EVDE BAKIM ÜCRETİ GÖSTERGE RAKAMI OLUNCA ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

EVDE BAKIM ÜCRETİ GÖSTERGE RAKAMI OLUNCA ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

2014 Yılından önce;

''Bakıma muhtaç engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgarî ücretten fazla olamaz.''

2014 yılında 6518 sayılı Kanunun 21.Maddesi ile birlikte;

''Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.''

denilerek düzenlemeye gidilmiştir.

Gösterge rakamları ise yeniden artırılmamıştır.

Bu kapsamda Asgari ücrette net meydana gelen %30'luk artışla birlikte evde bakım paraları yerinde saymıştır.

Umarız ileride bu konuda düzenlemeye gidilirken hane geliri kavramı da ortadan kalkar.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden( 2016 yılı için bu tutar 1177,46 x 2/3=784,97 TL’dir) daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması hâlinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) (1776,34 TL)gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz.

Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000(0,088817 x 10.000=888,17 TL) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

6518 sayılı Kanun ile değişiklik yapılamadan önce bakım maaşı net asgari ücrete göre belirleniyor idi. 2828 sayılı kanun’da üst sınır olarak net iki asgari ücret sınırı 2014 öncesi mevcuttu.

Net asgari ücrete göre evde bakım ücreti ödenirken  gösterge x memur maaş katsayı çarpımı ile , evde bakım ücretinin hesaplanması  bakım ücretinden yararlananların 2016 yılının ilk yarısı için aylık yaklaşık 289,29 TL gibi bir kayıpla karşı karşıya kalmıştır.

2014 YILINDAN İTİBAREN FARKLARI GÖSTEREN TABLO

Devamını oku...

2016 YILINDA EMEKLİ OLDUM NİSAN FARKI NASIL YANSIYACAK

2016 YILINDA  EMEKLİ OLDUM NİSAN FARKI NASIL YANSIYACAK

İlk defa 31/01/2016 tarihinde emekliliğe müracaat ettim.01/01/1967 yılında doğdum.Askerden önce 01/01/1986 yılında sigortalı oldum.Size gönderdiğim gün dökümüne göre 49 yaşında 5300 günü tamamladım.Şimdi emekli maaşım ne kadar olacak ne kadar fark alacağım?Osman

 

ERKEK SİGORTALI

 

Sigortalılık Başlangıç Tarihleri

Talep Tarihindeki

 

S.S.

Yaşı

G.S.

24.05.1985

23.11.1986

25

49

5.300

 

Osman bey'in tüm çalışmaları asgari ücretten ödenmiştir.

Devamını oku...

SSK VE BAĞ-KUR KAPSAMINDA AYNI AYDA ÇALIŞMASI OLANLARIN GÜN SAYISININ BELİRLENMESİ ESASI NEDİR?

SSK VE BAĞ-KUR KAPSAMINDA AYNI AYDA ÇALIŞMASI OLANLARIN GÜN SAYISININ BELİRLENMESİ ESASI NEDİR?

Kanunun 3. maddesinde ay ücretleri, her ayın 15'inde ödenen 4-1(a/SSK) ve (c/Kamu Görevlisi) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, ayın 15'inden ertesi ayın 15'ine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise ayın 1'i ila sonu arasında geçen ve 30 gün olarak değerlendirilen süre olarak dikkate alınmaktadır.

Tam çalışılan aylarda ayın 28, 29, 30 ve 31 gün olup olmadığına bakılmaksızın gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınmaktadır.

PARMAK HESABINI ATLAMA

Devamını oku...

ÇALIŞAN MAAŞLARINDA 10 KİŞİ SINIRI 5 KİŞİYE İNMESİ İÇİN DÜZENLEMEDE GERİ SAYIM BAŞLADI

ÇALIŞAN MAAŞLARINDA 10 KİŞİ SINIRI 5 KİŞİYE İNMESİ İÇİN DÜZENLEMEDE GERİ SAYIM BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 5 ve üzerinde çalışanı olan işletmelerde maaşların artık banka aracılığıyla ödeneceğini söyledi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin bir taraftan kayıt dışıyla mücadele ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Devamını oku...

VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-4

VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-4

TEDAVİ YARDIMLARI VAR

 

Sağlık güvencesi bulunmayan, fakir ve garip olduğu tespit edilen hastaların tedavileri vakfiye şartları doğrultusunda hastane imkânları ile sınırlı olarak ve diğer hastalarla aynı kalitede ücretsiz yapılır. Zorunlu hallerde hastanede bulunmayan her türlü tıbbi malzeme dışarıdan temin edilir.

 

Fakir ve garip hasta haklarından yararlanacak olanlar aşağıda belirtilmişt

Devamını oku...

VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-2

VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-2

GIDA YARDIMI

Vakfiyelerde yazılı hayır şartlarını yerine getirmek üzere Genel Müdürlükçe sıcak yemek ve kuru gıda verilecek muhtaç sayısı belirlenerek, bunların dağıtımı gerekli yerlerde aşevleri açılır.

KİMLER YARARLANIR?

Devamını oku...

VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-3

VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-3

 

EĞİTİM DESTEĞİ VAR

Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, ailelerinin maddi durumu yeterli olmayan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine eğitim yardımı yapılabilir.

Aynı aileden sadece bir öğrenciye eğitim yardımı verilir.

Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar(556,11 TL.) ile kamu kurum ve kuruluşlarınca bakım altına alınan(SYDV) ya da burs alan (ÖZEL/KAMU)öğrencilere eğitim yardımı yapılmaz.

Eğitim yardımı verilecek öğrenci sayısı, miktarı, yıllık artış oranı, ödeme zamanı ve illere göre dağılımı Genel Müdürlükçe belirlenir.

BAŞVURU ESASI NEDİR?

Devamını oku...

VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-1

VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-1

Vakıfların ve vakfiyelerin sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sağladığı imkânlardan, köşemiz yer vereceğiz.

Osmanlıdan günümüze baktığımızda atalarımızın sayısız hayır müesseseleri kurmuş olduklarını görürüz. Camiler, medreseler, darüşşifalar, yetimhaneler, güçsüzleri koruma yurtları, kervansaraylar, tersaneler, yollar, köprüler, hanlar, hamamlar, aşevleri gibi vakıf ve hayır kurumları hep Allah inancı ve ibadet amacıyla yapmışlardır.

