01.06.2015-Yandaş devşirmeye hazırlık mı yapılıyor?

Resmi Gazete’de 30 Mayıs 2015’te yayımlanan 2015/7698 sayılı BKK ile “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere “yeraltı maden uzmanı” unvanı altında sözleşmeli personel istihdam edilmesinin önü açılıyor. Yeraltı maden uzmanı olarak çalıştırılmak amacıyla başvuruda bulunabilmek için mühendislik fakültelerinin maden mühendisliği, harita mühendisliği veya jeoloji mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve en az beş yıl yeraltı maden işletmeciliği tecrübesine sahip olmak gerekiyor.
MÜDAHALEYE ÇOK AÇIK
Buraya kadar her şey normal görünüyor. Ancak tuhaf olan işe alım için yapılacak seçimin açıkça adaletsizliği çağrıştırıyor olması. Neymiş efendim, alınacakları belirleyecek sınavın Bakanlıkça belirlenecek biçimde yazılı ve/veya sözlü olması.
Neden KPSS sınavı aranmıyor veya neden yazılı ve sözlü sınav yerine yazılı veya sözlü sınava kapı açılıyor? Müdahaleye sübjektifliğe en açık bir yöntem olan sözlü sınavın baş köşeye oturtulması, keyfiliğe, dahası sınırsızca yandaş devşirmeye çanak tutacak bir yöntem olmuyor mu?
Peki, bu kadar maden kazasının yaşandığı, her yıl yüzlerce insanın toprak altında yaşamını kaybettiği bir ülkede – her görevde de öyle olmalı ama – liyakatle istihdamı en fazla hak eden unvanların başında “yer altı maden uzmanları” gelmiyor mu?

Stajyerlik başlangıcı emeklilikte geçerli değil

25.11.1970 doğumluyum. Liseden dolayı 1988’de stajyer olarak çalıştım. SSK yapıldı ama prim yatmadı. İlk primli çalışmam 01.06.1990’da oldu. Şu ana kadar 8 bingün SSK primim var. Askerliğimi yaptım, ne zaman emekli olabilirim? (Naşit Tosun)
Naşit Bey, sigorta başlangıcınıza göre SSK’lılıktan emeklilik bakımından 52 yaş ve 5 bin 525 güne tabisiniz. Stajyerlik sigortalılığında uzun vadeli sigorta kollarından (malûllük, yaşlılık, ölüm sigortaları) prim uygulanmadığı için emeklilik hesaplarında geçerli sayılmıyor. Stajyerlik döneminizde sadece kısa vadeli sigorta kolları dediğimiz iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık kollarından prim yatırılıyor. Size bir sigortalı kartı ve sicil numarası da verilmiş oluyor ve bu numarayı da hayatınız boyunca kullanıyorsanız da bu kartta gözüken ilk sigortalılık tarihi emeklilik hesabında başlangıç niteliği taşımıyor.
Bu konuda yakın geçmişte çıkan Torba Kanun’larda olumlu bir düzenleme bekleniyordu. Ancak bir gelişme olmadı. 2015 seçimlerinin arifesinde de çıkmadığına göre en az beş yıl daha bu konuda bir yasa çıkacağını beklemek iyimserlik olur. Bu durumda emekliliğiniz de en erken 25.11.2022’de gerçekleşir. Sigortalılık başlangıcından sonraki askerlik sürenizi borçlanmanız SSK sigortalılığından emeklilik tarihinizi değiştirmez, fakat bağlanacak aylığı bir miktar artırıcı rol oynar.
Paylaş