01.02.2013 HALKIN ŞÖVALYELERİ AK SAÇLI ŞÖVALYENİN İZİNDE GİDİYOR

Halkın Sosyal Güvenlik Uzmanları işleri gereğince vatandaş odaklı çalışmalarını kanunların emrettiği şekli ile yapmaya başladı.

Son 4 yıldır İş ve Sosyal Güvenlik Dünyasında ortaya çıkan bilgi boşluğunu doldurmaya çalışıyorlar.

SGK ile sorun yaşayan vatandaşlarımıza,sorunlara çözüme  adına yardımcı oluyorlar.

Hukuk anlamında alınması gereken hakları da ,hukuk mücadelesi başlatarak SSK,Bağ-Kur’lu adına kazanılmasında yol haritası çiziyorlar.

5510 ve diğer kanunların sadece vatandaş odaklı değil,işveren odaklı olmak üzere çözüm ortağı oluyorlar.

Devamını oku...

28.02.2013 SANATÇILARIN İSTEĞİ SON DEFA SANATÇI BORÇLANMASI HAKKININ TEKRAR VERİLMESİ

Osman Gidişoğlu’nun  vefatının ardından bir dram yaşandı.

Emekli maaşı almadan bu dünya’dan bir sanatçı daha ayrılmış oldu.

Tüm sanatçıların sıkıntısı SGK primlerinin zamanında ödenmemesi, bazen de kayıt dışı çalıştırılmaları yada primlerinin eksik yatırılması olmuştur.

Film San Vakfı da bu konuda girişimlerde bulunmuş.

Devamını oku...

27.02.2013 ENGELLİ İSTİHDAM ETMEYEN İŞVEREN 2013 YILINDA 1832 TL İDARİ PARA CEZASI VAR

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü vardır.

İş Kanununda Engelli için Yönetmelikte tanımlamaya yer verilmiştir.

Engelli

Ø  Bedensel,

Ø  Zihinsel,

Ø  Ruhsal,

Ø  Duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünden ,

Ø  En az %40 oranından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenleri olarak tanımlanır.

Devamını oku...

26.02.2013 ŞUBAT AYINDA İŞVERENE PÜF NOKTALAR

Şubat Ayı yaklaştığında İnsan Kaynakları, Personel Uzmanları,Puantörler telaşlanırlar.

Eski adı ile SSK’lı yeni adı ile 4-1(a)’lı  çalışanların tahakkukları yapılırken kuralına uygun yol izlenmelidir.

Maktu aylık sistemine göre çalışanların aylıkları 30 gün üzerinden ödenir.

Saat ve diğer ücret esasına göre çalışanlarda aylık çalışma süresi dikkate alınır.

Devamını oku...

22.02.2013 1/10/2008 SONRASI GEMİ ÇALIŞANI YIPRANMAZ/SİZDEN GELEN SORULARA CEVAPLAR

Sayın İlki yazılarınızı Ali Tezel com takip ediyorum. Son düzenleme ile biz gemi çalışanlarına haksızlık yapıldı.

Gazetecilere iade edilen yıpranma hakkı bizlere geri verilmedi. Bizler gemide çalışmanın zorlukları altında ,azgın sularda ölüm ile burun buruna gelerek çalışıyoruz.

En son Şile’de şehit olan arkadaşlarımız bunun somut örneği değil midir? Lütfen sesimizi duyurun. İsimleri Saklı

Devamını oku...

21.02.2013 İŞ YERİNDE RİSKLERE KARŞI ÖNLEM ALMAYININ CANINI İDARİ PARA CEZASI YAKAR

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde risk değerlendirilmesi yapılması gereklidir.
Bununla ilgili 29/12/2012 tarihli RG yönetmelik yayımlanmıştır.
Riskler Nasıl Tanımlanmıştır:

Devamını oku...

20.02.2013 SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLERİ DENETİM STANDARTLARI DÜZENLENDİ

2013/5 sayılı Genelge ile Kurum Denetmenlerinin standartları belirlenmiş. Bu standartlar dahilinde denetim yapacakları yazılı hale getirilmiştir.
Denetmenler SGK gözbebeği olup kurum adına her türlü incelemeyi yapmaya yetkili kılınmıştır.
Gerek Denetmen gerekse yardımcıları son yıllarda hızla eğitim atağından geçirilmiş.
Aralarında Yüksek Lisans, Doktora çalışması olanlar ileride SGK sorumluluklarını omuzlanacaklardır.

