SGK ESAS PRİM TUTARLARI-1


SGK ESAS PRİM TUTARLARI-1

5510 sayılı Kanunun 4-1 (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

Özel sektörde:

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Devamını oku...

2017 YILI AGİ ARTIŞIN GÜNLÜK ANLAMDA ÇALIŞANA ETKİSİ NEDİR?


2017 YILI AGİ ARTIŞIN GÜNLÜK ANLAMDA ÇALIŞANA ETKİSİ NEDİR?

2017 Yılı Asgari ücret artışı % 7,92 olup, ücretlilerde yıl boyunca alınacak AGİ miktarları aşağıdaki tablo da gösterilmiştir.

Bekar işçi Günlük 33 Krş 2017 yılında AGİ zamlı alacak.

Evli eşi çalışmıyor Günlük 39 Krş 2017 yılında AGİ zamlı alacak.

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk sonrası AGİ sabitleniyor.

Evli eşi çalışan yada ayrılan için ise

Bekarları evlenmeyi,çocuğu olmayanları doğum yapmaya,bir çocuğu olana birden fazla çocuk sahibi olmaya,çalışmayan eşin evde oturmasıyla eşine sağladığı ekonomik fayda….

Ücretliler günlük artışa bakarak karar versinler diyelim.

Devamını oku...

2017 YILI ASGARİ ÜCRETİN YANSIMASI

2017 YILI ASGARİ ÜCRETİN YANSIMASI

2017 yılı için asgari ücret artışı tüm yıl için %7,92 yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01-31/12/2017

 

 

 

 

 

2017

2017

2016

2016

AYLIK ARTIŞ

GÜNLÜK ARTIŞ

ARTIŞ ORANI

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

59,25

1.647,00

54,90

130,50

4,35

7,92%

Devamını oku...

BORÇLANMA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASIN DA SON GÜNLER DEĞERLENDİRİN


BORÇLANMA  VE  GENEL SAĞLIK SİGORTASIN DA SON GÜNLER DEĞERLENDİRİN

2016 Yılının son günleri yaklaşırken emekliliğine sayılı günler kalan,seyyanen 100 lira zammı almak isteyenler borçlanma yapmak suretiyle emekli olmayı hak edenler,bir an önce SGK müracaat etmeli borçlanma tebligatlarını elden teslim alarak ,aynı gün içinde çıkan borçlanma tutarını yatırmak suretiyle emekliliğe müracaat etmelidir.

BORÇLANMA NEDİR?

Devamını oku...

ÜCRETLİLERİN 2017 YILI VERGİ DİLİMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA HATA MI VAR?


ÜCRETLİLERİN 2017 YILI VERGİ DİLİMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA HATA MI VAR?

2016 Yılı Vergi Dilimi tespit edilirken 2015 yılı yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

2015 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)

12.000

TL'ye  kadar

15%

29.000

TL'nin

12.000

TL'si için

1.800

TL, fazlası

20%

106.000

TL'nin

29.000

TL'si için

5.200

TL, fazlası

27%

106.000

TL'den fazlasının

106.000

TL'si için

25.990

TL, fazlası

35%

2016 YILINDA TESPİT EDİLEN ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ

Devamını oku...

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ANLAŞMALI BOŞANMA DA DENETMEN RAPORUNU HUKUKA

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ANLAŞMALI BOŞANMA DA DENETMEN RAPORUNU HUKUKA UYGUN BULDU

Toplumda ekonomik çöküntüler artıkça anlaşmalı boşanmalar sonucu birlikte yaşam suretiyle SGK zarara uğratılmaktadır.

Bununla ilgili yapılan yasal düzenlemeyle,boşandığı eşiyle  birlikte yaşamaya karşı denetim mekanizması hayat geçmiştir.

Konuyla ilgili detay yazılarımıza  www.alitezel.com yer verilmiştik.

Son günlerde YHGK bu konuda geniş ve açıklayıcı düzenlemeye yer vermiş ,olup SGK avukatının temyiz istemini kabul etmiştir.

Sosyal sigortaların amacı  sosyal koruma, dayanışma, sosyal denkleştirme, zorunluluk ilkelerine dayanmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 56. maddesi yönünden önem arz eden sosyal koruma ilkesiyle, toplumun ekonomik ve sosyal yönden en fazla gereksinimi olan bireylerini/gruplarını koruma, güvenceye kavuşturma ve onlara hizmet amaçlanmakta, yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu kişilerin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması hedefi öne çıkmaktadır.

Tüm modern sosyal güvenlik sistemlerinde yer alan ölüm sigortası, sigortalının yaşamını yitirmesi durumunda geride kalan ve hak sahibi olarak nitelendirilen (tanımlanan) kişilerin geleceklerini güvence altına almayı amaçlamaktadır.

Evli kız çocuğu kimi zaman boşanmayla hak sahibi sıfatını kazanmaktadır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DA YASAL DÜZENLEME VE GERİ İSTENMESİ KANUN MADDESİYLE DÜZENLENMİŞTİR

Devamını oku...

2017 YILI ÜCRETLİLERİN BORDROYA ESAS PARAMETRELERİ BELİRLENDİ

2017 YILI ÜCRETLİLERİN BORDROYA ESAS PARAMETRELERİ BELİRLENDİ

2016 yılında uygulanan had ve tutarlar 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenerek, 2017 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

2017 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun
YEMEK BEDELİ İSTİSNA TUTARI

Devamını oku...

2017 YILINDA İŞ KANUNUNDAN DOĞAN İDARİ PARA CEZALARI ZAMLANIYOR

2017 YILINDA İŞ KANUNUNDAN DOĞAN İDARİ PARA CEZALARI ZAMLANIYOR

Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kur Müdürlüklerince verilmektedir.

Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.

Kabahatler Kanununa göre değerlendirilir.

Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun ¾ ‘ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.

Kabahatler Kanunu çerçevesinde hukuki boyutu değerlendirilir.

Aşağıdaki tablo bilgi amaçlı olup 2017 Yılında ÇSGB sitesinde güncel değerler yayınlanacaktır.

Devamını oku...

BES TASLAK YÖNETMELİĞİNE GÖRE NELER YAPILACAK


BES TASLAK YÖNETMELİĞİNE GÖRE NELER YAPILACAK

Yönetmeliğin amacı; çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi uygulaması kapsamında, emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları, çalışanların ücretinden kesilecek çalışan katkı payı oranını ve bu kapsamdaki uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Ø  Türk vatandaşı ,

Ø  Mavi Kartlı,

Ø  5510 göre 4/a ve 4/c statüsünde çalışanlar

Devamını oku...

