MEMUR ve İŞÇİ BABALARA SON DÜZENLEMEYLE VERİLEN HAKLAR

MEMUR ve İŞÇİ BABALARA SON DÜZENLEMEYLE VERİLEN HAKLAR

Dün babalar günü kutlamasıyla beraber,bugün de memur ve işçi babaların son düzenlemelerle birlikte yeni kazanımlarına değinmek istedik.

Özellikle 657 sayılı DM Kanuna tabi olanların yanında,4857 sayılı İş Hukukuna tabi çalışanlarla birlikte,Basın ve Deniz İş Hukukuna göre hizmet akdiyle çalışanlar,son olarak da TESK çatısı altında esnaf yanında çalışan babaların yasal kazanımlarına bakarak,hak kayıplarını önleyelim istedik.

Memur Baba İçin Yeni Mazeret İzni Düzenlemeleri

Devamını oku...

EMEKLİLİK YAKLAŞTIKÇA SORULAR ÇOĞALIYOR

EMEKLİLİK YAKLAŞTIKÇA SORULAR ÇOĞALIYOR

Bizleri takip edenler çoğunlukla emeklilik süreleri yaklaştıkça ne zaman emekli olurum soruları ve aynı zaman da ne kadar emekli aylığı bağlanır sorularıyla karşı karşıya kalıyoruz.

 

Son günlerde kulaktan dolma bilgiler edinenler, meslek adına yanlış cevaplar vererek,hem sigortalıyı hem de hak sahiplerini yanıltıyor.

 

Bu alanda herkes uzman olduğu konuda konuşmalıdır.

Devamını oku...

SİGORTALILAR BORÇLANMA YAPABİLİR

SİGORTALILAR BORÇLANMA YAPABİLİR

Bu yıl borçlanma tutarları artmayacaktır.Borçlanma yapacaklara küçük hatırlatmalar yapacağız.

Borçlanma tutarları 2016 yılı sonuna kadar aşağıdaki tutarlar dikkate alınacaktır.

1.1.2016 ila 31.12.2016 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının

Alt sınırı; 54,90 TL x % 32 = 17,57 TL,

Üst sınırı; 356,85 TL x % 32 = 114,19 TL,

esas alınacaktır.

Devamını oku...

YILLIK İZİN DE SÜRE ARTMADI UYGULAMA DA BU YÖNDE DEĞİL

YILLIK İZİN DE SÜRE ARTMADI UYGULAMA DA BU YÖNDE DEĞİL

Son günlerde yazılı basında ,görsel medya da hızla yıllık izin süreleri arttı diyerek hem çalışanların hem de işverenlerin aklı karışmaya başladı.

Aslında 4857 sayılı İş Kanunda küçük bir değişikliğe gidildi.

Bunun dışında yasa da belirlenen asgari yıllık izin süreleri değişmedi.

Yasa da belirtilen süreler ancak,bireysel yada toplu iş sözleşmeleriyle artar.

Bu konuda kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine son verme adına tekrar yazma ihtiyacı duyduk.

Devamını oku...

BİLİNÇLİ YURTDIŞI BORÇLANMA İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINIZ

BİLİNÇLİ YURTDIŞI BORÇLANMA İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINIZ

Yurtdışı borçlanma yapmak isteyen gurbetçiler yaşam standartlarını yüksek tutmak istiyorlarsa,emekli maaşı hesaplaması yapan Sosyal Güvenlik Müşavirinden danışmanlık alarak destek alması konusunda uyarıda bulunmak isterim.

Özellikle borçlanma yapılacak sigortalılık statüsünün tespit edilmesi,buna göre borçlanma taslaklarının ve emekli aylığı(tahmini ) hesaplamalarını yaptırmaları gerekir diye düşünüyorum.

Devamını oku...

İŞÇİ - İŞVEREN SENDİKALARI VE KONFEDERASYONLAR PAMUK ELLER CEBE NE BEKLİYORSUNUZ?

İŞÇİ - İŞVEREN SENDİKALARI VE KONFEDERASYONLAR PAMUK ELLER CEBE NE BEKLİYORSUNUZ?

Ülkemiz de son günlerde terör belasından bir çok güvenlik görevlisi hayatını kaybederken yada yaralanarak gazi oluyor,bu olaylardan sivillerde zarar görüyor.

6356 sayılı kanuna tabi olan işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonları kanundan gelen düzenlemeyle yaraların sarılmasında,özellikle şatafatlı iftar sofraları kurarak elit tabakalara hizmet götürmektense bu vatanın birliği için çalışan güvenlik görevlilerinin dul,yetimlerini sevindirmesi,terörden zarar gören sivillerin gönüllerini kazanması gerekir.

Sendikaların başlıca gelirleri;

Devamını oku...

YURTDIŞI BORÇLANMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

YURTDIŞI BORÇLANMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, 3201 Sayılı Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri hâlinde, 3201 Sayılı Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir.

Borçlanmanın şartları

Yurtdışı borçlanmasından yararlanabilmek için aşağıda açıklandığı şekilde;

Ø  Türk vatandaşı olmak,

Ø  Belirli nitelikte yurtdışı süreleri bulunmak,

Ø   Hizmetleri belgelendirmek,

Ø  Yazılı istekte bulunmak,

şartları aranacaktır.

