İŞVERENLER CEZALAR 2017 YILINDA NE KADAR CANINIZI YAKACAK

İŞVERENLER CEZALAR 2017 YILINDA NE KADAR CANINIZI YAKACAK

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.


854 sayılı Deniz İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC

4857 sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC

5953 sayılı Basın İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İPC

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Göre Uygulanacak İPC

6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa Göre İPC

Devamını oku...

BİZE DANIŞTI PLANLAMA YAPTIK YURTDIŞI BORÇLANMASINI TESPİT ETTİK

BİZE DANIŞTI PLANLAMA YAPTIK YURTDIŞI BORÇLANMASINI TESPİT ETTİK

Amerika da halen yaşamaya  devam eden TC vatandaşı erkek sigortalı 20 yıllık Amerika da çalışma belgesi getirmek suretiyle SGK yurtdışı borçlanması yapmak istiyor.01/09/2013-30/08/2014 arasında 360 gün Türkiye’de çalışması var.

1956 yılında doğmuş.

60 yaşında emekli olmak istemiştir.

Devamını oku...

İŞYERİNDE GİZLİ AŞK YAŞAMA MESAJLAŞMA GEÇERLİ NEDENLE FESİH GEREKTİRİR Mİ?

İŞYERİNDE GİZLİ AŞK YAŞAMA MESAJLAŞMA GEÇERLİ NEDENLE FESİH GEREKTİRİR Mİ?

Elimize ulaşan yargı kararında oldukça ilginç konulara yer veriliyor.

Davacı işçi  çalıştığı iş yerinde iş akdi 25/II-e dayanılarak fesih edildiğini bu feshin haksız olduğunu ve geçersizliğini ileri sürerek işe iade edilmesini talep etmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.

İşveren iş akdini feshine asıl oluşturan çalışanın evli olmasıyla birlikte,üst konumda iken ast ile aşk yaşaması olmuştur.

İşveren tarafından durum tespit edilmiş.

Devamını oku...

LONCA VE AHİLİK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZ ÇALIŞMA HAYATINDA ATATÜRK İMZASI


LONCA VE AHİLİK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZ ÇALIŞMA HAYATINDA ATATÜRK İMZASI

Ebediyete intikal etmesinin ardından 78 yıl geçmiş,bu yıllar içinde Türk Çalışma hayatının temelleri olan düzenlemeler onunla birlikte başlamış,halen yasal düzenlemelerle sürdürülmeye çalışılıyor.

Çalışma hayatı çeşitli dinamizmler üzerine kurulduğu için ekonominin değişmez parçası olduğundan mevcut düzenlemelere yer veriliyor.

Çağımızda sermaye yapısında değişimler,küreselleşme olgusunu da göz önüne alırsak,bu değişimlere ayak uydurmak içinde çağdaş ve demokratik sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışma hayatını şekillendirecek yasal düzenlemelere kavuşturmak gerekir.

Burada emek ve sermaye dengesi kurulmalıdır.

Emek hakkını almasının yanı sıra sermaye de emeğin hakkını yemeden yatırımlarını iyileştirmelidir.

Böylece hak içinde emek ve sermaye bölüşümü adil olur.

Devamını oku...

HESAP YAPMASINI BİLMEYEN SÖZDE MÜŞAVİRLERLE YURTDIŞI BORÇLANMA YAPMAYIN


HESAP YAPMASINI BİLMEYEN SÖZDE MÜŞAVİRLERLE YURTDIŞI BORÇLANMA YAPMAYIN

Köşemden zaman zaman sizlere yurtdışı borçlanmayla ilgili yazılara yer veriyorum.Sadece sitemizde yayınlanan yazıları takip edenler efektif yurtdışı borçlanmayla birlikte yüksek emekli aylıkları alabilirler(hak sahipleri içinde farklı formüllerle daha yüksek emekli aylıkları var.)

 

Fırsat buldukça bu sahada kendini uzman olarak lanse edenlerin internet, facebook sitelerine baktığımda şunu da emekli ettik,bunu da emekli ettik şu kadar maaş aldı diyerek reklamlarını hayretler içinde görüyorum.

 

Demek ki biz reklam yapamıyoruz.

Devamını oku...

SİGORTALILARA ASKERLİK BORÇLANMASININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR


SİGORTALILARA ASKERLİK BORÇLANMASININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Askerlik borçlanması sigortalılar için can simidi özelliği vardır.Emekli olmak isteyen sigortalılar için eksik günlerini askerlik borçlanması yaparak tamamlayarak emeklilik haklarını elde edebilirler.

Askerlik borçlanmasının sigortalılara sağladığı başlıca avantajlarını neler olduğunu yazımızda yakalayacağız.

5510 sayılı SS ve GSS Kanunun 41. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ile;

Ø  Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ,

Ø  1.1.1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

Bağ-Kur kesintisiz prim ödemesi varsa askerlik borçlanması olmayacaktır.

Devamını oku...

DERNEK SİGORTALILIĞINDA HANGİ TARİH DİKKATE ALINACAKTIR


DERNEK SİGORTALILIĞINDA HANGİ TARİH DİKKATE ALINACAKTIR

2016/20 Sayılı Genelge ile birlikte 2013/11 sayılı Genelge de yeni düzenlemelere yer verildi.

2013/11 Sayılı Genelge oldukça önemli bir genelge olup aşağıdaki tarihlerde revize edilmiş fakat en son revize edilen hali ile ne yazık ki yayınlanmamıştır.

Özellikle SGK çalışanları ve meslek mensupları için önem arz etmektedir.

11/12/2014 Tarihli Değişiklik işlenmiş haliyle genelge şu anda yayınlanmıştır.

Bunun üzerinden;

03/07/2015 Tarihinde 2013/11 sayılı Genelge de değişikliğe gidilmiş.

01/09/2016 Tarihinde 2013/11 sayılı Genelge de son yapılan değişiklikle son haline ulaşma adına SGK revize çalışma beklenmektedir.

Bu genelge de belki de en ilgi çekici nokta ‘’Dernek Yönetim  ve Denetim Kurulu Üyelerinim Sigortalılığı yanında Dernek üyelerinin’’ sigortalılığı yer almaktadır.

5510 sayılı Kanunda Kimlerin Sigortalı Olmayacağı yazılmıştır.

Ezber bozan uygulama ile 01/09/2016 tarihinden itibaren geçerli olan 2013/11 sayılı Genelge deki yeni düzenlemeyle şu anda Derneklerde sigortalı olan Yönetim,Denetim ve Üyelerinin durumu belirsizliğini korur mu bunu bilemiyorum.

Eylül 2016 APHB artık 4/1-a statüsünden sigortalı göstermeyeceklerdir.

5510 sayılı Kanunun 6. maddesinde ‘’Dernekler için’’ Sigortalı sayılmaz ibaresi bulunmamaktadır.Bundan yola çıkacak olursak 5510 sayılı Kanunla Medeni Hukuku ve Dernekler Hukukunda ilgili kanunlar karşılaştırılır.(Özel ve Kamu Hukuku)

APHB ile Muhtasar birleştirilmesi halinde Dernek’ten Maaş,Huzur Hakkı gibi parasal ödeme alanlar sadece GV esas miktar esas alınacaktır.(Bunun için VUK uyulmalarına bakmak gerekir)

01/09/2016 tarihinden önce APHB Dernek’ten sigortalı olan Yönetim /Denetim Kurulu üyeleri ve  üyelerinin durumu ne olacaktır?

