04/10/2000 ÖNCESİ BAĞKUR TESCİLİ HAKKINDA

Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse yazılı basında yer alan bilgilere göre 04/10/2000 öncesi vergi kaydı esnaf odası kaydı olan kişilerin dava açması halinde 1985 – 2000 yıllarına kadar olan sürelerin borçlanabilineceği hakkında yazılar paylaşılmaktadır.

Yaptığımız araştırmalar neticesinde 04/10/2000 öncesi sürelerin yargıtayda kazanılabilmesi için bağkur tescilinizin kanun değişikliklerinin başladığı tarihlerden sonra verilen altı aylık sürelerde başvurular yapılmış ise ve buna rağmen kurum tescil tarihini geriye götürmeyi ret ettiği durumlarda açacağınız davalarda kazanım hakkınız oluşmaktadır.

Yasal başvuru sürelerinde herhangi bir başvurunuz yoksa yargıtaya gidecek davalarınız ret edilecektir.

Yargıtayın değişik daireleri geçmişte mükellef lehine olumlu kararlar vermelerine rağmen son dönemde açılan davaların tümü mükellef aleyhine ret edilmektedir.

Sosyal medyada yer alan T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas: 2013/16724  Karar: 2014/16486 Karar Tarihi: 03.07.2014 dosyaya göre mükellef lehinde karar verilmiş ise de daha sonra TC YARGITAY  21. Hukuk Dairesi 2015/12149 Adana 1. İş Mahkemesi 2014/613(E), 31/03/2015 tarih ve 2015/115(K) sayılı dosyaya göre RET vermiştir.

Yargıtay üst kurulunun aldığı bir karara göre yasal başvuru sürelerinde başvuru yapmayanların başvurularının artık kabul edilmeyeceği yönünde olduğundan Mükelleflerinizi ve Müvekkillerinizi dava açma yönünde düşünmeye davet etmenizi önermekteyim.

 

Ustamız Vedat İlki’nin bu konuda yazmış olduğu yazının ilgili linki ektedir.

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5008

Paylaş