 

Hangi ülkelerde isteğe bağlı prim ödemesi ile çakışması

Türkiye ile imzalanmış ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre yurt dışından Türkiye’de isteğe bağlı sigortaya prim ödemenin mümkün olduğu ;

Ø  Fransa,

Ø  İngiltere,

Ø  İsveç,

Ø  İsviçre

hariç olmak üzere sözleşmeli ülkedeki çalışma süreleri ile Türkiye’deki isteğe bağlı sigortaya prim ödenen sürelerin çakışması halinde, isteğe bağlı sigortalılık süreleri iptal edilecek ve yurt dışı süreleri talep halinde borçlandırılacaktır.

Ancak, bu ülkelerdeki ev kadınlığı süreleri ile Türkiye’deki isteğe bağlı sigortaya tabi sürelerin çakışması halinde ise isteğe bağlı sigorta geçerli kabul edilecek ve bu sürelerdeki yurt dışında geçen ev kadınlığı süreleri borçlandırılmayacaktır.

A.)Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkelerde Geçen Sürelere Ait Belgeler Nelerden Oluşuyor?

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde geçen sigortalılık veya işsizlik sürelerinin borçlanılabilmesi için talep sahiplerinin aşağıdaki maddelerde açıklanan belgelerden durumlarına uygun olan bir belgeyi SGK’na ibraz etmeleri gerekmektedir.

1) Islak mühür ve imza olup olmadığına bakılmaksızın, çalışılan ülkede bağlı bulunulan sosyal sigorta kurumundan alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartları.

2) Sigortalıların çalıştıkları işyerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca ya da kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın, çalışılan ülkede işyerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgeleri.

3) Yurt Dışında kendi adına ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesi.

4) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurt dışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri.

B)Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde Geçen Sürelere Ait Belgeler Nelerden Oluşuyor?

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde geçen sigortalılık veya işsizlik sürelerinin borçlanılabilmesi için talep sahiplerinin aşağıdaki maddelerde açıklanan belgelerden durumlarına uygun olan bir belgeyi SGK’na ibraz etmeleri gerekmektedir.

1) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurt dışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri.

2) Yurt Dışında çalıştıkları işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri.

3) Gemi adamları, çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alacakları ve yurt dışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerini veya işyerlerinden alacakları sigortalılık sürelerini gösterir bonservisleri ile gemilerde çalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri ya da pasaportlarında çalışma süreleri ile örtüşen giriş-çıkış tarihlerini gösterir sayfaların örnekleri.

Yukarıda açıklandığı üzere sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlanacak olanlar, yurt dışında çalıştıkları işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümelerini ibraz etmek suretiyle belgeleme yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaktadırlar.

C.)Yurt Dışında Ev Kadını Olarak Geçen Sürelere Ait Belgeler Nelerdir?

Ev kadını olarak geçen sürelerin borçlanılmasında, ev kadınlarının yurt dışında oturduklarına dair alacakları ikamet belgesi, ayrıca aşağıda belirtilen belgelerden biri ile teyit edilecektir.

1) İkamet belgesinin Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca veya yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesi.

2) Çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlik veya ataşeliğinin bulunduğu Türk temsilciliklerince ikamet belgesine istinaden düzenlenecek belge.

3) Yukarıdaki 1 ve 2. maddelerde belirtilen belgeler temin edilemiyorsa yurt dışına çıkış ve yurda giriş tarihlerinin, fotoğraf ve künye bilgilerinin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi ya da emniyet müdürlüklerinden alınacak yurda giriş-çıkış çizelgesi.

3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerin pasaport fotokopisi veya emniyet müdürlüklerinden alınacak yurda giriş-çıkış çizelgesi ile borçlanılması halinde, sadece yurt dışında bulunulan süreler borçlandırılacak, pasaport fotokopisi veya yurda giriş-çıkış çizelgesinden ülkemizde bulunulduğu tespit edilen süreler hiçbir şekilde borçlandırılmayacaktır.

D)Sözleşmesiz Ülkelerde Türk İşverenlerce Çalıştırılan Türk İşçilerine Ait Belgeler

5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri, anılan Kanunun 4-1 (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmakta ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kollan ile genel sağlık sigortası hükümleri, bunların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde ise haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanmaktadır.

İsteğe bağlı sigortaya prim ödemeyenler ise yurt dışında iken ya da yurda döndükten sonra yurt dışında geçen söz konusu sürelerinden diledikleri kadarını Kanuna göre borçlanabileceklerdir.

5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında çalışılan yurt dışı sürelerinin 3201 sayılı Kanuna göre borçlandırılmasında, belge türü “21” olan Aylık Prim ve Hizmet  Belgeleriyle daha önce SGK’na bildirilen hizmetlere ait bilgisayar kayıtlarının çıktısı esas alınacak, bunlardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir

5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında çalışıldığı belirtilen süreler için belge türü “21” olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Kuruma verilmemişse, yukarıda belirtilen belgelerden durumlarına uygun olan belgenin SGK’na ibraz edilmesi, belgelendirme mecburiyetinin yerine getirilmesinde yeterli sayılacaktır.

2014 yılı başından beri bu konuda uygulama değişikliğine gidilmiş olup müracaatın başvurucunun Türkiye’de sigortalılığı olup olmadığına ve dilekçesinde belirttiği adrese bakılmaksızın;

1) Kimlik Paylaşım Sisteminden tespit edilecek adresin bulunduğu ildeki,

2) Kimlik Paylaşım Sisteminde adres kaydı bulunmuyor ise nüfusa kayıtlı oldukları ildeki,

3) Kimlik Paylaşım Sisteminde birden fazla kayıtlı adresi bulunan sigortalı veya hak sahiplerinin tercih ettikleri adresin bulunduğu ildeki,

4) Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıtlı adresi ve nüfusta kaydı bulunmayan sigortalı ve hak sahiplerinin başvurduğu ildeki,

sosyal güvenlik il müdürlüklerince / sosyal güvenlik merkezlerince yürütülmesi gerekiyor.

Vekil aracılığı ile yapılan borçlanma başvurularında da vekilin değil, sigortalı veya hak sahibinin yukarıdaki adres ve kayıt bilgilerine göre saptanacak başvuru mahallerinin esas alınması gerekiyor.

BORÇLANMA MİKTARININ TESPİTİNDE GEÇERLİ OLAN GÜNLÜK KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRLARI

2016 YILI İÇİN KULLANILACAK VERİLER

TABAN GÜNLÜK SPEK

TAVAN GÜNLÜK SPEK

Günlük SPEK

Günlük SPEK

54,90 TL

356,85 TL

Günlük Borçlanma SPEK

Günlük Borçlanma SPEK

17,57 TL

114,19 TL


UYARILARA RAĞMEN ISRARLA SİGARA İÇEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ SONLANIR

UYARILARA RAĞMEN ISRARLA SİGARA İÇEN İŞÇİNİN  İŞ SÖZLEŞMESİ SONLANIR

İşyerlerinde özellikle sigara içilmemesi konusunda uyarılara rağmen ,çalışanlarda sigara içmeye devam ederse bu durumda iş sözleşmeleri işveren tarafından sonlanabilir.

Kurallara uymayan çalışan için en büyük tehlike iş sözleşmesinin bitiş aşamasına gelmesidir.

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=4866 konuyla ilgili 5/10/2011 tarihinde yazımızla okurlarımızı uyarmıştık.

Devamını oku...

BİREYSEL EMEKLİLİK NEDEN İSTENİR?

BİREYSEL EMEKLİLİK NEDEN İSTENİR?

Son günlerde medya da tartışmaya açılan ,çalışanlardan zorunlu tasarruf  olarak kesinti yapılacağı yolunda haberlere rastlarken,ısrarla bazı yazarlarında bu konuda olumlu yönde yazılar yazdıklarını gördüğümüzde acaba gerçekler mi yazılıyor,yoksa konu çarpıtılarak mı yazılıyor.

Bizler konuyu kanun nezdinde bakarız.

Şu anda mevcut uygulama da kanun şartları değişmedikçe tüm söylenenlere gülüp geçeriz.

Bireysel emeklilikte ,yatırım yapan başta bankalar olmak üzere,iştirakçisi olan finans kuruluşlarının bireysel emeklilik pazarında yaptıkları yatırımın karşılığını bulamadıkları için inanılmaz oran da bir pazar kavgası yatıyor.

Bireysel emeklilik pastası  büyük ,iştah kabartıyor .Bu pasta dan pay almak isteyen yatırımcı şirketler de işi tasarruf yönünde körükleyerek ,bir eli yağda bir eli bal da olan çalışanları sisteme dahil etme telaşından dolayı, körükleme de  son hızla devam ediyor.

BES   slogan   %25 devlet katkısının vurgulanması .

BİREYSEL EMEKLİLİK  TAMAMLAMA AMACI NEDİR?

Devamını oku...

TAVANDAN PRİM ÖDEYENLER 3 BİN İLA 4BİN ARASINDA EMEKLİ AYLIĞI ALIYOR


TAVANDAN PRİM ÖDEYENLER 3 BİN İLA 4BİN ARASINDA EMEKLİ AYLIĞI ALIYOR

İşçi emeklisi dediğimiz kesim arasında prim ödemeleri tabna yada tavan arasında yapılmaktadır.

Genelde sendikalı kamu işyerleri yada özel sektör işyerlerinde 27 yıl ila 35 yıl arasında tavandan prim ödeyenlerin bugünlerde emekli aylıkları 3 Bin 500 Lira ila 4 Bin 300 Lira arasında emekli aylığı bağlanmaktadır.

Bunun nedeni kişilerin SGK esas SPEK yüksekten gösterilmesi,gerçek kazançlardan matrah beyanlarından dolayıdır.

Okurumuz 28 yıla yakın Özel Sektörde Sendikalı işyerinde çalışması sonucu 3 Bin 900 Lirayı yakın aylık bağlanmıştır.