Atalarımız bu hayırlı işleri yapmakla kalmamış, onları ayakta tutacak, devamlarını sağlayacak, harap olup yıkılmalarını önleyecek tedbirleri de almışlardır. Bu suretle muazzam bir vakıf müessesesi doğmuştur.

Yukarıda saydığımız hayır kurumları oldukça yaygın olup, ihtiyaç sahibi insanlar bu kurumlardan bedava yararlanırlar.

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ SOSYAL YARDIMLARA GENİŞCE YOL VERMİŞTİR

Devamını oku...

2016 YILINDA İLK DEFA EMEKLİ OLANLARA NİSAN AYINDA FARK VERİLECEK

2016 YILINDA İLK DEFA EMEKLİ OLANLARA NİSAN AYINDA FARK VERİLECEK

2016 Yılında emekliliğe müracaat eden SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Nisan ayından itibaren emekli maaşlarına küçükte olsa farklar yansıtılacaktır.

31/03/2016 tarihinde TÜİK tarafından http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21510 Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) değeri 2015 yılında sabit fiyatlarla %4 arttı buna göre GH maaş hesaplamalarında yeniden güncellendi.

A2 Aylıklarını günümüze taşımada kullanılan katsayı çarpanı: 1,995822842 ilk üç kullanılmış,GH belirlenmesi ile birlikte 01/01/2016 itibaren 2,017823461kullanılacaktır.(Farklar bundan da etkileniyor)

Güncelleme yapılmadan önce maaş hesaplamalarında;(B Tablosu hesaplama)

Devamını oku...

İŞVERENİ ZOR DURUMDA BIRAKAN İŞÇİ HAKLI NEDENLE İŞTEN ÇIKARILIR

İŞVERENİ ZOR DURUMDA BIRAKAN İŞÇİ HAKLI NEDENLE İŞTEN ÇIKARILIR

Önümüzdeki günlerde Fuar için açılış ve montaj çalışmalarımız var.Fuarlarda Cuma,C.tesi ve Pazar gününe denk geldiği için özellikle C.tesi ve Pazar günleri bazı kişiler çalışmayız diyorlar,firma olarak bu arizi çalışmalar her zaman olmuyor,bunun karşılığında fazla mesai ücreti ödüyoruz.Bugünlerde çalışmak istemeyen işçilerle ilişkimizi kesmek istiyoruz.Ne yapabiliriz?İşveren

Devamını oku...

YURTDIŞI BORÇLANMASINDA BU YIL BOYUNCA BORÇLANMA MİKTARLARI ARTMAYACAK

YURTDIŞI BORÇLANMASINDA BU YIL BOYUNCA BORÇLANMA MİKTARLARI ARTMAYACAK

Gurbetçi vatandaşlarımız bu işi bilen Sosyal Güvenlik Müşavirleriyle birlikte yurtdışı borçlanması yapması halinde kazançlı çıkarlar.

Bunun içinde Sosyal Güvenlik Müşavirinizi iyice tanıyın,yeteneklerini keşfedin sonra danışma hizmeti alınız.

2016 yılında SGK Prime Esas Tutarlar 31/12/2016 tarihine kadar değişmeyecektir.

Formülü:

Devamını oku...

TORBA YASADA ELE ALINMAYAN KONULAR

TORBA YASADA ELE ALINMAYAN KONULAR

Bugünlerde torba yasa türküsü reytingleri zorlamaya başladı.

TBMM taslak maddelerde yayınlanmaya başladı.

Aslında beklentileri karşılar mı yoksa ikinci bir baharda yeni torba yasalar bu da son diyerek gündeme gelir mi?

GSS ÖNERİMİZİ DİKKATE ALMADAN YASAL DÜZENLEME VAR

Devamını oku...

2016 YILINDA ASGARİ ÜCRETTEN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

2016 YILINDA ASGARİ ÜCRETTEN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Okurum sitem dolu bir mektup yazmış, emekli olup  Bin TL elimize  geçecek diyorlardı.Böyle bir emekli aylığı bana bağlanmadı.

SGK'da ilgili  memura sorduğumda Nisan da bu maaşım azda olsa artacağını söyledi.

Sizce bu maaşla geçinme imkanım olur mu?

Buna da şükür diyoruz,oysa çarşı pazar almış başını gidiyor,korkuyorum hasta olup emekli aylığımın ilaç ve hastane katkı paylarına gideceğine,eşim ve çocuklarıma hasta olmayın olursanız eve ekmek alamam diyorum.

Umarım promosyon uygulaması hayata geçer,emekliden ilaç,hastane ve katkı payları kalkar diyerek sonlandırıyor.

Gün Dökümleri aşağıdaki görüldüğü gibi,tüm çalışma hayatı sigortalının Asgari Ücretten geçmiştir.

506 sayılı Kanunda aranan yaş,sigortalılık süresi ve prim günü yasal olarak dolmuştur.

Devamını oku...

KIDEM TAZMİNATI HESAPLARKEN EZBERE DEĞİL YARGI KARARINI DA DEĞERLENDİREREK HESAPLAYIN

KIDEM TAZMİNATI HESAPLARKEN EZBERE DEĞİL YARGI KARARINI DA DEĞERLENDİREREK HESAPLAYIN

İşçi belirli yada belirsiz iş sözleşmesine göre çalışsın, Kanun’da belirtilen  hallerde kıdem tazminatı ödenmesi mümkündür. Belirli süreli iş sözleşmelerinde, belirli sürenin bitimi sözleşmenin kendiliğinden son bulması durumunda veya tarafların anlaşarak sözleşmeyi sona erdirmelerinde, kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu değildir.

Deniz İş Kanunu’nun 20. maddesi , Basın İş Kanunu’nun 6, 11 ve 18. maddelerinde kıdem tazminatı düzenlemelerine yer verilmiştir.

Kıdem tazminatı ödenebilmesi için, işçinin aynı işverene ait aynı ya da farklı işyerlerindesürekli veya aralıklı olarak en az bir yıl çalışmış olmasıdır.

İşyerinin, başka bir işverene devredilmesi yada miras yoluyla intikal etmesi, işçilerin aynı sözleşmeyle çalışmaya devam etmeleri halinde, kıdemlerini etkilemez.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİKTARI

Devamını oku...

BOŞANMA AŞAMASINDA TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ DİĞER TARAFA DUL MAAŞI BAĞLANIR MI?

BOŞANMA AŞAMASINDA TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ DİĞER TARAFA DUL MAAŞI BAĞLANIR MI?

Eşimden şiddetli geçimsizlikten dolayı 20 yıllık evliliğimizi bitirme kararı almıştık.Bununla ilgili Aile Mahkemesine  ve avukata vekalet vererek ayrılmak için müracaat ettik.Ayrılmadan önce iki çocuğumu yanıma alarak evleri ayırdık.Duruşmamız bu ayın 25'inde yapılacaktı.Eşim 1 hafta önce vefat etti.Şimdi bana boşanma aşamasında olan eşimden dolayı , dul aylığı bağlanacak mı?Meral.

Devamını oku...

ENGELLİ İŞÇİNİN MAAŞ HESAPLAMASI

ENGELLİ İŞÇİNİN MAAŞ HESAPLAMASI

Sosyal devlet, çalışanlarını koruyan, onların insan onuruna yakışır bir hayat sürdürmelerini sağlayan, gelirin adil biçimde dağıtılması için gerekli önlemleri alan, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak sosyal adaleti ve sosyal dengeleri gözeten devlettir.

Engelli sigortalıya vergi indirim belgesi verilmesi  hem vergi hem de sosyal güvenlik açısından sağlam sigortalıya göre avantajlar sunar.

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren Bağ-Kur şartlarından emekli olacak engelliler de pozitif ayrımcılık içeren düzenlemeyle, daha az prim ödeyerek yaş şartına tabi olmaksızın emekli olabilecektir.

Devamını oku...

ENGELLİ MEMUR HANGİ ŞARTLARLA EMEKLİ OLUYOR?

ENGELLİ MEMUR HANGİ ŞARTLARLA EMEKLİ OLUYOR?

Kamu da engelli çalışmasını belirleyen düzenleme 657/53'üncü maddesinde açıklanmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Kanununa göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kamu kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır(EKPSS). Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir. Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden  görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

ENGELLİ MEMURUN EMEKLİLİK ŞARTLARI ESKİ VE YENİYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Devamını oku...

LİSE/ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA İKİ YIL GENEL SAĞLIK SİGORTASI BEDAVA

LİSE/ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA İKİ YIL GENEL SAĞLIK SİGORTASI BEDAVA

6663 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine;

“Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.”

hükmü eklenmiştir.

Ø  Lise/Dengi öğrenim/Üniversite Mezunu Bakmakla yükümlüsü yok.

Ø  Lise/Dengi için 20 Yaş Geçmeyecek

Ø  Üniversite 25 Yaş Geçmeyecek

Ø  Yaş ve Mezuniyet 2 Yıllık GSS Bedava

BEDAVA SAĞLIK SİGORTASI

Devamını oku...

ÇALIŞIRKEN VEFAT EDEN İŞÇİYE 3 YARDIM KURALI

ÇALIŞIRKEN VEFAT EDEN İŞÇİYE 3 YARDIM KURALI

İşçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesi işçinin ölümüyle birlikte kendiliğinden sona erer.İş Sözleşmesinin ölüm nedeniyle sona ermesiyle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre ölen işçinin yakınlarına işveren yardım niteliğinde para ödenecektir. İşveren, işçinin vefatı nedeniyle söz konusu parayı işçinin hayatta olan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak ödemesi gerekiyor. Bu düzenleme 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.Türk Borçlar Kanunu’nda bu düzenlemenin benzeri 4857 sayılı İş Kanunu’nda bulunmuyor.

MADDE 440- Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.

Kısaca madde ile;

Devamını oku...

STAJYER /AR-GE GÖREVLİ BURSİYER ERKEN EMEKLİ OLAMAZ

STAJYER /AR-GE GÖREVLİ BURSİYER ERKEN EMEKLİ OLAMAZ

SGK başlattığı yeni düzenleme ile birlikte artık sigortalılar nerede ,hangi işyerinde çalıştıklarını ve hangi nedenle işten çıktıklarını,eksik gün nedenlerini yazılı olarak bir tıkla görebiliyor.

Buna çırak ve stajyerlerde dahil oldu.

SGK’nın yeni uygulamaya başladığı sistem sayesinde gün dökümlerinde bu dönemleri de görülüyor.

Stajyerlerin en önemli sıkıntısı bugünlerine emekliliğe başlangıç olarak dikkate alınması ,erken emeklilik hakkında beklentileri gündeme damgasını vuruyor.

STAJDA ÖDENEN PRİMLERİN EMEKLİLİĞE ETKİSİ SIFIR

Devamını oku...

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN MAAŞ ALANLAR VERGİNİZ VAR UNUTMAYIN!

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN MAAŞ ALANLAR VERGİNİZ VAR UNUTMAYIN!

Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen (konut, araç sağlanması vb.) menfaatlerdir. Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabidir. Ücret, bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen hâsılayı ifade eder. Bu hasıla para şeklinde olabileceği gibi ayni veya para ile temsil edilebilen menfaat şeklinde de olabilir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması ücretin niteliğini değiştirmez.

Gerçek Ücretler

Devamını oku...

GÜN GELECEK HERKES EV HİZMETLİSİ OLACAK

GÜN GELECEK HERKES EV HİZMETLİSİ OLACAK

Bu replik  aslında hiç yabancı değiliz.

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinin 46'lık Basri'sinin günümüze göndermesidir.

Ekim 2008 sonrası isteğe bağlı sigortalılığı 4/a sigortalılığı(SSK)olanların günleri Bağ-Kur sayıldığından dolayı bir çok işe giremeyen kimseler için kadın/erkek  ayrımı olmadan EK/9 kapsamında sigortalı olarak 4/a eksik günlerini tamamlamaya çalışacaklardır.

Günümüzde büyük kentlerde eşlerin birlikte çalışma hayatına girmeleriyle, yaşadıkları konutlarında yardımcı olacak kişilere,yaşlı ve çocuklara bakacak kişilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılacaktır.

Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi vb yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılacaktır.

Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmayacaktır.

Devamını oku...

EMEKLİLİK PLANLAMASI YAPMAK İÇİN NE KADAR ZAMANINIZ VAR?

EMEKLİLİK PLANLAMASI YAPMAK İÇİN NE KADAR ZAMANINIZ VAR?

Çalışanların bir çoğu yazdıkları elektronik postalarda Ne zaman emekli olurum?,Ne kadar emekli maaşı alırım?,Eksik günlerimi borçlanma haklarım nedir?,Geriye dönük prim ödeme hakkım var mı?,MaaşNedir?Gelir Nedir? Uzayıp giden sorulara muhatap olmaktayız.

Bunun yanında ilk işe giriş,staj sigortası,işlenmeyen günler,hizmet tespitleri,ödenmeyen ücret ve maaş,sigorta primleri,hizmet birleştirme,ihya vs yoğulukta.

Soru soranların her birinin hikayesi kendine özgü,çözümleri de öyle.

Devamını oku...

TÜRKİYE DE KADINLARIN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI GÜÇLEŞİYOR MU?

TÜRKİYE DE KADINLARIN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI GÜÇLEŞİYOR MU?

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kutlanıyor.

Kadınlar bir toplumun ilerlemesinde önemli etkileri olan üyeleridir. Bir toplumda kadın ne kadar etkin ve üretkense toplum o kadar gelişmiştir. Çalışma hayatında kadının yer alması toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde, insanın ve insan emeğinin özgürleşmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

Kadınların kendilerine ait gelirlerinin olması ekonomik bağımlıklarını azaltacaktır. Aynı zamanda kadınların karşı karşıya kaldığı, aile içi şiddet ve taciz, ekonomik şiddet, erken evlenme, erken doğum gibi konularla baş edebilmelerine de yardımcı olacaktır.

Çalışma hayatında kadınlar ağırlıklı olarak kentlerde ücretli çalıştıklarını,işveren olarak çalışma hayatında yeterli olmadıklarını,tarım işçisi olarak  kırsalda ağırlıklı olarak çalıştıklarına şahit oluyoruz.

Genelde kadınlar ücretsiz aile çalışanı olarak görülmektedir.

KADINLARIN DEĞİŞEN EMEKLİ KOŞULLARIYLA EMEKLİ OLMA ŞARTLARI AĞIRLAŞIYOR

Ülkemizde sosyal güvenlik şemsiyesinde yer alan kadın sigortalılar için emekli olmak sadece sigortalılık süresi ve günüyle ilgili olmayıp,emeklilik için aranan yaş şartlarının da yerine getirilmesi gerekir.

5510 sayılı SS ve GSSK yapılan düzenlemelerle birlikte tüm kadınlar 65 yaşında emekliliğe doğru adım atarken,bunun pozitif bir yaklaşım olduğunu söyleyen görüşler tarafından kadın çalışma hayatında erkeklerle birlikte uzun süre kalmasının planladığı yönünde söylemlerde gelişmektedir.

Elbette doğruluk payı olabilir.

Fakat 65 yaşına kadar istihdam edilecek Kadın Sigortalılar için nasıl bir yol izlenecektir.

Örneğin:

Kamuda işe girişte yaş şartı kalkar mı?

Özel sektör 50 yaşını doldurmuş kadın işçiyi işe alır mı?

Esnek çalışma dediğimiz,Kısmi ve Çağrı üzerine çalışma ile emekli olunur mu?

Oysa batı norm ve standartlarında farklı olan Türk kadını için özendirilen en az 3 çocuk doğumu için ,çalışma koşullarında iyileştirme bekleniyor.(4857 sayılı Kanunda düzenlenen doğum sonrası yarı zamanlı çalışma,okul çağına kadar kısmi süreli çalışma yasal düzenlemeleri ilerleyen günlerde ne kadar gerçekçi olacak)

6331 sayılı Kanunla yönetmeliği olan kreş,çocuk gündüz  bakımevleri uygulamada yer bulmakta zorlanılıyor.

Çalışan kadınların okul çağına gelene kadar çocukları için bakıcılara ödenen ücret ve EK/9 kapsamında  sigorta maliyetleriyle birlikte ,reel anlamda ellerine geçen maaşlarının bir çoğu büyük kentlerde çocuklarına harcama olarak ödenmektedir.

Kreş yardımı verilmeyen yada bakıcı elinde büyütülen çocuklar için çalışan kadınlara EK/9 kapsamında işverenleri tarafından katılım payı ödenmelidir.

Ekonomik anlamda reel gelirin büyük bir kısmı çocuk harcamasına giden kadın çalışanlar çalışmamayı tercih ediyor.

Bu durum karşısında uzun süre 0- 6 yaş çocuklar için çalışma hayatından bir çok kadın kopmaktadır.

Öğretim çağına geldiğinde ekonomik anlamda gelir ihtiyacı doğduğunda çalışmaya hayatına geri dönse bile,geçmişte bulduğu işin benzerini bulamamakta,bulsa da aynı şartları taşımayan ,bazı hakları elinden alınmış,asgari ücrette endeksli çalışma yaşamına geri dönmektedir.Bu da ileride alacağı emekli aylıklarını etkilemektedir.

Nitelikli çalışansa durumu biraz daha farklı olup,eski işine uygun iş bulma şansı daha ağırlıklı olmaktadır(Tıp ve Sağlık,Bileşim,Mühendislik,Güzel Sanatlar,Öğretmenlik,Hukuk,Finans,Yöneticilik,Pazarlama dallarında olanlar için)

Kadınlar Sosyal Güvenlik Şemsiyesi altına alındıkları zaman;

20 yıl sigortalılık süresi 50 yaş ile emekli olma yolunda ilerlerken son yasal düzenlemelerle birlikte ,artan emeklilik yaşlarına ve sigortalılık sürelerine yelken açmıştır.

Özellikle;

08/09/1999 öncesi

SSK ,Emekli Sandığı ve Bağ-Kur tabi Kadın Çalışanlar Kademeli emekli yaşına tabi olmuş.