Devamını oku...

19.02.2013 ÖZLÜK HAKLARI KHK İLE GİDEN SGK ŞEFLERİNİN İSTEKLERİNE KULAK TIKAMAYIN

1/10/2008 yılında tüm maddeleri ile yürürlüğe giren 5510 sayılı SS ve GSSK Türkiye’nin en önemli 3 ana kurumunu tek çatı altına almıştır.
EMEKLİ SANDIĞI-SSK-BAĞ-KUR olmak üzere SGK iş ve işlem görmeye başlamıştır.

Devamını oku...

18.02.2013 İŞVERENLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARINIZI OLUŞTURUNUZ

18/01/2013 Tarihinde yayınlanan  yönetmelik ile;

Ø  İş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ,
Ø  Bu kurulların oluşumu,
Ø  Görev ve yetkileri,
Ø  Çalışma usul ve esasları ,
Ø   Birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlenmesi amaçlanmıştır.

Devamını oku...

15.02.2013 SOSYAL SORUMLULUK VE PAYLAŞIM ALANINDA SGK GÖNÜLLÜLERİ HİZMET VERİYOR

SGK çalışanları  ağırlıklı olarak kurum içi iç yazmışlar yada genelgeler doğrultusunda işlemlerini yürütüyorlar.Köşemizden zaman zaman eleştirel gözle bakarak yazı yazsak bile SGK yaptığı güzel işleri de görmezlikten gelemeyiz.
2008 Yılında büyük çoğunluğu ile hayata geçen 5510 sayılı SS ve GSS Kanun’u  ile aksaklıklar ortaya çıksa bile SGK ve Sivil Toplum Kuruluşları birlikte hareket ederek çözüm noktası yönünde anlaşmaya çalıştıklarını bu yönde yasal düzenlemeler için zemin hazırlıkları olduğunu görüyoruz.

Devamını oku...

14.02.2013 KAMUDA ÇALIŞAN EMEKLİNİN YERSİZ ÖDEMESİ YAPILANDIRMA KAPSAMINDA SON BAŞVURU TARİHİ 31/05/2013

Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince
aylıkları kesilerek yersiz ödenen aylıkları borç kaydedilen sigortalıların aylıkları, anılan Kanun kapsamındaki sigortalılıklarının sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yeniden başlatılacağından, 2013/Şubat ödeme döneminden önce tahakkuk ettirilen borçlardan tamamı ödenmemiş borçlar yeniden hesaplanacaktır.

Devamını oku...

01.02.2013 GAZİANTEP ‘ te MEYDANA GELEN PATLAMA İLE GÖZLER 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA ÇEVRİLDİ.

Gaziantep 4.Organize Sanayi Bölgesinde Galvaniz fabrikasında meydana gelen İş Kazasında 7 kişi öldü.Bir o kadar yaralı var.

Basına  yansıyan haberlere  göre ölenlerden bir kişinin dışarıdan çağrılan tamirci olduğu,ölen iki Suriyeli için yardım toplama maksatlı firmada bulundukları  söyleniyor.

Tüm bunlara gereken cevabı yapılan araştırmalar sonucu ortaya konulacaktır.

Başta ÇSGB yetkili müfettişleri sahada çalışmalarını sürdüreceklerdir.

Anladığımız kadarıyla işyeri 50 kişiden fazla işçi çalıştırdığı için 30/12/2012 tarihinden itibaren işyerinde İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi bulundurma yükümlülüğü bulunuyor.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun ile ilgili çalışmaların  yapılıp yapılmadığı sahada yapılacak soruşturmalarda ortaya çıkacaktır.

Şimdi gerekli denetimler yapılırken çalışanların özlük dosyaları da taranacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği anlamında gerekli eğitimler alındı mı?

Mesleki Yeterlilik Belgeleri var mı?

Sağlık Raporları bulunuyor mu?

6331/4.Maddesine göre İşveren bu kanununa göre yükümlülükleri yerine getirmiş mi?

1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

 

6331/5.Maddesine göre Risklerden Korunma İlkelerine Uyulmuş Mu?

a) Risklerden kaçınmak.

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.

g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek

6331/10.Maddesine Göre;

1.)İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

c) İşyerinin tertip ve düzeni.

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

 

Bu Kaza İle İlgili İşveren 3 İş Günü İçinde SGK Gereken Bildirimi Yapacak .Sağlık Kurumları da 10 Gününde İçinde  Bilgi Verecektir:

İşveren;

a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.

b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.

 

İşveren İş Kazasını 3 işgünü içinde SGK bilgi verecektir.

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

 

Bu arada İş Kazaları için Kaçınılmazlık İlkesi de dikkate alınacaktır.

İşverende Kusur Olması durumunda  İPC uygulanacaktır.

6331/4.madde yazılı hükümlere uyulmaması halinde 2.156 TL.

6331/6.maddesi yazılı hükümlerine uyulmaması halinde 1078 TL başlayan 5390 TL .

6331/10.Maddesi yazılı hükümlere uyulmaması halinde 1617 TL başlayan 4851 TL.

6331 Göre İş Kazası 3 İşgünü İçinde Bildirmeyen işverene 2.156 TL.

10 Gün içinde Sağlık Kurumu bildirmez ise 2156 TL.

31.01.2013 İŞVEREN OLAN EMEKLİ SİGORTALININ SIRTINDAKİ KÜFLÜ ÇİVİ SGDP YENİ DÜZENLEME İLE YAPILANDIRILIYOR

Bu yazımızda kısa tarihçesi ile Sosyal Güvenlik Destek Primine değineceğiz.

İlk olarak ;

Ø  1986 yılında 3279 sayılı Kanun  ile SSK kapsamında çalışma için uygulanan Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulamasına başlanmıştır.

Devamını oku...

30.01.2013 TÜTÜN İKRAMİYELERİ ŞUBAT SOĞUNDA SICAK BİR HAVA ESTİRECEK/SİZDEN GELEN SORULARA CEVAPLAR

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunun EK 79 Maddesine göre her yıl Şubat ayında bu ödemeler yapılmaktadır.

Aşağıda belirtilen kişilere bu madde uyarınca ek ödeme yapılır:

a) Harp malullerine.

b) Şehit dul ve yetimlerine.

c) Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malûlü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malûlü sayılan jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere.

d) (c) bendinde belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle ölenlerin dul ve yetimlerine.

Her yıl ödenecek miktar, malûllük derecelerine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardır.

 

Malûllük Derecesi

Göstergeler

2013 YILI KATSAYI

TUTAR

1

40. 000

0,073837

2.953,48 TL

2

36. 000

0,073837

2.658,13 TL

3

31. 000

0,073837

2.288,95 TL

4

28 .000

0,073837

2.067,44 TL

5

25. 000

0,073837

1.845,93 TL

6

22. 000

0,073837

1.624,41 TL

 

(b) ve (d) bentlerinde sayılan dul ve yetimlere birinci derece malûllere uygulanan gösterge üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, birden fazla ise eşit olarak paylaştırılmak suretiyle ve sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları sürece ödeme yapılır.

 

Harp veya vazife malûlü olanlara hayatta bulundukları sürece ödeme yapılır. Ancak, ölen malûlün son yıldaki pay tutarının beş katı, bir defaya mahsus olmak şartıyla kendisinden dul ve yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir.

 

Bu maddeye göre yapılan ödemeler herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi olmayıp, faturası karşılığında, Hazineden tahsil edilir.

 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 -1(c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır

Harp malullerine, şehit dul ve yetimlerine, barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malulü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekatı gerektiren iç tertip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetler'le birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malulü sayılan jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere, bu görevlerin ifası sırasında, görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle ölenlerin dul ve yetimlerine ödenmektedir.

SİZDEN GELEN SORULARA CEVAPLAR

1968 yılında doğdum. İlk defa 01/01/1992 yılında SSK oldum. 5680 gün ödenen prim günüm vardır.1989 yılında ve 1995 yılında doğum yaptım. Ne zaman emekli olurum? Filiz.

