02.05.2018-SEÇİM BEREKETİ BAYRAM İKRAMİYESİ GETİRDİ

SEÇİM BEREKETİ BAYRAM İKRAMİYESİ GETİRDİ

24 Haziran Seçimlerine sayılı günler kala,yeni yasal düzenlemelerle birlikte seçim startı verildi.

Özellikle yılan hikayesine dönen 21.10.2014 tarihinde muhalefet tarafından muhalefet partisi  olmayacak bir kanun tasarısı ile emeklilere yeşil ışık yakmaya çalışıyor.(Bunun ilk defa haberini Sosyal Medya da tarafımdan yapılmıştır.)

Aynı muhalefet partisi bunu seçim bildirgesine de koymuştur.

2016-2017-2018 yıllarında ısrarla düzenlenmesi yönünde TBMM yasal yönünde düzenleme istenmiştir.

Emeklilerin masraflarının artığı Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer maaş ikramiye verilmesi.

Kış ayları içinde 1 defaya mahsus yakıt yardımı.

Bu teklif sonunda 2018 Yılı Başkanlık yarışında Bin Lira olarak karşımıza çıktı.

Yakacak ödemesi henüz yok.

"EK MADDE 18- Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

Birinci fıkrada belirtilen ödemenin yapılmasında;

a) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,

b) Hak sahiplerinin hisseleri oranı,

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir

bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,

d) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı,

esas alınır.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır.

Bu madde kapsamında yapılan ödemeler evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmaz.

Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından %25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

Bu madde kapsamında yapılan ödemeler, ödeme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde faturası karşılığı Hazineden tahsil edilir.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarihlerini belirlemeye Kurum yetkilidir."

**

SGK’ca 5510 Sayılı SS ve GSSK ve ilgili mevzuat uyarınca ;

Ø  Gelir ,

Ø  Aylık ödemesi yapılanlara,

Ø  Ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla,

Ø  Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir  denilmiştir.Böylece geçici olmayan ek madde ile kalıcı madde hayata geçirilmiştir.

Ø  Bin liranın artışı ise nasıl olacak yıllara göre belirtilmemiştir.

Ø  Bin Liranın oranlaması ise;

a.)     İş göremezlik derecesi oranı dikkate alınacaktır.(%10 ile başlayarak%100 kadar)

b.)     Hak sahiplerinin hisse oranından başlayacak(%12,5 ila %100 kadar)

c.)      İş Kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm gelirden hak sahiplerine paylaştırma

d.)     3201 yurtdışı borçlanma esasına göre kısmi aylık ve gelirde isabet eden orana göre

e.)      Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır.

f.)      Evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmaz

g.)      Vergi,damga vergisi ve diğer kesintiler yapılmaz net ödeme,haciz edilemez.(nafaka alacaklısı da olsa haciz edilemez.)

h.)     Yersiz ödenmesi halinde geri verilir yada gelir/aylık %25 oranında kesinti yapılır.

i.)       SGK öder,ödemelerin tutarını primsiz olduğundan Hazine den tahsil eder.

 

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir