04.04.2015-İflas eden şirketin çalışanları maaşlarını nasıl alabilir?

İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde işçilerine yapamadığı son üç aylık ücret ödemeleri, kesinti yapılmadan Ücret Garanti Fonu’ndan ödenir. Ödeme için başvuruda işçiden bazı belgeler istenir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 1’inci maddesinde; “Bu Kanun’a göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulur. Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı iş yerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden ödeme yapılır. Bu ödemeler 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 7’nci maddesi uyarınca belirlenen kazanç üst sınırını aşamaz.

Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde biridir. Ücret Garanti Fonu’nun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir” denilmiştir.

İŞVEREN NE YAPACAK?

Buna göre çalışanlarına ücret ödemesi yapamayan işveren,

1-Konkordato ilan etmişse,

2-Aciz vesikası almışsa,

3-İflas kararı alınmışsa,

4-İflas ertelenmiş olsa dahi çalışanların son üç aylık ücretleri Ücret Garanti Fon’undan ödenir.

İşçinin bu parayı alabilmesi için ise son bir yıldır aynı iş yerinde çalışmış olması ve işverenin ücretlerini ödememiş olması gerekir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR’a Ücret Garanti Fonu’ndan para isteyen bir işçi aşağıdaki durumlara göre belirlenen belgeleri götürmek zorundadır. Kurum tarafından ücret alacağının ödenebilmesi için iş sözleşmesinin devam edip edilmediğine bakılmaksızın;

a) İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası veya 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 105 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi,

b) İşverenin iflası durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanunu’nun 166’ncı maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

c) İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanunu’nun 166’ncı maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge ve kayyum tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

ç) İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi ile birlikte işçinin kurum birimine başvurması gerekir.

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN ACELE ETMEYİN

Ali Bey, 01.09.1996 SSK sigorta girişliyim. 3 bin 458 ödenmiş günüm var. 04.06.2013 tarihinde doğum yaptım. Sigortam ise Temmuz ayında durduruldu, iş yerim ödemesini doğumuma kadar yaptı, faydası olmuş mudur bilmiyorum? Doğum borçlanması benim faydalanabileceğim bir şey midir acaba? 3 bin 600 günden emekli olup emekliliği beklemem iyi fikir midir veya bundan faydalanabiliyor muyum? Bir daha çalışmam gerekli mi ya da çalışmasam da emeklilik hakkı kazanabiliyor muyum? (Nilay Kıvanç Akgül)

Nilay Hanım, 01.09.1996 işe girişiniz ile iki seçenekli emekli olabilirsiniz. Var olan 3 bin 458 günü 3 bin 600 güne tamamlamak şartıyla 58 yaşında veya 5 bin 900 güne tamamlamak şartıyla 53 yaşında SSK’dan emekli olabilirsiniz. Yani arada beş yıl fark ediyor. Doğum borçlanmasını ise işverenin prim ödemediği süreler için yapabilirsiniz. Ama acele etmeyin, hangi emeklilik seçeneğini tercih ederseniz o yaşınız geldiğinde gün eksiğiniz olursa o zaman doğum borçlanması yaparsınız.

Paylaş