01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR


01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR

5510 sayılı Kanunla  ilk defa 01/05/2008 tarihinden sonra sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 28 inci maddede düzenlenmiştir.

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, yine Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında  30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra;

Ø  1479(Bağ-Kur) ,

Ø   2926(Tarım Bağ-Kur) sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

İlk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için de uygulanır.

1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan;

Devamını oku...

01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR


01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR

5510 sayılı Kanunla  ilk defa 01/05/2008 tarihinden sonra sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 28 inci maddede düzenlenmiştir.

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, yine Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında  30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra;

Ø  1479(Bağ-Kur) ,

Ø   2926(Tarım Bağ-Kur) sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

İlk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için de uygulanır.

1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan;

Devamını oku...

01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR

01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR

5510 sayılı Kanunla  ilk defa 01/05/2008 tarihinden sonra sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 28 inci maddede düzenlenmiştir.

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, yine Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında  30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra;

Ø  1479(Bağ-Kur) ,

Ø   2926(Tarım Bağ-Kur) sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

İlk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için de uygulanır.

1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan;

Devamını oku...

30/4/2008 (HARİÇ) SONRASINDA SİGORTALI OLAN İŞÇİLER BU SÜRELERİ TAMAMLAYACAK

30/4/2008 (HARİÇ) SONRASINDA SİGORTALI OLAN İŞÇİLER BU SÜRELERİ TAMAMLAYACAK

5510 sayılı Kanunla  ilk defa 5510 Sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 5510/28’ inci maddede düzenlenmiştir.

İlk defa 5510 sayılı SS ve GSS Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, 5510 Sayılı  Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında  30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra

Devamını oku...

GÖRME ENGELLİNİN EMEKLİ MAAŞI YETMEDİ

GÖRME ENGELLİNİN EMEKLİ MAAŞI YETMEDİ

Okurum %100 engellinin bir yakını haklı olarak feryat ediyor.Bu emekli aylığıyla nasıl geçinecek diyor.

2001 yılında ilk defa sigortalı olmuş.Gün ve SGK esas matrahlarına baktığımızda sonuç elbette bizi de üzdü.

2000-2008 Eylül Dönemi 780 gün.

2008/Ekim-Günümüze 2820 gün .

Toplam da 3600 gün.

Devamını oku...

EMEKLİ MAAŞININ ARTIRAN SİHİRLİ FORMÜLÜ AÇIKLIYORUM HABERİ GERÇEK Mİ?


EMEKLİ MAAŞININ ARTIRAN SİHİRLİ FORMÜLÜ AÇIKLIYORUM HABERİ GERÇEK Mİ?

Çalışanların tümü ,emekli olunca rahat edecek bir emekli aylığını hayal eder.

 

Bu hayal edilen emekli aylıklar açısından 4/c dediğimiz devlet memurları için sonuç (Ekim 2008 öncesi) çalışanlar için bellidir.Onlardan fazla bir serzeniş gelmez.Alt sınır aylık korumasıyla eski memurlar zaten düşük aylık almaz.Onlarda çalıştıkları döneme uygun maaşına endeksli emekli aylığı bekler.Memurlar ise emekli aylığı zamlarında ,memur sendikası artışlarıyla paralel düzenlemelerden yararlanır.Ayrıca memurlar göstergelerinde meydana gelen değişikliklerde ise yansımasını görürler.

 

Kısaca memurlar SSK ve Bağ-Kur çalışanlarına göre bir nebze de şanslıdır.

Devamını oku...

EV HİZMETLİSİ ÇALIŞMA ŞEKLİNE GÖRE BORÇLAR KANUNU YADA İŞ KANUNU TABİ OLABİLİR


EV HİZMETLİSİ ÇALIŞMA ŞEKLİNE GÖRE BORÇLAR KANUNU YADA İŞ KANUNU TABİ OLABİLİR

Genelde ev hizmetlisi olanların ilişkisi 4857 sayılı İş Kanun istisna hükümlerine göre İş Hukukuyla ilgisi olmadığı iddia edilir.

Yargı Kararlarında bununla ilgili çeşitli kararlarda mevcuttur.

Ev hizmetlerinde aşçı, uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışan işçi ile ev sahibi işveren aralarındaki uyuşmazlığın iş mahkemesi yerine genel mahkemelerde çözümlenmesi gerekir.

Genelde bu ilişkilerde davalar;

Devamını oku...

YÜKSEKTEN DÜŞEN EV HİZMETLİSİ ÖLDÜ SİGORTASI VAR MIYDI?

YÜKSEKTEN DÜŞEN EV HİZMETLİSİ ÖLDÜ SİGORTASI VAR MIYDI?

YÜKSEKTEN DÜŞEN EV HİZMETLİSİ ÖLDÜ SİGORTASI VAR MIYDI?

Ev hizmetlisi sorunlarını yıllardır bu köşeden yazdık.Sigortalı olmaları konusunda uyardık.Tüm bu uyarılarımıza rağmen görmezden gelinerek çalıştırıldıklarını gördük.

www.alitezel.com sitesinde 2011 yılından itibaren son 6 yıldır yılda en az 2 yada 3 yazıyla sorunu köşemize taşıdık,aslında bu sorunları 2009 yılından beri de yazıyorduk.

Güncel olarak http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8329 linki tıkladığınızda EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNEMSENMİYOR dediğimizde özellikle sorunun en can alıcı noktasına değinmiştik.

Çalışma alanının ev olması, ev kazalarının (yüksekten düşmeler, yanıklar, zehirlenmeler, elektrik çarpmaları, kesikler vb.) iş kazalarına dönüşmesine yol açmaktadır. Ev hizmetlerinde çalışma mesleki sağlık ve güvenlik açısından önemli bir çalışma alanıdır. Ev hizmetlerinde çalışanlar çok sayıda iş kazası ve meslek hastalığı riskiyle karşı karşıya olsalar da, işyerlerinde alınması beklenen önlemler, ev çalışanı için söz konusu olmamaktadır.

6331/2. Maddesi;

(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:

c) Ev hizmetleri.

Dolayısıyla ev hizmetlisi,fiziksel,kimyasal,biyolojik ve psikolojik riskler maruz kalsa da ,koruyucu ekipman verilmediği gibi 633 sayılı Kanunun hükümlerinden mağdur kalmıştır.

Ağır işçi olmasına rağmen,tehlikeli grupta olsa da ötekileştirilmiştir.

