SGK KATMERLİ CEZANIN GENELGESİNİ YAYINLADI

SGK KATMERLİ CEZANIN GENELGESİNİ YAYINLADI

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=7722 8.06.2015 tarihinde  ''İŞ KAZALARI/MESLEK HASTALIKLARI BİLDİRİMİNDE KATMERLİ CEZA GELDİ '' yazdık.

2015/22 Sayılı Genelge ile Katmerli Cezanın Ana Hatları Örnekle açıklandı.

Devamını oku...

CEP TELEFONUYLA KÜFÜR -TEHDİT VE ŞANTAJ MESAJI ATAN KIDEM TAZMİNATINI UNUTSUN

CEP TELEFONUYLA KÜFÜR -TEHDİT VE ŞANTAJ MESAJI ATAN KIDEM TAZMİNATINI UNUTSUN

Günümüzde teknolojik veriler çoğaldıkça ,kullanıcılar bunları maksadı aşan şekillerde kullanıyorlar.

 

Bu kullanımlar sonucunda mahkemelerde görülen bazı davalarda haklı nedenle fesihlere şahit olmaktayız.

 

Bu ne demek;

Devamını oku...

30 EYLÜL GSS BORÇLULARI İÇİN ÖNEMLİ BORÇLARI SIFIRLAYABİLİRSİNİZ

30 EYLÜL GSS BORÇLULARI İÇİN ÖNEMLİ BORÇLARI SIFIRLAYABİLİRSİNİZ

6552 sayılı Kanunun 57. maddesi ile 5510 sayılı Kanununa geçici 53. madde eklenmiş olup söz konusu maddede,

“60. maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip eden aybaşından itibaren altı ay içerisinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

60. maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında re’sen genel sağlık sigortası tescili yapılmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir testi yaptırmış olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari ücretin iki katından daha düşük olarak tespit edilmiş olanların, bu tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında da gelir testi sonucu bulunan tutarlar esas alınarak birinci fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primi ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları geri iade edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

Birinci fıkrada belirtilen altı aylık süreyi altı ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

30/09/2015 TARİHİ ÖNEMLİ

Devamını oku...

KIDEM TAZMİNATINI DÜN ALAN İŞÇİ ZARAR EDERKEN BUGÜN KIDEM TAZMİNATI ALAN İŞÇİ KARLI ÇIKTI

KIDEM TAZMİNATINI DÜN ALAN İŞÇİ  ZARAR EDERKEN BUGÜN KIDEM TAZMİNATI ALAN İŞÇİ KARLI ÇIKTI

Geçerli Olduğu Tarih

Kıdem Tazminat Tavanı

1/07/2015-31/08/2015

3.709,98

31/08/2015 Tarihinde Kıdem Tazminatı alarak ayrılan işçinin 118,39 TL zarar etmiştir.

Örneğin:

İşçi Mehmet 20 yıl çalıştığı işyerinde Kıdem Tazminatı tavanı olarak 20x3.709,98=74.199,60 TL aldı.

1 gün sonra ayrılması halinde 3.828,37x20=76.567,40 TL alacak idi.

Fark:76.567,40-74.199,60=2.367,80

2.367,80/20=118,39 TL. kayıp olan yıllık tutar.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 3.828,37 TL OLDU

Devamını oku...

İŞÇİ VE ESNAF EMEKLİSİ 100 LİRA SEYYANEN ZAMDA BOYNU BÜKÜK KALDI EMEKLİ DERNEKLERİ NE YAPTI?

İŞÇİ VE ESNAF EMEKLİSİ 100 LİRA SEYYANEN ZAMDA BOYNU BÜKÜK KALDI EMEKLİ DERNEKLERİ NE YAPTI?

İşçi ve esnaf emeklisine sınır getirilerek verilen 100 lira seyyanen zammı yüksek emekli aylığı alınması neden gösterilerek diğer emeklilere uygulanmamıştır.

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=7741(19.06.2015 tarihli yazımızda işlemiz)

Devamını oku...

EKRANLARDA BAYRAM HARÇLIĞI HABERİ ASPARAGASINA İNANMAYIN

EKRANLARDA BAYRAM HARÇLIĞI HABERİ ASPARAGASINA İNANMAYIN

TV ekranlarına çıkan her Sosyal Güvenlik Uzmanına inanmayın.

Sosyal Güvenlik Uzmanı kişiler ağırlıklı olarak 5510 SS ve GSSK,İş Kanunları(Deniz,Basın-iş),Borçlar Kanunu,Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri,Mülga olan SSK,BAĞ-KUR,EMEKLİ SANDIĞI ,Banka ve Borsa Çalışanlarının Sandıklarını,3201 Sayılı Yurt Dışı Borçlanması Hakkında Kanun,Primsiz Ödemeler olarak 2022 sayılı Muhtaç Yaşlılar,Engelliler Kanunu hakkında görüş bildirebilir.

Kısaca Çalışma Hayatı ve onu belirleyen Kanun ,İkincil Mevzuatları bilmesi yeterlidir.

Fakat görüyoruz ki kendini Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak tanıtan kişi hakim olmadığı SYDV konularına el atarak ekranlardan atmasyon bir tarzda Kurban Bayramı yaklaşıyor,SYDV müracaat ediniz 150 ile 300 Lira arasında yardım alırsınız diyor.

Böyle bir uygulama olacakta bunu bizler bilmeyeceğiz.

Sayın okurlarım konuyu derinlemesine incelediğimizde Kaymakamlıkların bayramlarda muhtarlar aracılığı ile yoksulları tespit ederek Gıda Yardımını bayram yaklaşırken yaptıklarını biliyoruz.