Bunun için de 5253 sayılı Kanunun 13’üncü Maddesinde gönüllük,yönetim,denetim ve üye esasına bakılacak yada yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler dikkate alınacaktır.

01/09/2016 öncesi Sigortalı olan Derneklerdeki Yönetim,Denetim yada üyelerinden SGK denetimi ile fark etmesi halinde  sigortalılıkları iptal olarak işçi ve işveren payları Hazineye mi kalacaktır bu konuda SGK açıklamasına ihtiyaç vardır.

Bu konuda açılacak davalarda İş mahkemelerinde öncelikle 5510/6’ıncı maddesiyle birlikte 5253/13’üncü maddesinin yanında Medeni Hukuk ele alınacaktır.

Bununla ilgili Genelge de açıklamaya yer verilmesi gerekir idi,kısaca uygulama açısından.

01/09/2016 Tarihinde yayınlanan Genelge de yeni düzenleme aşağıdaki gibidir.

Derneklerde çalışanların sigortalılığı

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 56 ncı maddesinde dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip topluluklar olarak tanımlanmıştır.

 

5253 sayılı Dernekler Kanunun 13 üncü maddesi ile dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülmekte dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilmekte ancak verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunmakta, yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenmemektedir. 26 ncı madde ile de dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal açabilmekte ve bu tesisleri işletebilmektedirler.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda derneklerin kurduğu iktisadi işletmeler derneğe ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketi ve kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek iktisadi işletmeleri olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, dernekler ya da derneklerin kurduğu iktisadi işletmelerde çalışma gönüllülük esasına dayandığından dernek yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile dernek üyeleri dernekte yaptıkları işler nedeniyle ücret alsalar dahi sigortalı sayılmayacaktır. Dernek yönetim kurulu tarafından işe alınan ücretliler hakkında ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanacaktır.

Özetlenirse;

‘’Dernekler ya da derneklerin kurduğu iktisadi işletmelerde çalışma gönüllülük esasına dayandığından;

a.) Dernek yönetim ve denetim kurulu üyeleri ,

b.) Dernek üyeleri

dernekte yaptıkları işler nedeniyle ücret alsalar dahi sigortalı sayılmayacaktır.

(Burada sadece Dernek tarafından üyesi olmayan işe alınan ücretliler 4/1-a işçi olacaklardır.)

Vedat İLKİ

(*)23/11/2004 Tarihinden itibaren 5253 sayılı Kanun yürürlükte olup ,bu durumda son 12 yıldır Derneklerde Yönetim,Denetim Kurulu  ve Üyelerin sigortalılığında sıkıntı olur mu?Bununda kararını SGK verecektir.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman

İletişim:05415161962

SON DÜZENLEMEYLE HANGİ ASGARİ ÜCRETLİ 1300 TL/NET ALACAK HANGİSİ ALMAYACAK


SON DÜZENLEMEYLE HANGİ ASGARİ ÜCRETLİ 1300 TL/NET ALACAK HANGİSİ ALMAYACAK

Asgari ücrette vergi dilimi artıyor olayını  ilk defa keşfeden kişi Hürriyet Gazetesinde köşesinde dile getiren vergicilik alanında duayen olan Sn.Prof.Dr.Şükrü Kızılot hoca 09/01/2014 Tarihinde yazmıştır.

Böylece asgari ücretliler 2014 Yılında Aralık ayında KİMSE farkında değil ama asgari ücretin gelir vergisi arttı demiş,12,28 TL. net geliri azalmıştır.

2015 Yılına geldiğimizde bu defa Sn.Hocamız rahatsızlığı nedeniyle , bu alanda yazmaya ara vermiş  2015 yılında Aralık ayında %20’lik vergi dilimine asgari ücretli girmiştir.

2015 yılında 2016 yılı  asgari ücret komisyonda görüşülürken 1.300 TL Resmi Gazete de yayınlandığında ise gerek tasarı halinde gerekse kanunlaştığında %20’lik vergi dilimini tablolar halinde ilk defa www.ali tezel com. yazmıştık.Bu yazılarımızı 2016 yılının ilk aylarında,Temmuz,ğustos,Eylül ve Ekimde yazmaya devam etmiştik.

Bizimle birlikte Sosyal Güvenlik alanında diğer yazarlarda konuyu yazdılar.

Devamını oku...

MÜJDE….EYT ERKEN EMEKLİ OLUYOR ….SİGORTA ÖNCESİ DOĞUM BORÇLANMASI….BAĞ-KUR GERİYE DÖNÜK BORÇLANIYOR

MÜJDE….EYT ERKEN EMEKLİ OLUYOR ….SİGORTA ÖNCESİ DOĞUM BORÇLANMASI….BAĞ-KUR GERİYE DÖNÜK BORÇLANIYOR….GSS KALKIYOR…EMEKLİ AYLIKLARI DÜŞMÜYOR ARTIYOR…MÜJDE…….

Basında her gün müjde haberleri yer aldığından yukarıdaki uzun başlığı bizde atmış olduk.Yurdum insanı gazetelerin ekonomi sayfalarında sıklıkla ne zaman emekli olurum sayfalarını okuduklarında gerçekleşmemiş haberlere inanır olmuşlar hayal kurmaya devam ediyorlar.

Boş hayaller karşısında inandıkları için,sıklıkla bize de sorularında EYT için yasal düzenleme yapılmış diyorlar.

Soruyoruz nerede Torba Yasada…..

Devamını oku...

KADIN SİGORTALI EMEKLİLİĞİNDE GÜN ŞARTI YANINDA MATRAHINI YÜKSEK TUTARSA 3 BİN ÜSTÜNDE EMEKLİ MAAŞI

KADIN SİGORTALI EMEKLİLİĞİNDE GÜN ŞARTI YANINDA MATRAHINI YÜKSEK TUTARSA 3 BİN ÜSTÜNDE EMEKLİ MAAŞI BAĞLANIR

Kadın sigortalılar  08/09/1999 öncesi SSK olmaları halinde 20 yıl sigortalılık süresi 5 Bin gün ile 5 Bin 975 günde emekli olurlar.

Yaşa takılmalar 38 ila 56 arasında işe giriş tarihlerine göre değişmektedir.

Okurumuz;

İlk defa 17 yaşında iken sigortalı olmuş 01.06.1988 tarihinde doğum yılı  01.07.1971’dir.

Kadın sigortalı aşağıdaki şartlarda emekli olur.

Devamını oku...

ANTALYA FİLM FESTİVALİNDE KIRMIZI HALIDA YÜRÜYENLER SİNEMA EMEKÇİLERİNİ UNUTTULAR


ANTALYA FİLM FESTİVALİNDE KIRMIZI HALIDA YÜRÜYENLER SİNEMA EMEKÇİLERİNİ UNUTTULAR

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği Uluslararası Antalya Film Festivali; 16-23 Ekim tarihleri arasında 7 salonda, 227 seansta 39 ülkeden 134 film izleyicileriyle buluşturdu, 130’a yakın yan etkinlik düzenledi, Altın Portakal dahil 43 ödül sahibini buldu.