Özellikle çok şanslı olduğunu fakat 2008 sonrası GH düşük olması ile tavandan prim ödeyenlerinde mağdur olduğundan yakınıyor.

Ek ödeme tutarının %5 olarak tüm çalışanlara da sabit olmasını istiyor.

Devamını oku...

BORÇLAR KANUNUNDA / DEVLET MEMURLARI YILLIK İZİN

BORÇLAR KANUNUNDA YILLIK İZİN

Hizmet akdi kapsamında Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olanlar için Yıllık İzin düzenlemesi yapılmıştır.

İşveren,

Ø  En az bir yıl çalışmış olan işçilere yılda en az iki hafta ,

Ø  18 yaşından küçük işçiler ile elli yaşından büyük işçilere de en az üç hafta ücretli yıllık izin vermekle yükümlüdür.

Burada hafta kavramı ile izin ele alınmıştır.

Yıllık İzinde İndirim Kavramı:

Devamını oku...

DENİZ İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN/BASIN İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN

DENİZ İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN

Gemi Adamı Deniz İş Hukuku kapsamında çalışmasında 854 sayılı Kanuna tabi olacaktır.Deniz İş Kanunu, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan gemilerde hizmet akdiyle çalışan gemi adamlarıyla bunların işverenleri hakkında uygulanır.

Deniz İş hükümlerinin uygulanabilmesi için, T.C. vatandaşı olması ve “gemi”’ nin de Deniz İş anlamında işyeri sayılması gerekir.

Deniz İş Hukukunda Yıllık İzin:

Devamını oku...

YILLIK İZİNDE ÖNEMLİ AYRINTILAR

YILLIK İZİNDE ÖNEMLİ AYRINTILAR

YILLIK İZİN İSTEĞİ YAZILI YAPILIR

 

İşçi hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir.İşveren veya işveren vekilleri, bu istekleri izin kuruluna yada ilgili kişilere bildirir.

Devamını oku...

YILLIK İZİN KURULU NEDİR?

YILLIK İZİN KURULU NEDİR?

100 KİŞİDEN FAZLA ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNDE İZİN KURULU ŞARTI VAR

İZİN KURULU 3 KİŞİDEN OLUŞUR

 

İşçi sayısı 100 fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan izin kurulu kurulur.

 

İŞVEREN BAŞKAN OLUR

Devamını oku...

İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN SÜRELERİ


İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN SÜRELERİ

Havaların ısınması,okulların tatilinin yaklaşmasıyla yıllık izinlerin planlaması işyerlerinde yapılmaya başlandı.

Bu hafta siz okurlarımızla;

Ø  İş Hukukuna tabi işyerlerinde çalışanların yıllık izin hakları,

Ø  Basın ve Deniz İş Hukukunda yıllık izin kavramı,

Ø  Esnaf yanında çalışanların yıllık izin süreleri,

Ø  Kamu Çalışanlarının yıllık izin süreleri

Tüm bunların kanundan doğan haklarına değineceğiz.

İş Hukukunda Yıllık İzin Düzenlemesi

4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi

Devamını oku...

YÜK ASANSÖRÜNDE ÇALIŞANIN KAFASININ KOPMASINA İHMAL Mİ KUSUR MU NEDEN OLDU?

YÜK ASANSÖRÜNDE ÇALIŞANIN KAFASININ  KOPMASINA İHMAL Mİ  KUSUR MU  NEDEN OLDU?

Bahçelievler'de 5 katlı binanın dış cephesindeki asansörünün düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kocasinan Mahallesi Polat Sokak'taki bir binanın dış cephesindeki yük asansörü 5. kata çıkarken düştü.

Kabinin kancasından çıkması dolayı düştüğü öne sürülen asansörde bulunan Bekir Bilir (31), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bekir Bilir'in öğle yemeği için yakındaki bir marketten alışveriş yaptıktan sonra binaya çıkmak için bindiği yük asansörünün son kata gelindiğinde düştüğü belirtildi.

Bekir Bilir, bina içindeki asansörü kullanmak yerine malzemelerle birlikte yük asansörüne bindi. Son kata geldiğinde kabini kancadan kurtulan asansör büyük bir hızla aşağı çakılırken, içindeki kafes demiri Bilir'in başını giyotin gibi kesti. Bilir'in ayrılan başı dışarı fırlarken, vücudu asansörün içinde kaldı.

Bu facia karşısında suskun kalınacak mı?Yoksa önlem alınmadan bu ölümlere seyirci mi kalınacak ?

Devamını oku...

STAJYERLİK/ÇIRAKLIK İŞE GİRİŞİ İLK SİGORTALILIKTA BAŞLANGIÇ SAYILIR (*)

STAJYERLİK/ÇIRAKLIK İŞE GİRİŞİ İLK SİGORTALILIKTA BAŞLANGIÇ SAYILIR (*)

Bu başlığı görenlerin gözleri yuvalarından fırlayacaktır.Sevinç çığlıkları atacaklar,erken emekli olacağız diye halay çekecekler,yaşa takılmayacağız diye sevineceklerdir....

