09.06.2015-EMEKLİLİK İŞLEMLERİNE BAŞVURDUĞUNUZ ZAMAN AVANS ALABİLİYORSUNUZ.

Değerli okurlar ,

Hayalini kurduğunuz , yıllar boyunca çalışıp didindiğiniz , maaşınızdan kesintiler yoluyla sosyal güvenliğe aktarılan primleriniz vasıtası ile emeklilik geldi çattı.Kuruma gittiniz veya internet ortamından emeklilik tahsis talep başvuru formunu verdiniz.Peki ne kadar sürede maaş bağlanacak. Bu süre 1 ile 3 ay arasında olmaktadır.

Kuruma yaşlılık aylığı bağlanması için yapılan başvuru sonrası aylık bağlama işlemlerinin gecikmesi halinde, aylık talebinde bulunan sigortalıya 5510 sayılı Kanunun 97. maddesinde avans verilmesi hüküm altına alınmıştır. Anılan maddede, “Sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin, genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, bu Kanunun uygulanması bakımından hak ettikleri alacaklarının süresi içinde ödenememesi halinde, avans  verilmesine Kurum yetkilidir.”  hükmü yer almaktadır.

Buradaki amaç, sigortalı veya hak sahibine aylık bağlanıncaya kadar gelirden yoksun kalmasını önlemek, maddi sıkıntısını gidermektir. Uygulamada emeklilik müracaatı yapılırken sigortalıya avans isteyip istemediği sorulmaktadır. Tahsis talebinde bulunan sigortalı avans alırsa ve daha sonra aylık almaya hak kazanamadığı anlaşılırsa, sigortalının almış olduğu avansları geri ödemesi gerekir. Avansın miktarı aylığın alt sınırından az olmayacaktır.

Fakat siz emekli olmanıza az bir süre kaldığı zaman kuruma gidip daha önceden emekli olmayı hak kazanıp kazanmadığınızı bir dilekçe ile sorun ki , eğer emekli başvurusu yapıp  avans alırsanız bu ödenmiş olan parayı tekrar kurum sizden geri istemekte ve de emekli tahsis talebiniz geçersiz sayılmaktadır.Bu tür riskleri de ortadan kaldırmış olursunuz.

 

Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği                                 Sosyal Güvenlik Müşaviri

Üye No : 117                                                                                                                               EMİN YILMAZ

Paylaş