03.07.2017- İŞVERENLER İŞ DAVALARINDA ELİNİZİ GÜÇLENDİRİN

Hepimiz artık biliyoruz işçi işveren arasında sorun çözülmez de  iş mahkemeye kalırsa işçi her zaman işverene göre daha şanslı davanın sonunda çoğunlukla işçi tarafı kazanıyor. Açılan iş davalarında ücret alacakları ,kıdem ve ihbar davaları, fazla mesai alacağı gibi temel maddi taleplerin yanında zaman zaman manevi tazminat davaları da gündeme geliyor.

 

İşçinin işe alımından itibaren insan kaynakları ve muhasebenin personel dosyasında tutması gereken bir çok evrak ilk baştan alınmadığı veya eksik alındığı için açılan davalarda işçinin kazanma ihtimali artıyor. Yine işçinin çalıştığı süre içerisinde elde ettiği maddi imkanlar , izinler, ikramiyeler gibi haklar da verildikçe dosyaya eklenmesi gereken evraklar eklenmiyor.

 

İşverenlerin açılan davalarda haklı olduklarını ispatlayamamaları ve savunmaları için gereken evrakların işçinin çalıştığı zaman aralığında düzenli olarak tutmamaları iş davalarını kaybetmelerine sebep oluyor.

 

İşverenin olası iş davalarında elini güçlendirmesi için personel dosyasında olması gerekenlere kısaca göz atalım . İşe alımda gerekli olan evraklar tam ve eksiksiz yer almalıdır. Bu belgeler işin niteliğine göre değişmekle birlikte en önemlileri diploma, ikametgah, sağlık raporu, fotoğraf, sabıka kaydı , nüfus cüzdanı fotokopisi , eğitim belgeleri ve iş sözleşmesi olarak sıralanabilir.

 

Ayrıca ,işçinin iş tanımı ,ücreti ve çalışma saatleri gibi temel unsurlar yazılı olarak belirlenmeli ve imzalanmalıdır.

 

İşçinin çalışma süresi içinde izne çıktığı dönemlerin izin defterine işlenmesi gerekir. Yıllık İzin sürelerimi kullanmadım veya eksik kullandım   iddiasında  ispat yükü işverene aittir.

 

Maaş bordroları her ay imzalatılıp saklanmalıdır.Fazla mesai  , maaş ve diğer ödemeler de düzenli olarak personele banka aracılığı  ile ödenmelidir.

İşçinin çalışma süresi içerisinde yaptığı hatalar, mesai saatlerine özen  göstermemesi, iş ortamında uyumsuzluk gibi hataların sık tekrarlanması halinde yazılı uyarı verilmelidir.

 

İşçinin iş akdinin feshi söz konusu olduğunda fesih geçerli sebebe dayandırılmalıdır. Geçerli sebeple iş akdinin feshi söz konusu değilse açılabilecek davalar için mutlaka hukuki danışmanlık alınmalıdır.

 

İşçi işveren ilişkisi anlaşmazlıkla sonuçlandığında maddi menfaatler dava konusu olacağı için her iki tarafta olaya maddi tarafından bakabilmelidir. Sonuçta bu bir iş davasıdır boşanma davası değildir.

 

Dilek Ete

 

Sosyal Güvenlik Uzmanı

Paylaş