08.05.2018-ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİLERİ DÖVİZ ARTIŞI NASIL ETKİLER


ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİLERİ DÖVİZ ARTIŞI NASIL ETKİLER

https://alitezel.com.tr/index.php?sid=yazi&id=8967 linki tıkladığınızda yazı detayımızda olası döviz artışları ile 2017 yılında asgari ücretli korunmuştur demişiz(*)yazımız içeriğinde o zaman işverenlerin içinde bulunduğu mali sıkıntı ile karşı karşıya olduklarına değinmiştim.

(*)(Yazımız içeriğinde,geriye dönük teşvikle birlikte,bir mali aftan bahsetmiştim.)

Ortaya çıkan baskın başkanlık seçimiyle birlikte,mali piyasalarda birden bire döviz de inanılmaz artışlar gözlemlenmeye başladı.

Kimi dövizdeki bu aşırı artışa sevinir iken,kimisi de bu işin ekonomik kötü gidişle birlikte yıkıntısına karşı bir takım düzenlemeleri bekliyor.

Döviz girdisi kısıtlı olan,oynak zeminde ekonomisi bulunan bizim gibi toplumlarda ,dövizdeki bu artışlar özellikle emek kesimi dediğimiz memur,işçi ve emekliyi etkiler,orta ölçekli sanayici,küçük esnafı batırır.(Emekli ve işçi için verilen zamlar erir gider)

Büyük sanayici ise hızla işçi çıkarır,istihdam da ve üretimde daralma yada küçülmeyi tercih eder,üretim esaslı yatırımı diğer ülkelere kaydırır,yabancı sermaye grupları ülkemizi tercih etmez.

2018 yılında doların olası 4 lira ve üstünde seyretmesi halinde emek kesimi (işçi/memur) ve emekli olanlar artan enflasyonun altında alacakları zamlarla sene başı reel gelirde düşüşle birlikte iç pazarda daralma başlar,ithalata bağlı diğer kalemlere petrol ve ona bağlı diğer ürünlere eklenecek zamlarla birlikte her ne kadar emekli 2000 TL ikramiye(2000/12=166,67 TL.)2018 yılı olası kümülatif olarak emekli artışları  %10 ila %13 arasında reel kayıpları kurtarmaz.

Bu durum karşısında iktidar cephesi için beklenti reel anlam da ,019 ve ilerleyen yıllarda seyyanen zamları arar durur.

Teşvikler hükümet tarafından son verilir,asgari ücret ödemesinden yapılan işçi ücretleri de reel düşüş sürer.

Fedekarlık ise çalışan kesim dediğimiz memur,işçi,emekliden beklenir.

Sıkı para ve maliye politikalarıyla birlikte önümüzü görelim derken üstü kapalı enflasyon,TL dolar karşısında değer kaybı,Faiz artışları çift haneli kayıpları da birlikte getirir.

Toplumsal birlikteliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde,tüm siyasi parti liderleri bu tabloları gözönüne alarak popülist söylemlerden hızla uzaklaşması gerekir.

Seçim kazanma uğruna da ülke kaynakları heba edilmemelidir.

Ülkemiz ciddi anlamda siyasi ve ekonomik arena da savaş veriyor.

Maliye Bakanlığı Hazineden kısıtlı yararlanılmasını, İşsizlik Sigortası fonun kullanılmasını istiyor.

Sigorta Esas Primlerin yüksek olması,teşvikler  ile kayıt dışı mücadele de devam ettirilmesi öngörülse de,çoklu teşvik uygulaması,kullanılmayan teşvikler ayrıca tartışılması gerekir.

İşverenler istihdam artırılmasına sıcak bakıyor,diğer taraftan yüksek işçilik prim oranları,ağır yaptırımlı İPC sıkıntısı yaşıyor.

(30/11/2017 tarihli yazımızda geriye dönük teşvik olacağını,vergi ve sigorta primleri alanında br af beklentisini de yazmış idik)

Ekonomik tablolar kötüye gitmesi durumunda;

Ø  Sağlık,Temel Gıda ve Barınma İhtiyaçları

Ø  Emekli aylıklarında öngörülen hedeflerdeki artış rakamları hazine tarafından karşılanmaz.

‘’Bana mı sordun işyeri açtın’’

Kim seçimde galip gelirse gelsin yatırımcılar için’’ Kamu Görevlilerine Şu Sözün Yasaklaması Gelmelidir’’

İşverenlere özellikle denetimlerde ‘’Bana mı sordun işyeri açtın’’ azarlamaları işverenleri çileden çıkarmaya yeter.

5 AYDA ASGARİ ÜCRET NET DÖVİZ KARŞISINDA DURUMU

AY

NET ASGARİ ÜCRET TL

DOLAR KARŞILIĞI$

OCAK 2018

1603 TL.

427$

ŞUBAT 2018

1603 TL.

422$

MART 2018

1603 TL.

406$

NİSAN 2018

1603 TL.

397$

MAYIS 2018

1603 TL.

377$

Not:%13 ila %15 yaklaşan bir değer kayıbı sözkonusu

Seçim çılgınlığına kurban vermeden önce Mali açıdan başta Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası Mayıs Haziran ve Temmuz aylarında istikrar tedbirlerini almazsa;

Dövizdeki dalgalanmalar ve ardından asgari ücrette ortaya çıkacak miktarsal azalımlar,geçim indeksi ve yoksulluk sınırı altında kalan ücretler sonucunda yoksulluk göstergeleri artar.

OYUNUN BOZULMASI GEREKİR

Ülkemize karşı oyun kurulmuş,siyasi,ekonomik anlamda tavır alan diğer ülkelerin tetiklediği döviz sevicileri  dar gelirliler üzerinde baskı aracı olarak döviz kullanarak Türk lirasına değer kaybı ile şok ekonomik sıkıntıları hedeflenir,işte bu aşama da tuzağa düşmeden döviz sevicilerinin ekmeğine yağ sürdürmeden milletçe tedbirler alınmalıdır.

Dövize talep yapılmamalı,döviz için talep kapılarına sınırlama getirilmeli,bunun yanında Borsa eski pozisyonu koruyacak tedbirler alınmalıdır,faizler ve gecelik repolar dizginlenmeli,piyasalara güven aşılanmalıdır.

Kim galip gelirse gelsin Temmuz ayında 5 Lira olan ezici döviz parametresi karşısında piyasalarda hızla iflaslar yaşanır,ekonomik göstergeler alt üst olur.

Burada ekonomi kurmayları ve iş çevreleri reel anlamda ücretlileri ezdirilmemesi adına karşılıklı fedakarlıklar yapılarak bu zorluklar aşılabilinir.

VEDAT İLKİ

 

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir