2017/17 SAYILI GENELGEYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMEDE MAĞDUR OLAN İŞVERENLERE NEDEN YENİ BİR HAK VERİLM

2017/17 SAYILI GENELGEYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMEDE MAĞDUR OLAN İŞVERENLERE NEDEN YENİ BİR HAK VERİLMİYOR

 

05/04/2017 Tarihinde 2017/10 Sayılı Genelge için Değişiklik yapıldı.

01/02/2017 Tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtilmiştir.

Oysa 687 KHK ile birlikte Şubat ayında işe alınan İş Kur kayıtlı işsizler işe alındığında Aralık 2016 yılında çalışan sigortalı sayısına ilave olunanlar için asgari ücret dediğimiz alt sınır üzerinden işçi ve işveren payları,işsizlik sigortasına ait işçi ve işveren payları,Asgari ücret tutarı kadar işçi vergisinden terkin edilen AGİ ile kalan gelir vergisi,damga vergisi ödenmeyerek (0) Maliyetli işçi çalıştırma 11 ay boyunca işverenlere yeni istihdam yaratma adına teşvik olarak sunulmuştur.

Devamını oku...

5510 SS VE GSSK GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI ESASI

5510  SS VE GSSK GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI ESASI

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

MADDE 28-

Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:

a) Yaşlılık aylığı bağlanması.

b) Toptan ödeme yapılması.

İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara;

EKİM 2008 TARİHİNDEN SONRA KANUN KAPSAMINDA OLANLAR(01/05/2008 SİGORTALI OLANLAR)

Devamını oku...

ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI BİN LİRA

ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI BİN LİRA

Bu köşeden her zaman emekli aylığını SGK ödenen prim miktarlarının belirlediğini söylüyorduk.Aynı köşemizden yüksek engelli emekli aylıklarına da yer vermiştik.Fakat maalesef  kurumsal işyerleri dışında bir çok çalışan engelli taban dediğimiz matrah(Asgari ücretten) ödeme yapıldığı için ek ödeme hariç 1.000 TL yakın hatta altında emekli aylığı bağlanmaktadır.

Aynı zaman da iş bulamayarak çalışmayan engellilere ise engel derecesine göre 2022 maaş bağlanmaktadır.

Bu maaşları da göz önüne alır isek çalışarak emekli olan engellilerin maaşları 2022 göre bir az daha ileri seviyeye taşınmalıdır.

Devamını oku...

BASIN VE TRT ÇALIŞANLARI FİİLİ HİZMET ZAMLARI NEDİR?

BASIN VE TRT ÇALIŞANLARI FİİLİ HİZMET ZAMLARI NEDİR?

12/12/2011 Tarihinde gazetecilerin yıpranma hakkı verilmeli diyerek yetkilileri uyarmıştık.Gazetecilerin yıpranmalı meslek sayılmasında çorba da tuzumuz olmuştur.

http://www.alitezel.com.tr/index.php?sid=yazi&id=5043 linki tıkladığınızda detay yazımıza ulaşma imkanınız olacaktır.

2013 YILI ŞUBAT AYI TEKRAR YIPRANMA GERİ GELDİ

5510 sayılı Kanunun 40. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun 16 ve 17. sıralarına eklenen basın ve gazetecilik mesleğinde fiilen çalışanlar ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlardan Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle çalışan sigortalılar 2013 yılı Şubat ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacaklardır.

EMEKLİLİK HİZMETLERİNDE NASIL DİKKATE ALINIR?

Devamını oku...

TEŞVİK YASAKLAMASININ UYGULAMA ESASLARI BELİRLENDİ

TEŞVİK YASAKLAMASININ UYGULAMA ESASLARI BELİRLENDİ

5510 sayılı SS ve GSS Kanunun Ek Madde 14’ünde belirlenmiştir.

a.)Mahkeme kararıyla ,

b.)Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle,

c.) 5510 Sayılı  Kanun,

ç.)3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ,

d.) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

e.)5510 sayılı  Kanun ve 3294 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanunda bu maddeye aykırı olan hükümler uygulanmaz.

01/04/2017 TARİHİ ÖNEMLİ

Devamını oku...

20 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN İŞÇİLER GSS PRİMİ İNDİRİMLİ ÖDEYECEK

20 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN  İŞÇİLER  GSS PRİMİ  İNDİRİMLİ ÖDEYECEK

53 Lira indirimli GSS primi özellikli durumları da etkisi altına alacaktır.

Bugün bu durumu açıklayalım dedik.

1/10/2016 İTİBAREN 20 GÜNDEN AZ ÇALIŞMAYA GSS ÖDEME ESASLARI BELİRLENDİ

Devamını oku...