Ulusal ve Uluslararası Yarışma, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ve Antalya Film Forum ile izleyici ödülleri ve özel ödüller de dahil toplam 43 ödül sahiplerini bulurken 460 bin TL ve 50 bin Euro para ödülü dağıtıldı.

Antalya Film Festivalinde şov ve organizasyon oldukça etkin olmasına rağmen.

Salonu dolduran elit sinemacılar,oyuncular ve organizasyon sahipleri önlerde oturmalarına rağmen.

Bu rağmen kelimesine iki defa kullandım.

Neden mi?

Devamını oku...

MODERN SOSYAL GÜVENLİK ANLAYIŞINA NE ZAMAN KAVUŞTUK


MODERN SOSYAL GÜVENLİK ANLAYIŞINA NE ZAMAN KAVUŞTUK

Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 93.Yılını kutluyoruz.Bu yılda konuyla ilgili bir araştırma yaparak, Modern Sosyal Güvenlik Anlayışı için kısa bir yazı ele alalım dedik.

EMEKLİLİK VE TEKAÜT SANDIKLARI

Devamını oku...

BAĞ-KUR SİGORTALILARI 15 YIL 5400 GÜNLE EMEKLİ OLUR

BAĞ-KUR SİGORTALILARI 15 YIL 5400 GÜNLE EMEKLİ OLUR

30/4/2008 tarihinden önce SGK tescil edilmiş olan 4/b (Bağ-Kur’a girmiş olan) Bağ – Kur sigortalıları 15 yılla kısmi emeklilik şartlarından yararlanır.

Bağ-Kur’da sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı yerine tam yıl esas alınır, 15 tam yıl 5400 güne denk gelir.

30/4/2008 tarihi veya öncesinde girişi olan Bağ – Kur sigortalıları, 15 tam yıl 5400 günle emekli olur. Bu şartlar tüm Bağ – Kur’lular kapsar( Tarım Bağ – Kur , İsteğe Bağlı Bağ – Kur sigortalılar) için de geçerlidir.

Devamını oku...

EMEKLİLİKTE 15 YIL 3600 GÜN EFSANESİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN-2 KADIN SİGORTALI


EMEKLİLİKTE 15 YIL 3600 GÜN EFSANESİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN-2 KADIN SİGORTALI

Özellikle işçi olarak çalışanlar için 15 yıl 3600 emekli olmak için 08/09/1999 tarihinden önce işe girmeniz gerekir.

Katıldığımız programlarda büyük çoğunluk kulaktan dolma bilgilerle bizleri aradıkları için inanmak istemedikleri yada kendilerini inandırdıkları Kadın 50 yaşında 3600 günle emekli olacağız derken,Kadın  58 yaşında emekli olunur duymaları halinde kızıyorlar.

Bunun içinde Kademeli geçiş tablosunda dikkate aldığımız tarihler var.

Kadın sigortalı  01/04/1981 öncesi işe girmiş ,50 yaşında 15 yıl sigortalılık süresi 3600 günle emekli olur.

Bunun içinde kademeli geçiş tablosuna bakmamız gerekir.

Devamını oku...

EMEKLİLİKTE 15 YIL 3600 GÜN EFSANESİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN-1 ERKEK SİGORTALI

EMEKLİLİKTE 15 YIL 3600  GÜN  EFSANESİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN-1 ERKEK SİGORTALI

Özellikle işçi olarak çalışanlar için 15 yıl 3600 emekli olmak için 08/09/1999 tarihinden önce işe girmeniz gerekir.

Katıldığımız programlarda büyük çoğunluk kulaktan dolma bilgilerle bizleri aradıkları için inanmak istemedikleri yada kendilerini inandırdıkları Kadın 50 Erkek 55 yaşında 3600 günle emekli olacağız derken,Kadın 58 Erkek 60 yaşında emekli olunur duymaları halinde kızıyorlar.

Bunun içinde Kademeli geçiş tablosunda dikkate aldığımız tarihler var.

Erkek sigortalı 08/09/1976 öncesi işe girmiş yada 08/09/1976 askerden sonra ilk defa sigortalı olmuş kişiler askerliği borçlanır 08/09/1976 öncesi SSK sayılması halinde 55 yaşında emekli olur.

Günümüzde 55 yaş erkek de 1961 yılında doğmuş 08/09/1976 öncesi 15 yaşında SSK olmuşsa 55 yaşında 3600 günle yaşa takılmadan emekli olur.

Burada özellikle 08/09/1976 tarihini esas alırız.

Örnek:

Devamını oku...

2000 YILINDAN SONRA HİÇ ÇALIŞMADIM EMEKLİ AYLIĞIM NE OLUR?

2000 YILINDAN SONRA HİÇ ÇALIŞMADIM EMEKLİ AYLIĞIM NE OLUR?

Okurumuz dün yazdığımız yazıyla birlikte 2000 yılı sonrası çalışması yok,emekli olacağı günleri beklemiş.

Kadın sigortalı olarak 45 yaşını Eylül sonu doldurmuş.

Bakalım emekli aylığı ne kadar.

Devamını oku...

İKİLİ SİSTEMDE KALMIŞ YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI ALMIŞ


İKİLİ SİSTEMDE KALMIŞ YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI ALMIŞ

Okurumuz kadın sigortalı olup  C.tesi günü yazımızı okumuş,kendisi de benzer sürelere de çalışmış,emekli aylığının ne kadar olacağını sorduğunda bizden cevap beklemiş.

Gün dökümlerini incelediğimizde genelde asgari ücret ve zaman zamanda çalışması asgari ücrettin 2 katı üzerinden SGK prim ödenmiştir.

Bizde ne kadar maaş alacağını tahmini olarak hesapladık.

Devamını oku...

EMEKLİ AYLIĞINI GÖRÜNCE ŞOK OLDU

EMEKLİ AYLIĞINI GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Okurumuz 1971 doğumlu olup ilk defa 01/06/1988 yılında SSK olmuş(kadın).Bugünler de emekliliğe müracaat ettiğinde bağlanan emekli aylığı karşısında şok olmuş.

Bunun nedeni 2000 yılından itibaren asgari ücretin 2 yada 3 katına yaklaşan sigorta matrahı olmuştur.

Kendisi belki de 2.000 TL yaklaşan emekli aylığı hayali kuruyordu.

Devamını oku...

KALP KRİZİ İŞ KAZASI OLARAK TESCİL EDİLDİ

KALP KRİZİ İŞ KAZASI OLARAK TESCİL EDİLDİ

İş kazası sigortası hükümleri;

Kanunun 4 -1(a/SSK) ve (b/BAĞ-KUR) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar ile;

5 inci maddesinin(Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Sigorta Hükümlerinde Çalışanlar) birinci fıkrasının

(a/Cezaevi ve tutukevlerinde çalışma yurtlarında çalışan mahkumlar),

(b/Çırak ve Meslek Okulu,stajyer öğrenciler 3308,2547 tabi olanlar),

(c/2330 sayılı Kanundan maaş bağlananlar),

(e/Türkiye İş Kurumundan meslek eğitimine tabi olan kursiyer,) ,

(g/Sözleşmesiz Ülkelere götürülen işçiler) bentlerinde sayılan sigortalılar, Kanunun Ek 5 inci maddesinde belirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar, Ek 9 uncu (9Günden fazla çalışanlar) maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve 2547 sayılı Kanunun Ek 29 uncu maddesine göre intörn statüsündeki öğrenciler için geçerlidir.