Bunun üzerine basın ve yayın organları haber yaparken bayram harçlığı diye duyurduklarını bilmekteyiz.

Şimdi detay yazımıza bakın asparagas yapan TV 'lerde her çıkan Sosyal Güvenlik Uzmanına İnanmayınız.

Sayın Okurlarım

SYDV Düzenli Sosyal Yardımları Şunlardan Oluşuyor

SYDV HİZMET YARDIMLARI

SIRA NO

YARDIM ADI

1

GIDA YARDIMI

2

YAKACAK YARDIMLARI

3

KİRA YARDIMLARI

4

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI

5

EĞİTİM YARDIMLARI

6

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI

7

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

8

ENGELİ İHTİYAÇ YARDIMLARI

9

AFET DESTEK YARDIMLARI

10

TERÖR ZARAR YARDIMI

11

5510 GSS TESTİ

12

2022 MAAŞ

13

EŞİ VEFAT EDEN DUL KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIMI

 

Bu yardımların bir kısmi ayni,bir kısmi nakit olarak yapılmaktadır.

Devamını oku...

EVLİLİK NEDENİ İLE İHBAR SÜRESİ ÖNE SÜREN İŞVEREN İŞ ARAMA SÜRESİNE UYMASI GEREKİR

EVLİLİK NEDENİ İLE İHBAR SÜRESİ ÖNE SÜREN İŞVEREN İŞ ARAMA SÜRESİNE UYMASI GEREKİR

Son günlerde okurlarımdan büyük bir çoğunluğu evlilik nedeni ile işverenden kıdem tazminatı isterken karşılarına ihbar süresini çalışma şartı ileri sürüldüğünü şikayet ediyorlar.

Bazı işverenlerde ihbar süresinde çalışmamaları halinde kıdem tazminatını ödemeyeceklerini ileri sürdükleri gibi,dayatma ile ihbar süresini çalışmaya zorlamaktalar.

1475/14.MADDESİ KONUYU AÇIKLIYOR

Devamını oku...

İŞÇİ BÖLÜM MÜDÜRÜNE HAKARET VE SİNKAF ETMESİ HALİNDE İŞVEREN ELİNİ ÇABUK TUTMAZ İSE YARGIDA İŞÇİ HAK

İŞÇİ BÖLÜM MÜDÜRÜNE HAKARET VE SİNKAF ETMESİ HALİNDE İŞVEREN ELİNİ ÇABUK TUTMAZ İSE  YARGIDA İŞÇİ HAKLI ÇIKAR

Yargıtay kararlarında gözden kaçırılmaması gereken hususlara dikkat etmezseniz,haklı iken haksız olur ve tazminat ödemeye mahkum olursunuz.

Davacı işçi 6 yıldan fazla çalıştığı giyim şirketinde verilen görevleri en iyi şekilde yaptığını,yüksek performans gösterdiğini,haksız ve asılsız iddialarla işten çıkartılarak  zor durumda bırakıldığını,mağdur olduğunu,doğruluk ve bağlılığa aykırı bir davranışının bulunmadığını belirterek işten çıkarılmasının (feshin)  geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini mahkemeden talep etmiştir.

Davalı şirket vekili davacının müdürleri ve çalışanları tehdit edip ağır küfürlü sözler söyleyerek sataştığını, saygı sınırını aşan davranışları ve sözlerinin son dönemde arttığını, davacıya daha önce de uyarı cezası verildiğini, feshin yasaya ve usule uygun olduğunu, iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemeye sunulan işçi hakkında tutulan ve disiplin cezası verilen  tutanaktaki tarih 2 yıl öncesine aittir.Bu tutanağa dayanılarak işçinin iş akdini işveren fesih etmiştir.

Bu tutanağa ve işverenin şahitlerine dayanılarak mahkemece feshin 4857 Sayılı Kanun'un 25/II-b maddesine göre haklı nedene dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Bunun üzerine davacı işçi konuyu temyiz açısından Yargıtay'a taşımıştır.

Devamını oku...

SAHTE SİGORTALI OLMA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OL

SAHTE SİGORTALI OLMA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OL

1.10.2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigortalı olacaklar hakkında 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

İsteğe bağlı sigortalılık şartları

Türkiye’de ikamet etmek

1.10.2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet etme şartı aranacaktır. İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesinde belirtilen ikamet adresi Türkiye’de ikamet etme şartı için yeterli sayılacaktır.

5510 Sayılı Kanunun 5-1/ (g) bendi kapsamında Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden dolayı yurtdışından da ülkemizde isteğe bağlı sigortaya devam etme hakkı olanlar için Türkiye’de ikamet şartı aranmayacaktır.

Türkiye’de ikamet etmekteyken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarından isteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunanların isteğe bağlı sigortalılık giriş bildirgesinde beyan etmiş oldukları Türkiye’deki adresi ikamet adresi olarak esas alınır.

Ülkemizle imzalanmış ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre ;

ü  Fransa,

ü  İngiltere,

ü  İsveç ve İsviçre’de bulunanlar ile bu ülkelerde sigortalı olanlardan Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaksızın isteğe bağlı sigortalı olma şartlarını yerine getirenlerin ülkemizde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri mümkündür.

Devamını oku...

SGK GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ ŞEF KADROSUNA ATANMAK İÇİN SÜRE TEKRAR ARTTI

SGK GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ ŞEF KADROSUNA ATANMAK İÇİN SÜRE TEKRAR ARTTI

30/1/2014 tarihli ve 28898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

22/08/2015 tarihli RG yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

18/04/1999 GÖREVDE BULUNANLARA ÖĞRETİM DURUMLARINDA  AYRICALIK VAR

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİ FAKİR OLDU

ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİ FAKİR OLDU

7 Haziran seçimleri ile birlikte alınan sonuçlara göre ,ülkenin süreklendiği  kaos ve iç karışıklık ortamından nemalanan gruplar la birlikte döviz,altın piyasalarındaki artışlar reel anlamda günlük geçinen asgari ücretli ve diğer ücretliler,memurlar ve emekli kesimi etkilemeye devam ediyor.