İş Kazaları yüksekten düşme,meslek hastalığı fizyolojik,fiziksel,kimyasal ve biyolojik risklerle oluşmaktadır.

Eğitim verilmeden çalışma hayatında eğitimsiz kişilerle hizmet alımı devam ediyor.

6331İSGK istisna olduğundan müfettiş incelemeleri yetersiz kalmaktadır.

Günümüzde ev işçileri için koruyucu elbise,eldiven,sağlığa zararlı deterjan kullanılmaması,cam silerken emniyet kemeri takılması,ağır yük kaldırma vs. bununla ilgili ev hizmetlilerinin eğitilmesi, çalışanların işe giriş ve aralıklı kontrol muayenelerinin ve ihtiyaç hallerinde aşılamanın yapılması gerekmektedir.

Ev hizmetlileri dernekler,sendikalar çatısında birleşmeli hak arayışı sürdürmeli,işverenlerin bilinçlendirilmesi gerekir.

Yukarıdaki açıklamalara göre aşağıdaki kazayı okursanız ÇSGB İş Müfettişleri ne yapabilir?

ESKİŞEHİR'de apartmanın 4'üncü katındaki dairenin pencere camını silerken düşen 41 yaşındaki Hatice Temel yaşamını yitirdi.
Olay öğle saatlerinde Vişnelik Mahallesi Ünal Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katındaki daireye gündelik temizlikçi olarak giden Hatice Temel, pencere camını sildiği sırada dengesini kaybederek düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ambulansındaki görevli sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Hatice Temel kurtarılamadı. Temel'in cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bana göre bizler artık sözün bittiği yerde olduktan sonra bu konun soruşturması olsa ne olur?

BASİT SİGORTA DEDİK EK/9 ANLATTIK YETMEDİ SMS SİGORTA YAPILACAK DEDİK FİYATI BU YIL SONUNA KADAR SADECE 1 LİRA 10 KRŞ GÜNLÜĞÜ….

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=7547 linki tıkladıklarında EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIKLARI KİŞİ YANINDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI, BİLDİRİMİ, TESCİLİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ

SGK olarak tanıtıcı filmler,broşörler ,kamu spotları yaptık.

Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılacaktır. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar nedeniyle işveren sayılmayacaklar, bu kapsamda sigortalı çalıştırdıkları her gün için sigortalı çalıştıranlar prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyeceklerdir.

10 günden az sigortalı çalıştıranlardan işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi istenmeyecektir.

Sigortalılık başlangıç tarihi ve bildirimi

Kuruma doğrudan ya da internet yoluyla müracaat

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” (Ek 2) ile yapılacaktır. Form çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar, ay sonunun hafta sonu genel ve resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde ise bu günleri takip eden ilk iş günü sonuna kadar ünitelere verilecektir.

“Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu”nda çalışan ve çalıştıran kişinin imzası, kaç gün çalıştırıldığına dair bildirim ile e-posta adresleri ile cep telefon numarası bilgileri bulunmakta olup, Formun bu şekilde doldurulması halinde ayın diğer günleri için çalıştırılan kişinin değişmemesi halinde yeni Formun düzenlenmesi istenmeyecektir. 10 günden az çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi ve bu durumun Formda belirtilmesi halinde her ay için ayrıca bildirim yapılması istenmeyecektir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi bu kişileri çalıştıranlar yönünden internet aracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde bulunabilecektir. Bu şekilde yapılan bildirim sonucunda sigortalının cep telefonu numarasına Kanunun ek 9 uncu maddesinde sigortalı tescili yapıldığı, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebileceği hakkında bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

Primlerin ödenmesi

Kuruma “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile müracaat edenlerin çalıştıran ve sigortalılar yönünden tescili yapıldıktan sonra çalıştıran kişiler % 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini banka aracılığı ya da www.sgk.gov.tr adresinin “e-sgk” menüsünden “Kart ile Prim Ödeme”, “Diğer Ödemeler” seçeneğinden kredi kartları veya banka kartları aracılığıyla Kuruma ödeyebileceklerdir.

İş Kazası/Meslek Hastalığı

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanmak için sigortalının iş kazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olması ve sigortalılığının sona ermemiş olması iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması şarttır.

Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile çalıştırılacak sigortalılara ilişkin iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi Kuruma doğrudan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunu düzenleyerek ya da www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek “İş kazası bildirimi” menüsünden yapılacaktır.

ŞİMDİ SORUYORUM YETKİLİLER NE YAPSIN……

SGK MÜFETTİŞLERİ NE DESİN…….

İŞTE SİZE KOLAY EK/9 SİGORTASI

MALİYETİ 1,10 TL/GÜNLÜĞÜ….(SMS OLACAK......)

İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 


2017 YILI ASGARİ ÜCRET YÜZ GÜLDÜRECEK Mİ?

2017 YILI ASGARİ ÜCRET YÜZ GÜLDÜRECEK Mİ?

Bu yılda asgari ücret komisyonu toplandı.

Herkes isteklerini masanın etrafında olanlara aktaracak.1.600 TL ila  AGİ hariç diyerek 2.000 TL/Net olsun diyerek yola çıkan sendikalar da var.

Tabi bu sene bakalım ekonomik kriz gerekçe gösterilerek çalışan işçilerin maaşlarında asgari anlamda artış olacak mı?

Bunun yanında SGK tavan ücretin SPEK 7,5 Kat artması işverenler açısından olumsuzluğa yol açmıştır.

Bunun asıl nedeni ne?

Devamını oku...

2017 YILI ASGARİ ÜCRET YÜZ GÜLDÜRECEK Mİ?


2017 YILI ASGARİ ÜCRET YÜZ GÜLDÜRECEK Mİ?

Bu yılda asgari ücret komisyonu toplandı.

Herkes isteklerini masanın etrafında olanlara aktaracak.1.600 TL ila  AGİ hariç diyerek 2.000 TL/Net olsun diyerek yola çıkan sendikalar da var.

Tabi bu sene bakalım ekonomik kriz gerekçe gösterilerek çalışan işçilerin maaşlarında asgari anlamda artış olacak mı?

Bunun yanında SGK tavan ücretin SPEK 7,5 Kat artması işverenler açısından olumsuzluğa yol açmıştır.

Bunun asıl nedeni ne?

Devamını oku...

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCUNUZ SIFIR OLUR YADA 1/3 DÜŞER Mİ?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCUNUZ SIFIR OLUR YADA 1/3 DÜŞER Mİ?

6736 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan SGK alacaklarını oluşturmaktadır.