24.05.1991-23.05.1992 arasında

20

48

5525

 

Gün ve sigortalılık süreniz dolmuş,doğum borçlanmasına gerek yok.

2016 yılında 48 yaşınıza girdiğinizde emekli olacaktır.

 

**

30/09/1978 yılında doğdum.01/05/1995 yılında ilk defa SSK oldum.4.460 gün kadar SSK ödenen prim günüm vardır. İş Kazasından dolayı sürekli iş göremezlik geliri alıyorum. Ne zaman emekli olurum? Şükrü

24.05.1994-23.11.1995 arasında

25

55

5750

 

1290  gün kadar prim ödediğiniz taktirde emekli olursunuz.

Bunun için isterseniz 41 ay isteğe bağlı prim öder,geriye kalan 60 günü SSK çalışırsanız 5750 günü ödeyerek 2033 yılında emekli olursunuz.

Hem emekli aylığınızı hem de iş kazasından dolayı sürekli iş göremezlik geliriniz ödenecektir.

 

**

01/04/1968 yılında doğdum.01/04/1998 yılında ilk defa SSK oldum.540 gün kadar askerlik yaptım. Ne zaman emekli olurum? Ahmet

24.05.1997-23.11.1998 arasında

25

57

5900

 

Siz ilk defa 30 yaşında SSK olmuşsunuz.25 yılınız 55 yaşında dolacaktır.

15 yıl 3600 gün ile 60 yaşında emekli olursunuz.

Bağ-Kur geçtiğinizde 15 yıl 5400 gün ile 58 yaşında emekli olursunuz.

Bu alternatiflere göre askerlik borçlanmanızı yapabilirsiniz bu da sizi SSK 56 yaşında emekli eder.

 

**

İlk defa SSK’lı  olmam meslek lisesinde  oldu.01/01/1989 yılından itibaren ilk defa SSK yatırılmıştır. Ne zaman emekli olurum? Ramazan

Meslek lisesi SSK Kısa Vadeli Sigorta kollarından prim yatırıldığı için başlangıca sayılmaz.

24.05.1988-23.11.1989 arasında

25

51

5450

 

25 yıl 51 yaş 5450 gün ile emekli olursunuz.

**

İlk defa işe giriş tarihim 01/01/2005 yılıdır.Engelli raporum var.Vergi indiriminden faydalanıyorum.%49 üzerinde raporum olduğundan dolayı ne zaman emekli olurum?Faruk

20 yıl 4400 gün ile emekli olursunuz.

**

03/07/1967 yılında doğdum.01/05/1982 yılında ilk defa SSK oldum.5760 gün kadar SSK prim ödedim. Ne zaman emekli olurum?Hamdi

24.11.1980-23.05.1982 arasında

25

46

5075

 

Yıl ve gün sorunuz yok,03/07/2013 yılında emekliliğe hak ediyorsunuz.

 

**

02/03/1968 yılında doğdum.%48 oranında engelli raporum var. Bir işyerinde çalışamaya başlarsam ne zaman  emekli olurum?Sevda

Bu sene işe girdiğinizde 18 yıl 4600 gün ile emekli olursunuz.

 

**

19/11/1961 yılında doğan babam ilk defa 15/06/1988 tarihinde SSK oldu.6750 gün SSK pim ödemiş oldu. Askerliğimi 600 gün yaptım. Ne zaman emekli olur?Aydın

24.05.1988-23.11.1989 arasında

25

51

5450

 

Yaşınız dolmuş,gününüz dolmuş sigortalılık süreniz dolmamış bu süre 16/06/2013 yılında dolacaktır.

6 ay askerliğinizi borçlandığınızda hemen emekli olursunuz.

28.01.2013 2013 YILI BORDROYA ESAS PARAMETRELERİ UNUTMAYINIZ

Asgari Ücret Rakamı:

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2013 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2013 ila 30/6/2013 ve 1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arası için ayrı ayrı tespit edilerek, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Devamını oku...

26.01.2013 2013 YILI EMZİRME VE CENAZE ÖDENEĞİ %6,16 ORANINDA ARTMIŞ OLDU

SGK Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılına ait Emzirme Ödeneği ve Cenaze Ödenekleri %6,16 oranında artarak tespit edilmiş olup 2013 yılında uygulamaya konulmuştur.

