2016 YILI BORDRO ESAS PARAMETRELER NETLEŞİYOR

2016 YILI BORDRO ESAS PARAMETRELER NETLEŞİYOR

Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte İnsan Kaynaklarının ve Muhasebe /İdari İşler bölümlerinin 2016 yılına esas bordro parametrelerini belirlenmeye başladı.

Önümüzdeki günlerde SGK Genelge yayınlayarak esas parametreleri yayınlayacaktır.

Yazımızda biz ön bilgileri veriyoruz.

Resmi genelgeler yayınlanarak parametreler netleşecektir.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ

Devamını oku...

SON YASAL DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERİN MAAŞ / TAZMİNATLARI GÖSTERGEYE BAĞLANDI

SON YASAL DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERİN MAAŞ / TAZMİNATLARI GÖSTERGEYE BAĞLANDI

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 09 Ocak 2016 Tarihli ve 29588 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

''MADDE 8- 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "onaltı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının" ibaresi "15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın" şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan "onaltı yaşından büyükler için uygulanmakta olan brüt asgari ücret tutarının" ibaresi "15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın" şeklinde değiştirilmiştir.''

Bu Kanunun 8 inci maddeleri 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Son yıllarda özellikle Kamu Kurumlarında gösterge esası ile çalışan ,5510 sayılı SS ve GSSK göre  statüsü 4/c olanlar için Asgari ücrete endeksli ödemeler,gösterge esasına dayandırılmaya başlandı.

Bundan yola çıkılarak,primsiz ödemelerden yapılan maaş ödemeleri de gösterge esası ele alındı.(2022 sayılı Kanundan ödenen maaşlarda dahil olmak üzere)

Aralık ayı 1273,50 olan asgari ücret öncelikle Memur maaş katsayısına göre artışı yapıldı.6,90 oranında artırıldı.

1273,50*6,90/100+1273,50=1.361,37 TL bulundu.

Buna 2016 yılı memur maaş katsayısına bölünerek 1361,37/0,088817  =15.327 tama iblağ edilerek,15.330 olarak tespit yapılmıştır.

MAAŞLAR

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI KIDEM TAZMİNATINI ETKİLEDİ

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI KIDEM TAZMİNATINI ETKİLEDİ

2016 Yılında Asgari ücrette %30 oranında artış olduğundan,asgari ücretle çalışanların Kıdem Tazminatları da %30 oranında artmıştır.

1475 sayılı Kanunun tek yürürlükteki maddesi 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre;
Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin;

Devamını oku...

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINA % 37,08 ZAM GELDİ

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINA  %37,08 ZAM GELDİ

Bu başlığı gören okurlarım, acaba yazarın dünya'dan haberi yok dediğini  duyar gibi oldum.

Evet sayın okurlarım,yanlış görmüyorsunuz 2016 yılında elinize geçen maaşlarda %38 oranında artış AGİ (Asgari Geçim İndirim) dediğimiz kısımda meydana gelmiştir.

Yılın içinde en çok şikayet konusu olarak elektronik posta adresimize gelen konulardan birisidir.

İşveren AGİ'lerimizi zamanında ödemiyor.

Çoğu zaman da AGİ dahil denilerek maaş ödemesi yapılarak,AGİ'ler arada kaynıyor deniyor.

Asgari ücrettin 1300 TL/Net olması ile birlikte AGİ oranları da artmıştır.

Bu sene çalışanlar AGİ'lerine sahip çıkarsa %38 artıştan yararlanacaktır.

Aşağıdaki tablo 'da çalışanlar ellerine geçecek AGİ miktarlarını öğrenmiş olacaklardır.

Devamını oku...

2016 YILI İÇİN KIDEM TAZMİNATI AİLE YARDIMI VE ÇOCUK PARALARI

2016 YILI İÇİN KIDEM TAZMİNATI AİLE YARDIMI VE ÇOCUK PARALARI

Maliye Bakanlığınca, 4 Ocak 2016 tarih ve 27998389-010-06-02-82 sayılı Genelge ile 01/01/2016 – 30/06/2016 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Dönem

01.01.2016 – 30.06.2016

Aylık Katsayısı

0,088817

Taban Aylık Katsayısı

1,390277

Yan Ödeme Katsayısı

0,028165

 

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Devamını oku...

2016 YILI EMEKLİ İÇİN YÜZ LİRA SEYYANEN ZAM VAR,İLERLEYEN YILLAR İÇİN BELLİ DEĞİL

2016 YILI  EMEKLİ  İÇİN YÜZ LİRA  SEYYANEN ZAM VAR,İLERLEYEN YILLAR İÇİN BELLİ DEĞİL

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 67- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a/SSK) ve (b/BAĞ-KUR) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine;

a) 2016 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar;

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRETLİ EKİM AYINDAN İTİBAREN 70 LİRA EKSİKLE 1230 LİRA MAAŞ ALACAK

ASGARİ ÜCRETLİ EKİM AYINDAN İTİBAREN 70 LİRA EKSİKLE 1230 LİRA MAAŞ ALACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 31 Aralık 2015 Tarihli ve 29579 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30.12.2015 tarih ve 2015/1 sayılı kararıyla 01.01.2016-31.12.2016 döneminde uygulanacak asgari ücreti günlük brüt 54.90.-TL ve aylık brüt 1.647.00 TL olarak belirlemiş bulunmaktadır.

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016

54,90

1.647,00

2015 yılında uygulanan had ve tutarların 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2016 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

ÜCRETLİLERİN  GELİR  VERGİSİ  TARİFESİ (2016)

12.600,00

TL' ye kadar

 

 

15%

30.000,00

TL' nin

12.600 TL' si  için

1.890 TL

fazlası         %20

110.000,00

TL' nin

30.000 TL' si  için

5.370 TL

fazlası         %27

110.000,00

TL' nin

110.000 TL' si  için

26.970 TL

fazlası         %35

Yukarıdaki Vergi Dilimine Göre Asgari Ücretlinin Eline Net Geçen Rakam 70 Lira Düşecektir

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRETİ ÖDEMEYEN İŞVERENE İDARİ PARA CEZASI KESİLİR

ASGARİ ÜCRETİ ÖDEMEYEN İŞVERENE İDARİ PARA CEZASI KESİLİR

2016 Yılı Asgari Ücreti %30 oranında artarak 1.647 TL/Brüt olarak tespit edilmiştir.

Agi Dahil olarak 1300 TL ödenecektir.

01/01-31/12/2016 Döneminde günlüğü 54,90 TL olarak belirlenmiştir.

İşverenler günlük ücret esası ile çalıştırdıkları çalışanlarına 54,90 TL günlükten aşağı ödeme yapamaz.

Asgari Ücret Nedir?

Devamını oku...

ŞÜKRÜ KIZILOT HOCAMIZ YAZMAYALI BİR YILI AŞTI

ŞÜKRÜ KIZILOT HOCAMIZ  YAZMAYALI BİR YILI AŞTI

13/10/2014 Tarihinde yüksek tansiyona bağlı geçirdiği beyin kanamasıyla birlikte ,yoğun bakıma alınan Akademisyen,Gazeteci ve Halkın Güzel Ağbisi Prof.Dr.Şükrü Kızılot hocamızın engin bilgilerinden yoksun, geçen bir yılı aşan sürede kendisini özledik.

21 YAŞINDA VERGİCİLİK ALANINDA İLK KİTABI YAZAN KAÇ AKADEMİSYEN VAR

Devamını oku...

HİZMET BORÇLANMASIN DA SON İKİ GÜN

HİZMET BORÇLANMASIN DA SON İKİ GÜN

Hizmet Borçlanmaları

5510 sayılı Kanunun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümleri, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4.-1(a/SSK), (b/BAĞ-KUR) ve (c/KAMU GÖREVLİLERİ) bentlerine tabi sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin borçlanabilecekleri süreler 5510 Sayılı Kanunun 41, 46, geçici 4 ve geçici 8. maddeleriyle düzenlenmiştir.

1/10/2008 Öncesi Kamu Görevlisi olup 4/1-c  SPEK esas alınmadığı için yazımızda dikkate alınmayacaktır.

Borçlanma yapacak kimseler

Devamını oku...

2016 YILINDA %5,58 ARTIŞ ORANLI İPC İŞVERENLERİN CANINI YAKACAK

2016 YILINDA %5,58 ARTIŞ ORANLI  İPC  İŞVERENLERİN CANINI YAKACAK

2015 yılında uygulanan had ve tutarların 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenecek.

Buna göre ;

854 sayılı Deniz İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İPC

4857 sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC

5953 sayılı Basın İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İPC

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Göre Uygulanacak İPC

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa Göre İPC

Devamını oku...

İŞVEREN AVUKAT İŞGÖREN AVUKAT İÇİN YÖNETMELİK ŞARTLARINA UYACAK

İŞVEREN AVUKAT  İŞGÖREN AVUKAT  İÇİN YÖNETMELİK ŞARTLARINA UYACAK

26/12/2015 Tarihinde RG ''BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK

BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK'' yayınlanmıştır.

 

İŞGÖREN  AVUKAT 4857 TABİ OLACAK

 

Yönetmelik, bir avukat yanında, avukatlık ortaklığı veya avukatlık bürosunda, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalışacak avukatların ve işveren avukatların uymaları gereken kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

BARO ETKİNLİĞİ VAR

İşveren avukat ile işgören avukatın birlikte çalışmasının içerik ve koşullarını, bu koşulların Barolar tarafından sağlanması, işleyişi ve denetimi esaslarını kapsar.

SÖZLEŞME YAPILACAK

Devamını oku...

2016 YILI BORDRO PARAMETRELERİ ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI/İDARİ PARA CEZALARI DA %5,58 ZAMLANIYOR

2016 YILI BORDRO PARAMETRELERİ ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI/İDARİ PARA CEZALARI DA %5,58 ZAMLANIYOR

2015 yılında uygulanan had ve tutarların 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2016 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Devamını oku...

YENİ SGK BAŞKANIMIZDAN BEKLENTİMİZ ATEŞ ÇEMBERİNDE GÖREV YAPAN MEMURLARA SAHİPLENİLMESİ/TERÖRÜN YOĞU

YENİ SGK BAŞKANIMIZDAN BEKLENTİMİZ ATEŞ ÇEMBERİNDE GÖREV YAPAN MEMURLARA SAHİPLENİLMESİ/TERÖRÜN YOĞUN OLDUĞU İLLERDE PRİM ERTELENMESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Dr. Mehmet Selim Bağlı’ya yeni çalışma döneminde başarılar dilerim.

SGK ateş çemberinde görev yaptığını belirten 09/09/2015 tarihli yazımda http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=7935 link tıkladığında detaylar görülecektir.

Ø  MARDİN

Ø  ŞIRNAK

Ø  HAKKARİ

Ø  SİİRT

Ø  BATMAN

Ø  VAN

Ø  DİYARBAKIR

Ø  TUNCELİ

Ø  IĞDIR

Ø  AĞRI

Ø  MUŞ

Ø  BİNGÖL

Ø  BİTLİS

Ø  ŞANLI URFA

Ø  ADIYAMAN

SGK İL Müdürlüğü ve Merkez Müdürlüğünde çalışanlar(Hizmetlisi,Memuru,Şefi,Müdür Yrd,Müdürü,Denetmeni ve Bölgede görevlendirilen Müfettişler)

Bu illerde adeta tabiri caiz ise namlunun ucunda çalışmaya devam ediyor.

Haziran ayından itibaren artan terör olaylarından dolayı SGK çalışanlarını da vuruyor.

Başta Prim tahsilatları ciddi anlam da düşmesi ile birlikte,işverenler prim ödeyemiyor.

GSS ve diğer prim borç yapılandırılmasından dolayı aksamalar başlamıştır.

Denetimler de sıkıntılar  vardır.

Bu olumsuz tabloya rağmen bölge de görev yapan SGK çalışanlarına sahip çıkmak gerekiyor.

Teftiş yapmakla görevli Müfettişler /Denetmenler terör şartlarında görev yaparak ,raporları sonuçlandırıyor.

Yukarıda saydığımız  illerde görev yapan tüm SGK çalışanları zor ve çetin şartlarda görevlerini aksatmadan işlerinin başında oluyor ve kanunların verdiği yetki ile hizmet götürüyor.

Artan terör ve tehditlerle birlikte ,can güvenliklerini risk atarak görev yapmanın verdiği psikolojik travmalar ise ,ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır.

Bundan dolayı özellikle SGK Başkan tarafından görevlendirilen bir Başkan Yrd tarafından bölgede görev yapanlar için kriz masası oluşturmalı,Bölge görev yapan  İl Müdürleri,SGM Müdürleri ile koordinasyon toplantıları yapılarak sorunların çözümleri araştırılmalıdır.

Özellikle o bölgelerde görev yapan memurların ailelerine sahip çıkılmalı,okullarına gidemeyen çocuklar için güvenlikli bölgelerde okul imkanı sağlanmalıdır.

Bunun içinde Sayın Başkanımızın  ilk girişimleri başlatarak,çalışanlarına sahip çıkacağından ,onlarında gönlünde taht  kuracaktır.

İlerleyen günlerde o illerde görev yapan Müdürlerimiz  bir araya gelerek eylem planlarını yapar,görevlendireceği yada atayacağı Başkan yrd. ile birlikte  sorunlara çözüm aranır.

**

BU İLLERDE PRİM ERTELEMESİ GÜNDEME GELDİ

Terörle mücadele kapsamında bazı il ve ilçeler de sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren işverenlerin bu uygulama nedeniyle geciken işlemlerinin idari yaptırımlara dönüşmemesi için bazı tedbirler alındı.

