalının iş kazası / meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engeller nedeniyle mesleğinde çalışamayacak derecede kazanma gücünü tümden/kısmen yitirmiş olmasını ya da mesleğini sürdürmekle birlikte, çalışma gücünün en az % 10 azalmış bulunması durumudur.(Mülga 506 SSK benzer ifade vardır.)

 

HESAPLAMA FORMÜLÜ

Devamını oku...

12.04.2018-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI VE NORMAL EMEKLİ AYLIĞI AYNI AVANTAJI ERKEN EMEKLİ OLMASI

ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI VE NORMAL EMEKLİ AYLIĞI AYNI AVANTAJI ERKEN EMEKLİ OLMASI

1972 Doğumluyum ilk defa 1993 yılında sigortalı oldum.Askerlikten sonra engelli olarak vergi indirim belgesi aldım %49 oranında engelliğim var.Size gönderdiğim gün dökümlerimle avantajlı engelli emeklisi ve aylığı alma imkanım var mı?Engelli okur

Okurumuz 1993 girişli olup %49 vergi indirim belgesi ile birlikte;16 yıl 3760 günle emekli olunur.

Engelli indirimi olmaması halinde 25 yıl 54 yaş 5675 günle emekli olunur.

Devamını oku...

11.04.2018-ANLAŞMALI BOŞANMALARDA GENEL YAZI NE DİYOR?

ANLAŞMALI BOŞANMALARDA GENEL YAZI NE DİYOR?

SGK aslında kanayan yaralarından bir tanesi de anlaşmalı boşanma ile ,eski eşle birlikte tekrar yaşama bu konu da ALO 170 ve SGK İL/SGM yapılan şikayetlerle birlikte ünitelerce Denetim yapılmak üzere ağırlıklı olarak görevler Denetmenlere veriliyor.

Bu konuda SGK Denetmenlerini haklı çıkaran 2016 yılında Yüksek Yargının verdiği kararlar vardır.

Gayri ahlaki bir durum olmasına rağmen yetim kız çocuğu boşandığı eşi ile değil,bir başkası ile aynı evi paylaştığında SGK Denetim yetkisi yoktur.

Yasa da özellikle boşandığı eşi ile tekrar yaşamamak üzerine bu kız çocuklarına ,yetim aylığı bağlanmadan önce hukuken bir geçerli olmasa da uyarı amacı ile taahhütname imzalatılıyor.

**

Devamını oku...

05.04.2018-GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDE İKRAMİYE ETKİSİ

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDE İKRAMİYE ETKİSİ

Okurumuz 61 gün süren istirahat boyunca kendisine yapılan geçici iş göremezliğin eksik hesaplandığından yakınıyor.Aralık ve Ocak aylarında istirahatlı  kalmıştır.6 gün yatarak,53 gün ayakta olmak üzere.(İş Kazası ve Analık Hali Değil)

Okurumuzun Hastalık öncesi son üç aylık dökümü aşağıdadır.

Aylar

Gün

Kazanç

(80/1.fıkra/a-1)

(80/1.fıkra/a-2)

Prim/ İkramiye(TL )

2017/ Eylül

30

1.800.-

1.518.-

2017/ Ekim

30

1.800.-

1.744.-

2017/ Kasım

30

1.800.-

1.718.-

Olmak üzere.

Devamını oku...

04.04.2018-ASGARİ ÜCRET BEKAR İŞÇİ İÇİN NET DEĞİŞMEYECEK

ASGARİ ÜCRET BEKAR İŞÇİ İÇİN NET DEĞİŞMEYECEK

27/03/2018 Tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında 193 sayılı VUK 32’inci maddesinde yapılan düzenleme ile birlikte bundan böyle bekar asgari işçinin eline mesai ve prim yok ise net aldığı tutar yıl sonuna kadar sabitlendi.

2018 yılı için bu tutar net:1.603,12 TL(Agi+ilave edilen gelir vergisi)

KANUN METNİ

Devamını oku...

30.03.2018-İŞVERENLERE İŞ KUR TEŞVİKİ HAYATA GEÇTİ

İŞVERENLERE İŞ KUR  TEŞVİKİ HAYATA GEÇTİ

27/03/2018 Tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında yayınlanarak 4447/Geçici 19’uncu Maddesi 1/01/2018 itibaren yürürlüğe esas alınmıştır.

Böylece işverenlere yeni tanınan bu teşvikle hem sigorta priminden hem de ödeyecekleri vergi açısından önemli avantajı yakalamış oldular.

TEŞVİKTEN YARARLANMANIN GENEL ŞARTLARI NEDİR?

Devamını oku...

29.03.2018-ALINMAYAN TEŞVİKLER NİSAN 2018 İTİBAREN DAVASIZ ALINACAK

ALINMAYAN TEŞVİKLER NİSAN 2018 İTİBAREN DAVASIZ ALINACAK

27/03/2018 Tarihli Resmi gazetenin mükerrer sayısında 5510/Ek Madde 17 gereğince geçmiş dönemlerde yararlanılmayan dönemlere ait teşviklerden yararlanacaklardır.

5510 sayılı Kanun ve bu Kanun dışında(4447 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda) sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

NİSAN 2018 SONRASI YARARLANMAYANLAR İÇİN KANUN YÜRÜRLÜKTEN SONRA GERİYE DÖNÜK EN FAZLA 6 AYLIK DÖNEMİ GERİ ALACAK YADA DİĞER TEŞVİKLE DEĞİŞECEK

Devamını oku...

