04.04.2018-ESKİ HÜKÜMLÜNÜN YÜZÜ GÜLÜYOR (696 KHK)

696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçişte memuriyete giriş koşulu getirilmesi nedeni eski hükümlülerin bir çoğu bu kadrolara geçememiş ancak kamunun diğer işçi kadrolarına geçebilir duruma gelmiş ve alt işveren işçileri olarak sürekli işçi kadrosuna geçememişlerdi.

Sayın Çalışma Bakanı Julide Sarıeroğlu tarafından  eski hükümlülerinin yeni düzenlemeye tabi tutulacağı açıklamasından sonra  31 Mart 2018 tarihli RG de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile eski hükümlülere KHK kapsamında sürekli işçi kadrolara geçme imkanı getirildi.

(Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski hükümlü ve Terörle Mücadelede Malül Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik)

Yönetmelik değişikliği ile;

Şu suç grupları dışlanarak (kadroya alınmayacaklar)

-Cinsel Saldırı Suçları,

-Çocuğun Cinsel İstismarı Suçları,

-Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar,

-Anayasal Düzen ve İşleyişine Karşı Suçlar,

-Devlet Sırlarına Karşı Suçlar;

-Casusluk Suçlarını işleyenler ,

YARARLANAMAYACAKLAR OLARAK DÜZENLENMİŞTİR.

 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLECEKLER İSE;

-1 Yıl ve fazlası kasıtlı suçta ceza alanlar,

-Zimmet,

-İrtikap,

-Rüşvet,

-Hırsızlık,

-Dolandırıcılık,

-Sahtecilik,

-Güveni Kötüye Kullanmak,

-Hileli İflas,

-İhaleye Fesat Karıştırma,

-Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama,

-Kaçakcılık

Suçlarından,hüküm giyenlerden,

– cezası,ertelenenler,

-cezasını tamamlayanlar,

-Koşullu salıverilenler,

-Denetimde serbestlikten yararlanların,

ESKİ HÜKÜMLÜ BELGESİ İLE BELGELEMELERİ HALİNDE;

Geçiş yapamadığı kamu kurum ve kuruluşu tarafından İŞ-KUR’dan eski hükümlü talebinde bulunmaksızın,

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİRLİRLER.

Bu düzenleme uyarınca Kurumlar eski hükümlüleri işe başlatmak için sınav ve komisyon çalışmalarına başlamış olmaları nedeni ile ESKİ HÜKÜMLÜLERİN YÜZÜ GÜLMEKTEDİR.

Özel sektörün eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünün bulunmaması nedeni ile  toplumsal barış ve eski hükümlülerin topluma kazanması bakımından çalışmayı övgüye değer buluyorum.

UYGULAMA TAKİBİ  İÇİN SABIKA KAYITLARININ OKUNMASINA ESAS  İLGİLİ CEZA KANUNLARININ MADDE LİSTESİ ŞÖYLEDİR.

5237 sayılı  YENİ TCK 765 Eski TCK
Yürürlük Tarihi 01.06.2005 ESKİ HÜKÜMLÜ
Suç Madde Madde SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA
Kaçakçılık (Göçmen kaçakçılığı) 79 201/a GİRER
Hırsızlık 141-146 491 GİRER
Güveni kötüye kullanma 155 508, 510 GİRER
Dolandırıcılık 157-158 503, 521/a GİRER
Hileli iflas 161 506 GİRER
Parada sahtecilik 197-198 316, 318, 320 GİRER
Kıymetli damgada sahtecilik 199 322 GİRER
Mühürde sahtecilik 202 332, 333 GİRER
Resmi belgede sahtecilik 204 339-342, 348 GİRER
Özel belgede sahtecilik 207 345, 348 GİRER
İhaleye fesat karıştırma 235 205, 366-368 GİRER
Edimin ifasına fesat karıştırma 236 205, 366-369 GİRER
Zimmet 247 202 GİRER
İrtikap 250 209 GİRER
Rüşvet 252 211-214 GİRER
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 282 Karşılığı yoktur GİRER
Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak 302 125 GİREMEZ
Düşmanla işbirliği yapmak 303 126 GİREMEZ
Devlete karşı savaşa tahrik 304 127 GİREMEZ
Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama 305 127 GİREMEZ
Yabancı devlet aleyhine asker toplama 306 128 GİREMEZ
Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma 307 129 GİREMEZ
Düşman devlete maddi ve mali yardım 308 129 GİREMEZ
Anayasayı ihlal 309 146 GİREMEZ
Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı 310 156, 157 GİREMEZ
Yasama organına karşı suç 311 146 GİREMEZ
Hükûmete karşı suç 312 147 GİREMEZ
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan 313 149 GİREMEZ
Silâhlı örgüt 314 168-170 GİREMEZ
Silâh sağlama 315 150 GİREMEZ
Suç için anlaşma 316 171 GİREMEZPaylaş