Bugün konumuz emzirme ve cenaze ödeneklerini inceleyeceğiz.

Devamını oku...

28.01.2013 2013 YILI GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİ BELİRLENDİ

İş Kazası/Meslek Hastalıklarında Geçici İş Göremezlik :

5510/16.Maddesine göre 1.fıkrasında iş kazası ve meslek hastalıkları hallerinde sigortalıya sağlanan haklardan biri de Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi tanımlanmıştır. Sigortalıların iş kazasına bağlı olarak geçici iş göremezlik ödeneklerinden yararlanabilmeleri için  SGK’na  yapılan bildirimin iş kazası olarak kabul edilmesi, meslek hastalığı sigortasından geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmek için ise meslek hastalığının SGK  sağlık kurulunca tespit edilmesi gerekmektedir.

Devamını oku...

25.01.2013 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE ONAYLI DEFTER,SAĞLIK KAYITLARININ SAKLANMASI,YENİ İŞVERENE VERİLMESİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yavaş yavaş çalışma hayatına girmeye başladı.

Onaylı Defter işverenler için tutulması zorunlu defter haline gelmiştir.

Onaylı Defter Nedir?

Devamını oku...

11.01.2013 Ekonomik Yurtdışı Borçlanması Nasıl Yapabilirim? 5510 Son Düzenlemeler TBMM Yasalaşarak Kabul Edildi

01/12/1962 yılında doğdum.1978 yılında ilk defa Sigortalı oldum.320 gün kadar SSK ödedim.Askerliğimi 1982-1984 yılları arasında 540 gün askerlik yaptım.Askerlik süremi borçlanmadım.01/01/1992 yılından itibaren İngiltere de işçi olarak çalışmaktayım.

Yurtdışı borçlanması kalkacak diye söylendi çıktığı için tedirgin oldum.Yurtdışı borçlanması ile emekli olmanın koşullarını öğrenmek istiyorum.

Nasıl ve  hangi şartlarda emekli olurum?Meto.

Devamını oku...

10.01.2013 Çalışanlarınızdan Fazla Çalışması İçin Onay Yazısı Almanız Gereklidir

4857/41’inci Maddesi Fazla Çalışma Ücreti tanımlanmıştır.
Burada fazla çalışma için;
Ø  Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir.
Ø  Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.
Ø  Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz.

Devamını oku...

09.01.2013 8 Maden Şehidinin Ölüm Sonucu Geçmişteki Gibi Kaçınılmazlık İlkesine mi Bağlanacaktır?

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Kozlu Müessesesi'ne ait kömür ocağında metan gazı patlaması sonucu oluşan göçükte 8 madenci hayatını kaybetti.
630 metre derinlikte metan gazı patlaması sonucu oluşan göçükte boğulmak suretiyle hayatlarını kaybettiler.
Eşleri dul,çocukları yetim kaldı.
Sabahleyin sağlam işe giden bedenler,akşam olmadan madenler onların mezarları oldu.
Bu üzücü olaylar Türkiye’nin en büyük kömür rezervine sahip olan Zonguldak bölgesinde yıllardır yaşanıyor.

Devamını oku...

08.01.2013 Gazetecilerin Farklı Farklı Emekliliği

01/08/1985 Tarihinde ilk defa SSK’lı oldum.15/10/1965 doğumluyum.
23/05/2002 tarihine göre Gazetecilik mesleğinden dolayı 2220 gün 2/A statüsünden ödenmiş prim günüm vardır.Toplamda ise 3225 gün 2/A çalışmış gazetecilik günlerim mevcuttur.Basın kolundan 2004 yılında ayrıldım 2001 yılında 1 çocuğum oldu.Doğum Borçlanması yapabilir miyim? 17/01/2012 tarihinden itibaren isteğe bağlı prim ödüyorum.Basın kolundan emekli olmak istiyorum.Son yıl primlerimi gazeteci olarak ödeme hakkım var mı?Emekli aylığımı en azından nasıl yükseltirim?Bayan Gazeteci.

Devamını oku...

18.12.2012 SGK GECİKEN ALACAKLARI TAHSİL ETME PEŞİNDE OLAN İCRA MEMURLARINA HAKLARINI VERMEMEK İÇİN DİRENİYOR

İcra Memuru olmak için nitelikli eleman olma koşullarını taşımak zorundasınız.