28.03.2018-2018 YILINDA EMEKLİ OLANLARA BÜYÜMEDEN PAY VERİLECEK

2018 YILINDA EMEKLİ OLANLARA BÜYÜMEDEN PAY VERİLECEK

2018 Yılında ilk defa emekli olacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2017 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya göre belirlenen GH farkı ödenecektir.

FORMÜL:1+TÜFE+GH%30 GÜNCELLEME KATSAYISI

5510 sayılı Kanuna göre 4/a ve 4/b kapsamında bağlanan aylıkların hesabında kullanılan güncelleme katsayısı yıllık TÜFE’nin tamamı ve sabit fiyatlarla gelişme hızının % 30’unun toplamından oluşmaktadır.

FARKLAR NİSAN AYINDA ÖDENİR

Devamını oku...

23.03.2018-BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 30 BİN TL AŞARSA BEYANNAME VERMEK ZORUNDADIR

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 30 BİN TL AŞARSA BEYANNAME VERMEK ZORUNDADIR

SGK Yüksek emekli aylığı için çalışarak ikinci işverenden 30 Bin Tl’yi aşan çalışanlar Gelir İdaresine Beyanname vermek zorundadır.

Aşağıdaki yazımız 2018 Yılı GİB Ücret Gelirleri Beyyanname Rehberinden alıntı yapılmıştır.

Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2017 yılı için bu tutar 30.000 TL’dir.) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 30.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.

 

Mükellef (A), 2017 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.

Devamını oku...

23.03.2018-BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 30 BİN TL AŞARSA BEYANNAME VERMEK ZORUNDADIR

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 30 BİN TL AŞARSA BEYANNAME VERMEK ZORUNDADIR

SGK Yüksek emekli aylığı için çalışarak ikinci işverenden 30 Bin Tl’yi aşan çalışanlar Gelir İdaresine Beyanname vermek zorundadır.

Aşağıdaki yazımız 2018 Yılı GİB Ücret Gelirleri Beyyanname Rehberinden alıntı yapılmıştır.

Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2017 yılı için bu tutar 30.000 TL’dir.) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 30.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.

 

Mükellef (A), 2017 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.

Devamını oku...

21.03.2018-YAŞLIYA SAYGI HAFTASINDA 265 LİRA AYLIK

YAŞLIYA SAYGI HAFTASINDA 265 LİRA AYLIK

Türkiye’de her yıl 19–25 Mart tarihleri arası "YAŞLILARA SAYGI HAFTASI" olarak kutlanmaktadır.

Bu haftayı sessiz sedasız kutluyoruz.Genelde huzurevleri ziyareti ile gönüllerini almaya gayret ediliyor.

Yaşlılık aslında asırlık çınarların bize göre bilgeliğidir.Yaşadığımız toplumda çok özel bir yeri vardır.Yaşlılarımız dün ile bugün arasında bize iletişim sağlar.Yaşadığımız yüzyılın canlı tanıkları olduğu için deneyim,bilgileri ile arşiv vazifesi görür.Kısacana onlar bizim geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurduğumuz köprülerimizdir.
Yaşlılarımız kültür birikimlerini,değerlerini geleceğe taşıyan değerli varlıklarımızdır.Bundan dolayı yaşlı çınarlarımıza gerekli önemi vermeliyiz.Yaşamla bütünleştirmeliyiz,hayata bağlılıklarını artıracak önlemler almalıyız.

Devamını oku...

17.03.2018-SGK SAYISAL VERİSİ OLMAYAN EMEKLİLİK TÜRÜ ERKEN YAŞLANMA

SGK SAYISAL VERİSİ OLMAYAN EMEKLİLİK TÜRÜ ERKEN YAŞLANMA

Mülga 506 sayılı Kanunda Erken yaşlanma konusu vardır.

Mülga 506 sayılı SSK Erken yaşlanma tanımlaması ve şartlarını incelediğimizde;

Altıncı Bölüm Yaşlılık Sigortasında ,Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları olan 60’ıncı Maddesinde D) /a- 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen Sigortalılar da (A) bendinin (a) veya (b) fıkralarında belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığından yararlanırlar denilmiştir.

Mülga Kanunda 50 yaş varsa 7000 gün yada 4500 gün prim şartı

Reform yasa ile erken yaşlanma artık 5 yıl ileriye atılmış oldu.

Devamını oku...

15.03.2018-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA AF MİKTARI 53,33 TL

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA AF MİKTARI 53,33 TL

1.4.2017 tarihinden itibaren gelir testi, talep halinde uygulanacak olup, gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az [60/l(c-l)] ya da fazla (60/1-g) şeklinde olacaktır.

1.4.2017 tarihinden itibaren (60/1-g) bendi kapsamda tescil edilenlerin aylık prime esas kazanç tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı kabul edilerek prime esas kazancın %3’ü oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecektir.

Tescil edilen genel sağlık sigortalılarına, Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiklerini ve tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir testi talebinde bulunabileceklerini bildiren, Genelgeye ek genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebliği “Ek-1 Formu” 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir

Devamını oku...