Zaten ellerine geçen reel gelir ile yaşam mücadelesi veren bu kesimlerin son dövizdeki artış ile birlikte fakirleşmeye başladıklarını görmekteyiz.

Etkilerini ilerleyen günlerde dövize bağlı girdi maddelerindeki artış ile karşı karşıya kalacaklardır.

Şimdilerde seçim startı verildiğinde dolaylı olarak bu artış karşısında yapılması düşünülen ithalata bağlı kalemlerde artışlar sübvanse edilse de ilerleyen zamanlarda dolaylı vergilerle vatandaşların cebinden geri alınacaktır.

Devamını oku...

KİMLER SSK OLUR/NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM

KİMLER SSK OLUR/NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

5510/4-1(a/SSK) bendinde hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılmışlar, hizmet akdine tabi olmamakla beraber ilgili kanunlarında yaptıkları iş bakımından hizmet akdi olarak tarif edilen işleri yapanlar ile kamu idarelerinde çalışıp 4-1(c) bendine tabi olması öngörülmemiş olanlar da 4-1 (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmıştır.

Devamını oku...

İTFAİYE ÇALIŞANLARI FİİLİ HİZMET ZAMMI İŞİMİZİ GÖRMÜYOR DİYOR

İTFAİYE ÇALIŞANLARI FİİLİ HİZMET ZAMMI İŞİMİZİ GÖRMÜYOR DİYOR

Bir grup itfaiye çalışanları bizden özellikle Fiili Hizmet zammının uygulanmasında yapılan haksızlığın dile getirilmesini istediler.

Bizlerde canlarını hiçe sayan itfaiye çalışanlarının sıkıntılarını dile getirmeden önce ,görevlerini,çalışma sürelerini ve unvanlarına kısaca değinelim,ardından 5510/41.Maddesine göre fiili hizmetlerine bakarak sonucu siz okurlarımıza bırakalım.

İtfaiye teşkilatının görevleri oldukça kapsamlıdır.

GÖREVLERİ

Devamını oku...

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNDE İNCE AYAR YAPILDI

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNDE İNCE AYAR YAPILDI

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin, işverenler tarafından verildikten sonra 10 gün içinde silinmesi ve güncellenmesi işlemi ile meslek adı ve kodu, ÇSGB iş kolu ve sigortalının adresi her zaman e-sigorta yoluyla işverenler tarafından güncellenebilmektedir. 10 günlük süre geçtikten sonra işverence bildirgenin sehven verilmesi, SGK denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından düzenlenen raporlarlasilinmesinin istenmesi ya da mahkeme kararı ile silinmesi gereken durumlarda silme işlemi “4/a Tescil Programı”nın “İşten Ayrılış Silme” menüsü aracılığıyla yapılacaktır.

İşverenlerin işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi geçtikten sonraki düzeltme ve güncelleme taleplerinin yapılabilmesi

Devamını oku...

17 AĞUSTOS DEPREMİ SİGORTALILARI GÖSTERGEDE VURDU/ŞEHİTLERİMİZ HER GEÇEN GÜN ARTMASI İÇİMİZİ KANATI

17 AĞUSTOS DEPREMİ SİGORTALILARI GÖSTERGEDE  VURDU/ŞEHİTLERİMİZ HER GEÇEN GÜN ARTMASI İÇİMİZİ KANATIYOR

17 Ağustos 1999 depremi ile birlikte İzmit,Yalova ve İstanbul'da ciddi anlamda hasarlara yol açmış,bir çok vatandaşımız enkaz altında kalmış hayatlarını kaybetmiş,yaralanmış ve evleri yerle bir olmuştur.

En kaz altında insanlar inlerken 4447 sayılı jet düzenleme ile birlikte sosyal güvenliğin normları da yerle bir edilmiştir.

Emeklilikte yaşa takılanlar ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Kademeli emeklilik ,SSK-Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarını vurmuştur.

Özellikle SSK,Bağ-Kur  emekli olacaklar için maaş bağlama sistemi değişmiştir.

**SSK EMEKLİ AYLIĞI HESABINDA 10 YIL BAKILIR

Devamını oku...

EMEKLİLER ENFLASYONA EZDİRİLMEDİ

EMEKLİLER ENFLASYONA EZDİRİLMEDİ

Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyona ezdirilmedi.

Bunu nereden çıkarıyoruz.

İki bayram için emekli ikramiyesini emekliler istemediğine göre enflasyon karşısında ezilmemiştir.

Örneğin:

Devamını oku...

İŞYERİNDE AŞÇININ MANGAL KEYFİ PAHALIYA PATLADI

İŞYERİNDE AŞÇININ MANGAL KEYFİ PAHALIYA PATLADI

Okurlarımızdan ilginç elektronik postalar geliyor.Bazıları fıkra gibi olsa da biz konulara İş ve Sosyal Güvenlik penceresinden baktığımızda yorumlamaya çalışıyoruz.

Okurumuz bir yemekhane firmasının sorumlusu.

Yemek hazırlama bölümünde çalışan aşçılardan bir tanesinin soğuk hava deposundan mangallık et,tavuk ve sucuk ayırdığını görmüş.

Kendisini yakın takibe almıştır.

Devamını oku...

