10.05.2018-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İKİ TEŞVİK KURALI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İKİ TEŞVİK KURALI

Bu hafta iş sağlığı ve güvenliği haftası olarak kutlanırken çeşitli sempozyumlar yapıldı.

Haliç Kongre Merkezinde Uluslar arası ve ulusal alanda konusunda uzman uygulayıcılar,akademisyenler , iş sağlığı ve güvenliğini anlatan stantlar kuruldu.

Konuyla ilgili güncel bildirimler ve sunumlar paydaşlarla paylaşıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ,İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Genel Müdürlüğü Çalışanları,İş Müfettişleri,SGK Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı yetkilileri,SGK Çalışanları ve Denetmenleri aktif görev alarak sahada yer aldılar.

Çeşitli sunumlar yapıldı.ÇSGB Bağlı çalışanların bildiri ve sunumlarda katkısı vardı.

Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği olarak tarafımızda da bir sunum imkanı verilse idi,2012 yılından bu yana 6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,Yönetmeliklerini de eğitimlerle paydaşlarla geniş katılımlarla paylaşmış olmanın tecrübesiyle,Sosyal Güvenlik Müşaviri Gözüyle 6331 sayılı Kanunu,Yönetmelik önemini anlatır.ÇEKO mezunları , Sosyal Güvenlik Müşavirlerine de İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığının verilmesini ister idik.İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı yönünden engellerin kaldırılmasını yada en azından Eğitmenlik hakkının verilmesini,AzTehlikeli ve Tehlikeli işyerlerinde B sınıfı sertifika unvanı gibi haklarının tesis edilmesi isteklerimiz arasında yer alırdı.

Umarım ilerleyen yıllarda ÇSGB bu isteğimize kulak kabartarak,bizleri de paydaşı olarak görür,bu aktivitelere hem katılımcı hem de sahadaki hataları vurgulama imkanı sağlar.

İKİ TEŞVİK KURALI

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça(ÇSGB) destek sağlanabilir.

Özel sektör  olup, ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için önemli bir teşvik var.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24.12.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu teşvik uygulama alanı özel sektör işyerlerini kapsayacak 10'dan az 9 işçi çalışmış olacak,tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde uygulanacaktır.

10'dan  (9 kişi) az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve SGK’ya bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri ve her ay için ayrı ayrı tespit edilecektir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı sigorta prime esas kazanç(SPEK) alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sı olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme ile 2018yılının 12 aylık dönemi için çalışan başına verilecek günlük iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin parasal tutarı aşağıdaki Tablo gösterilmiştir.

Dönem

İşyerinin tehlike sınıfı

Teşvik oranı

Sigortalı başına verilecek bir günlük desteğin parasal tutarı

01.01.2018 – 31.12.2018

Tehlikeli

% 1,4

94,71 Kuruş

01.01.2018 – 31.12.2018

Çok Tehlikeli

% 1,6

1 Lira,08 Kuruş

10'dan  az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine,iş güvenliği uzmanı,işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli için hesaplanan destek tutarları Sosyal Güvenlik İl yada SGM başvuru form ile müracaat ederilerek  ödenir.

6331 SAYILI KANUNLA TEŞVİK

KANUN MADDESİ

6331/7.MADDE

TEŞVİK ŞARTI

ÖZEL SEKTÖR

TEHLİKE DERECESİ

TEHLİKELİ/ÇOK TEHLİKELİ

ÇALIŞAN SAYISI

9 KİŞİ(10 AZ)-4/a KAPSAMINDA

ÇALIŞAN SAYISINDA

3308 KAPSAMINDA OLANLAR DİKKATE ALINMAZ

ÇALIŞAN SAYISI TESPİTİNDE

AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ DİKKATE ALINIR

OSGB

İSG-KATİP KAYITLI OLACAK

ÖDEME TUTARI

APHB BİLDİRİLEN PRİM ÖDEME GÜN SAYISI DİKKATE ALINIR

SGK

İL YADA SGM FORM İLE BAŞVURULUR

ÖDEME TARİHLERİ

DÖNEM SONU TUTARLAR TAKİP EDEN İKİNCİ AYIN SONUNDA ÖDENİR

FİNANSMANI

SGK KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN SAĞLANAN PRİMLERDEN

KONTROL

MÜFETTİŞ/DENETMEN VE KAMU MEMURLARI

YAPTIRIMI

KAYITDIŞI OLMASI HALİNDE YAPILAN ÖDEMELER YASAL FAİZ GERİ ALINIR

DESTEKTEN 3 YIL YASAKLI OLUR

 

İş kazalarını önleme adına 4447/Ek Madde 4 ile düzenlemeye gidilmiştir.

4447/EK MADDE:4

KANUN MADDESİ

4447/EK MADDE4

TEŞVİK ŞARTI

KAMU /ÖZEL SEKTÖR -4/a KAPSAMINDA

TEHLİKE DERECESİ

ÇOK TEHLİKELİ

ÇALIŞAN SAYISI

10'dan  FAZLA

ÇALIŞAN SAYISINDA

3308 KAPSAMINDA OLANLAR DİKKATE ALINMAZ

ÇALIŞAN SAYISI TESPİTİNDE

AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ DİKKATE ALINIR

ÖNEMLİ ŞART

3 YIL İÇİNDE ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI /SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ OLMAYACAK

TEŞVİK MİKTARI

İŞVEREN PAYI %1 İŞSİZLİK SİGORTASI

NE ZAMAN

BİR SONRAKİ TAKVİM YILI ÖDEME BAŞLAR

SONA ERMESİ

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI /SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK OLURSA TAKİP EDEN AYDA KESİLİR

YASAKLAMA

İŞ KAZASINI BİLDİRMEZSE SAKLARSA TESPİT HALİNDE  5 YIL TEŞVİKTEN YASAKLI OLUR

 

Dönem

İşyerinin tehlike sınıfı

Teşvik oranı

Sigortalı başına verilecek bir günlük desteğin parasal tutarı

01.01.2018 -31.12.2018

Çok Tehlikeli

%1 İşsizlik

67,65 Kuruş

 

 

İki teşvik verilmiş olsa da uygulamada istenilen işlerliği kazanmamış,kağıt üstünde kısmen de olsa kalmıştır.

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

05415161962