14.03.2018-UÇAK KAZASINA SOSYAL GÜVENCE GÖZÜYLE BAKALIM

UÇAK KAZASINA SOSYAL GÜVENCE GÖZÜYLE BAKALIM

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan …Holding'e ait özel jet dün akşam ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmiş.

Biz yorumlarımızı ;

Ø  Sosyal Güvenlik,

Ø  Borçlar Kanunu,

Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden kısaca bakmamız gerekir.

Kazada ölen mürettebat için İş Kazası işlemi yapılır.(Sosyal Güvenlik Hukuku)

Devamını oku...

09.03.2018-İŞVEREN ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEK İSTEMEZ

İŞVEREN ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEK İSTEMEZ

İstihdam yaratan işverenlerimiz üzerinde yükleri azaltma adına vergi ve sgk teşvikler verilir.

SGK Teşviklerini konumuz gereği inceler ve irdeleriz.

Bu verilen teşvikler işverenler için emanet paralar olup,kontrol görevi SGK Müfettiş ve Denetmenleri tarafından yapılır, usulsüzlük tespit edilmesi halinde ,işverenler geri ödeme ile karşı karşıya kalır.

Bu teşviklerin bazıları ise maalesef,15 Temmuz sürecinden önce  malum terör yapılanması ile birlikte, işverenlere karşı koz olarak kullanılmış,bir çok işverenler tehditlerle  mağdur olmuştur.

15 Temmuz sürecinden sonra işverenlerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesi 1/4/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş,kısmen de olsa işverenlerin sıkıntıları hafifletilmesi  yönünde adım atılmıştır.

Teşviklerde denetim de iki önemli tema var.

2013 Yılı öncesi sigortasız kayıt dışı engel teşkil ederken,2013 yılında yapılan düzenleme ile birlikte fiili çalışma olgusu da eklendi.

Oysa teşvikler de yasaklı yada geriye dönük teşviki usulsüz kullandın demek,işverenleri zor durumda bırakır.

Bunun için tek teşvik sistemi olan;

a.)%5 Prim teşviki işverenlere verilmelidir.Bunun adı teşvik değil,prim indirimi olmalı.Özellikle istihdamı daraltan faktörlerin başında işveren payı SGK primleri düşürülmelidir.Bunu da işletmelerin işçi sayısı dikkate alınarak %2 ila %5 oranında indirim verilir.

b.)Düzenli SGK prim ödeyen,APHB düzenli veren,Cari Ay Primini Yasal Dönemde ödeyen mükelleflere de belirlenen oranda ödeme bonusu dediğimiz prim ödemeyi teşvik eden indirim verilir.

c.)Bu teşviklerde özellikle kayıtdışı ve fiili çalışma üzerinde yoğunlaşılmaz.

EKSTRA İSTİHDAM ARTIRILMASINDA KAYITDIŞI-FİİLEN ÇALIŞMA YOĞUNLAŞMAK GEREKİR

Yukarıdaki yazılanlar dışında işletmelerin üretim kapasiteleri,istihdam yaratma çabaları gözönüne alınarak ekstra verilen teşviklerde ,kayıtdışı ve fiili çalışma olgusu ile denetim ayağı başlar.

Yapılan denetimlerde kayıt dışı  olursa yada  fiili çalışma olgusu bulunmaz ise,

1.)İlk tespit halinde teşvik alınan işçi sayısı dikkate alınarak %1 ve üstünde yada 5 kişi aşmamak kaydı ile 1 ay sadece teşvikten yararlanılacak o kişiler için teşvik men

2.)Aynı yıl içinde yapılan tespitlerde ise ikinci kez bulunulması halinde 6 ay

3.)Aynı yıl üçüncü tespit halinde o yılın uygulama adına verilen ekstra teşvikin tamamı,ertesi yıl 1 yıl boyunca teşvik kapsam dışı kalma

4.)Teşvikleri ele alan incelemelerde zaman aşımı süresi 5 Yıl olarak sınırlama konulması gerekir.

Çoklu teşvik değil,azaltılmış basit teşviklere ihtiyaç var.

İDARİ PARA CEZALARI KESİLMEDEN ÖNCE İŞVERENLERE SÜRE TANINMALI DÜZELTİCİ EK BİLDİRGELER /UZLAŞMA MÜESSESİ DEVREYE ALINMALIDIR

İşverenlerin en çok yaptıkları hatalar APHB hesaplama hataları olmaktadır.

Kasıt unsuru olmadan SPEK eksik bildirilmesi gündeme geldiğinden ek-bildirgeler istenmekte,100 lira teşvikler de sıkıntı ortaya çıkmaktadır.

SPEK daha yüksek yaptırımı olan İPC ödemek ise ayrıca can sıkıcı oluyor.

Bununla ilgili 5510 Sayılı Kanunda yapılacak idari yaptırım öncesi Denetim birimince işyerinin kapasitesi ve büyüklüğüne göre 1 aydan az değil 3 aydan fazla olmamak üzere yaptırım uygulamadan önce düzeltici bildirgeler için süre verilmeli,yerine getirilmemesi halinde başta teşvik ve diğer idari yaptırım uygulanmalıdır.(Bunun için SSİY işverenler lehine yapılacak incelemelerde düzenleyici maddeler yapma imkanı kanunda tanınmalıdır.)

Defter ve ücret tediye uyuşmazlıkları tek idari para cezası alınmalı ayrı değil,birleştirilerek teke indirilmesi gerekir.(Makul bir ceza alınmalı)

Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Belgesi ile birlikte uzlaşma müessesi de devreye alınmalı,geriye dönük teşviklerde uzlaşma müessesi ile o dönem hata varsa o dönemin teşviki geri alınmalıdır.

Ayrıca ek bildirge verildiğinde sadece SPEK alınmalı,Muhtasar vs ilişkilendirme yapılmamalıdır.

İŞVERENLER DEFTER SAKLAMA SÜRELERİNDE 5 YIL İSTİYOR

Devletin e-defter uygulaması hatta çalışanların ücret bordrosu dahil sisteme dahil edilmesi ile birlikte artık TTK dahil olmak üzere 5 Yıl defter saklama uygulamasına geçilmeli,SGK buna uymalıdır.

ÇALIŞANLAR İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ TESPİTLERİNDE YASAL DÜZENLEMEYE GİDİLMELİ

Özellikle çalışanların işe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde SGK kendisini bildirmesi yasada düzenlense de ,ilave hüküm kurularak 1 ay süre içinde bildirim yapılmaması halinde işverenin beyanı esas alınmalıdır.

İşçilere kendisini 1 ay içinde SGK e devlet bildirmesi halinde uyuşmazlıklarda ve hizmet tespit davasında mahkemelerde delil olma özelliği taşımalı,1 aylık süre geçerse denetimde işveren beyanı dikkati alınmalı,işçi beyanı hükümsüz kalmalıdır.

Bununla ilgili geçici madde konularak çalışanlara 1 yıl süre tanınmalı,bu 1 yıllık süre de 2000 yılı ve sonrası işe girenler kendileri için geriye dönük bildirim yapmalı,SGK kayıtları ile işe giriş bildirgeler karşılaştırılarak işverenlere sorulmalı(kapanmış işyerleri ve iz olan dosyalı işyerleri için cevap alınmaması halinde komisyon tarafından karar verilmelidir.),kayıt uyuşmazlığı ortaya çıkması halinde giriş dönemi ile ilgili uyuşmazlık çıkan döneme ait prim tahsilatı yapılmalıdır.Bu primlerde 30 günü aşmamalıdır.

Bununla ilgili sadece prim aslı alınır.

HİZMET TESPİT DAVALARI ÖNLEME ADINA GEÇİCİ HÜKÜM KONULMALI

Özellikle işe giriş bildirgesi verilip,2000 sonrası için işe giriş verilmiş,gün uyuşmazlık varsa düzeltme,08/09/1999 öncesi için ise İşe Giriş Bildirgesi var olup,prim ödeme günü olmayanlara Hizmet Tespit Davası açılmadan bir günlük çalışma verilmelidir.

E-DEVLETTEN SİGORTALILAR İÇİN HER YIL PRİM GÜN VE SPEK İÇİN İTİRAZ YADA MUTABAKAT EKRANI KURULMALI

Çalışan sigortalılar için e-devletten 1 yıllık primlerine mutabakat yada itiraz konulmalı,itirazlar konusundan işverenlerden izahat SGK tarafından istenilmelidir.Bu izahat göre de uyumsuzluk halinde düzeltme süresi verilmeli,süresinde yerine getirilmemesi halinde idari yaptırım uygulanmalıdır.

SGK hızla Gelir İdaresi gibi bu işlemleri e –bildirge ekranından yerine getirmeli,işverenlerden e-bildirge kullanıcısı alt yetkililerin isimlerini almalı,son onayı işverenden istemelidir.

KİMLİK BİLDİRİM SİSTEMİ KALDIRILMALI

KAMU KURUMLARINDAN GELEN SİGORTALI BİLDİRİM UYUŞMAZLIKLARINDA EK SÜRE VERİLMELİ

İşverenler Ateşten Gömlek Giymek Değil,İstihdam ve Üretmek İçin Destek Bekliyor.

Adil ve Adaletli Teşvik Sistemi

Ayrıca Denetimlerin amacı işverenlere verilen teşvikleri geri almak değil,rehberlik yaparak almasını sağlamak olmalıdır.

Üreten ,istihdam eden işverenler korunmalıdır.

Sendikalı işyerleri,kayıt dışı çalıştırmayan işverenler denetim dışı tutulmalı.(Sertifika verilmeli)

Kurum çalışanları işverenlere karşı rehber anlayışla yaklaşarak Gelirleri artırmalı,amacımız öncelikle istihdam ve prim geliri artışı olma yolu hedef seçilmelidir.

Bunun içinde denetim birimlerine ,denetim sonrası idari yaptırım yapmadan önce işletmenin büyüklüğüne göre , idari yaptırımları dikkate alınarak ek süreler tanınmalıdır.

Aktif prim kaçakları(Tüm Sigorta Kollarında) ve Pasif Prim(Kısa Vadeli /SGDP)  kaçakları birbirinden ayrıştırılmalı,Pasif primler kayıt dışında yaptırım olarak değil,ek süre verilerek düzenleyici prim alınmalıdır.

Bununla ilgili İşvereni Koruyacak Mali Mesuliyet Sigortalarının Hızla Hayata geçmesi istenmektedir.