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM SORULARINIZA CEVAPLAR


NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM SORULARINIZA CEVAPLAR

02/08/1959 doğumluyum.01/11/1981 yılında Türkiye'de ilk defa SSK sigortam yapıldı.710 gün kadar SSK ödenmiş prim günüm vardır.17/02/1986 yılında KKTC öğretmenliğe başladım.56 yaşındayım KKTC emekli olmayı hak kazandım.Hem Türkiye'den hem de Kıbrıs'tan emekli aylığı almak istiyorum.Nasıl ve hangi şartlarda emekli olabilirim?Seher

Sayın okurum;

Türkiye'den üç yolla emekli olursunuz:

1.)Normal emeklilik;

09.09.1981-23.05.1984 arası

20 yıl

40

5000

 

Yukarıdaki tabloya göre 5000 gün ile,

2.)3600 gün ile 58 yaşında olacağını 02/08/2017 yılında.

3.)Türkiye ile KKTC arasında olan ikili sözleşme gereğince KKTC Hizmetlerinizi SGK sanal olarak birleştirmek suretiyle Türkiye'de sigortalılık sürenize denk gelen pay üzerinden kısmi emekli aylığı da bağlanır.Bu kısmi aylığınızı ileride borçlanma ile tam aylığa da çevirebilirsiniz.

Devamını oku...

EMEKLİ İSTİHDAM EDEN İŞVEREN ZARAR EDER/RAPORLU İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARILMASI

EMEKLİ İSTİHDAM EDEN İŞVEREN ZARAR EDER/RAPORLU İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARILMASI

Emekli çalıştıran işverenler teşvik yönünden sıkıntı yaşar.Bunun nedeni teşvikler emeklileri kapsamaz genelde uygulamada yer bulan %5 teşvik dahil ,teşviklerin çoğunda SGDP prim ödeyenler teşvik dışı tutulmuştur.

Devamını oku...

HÜKÜMET SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARINA SICAK BAKAR MI?BAKMAZ MI?

HÜKÜMET SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARINA SICAK BAKAR MI?BAKMAZ MI?

1.Parti ve Ana Muhalefet partisi hükümet kurmak için bir araya genel başkanları nezdinde geleceklerdir.

Ana Muhalefet Partisinin istekleri seçim sonuçlarına bakıldığında,1.Parti tarafından kabul görmeyecektir.

**İKRAMİYE OLMAYACAK ISRARA GEREK YOK

Devamını oku...

07.08.2015-İŞVEREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERMEZSE ÖLÜMLER ÖNLENMEZ

İŞVEREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERMEZSE ÖLÜMLER ÖNLENMEZ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girdiği tarihte sloganı ‘’ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ VE KOLAYDIR’’denilmiş idi.

İkincil mevzuatlarda hazırlandı.

2015 yılına geldiğimizde İş Kazalarında ülkemizde ciddi anlamda kayıplar,yaralanmalar gündemden düşmüyor.

Oysa iş kazaları ve meslek hastalıklarının %88’i insan hatalarından, %10’u mekanik hatalardan ve sadece %2’si öngörülemeyen ve önlenemeyen nedenlerden kaynaklandığını gösteriyor. Kısaca, %98’i önlenebilir durumdadır.

Kanun amacını işverenler kavrama da sıkıntı mı yaşıyor?

Devamını oku...

06.08.2015-ÖLÜM TAZMİNATI ALABİLİRSİNİZ

ÖLÜM TAZMİNATI ALABİLİRSİNİZ

İş sözleşmeniz ,işçinin ölümüyle sona erer. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 01/Temmuz/2012 tarihinde yürürlüğe girdi.6098/440.Maddesi ile birlikte işçinin ölümü halinde ,işverene işçinin yakınlarına ölüm tazminatı ödenmesini emrediyor.

4721 sayılı MK /35.Maddesi ile Gaiplik olayı da ölüm ile birlikte ele alınır.

ÖLÜM TAZMİNATI

Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.

Bu durumda iş sözleşmesi işçinin kişiliği ve özellikleri göz önünde tutularak kurulduğundan,onun ölümüyle birlikte kendiliğinden son bulur.

Genel Kanun ve Özel Kanuna Göre Değerlendirme

Devamını oku...

05.08.2015-İSKELE ÇÖKER İŞÇİ ÖLÜR

İSKELE ÇÖKER İŞÇİ ÖLÜR

Son yıllarda şantiyeye dönen karayollarında bir çok yol,köprü ve viyadük çalışmalarında ne hikmetse iskeleler çökerek işçiler enkaz altında kalarak hayatını kaybediyor.

Yapı İşlerinde lideriz derken ,kimi yerde iskele çöker,kimi yerde asansör düşer ,kısaca ölümlü iş kazaları ile liderliği kimseye bırakmayız.

Üretim varsa iş kazası olur,Kader mi?Fıtrat mı?Yatırım yapmamak mı?

Japon Mühendis canına son verirken ,biz ihmalkarlıktan dolayı birbirimizi suçlarız.

Suçlu Kim?

Devamını oku...

04.08.2015-SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE KATILIM PAYI ALINIR

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE KATILIM PAYI ALINIR

Katılım payı; sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade eder.

AİLE HEKİMLERİNDE SAĞLIK KATKI PAYI YOK

Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş  aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı alınır.

Ø  Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar,

Ø  Vücut dışı protez ve ortezler,

Ø  Yardımcı üreme yöntemi tedavileri.

KATILIM PAYI TAHSİLATI

Devamını oku...