En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, maliye, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri, yüksekokulları veya bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından veya adalet meslek yüksek okulu ile meslek yüksek okullarının adalet bölümünden mezun olmak gerekiyor.

Devamını oku...

17.12.2012 KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARI KORUYAN AİLELERE MADDİ DESTEK VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ GELDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 14/12/2012 Tarihli RG yayınlanan Yönetmelik ile Koruyucu Aile Kavramı yeniden düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin amacı;

Devamını oku...

14.12.2012 İŞVERENİN HAKLI FESHİNE YARGITAY TARAFINDAN BİR ÖRNEK

4857 Sayılı İş Kanunun 25’inci Maddesinde fesih nedenleri sıralanmıştır.

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I- Sağlık sebepleri:

Devamını oku...

06.12.2012 Acil Sağlık Hizmetinde Para İsteyenlere Yargıtay'dan Cevap

Sağlık Uygulama Tebliğinde Acil Halin tanımı;

Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.

Devamını oku...

03.12.2012 Dünya Engelliler Gününde Sağlam Bedenler Bir Gün Engelli Gibi Düşünün

3.Aralık  Dünya Engelliler gününde engelli sorunları tartışılacaktır.

Somut adımlar için öneriler panelistler tarafından ortaya atılacaktır.

Bugün etkinliklerinde geçmiş yıllarda olduğu gibi sağlam bedenler engelli yerine geçecek engellinin yaşadığı sıkıntıları yaşamak isteyeceklerdir.

Devamını oku...

19.11.2012 SGMD Kış Etkinlikleri Başladı.

HALKIN SOSYAL GÜVENLİK UZMANLARINI TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYAN SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 2012-2013 YILI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI.

Ali Tezel önderliğinde  SSK emekli olan Baş Müfettişlerimiz(Üstatlarımız) , sosyal güvenlik konusundaki usta yazarlarımızın da kurucuları arasında bulunduğu SGM Derneği  2008 yılında büyük bir coşku ile kurulmuştu.

Devamını oku...

19.11.2012 İlk Defa 5510 Tabi Olanların SGDP Çalışma Esasları Nedir?

İLK DEFA 5510 TABİ OLANLARIN SGDP ÇALIŞMA ESASLARI NEDİR?

İlk defa 5510 sayılı Kanunun 4-1 (a), (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalı olup, yaşlılık aylığı alanlardan Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışma esasları aşağıda belirlenmiştir.

Devamını oku...

09.11.2012 İş Kazaları SGK Tarafından Soruşturmaya Tabidir.

Bugün özellikle eski adıyla SSK, yeni adıyla 4-1(a)'lı sigortalının uğradığı İş Kazalarının,SGK tarafından soruşturma kapsamında değerlendirilmesini, işverenlere bilgi olması adına inceleyeceğiz.

SGK bildirilen İş Kazaları mercek altına alınarak soruşturma kapsamına alınıyor.

Devamını oku...

10.11.2012 Çalışma Hayatına Ait Düzenlemeleri Atatürk Hayata Geçirmiştir

Günümüzde Sosyal Güvenlik artık insanların vazgeçilmez bir hakkı olarak ekonomik ve sosyal hayatımızda yer almaktadır.

Modern ve Çağdaş Hukuk devletinde Kişilerin ve hak sahiplerinin gelecek teminatları Sosyal Güvenlik alanında yapılan ödemeler ile sağlanmaktadır. Artık herkes  rahat ve sağlıklı bir yaşam seviyesi içinde geleceğinden emin olarak yaşamak istiyor.

Devamını oku...

15.11.2012 Hizmet Tespit Davası İçin Bir Uzmandan Destek Alın

Size bir hizmet tespit davasını danışmak istiyorum.

15/05/1962 yılı doğumluyum.01/01/1977 ve 01/01/1979 yılları arasında SSK’lı olarak çalıştım.Daha sonra çalışmadım.1984 yılından itibaren kesintisiz olarak çalıştım.2006 yılı geldiğinde 1977 yılı SSK ilk işe giriş tarihi ile emekli olmak istedim.

Devamını oku...