İşverenlerin Ateşten Gömlek Değil,Severek ,İsteyerek,Üreterek ,İstihdam Artıran Gömlekleri Giymesini Temenni Ederiz.

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

05415161962

08.03.2018-KADIN İŞ GÜCÜ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIĞI ÖNEMLİ SORUNLAR

KADIN İŞ GÜCÜ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIĞI ÖNEMLİ SORUNLAR

21 YY Çalışma hayatında kadınların sorunları üzerine son 20 yıldır akademik anlamda araştırmalar yapılmaktadır.

Bu konuda akademik yazılar,anketler ve bulunan sonuçlara göre başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ,tabi ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ilgi alanına girmekte,konuyla ilgili Anayasa Hukukundan gelen düzenlemeler ışığında Çalışma Hayatını ilgilendiren kanunlar da düzenlemelere yer verilmektedir.

Kadın istihdamının bir ülkenin kalkınmasında ki etkisi de oldukça önemlidir. Kadınlar ataerkil sosyo-ekonomik yapıların aşındırılması ve dönüştürülmesinde temel aktör olmalı ve kalkınma politikaları da bunu destekleyerek kaynak sağlamalıdır.

Çalışma hayatı gelir, statü ve sosyal ilişkilerde büyük etkiye sahip olmaktadır.

Devamını oku...

07.03.2018-%50 ÜSTÜNDE AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞA BAKAN ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK VAR

%50 ÜSTÜNDE AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞA BAKAN ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK VAR

5510 sayılı Kanunun “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28. maddesine sekizinci fıkrası ile “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının ¼’ü, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.” hükmü getirilmiştir.

Hangi Sigortalılar Kapsamda:

Devamını oku...

02.03.2018-SERBEST ZAMAN UYGULAMASI İŞÇİ İÇİN KAYIP(mı) İŞVEREN İÇİN KAZANÇ(mı)

SERBEST ZAMAN UYGULAMASI İŞÇİ İÇİN KAYIP(mı) İŞVEREN İÇİN KAZANÇ(mı)

2003 Yılında 1475 sayılı İş Hukuku tek madde hariç tüm maddeleri ile mülga olurken,çalışma hayatına 4857 sayılı İş Hukuku ile devam etme kararı alındı.

Özellikle 4857/41’inci maddesine eklenen düzenlemeye, işçi sendikaları seyirci kalırken,işveren sendikaları tribünleri ayağı kaldırdı.

Nedeni mi işçi sendikalarının kalesine gol atmışlar,fileleri havalandırmışlardı.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.(4857/41-4.fıkra)

İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.(4857/41-5.fıkra)

Bu düzenlemeyle, birlikte fazla mesai / fazla süreli çalışma karşısında ücret yerine izin esası gelmiş oldu.

Formül:

Devamını oku...

28.02.2018-İŞVERENLERİN CANINI SIKAN CEZA

İŞVERENLERİN CANINI SIKAN CEZA

Son iki(beklenti üç yıla çıkıyor) yıldır asgari ücrette meydana gelen artışla birlikte işverenlere asgari ücretten teşvik verildi.

Bu teşvik formalitesiz SGK tarafından yapılan hesaplama ile birlikte işverenlere ödeniyor.

2016 yılında Asgari Ücretin 1.647 TL. yükselmesi( %30 dolayında artış ),ardından 2017 yılında istihdamı artıyoruz diyerek işverenlerden gelen istek üzerine,2018 yılında müktesep hakka dönüştürülerek(torba yasada bekleniyor) işveren tabiriyle,100 Lira teşvik işverenler arasında olumlu bulundu.

Fakat yasanın ilgili maddesi incelediğimizde kayıt dışının bir diğer ayağı olan eksik SPEK kuruma bildirilmesinden dolayı da verilen teşvikin geri alınması da gündeme geldiğinde bu teşvikte cazibesini kaybediyor.

İŞVERENLER KANUNLARI OKUMAZ CEZA GELDİ Mİ SORGULAR?

5510 sayılı SS ve GSS Kanunun işverenlere sorulduğunda bir çoğu bilmez,sahada olanlar da bu sorunu bilir,Meslek Mensubu muhasebe çalışanları da Vergi Kanunlarına yoğunlaşır.

Ne zaman bir teşvik geri alınırsa o zaman kızılca kıyamet kopar,herkes sorumluluğu birilerine devreder.

SGK yapacağı denetimlerde özellikle rutin yada ALO 170 ihbar yada İş Kazası/Meslek Hastalığı,Asgari İşçilik gibi denetimlerde detay girildiğinde işverenlerin teşvikleri ortadan kalktığı gibi,Kurumsal İşyerlerinde ve diğerlerinde muhasebe benzeri Mali Mesuliyet dediğimiz teşvikleri sigorta edecek bir sistem  olmadığından ,hatalardan dolayı  önce ver(teşviki) sonra geri al(teşviki) cezası can sıkmaya başlar.

İşverenler şunu unutuyor.

Size verilen teşvikler emanet paradır.

Bu paraları bir gün sizden geri alabilirler.