12 AY EŞİT TAKSİT

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların bu statüden kaynaklanan genel sağlık sigortası prim borçlarını peşin veya 12 ayda eşit aylık taksitle ödeyebilmesi için en geç 31.1.2017 tarihine kadar Ek:1/ide yer alan formun doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

TEST BAŞVURAN TAKSİT YARARLANIR

Devamını oku...

PLANLANMAYAN EMEKLLİKLER UZAYAN EMEKLİ SÜRELERİPLANLANMAYAN EMEKLLİKLER UZAYAN EMEKLİ SÜRELERİ
PLANLANMAYAN EMEKLLİKLER UZAYAN EMEKLİ SÜRELERİ

Okurlarımız ısrarla emekli olmak istiyor ,fakat planlama yapmıyor.

1957 doğumlu okurum ilk defa 2003 yılında Tarım Bağ-Kur kapsamına 7 yıl primi var.SSK geçmiş 1400 ün prim ödemesi var.60 yaşında neden emekli olmuyorum diyor.

SGK sizi emekli yapmaz dediğimde ısrarla hayır 60 yaşında emekli olacağım hem de SSK diyor.

Devamını oku...

ENGELİLERİN ERİŞEBİLİRLİK SORUNU 2018 YILINA KADAR ÇÖZÜLÜR MÜ UZAR MI?


ENGELİLERİN ERİŞEBİLİRLİK SORUNU 2018 YILINA KADAR ÇÖZÜLÜR MÜ UZAR MI?

5378 Sayılı Engelliler Kanunu 7/07/2005 tarihinde RG yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun yayınlanma amacı;

Kanunun amacı; engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.

Kanun amacına uygun acaba ülkemizde engelli haklarına uygun yaşam koşulları entegre edilmiş midir? Yoksa kısmen de olsa hayata geçmiş midir?

Genellikle uygulamada ağırlık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında olup,Yerel yönetimler tarafından,Sivil Toplum Kuruluşları,Dernekler takip etmektedir.

Uygulamalara Sosyal Hizmet alanında bakılmaktadır.

Kanun kapsamında bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde;

Devamını oku...

3600 GÜNLE EMEKLİ OLAN OKURUM HESAPLAMAMLA AYNI EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANDI/KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARA GEL


3600 GÜNLE EMEKLİ OLAN OKURUM HESAPLAMAMLA AYNI EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANDI/KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARA GELEN GSS KOLAYLIĞI

Okurum 1958 doğumlu olup ilk defa 01/01/1983 yılında sigortalı olmuştur.90 gün kadar sigortası var.3 çocuğunu 2000 yılı öncesi ve diğer 3 çocuğunu 2000 sonrası  doğurmuştur.2008/Ekim sonrası çalışmaya başlamış 1410 gün kadar çalışmıştır.3660 günle emekli olmayı hak etmiştir.

Kendisi tarafımla yaptığı yazışmalarda özellikle 2016 yılında 58 yaşında emekli olacağından dolayı doğum borçlanmalarını 3 çocuğu için yapmış,geri kalan günleri ise çalışarak tamamlamıştır.

Özellikle doğum borçlanmasını yönlendirmemle doğru dönemlerde yapmış,SGK bırakmamıştır.

Devamını oku...

9990 GÜNE ASGARİ ÜCRETTEN AYLIK BU KADAR

9990 GÜNE ASGARİ ÜCRETTEN AYLIK BU KADAR

Okurum 9990 gün çalışmış Asgari Ücretten maaş bağlanmış az mı diyor?

Evet okurumuz her zaman gibi güne takılmış az mı çok mu diye soruyor.

Sigortalı Erkek,55 yaşından Küçük,Asgari Ücretten Kazançlar(2000 sonrası Asgari Ücreti aşma uğraşısı azınlıkta kalmış,2008/Ekim sonrası da aynı şekilde)

Gün Dağılımları:

Devamını oku...

SİGORTALININ PRİM GÜNLERİ NELERDEN OLUŞUR


SİGORTALININ PRİM GÜNLERİ NELERDEN OLUŞUR

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI
5510 sayılı Kanun malüllük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına hak kazanmada belli bir prim ödeme gün sayısını koşul olarak aramaktadır. Prim ödeme gün sayısı; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen sürelere ait gün sayısını ifade eder.
Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. Primlerin hesabına esas tutulan günlük kazanç sigortalının bir ay içinde prime esas tutulan kazancının otuzda biridir. Uygulamada tam çalışılan veya prim ödenen aylardaki prim ödeme gün sayısı, ayın 28, 29, 31 gün  olmasına bakılmaksızın 30 gün alınmaktadır. Sigortalının prim ödeme gün sayılarını;

Devamını oku...

SİGORTALININ PRİM GÜNLERİ NELERDEN OLUŞUR

SİGORTALININ PRİM GÜNLERİ NELERDEN OLUŞUR

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI
5510 sayılı Kanun malüllük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına hak kazanmada belli bir prim ödeme gün sayısını koşul olarak aramaktadır. Prim ödeme gün sayısı; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen sürelere ait gün sayısını ifade eder.
Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. Primlerin hesabına esas tutulan günlük kazanç sigortalının bir ay içinde prime esas tutulan kazancının otuzda biridir. Uygulamada tam çalışılan veya prim ödenen aylardaki prim ödeme gün sayısı, ayın 28, 29, 31 gün  olmasına bakılmaksızın 30 gün alınmaktadır. Sigortalının prim ödeme gün sayılarını;

Devamını oku...

YENİ YILDA SGK TAVAN RAKAMI 7,5 KATI ARTIYOR

YENİ YILDA SGK TAVAN RAKAMI 7,5 KATI ARTIYOR

24 Kasım 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29898

KANUN

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6761 Kabul Tarihi: 16/11/2016

Devamını oku...

BUGÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ YÜZÜMÜZ KIZARIYOR


BUGÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ YÜZÜMÜZ KIZARIYOR
Bizleri bugünlere taşıyan,bizi biz yapan eğiterek topluma faydalı olmamızı sağlayan ailemizden sonra üzerimizde emeklerini her zaman hissettiğimiz Öğretmenlerimizin Günü kutlu olsun.
Eğitim emekçilerinin sorunları da her geçen gün katlanarak büyümeye devam ediyor.Bu gerçekleri de görmemezlikten gelemeyiz
Yıllardır "öğretmenliğin kutsallığından", "onurlu bir meslek olduğundan" söz edilmektedir.Bir mesleğin "kutsallığı" ve "onurluluğu" büyük ölçüde o mesleğin sosyal konumuna, mesleği icra edenlerin geçimlerini nasıl sağladıkları ile ilgilidir.