Buna göre Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesiMardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleriMuş ilinin Varto ilçesi, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde; ikamet eden 5510 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılar, işyeri olan işverenler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı kanun gereğince;

Ø  1 Aralık 2015 - 29 Şubat 2016 tarihleri arasında vermek zorunda oldukları her türlü bilgi ve belgenin verme süresi ile yapmak zorunda oldukları başvuru sürelerinin31 Mayıs 2016 tarihine kadar uzatılması,

Ø  31 Mayıs 2016 tarihine kadar (31 Mayıs 2016 dahil) yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde idari para cezası uygulanmaması,

Ø   1 Aralık 2015 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 1 Aralık 2015 ile 29 Şubat 2016 tarihine kadar (29 Şubat 2016 dahil) olan döneme ait prim borçları ve bu döneme denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirmelerin taksitlerinin, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2016 tarihine kadar ertelenmesi,

Ø   Teşviklerden, yapılandırma ve taksitlendirmeden yararlanan işverenler bakımından, bu durumun ihlal nedeni sayılmaması,

Ø  1 Aralık 2015 ile 29 Şubat 2016 döneminde verilmesi gereken belgelerin verilmemesi ve ödemelerin yapılamaması nedeniyle uygulanmış ve tahsil edilmiş olan idari para cezaları ile gecikme cezası ve gecikme zamlarının iptal edilerek işveren ve sigortalıların borcu varsa borcuna, borcu yoksa sonraki ödemelerine mahsup edilmesi, kararlaştırılmıştır.

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

2016 YILINDA 16 LİRA BORCU OLAN BAĞ-KUR'LU EMEKLİ OLACAK/ KAMU GÖREVLİLERİNE %6,8 ORANINDA ZAMLARDA

2016 YILINDA 16 LİRA BORCU OLAN BAĞ-KUR'LU EMEKLİ OLACAK/ KAMU GÖREVLİLERİNE %6,8 ORANINDA ZAMLARDA VAR

23/12/2015 Tarihli Resmi Gazete ile 6654 sayılı Kanun ile ''2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU'' yayınlanmıştır.

2016 YILINDA BAĞ-KUR BORCU 16 LİRA OLAN EMEKLİ OLABİLİR

2011/58 SAYILI GENELGE DE KONU AÇIKLANMIŞTIR

Devamını oku...

BİLİNÇSİZ BORÇLANMA DEĞİL AKILCI BORÇLANMAYA DANIŞIN DERİM

BİLİNÇSİZ BORÇLANMA DEĞİL AKILCI BORÇLANMAYA DANIŞIN DERİM

Son günlerde yazılı,görsel medya da ,her önüne gelen borçlanma da  süre azaldı,asgari ücret artacak, borçlanma yapın diyerek, köşelerini doldurma telaşında olduklarını görmekteyiz.

 

Borçlanma yapar iken,sizlere avantaj mı?dezavantaj mı sağlayacak öncelikle bunu belirlemeniz gerekecektir.

 

Sosyal Güvenlik alanında araştırmadan yada bilinçsizce yazan kişiler son günlerde oldukça çoğaldı.

 

Yazılarınızı yazmadan önce akademik anlam da araştırın yada bu işi bilen duayen üstatlarla birlikte hareket ediniz.(Her zaman bu şekilde araştırmayı tavsiye ederim.)

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRETTEN EMEKLİ MAAŞI BAĞLANACAKLAR 100 LİRADAN VAZGEÇMELİ Mİ? KIDEM TAZMİNATI ARTAR DİYEREK

ASGARİ ÜCRETTEN EMEKLİ MAAŞI BAĞLANACAKLAR 100 LİRADAN VAZGEÇMELİ Mİ? KIDEM TAZMİNATI ARTAR DİYEREK BEKLEMELİ Mİ?

Bugünlerde gözler Asgari Ücret Komisyonundan çıkacak sonuçlara çevrildiği için geçmişte yaptığımız tablolar eşliğinde Asgari Ücrette artışın %10 kademelendirilme suretiyle %40 kadar artırımını yaptığımızda,çalışma yılı olarak 08/09/1999 öncesi işe giren 18 yaşını bitirenler yada borçlanma ile sigortalılığı 08/09/1999 tarihine geri gidenler SGK alacakları 15 yıl 3600 yazısıyla,Kıdem Tazminatı alabilir yada yaş dışında en az 15 yıl ve yukarısı sigortalılık süresi ,3600'den fazla prim ödeme günü olanlar için yazı verilmektedir.

Asgari ücret ile çalışma hayatımızda vazgeçilmez bir argümanı olsa da ,uzun yıllar bu ücret ile çalışma hayatının olağan akışıyla  uyumsuzdur.

 

Bu durumda çalışanlar ileride açacakları hizmet tespit davalarıyla ücretleri yönünde ,emsal ücret davası açabilirler.

Devamını oku...

250 DÜKKAN ANKARA DA KÜL OLDU SGK ERTELEME GELİR Mİ?

250 DÜKKAN ANKARA DA KÜL OLDU SGK ERTELEME GELİR Mİ?

Halk pazarında 250 dükkan yanarak kül oldu.Zarar oldukça büyük.  İş yerlerinin sigortasının bulunmadığını dile getiren çarşının  yöneticileri ise çalışanlar ve toptancılarla binlerce kişiye iş imkanı sağlayan  pazarın eski haline getirilmesi için yetkililerden yardım beklediklerini dile  getirdi.

SGK PRİM ERTELEMESİ GÜNDEME GELECEKTİR

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRETTE OLASI BİR TABLO 1400 TL/ BRÜT OLUR MU?

ASGARİ ÜCRETTE OLASI BİR TABLO 1400 TL/ BRÜT OLUR MU?

Son günlerde asgari ücret üzerine beyin fırtınası yapılırken tüm yıl boyunca 1400 TL/BRÜT,1300 TL/NET olabilir mi denilerek alternatifler üzerinde çalışılabilinir.

Aşağıdaki tabloya baktığımızda,

a.)Brüt olarak %9,93 artış

b.)AGİ=%16,52  artış

c.)Evli ise Aile Yardımı ödemesi 200 TL.

d.)Net %30,52 artış olacak.

e.)Yılsonuna kadar 1300 TL/Net olacak şekilde Aile Yardımı Temmuz ayında artış düşünülebilinir.

Devamını oku...

OYUNCULAR SENDİKASI İŞÇİ OLARAK TESCİL İSTİYOR

OYUNCULAR SENDİKASI İŞÇİ OLARAK TESCİL İSTİYOR

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 15/12/2015 tarihinde ''Prof. Dr.Berin ERGİN'e Saygı gününde'' düzenlenen etkinlik kapsamında ''Sahne,Perde,Ekran ve Mikrofon Çalışanlarının Hukuki Sorunları''ele alınmıştır.

Bu seminere katıldığımda dışarıdan bakan gözle,tiyatro,sinema,sahne ,dublaj sanatçılarının ve set arkası çalışanlarının dağlar gibi sorunları olduğunu az çok sezinlememe rağmen,ortaya çıkan vahim tablodan inanın haberdar değil idim.

Zaman zaman oyuncular sendikasını köşemde yer vermiştim.

Oyuncular Sendikası kurulduğu günden bu yana meydanlarda ve katıldıkları tüm toplantılarda ''4 A HAKTIR-OYUNCU DA İŞÇİDİR'' dile getiriyordu.

Mücadele alanları;

Sinema Emekçisinin Sosyal Sigorta Haklarının verilmesini,4857 sayılı İş Kanunundan doğan haklarının ödenmesini ,İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun uygulanmasını,Serbest Meslek Makbuzu dayatmasının sonlanmasını,Kayıtdışı çalışmamak,Aşırı çalışma süreleri,Güvencesizlik gibi konular ağırlıkla dile getiriliyordu.

Aslında alanlarında kısıtlayıcı uygulama EK/6 Sigortası ile köşeye sıkışmış kalmışlardı.

Telif hakları ise ayrı bir sorun olarak devam ediyor.

Bununda en güzel örneğini;

2012 Yılında 1 Mayıs da o döviz dile getiriyordu.

Palyaço Kıyafeti giymiş olan Fuat Okan adlı oyuncudur.Taşıdığı pankartta anlamlı mesaj vererek artık sanatçının sosyal güvencesine,İş hukukundan doğan haklarına sahip çıkması gerekliliğini vurgulamıştır.

İşte o anlamlı mesaj;

FUAT OKAN

YAŞ 60

36 YIL SİGORTA TELİF YOK

BİR OYUNCU…

BENİ EMEKLİYE KİM AYIRACAK?

Konuyu kısaca 3 yıl önce de dile getirdiğimizde sorun aynı idi,akademik taraflarda aynı sıkıntı dile getiriliyor.

Devamını oku...

İŞÇİNİN EMEKLİ AYLIĞINI GÜN DIŞINDA MATRAH ORTALAMASI DA BELİRLİYOR

İŞÇİNİN EMEKLİ AYLIĞINI GÜN DIŞINDA MATRAH ORTALAMASI DA BELİRLİYOR

Bu aralar emekli olup,çok günü olanların yüksekten SPEK ödedim diyenler,bağlanan maaşlarla şoklar yaşıyorlar.

Köşemde zaman zaman yer veriyorum.

04/11/1966 doğumlu erkek sigortalı olan okurum 9637 günüm var 2.230 TL maaş bağlandı(Ek ödeme hariç) bunca sene kayıt dışı çalışmadım,fakat aldığım maaşta bu mu olacaktı diyerek sisteme sitem ediyor.

Yıllar

Günler

2000 Öncesi

3947

2000-2008/10 Arası

3140

2008/10 Sonrası

2550

Toplam

9637

 

Yıllara Göre Aylık Bağlama Oranı

Gösterge

13725

Ortalama Yıllık Kazanç

21,520.80

Ortalama Aylık Kazanç

4,344.60

Aylık Bağlama Oranı

71.90

Aylık Bağlama Oranı 2

66.50

Aylık Bağlama Oranı 3

53.54

 

Hesaplamaya Bakalım:

Devamını oku...

EMEKLİ OLMAK İSTİYORSANIZ SORUYORSUNUZ CEVAP VERİYORUZ

EMEKLİ OLMAK İSTİYORSANIZ SORUYORSUNUZ CEVAP VERİYORUZ

1962 doğumluyum.İlk defa 25/12/1985 yılında SSK oldum.Askerliğimi 1982-1983 yılları arasında 18 ay olarak yaptım.1987 yılına kadar 600 gün kadar SSK prim ödedim.

1987 yılında Devlet Memuru olarak çalıştım,10 aylık çalışma sürem oldum.

1992 yılında tekrar devlet memurluğuna girmek suretiyle 2011 yılına kadar çalıştım,18 ay askerlik süremi de memurluk döneminde borçlandım.

2012 yılından itibaren memurluktan ayrıldığım için,2014 yılında SSK olarak asgari ücretten çalışmaya devam ediyorum.Devlet Memurluğunda ünvansız memur olarak çalışıyorum.Ne zaman emekli olurum?Gardiyan Ahmet.

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRETLİ YAPILAN HİLEYLE NET ÜCRETİ 2015 ARALIK AYINDA AZALIYOR

ASGARİ ÜCRETLİ YAPILAN HİLEYLE NET ÜCRETİ 2015 ARALIK AYINDA AZALIYOR

Asgari ücretli yıllardır,günlük ücretli midir? Maktu Aylık ücretli midir?Tartışması ile son yıllarda vergi dilimine girmesi ile birlikte reel gelirinde azalma olmaktadır.

4857 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin son fıkrasında; maktu aylık ücretle çalışan işçilere hafta tatili için ayrıca hafta tatili /ulusal bayram/genel tatil günleri ücreti altında bir ödeme yapılamaz. Maktu aylık ücretle çalışan işçilere yapılan ücret ödemelerine hafta tatili/ulusal bayram/genel tatil ücreti de dahildir.

Çalışması halinde hafta tatili /ulusal bayram/genel tatil günleri ücreti altında bir ödeme yapılacaktır.

Maktu aylık ile çalışanların iş sözleşmeleri gereği “Hasta, izinli veya sair sebeplerle'' mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenir.

İşçilerin ücretleri,işçi ve işveren iş sözleşmesiyle anlaşarak günlük[ yada saat ücretix7,5 olarak(günlük)] tespit edilebilinir.

Bunlar toplanır ,ayın 28,29,30,31 olmasına göre maaşı belirlenir.

Asgari ücret;

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRETTEN PRİM ÖDEYENLER ARALIK SONUNA KADAR EMEKLİ AYLIĞINA MÜRACAAT EDERSE SEYYANEN İKİYÜZ

ASGARİ ÜCRETTEN PRİM ÖDEYENLER ARALIK SONUNA KADAR EMEKLİ AYLIĞINA MÜRACAAT EDERSE SEYYANEN İKİYÜZ LİRAYA KAVUŞUR

Bugüne kadar Sigorta Primine Esas Kazançlarım asgari ücretten ödendiği için 2015 yılında seyyanen verilen 100 Lira zammı alma adına ne zaman emekliliğe müracaat etmemi önerirsiniz.Sevgi.

Sevgi Hanım bize , aylık bağlanması için gerekli bilgileri göndermiştir.

Kendisi 01/11/ 1965 doğumlu olup,1979 yılında ilk defa sigortalı olmuştur.50 yaşında 3600 gün ile emekli olacaktır.

2000 öncesi:354 gün

2000-09/2008:2630 gün

10/2008:1741 gün

----------------------------

Toplamda Gün:4725 Gün

Kazançlar

1.Dönem:9475

2.Dönem:11.160,00 TL. OYK

3.Dönem:1.639,20  TL. OAK

SSK ve Bağ-Kur statüsünde emekli olan ;

Ø  Sigortalı ,

Ø  Hak sahipleri Temmuz 2015 zammından yararlanacaktır.

MAAŞ ARTIŞ ŞARTLARI

Devamını oku...

SGK DENETMENLERİNİN HAKLARI VERİLMESİ GEREKMEZ Mİ?


SGK DENETMENLERİNİN  HAKLARI VERİLMESİ GEREKMEZ  Mİ?

SGK görevli denetmenler 1 yılı doldurduklarında hızla kurumdan ilişiğini kesiyor  veya  3 yılı tamamlayarak ayrılıyor.

Denetmenler KPSS hazırlanıyor,diğer kamu kurumlarında görev alıyorlar.

Bugünlerde SGK ortalama denetmen aylıkları 3 Bin TL. üzerinde ödenmektedir.

Son yıllardaki etkin denetimler sonucu %52 üzerinde olan kayıt dışılığın % 32'lere kadar düştüğüne dikkat çeker isek, görevlerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Emeklerinin karşılığını tam olarak nedense alamıyorlar.

Ülkemizde 3 çalışanın 1'i kayıt dışı
2015  yılı verilerine bakıldığında  2002 yılında yüzde 52 seviyesinden yüzde 32’ye geldik. Her 100 çalışanlar 32’si kayıt dışı çalışıyor. 3 çalışandan biri kayıt dışı durumunda. Kadınlarda kayıt dışı istihdam oranı, erkeklere göre daha fazla olduğunu görünüyor.Özellikle ev hizmetlisi olarak çalışanlarda,onunda önlemi yasal düzenleme ile alındı. 2 kadın çalışımızdan biri sigortasız çalıştırılırken, erkeklerde bu oran daha düşük seyirde. Kadınlarda kayıt dışı istihdam oranı yüzde 48.44, erkeklerde ise yüzde 29.29 olarak belirlendi.

Bugüne kadar 1300 Sosyal Güvenlik Denetmeni alınmış,zaman içerisinde 1/2 fazlası SGK ayrılmış,başka kamu kurumlarına geçmiştir.

DENETMENLER REHBERLİK YAPAR

Devamını oku...

ASKERLİK BORÇLANMASINDA HAYATA GEÇMEYEN PROJE

ASKERLİK BORÇLANMASINDA HAYATA GEÇMEYEN PROJE

''SGK'da askerlik borçlanması için 'git belgeni getir' dönemi sona eriyor '' haberini aldığımızda heyecanlanmıştık.

07/12/2010 tarihinde internet üzerinden yayınlandığında işte başarılı bir işe başlangıç yapıldı demiştik.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), askerlik borçlanması yapacak sigortalılardan 'askerlik belgesi' istenmesi uygulamasına son veriyor. Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşmaya göre, vatanî görevini tamamlayanların bilgileri düzenli olarak SGK'ya iletilecek. Kurum, internet üzerinden bu bilgileri görüp belge istenmeden işlemler yapacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, resmî yazıların elektronik ortamda üretilmesini, e-imza ile imzalanmasını sağlayan Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Projesi kapsamında bir dizi yeniliğe imza atıyor. Pilot olarak kullanıma giren projenin tamamlanmasıyla tüm resmî yazılar elektronik ortamda üretilecek. Böylece iş ve işlem süreleri kısalacak. Kâğıt, posta ve personel giderlerinde tasarrufa gidilmiş olacak. Bu kapsamda artık sigortalılardan askerlik belgesi de istenmeyecek. Milli Savunma Bakanlığı otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gerekli bilgileri iletecek. Yazışmalar son bulacak. Askerlik borçlanması için kuruma başvuran kişilere 'git askerlik belgeni getir' denmeyecek.

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMASI 3 TABLOYLA BAŞLAYACAK

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMASI 3 TABLOYLA BAŞLAYACAK

İşçi Sendikaları Tercihini AGİ Hariç,

İşveren Sendikası AGİ Sabit olması,

Hükümet AGİ Dahil diyebilir.

Bu üç tablonun da kendine göre maliyeti farklı olacaktır.

AGİ SABİT OLMASI

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRET TÜM YIL BOYUNCA BİN 300 TL/NET OLMASI HALİNDE VERGİ DİLİMİ AYARLANMASIYLA SORUN ÇÖZÜLÜR

ASGARİ ÜCRET TÜM YIL BOYUNCA BİN 300 TL/NET OLMASI HALİNDE VERGİ DİLİMİ AYARLANMASIYLA  SORUN ÇÖZÜLÜR

Asgari ücretin net 1300 TL olması halinde http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8071  12/11/2015 tarihinde ilk defa biz yazdık ve konuyu gündeme taşıdık.

Bu yazımız üzerine Ulusal Ölçekte yayın yapan basın organları esinlenerek haber yaptılar,bu haberimiz üzerine İşçi Sendikaları da boş durmadı,konu sonunda ÇSGB kadar gündeme taşındı.

İlk asgari ücret toplantısında sonucu Sn.Bakan değerlendirerek basına açıkladı.

''Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında yeni asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu. Soylu, “Siyasi irade şunu söylemez. Bugün bin 300 lira verdik. Yarın bunu gelir skalası sebebiyle bin 270, bin 260 liraya düşürelim diye bir anlayış söz konusu olmaz. Bin 300 liralık taahhüt, bütün yılı kapsayan bir taahhüttür ve bunu bir mazeret olarak vergi dilimine girdiği burada 30 liralık, 40 liralık veya 70 liralık düşüş olacak diye bir endişe duymanın gereği yoktur” dedi.''

2015 Yılında

Devamını oku...

ENGELLİLER İÇİN BİR DAKİKA ENGELLİ OL

ENGELLİLER İÇİN BİR DAKİKA ENGELLİ OL

1992 yılında Birleşmiş Milletlerin kararı ile 3 Aralık “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edilmiş; bu karar, 1993 yılı Mart ayında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun 1993/29 sayılı bildirisi ile 3 Aralık Gününün tüm dünyada engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının “tam ve diğer insanlara eşit ölçüde” sağlanması amacı için çalışılması gereken bir gün olarak tüm dünyaya duyurulmuştur. O zamandan beri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir.

Ülkemizde engelli sayısı net olarak bilinmiyor,tahminimiz 2 Milyona yaklaşan engelli vatandaşlarımız var.

Dolayısıyla bugün en az 1 Dakika bizde engelli olur isek,bunun nasıl bir sorun olduğunun farkına vararak farkındalık yaratabiliriz.

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLARKEN İŞVEREN TARAFI SIKINTILI BAŞLIYOR

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLARKEN İŞVEREN TARAFI SIKINTILI BAŞLIYOR

2016 Yılına girmeye sayılı günler kalan bugünlerde 64.Hükümet programında ısrarla 1.300 TL/Net asgari ücreti belirtmiştir.

Bundan artık dönüş yolu da kalmamıştır.

Özellikle TÜRK-İŞ açlık sınırı üzerine yaptığı Kasım ayı araştırmasında;

Rakam:1.390,61 TL.

Dolayısıyla asgari ücret net rakamının  bu bağlamda artması söz konusu olacaktır.

4857/39 Maddesi ile Asgari Ücret esasları belirleniyor.

Devamını oku...

9000 GÜNÜ OLAN ASGARİ ÜCRETLİ DÜŞÜK MAAŞLA YIKILDI

9000 GÜNÜ OLAN ASGARİ ÜCRETLİ DÜŞÜK MAAŞLA YIKILDI

Okurum günüm çok emekli maaşım düşük bağlandı diyerek isyanını haykırdı.Prime Esas Kazançlarına baktığımızda asgari ücretten ödendiğini görmüş olduk.Hesaplamanın doğru olup olmadığını bize soruyor.Hasan.

