08.06.2015-YAŞLILIK AYLIĞININ ÖDENME ZAMANI

Değerli okurlar ,

Ülkemizde yaşlılık aylığı için uzun seneler emek vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili gerekli şartları tamamladığımız zaman yaşlılık aylığının ne zaman hesabımıza geçeceği ile ilgili sabırsızlıkla bekliyoruz.Bununla ilgili dönem , dönem düzenlemeler olmuştur.

Yaşlılık aylığının ayda bir veya üç ayda bir ödenmesi konusunda daha önce 506 sayılı Kanunun 98. maddesi Bakanlar Kurulunu yetkili kılmıştır. 20.03.1985 tarih ve 3168 sayılı Kanunun ile yapılan değişiklik ile sigortalıya veya hak sahibi olan kimselere bağlanan gelir veya aylıkların her ay veya üç ayda bir peşin verilmesi ile gelir ve aylıkların ödeme tarihlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır .

Bakanlar Kurulu son olarak 28.12.2002 tarih ve 2002/5001 sayılı karar ile ödeme tarihleri yeniden belirlenmiştir. 2002/5001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 12.maddesine göre;

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere bağlanan gelir ve aylıklarının ödeme tarihleri aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

2003/Şubat ödeme döneminden başlanarak , sigortalılar ile hak sahiplerinin gelir ve aylıkları :

-Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’ sinde,

-Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’ inde,

-Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19’ unda,

-Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’ sinde,

-Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’ inde,

-Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’ sinde,

-Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23’ ünde,

-Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ ünde,

-Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlara her ayın 25’ inde,

-Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’ sında, gelir ve/veya aylıkları peşin olarak ödenir.

5510 sayılı Kanunun 4/Ib kapsamında sigortalı olan ve Kurumdan bu kapsamda gelir ve/veya aylık almaya hak kazananlara ise;

-Tahsis numarasının son rakamı 9,7 ve 5 olanlara her ayın 25’ inde,

-Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1  olanlara her ayın 26’ sında,

-Tahsis numarasının son rakamı 8,6 ve 4 olanlara her ayın 27’ sinde,

-Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlara her ayın 28’ inde, gelir ve/veya aylıkları peşin olarak ödenir

Yeni ödeme sistemine geçilmesini sağlamak amacıyla ödeme tarihleri öne alınanların gelir ve aylıklarından kesinti yapılmaz.

Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma , Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılır. Ödeme günlerinden herhangi birinin Cumartesi veya Pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı, Hazine Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenerek ilan edilir.

5510 sayılı Kanun ödeme dönemlerini değiştirmemiş , 55. madde, sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıklar, her ay peşin olarak ödeneceği gelir ve aylıkların ödeme dönemleri, ödeme tarihleri, ödeme şekli ve ödeme merkezlerinin Kurumca belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Emekli olacak sigortalılara şimdiden hayırlı olması vesilesi ile esen kalın .

 

Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği                                                                                         Sosyal Güvenlik Müşaviri

Üye No : 117                                                                                                                               EMİN YILMAZ

 

 

 

Paylaş