Türk Eğitim-Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarını tespit edebilmek amacıyla bir anket çalışması düzenledi. Türk Eğitim-Sen internet sitesi üzerinden 5-19 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen ankete 23 bin 562 kişi katıldı.

2014 Yılında 24 Kasım günü gelmeden Öğretmenlerin Sosyo-Ekonomik durumlarını anlatan anket çalışması yapılmıştır.

Anket çalışmanında ortaya çıkan sonuçlar yüzümüzü kızartmaya yetmiş ve artmıştır.

ÖĞRETMENLERİN ÜCRETİ

Devamını oku...

TAVANDAN PRİM ÖDEYEN 13600 GÜNDEN FAZLA OLAN KİŞİ SÜPER EMEKLİ AYLIĞI ALIR

TAVANDAN PRİM ÖDEYEN 13600 GÜNDEN FAZLA OLAN KİŞİ SÜPER EMEKLİ AYLIĞI ALIR

Bugünlerde belki de benim de gördüğüm yüksek bir emekli aylığı ile karşılaştım.Bu emekli aylığı beni çok da şaşırtmadı.Çünkü kişi kamu kurumunda çalışması,sendikalı ve toplu iş sözleşmesiyle çalıştığı için bu avantajı yakalamış.

Sigortalılık süresi ve prim ödeme gününe bakıldığında 37 yılı aşan bir süre karşılığında elbette böyle bir rakam bağlanmalıdır.

SİGORTALI GÜNLERİN DAĞILIMI

 

YILLAR

GÜN

2000 ÖNCESİ

7617

2000-2008/EYLÜL

3150

2008/EKİM

2880

13647

 

AYLIK BAĞLAMA ORANI

Devamını oku...

EK/6 SANATÇI SİGORTASINDA SIKINTI VAR MI?


EK/6 SANATÇI SİGORTASINDA SIKINTI VAR MI?

Okurum TV,Dizi sektöründe  yapımcı,yönetmen olarak çalışıyormuş,eşini EK/6 statüsünden sigortalı yaptırmış.Fakat bugünlerde SGK mekik dokuyor.Nedeni EK/6 iptal edilmesi.Sebebi yazımızda.

EK/6 sigortasını buradan defalarca yazdım. Yazarken özellikle kanunun ,yönetmelik ve uygulama açısından genelgelere yer verdik.

Apar topar yasayla birlikte yürürlüğe girdiği için, SGK tarafından bir alt yapı oluşmadı.

EK/6 Bildirgeleri kabul edildi. Ayrıca primler alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların kendileri tarafından aylık otuz gün hizmet üzerinden karşılığı primi ödemelerine imkan sağlanmış olup, bu madde kapsamında prim ödenen süreler, 5510/ 4 -1 (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılacaktır.

Ek 6 ncı madde kapsamında sigortalı olabilmek için;

Devamını oku...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İHMAL EDİLEN ÇOCUK İŞÇİNİN YÖNETMELİĞİ HAZIR DEĞİL?

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İHMAL EDİLEN ÇOCUK İŞÇİNİN YÖNETMELİĞİ HAZIR DEĞİL?

Dünya Çocuklar günü kutlandığında her kafadan koro halinde ses çıkarken birden aklıma ÇSGB halen hazırlanmayan yada hazırlanmışsa yayınlanmaya yönetmeliğe takıldı.

 

Konuyu belki de ilk defa bu site de biz dile getirmiştik.

 

Daha sonra Oyuncular Sendikası tarafından ''Bu Sette Çocuk Var'' sloganıyla setlerde çalıştırılan çocuk oyuncuların sorunları dile getirilmişti.

 

30/09/2013 tarihinde yazdığımız yazıda bu drama belki de en çok yaklaşan biz olmuştuk.

 

ÇOCUKLARIN BAŞROLÜ OYNADIĞI DİZİ SEKTÖRÜ İŞ VE SGK MÜFETTİŞ/DENETMENLER TARAFINDAN MERCEK ALTINA ALINMALIDIR

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6425 link

Devamını oku...

İŞÇİ BU HAKKINI BİLMİYOR MU?


İŞÇİ BU HAKKINI BİLMİYOR MU?

Özellikle ölümlü bir çok iş kazasında soruşturma yapıldığında ,kaza mahalline gelen müfettişlere ve diğer yetkililere çalışanlar hem aynı bilgiyi verir.Biz işvereni uyardık önlem almadı,kaza göstere göstere geldi denir.

Burada çalışanlar ne kadar samimidir tabi ki takdir soruşturmayı yapana aittir.Bunlar tutanağa geçilir,aynı zaman da mahkemelerde bu tutanaklara da sunulur.

İşverenlerin vurdumduymazlığı , gerekli teknolojik tedbirlerin alınmaması ,işçi sağlığını koruyacak ekipmanlara ve koruyucu malzemelerin alınmaması ,işçi sağlığı kültürüne önem vermemek,işçi sendikalarının duyarsızlığı,işçilerin eğitimsizliği ,haklarını bilmemesi,işverenlerin işçi sağlığı yönünde yapılan yatırımın geri dönmeyen atıl bir yatırım kavramı,aşırı kar hırsı gibi .

Bunun yanında konuya duyarlı yaklaşan işverenler ve sendikalar da var.

Devamını oku...

MADEN KAZASINI HEM SGK HEM DE İŞ MÜFETTİŞLERİ SORUŞTURUR

MADEN KAZASINI HEM SGK HEM DE İŞ MÜFETTİŞLERİ SORUŞTURUR

Siirt ilinde meydana gelen maden kazasıyla ilgili olarak Basında çıkan Haberlere göre ölen ve yaralılar var.

16 işçi sahada bulunduğu ifade ediliyor,4 işçi ölü,12 işçi göçük altında.

Bakır Madeni sahasında aşırı yağışlar heyelanı tetiklemiş ,göçük olmuştur.

Olayla ilgili tahkikat Siirt İli Mülki Amiri olan Valilik tarafından araştırılıyor,ayrıca savcılıkta kaza ile ilgili raporlarını yazacaktır.

Maden de meydana gelen göçük SGK kayıtlarına İş Kazası olarak geçecektir.

Devamını oku...