5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında iş kazası;

Devamını oku...

EMEKLİ AYLIĞINI GÖRÜNCE ŞOK OLDU

EMEKLİ AYLIĞINI GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Okurumuz 1971 doğumlu olup ilk defa 01/06/1988 yılında SSK olmuş(kadın).Bugünler de emekliliğe müracaat ettiğinde bağlanan emekli aylığı karşısında şok olmuş.

Bunun nedeni 2000 yılından itibaren asgari ücretin 2 yada 3 katına yaklaşan sigorta matrahı olmuştur.

Kendisi belki de 2.000 TL yaklaşan emekli aylığı hayali kuruyordu.

Devamını oku...

İŞ KAZASI BİLDİRİMİNDE GENELGE HATASI ORTADAN KALDIRILDI

İŞ KAZASI BİLDİRİMİNDE GENELGE HATASI ORTADAN KALDIRILDI

5510/13’üncü Maddesinde iş kazasının bildirim esası açıklanmıştır.

İş kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde, b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde,  iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

6331 sayılı Kanunda;

Devamını oku...

DOLAR KARŞISINDA ERİMEMEK İÇİN DİRENEN ASGARİ ÜCRET

DOLAR KARŞISINDA ERİMEMEK İÇİN  DİRENEN ASGARİ ÜCRET

Son günlerde doların hızla artışı yılın son 3 ayına yaklaşırken asgari ücretlinin döviz karşısında olmayan alım gücünde azalmaya neden oluyor.

Dolar artışı özellikle ithal ürünlerde fiyata artışına neden olarak girdi maliyetine artış getirme ihtimaline karşı -70 Lira azalan asgari ücrette yeni düzenlemeye yer verilmesi halinde bir nebze de olsa nefes aldırır diyebiliriz.

Yılın ilk haftalarında dolar 2,94 seviyelerinde idi.

Aşağıdaki tablolara baktığımızda ortalama değerleri alıyoruz.Özellikle yurtdışına çalışan işletmeler işçilik maliyetlerini döviz cinsinden yapıyorlar.

Devamını oku...

SON ÜÇ AY 70 LİRA AZALIŞI ÖNLEME ADINA DÜZENLEME NE ZAMAN OLACAK?

SON  ÜÇ AY 70 LİRA AZALIŞI ÖNLEME ADINA  DÜZENLEME NE ZAMAN OLACAK?

Bugünlerde gözler Maliye Bakanlığında …

 

TBMM yasal düzenleme de olabilir.

 

Asgari ücretli için 70 lira önem taşıyor.

 

Yetmiş Lira Yetmiş Ekmek….

 

Önerilerimiz zaten yazılarımızda mevcut.

Devamını oku...

EMEKLİ OLMAK İSTİYORSANIZ BİLENLERE SORUN


EMEKLİ OLMAK İSTİYORSANIZ BİLENLERE SORUN

5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmesiyle birlikte 3 sosyal güvenlik kurumu tek çatı altında birleştirilmiştir.

Son yıllarda TV’ler de bu konuda program yapanlar da oldukça fazla olmasına rağmen,donanımlı program yapanlar ise beş parmaktan az.

Ben her zaman donanımlı program yapan üstatlarımın programlarını gözümü kırmadan seyrederim,arşivlerine bakarım notlar alırım.

Bu üstatların programı katma değer yaratır.

Onlara da buradan teşekkür ediyorum.

Okurumuz  sormuş;

Devamını oku...

İSTİHDAM YARATILIR GEÇİCİ İŞÇİ DE KAYIPLAR TELAFİ EDİLMEZ Mİ?

İSTİHDAM YARATILIR GEÇİCİ İŞÇİ DE KAYIPLAR TELAFİ EDİLMEZ Mİ?

Geçici işçilikle ilgili düzenleme 20/05/2016 Tarihli Resmi Gazete'nin 29717 sayısında  yayımlanarak 6715 sayılı Kanunla İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la yürürlüğe girdi.

Yönetmeliği 11/10/2016 tarihli Resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Geçici işçileri Özel İstihdam büroları aracılığıyla işverenler çalıştıracaktır.

Geçici İşçi(Kiralık İşçi) Nedir?

Devamını oku...

ANAYASA MAHKEMESİ MALULLÜK AYLIĞI ALANLAR ÇALIŞMALARI HALİNDE KESİLİR DEDİ

ANAYASA MAHKEMESİ MALULLÜK AYLIĞI ALANLAR ÇALIŞMALARI HALİNDE KESİLİR DEDİ

Anayasa Mahkemesi kararı 11/10/2016 tarihinde yayımlanmıştır.

Malûllük aylığı almakta iken bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir (510/27.maddesi3.fıkra)

Mülga 506 SSK 58’inci Maddesinde ‘’Malullük aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların malullük aylıkları,çalışmaya başladıkları tarihten başlayarak kesilir.’’denilmiştir.

Konun çıkış noktası;

Devamını oku...

YURTDIŞI BORÇLANMA ZAMANINDA YAPILMAZSA KAYIPLAR ARTAR

YURTDIŞI BORÇLANMA ZAMANINDA YAPILMAZSA KAYIPLAR ARTAR

06/08/1962 doğumluyum, ilk defa Türkiye’de 01/12/1978 yılında SSK oldum.390 gün yurtdışı öncesi sigortalı çalışmam vardır. İngiltere ve Avustralya da işçi olarak çalıştım.Askerliğimi bedelli olarak yaptım.

Türkiye’den emekli olmak istiyorum. Yurtdışında İngiltere günlerim için çalışma belgesi getiremiyorum.Askerliğimi bedelli yaptım.

Avustralya 05/09/1990’dan itibaren günümüze kadar çalışmam vardır.

Emekli olmak istiyorum. Tahmini ne kadar emekli aylığım olur?İsmi Saklı

Devamını oku...

SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ SORUNLARA DUYARSIZ KALMIYOR

SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ SORUNLARA DUYARSIZ KALMIYOR

2008 Yılında 5510 sayılı SS ve GSS Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu alanda ihtiyaç duyulan Kanunu anlatmak adına Dernek çatısı altında bir avuç kişinin bir araya gelmesiyle birlikte ‘’Sosyal Güvenlik Müşavirler Derneği’’ kurulmuştur.

Derneğin kuruluşundan bugüne kadar edindiği misyon ,Sosyal Sigortalılar alanında tüm halkımızın bilinçlendirilmesi aynı zaman da paydaşı olarak gördüğü Sosyal Güvenlik Kurumunun da çalışanlarının da sorunlarına duyarsız kalmamasıdır.

Devamını oku...

EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM REHBERİM KİMDİR?

EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM REHBERİM KİMDİR?

Genelde emekli olmak isteyen okurlarımız emeklilik planlaması yapmadıklarından hem fazla sigortalılık süresi hem de düşük emekli aylıklarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Bunun için de emeklilik sürelerini,emeklilik aylıklarını planlamasını yapmaları gerekiyor.

1976 yılı SSK girişi olup halen emekli olamayan Erkek Sigortalılar,72 yaşında olup 3600  günü olmayan yaşlılar,toptan ödeme tavsiye yapılıp cüzi ödemelerle karşı karşıya kalanlar,dul ve yetim aylığı alamayanlar.

EK/5 yanlış yönlendirme yapılanlar.

İhyayı bilmeyenler.

Devamını oku...

YURTDIŞI BORÇLANMA ZAMANINDA YAPILMAZSA KAZANÇ DÜŞER

YURTDIŞI BORÇLANMA ZAMANINDA YAPILMAZSA KAZANÇ DÜŞER

06/08/1962 doğumluyum,ilk defa Türkiye’de 01/12/1978 yılında SSK oldum.390 gün yurtdışı öncesi sigortalı çalışmam vardır.İngiltere ve Avustralya da işçi olarak çalıştım.Askerliğimi bedelli olarak yaptım.

Türkiye’den emekli olmak istiyorum.Yurtdışında İngiltere günlerim için çalışma belgesi getiremiyorum.

Devamını oku...

19 YILLIK ENGELLİ BAĞLANAN MAAŞI BİN LİRA


19 YILLIK ENGELLİ BAĞLANAN MAAŞI BİN LİRA

İlk defa 01/09/1997 yılında SSK olarak %40 oranında engellimden dolayı ,çeşitli firmalarda vasıfsız eleman olarak temizlik kadrosunda çalışarak emekli oldum.İş Kur tarafından zorunlu istihdam edildiğimiz için aldığımız aylıklarda asgari ücret düzeyinde kaldı.Engelli olduğumdan fazla mesai yapma imkanım olmadı.

Bağlanan emekli aylığı karşısında şok oldum.İki çocuğum okuyor.İş bulursam engelli de olsam çalışmaya devam edeceğim.

Bu maaşım acaba doğru mu hesaplandı.Engelli Dostu Vedat Abi senden bir cevap bekliyorum.Şehnaz …

Şehnaz hanım yazısı üzerine emekli maaşına esas kazançlarını inceledim. Maaş bağlama karar yazısını da aldım.

Dediği gibi tüm çalışmaları asgari ücretten yapılmıştır.Kendisi de 19 yıl boyunca çalışmaya ihtiyacı olduğundan çalışmasına devam etmiş,Ağustos emekliliğe müracaat ederek tüm çalışmaları SSK olduğundan ve vergi indirim belgesi de aldığından işlemleri de kolaylıkla sonuçlanmıştır.

Şehnaz hanım aslında 1 yıl önce emekli olma hakkı dolmasına rağmen 1 yıl daha çalışmış ihtiyacı olduğundan,bundan dolayı da arada hiç boşluk vermemiştir.

Devamını oku...

İTALYA VE KORE DE İŞE GİRİŞ TARİHİ BAŞLANGIÇ SAYILIR


İTALYA VE KORE DE İŞE GİRİŞ TARİHİ BAŞLANGIÇ SAYILIR

2016/20 sayılı Genelgeyle birlikte 2013/11 sayılı Genelge de yeni düzenlemeye yer verilmiştir.

3201 sayılı Kanuna göre borçlanma yapanların 5510/ 41 inci maddesine göre yapacakları borçlanma statüleri ve sigortalılık başlangıç tarihlerinin belirlenmesi 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre yapılan yurtdışı hizmet borçlanmasında borçlanılan süreler, Türkiye’de sigortalılıkları olanlar için borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık statüsü, sigortalılıkları bulunmayanların ise, 4 -1(b/Bağ-Kur) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilmekte olup sigortalı ya da hak sahiplerinin 5510/ 41 inci maddesine göre yapacakları borçlanmalarda sigortalılık statüsü 3201 sayılı Kanuna göre belirlenen sigortalılık statüsüne göre değerlendirilecektir.

ÖRNEK:

Devamını oku...

YAŞLILARIN ÜLKEMİZDE SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR MU?


YAŞLILARIN ÜLKEMİZDE SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR MU?

2 yıl önce sitemizde Türkiye’de Yaşlı Olmak Zor adlı yazımızda sorunları kısaca özetlemiştik.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günün de çeşitli etkinliklerle konun önemine değinilmiş olmasına rağmen yaşlıların sorunları tam anlamıyla çözüme kavuşturulmuş olmasa bile çözümsüzde bırakılmamıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde ‘’Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’’ bu alan da ayrılan bütçe doğrultusunda hizmet vermeye çalışırken, Sağlık Bakanlığı , Belediyeler ve STK işbirliği içinde projeler üretmeye çalışıyorlar.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Hizmetleri alanında bakım altında Huzur Evlerine ağırlık vermiştir. Huzur evleri bünyesinde yaşlılara sosyalleşme adına aktivitelere yer verilmektedir.

Son yıllarda şikayetler doğrultusunda denetimlerle standart dışı hizmet veren huzurevleri kapatılmış yada ihtarlar verilmiştir.

Özellikle huzur evleri her zaman mercek altına alınması gerekiyor,kulağımıza zaman zaman standart dışı çalışan,burada yaşayan yaşlılara eziyet yapılması konusunda bununla ilgili ileride vicdan azabı çekmek istemeyenler şikayetlerini ,ihbarlarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı İl yada İlçe birimlerine,İl Valiliklerine,İlçe Kaymakamlıklarına,Emniyet ve Jandarma,Sağlık Bakanlığı,Belediyeler,STK bildirmeleri yaşlılara yapılacak en büyük iyiliktir.

Gün gelecek o eziyet edenlerde yaşlanacaklardır, bunun hesabını da dünyadan göç ettiklerinde huzuru mahşerde hesap günü de vereceklerdir.

ANAYASA YAŞLILARIN GÖZETİMİNİ EMREDER

Devamını oku...

2017 YILINDA EMEKLİ OLACAĞIM EMEKLİ AYLIĞIM 2016 YILINA GÖRE DÜŞÜK OLUR MU?(2)

2017 YILINDA EMEKLİ OLACAĞIM EMEKLİ AYLIĞIM 2016 YILINA GÖRE DÜŞÜK OLUR MU?(2)

Göstergesine baktığımızda sigortalı üst göstergeden emekli olmaya hak etmiştir.

15125 gösterge olduğundan buna göre;

Gösterge x Katsayı göre Kısmileştirme yapılarak 2000 öncesi maaşı hesaplanır.

Devamını oku...

2017 YILINDA EMEKLİ OLACAĞIM EMEKLİ AYLIĞIM 2016 YILINA GÖRE DÜŞÜK OLUR MU?(1)

2017 YILINDA EMEKLİ OLACAĞIM EMEKLİ AYLIĞIM 2016 YILINA GÖRE DÜŞÜK OLUR MU?(1)

Okurum ilk defa 31/08/1968 doğumlu olup ilk defa 01/09/1986  yılında SSK olmuş,9000 günden fazla prim ödemiş.Kendisi soruyor ne zaman emekliliği müracaat edeceğim,şu anda emekli aylığım hesaplanırsa ne kadar olur,2017 yılında ne kadar olacak diyerek tahmin edilmesini istiyor.Okur….