03.08.2015-EVLENEN KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK HAKLARI YASALARDA VAR

EVLENEN KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK HAKLARI YASALARDA VAR

Yaz ayları özellikle evlenme trafiğinin yoğun yaşandığı dönemdir.Bu hafta sonu Büyükçekmece de festival alanı olarak düzenlenen yöre evleri ,eski köprü ve göl çevresinde evlenen çiftlerin bu mekanlarda açık hava düğünlere özgü fotoğraflarını çektirdiklerini görünce parmaklarım yetmedi evlenen sayısını saymaya....

Özellikle çalışma hayatında olan evlenen kadınlara tanınan hakları kısaca değerlendirelim;

Ø  3 gün ücretli evlilik mazeret izni verilecektir.

Ø  Evlilik nedeni ile kadın işçi 1 yıl süre geçirmeden (1yıldan fazla çalışma süresi var ise) kıdem tazminatı alacaktır.

Ø  Toplu sözleşmeli işyerinde çalışması halinde evlilik yardımı da işveren tarafından ödenir.

YETİM KIZ ÇOCUĞU İÇİN TANINAN HAKLAR

Devamını oku...

31.07.2015-BAĞ-KUR'LU İÇİN SON ŞANS BUGÜNÜ DEĞERLENDİR

BAĞ-KUR'LU İÇİN SON ŞANS BUGÜNÜ DEĞERLENDİR

30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması kaydıyla;

- Mülga 1479(BAĞ-KUR) ve mülga 2926 (TARIM BAĞ-KUR)sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,

- Tevkifata istinaden geriye dönük olarak mülga TARIM BAĞ-KUR kapsamında tescili yapılanlar,

- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar,

- Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırılmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,

- Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında taksitlendirenlerden, taksitlendirmesi bozulanlar veya taksitlendirilmesinin iptali için talepte bulunanlar,

Geçici 63. madde kapsamında sayılacaktır.

Devamını oku...

29.07.2015-1 LİRA BAĞ-KUR BORCU OLANA EMEKLİ MAAŞI BAĞLANMAZ MI?

1 LİRA BAĞ-KUR BORCU OLANA EMEKLİ MAAŞI BAĞLANMAZ MI?

Dün 1 lira Bağ-Kur borcu olan sigortalının emekli olmak için başvurduğunda emekli edilmediğini,iki aylık emekli maaşı alamadığını söyleyerek haber konusu yapılmıştır.

Haberin özeti;

İstanbul'da emeklilik için gerekli gün ve yaş şartlarını yerine getiren bir vatandaş Bağ-Kur'a olan 12.99 TL'lik borcu nedeniyle 2 aydır 1.071 TL'lik emekli maaşını alamıyor. Bağ-Kur'a olan bu sembolik borcundan haberi olmadığını, kendisine SGK'dan borçluluk durumuna dair herhangi bir uyarı gelmediğini belirten ismini vermek istemeyen emekli adayı, "Daha önce esnaf olduğum için Bağ-Kur'a bağlıydım. Bakkal dükkanımı kapatınca tüm borçlarımı ödeyip Bağ-Kur'dan ayrıldım" dedi.

Daha sonra bir mağazada SGK'lı olarak çalışmaya başladığını anlatan emekli adayı, şöyle devam etti: "Ancak yıllar önce Bağ-Kur'daki evrak hatası nedeniyle kalan 1 TL'lik bir zamanla birikip 12.99 olmuş.Emeklilik için Gaziosmanpaşa SGK'da, durumuna dair bana herhangi bir verilmedi. Borçtan haberim olmadığı için ödeme yapmadım. Daha sonra Bağ-Kur'a bağlı olduğum Malatya'dan Gaziosmanpaşa SGK'ya borçlu olduğuma dair yazı geliyor. Ancak bunun gelmesi 2 ayı buluyor. İki aydır emekli olmayı bekliyorum."

Kısaca sigortalı 2829 sayılı Hizmet birleştirmeye göre Bağ-Kur Hizmeti ile SSK hizmetini birleştirmek suretiyle SSK emekli olacaktır.

Devamını oku...

28.07.2015-SSK VE BAĞ-KUR STATÜSÜNDE AYNI AYDA ÇALIŞMA VARSA GÜN SAYISI NASIL BELİRLENİR

SSK VE BAĞ-KUR STATÜSÜNDE AYNI AYDA ÇALIŞMA VARSA GÜN SAYISI NASIL BELİRLENİR

2015/19 Sayılı Genelge ile 2013/11 Sayılı genelge de (4/a SSK) ve (4/b BAĞ-KUR) kapsamında aynı ayda çalışması olanların gün sayısının belirlenmesi konusunda karmaşıklığa son verilmiştir.

Devamını oku...

27.07.2015-BUGÜN BU İŞLEMLERİ YAPANA SGK İPC KESMEZ

BUGÜN BU İŞLEMLERİ YAPANA SGK İPC KESMEZ

Meslek mensubu olan Muhasebe çalışanları  için nefes almaları,yaz tatilini aileleri ile değerlendirme adına 5604 sayılı Kanun gereğince Mali Tatil uygulaması düzenlemesine yer verilmiştir. Bu  yılda Temmuz ayının 1 ile 20 dahil   malî tatil takvimi olarak uygulanır.

Mali Tatil sonrası +7 gün uygulaması ile birlikte 27/07/2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar eksiği olanlar tamamlamaları halinde SGK İPC uygulanmayacaktır.

İŞYERİ BİLDİRGESİ

Devamını oku...

24.07.2015-İŞÇİSİNİ DEDEKTİF GİBİ TAKİP EDEN İŞVEREN KIDEM TAZMİNATI ÖDEMEZ

İŞÇİSİNİ DEDEKTİF GİBİ TAKİP EDEN İŞVEREN KIDEM TAZMİNATI  ÖDEMEZ

Yargıtay son verdiği kararla birlikte 15 Yıl 3600 gün ile ilgili SGK emekli olabilir yazısı alarak ,işverenden kıdem tazminatı almış işçinin bunu sadece iş değiştirme amacı ile yaptığına karar veren Yargıtay işçinin aldığı kıdem tazminatını işverene geri verilmesine hükmetti.