 

ÖNCE VER SONRA GERİ AL CEZALARI TEŞVİKLERDE İŞVERENLERE YIKIM OLUR/ÖDENMEZSE O İŞYERİ KAPANIR YADA ARTIK SGK TAHSİL EDEMEYECEĞİ BORÇ DAĞI BÜYÜR

Ø  Yıllardır işverenleri ve ilgili meslek odalarına uyarmamıza rağmen,TBMM vekilleri işveren,hukukçulardan oluşur,fakat  kanun yaptıklarında ileride sonuçlarının ne olacağını kestiremezler

Ø  Basit teşvik sistemi zor mu? Sorusuna da cevap aramalıyız.

Ø  SGK bir çok yetkili de bu konuda hem fikir olmasına rağmen,böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var.

Ø  Basit teşvik her şeyden önce sigorta prim borucuna bakmadan tüm işverenlere %5 oranında bir indirim verilir(yada işveren sigorta payı 5 puan düşürülür),borcu yoksa ve kayıt dışı çalıştırmıyorsa ayrıca işletmenin büyüklüğü ve kapasitesi dikkate alınır(Asgari ücret üzerinde ödeme yapıyorsa/sendikalı işyeri ise) ekstra teşviki verilir.

Ø  Bu teşvikler verilirken basit,anlaşılır,işyeri kapasitesi,çalışan sayısına uyumlu teşvik olmalıdır.

TEŞVİKİNİ YAKARIM!

Ø  GEÇİCİ MADDE 68-71

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

AÇIKLAMA

Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan İŞVERENLER HAKKINDA (KÖTÜ NİYETLİ ) Uygulanması gerekir.

BU KISIM İŞVERENİN CANINI YAKIYOR

‘’sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 -2017 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır’’

Ø  İŞVEREN KÖTÜ NİYETLİ DEĞİL,KASIT YOK BASİT HATA YADA KANUNU YORUMLAMA HATASI YAPARAK SPEK EKSİK BİLDİRDİ DENİLEREK TEŞVİKİN GERİ İSTENMESİ İŞVERENİ ZOR DURUMDA BIRAKIR

Ø  TESPİTİ HALİNDE 5510/GM 68 -71 TEŞVİK GERİ ALINIYOR

 

YASA KOYUCU ÜZÜM MÜ YEMEK İSTER BAĞCIYI DÖVMEK Mİ?

Elbette üzüm yenilecek

Çözüm önerimiz

Devamını oku...

23.02.2018-İŞTEN ÇIKAN/ÇIKARTILAN YENİ DOĞUM YAPAN ANNEYE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİĞİ ÖDENİR Mİ?

İŞTEN ÇIKAN/ÇIKARTILAN YENİ DOĞUM YAPAN ANNEYE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİĞİ ÖDENİR Mİ?

Analık sigortasında  yapılan geçici iş göremezlik ödemeleri ile istirahate  ayrılmış olan kadın işçinin  işinden herhangi bir sebeple ayrılması durumunda hak ettiği ödeneği alıp almayacağı konusunda sıklıkla sorulara muhatap olmaktayız.

Analık Sigortasından Yararlanma Şartları Kısa Vadeli Sigorta Hükümlerinde Açıklanmıştır:

Analık sigortasında iki önemli ödemeden söz edilir.

a)Emzirme ödeneği

b)Geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor.

Devamını oku...

22.02.2018-3 DÖNEM DE KIDEM TAZMİNATI ALMA YAZISI VAR MI?

3 DÖNEM DE KIDEM TAZMİNATI ALMA YAZISI VAR MI?

Bugünlerde sıklıkla sorulan soruların başında kıdem tazminatı alabilir yazısı ile birlikte,işverenden 1 yılı ve üzerinde çalışanların kıdem tazminatı istemlerini yıllara göre işleyelim.

Kıdem tazminatı alma yazısında dönemlere göre farklılıklar bulunmaktadır.

Özellikle de yazımızda bu konuya inceleyeceğiz.

1475/14’üncü maddesi;

5. (Ek: 25/8/1999 - 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle kıdem tazminatı yazısı alınabiliyor.

08/09/1999(hariç)TARİHİNDEN  ÖNCE SİGORTALI OLANLAR

Devamını oku...

21.02.2018-EVDE BAKIM ÜCRETİ ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA ERİDİ Mİ?

EVDE BAKIM ÜCRETİ ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA ERİDİ Mİ?

2014 Yılından önce;

''Bakıma muhtaç engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgarî ücretten fazla olamaz.''

2014 yılında 6518 sayılı Kanunun 21.Maddesi ile birlikte;

''Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.''

denilerek düzenlemeye gidilmiştir.

Gösterge rakamları ise yeniden artırılmamıştır.(4 yıldır aynı)

Asgari ücrette net meydana gelen artışlarla birlikte evde bakım paralarında Gösterge rakamları sabit olduğundan,asgari ücret net karşısında kayıp yaşamıştır.

Bu rakamlar ve ödemeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verilen ödeneklerle SYDV karşılanıyor.

Evde bakım maaşı için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile evde bakım maaşı alabilmektedir. Her ayın belli dönemlerinde yatan evde bakım maaşlarının yattığı illeri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bakıma muhtaç ve yoksul durumdaki 600 bine yakın vatandaşa yardım amacıyla yılda 5-6 milyar lira dolayında kaynak aktarıyor. Evde bakım maaşından yararlanabilmek için en az yüzde 50 engelli raporu bulunması ve raporda “ağır engelli” olduğunun belirtilmesi, engelli bireyin kişisel bakımını tek başına karşılayamaması zorunlu. Ağır hastalık nedeniyle yaşamını başkalarının yardımıyla sürdürenler de bu kapsamda değerlendiriliyor.

Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyenlere bakanlar, bakım maaşı alabilmektedir.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden( 2018 yılı için bu tutar 1.450,91x 2/3=967,27 TL’dir) daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması hâlinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) (0,10855X20.000=2.171 TL)gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz.

Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000(0,10855 x 10.000=1085,50 TL) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

6518 sayılı Kanun ile değişiklik yapılamadan önce bakım maaşı net asgari ücrete göre belirleniyor idi. 2828 sayılı kanun’da üst sınır olarak net iki asgari ücret sınırı 2014 öncesi mevcuttu.

Net asgari ücrete göre evde bakım ücreti ödenirken;

gösterge x memur maaş katsayı çarpımı ile ,

evde bakım ücretinin hesaplanması  bakım ücretinden yararlananların asgari ücret karşısında kayıpla karşı karşıya kalmıştır

2014 YILINDAN İTİBAREN FARKLARI GÖSTEREN TABLO

Yıllar

Net Asgari Ücret

Gösterge

Katsayı

Tutar

Fark

2014 1.Dönem

765

0,076998

10.000

770

5

2014 2.Dönem

810

0,076998

10.000

770

-40

2015 1.Dönem

858

0,079308

10.000

793

-65

2015 2.Dönem

910

0,083084

10.000

831

-79

2016 1.Dönem

1.177,00

0,088817

10.000

888

-289

2016 2.Dönem

1.177,00

0,093259

10.000

932,59

-244,41

2017 1.Dönem

1.270,00

0,096058

10.000

960,58

-309,42

2017 2.Dönem

1.270,00

0,102706

10.000

1027,06

-242,94

2018 Dönem

1.450,00

0,10855

10.000

1085,5

-364,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllar

Net Asgari Ücret

Gösterge

Katsayı

Tutar

Fark

2014 1.Dönem

1.530,00

0,076998

20.000

1.540

10

2014 2.Dönem

1.620,00

0,076998

20.000

1.540

-80

2015 1.Dönem

1.716,00

0,079308

20.000

1.586

-130

2015 2.Dönem

1.820,00

0,083084

20.000

1.662

-158

2016 1.Dönem

2.354,00

0,088817

20.000

1.776

-578

2016 2.Dönem

2.354,00

0,093259

20.000

1865,18

-488,82

2017 1.Dönem

2.540,00

0,096058

20.000

1921,16

-618,84

2017 2.Dönem

2.540,00

0,102706

20.000

2054,12

-485,88

2018 Dönem

2.900,00

0,10855

20.000

2171

-729,00

 

VEDAT İLKİ

 

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

20.02.2018-DOĞUM SÜRESİNİ BORÇLANSA EMEKLİ AYLIĞI ARTAR MI?


DOĞUM SÜRESİNİ BORÇLANSA EMEKLİ AYLIĞI ARTAR MI?

Okurum bana sorduğunda doğum borçlanması yaparak emekli aylığım yükselir mi? Dediğinde çalışma sürelerine ait dökümleri istedim.

Emekli aylığının hesabı için gerekli olan gün dökümleri tarafıma gönderildiğinde;

1967 doğumlu olan okurum,1/10/1985 yılında ilk defa SSK olmuş,Doğum süreleri ise çocuklarında iki çocuk 2000 yılı sonrası.

YILI

GÜN

1999

1952

2008/10

3330

 

5282

 

Bu durum da kazançlara bakmadan önce ABO

Devamını oku...

16.02.2018-İŞ KAZASI YAPILAN GÜN FİİLİ ÇALIŞMA SAYILIR

İŞ KAZASI YAPILAN GÜN FİİLİ ÇALIŞMA SAYILIR

Sosyal Güvenlik Hukukunun zor karmaşık yapısıyla zaman zaman kanunları yorumlamada düşülen hatalarla birlikte ,İş Kazalarında özellikle kazaya uğranılan gün istirahat alınması halinde SGK kayıtlarına kazanç olarak bildirilmemesi ,işveren ünitelerince tespit edilmesi yada SGK Denetimle görevli memurlarınca tespit yapılması durumunda 1 gün karşılığında astronomik yaptırımla karşı karşıya kalınabilir.

Hizmet akdine tabi sigortalının; işyerinde bulunduğu sırada işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının iş mevzuatına tabi olup olmadığına bakılmaksızın yine mevzuatta belirtilen sürelerde çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda ve işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratacak olaylar İŞ KAZASI olarak değerlendirilir.

İŞ KAZASI BİLDİRİM KURALI

Devamını oku...

15.02.2018-YURTDIŞI BORÇLANMA MALİYETİ EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ

YURTDIŞI BORÇLANMA MALİYETİ EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ

Okurum mektubunda 1971 doğumlu olup,1990 yılında üniversite öğrencisi iken tüm sigorta kollarından iki aylık SSK çalışması olduğunu,başarılı bir üniversite yıllarından sonra 1998 Yılında 11 yıl Fransa,2 Yıl ABD mühendis olarak çalışmış,2011 yılında ülkemizde üst düzey yönetici olarak çalışma hayatını sürdürüyor.

Askerlik süresi bedelli olup,süre yok.