Bizde okurumuzun sorularına cevap verelim;

Okurumuz önce ne zaman emekli olacak tabloya göre cevap verelim.

İşe Başlama Tarihi

erkeklerin emekliliği için sigortalılık süresi (ilk sigortalılık ile emeklilik başvuru tarihi arasında geçen süre )

erkeklerin emekliliği için Tamamlaması gereken yaş

erkeklerin emekliliği  için tamamlaması gereken prim ödeme süresi

24.05.1985-23.11.1986 arası

25 yıl

49

5300

 

a.)25 yıl tamamlanmış

Devamını oku...

İŞÇİ KADIN DOĞUM YAPMASI HALİNDE YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

İŞÇİ  KADIN DOĞUM YAPMASI HALİNDE YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

 

10/02/2016 Tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile 4857 sayılı İş Kanunun 13 ve 74’üncü maddelerinde ,ayrıca 4447 sayılı Kanun EK/5’inci maddesiyle yeni düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Bu düzenlemeyle birlikte işçi  kadınlara  yarım çalışma ödeneğiyle ayrıcalıklı haklar getirilmiştir.

 

YENİ DÜZENLEME 60-120-180 GÜN ÜCRETSİZ İZİN

Doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi isteği hâlinde ;

Ø  1. doğumda 60 gün,

Ø  2. doğumda 120 gün,

Ø  sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin 1/2 'si kadar ücretsiz izin verilir.

 

Çoğul doğum hâlinde bu sürelere 30’ar  gün eklenir.

Ø  1. doğumda 90 gün,

Ø  2. doğumda 150 gün,

Ø  sonraki doğumlarda ise 210 gün süreyle haftalık çalışma süresinin 1/2 'si kadar ücretsiz izin verilir.

ENGELLİ ÇOCUKTA SÜRE 360GÜN

 

Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre 360 gün olarak uygulanır.

 

SÜT İZNİ DİKKATE ALINMIYOR

 

Süt izni ücretsiz izin boyunca ½’si çalışmalarda dikkate alınmayacaktır.

 

Yukarıdaki ücretsiz izinlerin alınması halinde ½’si kadar çalışma sürelerini tamamlayanlar için işveren yada işçi anlaşması halinde ücretsiz analık süresi sonrası izin verebilir.

 

İŞÇİ İSTERSE 6 AYLIK ÜCRETSİZ İZİN HAKKI KULLANABİLİR

 

Bu süreyi de 6 aylık ücretsiz izin süresiyle orantılar.

Örnek:

İşçi Sibel 12/09/2016 tarihinde Doğum sonrası izni sona ermiş ve işbaşı yaparak işveren ikinci çocuğu doğduğundan dolayı 120 gün boyunca ½’si oranında ücretsiz izin almışsa bu süre tama iblağ edildiğinde 60 gün yani 2 aya denk gelir,6 ay ücretsiz izin değil 4 ayda işverenden ücretsiz izin isteyebilir.

 

Bu tabi ki yoruma bağlı,bir başka görüşte ay bazında 4 ay tekabül ediyor savını ileri sürmek şartıyla 2 ay ücretsiz izin verebilir.

 

İşçi lehine yorum ilkesinden de hareketle 4 ay üzerinde duranlarda olacaktır.

4857/74’üncü Maddesinde yazılı esaslar iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi için uygulanır denilmiştir.(Basın, Deniz ve Borçlar Kanuna tabi olanlar dahil edilmiştir.)

İŞ KUR TARAFINDAN ½ ÖDENEK VAR

4447 Sayılı Kanunun EK/5’inci maddesi gereğince kadın işçi 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haftalık çalışma süresinin ½’si  kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenir.

 

Ödenek süresi 4857/63’üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin ½’si  kadardır.

 

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenir.

 

Doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır.

Örnek:

2016 yılı için bu rakam 1647/30=54,90 TL. olup

54,90*15=823,50 TL. olacaktır.

 

ÖDENEK ALMAK İÇİN 600 GÜN İŞSİZLİK PRİMİ ÖDENMELİDİR

 

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi için işçinin adına doğumdan önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğum  sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü yada şubelerine  doğum sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir.

 

İşsizlik sigortasından farklı sadece hastalık sigortası değil,hem hastalık sigortası hem de Uzun Vadeli Sigorta Kollarından primleri ½’si oranında ödenecektir.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA

4857/ 74 üncü maddesinde öngörülen ücretsiz izinlerin bitiminden sonra  zorunlu  ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir.

 

Kısmi Süreli Çalışma  talebi  işveren tarafından karşılanır ,karşılanmaması  geçerli fesih nedeni sayılmaz.

 

Karşılanmaması halinde işçi haklı nedenle iş akdini fesh eder,kıdem tazminatını ister.

 

Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir.

 

İşveren kadın işçinin ilk öğretim çağına gelene kadar kısmi süreli çalışan işçisi için işçi kiralaması yoluyla açığı kapatabilir.Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer.

 

Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirir.

 

YÖNETMELİK BEKLENİYOR

 

Hangi sektör veya işlerde kısmi çalışma yapılabileceği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

İDARİ PARA CEZALARI

 

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

 

 

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Fiili

2016 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1560 TL.

Devamını oku...

ÇİFT SİGORTALI OLANIN EMEKLİ İŞLEMİNDE İNCE AYAR


ÇİFT SİGORTALI OLANIN EMEKLİ İŞLEMİNDE İNCE AYAR

6111 sayılı Kanunla hem SSK hem de Bağ-Kur statüsünde çalışma şartları belirlenmiştir.

Buna göre nasıl hareket edileceği de 5510/53’üncü maddesinde açıklanmıştır.

Emeklilik için tahsis başvurusunda aranan şartlardan biri de 4/a-SSK emekli olurken işten ayrılış bildirgesinin düzenlenmesi beklenir.

Burada 4/b –Bağ-Kur statüsünden aktif prim alınacak mı  ikileminin cevap verilmesi gerekiyordu.

2016/20 sayılı Genelge bu soruya cevap vermiş oldu.

Devamını oku...

EMEKLİLER PROMOSYONDA SINIFTA KALDI

EMEKLİLER PROMOSYONDA SINIFTA KALDI

Emekli aylıklarında yılan hikayesine dönen promosyonda ,emeklilere sadaka mantığı hakim olmakta 300-500 Lira verelim denilerek onurlarıyla oynanmaktadır.

Bakanlık son 5 yıldır bankalarla pazarlık yapıyoruz,sona gelindi ve acele etmeyin deniliyor.

ÇSGB Sn.Mehmet Müezzinoğlu’nun  "Hükümetin böyle bir müjde verme yetkisi yok.'' Diyerek promosyon konusunda emeklilerin isteklerine az da olsa kulaklar tıkandı.

Oysa bu konuda bakanlık çözüm odaklı olmalıdır.