İşveren bu konuda nasıl bir yol izlemiştir.

Devamını oku...

23.07.2015-YURTDIŞI BORÇLANMASINDA YANINIZDA SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİNİZ OLSUN

YURTDIŞI BORÇLANMASINDA YANINIZDA SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİNİZ OLSUN

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bir çoğu ikinci emekli aylığı adına borçlanma ile emekli aylığı alabilir.Bu işlemleri yaparken işin ehli olan sertifikalı güvenilir Sosyal Güvenlik Müşavirinden destek almasını tavsiye ederim.

Ezbere işlem yapmama adına işi bilen Sosyal Güvenlik Müşaviri ile birlikte borçlanma tutarları,süreleri ve alternatifli maaş hesaplamalarını yapmaları halinde ideal emekli maaşı alabilirler.Özellikle son yasal düzenlemelere hakim ,emekli maaşını bilen Sosyal Güvenlik Müşaviri ile birlikte nitelikli yapılan hesaplamalarla kendileri için ideal bir maaş ortaya çıkacaktır.

MAVİ KARTLILAR DAVA AÇMADAN BORÇLANMA YAPACAKLAR

Devamını oku...

22.07.2015-BAĞ-KUR BORCU OLANLAR SÜRE DARALIYOR İHTİYACIN VARSA ŞİMDİDEN PRİM SATIN AL SONRA ZOR

BAĞ-KUR BORCU OLANLAR SÜRE DARALIYOR İHTİYACIN VARSA ŞİMDİDEN PRİM SATIN AL SONRA ZOR OLACAK

2015/13 Sayılı Genelge ile detaylı ve örnekli olarak ''4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması'' detaylı olarak anlatılmıştır.

HANGİ SİGORTALILAR KAPSAMDA

Devamını oku...

21.07.2015-BRÜT MAAŞ YÜKSELDİ NET GELİR DÜŞDÜ

BRÜT MAAŞ  YÜKSELDİ  NET GELİR DÜŞDÜ

Temmuz ayında çalışanlar genelde maaşlarını 01/08/2015 tarihinde alırlar.

Bankalarda veya kurumsal işyerleri ise Temmuz maaşlarını peşin ödeyerek 1/07/2015 tarihinde çalışanlarına ödeyebilirler.

Her iki kesimde Temmuz ayında küçük bir iyileştirme zammı alsalar da Brüt olarak yüksek görünse de Net anlamında düşük kaldığını gördüklerinde hemen bizim maaşlarımız artmış,fakat Ocak ayına göre net gelirimiz düşmüş diyerek ilk kapıyı çaldıkları yer İnsan Kaynakları yada Personel/Muhasebe bölümleri oluyor.

Şaka Gibi Olan Bir Uygulama Çalışanları Rahatsız Ediyor.

Devamını oku...

20.07.2015-SIK SIK HASTALANAN İŞÇİNİN İŞ AKDİ FESHİ GEÇERLİ FESİH OLARAK İŞLEME ALINIR

SIK SIK HASTALANAN İŞÇİNİN İŞ AKDİ FESHİ GEÇERLİ FESİH OLARAK İŞLEME ALINIR

İşveren olarak işçilerimizden bazılarının sıklıkla rahatsızlık raporu getirmek suretiyle işyeri çalışma düzenimiz bozuluyor.

Diğer çalışan işçiler üzerinde olumsuz etkileri oluyor.

Genelde yazılarınızda her zaman işçileri haklı göstermenize rağmen ,biz işverenlerinde bu konudaki sıkıntılarını dile getirmenizi istiyoruz.

Bu durumda sıklıkla istirahat alan işçilerin iş sözleşmelerini sonlandırmak istiyoruz.

Nasıl bir yol izlememiz gerekir.İşveren.

Devamını oku...

16.07.2015-BAYRAM İKRAMİYESİ HAYAL OLDU,ASGARİ ÜCRET ARTMADI

BAYRAM İKRAMİYESİ HAYAL OLDU,ASGARİ ÜCRET ARTMADI

Seçim sonuçlarını verilen vaatlere göre değerlendirdiğimizde iktidara aday olan siyasi partilerin seçmeni inandıramadığını gördük.

İktidar partisi ,muhalefetin vaatlerini çürütmek istemiştir.

Kısmen de başarılı olmuştur.

Ortaya çıkan tablo ile birlikte,yeni bir hükümet oluşumu yada koalisyon ile birlikte Ramazan Bayramına yetişmeyen İkramiyeler,1.500 TL Olmayan Asgari ücretle birlikte yeni bir dönem başladı.

Devamını oku...

15.07.2015-SON DÜZENLEME İLE BİRLİKTE YAŞ DÜZELTMESİNE GENEL BAKIŞ

SON DÜZENLEME İLE BİRLİKTE YAŞ DÜZELTMESİNE GENEL BAKIŞ

2015/19 Sayılı Genelge de yapılan düzenlemelerle birlikte yaş düzeltmesine yeninden ele alınmıştır.

Yaş Düzeltmeleri

5510 Sayılı SS ve GSS Kanunun 57. maddesi gereğince uzun ve kısa vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanmada sigortaların yararlanmaya başlamadan önceki yaş düzeltmeleri kabul edilmekte, sigortalılıkları başlatılanların sigortalılık başlangıç tarihinden sonra yaptıkları yaş düzeltmeleri ise dikkate alınmamaktadır.