**

Yaşlılık sigortasından aylığa hak kazanmanın genel koşulları;

Devamını oku...

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLUSU OLUP YAPILANDIRMA YAPANLAR 30 KASIM GÜNÜ ÖDEME YAPACAK MI?

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLUSU OLUP  YAPILANDIRMA YAPANLAR 30 KASIM GÜNÜ  ÖDEME YAPACAK MI?

Bir çok işsiz,üniversite mezunu olup,askerden dönenler GSS borcu ile karşı karşıya kaldılar.Seçim zamanı BKK ile hastane kapıları Aralık sonuna kadar açıldı,fakat ilaç hakları kapalı kaldı.

2 Kasım tarihine kadar SYDV başvurup gelir testi yada SYDV gelir testine gitmeden borçlu olanlar.

Çıkan borçlarını yapılandırma yaparak ödemek için müracaat edenler için 30 Kasım 2015 Pazartesi bugün son gün.

BORÇLULAR İKİLEMDE KALDI

Devamını oku...

SEÇİM VAATLERİ HÜKÜMET TARAFINDAN AÇIKLANARAK START VERİLDİ

SEÇİM VAATLERİ HÜKÜMET TARAFINDAN AÇIKLANARAK START VERİLDİ

64. Hükümet programını açıkladı.Seçim alanlarında açıklanan vaatlerin hayata geçirilmesi için ,start verilmiş oldu.

Tüm vaatlerin hayata geçmesi için TBMM yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.

Biz buradan sadece konumuzu ilgilendiren vaatleri yazı konumuz yapacağız.

6 temel alanda reformları  yoğunlaştıracak. Bunlar;

• Demokratikleşme ve adalet,

• Eğitim,

• Kamu yönetimi,

• Kamu maliyesi,

• Reel ekonomide köklü değişim,

• Öncelikli dönüşüm programları alanında gerçekleşecek reformlardır.

30 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI VAR

Devamını oku...

AGİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE ROL OYNAYACAK

AGİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE ROL OYNAYACAK

2016 yılında belirlenecek asgari ücretle ilgili yapılan çalışmalarda işveren tarafları sıklıkla aralarında tartıştıkları nokta AGİ dahil mi yoksa hariç mi olacağı yönünde ağırlık kazandı.

Hükümet tarafı 1300 TL/Net asgari ücretin oluşmasından yana , seçimde vaat edilen sözün yerine getirilmesi,seçmen önünde güven kazanmak adına atılmış bir adım olarak görülüyor.

Asgari ücret ise,4857 sayılı yasa ile belirlenmiş,Yönetmeliğin esasları doğrultusunda işlem yapılıyor.

Çalışma hayatına etkisi ise,sadece 4857 sayılı İş Kanununa tabi olan işyerlerini değil,

'' İş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün işkollarını kapsar'' denilerek geniş bir alana yayılmıştır.

Asgari Ücret Eşitlik İlkesi de Önem Taşımaktadır.

Devamını oku...

İŞÇİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE AYLIK BAĞLAMA ORANLARI NEDİR?

İŞÇİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE AYLIK BAĞLAMA ORANLARI NEDİR?

Yazımızda Bin gün primi olan tabandan SPEK ödeyen sigortalı ile Sekiz Bin Beşyüz gün prime sahip olan  tavandan SPEK ödeyen iki sigortalının vefatı halinde hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasında esas alınan ABO nereden bulunduğunu siz okurlarımıza açıklayacağız.

2000 Yılı Öncesi Kısmi Aylığın (A1) Hesabı (506 SK  GM 82/1-a)

A1 aylığı: Gösterge x katsayı x Aylık Bağlama Oranı formülüne göre hesaplanır.

Gösterge; sigortalının  2000 yılından önce çalıştığı sektör (kamu/özel) için geçerli olan ve ortalama yıllık kazanç hesabına giren takvim yılı sayısı esas alınmak suretiyle hazırlanan olan gösterge ve üst gösterge tespit tablolarında ortalama yıllık kazanca  eşit sayının, tabloda eşit sayı yoksa en yakın sayının karşılığı olarak alınır.

 

8/9/1999 ÖNCESİ SSK ÇALIŞANLAR

Devamını oku...

KAYITDIŞINA KAYITSIZ KALIRSANIZ SGK AFFETMEZ(2)

KAYITDIŞINA KAYITSIZ KALIRSANIZ SGK AFFETMEZ(2)

Sigortalılık Kontrolü ve Sorgulanması

Bankalardan ve diğer kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda alınan bilgilerin Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünce sigortalılık kontrolü toplu ve elektronik ortamda yapılmış olarak ünitelere bildirilmesi nedeniyle, KADİM Servislerince bu bilgiler için ayrıca sigortalılık ve işyeri sorgulaması yapılmadan ünitelere açılan ekranlardan dökümleri alınacaktır.

KADİM Servislerince; kimlik bildirme formları ve 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ve 100 üncü madde kapsamındaki kurum ve kuruluş,  gerçek ve tüzel kişilerden alınan bilgilerden, öncelikle; bilginin Kuruma intikal ettiği tarih itibarıyla kişilerin Kurumumuza kayıtlı olup olmadıkları konusunda T.C. Kimlik Numaraları bazında sorgulamalar yapılacaktır.

Buna göre,

Devamını oku...

KAYITDIŞINA KAYITSIZ KALIRSANIZ SGK AFFETMEZ(1)

KAYITDIŞINA KAYITSIZ KALIRSANIZ SGK AFFETMEZ(1)

İki gün siz okurlarımıza 2015/25 sayılı Genelgeyi özetleyerek ana hatlarıyla siz okurlarımıza anlatacağız.

Detay bilgiler ve uygulamaya yönelik uygulamaları genelge de bulacaksınız.

16/6/2011 tarihli ve 2011-51 sayılı Kayıt dışı istihdamla mücadele konulu Genelge 2015/25 sayılı Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

SGK KAYIT DIŞI SERVİS HAYATA GEÇTİ

Devamını oku...

EKİM 2008 SONRASI İLK DEFA SİGORTALI OLANLARIN EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASI FİKS OLDU

EKİM 2008 SONRASI İLK DEFA SİGORTALI OLANLARIN EMEKLİ  MAAŞ HESAPLAMASI FİKS OLDU

1/10/2008 Tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanların maaş bağlanması statü özelliğine bakılmadan yapılacaktır.

Bugün yazımızda 5510/29 Maddesi ile yaşlılık aylığı hesaplanmasını ele aldık.

Yaşlılık aylığının hesaplanması MADDE 29-

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile aynı fıkranın (c) bendine göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığı, aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır. Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibarî hizmet süresi ile fiilî hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır.

**

Açıklaması:

Devamını oku...

PARMAĞI KOPAN TAKSİCİ EK/6 STATÜSÜNDE SİGORTALI İSE İŞ KAZASINDAN GELİR ALAMAZ

PARMAĞI KOPAN TAKSİCİ EK/6 STATÜSÜNDE SİGORTALI İSE İŞ KAZASINDAN GELİR ALAMAZ

Ankara’da bir taksi sürücüsü, kaza sonrası aracına çarpan sürücünün kaçmasını engellemeye çalışırken parmağını kapı arasına kaptırdı. Sürücü olay yerinden kaçarken parmak da araçla birlikte gitti. Hastaneye kaldırılan taksicinin parmağının tekrar yerine dikilmesi için zamana karşı yarış verildi.

İddiaya göre 100. Yıl Taksi’de çalışan 06 T .... plakalı aracın sürücüsü O. B., müşterisini bırakmak için gideceği noktaya doğru seyir halindeydi. Kırmızı ışıkta durduğu sırada arkadan kendisine 06 Y... 76 plakalı araç çarptı.

Hızlı bir refleksle aracından inen B., diğer aracın kapısına asıldı. Ancak parmaklarını kapı arasına kaptırınca hareket eden araçla birlikte sürüklenmeye başladı. Bir süre sürüklendikten sonra parmakları sıkıştığı yerden kurtuldu ancak işaret parmağının başı araçla birlikte kopup gitti.

Durumu meslektaşlarına haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen taksiciler meslektaşlarını hemen Gazi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Görevli doktor, parmağın ucunun koptuğunu ve bir an önce bulunup yerine dikilmesi için hastaneye getirilmesi gerektiğini belirtti.

Son sürat hastaneye gelinmesine rağmen doktorlar ameliyat için geç kalındığı belirtildi. 

“KAPISINI TUTMAK İSTERKEN KAÇMASIN DİYE, KAPIYI KAPATTI VE PARMAĞIMI KOPARTTI”

Devamını oku...

TÜİK DAR GELİRLİ VATANDAŞA İDARİ PARA CEZASI KESMİŞ

TÜİK DAR GELİRLİ VATANDAŞA İDARİ PARA CEZASI KESMİŞ

İsmi saklı okurumuz TÜİK idari para cezası ile karşılaştığında bu konuda yaptığı araştırmada http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6568 linki tıkladığınızda 30/12/2013 tarihli TÜİK İDARİ PARA CEZASI KESER ANAYASA MAHKEMESİ DE HAKLI BULUR adlı yazımızı okuduğunda şok olmuş.

Keşke o zaman bu yazıyı okumuş olsaydım.

Benimde başıma gelmez diyerek burun kıvıranlar ,bu sade vatandaşın başına gelen sizinde başınıza gelir.

Merhabalar Vedat Bey ,

Devamını oku...

SOSYAL GÜVENLİKTE GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ ÖNEMLİDİR HATA OLURSA İDARİ PARA CEZASI ÖDENİR

SOSYAL GÜVENLİKTE GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ ÖNEMLİDİR HATA OLURSA İDARİ PARA CEZASI ÖDENİR

Her yıl Asgari ücret tespit edilmesi ile birlikte günlük SPEK belirlenir.

Özellikle Kasım 2015 itibaren yemek parası ödeyen işverenler dikkat etmeli,kuruş cezası ile karşı karşıya kalırsa 2547 TL  öderler,bizden söylemesi.

Detayı yazımızda bulacaksınız.

Devamını oku...

2016 YILI ASGARİ ÜCRETİ AGİ'de FARKLI RÜZGAR ESTİRECEKTİR

2016 YILI ASGARİ ÜCRETİ AGİ'de FARKLI RÜZGAR ESTİRECEKTİR

Asgari Ücret 2016 Yılında 1300TL/Net endekslendiği bugünlerde ,Asgari Ücret Komisyonunda aşağıdaki tablolara göre değerlendirme yapılacaktır.

Çıkan sonuca göre AGİ Dahil olması halinde ortalama artış oranı %36,AGİ Hariç olduğunda %51 oranında artış olacaktır.

Çalışanların reel anlamda ellerinin rahatlamasında,bu tabloları da değerlendirerek işçi sendikalarının masaya oturması gerekir diye düşünüyorum.

AGİ olası artış özellikle 3 çocuklu ailelerin ellerini rahatlatacaktır.

Özellikle yasal düzenleme ile AGİ yıl içinde asgari ücret değişse bile,yılın başında kabul edilen asgari ücret dikkate alınacaktır.

a.)AGİ Dahil olduğunda 1645,76 TL.

b.)AGİ Hariç olduğunda 1818,41 TL.

Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarlarında Farklılık olacaktır.

Devamını oku...

BİN 300 TL/NET OLACAK ASGARİ ÜCRET İKİ AŞAMADA OLUR MU?

BİN 300 TL/NET  OLACAK ASGARİ ÜCRET İKİ AŞAMADA OLUR MU?

Bugünlerde gündemin konusu olan 1300 TL/Net Asgari Ücret için ilk altı ay için 1150 TL,İkinci Altı Ay için 1.300 TL/Net kurgulayanlar oluyor.

Şimdi gözler komisyonda özellikle işveren tarafının teklifleri ile şekillenecektir.

Belki  de komisyona girecek işçi ve işveren taraflarının elinde bizim hazırladığımıza benzer tablolarda olacaktır.

Bu tabloları değerlendirilerek ,iktidara taşınan partinin hükümet yetkileri de yorumlayarak her iki tarafın balans ayarlayıcısı olacaktır.

Aralık ayında Asgari Ücret netleşerek ,2016 yılına taşınacaktır.

Sonuç ortaya çıktığında yayınlanacak tablo  ile  daha önceki tablolarımıza bakarak ne kadar doğru yaklaşımda bulunduğumuzu sorgulama imkanımız olacaktır.

AGİ DAHİL HESAPLANAN TABLO

Devamını oku...

2016 YILINDA ASGARİ ÜCRETLİ %20 DİLİMİNDEN VERGİ ÖDEYECEK Mİ?

2016 YILINDA ASGARİ ÜCRETLİ %20 DİLİMİNDEN VERGİ ÖDEYECEK Mİ?

AGİ DAHİL OLURSA NET ASGARİ ÜCRET

Aşağıdaki tabloları incelediğinizde;

Tablo (1)Asgari Ücret 2016 Yılında Tüm yıl boyunca 1.650 TL/Brüt ödenecekse,Ekim ayından sonra %20 vergi dilimine girmesi ile birlikte  net geliri 70 Lira az maaş alacaktır.

Tablo (2) Asgari Ücret 2016 Yılında ilk altı ay  boyunca 1.650 TL/Brüt ödenecekse

,ikinci altı ayın başlangıcı olan  Temmuz 2015 yılında Asgari Ücret'e +100 lira zam yapılırsa Temmuz,Ağustos,Eylül aylarında asgari ücretli 70 Lira net fazla maaş alacaktır.

Ekim ayından itibaren 3 aylık dönemde ise %20 vergi dilimine girmesi ile birlikte sene başındaki 1.300 TL/Net ücret ödenecektir.

Tablo (1)

Devamını oku...