2017 YILI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ GELİŞME HIZI FARKI ZAMMI BU AY VERİLECEK

2017 YILI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ GELİŞME HIZI FARKI ZAMMI BU AY VERİLECEK

 

2017 Yılında ilk defa emekli olacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2016 yılı Gayri Safi Yurt

İçi Hasılaya göre belirlenen GH farkı ödenecektir.

Devamını oku...

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA SGK TEBLİĞ ESASI VAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA SGK TEBLİĞ ESASI VAR

1.4.2017 tarihinden itibaren gelir testi, talep halinde uygulanacak olup, gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az(YASAL ASGARİ ÜCRET/3X1) [60/l(c-l)=PRİM ÖDEMEZ] ya da fazla (60/1-g=53 LİRA) şeklinde olacaktır.

1.4.2017 tarihinden itibaren (60/1-g=53 LİRA) bendi kapsamda tescil edilenlerin aylık prime esas kazanç tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı kabul edilerek prime esas kazancın %3'ü oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecektir.7201 GÖRE TEBLİGAT

Tescil edilen genel sağlık sigortalılarına, 5510 Sayılı Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiklerini ve tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir testi talebinde bulunabileceklerini bildiren, genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebliği "Ek-1 Formu" 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir.

Gelir testi sonucunda, aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az [60/l(c-l)=YEŞİL KART DEDİĞİMİZ KESİM] olduğu tespit edilenlerden;

Devamını oku...

İŞSİZLİK SİGORTASINDA TEŞVİK DIŞINDA İŞVERENE SAĞLANAN AVANTAJLI UYGULAMALAR

İŞSİZLİK SİGORTASINDA TEŞVİK DIŞINDA İŞVERENE SAĞLANAN AVANTAJLI UYGULAMALAR

ÜCRET GARANTİ FONU

Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulur. Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden ödeme yapılır.

Bu ödemeler Sigorta Matrahının üst sınırını aşamaz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Devamını oku...

8200 GÜN ÇALIŞARAK PLANLANMAYAN EMEKLİLİK DÜŞÜK AYLIK

8200 GÜN ÇALIŞARAK PLANLANMAYAN EMEKLİLİK DÜŞÜK AYLIK

Okurum SSK emekli olmuştur.2017 Yılında Mart ayından itibaren emekli maaşı bağlanmıştır.

01/01/1965 yılında doğmuş.Askerden sonra ilk defa SSK olmuş.12.08.1991  tarihinde.

Devamını oku...

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ TEŞVİKLERİN KAYNAĞI

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ TEŞVİKLERİN KAYNAĞI

İşsizlik sigortası primleri 4/a statüsünden çalışanlarda %1 oranında işverenden ise %2 oranında tahsil edilir.%1 Devlet Katkı payı ödenir.

2017 yılında  Sigorta Prim Matrahları(SPEK)  tavan primin 7,5 katına yükseltilmiştir. Bir çok kesim düşük işsizlik ödemelerine karşılık işsizlik primlerinin en az 2 katı kadar alınması tezini dile getiriyor.

İşsizlik fonu şu ana kadar teşviklerde kaynak olarak kullanıldığı için 7,5 katına kadar işsizlikten prim alınmaya devam eder.

İşsizlik Sigortasından Verilen Tüm Teşvikler Ortalama İşçi Sayısına İlave Esası Vardır.

Devamını oku...

SAĞLIK HARCAMALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER

SAĞLIK HARCAMALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER

SAĞLIK HARCAMALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER

İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK KİŞİLER

Devamını oku...

İŞ HUKUKU’NA AYKIRI DAVRANIŞLAR TAZMİNATI ORTAYA ÇIKARIR


İŞ HUKUKU’NA AYKIRI DAVRANIŞLAR TAZMİNATI ORTAYA ÇIKARIR

Bugünkü yazımızda uygulamacılara yönelik İş Hukukunda tazminatları ele aldık.Yazımız ekinde toplu olarak da tablomuzu yaptık.

Eşit davranma ilkesi Madde 5 –

İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.

Süreli fesih Madde 17 –

Devamını oku...

18 YAŞ NEDİR?

18 YAŞ NEDİR?

31 Aralık 1969 doğumlu olan sigortalı,ilk defa 3 Temmuz 1985 girişi var.7 Bin günden fazla prim ödemiştir.SGK bazı ilgililer 03.07.1985 tarihinde 16 yaşında olan sigortalının , 18 yaş takıldıklarını söylüyordu.Ne yapmam gerekir diyor.