Emeklilik planlaması yapmak istediğini ve yüksek emekli aylığına nasıl sahip olacağını sanal da olsa anlatmamı istedi.

Okurumuzun öncelikle;

a.)Normal Şartlarda Emekli Aylığı isteği.

b.)Yurtdışı Borçlanma ile birlikte Emekli Aylığı isteği.

Devamını oku...

10.02.2018-TORBA YASA 5510 SS VE GSSK DEĞİŞİKLİKLER NELER OLACAK?

TORBA YASA 5510 SS VE GSSK DEĞİŞİKLİKLER NELER OLACAK?

18-25 YAŞ AYNI GÜN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERİLECEKTİR

MADDE 60- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "sigortalılar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 18 yaşını doldurmuş 25 yaşını doldurmamış sigortalılar'' ibaresi eklenmiştir.

AÇIKLAMA:

Devamını oku...

09.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-3

TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-3

SGK PRİMİNİ 1 AY İŞ KUR  1 AY İŞVEREN ÖDEYECEK(İŞVEREN 6 AY PRİM ÖDEYECEK)

GEÇİCİ MADDE 20-

YARARLANMA ŞARTLARI:

Devamını oku...

08.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-2(TEŞVİKLER )

TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-2(TEŞVİKLER )

İMALAT VE BİLEŞİM SEKTÖRÜNE 2029,50 TL TEŞVİK VAR!

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 19’’

KİMLER YARARLANACAK?

Devamını oku...

07.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-1

TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-1

2018 Yılında Yürürlüğe girmesi düşünülen torba yasada yer alan çalışma hayatı ,teşvikler ve 5510 sayılı SS ve GSSK değişiklikleri sizlere yazmaya çalışacağız.

Yazımız sona erdiğinde işverenlere uyarılarımız olacak.

Torba kanununa ilave edilmesi gereken önerilerimizi umarım dikkate alırlar.

KREŞ YARDIMI DÜZENLEME!

Devamını oku...

06.02.2018-SM,SMMM,YMM EN UFAK HATANIZ MİLYONLUK CEZA İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ

SM,SMMM,YMM   EN UFAK HATANIZ MİLYONLUK CEZA İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ

30/01/2018 Tarihli SGK 2018-6 Genelgesinde;

Sahte, kontrollü ve şüpheli işyerleri ile ilgili yapılacak işlemleri tanımlanmıştır.

SGK’ca  yapılan incelemeler sonucunda, gerçekte 5510 sayılı Kanunun 4 -1/ (a/SSK) kapsamında sigortalı çalıştırılmadığı halde, bazı kişilerce sahte işyeri tescili yaptırılmak suretiyle sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu ve SGK’unun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden bu bildirimlerin iptal edilmesine rağmen, aynı kişilerin bu defa aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde farklı bir işyeri dosyası tescil ettirmek suretiyle sahte sigortalı bildiriminde bulunmaya devam ettikleri,

Devamını oku...

02.02.2018-15 YIL 3600 GÜNDEN NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM NE KADAR EMEKLİ AYLIĞIM OLUR?

15 YIL 3600 GÜNDEN NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM NE KADAR EMEKLİ AYLIĞIM OLUR?

Okurumun babası 01/12/1958 doğumlu olup,ilk defa SSK olduğu tarih 01/02/1985 olup 3600 gün yaş şartlarını 31/12/2006 tarihinde tamamlamış olup (Askerlik borçlanması 600 gün yapılmamıştır) neden benim babam 59 yaşında emekli yapıldı normal de 57 yaşında emekli olması gerekir idi 3 yıl SGK hatası ile emekli aylığı alamadı dava edelim mi diye soruyor?Ayrıca SGK gün dökümlerine göre emekli aylığının tutarı ne kadar olur?

Okurumuz daha önce bu konuda yazdığımız ayrıntılı yazıları okumamıştır.Araştırmış olsa idi nerede hata yaptığını görme imkanı olacaktır.

ERKEK SİGORTALILAR İÇİN 3600 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Devamını oku...

01.02.2018-POSTACI GELDİ SGK CEZA ÇIKTI

POSTACI GELDİ SGK CEZA ÇIKTI

30.03.2015 Tarihinde köşemizden SGK DENETMENLERİ AVCI MI? Başlıklı yazımızın ana teması,bir ev hizmetlisinin ev sahibine ait tebliğ zarfını imzalaması ,postacının bu tebliğ zarfında ev hizmetlisinin TC Kimlik no.sunu alarak,SGK bilgi verilmesi üzerine Kadim tarafından denetmen marifeti ile yapılan denetimde işverene ciddi anlamda kayıtdışı üzerine  idari para cezaları kesilmiş,bunun üzerine de Denetim müessesinin avcılığı üzerine bir yazı yazılmıştı.

Oysa Denetmen verilen iş emri üzerine görevini yerine getirmiştir.

Sonuç bölümünde şuna yer vermiştim.

Devamını oku...

25.01.2018-2018 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

2018 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

Ø  Günlük kazanç alt sınırı : 67,65 TL

Ø  Aylık kazanç alt sınırı : 2.029,50 TL

Ø  Günlük kazanç üst sınırı : 507,38 TL (*)

Ø  Aylık kazanç üst sınırı : 15.221,40 TL

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

Devamını oku...

Diğer Makaleler...