1300 TL NET ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?

1300 TL NET ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?

Çalışanlar,işverenler ve köşe yazarları bugünlerde 2016 yılından itibaren uygulanacak olan asgari ücrettin 1300 TL/Net olacak ise AGİ dahil mi olacak yoksa AGİ Hariç 1300 TL/Net mi olacağında henüz bir netlik yok.

Sadece tahminlerimiz son yıllarda gerek memur maaş artışlarında gerekse asgari ücrettin net açıklanmasında AGİ dahil edilerek rakam veriliyor.

İşveren tarafı özellikle Asgari Ücret Komisyonu toplantısında belirlenecek rakama AGİ dahil edilmesinden taraf olacaklardır.

İşçi Sendikaları sessizliğini koruyor,açıklama da yapmıyor.

Onların fikirleri değişmez ise AGİ hariç 1300TL/Net olsundan yana.

Hükümet tarafı ise,istihdam ve işverenin maliyet yükünü dikkate alarak çözüm önerilerini sunacaklardır.

Kafalarında şu an,işçi,işveren ve devlet tarafının soru işaretleri mevcut.

AGİ DAHİL OLURSA İŞÇİLİK MALİYETİ

Devamını oku...

ÇALIŞMA HAYATININ TEMELLERİNDE ONUN İMZASI VAR

ÇALIŞMA HAYATININ TEMELLERİNDE ONUN İMZASI VAR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi hayata intikalinin 77’inci yılında aziz hatırası önünde saygı ile eğilirken,

çağdaş Türkiye'nin temellerinin atılması esnasında çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelere yer vermiştir.

Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları Batının dili ile Hasta Adam Osmanlı'dan miras aldıkları ekonomik çöküntüyü ,Genç Türkiye Cumhuriyet'ini düzlüğe çıkarmak için kolları sıvamışlardır. Türkiye'de ''çağdaş toplumlarda olduğu gibi bir çalışma hayatı, Cumhuriyet'in'' ilanından sonra olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğun da işçi işveren ilişkileri, 19. Yüzyılın ikinci yansında zamanın Borçlar Kanunu olan 1860 tarihli mecelle ile düzenlenmeye gidilmiştir.Mecelle bireyci ve aşın liberal bir nitelik taşıyor. Mecellede işçi işveren ilişkileri "icare-i ademi" yani insanın kiraya verilmesi başlığı altında ele alınmış; işçi de, Roma Hukukunda olduğu gibi, nefsini kiraya veren insan olarak tanımlanmıştı.İşçi kiralaması olmuştur.

Çalışma Hayatının ilk temel harçları, Cumhuriyet'imizin ilk yıllarında yapılan yasal düzenlemelerle birlikte ,hayata geçmiştir.Türk Çalışma Hayatı da bu dönemden itibaren  gelişme sürecine girmiştir.Osmanlı dönemine ait çağın gerisindeki yapısal kalıplar kırılmaya başlanmış,batı ile rekabet edebilecek profesyonel bir yapı sürecine gelinerek ilk temel taşlar oluşturulmuştur.

1923 yılından itibaren 15 yıllık süreçte yıkıntı İmparatorluktan  ,yapısal anlamda Cumhuriyet değerleriyle, vücut bulan yasal düzenlemeler ,çağdaş ülkeler düzeyine bugünkü Türkiye'de mihenk taşı görevini görmüştür.

Devamını oku...

ANAYASA MAHKEMESİ ÖLÜM AYLIĞINDA 900 GÜNE BORÇLANMA HARİÇ İBARESİNİ OLUMLU BULDU

ANAYASA MAHKEMESİ ÖLÜM AYLIĞINDA 900 GÜNE BORÇLANMA HARİÇ İBARESİNİ OLUMLU BULDU

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8059

06/11/2015 Tarihinde yazımızda 900 gün mağduru ailelerin dramlarından bahsetmiş idik,bunun için de dava açanların Yargıtay kararı ile bir çok davayı kaybettiklerini de gördük.

Son çare ise bunun Anayasa Mahkemesine taşınmasını okurlarımıza tavsiye etmiştik.

07/11/2015 tarihli Resmi Gazete’ de  yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Devamını oku...

ÖLÜM AYLIĞINDA 900 GÜNE PANSUMAN GEREKİYOR

ÖLÜM AYLIĞINDA  900 GÜNE  PANSUMAN  GEREKİYOR

Dul kadın okurlarımın yakındığı konulardan bir tanesi de 900 gün mağduriyeti yaşayanların ,dul aylığı alma da borçlanma sorunları gelmektedir.

Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

MADDE 32 - Ölüm sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

a) Ölüm aylığı bağlanması.

b) Ölüm toptan ödemesi yapılması.

c) Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

d) Cenaze ödeneği verilmesi.

Ölüm aylığı;

Devamını oku...

YURTDIŞI BORÇLANMA İLE YÜKSEK AYLIK ALMA İMKANI VAR

YURTDIŞI BORÇLANMA İLE YÜKSEK AYLIK ALMA İMKANI VAR

Yurtdışı borçlanma yapmak isteyen gurbetçiler genelde yüksek aylık almak isterler.

Özellikle aylık hesaplamayı bilen Sosyal Güvenlik Uzmanı ile irtibata geçmeleri gerekiyor.

 

Burada yapılan hataların başında özellikle SSK şartı ile emekli olacaklarda 90-99 Dönemi çalışmanın varlığı araştırılmalıdır.

 

Kısaca kişi emekli olacak ise Türkiye'de çalışması var ise 08/09/1976 Erkekler,Kadınlar için ise 08/09/1981 öncesi sigorta giriş süreleri yada 50 ve 55 yaşın doldurulmasında esas alınan süreler ile emeklilik hesaplamalarını yapmaları,kademeli emeklilik yaş geçiş sürelerini tespit etmeleri gerekiyor.

 

Bundan sonra da efektif borçlanma miktarları,tahmini maaş hesaplama tabloları ile kişilere emeklilik tutarları hakkında bilgi verebilirler.

 

Ezbere olarak ,şu yıllara bu kadar,bu yıllara bu kadar tavandan prim öde emekli aylığın artar denilerek sigortalılar çok para öder borçlanır,az maaş alır.

Devamını oku...

DUL KADINA MAAŞ VAR BOŞANAN KADINA NE VAR?

DUL KADINA MAAŞ VAR BOŞANAN KADINA NE VAR?

Dul kadınlarımız yasal düzenlemelere göre eşleri vefat etmeleri halinde;

A.)Eşleri  ''Sosyal Güvenlik'' şemsiyesinde olmaları halinde,yasanın aradığı şartları yerine getirmiş olup vefat etmeleri durumunda , hak sahibi sıfatı ile yasada belirtilen oranlarda dul aylığı bağlanır.

B.)Eşlerinin ''Sosyal Güvenlik''şemsiyesi altında olmamaları yada yasada belirtilen şartları tamamlamaları halinde ikamet ettikleri yerdeki Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan SYDV müracaat ederek Dul Kadın aylığı alabilirler.

BOŞANAN KADIN İÇİN MERCEK ALTINDA DÜZENLEME

Devamını oku...

Diğer Makaleler...