Devamını oku...

KADINLARIN EMEKLİLİĞİ HEM KOLAY HEM DE ZOR


KADINLARIN EMEKLİLİĞİ HEM KOLAY HEM DE ZOR

Köşemizden kadınların emekliliği konusunda yazı dizilerimiz mevcuttur.

Bu yazı dizilerimizde tüm kadınlarımızın nasıl emekli olacağını sizlere tablolar halinde anlatmıştık.

İşçi Kadın,Memur Kadın,Esnaf Kadın,Tarım İşçisi Kadın,Engelli Çocuğu olan Çalışan Kadın,Polis Kadın ,Asker Kadın ,Ev Hizmetçisi olan Kadın,Sanatçı Kadın ….. olmak üzere.

Yazı dizimizde detaylar saklıdır.

Bu detaylar içinde her bir kadının çalışma şartlarına uygun emekli formülleri verilmiştir.

Tüm bunlara rağmen okumayan ve irdelemeyen bir toplum olduğumuz için yanlış üstüne yanlış yaptığımız gibi,sözde uzmanların pençesine düşen sigortalılar yanlış üstüne yanlış yapmaya devam ediyorlar.

Zaman zaman telefonla benimle irtibata geçenler yaptıkları yanlışı anlattığımda bize öyle söylediler diyerek başkalarının üzerine hatalarını yüklüyorlar.

Öncelikle okumuyor ve araştırmıyorsunuz.

Kulaktan dolma fikirlerle yola çıkıyorsunuz.

Danışmanlık almanızdan vazgeçtik,annelerinizin ,eşlerinizin sigortalılıklarını hata yaparak çöpe atıyorsunuz sonunda büyük hayal kırıklılığıyla toptan ödeme alarak sigortalılığı tasfiye ediyorsunuz.

Devamını oku...

İKİ İŞÇİNİN AYNI GÜNÜ FARKLI EMEKLİ AYLIĞI VAR

İKİ İŞÇİNİN AYNI GÜNÜ FARKLI EMEKLİ AYLIĞI VAR

İKİ İŞÇİNİN AYNI GÜNÜ FARKLI EMEKLİ AYLIĞI VAR

Yazılarımızda her zaman sizlere yüksek emekli aylığı almak isteminiz halinde sadece sigortalı gününe değil,matrah dediğimiz SGK kazançlarına da sahip çıkmanız gerekecektir.

Şayet çalışırken SPEK (Sigortaya Prim Esas Kazanç) gerçek gelirinizden beyanınız sağlanmışsa ileride alacağınız emekli aylıklarınız yüksek olur.

Yapılan denetimlerde aslında bir nevi kayıt dışılıkta SPEK gerçek ücretlerden değil,asgari ücretlerden gösterilmesi suretiyle düşük emekli aylıklarıyla karşı karşıya kalınıyor.

Örnek:

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRET BİN 300 TL ALTINA DÜŞMÜYOR


ASGARİ ÜCRET BİN 300 TL ALTINA DÜŞMÜYOR

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8111 linki tıkladığınızda 9 ay önce Ali Tezel com sitesinden asgari ücretle ilgili 1.300 TL/Net  nasıl düzeleceğinin sinyalini vermiştik.

 

AGİ dahil,sabit ve hariç olmak üzere.

 

Bakanlık AGİ artırmak suretiyle  Ekim 2016 itibaren 1.300 TL/Net  sabitliyor.

 

Bu rakamda tablolarda mevcut.196 TL. AGİ yükselecektir.

 

Maliye Bakanı Sn. Naci Ağbal,

Devamını oku...

PLANLANMAMIŞ EMEKLİ AYLIĞI TUTARI EK ÖDEME HARİÇ BİN İKİ YÜZ LİRA


PLANLANMAMIŞ EMEKLİ AYLIĞI TUTARI EK ÖDEME HARİÇ BİN İKİ YÜZ LİRA

04/05/1971 Doğumlu bayan  okurumuz 15/02/1989 tarihinde SSK olmuş.Kısa bir süre 2008 sonrası isteğe bağlı prim ödemiş.

Üniversite Mezunuyum diyor.

SSK emekli aylığıma etkisi yok mu?

Neden maaşım 1200 Lira bağlandı?

Hata mı var?İsmi saklı.

Devamını oku...

EMEKLİ AYLIĞINDA GELİŞMELER ALİ TEZEL’i DOĞRULAMAYA DEVAM EDİYOREMEKLİ AYLIĞINDA GELİŞMELER ALİ TEZEL’i DOĞRULAMAYA DEVAM EDİYOR
EMEKLİ AYLIĞINDA GELİŞMELER ALİ TEZEL’i  DOĞRULAMAYA DEVAM EDİYOR

Bugünlerde en çok sorulan soruların başında emekli aylığı hesaplaması üzerine geliyor.Soranlar ısrarla çalıştıkça emekli aylığı düşüyor diye serzenişte bulunuyorlar.

Bu tezi ortaya tana kişi eski,emekli ve şu anda mülga edilmiş olan SGK Emekli Baş Müfettişi Ali Tezel’in  ortaya attığında ona karşı muhalifler bir araya gelmiş.

Ekranlara çıkan bu zat ( Ali Tezel)  yalan söylüyor diyerek Figaro’nun düğünü operası edasıyla köşelerinden bağırıyorlardı.

Şimdilerde sevindirici olan ise o köşelerinde bağıranların ne sesleri çıkıyor,solukları ,ne de yazıları yayınlanıyor.

Onlarda düştükleri yanılgı çukurundan şimdi aşağıdan bağırıyorlar.

Doğru çalıştıkça emekli aylığı düşüyor.

Ali Tezel emekli aylığı nasıl hesaplanıyor bilmiyor diyerek yanlışa yönlendiriyorlardı.

Atladıkları bir nokta var.

Ali Tezel arşivlerden taramadıkları için işkembeden atıyorlardı.

Biraz nostalji yapalım.

Devamını oku...

MÜJDE DUL KADINLARA YETİM KIZ ÇOCUKLARINA EN AZ 5 MAAŞ DEVLET VERİYOR YETMEDİ DEDESİNİN MAAŞINI

MÜJDE DUL KADINLARA YETİM KIZ ÇOCUKLARINA EN AZ 5 MAAŞ DEVLET VERİYOR YETMEDİ DEDESİNİN MAAŞINI BİLE ALIR!


MÜJDE DUL KADINLARA YETİM KIZ ÇOCUKLARINA EN AZ 5 MAAŞ DEVLET VERİYOR YETMEDİ DEDESİNİN MAAŞINI BİLE ALIR!

Sorumsuz gazeteciler manşet uğruna yapmadıkları asparagas haberler kalmıyor.

Tabi ki sorumlu gazeteciler bırakın böyle manşet atmayı,neyin ne olduğunu soruşturmadan yazmıyor.

Geçtiğimiz pazar günü Vatan Gazetesinde köşesinde Sn.Mert Nayır bu konuyu oldukça güzel işlemiş,çarpıcı kalemiyle son noktayı koymuş,ispat etsinler mesleği bırakırım demiş.