SSK Şartı

01/04/1981 öncesi işe başlayan Kadın sigortalılar için 20 yıl sigortalılık süresi 5000 prim günü,15 yıl sigortalılık süresi 3600 gün 50 yaşla emekli olmuştur.

Yapılan düzenleme ile birlikte;

01/04/1981 sonrası işe giren Kadın sigortalı Kademeli emeklilikle birlikte hem yaşı hem de sigortalılık primi artmıştır.

08/09/1999 kadar işe girmişse(23/05/2002 göre) 56 yaş 5975 günle emeklilik hak kazanma yoluna gitmiştir.

15 yıl sigortalılık süresi için 52 yaşında başlamış,58 yaşına kadar uzanan bir yelpaze ile 15 yıl 3600 50 yaşı uzamıştır.

08/09/1999 sonrası için ise;

30/04/2008 kadar işe girmesi halinde kadın sigortalı için 7000 gün ve 58 yaş,25 yıl sigortalılık süresi 4500 gün 58 yaş getirilmiştir.

01/05/2008 sonrası için ise;

31/12/2035 kadar 58 yaş 7200 gün yada 15 yıl 5400 gün için kademelendirilmiş süreler,59 yaşından 65 yaşına kadar 7200 tamamlayarak 01/01/2048 7200 dolduranlar 65 yaş emekli aylığı bağlanması .

Bağ-Kur

20 yıl sigortalılık süresi yeterliyken,

Yapılan düzenleme ile birlikte 01/06/2002 tarihle çalışma sürelerine göre 55 yaşa uzamış,

15 yıl 50 yaş ise (1/10/1999 göre) 56 yaşa sarkmıştır.

08/09/1999-30/04/2008 arası için

58 yaş 25 yıl sigortalılık süresi,60 yaş 15 yıl yükselmiştir.

01/05/2008 sonrası 9000 güne yükselerek 65 yaşı karşılamıştır(Kademeli geçişle 01/01/2048)

Emekli Sandığı

20 yıl çalışma süresi;

23/05/2002 göre kademelendirilmiş 58 yaş kadar ilerlemiştir.

08/09/1999 sonrası için ise;

58 yaş 9000 gün

01/05/2008 sonrası için 9000 gün 65 yaşa uzamıştır.(01/01/2048)

Çalışma ve iş bulma koşulları günümüzde ağırlaştıkça Kadın =Erkek eşittir felsefesi ile birlikte ağırlaşan emeklilik yaş şartları aile düzenini bozmaya devam edecektir.

Umarım kadınlar için pozitif düzenlemeler yapılırken bu konuda SGK dengesini bozmadan kadınlar için yaş konusunda yeni düzenlemeler yada yaş bekleme süresine kadar belirli miktarda emekli aylığı bağlanması yönünde alternatif çalışmalar yapılabilinir.

Emekçi Kadınlar Gününün Ülkemiz İçin Barış ve Huzur Getirmesi Dileğimle........

65 YAŞ MUHTAÇ VE ENGELLİĞİ AYLIĞI 2016 YILINDA 2015 YILI GÖSTERGESİNDEN ÖDENECEK

65 YAŞ MUHTAÇ VE ENGELLİĞİ AYLIĞI 2016 YILINDA 2015 YILI GÖSTERGESİNDEN ÖDENECEK

23/12/2015 Tarihinde Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu olmak üzere 3 aylık olarak uygulanacaktır.

(3) 1/1/2016-31/3/2016 dönemi için, 6583 sayılı Kanuna bağlı;

“IV. Diğer Ödemeler” bölümünün dördüncü,onaltıncı, onyedinci, onsekizinci ve yirminci fıkralarında yer alan tutarlar yüzde 6,8 oranında artırılarak uygulanır denilmiştir.

(K) Cetvelini BUMKO incelediğimizde;

IV-Diğer Ödemeler

Devamını oku...

İŞÇİ AĞZINDAN ÇIKANI DUYMAZSA TAZMİNAT YOK İŞVEREN ÖLÇÜLÜ DAVRANMAZSA KIDEM TAZMİNATINI ÖDER

İŞÇİ AĞZINDAN ÇIKANI DUYMAZSA TAZMİNAT YOK  İŞVEREN ÖLÇÜLÜ DAVRANMAZSA KIDEM TAZMİNATINI ÖDER

4857 Sayılı İş Kanunun 25'inci maddesi işverene bazı durumlarda haklı nedenle iş akdi feshine imkan tanımaktadır.

Bunlara da Yargıtay onay vermektedir.

Devamını oku...

HER ZAMAN SSK ŞARTI İLE EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR

HER ZAMAN SSK ŞARTI İLE EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR

Okurlarımdan bazıları  08/09/1999 sonrası ilk defa işe giren anne yada babaları için özellikle 40'lı yaşlardan sonra ilk defa sigortalı olmuşlarsa en çok sordukları soru 15 yıl 3600 gün ile ne zaman emekli olurlar yönünde oluyor.

08.09.1999 (dahil) ila 30.04.2008 (dahil) tarihleri arasında sigortalı olanlar

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRET GEÇİM STANDARTI ALTINDA KALDI

ASGARİ ÜCRET GEÇİM STANDARTI ALTINDA KALDI

Ocak ayından itibaren %30 artışla AGİ Dahil asgari ücret 1300 TL olmasıyla birlikte geçim standardı altında kalmaya başladı.

Asgari ücrette artış,girdi maliyetlerinde meydan gelen artışlarla birlikte TÜRK-İŞ yaptığı araştırmalarda

Devamını oku...

EV DE OYA NAKIŞ DİKİŞ TARHANA REÇEL YAPARAK EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYAN KADINLAR 23 GÜN PRİM ÖDER

EV DE OYA NAKIŞ DİKİŞ TARHANA REÇEL YAPARAK EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYAN KADINLAR 23 GÜN PRİM ÖDER 30 GÜN KAZANIR

Günümüzde hayat standartları yükselen eğilime girdiğinden,artan giderleri karşılama adına,bir çok ev kadını yaptıkları ürünleri satarak ,aile ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor.

Bu işlerden elde ettikleri kazançları ile,çocuklarının okul giderlerini karşıladıkları gibi,evlerinin genel giderlerine de katkı sağlamaktadırlar.

Yaşadığımız çevre de bu işleri yapan bir çok ev kadınına rastlamaktayız.

GELİR VERGİSİNDEN MUAF KADIN NASIL TANIMLANMIŞTIR

Devamını oku...

5510 SS VE GSSK SON YAPILAN DÜZENLEMELERLE BİRLİKTE BURSİYERDE KAPSAMA ALINDI

5510 SS VE GSSK  SON YAPILAN DÜZENLEMELERLE BİRLİKTE BURSİYERDE KAPSAMA ALINDI

6676 Sayılı AR-GE Desteklenmesi Hakkında Kanun gereğince 5510 sayılı Kanunda 26/02/2016 tarihi itibari ile değişikliklere gidildi.

Bu değişikliklerle birlikte 5510 sayılı SS ve GSSK önemli düzenlemelere yer verilmiştir.

Devamını oku...

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ DE İŞE İADE/KÖTÜ NİYET TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ DE İŞE İADE/KÖTÜ NİYET TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tabi olan öğretmenlerin önemli sorunu,her yıl yapılan sözleşmelerden dolayı,işten çıkarılmaları halinde haklarını aramak istemeleridir.

Açılan davalarda ,işverenleri savunanlar düz mantıkla ;

Devamını oku...

İŞVERENLERİN CANINI YAKACAK İDARİ PARA CEZASINA DİKKAT ÇEKELİM

İŞVERENLERİN CANINI YAKACAK İDARİ PARA CEZASINA DİKKAT ÇEKELİM

6663 Sayılı Kanun 22'inci maddesiyle, 4857 sayılı İş Kanunun 74'üncü maddesinde önemli değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerle birlikte gündeme 4857/104'üncü Maddesi ile birlikte İdari Para Cezalarının düzenlendiği 74'üncü maddeye aykırılık halleri de genişlemiş oldu.

74'üncü Maddenin son fıkrası uygulamacıların dikkatini çekmediğinden;

Dikkatle okumaları açısından tekrar yer veriyoruz.

''Bu madde hükümleri iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi için uygulanır.''

Bu şu demek oluyor;

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olanların dışında kalan,Basın -İş Kanunu,Deniz-İş Kanunu ve aynı zamanda Borçlar Kanunu hükümleri ile birlikte iş sözleşmesi düzenlenenlerde bu kanunda olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm hizmet akdi ile çalışanları bağlayacaktır.

4-1(a) dediğimiz tüm SSK çalışanlar uygulama dışında kalmayacak,uygulama alanı içinde olacaktır.

İDARİ PARA CEZASI

Devamını oku...

HASTALIK HALİNDE İŞVERENLERE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENMEZ

HASTALIK HALİNDE İŞVERENLERE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENMEZ

5510 sayılı SS ve GSSK hazırlanırken tek çatı kavramı ile uygulamada Norm ve Standart Birliği Sağlaması amaçlanmıştı.

Hastalık 5510/15.Maddesinde
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.

Kısa vadeli sigorta kolları bakımından sigortalı sayılanlar(Tebliğ)

Devamını oku...

SANATÇI BORÇLANMASI İÇİN MÜZİK SEN HAK ARAMAYA DEVAM DİYOR

SANATÇI BORÇLANMASI İÇİN MÜZİK SEN HAK ARAMAYA DEVAM DİYOR

Sendika müzik ve sahne sanatçıları için hak arayışına devam ederken,1989 yılından itibaren mesleki hak ve çıkarlarını korumak adına mücadele veriyor.

Sendika kendine temel amaç olarak tüm sanatçıların sosyal güvenlik şemsiyesi altına toplayarak haklarını almaktır.

Şu anda Sendika Cumhurbaşkanlığı makamına yaptığı yazılı başvuru ile birlikte yasal düzenleme yapılarak son kez borçlanma hakkının verilmesini istiyorlar.

Borçlanma hakkında 4 adet yasal düzenleme 506 sayılı kanununda yapılmasına rağmen,istenilen düzeyi yakalayamamış.

Devamını oku...

ŞUBAT AYINDA PATRON CÖMERT DAVRAN

ŞUBAT AYINDA PATRON CÖMERT DAVRAN

Şubat ayı çalışma hayatında dikkat çekici bir ay olarak geçer.Her 4 yılda bir olmak üzere 29 gün çeker.

Bundan dolayı işe mazeretsiz devamsızlık edenler için 1 gün kesinti yapıldığında 2 gün eksik SGK prim ödenir.

Maktu aylık alanlar için ise istirahat süreleri (2 gün) SGK tarafından kesilse bile , çalışanlardan kesilmemesi gerekir.

Kesilmesi halinde 27 gün olarak SGK bildirilmesi halinde 3 gün eksik bildirimi olur.

Günlük ücret ile çalışanlar 29 gün üzerinden maaş alır,SGK 30 gün üzerinden matrah bildirilir.

Mazereti nedeni ile 1 gün işe devamsızlık edene ,işveren cömert davranması halinde +2 gün SGK kazanır,maktu aylık alanlarda 2 günlük istirahat rapor paraları kesilmeden ödenirse +3 gün SGK gün kazanır.

Şubat 2016 tam ay çalışan Maktu Aylıklı için  1647 TL/Brüt,Günlük Ücretli için 1592,10 TL/Brüt. hesaplanacaktır.

Örnek:

Devamını oku...

DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİĞİ ALMA ADINA HİLE YAPANLARI SGK AFFETMEZ

DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİĞİ ALMA ADINA HİLE YAPANLARI SGK AFFETMEZ

Eşim iki aylık hamile,bir işyerinde sigortalı göstermek suretiyle 90 günü tamamlayarak,doğum öncesi ve sonrası geçici iş göremezliği hak etmek istiyoruz.Böyle bir işlem yapabilir miyiz?İsmi Saklı

Sayın okurum,

SGK hile yaparak kısa vadeli sigorta kollarından geçici iş görmezlik alma yolunda atılacak adımlara her zaman karşı çıktım,çıkmaya devam ederim.

SGK 70 Milyon hizmet veriyor,zarar ettirilmesine de gönlüm razı olmaz.

Aslında fiili çalışma olmadan,sadece kağıt üstünde sigortalı görünerek geçici iş göremezlik almak etik bir davranış değildir.

Devamını oku...