Bu durumda;

Ø  Uzun Vadeli,

Ø  Kısa Vadeli,

Ø  GSS

Ø  Sigortaların yararlanmaya başlamadan önceki yaş düzeltmeleri kabul edilmekte,

Ø  Sigortalılık başlangıç tarihinden sonra yaptıkları yaş düzeltmeleri ise dikkate alınmamaktadır.

Bu durumda yaş düzeltmelerine ilişkin mahkeme kararlarına istinaden tescil kütüklerinin tashihli yaşla ilgili bölümleri düzeltilecektir.

Ancak, uzun ve kısa vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasına tabi olunduktan sonra yapılan düzeltmelerde sigortalılık hak ve mükellefiyetinin düzeltilmeden önceki yaşa göre belirleneceği sigortalılara ayrıca SGK tarafından bildirilecektir.

Devamını oku...

14.07.2015-RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ VE GÜNLERİNDE ÇALIŞANLARIN HAKLARI

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ VE GÜNLERİNDE ÇALIŞANLARIN HAKLARI

Onbir ayın sultanı Ramazan ayını uğurlamaya sayılı günler kaldı.Bu yılda16/07/2015 tarihinde arife günü başlayan,devamı 3 gün boyunca bayram olan günde çalışması olacaklar için farklı bir ücret uygulaması gündeme gelecektir.

Özellikle çalışanları hak kaybına uğratmama adına yazımızda bazı hatırlatmalara yer vereceğiz.

Genel tatil ve ulusal bayram günlerinin neler olduğu ve uygulama şekilleri  2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ve bu kanunu  değiştiren 2818 sayılı kanunda  öngörülmüştür.

Dini Bayramlar Ramazan bayramı, arife günü saat: 13.00’den itibaren 3,5 gün; Kurban bayramı arife günü saat 13.00’ den itibaren 4,5 gün olarak kararlaştırılmıştır.

İŞ HUKUKU

Devamını oku...

10.07.2015-RESMİ NİKAH OLMAYAN KADINA DOĞUM YARDIMI YAPILACAK MI?


RESMİ NİKAH OLMAYAN KADINA DOĞUM YARDIMI YAPILACAK MI?

6637 Sayılı Torba Kanunla yapılan düzenlemeyle , 15/05/2015 tarihinden itibaren canlı doğan çocuklar için ilk yardımı devlet yapıyor.

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Doğum yardımı

EK MADDE 4 – (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir

 

Konuyla ilgili uygulama yönetmeliği de yayınlanmıştır.

Nüfus Kayıtlarında KPS bakılır.

Devamını oku...

09.07.2015-EVLENEN KADIN İŞÇİ BİR YILI GEÇİRME KIDEM TAZMİNATINI AL

EVLENEN KADIN İŞÇİ BİR YILI GEÇİRME KIDEM TAZMİNATINI AL

Yaz ayında yoğunlukla sorulan sorulardan biri de evlilik nedeniyle kıdem tazminatı işverenden istenmesi konumuz oluşturur.

Özellikle işveren tarafından işçinin çalışma süresine paralel bir de ihbar öneli sürelerini ileri sürerler.

Bunun karşılığında kanun düzenlemelerini ve yargı kararlarına hakim olmayan çalışanlar ihbar süresini de çalışırlar.

Bu çelişkili durum karşısında aslında işçinin ihbar önelinde çalışması izin arama sürelerine ait ücreti hak ettiklerini bilmemeleri de  ayrı bir handikap oluşturur.

Konusunda uzman bir müşavirden destek almaları halinde bu olumsuz tablo hem işçi hem de işveren yönünden ortadan kalkar.

Devamını oku...

08.07.2015-GÖRMEZDEN GELİNEREK TARIM İŞÇİLERİ ÖLÜME YÜRÜDÜ

GÖRMEZDEN GELİNEREK TARIM İŞÇİLERİ ÖLÜME YÜRÜDÜ

Mevsimlik tarım işçileri ihmal zincirlerinin kurbanı olarak hayatları sona eriyor,evlere ateşler düşüyor.

Ucuz işçi pazarında günlük yevmiye ile çalışan mevsimlik tarım işçileri ilkel taşıma sistemi ile trafik canavarı karşısında hayatlarını kaybediyorlar.

Bu kişiler genelde bağ,bahçe ve tarımsal arazilerde mahsul topluyorlar.

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  da uygulanmıyor.

Konuyla ilgili Başbakanlık Genelgesinde keskin çizgiler olmasına rağmen ,bazı vurdumduymazlıklardan dolayı genelge hükümleri uygulanmadığını bu ölümler şahit oluyoruz.

24/03/2010 tarihinde RG Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi hakkında Başbakanlık Genelgesi yayınlanmıştır.

Devamını oku...

07.07.2015-2015 TEMMUZ AYINDA HANGİ PARAMETRELER DEĞİŞİYOR-II

2015 TEMMUZ AYINDA HANGİ PARAMETRELER DEĞİŞİYOR-II

SGK PRİMLER

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

Devamını oku...

06.07.2015-2015 TEMMUZ AYINDA HANGİ PARAMETRELER DEĞİŞİYOR-I

2015 TEMMUZ AYINDA HANGİ PARAMETRELER DEĞİŞİYOR-I

01/07/2015-31/12/2015 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,083084), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,30054), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,026347) olarak belirlenmiştir.

Devamını oku...

04.07.2015-SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ YENİ ZAMMI İLE TANIŞTI

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ YENİ ZAMMI İLE TANIŞTI

Emekliler bu dönemde olduğu kadar hiçbir dönem gözde olmamıştı.Fakat çıkan sonuçlar ile emekliler ayaklarına gelen fırsatları değerlendirmedikleri gibi ,yapılan zam oranı ile yetinmeye evet dediklerinden,bu  bayramda torunlarına bolca harçlığı dağıtma fırsatını , nasıl ayarlar merak ediyorum.