**Vatan Gazetesinden Mert Nayır'ın köşesinden alıntı yapalım;

Devamını oku...

BASKILARA DAYANAMAYAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR

BASKILARA DAYANAMAYAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR

Okurumuz işverenin baskılarından bezmiş,fazla mesai,ulusal bayram ve genel tatil paralarını alamamış,yıllık izinlerini kullanamamış,üstüne üstlük baskılar nedeniyle canından bezmiş,dilekçe yazarak işten ayrılmış işverende kıdem tazminatını ödememe konusunda direnmiş dava açsam kazanma şansım var mı diyerek dava açmayı düşünüyorum.İsmi saklı.

Okurumuz için elinde yeterli deliller varsa,bordro şahitleri,çevre işyeri çalışanlarından olmak üzere şahitlerini mahkemeye sunar ve davasını açar.

Konuyla ilgili Yargıtay kararı;

Devamını oku...

EMEKLİ DERNEĞİ (TÜED) BU DÜZENLEMELER İÇİN NE DİYOR?

EMEKLİ DERNEĞİ (TÜED) BU DÜZENLEMELER İÇİN NE DİYOR?

SGK kurumsal internet sayfasına baktığımızda gelir ve aylık alan kişilerin sayıları yayınlanmaktadır.(Primsiz ödemeler dahil)

Kişi

4/1-a

6.993.291

4/1-b

2.557.241

4/1-c

2.021.693

Primsizler

104.890

Toplam:

11.677.115

 

12 milyon yakın kişiye ödeme yapmasına rağmen bazı sorunlar son 5 yıldır çözüm beklemektedir.

Devamını oku...

KURBAN KESİM KAZALARINA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENİR Mİ?


KURBAN KESİM KAZALARINA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENİR Mİ?

Kurban Bayramında ilk üç gün dini vecibe olarak küçük yada büyük baş hayvanların kesimi yapılır.

Kurban kesimlerini ehil kimse dediğimiz,kasaplık yapma kabiliyeti olan kişilerin kesmesi yanında,Büyük Şehirlerde kurban kesim yerlerinde yetkili kasaplar tarafından kurbanlık hayvanların kesimi yapılmaktadır.

Kurban kesim yerleri şayet mezbaha ise burada çalışanlar o işyerinin bir ücret karşılığında çalışan kasaplarından oluşmaktadır.

Belediyelerden  kiralanan kesimhanelerde çalıştırılan  kişiler ise,o işverenle aralarında bir iş akdi olması halinde (olması gereken) sigortalı elemanları olmalıdır.

Çoğu zamanda adaklık kurban merkezleri de ,kurban bayramlarında hayvan kesimlerine aracılık etmektedir.

Bahçeleri müsait olan kurban sahipleri ise genelde evinin avlu yada bahçelerinde kurbanlarını  kendileri yada mahallerinde bulunan kasaplara veya hayvan pazarlarında bayram boyunca bir işverene bağlı olmayan serbest çalışan kasaplara kesimlerini yaptırabiliyor.

Kurban kesimi esnasında çoğu zaman kazalar kaçınılmaz olmakta,bıçakla yaralanmaların yanında kurbanlık hayvanların ürkmesiyle birlikte boynuz darbeleriyle yaralanmalar yaşanmaktadır.

Aslında bu durumlarda yaralanmaların bir kısmı hastanelere gidilmesine rağmen ,Kadim gereğince bu yaralanmaların SGK hizmet akdiyle çalışan kesimhane görevlilerinde İş Kazası olarak bildirilmesi gerekir.

Kurban Kazaları yaralanmaları sonucu hastaneye başvuranların SGK olma statüleri sorgulanmalı ve kayıt dışılık halinde Kadim’e bilgi verilmelidir.

Kendisi kesim yapıyorsa yaralanması halinde kasap ise (işveren sıfatıyla) iş kazası statüsünden dikkate alınmalıdır.

Devamını oku...

BAĞ-KUR SİGORTALILARINA %5 İNDİRİM EKİM AYINDA GELİYOR KANUNDA YER ALAN PEŞİN PRİM İNDİRİMİ SÖZDE KA

BAĞ-KUR SİGORTALILARINA %5 İNDİRİM EKİM AYINDA GELİYOR  KANUNDA YER ALAN  PEŞİN PRİM İNDİRİMİ SÖZDE KALDI

Torba Kanunla birlikte Bağ-Kur sigortalılarına %5 indirimi sevinçle karşılanmış.

Konuya ilk defa %5 indirimi yapılmasını 2013 Yılında yazdığım Yaklaşım Dergisinde dile getirmiştim.(2013/Mayıs Peşin Ödeme de 4-1/b Prim İndirimi Sıfır Olarak mı Uygulanıyor)

2014 Yılında  http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=7212 IV ESNAF ŞURASI BULUNMAZ FIRSAT DEĞERLENDİRİN dediğimizde bu konuya değinmekle kalmadığımız gibi SGDP ortadan kaldırılmasına esin kaynağı olduk.Ayrıca işçisi ile aynı miktarda prim ödemeye mahkum edilerek işveren  yüksek prim ödemesin yada tercih etsin demiştik,bununla ilgili olumlu düzenlemeye de imza atılmasına en azından tercüman olduk..Detaylar yazımızda.

5510/88’inci Maddesi 6.Fıkrasında;

Devamını oku...

ENGELLİ MAAŞLARINDA HANE GELİRİ KISKACI DEVAM EDİYOR DÜZENLEME YOK

ENGELLİ MAAŞLARINDA HANE GELİRİ KISKACI DEVAM EDİYOR DÜZENLEME YOK

2022 Sayılı Kanunla engelli vatandaşlarımıza aylık bağlanmaktadır.

2022/2’inci Maddesiyle;

65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra;

Devamını oku...

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN ASPARAGAS HABER YAPMAYIN


EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN ASPARAGAS HABER YAPMAYIN

Bugünlerde sosyal güvenlikte bilgi kirliliği aldı başını gidiyor.Yalanı söyleyen artık kendisi de inanmaya başlıyor.

Katıldığım Sosyal Güvenlik TV programlarında ,emekli olmak için prim günü olamayanlar eksik gün primlerini toplu ödeyecekleri yönünde yasal düzenleme yapıldığını da söylüyorlar.

Bunun nedeni konu bulamayan yazılı basının asparagas haberi yapmakta cevval olan bazı sorumsuz sayfa sekreterleri bu yönde başlık yaparak bilgi kirliliğine yol açıyor.

Yaşa takılan sigortalılar için erken emeklilik olacak ,bu konuda bakanlık çalışıyor,indirimli emeklilik gelecek gibi ortada taslağına dahi rastlamadığımız haberleri yapıyorlar.

Aslında emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını dile getiren ,çözüm odaklı haber yapsalar bu daha yararlı olacaktır.

‘’Yaşınız Genç Emekli Olamazsınız, Yaşlısınız Sizi İşe Alamayız’’ denilerek en çok şikayetçi oldukları konudur.

Devlete başvurduklarında emeklilikleri, yaşları gelmediği için emekli olamıyor, iş başvuruları ise yaşlı oldukları için ret görüyor.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN SIKINTILARI

Devamını oku...

Diğer Makaleler...