 

Başlığı bilerek hatalı yazdık.Bu konuda umut pompası yapan asparagas habercilere karşı......

 

Çünkü kasıtlı olarak bu  başlığı atarak,yanlış inanışa doğrusunu anlatalım diyerek.........

Devamını oku...

KİRALIK İŞÇİNİN KAYIP HAKLARI VAR MI?

KİRALIK İŞÇİNİN KAYIP HAKLARI VAR MI?

Kiralık İşçilik 4857/7'inci maddesiyle birlikte 20/05/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Özel istihdam bürolarından temin edilecek kiralık işçilerle birlikte,işletmelerin maliyet düşürmesi de gündeme gelmiştir.

Artan işçilik maliyetleri düşürülmesi hedeflenmiştir.

İşsizlik sayısında azalmaya neden olacak mıdır?Bu sorunun cevabını ilerleyen günlerde TÜİK raporlarında göreceğiz.

Kiralık İşçiliğin gelmesi ile birlikte İş Hukukuna tabi işyerlerinde özellikle ;

Devamını oku...

SORULARLA KİRALIK İŞÇİ-3

SORULARLA KİRALIK İŞÇİ-3

18.)KİRALIK İŞÇİ KADROLU İŞÇİ GİBİ BORÇ VE AVANS İSTEME HAKKINA SAHİP Mİ?

Geçici işçi, geçici işçi çalıştıran işverenden özel istihdam bürosunun hizmet bedeline mahsup edilmek üzere avans veya borç alamaz.

19.)KİRALIK İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Devamını oku...

SORULARLA KİRALIK İŞÇİ-2

SORULARLA KİRALIK İŞÇİ-2

9.)GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ HANGİ HALLERDE KURULUR NE KADAR SÜREYLE?

Devamını oku...

SORULARLA KİRALIK İŞÇİ-1

SORULARLA KİRALIK İŞÇİ-1

Bugünden itibaren 3 gün boyunca sizlere KİRALIK İŞÇİ 'likle ilgili kanun nezdinde düzenlemeyi,istihdam bürolarını kısaca soru ve cevaplarla sizlere aktaracağım.

4. gün ise KİRALIK İŞÇİ'nin hangi haklarının olmadığını söz ederek yazı dizimizi sonlandıracağız.

Umarım ilerleyen günlerde 4857/7'inci maddesine yönelik kanunda yer almasa da uygulamaya yönelik yönetmelik,genelge yada genel yazılara Bakanlığın ilgili birimleri yer verir.

Konu önemli,uygulamaya yönelikte açıklayıcı bilgilere muhtaçtır.

1.)KİRALIK İŞÇİNİN YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Devamını oku...

20/05/2016 İTİBAREN İŞ KANUNA TABİ İŞYERLERİNE ZAMLI İPC YÜRÜRLÜĞE GİRDİ/İŞ HUKUKUNDA YENİ DÜZENLEME

20/05/2016 İTİBAREN İŞ KANUNA TABİ İŞYERLERİNE ZAMLI  İPC YÜRÜRLÜĞE GİRDİ/İŞ HUKUKUNDA YENİ DÜZENLEMELER

20 Mayıs 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29717

KANUN

İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6715 Kabul Tarihi: 6/5/2016

Yukarı da yazılı tarihli Resmi Gazetenin 29717 sayısında ;

MADDE 4 – 4857 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 99 – Bu Kanunun;

Devamını oku...

İSMMMO SEÇİM TELAŞI KAZAN KAYNATIYOR

İSMMMO SEÇİM TELAŞI KAZAN KAYNATIYOR

İSMMMO 23.Olağan Genel Kurulu bu yıl aşağıdaki tarihlerde gerçekleşecektir.

23. Olağan (Seçimli) Genel Kurulu aşağıdaki gündem doğrultusunda, 21-22 Mayıs 2016 tarihlerinde saat 11.00'de, Kurutuluş Caddesi No:114 Kurtuluş - Şişli adresindeki Oda Merkezimizde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 28-29 Mayıs 2016 tarihinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacaktır.

Tabi ki çoğunluk sağlanmayarak adaylar 28-29 Mayıs tarihlerinde vaatleriyle, odaya üye olanların karşısına geçeceklerdir.

Bu seçim sürecinde aldığımız duyumlara göre 3 yada 4  güçlü grup yarış halinde olacaktır.

Devamını oku...

GENÇ İŞÇİ KURALSIZ ÇALIŞTIRILAMAZ

GENÇ İŞÇİ KURALSIZ ÇALIŞTIRILAMAZ

4857 sayılı İş Kanununun 71'inci Maddesinde Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı  ,RG Yönetmeliği yayınlanmıştır.

19 Mayıs'ta her yıl olduğu gibi  Gençlerin bayramı olarak kutlanıyor.

Gençlerimizin geleceğe  umutla bakarken , çalışma hayatında başlangıç yapacakları genç yaşlarda ,sanayi çarklarında ezilmemeleri ,ucuz işgücü olarak kullanılmaması yönünde engellerin aşılması adına İş Kanununa tabi işyerlerinde korunması için  Kanun Maddesi ve Yönetmelik'lerle düzenlemeye gidilmiştir.

Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi  olarak tanımlanır.

Devamını oku...

YILLIK İZİNDE EZBER BOZAN UYGULAMA BAŞLIYOR İDARİ PARA CEZASI YUMUŞUYOR

YILLIK İZİNDE EZBER BOZAN UYGULAMA BAŞLIYOR İDARİ PARA CEZASI YUMUŞUYOR

4857 Sayılı İş Kanununa tabi olanlar için 53'üncü madde ile;

''Madde 53 - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan

işçilere yıllık ücretli izin verilir.''

Burada işyerinde işe başladığı günden itibaren ifadesinden yola çıktığımızda SGK 4/1-a statüsünde sigortalı olduğu gün fiilen çalışmaya başladığı tarihtir.

Devamını oku...

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASINDA SGK ÇALIŞANLARININ HAKLARININ VERİLMESİ İÇİN ADIM ADINIZ

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASINDA SGK ÇALIŞANLARININ HAKLARININ VERİLMESİ İÇİN ADIM ADINIZ

Her yıl olduğu gibi bu yılda SGK haftası kutlanıyor.

Özellikle bu hafta içinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da terör tehlikesi ve tehdidini hiçe sayarak görev yapan çalışanlarının bu haftasını kutlarken,diğer illerimizde görev yapan tüm SGK çalışanlarının haftasını tebrik ediyor,SGK hizmet vermiş emekli olmuş tüm personelinde haftası kutlu olsun.

SGK yıllarını vermiş ,ebedi hayata intikal etmiş,şehitlik mertebesine ulaşmış çalışanlarını da rahmetle anıyorum.

SGK Memurunun beklentisi;

Devamını oku...

MADEN İŞÇİLERİ İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER

MADEN İŞÇİLERİ İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER

Maden emekçileri iş kazalarında ve meslek hastalıklarında ciddi anlamda kayıplar veriyor.Son yıllarda ülkemizde maden kazaları ile yüzlerce maden işçisi hayatını kaybetmiştir.

Soma,Ermenek'te hayatını kaybeden madencilerden dolayı 900 gün aranmadan hem gelir hem de aylık bağlanmıştır.

Yeni Yasal Düzenlemelere yer verilmiştir.

MADENCİLER İÇİN FERDİ KAZA HAYATA GEÇTİ

Devamını oku...

ENGELLİ EMEKLİLİĞİNDE İKİLEM NE ZAMAN SONA ERECEK

ENGELLİ EMEKLİLİĞİNDE İKİLEM NE ZAMAN SONA ERECEK

Engelli haftasında bir çok sempozyum düzenlenmesine rağmen bu hataya kimse değinmiyor.

Bu hatalı uygulama ile birlikte bir çok engelli mağdur olmaya devam ediyor.

5510 SAYILI KANUNLA DÜZENLEME

Devamını oku...

MADEN İŞÇİLERİ İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER

MADEN İŞÇİLERİ İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER

Maden emekçileri iş kazalarında ve meslek hastalıklarında ciddi anlamda kayıplar veriyor.Son yıllarda ülkemizde maden kazaları ile yüzlerce maden işçisi hayatını kaybetmiştir.

Soma,Ermenek'te hayatını kaybeden madencilerden dolayı 900 gün aranmadan hem gelir hem de aylık bağlanmıştır.

Yeni Yasal Düzenlemelere yer verilmiştir.

MADENCİLER İÇİN FERDİ KAZA HAYATA GEÇTİ

Devamını oku...

DİKKAT KELİMESİ İŞ KAZALARINI AZALTIR

DİKKAT KELİMESİ İŞ KAZALARINI AZALTIR

Dikkat kelimesi ;

''bütün duygu ve düşünce gücünü bir nokta, bir konu üzerinde yoğunlaştırma''

İş Kazaları en çok çalışan ,kısaca insan unsurunu hedef alır.

İnsan faktörü iş kazası oluşumunda baş aktördür.

İş Kazaları yapılan denetim ve incelemelerde;

Devamını oku...

EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERİN SORULARI

EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERİN SORULARI

01/06/1975 doğumluyum.01/09/1994 yılında işyeri sahibi olarak Bağ-Kur oldum. Askerlik süresi dahil olmak üzere 5 yıl prim ödedim.01/02/2004 yılında 2 yıl kadar SSK çalıştım.01/03/2010 yılında Şirket ortağı oldum.Halen çalışmaya şirket ortağı olarak sürdürüyorum.Ne zaman emekli olurum?Muharrem.

01/06/2002 Tarihine kadar 5 yıl prim ödediğiniz için 25 yıllık sigortalılık süresine tamamlamaya 20 yıl kalmıştır.57 yaşında emekli olursunuz.9000 prim gününe ihtiyacınız var.58 yaşında 5400 günle emekli olursunuz.

1260 gün kadar SSK olmanız halinde 01/09/1994 giriş ile 55 yaşında 5750 günle emekli olursunuz.

Devamını oku...

ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞMA EKONOMİSİ KAPATILSIN MEZUNLARI MAĞDUR EDİLMESİN

ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞMA EKONOMİSİ KAPATILSIN MEZUNLARI MAĞDUR EDİLMESİN

ÇEKO Bölümleri bir çok üniversite de  bulunsa bile,mezunları haksızlığa uğramaya devam ediyor.

ÇEKO'nun Kuruluş Amacı Nedir?

Devamını oku...

ÇALIŞAN ANNELERİN ALTERNATİF EMEKLİ OLMA STATÜLER-6

ÇALIŞAN ANNELERİN ALTERNATİF EMEKLİ OLMA STATÜLER-6

TARIM SSK ŞARTLARI:

Tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılıklarının düzenlendiği 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu 1.1.1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yaşlılık Sigortası Uygulaması

Devamını oku...

İŞ KAZASI GÜNÜ SİGORTA BAŞLAR MI?


İŞ KAZASI GÜNÜ SİGORTA BAŞLAR MI?

Kayıt dışı çalıştırılan işçinin ne zaman iş kazasına uğrayacağına kimse karar veremez.

İş Kazası aniden ortaya çıkar.

Sonuçları ise;

Ø  Yaralanma,

Ø  Uzuv Kaybı,

Ø  Ölüm

Antalya'da Kuru Temizleme Fabrikasında çalışan kadın işçi durduğunu sandığı çamaşır makinesi kapağından sarkan masa örtüsünü tuttuğu sırada sağ kolunu dönen mekanizmaya kaptırdı. Sağ dirseği kırılan kadın, hastanede tedaviye alındı.

Devamını oku...

ÜCRETSİZ İZİN YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMAYLA ANNELERE SAĞLANAN YENİ HAKLAR-7

ÜCRETSİZ İZİN YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMAYLA  ANNELERE SAĞLANAN YENİ HAKLAR-7

Yazı dizimiz bugün sona eriyor.

6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, sigortalı annelere  doğumdan sonra ayrı kalacakları iş  sürelerine ilişkin, 4857 sayılı İş Kanunu’nda , 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda düzenlemelere yer verildi.

4857 SAYILI İŞ KANUNU

Devamını oku...

AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNENİN EMEKLİLİK KOŞULLARI VE DOĞUM BORÇLANMASI -5

AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNENİN EMEKLİLİK KOŞULLARI VE DOĞUM BORÇLANMASI  -5

AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNENİN EMEKLİLİK KOŞULLARI

5510 SS ve GSSK “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28. maddesine sekizinci fıkrası ile “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.” hükmü getirilmiştir. Bu hüküm uyarınca, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalılar hakkında yapılacak işlemlerin usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

Kapsamdaki sigortalılar

Devamını oku...

ENGELLİ ANNELERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI-4

ENGELLİ ANNELERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI-4

SSK ŞARTLARINDAN

 

ENGELLİ SİGORTASI NEDİR?

ENGELLİ

Devamını oku...

DEVLET MEMURU ANNELERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI-3

DEVLET MEMURU ANNELERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI-3

08/09/1999 önce göreve başlamış olanlar için 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 ve 206 ncı maddeleri kademeli geçiş sürecine yönelik hükümler bulunmaktadır.

Geçici 205. Maddeye ilişkin tablo aşağıya çıkartılmıştır,

Devamını oku...

BAĞ-KUR'lu ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-2

BAĞ-KUR'lu ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-2

1479 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin birinci fıkrasına göre aylığa hak kazananlar

01.10.1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalanlar, 1479 sayılı Kanunun 35. maddesinin 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerine göre;

- Talepte bulunduğu tarihte prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması,

- Kadın ise 20 tam yıl prim ödemesi,

- Kadın ise 50 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödemesi,

şartıyla aylığa hak kazanacaklardır.

Devamını oku...

SSK'lı ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1


SSK'lı ANNELERİN  EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1

506 sayılı Kanunun geçici 81/A bendine göre aylığa hak kazanma koşulları

08.09.1999 tarihi itibariyle 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki (A) bendindeki seçeneklere göre yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

Devamını oku...

1 MAYIS YAKLAŞIYOR İSTEKLER SIRALINIYOR

1 MAYIS YAKLAŞIYOR İSTEKLER SIRALINIYOR

12 Eylül Askeri darbesi ile kesintiye uğrayan 1Mayıs Günün tatil olarak ilan edilmesi 5892 sayılı yasa ile 2429 sayılı yasada yapılan düzenleme sonucu 2009 yılından itibaren Ülkemizde Resmi Tatil günü olarak ilan edildi. 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatili olarak benimsenmiştir. 
Bu günün tatil olarak ilan edilmesinde İşçi Sendikalarının etkin talepleri neden olmuştur.

Bu sene de 1 Mayıs günü meydanlarda kutlanacaktır.Sendikalar,sivil toplum kuruluşları ve çalışanlar meydanları dolduracaktır.

Devamını oku...

İŞÇİLER YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA ORANLARI HER REFORMLA DEĞİŞTİİŞÇİLER YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA ORANLARI HER REFORMLA DEĞİŞTİ
İŞÇİLER YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA ORANLARI HER REFORMLA DEĞİŞTİ

Devamını oku...

