03.07.2017-10 MADDEDE İŞVERENLERİN SGK SORUMLULUKLARI !!!

 

  • İşçinin deneme süreli işe başlamasında muhakkak SGK girişinin bir gün önceden SGK online sisteminden yapılması gerekmektedir.
  • Eksik gün bildiriminde 10 kişi ve üstü çalışanı olan işverenler eksik gün bildiriminde eksik gün nedenini belgeleyerek sosyal güvenlik kurumuna her ayın 23’üne kadar bildirilmesi gerekiyor.
  • Çalışanın yıllık izne çıkması durumunda muhakkak Mali Müşavire bilgi verilecek ve çalışma süresine göre kullanacağı izin yıllık izin defterine işlenerek işçi tarafından imzalanacaktır. Yıllık izne çıkan çalışanın o ayki bordrosunda ne kadar süre izin kullandıysa bildirimi yapılıp işçi tarafından imzalanacaktır. Eğer bu işlemler yapılmaz ise işçinin kullandığı izinler yapılacak olan denetimde veya incelemede kullanılan izinler denetmenler tarafından geçersiz sayılacaktır. Bu durumda işçinin kullandığı yıllık izinler kullanılmamış olarak değerlendirilecektir.
  • Haftalık 45 saatin üzerinde çalışmalar fazla mesai olarak ücretlendirilecek ve bordroda gösterilmesi gerekmektedir. Sadece fazla mesai ücreti bordroda gösterilmeyip elden verilirse daha sonra yapılacak inceleme ve denetimde kanıtlanırsa işverenler maddi cezalarla karşı karşıya kalacaktır.
  • İşçinin SGK bildirimleri almış olduğu ücret üzerinden yapılmalıdır. İşçinin almış olduğu maaş üzerinden değil de asgari ücret veya almış olduğu ücretten daha düşük maaş bildirimi SGK ya yapılıyorsa işverenleri çok büyük maddi cezalar beklemektedir.
  • Bir kişi işyerinde fiilen çalışmıyorsa sadece sigortalı olarak gösteriliyorsa bu sahte sigortalılıktır ve ilerleyen yıllarda iptali gerçekleşir işveren açısından da sakıncalı bir durumdur.
  • Rapor alan işçiler raporlarını işverene bildirmekle yükümlüdür. Fakat son dönemde hastanelerde e-rapor uygulaması yaygınlaştığı için işçinin aldığı raporlar işverenin sistemine düşmektedir ve işverenlerde bu raporları takip eden ayın 23 üne kadar iş görmezlik ödeme ekranından bildirilmesi gerekmektedir. Eğer bildirim yapılmaz ise asgari ücretin ½ si oranında idari para cezasına çarptırılır. İşçi bir gün dahi rapor alsa bu ekrana düşmüş ise onaylanması gerekmektedir eğer onaylanmaz ise idari para cezası uygulanacaktır.
  • Resmi ve dini bayramlarda işçi rızası olmadan çalıştırılamaz. Eğer rızası alınıp çalıştırılır ise işverenin işçisine % 100 mesai uygulanması gerekmektedir. Eğer işçi çalıştırılıp bordroya bu çalışması yansıtılmaz ise işveren idari para cezaları ile karşılaşabilir.
  • İşverenler yanında çalıştırdığı her işçi için işçi özlük dosyası hazırlaması gerekmektedir. İşçi özlük dosyasında bulunması gerekenler ; Vesikalık fotoğraf,Sağlık Raporu, İkametgah Kağıdı, Nüfus Cüzdan Fotokopisi,Adli Sicil Kaydı, Diploma Fotokopisi,Eğitim belgeleri,Hizmet Sözleşmesi.
  • İşçi işten çıkartıldığında tüm yasal haklarımı aldım yazılı belge veya ibraname işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İşçi yapılan her türlü yasal hakları ve ücretleri,tazminatı bankadan ödenmelidir
Paylaş