24.05.1985-23.11.1986 arası

25 yıl

49

5300

a.)25 yıl bakalım…31 yılı aşan süre var…18 yaş olsa…29 yıl olduğuna göre artık 18 yaş sorun olmaktan çıkar.Hem ölüm aylığı,hem malullük,hem de engelli aylığında..

b.)7 Bin gün var…

c.)31/12/1969+49=31/12/2018 yılında emekliliğe müracaat edecektir.

18 yaşın altında geçen hizmetler

Devamını oku...

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI NİSAN AYINDA UCUZLUYOR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI NİSAN AYINDA UCUZLUYOR

Son yapılan düzenlemeyle birlikte GSS artık 53 Lira olurken,biriken borçlarda sona eriyor.

01/04/2017 ila 31/03/2018 tarihleri arasında Gelir Testi yaptıranlar için asgari ücretin 1/3’ünden az hane geliri tespiti halinde GSS primi ödenmeyecek,üstü çıkanlar için Taban SPEK  %3 oranında prim tahsilatı yapılacaktır.

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan  01/04/2017  tarihinden itibaren 12  ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

FAİZ DE YOK

Devamını oku...

2017 YILI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MAYIS AYINDA 711 TL OLACAK

2017  YILI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MAYIS AYINDA 711 TL OLACAK

2017 yılı  için asgari ücret artışı  aşağıda belirlendi .

01/01-31/12/ 2017 ASGARİ ÜCRET

1.777,50 TL

İşsizlik ödeneği 2017  yılında artacaktır.

Artış rakamlarını siz okurlarımızla objektif değerlendirme yaparak değerlendireceğiz.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

Devamını oku...

AHİLİK SANDIĞI 2018 YILINDA BAŞLIYOR


AHİLİK SANDIĞI 2018 YILINDA BAŞLIYOR

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Ek Madde 6 ile,Esnaf Ahilik Sandığı ile düzenleme gelmiştir.

ÇALIŞMA VE İŞKUR MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİ

Esnaf Ahilik Sandığı, Kurum Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde işletilir ve yönetilir. Esnaf Ahilik Sandığı, Fon kaynakları ile aynı usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

SAYIŞTAY DENETİME TABİ

Esnaf Ahilik Sandığı, Sayıştay tarafından denetlenir.

GELİR VE GİDERLER

Devamını oku...

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA YAPILAN YENİLİKLER NİSAN AYINDA YÜRÜRLÜKTE

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA YAPILAN YENİLİKLER NİSAN AYINDA YÜRÜRLÜKTE

5510 sayılı SS ve GSS Kanunda yapılan değişikliklerle birlikte GSS uygulamasında yapısal değişiklikler yapılmaya başlandı.

53 TL UYGULAMAYA GEÇİYOR

“60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı, prime esas kazanç tutarı olarak esas alınır. Ancak, tescil tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde gelir testi talebinde bulunanlardan gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında tespit edilenlerin bu sürelerde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir.”

Açıklama yapılırsa;

Devamını oku...

TÜRKİYE DE GÖÇMEN KADIN İŞÇİLER

yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, uygulamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılır ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır.

Kamu idarelerinin denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin(Polis yada Jandarma), kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların 6735 sayılı Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit etmeleri hâlinde, durum ÇSGB bildirilir.

ÇSGB tarafından görevlilerin yapılan denetimler ,kamu idaresi yada kolluk tarafından yapılan denetimler  bildirimleri ÇSGB yapılır,bunun  üzerine gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre, 6735 sayılı Kanunda yer alan idari yaptırımlar üzerine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce İPC  uygulanır.

6735 sayılı Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Devamını oku...

SÜT İZNİ İÇİN FAZLA MESAİ KARARI MI ÇIKTI?

SÜT İZNİ İÇİN FAZLA MESAİ KARARI MI ÇIKTI?

Özellikle katıldığımız seminerlerde belki de en çok ortaya atılan sorulardan biri de yeni doğum yapan anneye süt izni sürelerini kullandırılmaması halinde ileride bu sürelere ait fazla mesai ücreti isteme hakkı doğar mı diyerek sorular yönlendiriliyordu.

Yargı kararlarına göre böyle bir hak doğmuyordu.

Son yıllarda Yargının verdiği kararla birlikte artık süt izni esnasında çalıştırılan anneye bunun parasal değer olarak fazla mesai olarak değerlendirilmesine karar verildi.

4857 sayılı Kanunun 74’üncü Maddesinde Analık Çalışma ve Süt İzni yer verilmiştir.

Devamını oku...

BU TEŞVİKİ İŞVERENLERE 11 AY ÇALIŞANLAR SAĞLIYOR

BU  TEŞVİKİ  İŞVERENLERE 11 AY ÇALIŞANLAR SAĞLIYOR

9.2.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17. ve geçici 18. madde eklenmiştir.

4447/Geçici 17.Madde Sosyal Güvenlik Kurumunu,4447/Geçici Madde 18 ise Vergisel anlamda teşviki getirmiştir.

İki teşvik de asgari ücret düzeyinde uygulanacak olup,Sigorta payının işçi ve işveren kısmının tamamı,işsizlik dahil olmak üzere,vergisel anlamda AGİ düşülerek gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyeceklerdir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

Devamını oku...

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-2


MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-2

HATALAR VARSA DÜZELTME ESASI

1) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kanuni beyanname verme süresi içerisinde elektronik ortamda verilmesi esastır. Kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür.

2) Daha önce verilmiş bulunan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veya beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu dönemlere münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.

Devamını oku...

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-1


MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-1

“Muhtasar Beyanname”

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken belgedir.

“Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”

Devamını oku...

SAAT ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR ŞUBAT AYINDA 225 SAAT ÜZERİNDEN AYLIK ALMAZ/ŞUBAT AYI İNCELİKLERİ


SAAT ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR ŞUBAT AYINDA 225 SAAT ÜZERİNDEN AYLIK ALMAZ/ŞUBAT AYI İNCELİKLERİ

TİS tabi işyerlerinde çalışanlar için Şubat ayında çalışma saati hesaplandığında tatil süreleri dahil 28x7,5=210 saat hesabına göre ödeme yapılır.

Örnek:

TİS 20 Lira saat ücretli işçi Ocak Ayında 31x7,5=232,5 saat karşılığında 4650 TL/Brüt Maaş almışken,Şubat Ayında 4200 TL/Brüt Maaş alacaktır.

Şubat ayında TİS tabi işçi 450 TL. eksik Brüt Maaş Alacaktır.

SGK esas matrahı ise 30 Gün olarak beyan edilecek Şubat SPEK ise 4200 TL. olacaktır.

Maktu aylık ile çalışanlar ise yıllık 2700 saat göre hesap yapılırken,saatli ücretlerde yıllık 2737,5 saate göre + 37,5 saat fazla Brüt Maaş alacaktır.

Saat ücretli ayın 31’inde 31 güne göre değerlendirilmesiyle maktu aylık alana göre 37,5 saat avantajı vardır.

ŞUBAT AYINDA İNCELİKLERİ HATIRLAYALIM

Devamını oku...

ESKİ DEVLET MEMURU ALT SINIR AYLIĞI KORUMASIYLA 1.750 TL. AZ MAAŞ BAĞLANMAZ

ESKİ DEVLET MEMURU ALT SINIR AYLIĞI KORUMASIYLA 1.750 TL. AZ MAAŞ BAĞLANMAZ

2008 yılı Ekim ayı başından önce memur olan, Emekli Sandığı’na tabi  emekliliklerinde de alt sınır aylığı uygulamasında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilir.

İLK ALTI AY İÇİN ALTSINIR AYLIĞI

Devamını oku...

1 AY GECİKMELİ ENGELLİ EMEKLİ OLUNCA MAAŞI KARŞISINDA ŞOK ETKİSİ YAŞADI

1 AY GECİKMELİ ENGELLİ EMEKLİ OLUNCA  MAAŞI KARŞISINDA ŞOK ETKİSİ YAŞADI

Engelli Bay okurum 05/12/1978 doğumlu olup %55 engelli olup  25/06/1998 tarihinde SSK olmuş ,4080 günü var.

İlk sigortalılık tarihi

III. Derece

(Yüzde 40-59 arası )

06.08.1997-05.08.2000

18 yıl, 4080 gün

YIL

GÜN

YIL

ABO

Devamını oku...

SON DÜZENLEME ÇIRAKLARIN ÜCRETLERİNİN AZALMASINA MI NEDEN OLDU?

SON DÜZENLEME ÇIRAKLARIN ÜCRETLERİNİN AZALMASINA MI NEDEN OLDU?

Geçici Madde 12 – (Ek: 2/12/2016 - 6764/48 md.) 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz.

Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenir.(3308.Mesleki Eğitim Kanunu)

**

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere ;

Devamını oku...

3600 GÜNLE BAĞLANAN EMEKLİ AYLIĞI YANINDA 10 BİN GÜNLE EMEKLİ AYLIĞI SÖNÜK KALDI


3600 GÜNLE BAĞLANAN EMEKLİ AYLIĞI YANINDA 10 BİN GÜNLE  EMEKLİ AYLIĞI SÖNÜK KALDI

Okurumuz  01/02/1959 doğumlu olan Ayşe Hanım 01/01/1995 yılında Konfeksiyon çalışanı olarak çalışma hayatına atılmıştır.31/12/2004 tarihine kadar kesintisiz aynı işyerinde asgari ücretten çalışmış.Bir daha da çalışmayarak emekli olacağı 01/02/2017 tarihini beklemiştir.

Kendisi evraklarını gönderdiğinde maaşının yaklaşık olarak hesaplanmasını istedi.

Okurumuz aslında ABO ve kazançlarına baksak bile 2008/09 ayında belirlenen alt sınır aylığa takılmıştır.

Matematiksel işlemler yapıldıktan sonra aylığı 2017 yılı zammı ve ek ödemesi dahil olmak üzere:1.245 TL.

Diğer Okurumuz ise..10 BİN GÜNÜ VAR…

Devamını oku...

15 YIL 3600 GÜNDEN HESAPLANAN FARKLI MAAŞLAR

15 YIL 3600 GÜNDEN HESAPLANAN FARKLI MAAŞLAR

Bay okurumuz 60 Yaşında 3600 günü var.15 yıl 3600 günle emekli maaşı bağlanmış.(Bakmakla Yükümlüsü Yok)

Okurumuzun günlerini dikkatle baktığımızda primleri asgari ücretten ödenmiştir.

Askerliğini borçlanmış,2008/Ekim sonrası 1230 gün kadar 4/b isteğe bağlı ödemiş,geri kalan süreleri 4/a çalışarak tamamlamıştır.

YIL

GÜN

1999 ÖNCESİ

1530

2000-2008/09

0

2008/10

2070

TOPLAM GÜN

3600

 

Alt Sınır Aylıkları Kontrolü Yapılır.

Devamını oku...

EMEKLİ MAAŞI BAĞLANAN SİGORTALI ŞİMDİ GEÇMİŞ YILLARI SORGULUYOR


EMEKLİ MAAŞI BAĞLANAN SİGORTALI ŞİMDİ GEÇMİŞ YILLARI SORGULUYOR

01.01.1971 Doğumlu Bayan okurum 01.01.1990 tarihinde ilk defa sigortalı olmuş.1999 öncesi ve sonrası çalışmaları asgari ücretten olmuştur.Okurumuz aslında emekliliğini planlamadığı gibi,kazanç yönünden asgari ücretli olarak çalışmıştır.

Sigortalı 26 yıl,19 yaşında sigortalı olmuş,27 yıl beklemiş.

Devamını oku...

TBMM İŞSİZLİK SİGORTASINDA/ SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA YENİ DÜZENLEMER VAR

TBMM İŞSİZLİK SİGORTASINDA/ SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA YENİ DÜZENLEMER VAR

GSS TEK PRİM DÖNEMİ BAŞLIYOR

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8500 linki tıkladığınızda 24/08/2016 tarihinde detaylı olarak yazmıştık.

Aslında GSS zorunlu değil,isteğe bağlı olmalı derken bu görüşümüz halen sürüyor.

Devamını oku...

ÜÇ KİŞİ AYNI PRİM GÜNÜ FARKLI EMEKLİ AYLIĞI


ÜÇ KİŞİ AYNI PRİM GÜNÜ FARKLI EMEKLİ AYLIĞI

50 yaşında emekli olacaklar..

A.)KİŞİSİ 01/01/2017 SONRA EMEKLİ…..TÜM ÖDEMELER ASGARİ ÜCRETTEN

B.)KİŞİSİ 01/01/2017 SONRA EMEKLİ……….. TÜM ÇALIŞMA HAYATI BOYUNCA TAVANDAN PRİM ÖDEME

C.)KİŞİSİ 31/12/2016 TARİHTE EMEKLİLİĞE MÜRACAAT TÜM ÖDEMELER ASGARİ ÜCRETTEN

A.)KİŞİSİ 01/01/2017 SONRA EMEKLİ……..TÜM ÖDEMELER ASGARİ ÜCRETTEN

Devamını oku...

ARALIK AYINDA EMEKLİ OLAN ENGELLİ AVANTAJ YAKALAMIŞ


ARALIK AYINDA EMEKLİ OLAN ENGELLİ AVANTAJ YAKALAMIŞ

%40 Engelli Raporu yanında sürekli olup,vergi indirim belgesine sahiptir.1978 doğumlu olup 23/11/1998 tarihinde SSK olmuş.

YIL

GÜN DÖKÜMÜ

1999

396

2000-2008/EYLÜL

1862

2008/EKİM SONRASI

2251

4509

Devamını oku...

ŞUBAT AYINDA GÜNLERİ DİKKATLİ HESAPLAYIN

ŞUBAT AYINDA GÜNLERİ DİKKATLİ HESAPLAYIN

Şubat ayı bu yıl için 28 gündür.

Günlük ücret sistemi ile çalışan asgari ücretli bu ay eksik maaş alacak mı?

Bana göre eksik maaş almaması gerekir,neden mi Maliye Bakanı da açıkladı yıl boyunca AGİ dahil bekar işçi için net ödeme tutarı: 1404,06 TL.

Şimdi günlük ücretle çalışan asgari ücretli için muhasebeciler eksik kalan tutarı ,ortada tebliğ de yok nasıl ödenecek, vergiden karşılanacak tutar (muhtasardan) nasıl  mahsup yapılacaktır.

Devamını oku...

ENGELLİ VE NORMAL EMEKLİ ŞARTLARINDAN YAŞLILIK AYLIK KARŞILAŞTIRILMASI

ENGELLİ VE  NORMAL  EMEKLİ ŞARTLARINDAN YAŞLILIK  AYLIK KARŞILAŞTIRILMASI

Yaşlılık Sigortası

NORMAL ŞARTLARDA EMEKLİ OLAN KİŞİ İÇİN

2000 YILI ÖNCESİ YAŞLILIK AYLIĞI

Devamını oku...

KAYITDIŞILIĞI İŞÇİ VE İŞVEREN EL BİRLİĞİYLE HAZIRLIYOR

KAYITDIŞILIĞI İŞÇİ VE İŞVEREN EL BİRLİĞİYLE HAZIRLIYOR

Ülkemizde kayıt dışı alanında Çalışma Ekonomisi anabilim dalında uzmanlarca akademik alanda  araştırmalar  yapıldığında ciltler dolusu yazı, bilimsel makale, bildiri, akademik tablolar  ve de önerilerle karşı karşıya kalınır.

Kayıt dışılığın altında yatan gerçeklerin başında;

ü  Sosyal Güvenlik ,

Devamını oku...

EMEKLİLİK PLANLAMASINDA BAYAN ÇALIŞANLAR BU KONUYA MERAK SARDI

EMEKLİLİK PLANLAMASINDA BAYAN ÇALIŞANLAR BU KONUYA MERAK SARDI

Son günlerde hızla bir çok bayan okurumuz ne zaman emekli olurum,ne kadar emekli aylığı bağlanır,düşük emekli aylığım nasıl yükseltirim demeye başladı.

Bu sorular beni de heyecanlandırdı.

Oysa Türkiye genelinde kadın işçiler çoğunluğu taban ücret dediğimiz asgari ücretli çalışan,küçük azınlığı kurumsal yerlerde çalışanlar olup yüksek ücretliler,kısmen de olsa kamu işyerinde sendikalı çalışan kadın işçiler yüksek emekli aylığı yakalama şansını elde ediyor.

Bununla ilgili çalışmayı umarım akademisyenler yapar.

Tabi ki Bağ-Kur şartlarından emekli olmak isteyen kadınlarda çok şanslı değiller,emekli aylığı ayağında.

Devamını oku...

10 YIL ÖNCE EMEKLİ AYLIĞI PLANLAMASINI KİMLE BİRLİKTE YAPMIŞ


10 YIL ÖNCE EMEKLİ AYLIĞI PLANLAMASINI KİMLE BİRLİKTE YAPMIŞ

Dün bir okurumdan elektronik posta aldım. Emeklilik planlaması yapmak istiyorum yardımcı olur musun diyerek.

Kendisine bilgileri göndermesini rica ettim.

20.02.1971 doğumlu Bayan okurumuz,01/12/1989 tarihinde SSK olmuş.6187 gün SSK prim ödemiş.

Kurumsal bir işyerinde çalışmaya başlamış,aynı kurumda sonlandırmış.

Çalışmaları gördüğümde değerlendirme yapmadan önce kendisine neden artık prim yatırmayı sonlandırdığını sordum.

Ben emeklilik planlamamı 10 yıl önce ALİ TEZEL’le birlikte  yaptım dedi.

Nasıl Planlama Yapmış Hep Beraber Bakalım

Devamını oku...

2017 YILINDA PLANLANMAMIŞ EMEKLİ AYLIĞI KARŞILIĞI BİN TL


2017 YILINDA PLANLANMAMIŞ EMEKLİ AYLIĞI KARŞILIĞI BİN TL

Okurumuz 15.01.1969 tarihinde doğmuş 14 yaşında sigortalı olmuş(1/12/1983 tarihinde) bu ay sonu emekliliğe müracaat edecek.

24.11.1983-23.05.1985 arası

25 yıl

48

5225

 

Sigortalının gün ve kazançları incelendiğinde planlama zamanında yapılmamıştır.

Devamını oku...

BU KADAR YIL ÇALIŞ NEDEN BU KADAR AZ EMEKLİ MAAŞI BAĞLANDI


BU KADAR YIL ÇALIŞ NEDEN BU KADAR AZ EMEKLİ MAAŞI BAĞLANDI

Okurum Ekim 2016 yılında emekli olmuş,itirazım var SGK neden bu kadar az maaş bağlanıyor.Kendisine emekli maaşı bağlama kağıdını göndermesini istedim.Bunun nedeni hem kazançları hem de günleri görmek adına.

Son yıllarda emeklilik adına ŞEHİR EFSANELERİ-UZMAN DENİLEN KİŞİLERİN TAVSİYELERİ-GELENEKSELLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI….olmak üzere bizleri ve yazılarımızı okumayan toplum olduğundan en son emekli olduklarında akıllarına geliyoruz sonuç günüm fazla geçinmekten uzak emekli aylığı….

Nedeni basit..

a.)Planlama yok..

b.)Kulaktan dolma bilgilere inanma..

c.)Bu işte uzmanlaşmamış kişilerin yanlış yol göstermeleri..

Devamını oku...

EMEKLİ PLANLAMASI YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI

EMEKLİ PLANLAMASI YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI

Çalışanlar (İşçi,Memur,İşveren) çoğu yazdıkları elektronik postalarda ;

a.)Ne zaman emekli olurum?

b.)Ne kadar emekli maaşı alırım?

c.)Eksik günlerimi borçlanma haklarım nedir?

d.)Geriye dönük prim ödeme hakkım var mı?

e.)Emekli  Maaşım Nedir?

f.)İş Kazası/Meslek Hastalığından Gelir Nedir?

g.)Vazife Malullüğü

h.)Şehit ve Gazi Yakını

Devamını oku...

2017 YILINDA AGİ DAHİL 1404 TL ‘nin ALTINDA NET KAZANÇLARA MALİYE DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLAR?

2017 YILINDA AGİ DAHİL 1404 TL ‘nin ALTINDA NET KAZANÇLARA MALİYE DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Eylül ayında vergi dilimine girileceği için(Fazla Mesai yapan yada yan ödeme hakları alanlar için bu süre kısalabilir.

Maliye Bakanlığı 2016 yılındaki benzer tebliğ yayınlayarak ‘’ hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.’’ İbaresiyle 2017 yılında uygulanması beklenecektir.

Tabi ki burada esas alınacak tutar 1.404,06 TL altına düşen hizmet erbabı için uygulanacaktır.

2017 YILINDA MEDENİ DURUMUNA GÖRE

Devamını oku...

FIRLAMA DOLAR ZOR DURUMDA BIRAKMA BENİ…


FIRLAMA DOLAR ZOR DURUMDA BIRAKMA BENİ….

Doların ateşi düşmüyor,hızla tırmanmaya devam ediyor.Bu ateşi düşürmek şu anda ekonomistleri de aştı.

Sanayici,işveren,işçi ve vatandaş tarafında  meraklı gözlerle dolar ateşi bekleyişi sürüyor.(Ekim ayından bu yana)

Bunun yanında Merkez Bankasının dolar artışı karşısında  yaptırımları da ne olacak beklentiler sürüyor.

Vatandaş elindeki doları ülke ekonomisi uğruna bozdurmasına rağmen bu ateş sönmüyorsa,körükleyenlerde kanımca mali mevzuat içinde cezalandırılmalı(MASAK tarafından).

Dolar artışıyla gelirini katlayanlara  menkul sermaye iradi olarak ek vergilendirme gelmelidir.

2017 Yılı Asgari ücretli için net 1404 Lira açıklandığında 1 yıl boyunca sabitlenmişti.

Bu sabitlenmeyle birlikte işverenler işçilik maliyetlerini de yaparak,teşviklerden düşülerek yeni maliyetler bulundu.

2017 Yılı borçlu işverenlerin yapılandırma taksitleri,cari dönem ödemeleri de ödenecektir.

Prim ertelemesi de yasallaşırsa 9 ay erteleme gündeme gelecek.

Devamını oku...

MUHTAÇ YAŞLILIK VE ENGELLİ AYLIĞI NE OLDU?

MUHTAÇ YAŞLILIK  VE ENGELLİ AYLIĞI NE OLDU?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (2.332) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

423,58 TL’NİN ALTINDA OLACAK

Devamını oku...

İŞVERENLER KAR TATİLİ İÇİN TELAFİ ÇALIŞMASINI GÜNDEME GETİRİR Mİ?İŞVERENLER KAR TATİLİ İÇİN TELAFİ ÇALIŞMASINI GÜNDEME GETİRİR Mİ?
İŞVERENLER KAR TATİLİ İÇİN TELAFİ ÇALIŞMASINI GÜNDEME GETİRİR Mİ?

Telafi Çalışması, 4857 sayılı İş Kanununun 64. maddesinde ve İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri md. 7’de düzenlenmiştir.

TELAFİ ÇALIŞMASI NEDİR?

Devamını oku...

FİİLİ HİZMETTE GELEN KOLAYLIK

FİİLİ HİZMETTE GELEN KOLAYLIK

 

FİİLİ HİZMET TABİ İŞYERİ

1

kurşun ve arsenik işlerinin

2

cam fabrika ve atölyelerinde

3

cıva üretimi

4

çimento fabrikalarında

5

kok fabrikalarıyla

6

alüminyum fabrikalarında

7

demir ve çelik fabrikalarının

8

döküm fabrikalarının

9

asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde

10

yeraltı işlerinin; maden ocakları

11

radyoaktif ve   radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde

12

su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde

15

İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde; yangın söndürme işlerinde çalışanlar,

Yukarıdaki işyerleri 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına istinaeden 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmışlardır.

Devamını oku...

2017 YILI İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ %7,92 ORANINDA ARTTI

2017 YILI İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ %7,92 ORANINDA ARTTI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 -1(a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,

Ø  İstekleri halinde;

Ø  4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,

Ø  Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler işsizlik sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

Ø  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr portalı üzerinden başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır.

Ø  Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

Devamını oku...

YIL SONU EMEKLİLİĞE MÜRACAAT EDEN 32 YILLIK ÇALIŞAN NE KADAR MAAŞ ALIR?

YIL SONU EMEKLİLİĞE MÜRACAAT EDEN 32 YILLIK ÇALIŞAN NE KADAR MAAŞ ALIR?

Okurumuz 15/11/1962 doğumlu 01/09/1984 tarihinde Sigortalı olmuş 30/12/2016 tarihine kadar tavandan prim ödeyerek bugüne kadar çalışmış,işyeri 2017 yılında SGDP çalıştıracağı yönünde teklif gelince emekliliğe ayrılmıştır.

Fakat aynı işyerinde 2010 yılından bu yana Aralık 2010 itibaren çalışan  (tavandan prim ödemiş) kişi 3.400 TL emekli aylığı(Ek ödeme dahil) almaktadır.

6 yıl önce emekli olanla 6 yıl sonra emekli olan arasında ne kadar fark olacaktır.

Sigortalının günlerini incelediğimizde..

1999 öncesi 15175 üst gösterge,2000-2008 eylül arası OAK tutarı:3.623 TL.,2008/Ekim günümüze OAK:8.079 TL.

GÜNLER TOPLAMI

Devamını oku...

2016 YILININ SON GÜNÜ EMEKLİ OLMAYI HAK EDEN 3600 GÜNLE NE KADAR MAAŞ BAĞLANACAK?

2016 YILININ SON GÜNÜ EMEKLİ OLMAYI HAK EDEN 3600 GÜNLE NE KADAR MAAŞ BAĞLANACAK?

30/12/1956 doğumlu okurum 21 yaşında sigortalı olmuş.Askere gitmiş.3600 günle emekli olmayı hak etmiştir.

Bu okurum Aralık ayının başında tarafıma yazmıştı.Hizmet belgesini incelediğimde 2000 öncesi 30 gün,2000 ile 2008 Eylül ayında 360 gün kadar hizmet,2008 Ekimden itibaren kesintisiz 2970 gün ,Prime esas kazançlarsa asgari ücretten yatırılmıştı.

Neden bu kadar avantajları vardı ihmal etmişti sigortalılığını…….

Devamını oku...

SGK ESAS PRİM TUTARLARI-2

SGK ESAS PRİM TUTARLARI-2

5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine tabi sigortalılar;

Kanunun ek 5. maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

1.1.2017-31.12.2017 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre:           59,25 TL x 24 x % 34,5         =          490,59 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre:       444,38 TL x 24 x % 34,5        =       3.679,47 TL(*),

ödeyeceklerdir.

***

5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesine tabi sigortalılar;

Devamını oku...

Diğer Makaleler...