SSK'lı ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1

SSK'lı ANNELERİN  EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1

506 sayılı Kanunun geçici 81/A bendine göre aylığa hak kazanma koşulları

Devamını oku...

ERKEN YAŞLANAN SİGORTALI EMEKLİ OLUR

ERKEN YAŞLANAN SİGORTALI EMEKLİ OLUR

Yaşlılık aylığından yararlanma yaşını  doldurmamış; ancak, bu yaşı doldurmuş bir insan kadar yaşlanmış ve çalışma gücü bu düzeyde düşmüş olanlar erken yaşlanmış sayılırlar.

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin yedinci fıkrasında; 55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıların, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanacakları öngörülmüştür. Diğer bir ifadeyle;

Ø  Erken yaşlanmış olduğu tespit edilen,

Devamını oku...

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNDE ZAMAN AŞIMI

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNDE ZAMAN AŞIMI

5510 sayılı Kanuna göre sigortalılar sürekli iş göremezlik gelirine iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 10 azalmış olduğunun SGK'ca tespit edilmesini müteakip hak kazanmakta ve gelir başlangıç tarihi; 5510 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi veya sigortalı geçici iş göremezlik hali tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girmişse buna ait sağlık kurulu raporu tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar.

5510 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde de “hakkın kazanıldığı tarihten itibaren”5 yıllık süre için belirleme yapılmış olup yapılacak zamanaşımı tespitlerinde  sürekli iş göremezlik gelirinin başlangıç tarihi esas alınır.

Devamını oku...

EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER SORUYOR


EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER SORUYOR

Annem 1962 doğumlu olup,2002 yılında ilk defa sigortalı oldu.4500 gün prim ödedi.Ne zaman emekli olur?

Devamını oku...

ÇOCUK İŞÇİ

ÇOCUK İŞÇİ

Bugün 23 Nisan Çocuklara değer verilen bir bayram olarak ülkemizde kutlanıyor.

Küçükler ,büyüklerin yönetimde söz sahibi olduğu kurumlarda gelecekte bu makamları biz temsil edeceğiz mesajıyla, koltuklara oturur iken,bazıları da sokaklarda,tarlalarda,izbe ve kötü çalışma koşulları olan yerlerde çalışarak evlerine ekmek götürme derdinde olacaklar.

Aslında çalışan çocukların eğitimleri aksadığı gibi,okul hayatları da sonlanıyor.

Devamını oku...

EKİM 2008 İLK DEFA SİGORTALI OLANIN VEFATI HALİNDE ÇOCUKSUZ DUL EŞİNE AYLIK BAĞLANMASINDA ESAS NEDİ

EKİM 2008 İLK DEFA SİGORTALI OLANIN VEFATI HALİNDE ÇOCUKSUZ  DUL EŞİNE AYLIK BAĞLANMASINDA ESAS NEDİR?

İlk defa Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olan eşim 4/a(İşçi) statüsünden prim ödeniyordu.Bu ay içinde vefat etti.Sigortalılık süresi 7 yıl 5 Ay olup 1800 günü vardır.Primleri asgari ücretten yatırılmıştır.Çocuğumuz yoktur.Bende çalışmıyorum.Ne kadar Dul Aylığı Bağlanır?Hatice

2008/Ekim (dahil) Sonrası Aylığın Hesabı:

Ortalama aylık kazanç (OAK) :

Devamını oku...

KAYITDIŞI ÇALIŞAN ALACAK DAVASI AÇABİLİR

KAYITDIŞI ÇALIŞAN  ALACAK DAVASI AÇABİLİR

Yargıtay'ın işçilik alacak davaları ile ilgili tespitleri ve kararları vardır.Bu kararlarda özellikle çalışanlar için kayıt dışı da olsa ,alacak davalarının sonuçlandırılmasında sigortalı olup olmama haline değinilmiyor.

İşçilik alacağı ve hizmet tespit davalarının birbirlerinden ayrı olduğunu,karıştırılmaması gerektiğini içtihat ile belirliyor.

Hizmet tespit davalarının Sosyal Güvenlik Hakkını ilgilendirdiğini söylüyor.

Dava açanlar için somut bilgileri mahkemeye sunmaları gerekmektedir.

Çalışma hayatında örnek Yargıtay kararları bizlere yol göstermeye devam edecektir.

Devamını oku...

ESNAF YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN HAKLARI VAR

ESNAF YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN HAKLARI VAR

(ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.(4857/4-ı)

Esnaf ve sanatkâr faaliyeti kapsamında kalan işyerinde üç kişinin çalışması halinde, 4857 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (ı) bendi uyarınca, bu işyeri İş Kanununun kapsamının dışında kalmaktadır. Maddede üç işçi yerine “üç kişi”den söz edilmiştir. Bu ifade, işyerinde bedeni gücünü ortaya koyan meslek ve sanat erbabını da kapsamaktadır. İşinde bedeni gücü ile çalışmakta olan esnaf dahil olmak üzere toplam çalışan sayısının üçü aşması durumunda işyeri 4857 sayılı Kanuna tabi olacaktır.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...