HİZMET BORÇLANMASINA 45 GÜNDEN AZ KALDI ACELE EDİN DERİM

HİZMET BORÇLANMASINA 45 GÜNDEN AZ KALDI ACELE EDİN DERİM

Hizmet Borçlanmaları

5510 sayılı Kanunun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümleri, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4.-1(a/SSK), (b/BAĞ-KUR) ve (c/KAMU GÖREVLİLERİ) bentlerine tabi sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin borçlanabilecekleri süreler 5510 Sayılı Kanunun 41, 46, geçici 4 ve geçici 8. maddeleriyle düzenlenmiştir.

1/10/2008 Öncesi Kamu Görevlisi olup 4/1-c SPEK esas alınmadığı için yazımızda dikkate alınmayacaktır.

Borçlanma yapacak kimseler

Devamını oku...

SGK BORÇ YAPILANDIRMASINDA SON GÜNLER


SGK BORÇ YAPILANDIRMASINDA SON GÜNLER

Bilindiği üzere, 26.10.2016 tarihli, 29869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 25.10.2016 tarihli 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin ekinde yer alan kararı uyarınca; 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin yer alan başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6 ıncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı uyarınca borçların yapılandırılmasına ilişkin olarak sadece başvuru süresi 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmakta olup, ilk taksit ödeme süresine ilişkin son ödeme tarihinde ise herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Devamını oku...

ENGELLİ İÇİN BAĞLANAN MAAŞ HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

ENGELLİ İÇİN BAĞLANAN MAAŞ HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Engelli okurum yazılarımı takip ediyormuş.Bir yazımda 1.000 TL gibi engelliye emekli maaşı bağlanır demişim.Tabi haklı olarak kendisine bağlanan emekli maaşının azlığından söz ediyor.Aslında yazdığımız her yazıda farklı farklı kişilerin emekliliğini buna esas olan gün ,kazançları ele alıyoruz.

Tabi ki kişiler bunlardan yola çıkarak mukayese yapmasınlar.

Bizlerle irtibata geçerek sonuçlarını öğrenebilirler.

Okurumuz;

01/08/1996 SSK girişli %57 engelli ,evli ve 3 Çocuklu

Devamını oku...

İŞVERENLER CEZALAR 2017 YILINDA NE KADAR CANINIZI YAKACAK

İŞVERENLER CEZALAR 2017 YILINDA NE KADAR CANINIZI YAKACAK

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.


854 sayılı Deniz İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC

4857 sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC

5953 sayılı Basın İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İPC

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Göre Uygulanacak İPC

6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa Göre İPC

Devamını oku...

BİZE DANIŞTI PLANLAMA YAPTIK YURTDIŞI BORÇLANMASINI TESPİT ETTİK

BİZE DANIŞTI PLANLAMA YAPTIK YURTDIŞI BORÇLANMASINI TESPİT ETTİK

Amerika da halen yaşamaya  devam eden TC vatandaşı erkek sigortalı 20 yıllık Amerika da çalışma belgesi getirmek suretiyle SGK yurtdışı borçlanması yapmak istiyor.01/09/2013-30/08/2014 arasında 360 gün Türkiye’de çalışması var.

1956 yılında doğmuş.

60 yaşında emekli olmak istemiştir.

Devamını oku...

İŞYERİNDE GİZLİ AŞK YAŞAMA MESAJLAŞMA GEÇERLİ NEDENLE FESİH GEREKTİRİR Mİ?

İŞYERİNDE GİZLİ AŞK YAŞAMA MESAJLAŞMA GEÇERLİ NEDENLE FESİH GEREKTİRİR Mİ?

Elimize ulaşan yargı kararında oldukça ilginç konulara yer veriliyor.

Davacı işçi  çalıştığı iş yerinde iş akdi 25/II-e dayanılarak fesih edildiğini bu feshin haksız olduğunu ve geçersizliğini ileri sürerek işe iade edilmesini talep etmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.

İşveren iş akdini feshine asıl oluşturan çalışanın evli olmasıyla birlikte,üst konumda iken ast ile aşk yaşaması olmuştur.

İşveren tarafından durum tespit edilmiş.

Devamını oku...

LONCA VE AHİLİK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZ ÇALIŞMA HAYATINDA ATATÜRK İMZASI


LONCA VE AHİLİK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZ ÇALIŞMA HAYATINDA ATATÜRK İMZASI

Ebediyete intikal etmesinin ardından 78 yıl geçmiş,bu yıllar içinde Türk Çalışma hayatının temelleri olan düzenlemeler onunla birlikte başlamış,halen yasal düzenlemelerle sürdürülmeye çalışılıyor.

Çalışma hayatı çeşitli dinamizmler üzerine kurulduğu için ekonominin değişmez parçası olduğundan mevcut düzenlemelere yer veriliyor.

Çağımızda sermaye yapısında değişimler,küreselleşme olgusunu da göz önüne alırsak,bu değişimlere ayak uydurmak içinde çağdaş ve demokratik sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışma hayatını şekillendirecek yasal düzenlemelere kavuşturmak gerekir.

Burada emek ve sermaye dengesi kurulmalıdır.

Emek hakkını almasının yanı sıra sermaye de emeğin hakkını yemeden yatırımlarını iyileştirmelidir.

Böylece hak içinde emek ve sermaye bölüşümü adil olur.

Devamını oku...

HESAP YAPMASINI BİLMEYEN SÖZDE MÜŞAVİRLERLE YURTDIŞI BORÇLANMA YAPMAYIN


HESAP YAPMASINI BİLMEYEN SÖZDE MÜŞAVİRLERLE YURTDIŞI BORÇLANMA YAPMAYIN

Köşemden zaman zaman sizlere yurtdışı borçlanmayla ilgili yazılara yer veriyorum.Sadece sitemizde yayınlanan yazıları takip edenler efektif yurtdışı borçlanmayla birlikte yüksek emekli aylıkları alabilirler(hak sahipleri içinde farklı formüllerle daha yüksek emekli aylıkları var.)

 

Fırsat buldukça bu sahada kendini uzman olarak lanse edenlerin internet, facebook sitelerine baktığımda şunu da emekli ettik,bunu da emekli ettik şu kadar maaş aldı diyerek reklamlarını hayretler içinde görüyorum.

 

Demek ki biz reklam yapamıyoruz.

Devamını oku...

SİGORTALILARA ASKERLİK BORÇLANMASININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR


SİGORTALILARA ASKERLİK BORÇLANMASININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Askerlik borçlanması sigortalılar için can simidi özelliği vardır.Emekli olmak isteyen sigortalılar için eksik günlerini askerlik borçlanması yaparak tamamlayarak emeklilik haklarını elde edebilirler.

Askerlik borçlanmasının sigortalılara sağladığı başlıca avantajlarını neler olduğunu yazımızda yakalayacağız.

5510 sayılı SS ve GSS Kanunun 41. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ile;

Ø  Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ,

Ø  1.1.1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

Bağ-Kur kesintisiz prim ödemesi varsa askerlik borçlanması olmayacaktır.

Devamını oku...

DERNEK SİGORTALILIĞINDA HANGİ TARİH DİKKATE ALINACAKTIR


DERNEK SİGORTALILIĞINDA HANGİ TARİH DİKKATE ALINACAKTIR

2016/20 Sayılı Genelge ile birlikte 2013/11 sayılı Genelge de yeni düzenlemelere yer verildi.

2013/11 Sayılı Genelge oldukça önemli bir genelge olup aşağıdaki tarihlerde revize edilmiş fakat en son revize edilen hali ile ne yazık ki yayınlanmamıştır.

Özellikle SGK çalışanları ve meslek mensupları için önem arz etmektedir.

11/12/2014 Tarihli Değişiklik işlenmiş haliyle genelge şu anda yayınlanmıştır.

Bunun üzerinden;

03/07/2015 Tarihinde 2013/11 sayılı Genelge de değişikliğe gidilmiş.

01/09/2016 Tarihinde 2013/11 sayılı Genelge de son yapılan değişiklikle son haline ulaşma adına SGK revize çalışma beklenmektedir.

Bu genelge de belki de en ilgi çekici nokta ‘’Dernek Yönetim  ve Denetim Kurulu Üyelerinim Sigortalılığı yanında Dernek üyelerinin’’ sigortalılığı yer almaktadır.

5510 sayılı Kanunda Kimlerin Sigortalı Olmayacağı yazılmıştır.

Ezber bozan uygulama ile 01/09/2016 tarihinden itibaren geçerli olan 2013/11 sayılı Genelge deki yeni düzenlemeyle şu anda Derneklerde sigortalı olan Yönetim,Denetim ve Üyelerinin durumu belirsizliğini korur mu bunu bilemiyorum.

Eylül 2016 APHB artık 4/1-a statüsünden sigortalı göstermeyeceklerdir.

5510 sayılı Kanunun 6. maddesinde ‘’Dernekler için’’ Sigortalı sayılmaz ibaresi bulunmamaktadır.Bundan yola çıkacak olursak 5510 sayılı Kanunla Medeni Hukuku ve Dernekler Hukukunda ilgili kanunlar karşılaştırılır.(Özel ve Kamu Hukuku)

APHB ile Muhtasar birleştirilmesi halinde Dernek’ten Maaş,Huzur Hakkı gibi parasal ödeme alanlar sadece GV esas miktar esas alınacaktır.(Bunun için VUK uyulmalarına bakmak gerekir)

01/09/2016 tarihinden önce APHB Dernek’ten sigortalı olan Yönetim /Denetim Kurulu üyeleri ve  üyelerinin durumu ne olacaktır?

Bunun için de 5253 sayılı Kanunun 13’üncü Maddesinde gönüllük,yönetim,denetim ve üye esasına bakılacak yada yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler dikkate alınacaktır.

01/09/2016 öncesi Sigortalı olan Derneklerdeki Yönetim,Denetim yada üyelerinden SGK denetimi ile fark etmesi halinde  sigortalılıkları iptal olarak işçi ve işveren payları Hazineye mi kalacaktır bu konuda SGK açıklamasına ihtiyaç vardır.

Bu konuda açılacak davalarda İş mahkemelerinde öncelikle 5510/6’ıncı maddesiyle birlikte 5253/13’üncü maddesinin yanında Medeni Hukuk ele alınacaktır.

Bununla ilgili Genelge de açıklamaya yer verilmesi gerekir idi,kısaca uygulama açısından.

01/09/2016 Tarihinde yayınlanan Genelge de yeni düzenleme aşağıdaki gibidir.

Derneklerde çalışanların sigortalılığı

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 56 ncı maddesinde dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip topluluklar olarak tanımlanmıştır.

 

5253 sayılı Dernekler Kanunun 13 üncü maddesi ile dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülmekte dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilmekte ancak verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunmakta, yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenmemektedir. 26 ncı madde ile de dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal açabilmekte ve bu tesisleri işletebilmektedirler.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda derneklerin kurduğu iktisadi işletmeler derneğe ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketi ve kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek iktisadi işletmeleri olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, dernekler ya da derneklerin kurduğu iktisadi işletmelerde çalışma gönüllülük esasına dayandığından dernek yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile dernek üyeleri dernekte yaptıkları işler nedeniyle ücret alsalar dahi sigortalı sayılmayacaktır. Dernek yönetim kurulu tarafından işe alınan ücretliler hakkında ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanacaktır.

Özetlenirse;

‘’Dernekler ya da derneklerin kurduğu iktisadi işletmelerde çalışma gönüllülük esasına dayandığından;

a.) Dernek yönetim ve denetim kurulu üyeleri ,

b.) Dernek üyeleri

dernekte yaptıkları işler nedeniyle ücret alsalar dahi sigortalı sayılmayacaktır.

(Burada sadece Dernek tarafından üyesi olmayan işe alınan ücretliler 4/1-a işçi olacaklardır.)

Vedat İLKİ

(*)23/11/2004 Tarihinden itibaren 5253 sayılı Kanun yürürlükte olup ,bu durumda son 12 yıldır Derneklerde Yönetim,Denetim Kurulu  ve Üyelerin sigortalılığında sıkıntı olur mu?Bununda kararını SGK verecektir.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman

İletişim:05415161962

SON DÜZENLEMEYLE HANGİ ASGARİ ÜCRETLİ 1300 TL/NET ALACAK HANGİSİ ALMAYACAK


SON DÜZENLEMEYLE HANGİ ASGARİ ÜCRETLİ 1300 TL/NET ALACAK HANGİSİ ALMAYACAK

Asgari ücrette vergi dilimi artıyor olayını  ilk defa keşfeden kişi Hürriyet Gazetesinde köşesinde dile getiren vergicilik alanında duayen olan Sn.Prof.Dr.Şükrü Kızılot hoca 09/01/2014 Tarihinde yazmıştır.

Böylece asgari ücretliler 2014 Yılında Aralık ayında KİMSE farkında değil ama asgari ücretin gelir vergisi arttı demiş,12,28 TL. net geliri azalmıştır.

2015 Yılına geldiğimizde bu defa Sn.Hocamız rahatsızlığı nedeniyle , bu alanda yazmaya ara vermiş  2015 yılında Aralık ayında %20’lik vergi dilimine asgari ücretli girmiştir.

2015 yılında 2016 yılı  asgari ücret komisyonda görüşülürken 1.300 TL Resmi Gazete de yayınlandığında ise gerek tasarı halinde gerekse kanunlaştığında %20’lik vergi dilimini tablolar halinde ilk defa www.ali tezel com. yazmıştık.Bu yazılarımızı 2016 yılının ilk aylarında,Temmuz,ğustos,Eylül ve Ekimde yazmaya devam etmiştik.

Bizimle birlikte Sosyal Güvenlik alanında diğer yazarlarda konuyu yazdılar.

Devamını oku...

MÜJDE….EYT ERKEN EMEKLİ OLUYOR ….SİGORTA ÖNCESİ DOĞUM BORÇLANMASI….BAĞ-KUR GERİYE DÖNÜK BORÇLANIYOR

MÜJDE….EYT ERKEN EMEKLİ OLUYOR ….SİGORTA ÖNCESİ DOĞUM BORÇLANMASI….BAĞ-KUR GERİYE DÖNÜK BORÇLANIYOR….GSS KALKIYOR…EMEKLİ AYLIKLARI DÜŞMÜYOR ARTIYOR…MÜJDE…….

Basında her gün müjde haberleri yer aldığından yukarıdaki uzun başlığı bizde atmış olduk.Yurdum insanı gazetelerin ekonomi sayfalarında sıklıkla ne zaman emekli olurum sayfalarını okuduklarında gerçekleşmemiş haberlere inanır olmuşlar hayal kurmaya devam ediyorlar.

Boş hayaller karşısında inandıkları için,sıklıkla bize de sorularında EYT için yasal düzenleme yapılmış diyorlar.

Soruyoruz nerede Torba Yasada…..

Devamını oku...

KADIN SİGORTALI EMEKLİLİĞİNDE GÜN ŞARTI YANINDA MATRAHINI YÜKSEK TUTARSA 3 BİN ÜSTÜNDE EMEKLİ MAAŞI

KADIN SİGORTALI EMEKLİLİĞİNDE GÜN ŞARTI YANINDA MATRAHINI YÜKSEK TUTARSA 3 BİN ÜSTÜNDE EMEKLİ MAAŞI BAĞLANIR

Kadın sigortalılar  08/09/1999 öncesi SSK olmaları halinde 20 yıl sigortalılık süresi 5 Bin gün ile 5 Bin 975 günde emekli olurlar.

Yaşa takılmalar 38 ila 56 arasında işe giriş tarihlerine göre değişmektedir.

Okurumuz;

İlk defa 17 yaşında iken sigortalı olmuş 01.06.1988 tarihinde doğum yılı  01.07.1971’dir.

Kadın sigortalı aşağıdaki şartlarda emekli olur.

Devamını oku...

ANTALYA FİLM FESTİVALİNDE KIRMIZI HALIDA YÜRÜYENLER SİNEMA EMEKÇİLERİNİ UNUTTULAR


ANTALYA FİLM FESTİVALİNDE KIRMIZI HALIDA YÜRÜYENLER SİNEMA EMEKÇİLERİNİ UNUTTULAR

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği Uluslararası Antalya Film Festivali; 16-23 Ekim tarihleri arasında 7 salonda, 227 seansta 39 ülkeden 134 film izleyicileriyle buluşturdu, 130’a yakın yan etkinlik düzenledi, Altın Portakal dahil 43 ödül sahibini buldu.

Ulusal ve Uluslararası Yarışma, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ve Antalya Film Forum ile izleyici ödülleri ve özel ödüller de dahil toplam 43 ödül sahiplerini bulurken 460 bin TL ve 50 bin Euro para ödülü dağıtıldı.

Antalya Film Festivalinde şov ve organizasyon oldukça etkin olmasına rağmen.

Salonu dolduran elit sinemacılar,oyuncular ve organizasyon sahipleri önlerde oturmalarına rağmen.

Bu rağmen kelimesine iki defa kullandım.

Neden mi?

Devamını oku...

MODERN SOSYAL GÜVENLİK ANLAYIŞINA NE ZAMAN KAVUŞTUK


MODERN SOSYAL GÜVENLİK ANLAYIŞINA NE ZAMAN KAVUŞTUK

Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 93.Yılını kutluyoruz.Bu yılda konuyla ilgili bir araştırma yaparak, Modern Sosyal Güvenlik Anlayışı için kısa bir yazı ele alalım dedik.

EMEKLİLİK VE TEKAÜT SANDIKLARI

Devamını oku...

BAĞ-KUR SİGORTALILARI 15 YIL 5400 GÜNLE EMEKLİ OLUR

BAĞ-KUR SİGORTALILARI 15 YIL 5400 GÜNLE EMEKLİ OLUR

30/4/2008 tarihinden önce SGK tescil edilmiş olan 4/b (Bağ-Kur’a girmiş olan) Bağ – Kur sigortalıları 15 yılla kısmi emeklilik şartlarından yararlanır.

Bağ-Kur’da sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı yerine tam yıl esas alınır, 15 tam yıl 5400 güne denk gelir.

30/4/2008 tarihi veya öncesinde girişi olan Bağ – Kur sigortalıları, 15 tam yıl 5400 günle emekli olur. Bu şartlar tüm Bağ – Kur’lular kapsar( Tarım Bağ – Kur , İsteğe Bağlı Bağ – Kur sigortalılar) için de geçerlidir.

Devamını oku...

EMEKLİLİKTE 15 YIL 3600 GÜN EFSANESİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN-2 KADIN SİGORTALI


EMEKLİLİKTE 15 YIL 3600 GÜN EFSANESİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN-2 KADIN SİGORTALI

Özellikle işçi olarak çalışanlar için 15 yıl 3600 emekli olmak için 08/09/1999 tarihinden önce işe girmeniz gerekir.

Katıldığımız programlarda büyük çoğunluk kulaktan dolma bilgilerle bizleri aradıkları için inanmak istemedikleri yada kendilerini inandırdıkları Kadın 50 yaşında 3600 günle emekli olacağız derken,Kadın  58 yaşında emekli olunur duymaları halinde kızıyorlar.

Bunun içinde Kademeli geçiş tablosunda dikkate aldığımız tarihler var.

Kadın sigortalı  01/04/1981 öncesi işe girmiş ,50 yaşında 15 yıl sigortalılık süresi 3600 günle emekli olur.

Bunun içinde kademeli geçiş tablosuna bakmamız gerekir.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...