100 LİRA TEŞVİKİ HİLE BOZAR

100 LİRA TEŞVİKİ HİLE BOZAR

DANIŞIKLI İŞYERİ AÇMA VE KAPAMA

Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işyeri işverenleri asgari ücret desteğinden yararlandırılmayacak, yararlanılmış olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacaktır.

Örnek

1/1/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan bir işyerinin çalışanlarının tamamının destekten yararlanabilmesi amacıyla tüm sigortalılarını işten çıkartarak, işyerinin ilk defa faaliyete geçen bir işyeri gibi 2016 yılında yeniden tescil edilmiş olduğunun tespit edilmesi üzerine işyeri dosyası iptal edilerek önceki dosya ile birleştirilecek ve bu işyeri söz konusu destekten yararlandırılmayacaktır. Ayrıca, yeni kurulan bir işyeri gibi 2016 yılındaki yararlanmış olduğu tüm aylara ilişkin destek tutarlarının da gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsili gerekecektir.

KAYITDIŞI

Devamını oku...

EV HİZMETLİSİ ÇALIŞTIRANLARDA ASGARİ ÜCRET TEŞVİKİNDEN YARARLANACAKTIR

EV HİZMETLİSİ ÇALIŞTIRANLARDA ASGARİ ÜCRET TEŞVİKİNDEN YARARLANACAKTIR

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin geçici 68 inci maddesi uygulamasından yararlanmasında;

NİSAN SONRASI DİKKATE ALINIR

Devamını oku...

100 LİRA DESTEK İÇİN SGK KRİTERLERİ BELİRLEDİ -2

100  LİRA  DESTEK  İÇİN  SGK  KRİTERLERİ  BELİRLEDİ -2

2016 YILINDA TESCİL EDİLECEK İŞYERLERİ

2016 YILINDA İLK DEFA TESCİL EDİLEN İŞYERLERİ İÇİN ALT VE ÜST PRİM ARANMAYACAK

2016 yılında tescil edilen işyerlerinde 85 TL ( 0510 ve 0520 işkolu kodlu ve 4, 5, 35, 36 nolu belge türleri işyerlerinde yer altında çalıştırılan sigortalılar için 170 TL) ve altında günlük sigorta primine esas kazanç bildirilmiş olunması şartı aranmadan prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınacaktır.

YASAL SÜRE DE VERİLECEK

Devamını oku...

100 LİRA DESTEK İÇİN SGK KRİTERLERİ BELİRLEDİ -1

100  LİRA  DESTEK  İÇİN  SGK  KRİTERLERİ  BELİRLEDİ -1

5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci madde eklenmiştir.

Kanunun 4 -1(a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin SGK verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2016 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.

HANGİ İŞVERENLER KAPSAMA DAHİL HANGİSİ DAHİL DEĞİL

Devamını oku...

İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN EMEKLİ OLUNUR MU?

İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN EMEKLİ OLUNUR MU?

2015 Yılının Ocak ayında iş akdim fesih edildi.Buna karşı açtığım davayla işe iademe karar verildi.Bu kararı da yargıtay onadı.İşverende işbaşı yaptırmadı.Boşta geçen 4 aylık süre ve işbaşı yaptığımdan dolayı tazminatımda ödendi.

SGK Emekli olmak için aradığı yaş,sigortalılık süresi ve günü doldurdum.

Davam sürerken emekli şartlarım olmasına rağmen emekliliğe müracaat etmedim.Bunun nedeni net olarak bilgi alamadım.Bu durumda olanlar nasıl bir yol izlemesi gerekir?İsmi Saklı

Devamını oku...

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN EMEKLİ SGK PRİM ÖDER EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ OLMAZ

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN EMEKLİ SGK PRİM ÖDER EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ OLMAZ

Okurumuz Necati Bey soruyor,

2000 yılında emekli oldum,16 yıldır çalışıyorum.65 yaşına az bir yılım kaldım.Kurumsal işyeri olduğundan 65 yaşından sonra çalışma hayatını sonlandıracağım.

Çalıştığım işyeri 2000 yılında emekli olduğum dönem tüm yasal haklarımı ve bakiye yıllık izinlerim olmak üzere ödeyerek hesaplarımı tasfiye etti.

Emekli olduğum dönem ve sonrasına ait haklarım şu anda saklı olarak devam ediyor.16 yıl boyunca ödediğim SGDP ne oldu?Bunların bana faydası olur mu?Emekli Necati.

Devamını oku...

GENÇLER İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASINA PANSUMAN YAPILIYOR KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİ İÇİN DÜZENLEME

GENÇLER İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASINA PANSUMAN YAPILIYOR KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİ İÇİN DÜZENLEME YOK

6663 sayılı Torba Yasa ile yapılan düzenlemeyle birlikte;

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Devamını oku...

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN HANGİ ESASA GÖRE ÖDENİR

YARIM  ÇALIŞMA  ÖDENEĞİ   İŞSİZLİK  SİGORTASI   FONUNDAN  HANGİ  ESASA  GÖRE  ÖDENİR

6663 Sayılı Torba Kanunla yeni düzenlemeye yer verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunun 74.Maddesine yapılan düzenleme ile birlikte aşağıdaki şekli alacaktır.

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.

“Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır.”

Yeni düzenleme ile birlikte;

Devamını oku...

İSTİHDAM YARATAN EMEKLİ İŞVERENİN DESTEKLEME PRİMİ ÖDEMESİ KALDIRILIYOR

İSTİHDAM  YARATAN EMEKLİ  İŞVERENİN  DESTEKLEME  PRİMİ  ÖDEMESİ  KALDIRILIYOR

2011 Yılından beri anlamsız bir uygulama olan SGDP işverenlerden alınmasına her zaman karşı çıkmıştım.

(4/b) sigortalıları yönünden SGDP ödenmiş süreler sigortalılık süresi sayılmamakta, primler toptan ödeme olarak iade edilmemekte ve hizmet birleştirilmesinde dikkate alınmamaktadır.

SGDP kimlerden kesilmez?

Devamını oku...

İŞVEREN İŞÇİNİN İŞE İADE TAZMİNAT ÖDEMESİNİ FAZLA ÖDERSE GERİ ALMA İHTİMALİ YOKTUR

İŞVEREN İŞÇİNİN İŞE İADE TAZMİNAT  ÖDEMESİNİ FAZLA ÖDERSE GERİ ALMA İHTİMALİ YOKTUR

Sehven fazla ödenen işe başlatmama tazminatı alacağının ödetilmesi için çalışanına dava açan işverene Yargıtay alamazsın diyerek red veriyor.

Davayı açan işveren ,davalı işçisinin  feshin geçersizliği ve işe iade davası üzerine işe başlatılmaması nedeni ile giydirilmiş ücret üzerinden işe başlatmama tazminatının ödemiştir.

Bundan dolayı fazla ödeme yapan işveren,fazla ödemeyi alan işçiye karşı sebepsiz zenginleşme davası açmaktadır.

Sebepsiz zenginleşme davalarında B.K.nun 66. maddesine göre; iade alacaklısının geri alma hakkının varlığını öğrenmesinden itibaren 1 yıl (6098 sayılı TBK.’da bu süre 2 yıl olarak belirlenmiştir) ve her halde bu hakkın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl sonra nedensiz zenginleşmeden doğan iade istemi zamanaşımına uğrar. Bir yıllık süre zarar görenin malvarlığındaki eksilmeye yol açan eylem ve işlemin haksız olduğuna kesin olarak kanı bulunduğu ve mal varlığındaki eksilmenin miktarıyla haksız edinenin şahsını tam olarak öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. 10 yıllık süre ise iade borcunun doğduğu andan itibaren işlemeye başlayacaktır.

Geri verme borcunun kapsamı, sebepsiz zenginleşen kimsenin iyi niyetli olup olmamasına göre değişir. Zenginleşen kimse iyi niyetli ise, yani malvarlığında gerçekleşen zenginleşmeyi geri vereceğini bilmiyor veya bilmesi gerekmiyorsa, geri verme anında elinde kalmış olan miktarı vermekle borcundan kurtulur. Daha önce elinden çıkmış olan kısmı geri vermekle yükümlü değildir.

İşveren hataen ,çıplak ücret üzerinden ödeme yapması gerekirken sehven giydirilmiş ücret ödemesi üzerinden yapılan tazminat ödemesi,işçiye haksız bir kazanç olmaktadır.

İşveren fakirleşmiş,işçi ise zenginleşmiştir.

Oysa Yargıtay buna yaklaşırken güven unsuru devreye girmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde, bir tarafta oluşturulan güvenin korunması ilkesi de önem taşır. Kanunun getirdiği güvenin korunmasına ilişkin hükümler yanında, tarafların sözlü veya yazılı davranışları bu güven ortamını sağlayabilir. Sağlanan güvenin, güven sorumluluğu kapsamında, hukuken korunması gerekir. Güven sorumluluğunda taraflar birbirlerinden bekledikleri güveni boşa çıkarmamalıdır.

Hatalı ödemeyi yapan davacı işveren ekonomik ve sosyal açıdan üstün, iyi niyetle zenginleşen işçi ise zayıf konumdadır.

T.C YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Devamını oku...

2016 YILINDA ENGELLİ DE VERGİ DİLİMİNE TAKILIYOR NET GELİRİ DÜŞÜYOR

2016 YILINDA ENGELLİ DE VERGİ DİLİMİNE TAKILIYOR  NET GELİRİ DÜŞÜYOR

2015 yılında uygulanan had ve tutarların 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2016 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Engellilik indirimi tutarları

I. Derece Engelliler (Çalışma Gücünün Asgari % 80’ini Kaybedenler)

900

II. Derece Engelliler (Çalışma Gücünün Asgari % 60’ını Kaybedenler)

460

III. Derece Engelliler (Çalışma Gücünün Asgari % 40’ını Kaybedenler)

210

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

Devamını oku...

ASANSÖR FACİASI 3 İŞÇİNİN CANINI ALDI

ASANSÖR FACİASI 3 İŞÇİNİN CANINI ALDI

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde inşaat halindeki bir binanın dış cephesindeki yük asansörü 24. katta motorunda oluşan bir arızadan dolayı zemine düştü.

Yük asansörünün düşmesi sonucu ,asansör içerisinde bulunan 3 işçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

6331 sayılı Kanununa göre hazırlanmış olan yönetmelik dikkate alınmamıştır.

Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

İşveren:

Devamını oku...

ÖZEL HASTANELER YOKSUL VATANDAŞA BAKACAK


ÖZEL HASTANELER YOKSUL VATANDAŞA BAKACAK

Özel hastaneler gösterişli ve şatafatlı hallerine bakarak,kapılarına gelmiş olan yoksul vatandaşlarımıza bakmak , hizmet vermekle yükümlüdür.

Hastaları kapılarından geri çeviremezler.

 

Bunu yasal yönetmeliğe dayanarak söylüyoruz.

 

27.03.2002 tarihli 24708 sayılı Resmi Gazete detaylar yazılmıştır.

Devamını oku...

ACİL MÜDAHALEDE HANGİ HASTANE OLURSA OLSUN PARA İSTEYEMEZ

ACİL MÜDAHALEDE HANGİ HASTANE OLURSA  OLSUN  PARA  İSTEYEMEZ

Geçtiğimiz haftalar da kalp krizi geçiren,bunun sonucunda yaşamını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç (56) yaşında ebediyete intikal etmiştir.

Ölüm ani ve hızla gelişir.

Bunun ansızın örneği de ''KALP KRİZİ'' sosyal hayatta karşımıza çıkar.

Bazen evimizde koltukta otururken,yatarken,yemek yerken,dışarıda araç kullanırken,alışveriş yaparken,yürürken,spor salonunda,sinemada,tiyatro da ,cami de,halk ekmek kuyruğunda,işte çalışırken masa başında,çalışma sahasında.

İlk iş olarak,acil ilkyardım eğitimi almış iseniz kalp krizi geçiren kişinin hayata dönmesi için mücadele verirsiniz ve ALO 112 arayarak yardım istersiniz.

ALO 112 Kara,Hava ve Deniz Ambulans ile donanımlı ekibiyle yardımınıza gelecektir.

Acil Hal Nedir?

Devamını oku...

Diğer Makaleler...