 

Yükselen enflasyon oranı ,dövizde artış,pazarda fiyatların yüksekliği el yaksa da %4,76 oranında yapılan zam ile birlikte geçen sene Temmuz zammını emekli arar hale gelmiştir.

Devamını oku...

03.07.2015-İŞSİZLİK MAAŞI İKİNCİ DÖNEM ETKİSİ KASIM AYINDA GÖRÜLÜR

İŞSİZLİK MAAŞI İKİNCİ DÖNEM ETKİSİ KASIM AYINDA GÖRÜLÜR

2015 yılı ikinci dönem asgari ücreti aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

01/07-31/12 2015 ASGARİ ÜCRET

1.273,50 TL

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 -1 (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,

İstekleri halinde;

Devamını oku...

02.07.2015-ASGARİ ÜCRET ARTIŞINI ZAM OLARAK DUYURMAYIN

ASGARİ ÜCRET ARTIŞINI ZAM OLARAK DUYURMAYIN

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan artışın çalışanlara zam olarak lanse edilmesi , bu alandaki  bilgi kirliliğini ortaya koyuyor.

Oysa yapılacak artış oranı bundan tam altı ay önce kararlaştırılmıştır.

2015 yılı 01/07/-31/12/2015 döneminde uygulanacak asgari ücret kararlaştırılmıştır.

Yaş ayrımı yapılmadan Temmuz ayından itibaren 1.273,50 TL/Brüt olarak uygulamaya alınacak,Agi Hariç net olarak 910,44 TL ,Agi dahil (Bekar) 1000,55 TL .oluyor.

İşverenler bu artışı zam olarak çalışanlarına uygulamaması gerekir.

Asgari Ücret Nedir?

Devamını oku...

01.07.2015-10 KİŞİDEN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ İŞYERİ SAHİBİ HEKİM VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINDAN

10 KİŞİDEN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ İŞYERİ SAHİBİ HEKİM VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINDAN KURTULDU

29/06/2015 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile birlikte 10'dan  az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

SAYININ TESPİT EDİLME ESASI

Devamını oku...

30.06.2015-BUGÜN BORÇLAN YARIN KAZANÇLI ÇIK

BUGÜN BORÇLAN YARIN KAZANÇLI ÇIK

5510/41.Maddesinde Sigortalıların Borçlanma Esasları düzenlenmiştir.Bu madde sayılanlar dışında nadiren diğer kanunlarda düzenlemeler esasa alınarak borçlanmalarda devam ediyor.

Doğum Borçlanması

4.-1(a/SSK), (b/BAĞ-KUR) ve (c/EMEKLİ SANDIĞI) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere, her doğum için doğum tarihinden itibaren geçen en fazla iki yıllık süreleri, bu sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlandırılacaktır.

Devamını oku...

29.06.2015-İŞ KUR İLE ANLAŞ TEŞVİKİ AL

İŞ KUR İLE ANLAŞ TEŞVİKİ AL

İşbaşı Eğitim Programı ile alacağınız elemanın ücreti 6 ay boyunca İŞ KUR’dan.

“İşverenler  30 Haziran 2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanları program sonrasında üç ay içinde işe almış olurlarsa 42 aylık teşvikten yararlanma süresi 48 aya; 30 aylık teşvikten yararlanma süresi ise 36 aya uzamaktadır. İşverenlerin maliyetleri azaltılarak rekabet güçlerinin artırılması ve işe aldıkları kişilerin uzun süre istihdamda kalmaları hedefleniyor.”

İş Kur  tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, İş Kur'a  kayıtlı işsizlerin yine İş Kur'a  kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programıdır.

Mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak, bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. Nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunuyor.

Devamını oku...

27.06.2015-BASIN,DENİZ İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN -DEVLET MEMURLARINDA VE ESNAF YANINDA ÇALIŞANLARIN

BASIN,DENİZ İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN -DEVLET MEMURLARINDA VE ESNAF YANINDA ÇALIŞANLARIN YILLIK İZNİ

 

DENİZ İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN

Gemi Adamı Deniz İş Hukuku kapsamında çalışmasında 854 sayılı Kanuna tabi olacaktır.

Deniz İş Kanunu, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan gemilerde hizmet akdiyle çalışan gemi adamlarıyla bunların işverenleri hakkında uygulanır.

Deniz İş hükümlerinin uygulanabilmesi için, T.C. vatandaşı olması ve “gemi”’ nin de Deniz İş anlamında işyeri sayılması gerekir.

Deniz İş Hukukunda Yıllık İzin:

Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç hizmet akdine dayanarak en az altı ay çalışmış olan gemi adamı, yıllık ücretli izine hak kazanır.

Burada açıklar isek, Deniz İş Kanununda bekleme süresinin en az altı ay olacağının ve bir takvim yılı içinde gerçekleşmesi gerektiğini dile getirmektedir.

“Takvim yılı” kavramı, 01 Ocak ile 31 Aralık arasındaki süreyi ifade eder.

Yıllık İzin Süresi:

Devamını oku...

26.06.2015-YILLIK İZİN KULLANMAK İSTİYORUM (5)

YILLIK İZİN KULLANMAK İSTİYORUM(5)

YILLIK İZİN KULLANAN İŞÇİ BİR BAŞKA İŞTE ÇALIŞAMAZ

Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

 

 

İŞTEN ÇIKAN İŞÇİNİN BAKİYE İZİN ALACAĞI ÜCRET OLARAK ÖDENİR

Devamını oku...

Diğer Makaleler...