10.01.2018-İŞVERENLERE STAJYER TEŞVİKİ DEVAM EDİYOR

İŞVERENLERE STAJYER TEŞVİKİ DEVAM EDİYOR

BKK 4/12/2017 alınan kararla 9 Ocak 2018 Tarihli ve 30296 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak 2017-2018 yılı göre teşvik bir yıl uzatılmıştır.3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa eklenen geçici maddeyle birlikte Bakanlar Kurulunun yetkisiyle birlikte beş eğitim ve öğretim yılına kadar da uzayabilecektir,bu sene de uzama yapıldı.

2016-2017-I.YIL,

2017-2018-II.YIL,

2018-2019-III YIL,

2019-2020-IV.YIL,

2020-2021-V.YIL.

Ocak /2017 ayında Bakanlık ve İş Kur yetkilileri protokol yapmış ve uygulamaya Şubat/2017 ayından itibaren başlanmıştır.Staj gören öğrencilerin ücretleri ayın 10’una kadar açılacak banka hesaplarına yatırılacak, katkı payları da ayın 20’sine kadar ödenecektir.Okul ve işveren arasında bir form düzenlenecek, bu formda staj gören öğrencinin ad ve soyadı yazılacak, işveren bilgileri, işverenin SGK bilgileri, çalışan sigortalı sayısı ve işyeri ödeme bilgileri yer alarak, işyeri yetkilisi tarafından imzalanarak okula verilecektir.

2017-2018 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA GEÇERLİ OLACAK:

Geçici Madde 12 – (Ek: 2/12/2016 – 6764/48 md.) 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18’inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25’inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz.

Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödenmez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenir.(3308.Mesleki Eğitim Kanunu)

Ø  2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler yararlanacaktır.

Ø  Aday çırak, çırak ve mesleki eğitim alan stajyerlere asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacak (AGİ hariç).

Ø  Teşvik miktarı ise çalışan kişi sayısına bağlı ödenecektir. 20’den az personel çalıştıran işletmeler için 2/3, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 1/3 İş Kur tarafından ödenir.

Ø  Bu teşvik ödemesi Bakanlar Kurulu kararı ile 5 eğitim öğretim yılına kadar uzayabilir.

Ø  Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar ücret ve teşvik ödenmez.

Ø  Bu teşvik özel sektör işyeri için verilecektir.

Asgari Geçim İndirimi Hariç Net Ücret X yüzde 30 olarak  uygulanır.

Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan devlet katkısı olarak ödenir.

Bu durumda katkı payı işletmelere 20’den az personel var ise 435,27/3×2=290,18 TL.

20’den fazla personeli olması halinde 435,27/3×1=145,09 TL. katkı sunulacaktır.

Burada asıl dikkat edilecek nokta ise yeterli sermaye büyüklüğü olan işverenler için teşvik düşük tutulmuş iken,düşük sermayeli çalışan sayısı az olan işverenler için ise teşvik miktarı yüksek olmuştur.Ücretsiz izinli olan stajyer için ödenecek tutar /30 bölünür x gelmeyen günle çarpılır.

Örnek: 15 çalışanı olan işyerinde 1 stajyer öğrenci çalışıyor. 435,27 TL maaş alması gerekiyor.3 gün izni var. 435,27/30×3=43,53 TL kesilecektir.

Teşvik miktarı 435,27/3×2=290,18 TL. Bu rakamdan 3 gün karşılığı 43,53 TL. kesilerek işverene ödenecek teşvik tutarı 246,65 TL. olacaktır.

UYGULAMADA ÇIRAK ÜCRETLERİ DÜŞTÜ:

Aday çırak ve çırağa en az 608,85. ödenmesi gerekir iken;2017-2018 yılı eğitim ve öğretim yılında, asgari ücretin net yüzde 30 aşağı ödenmeyecektir. Bu durumda aday çırak ve çırak alacağı ücrette düşüş meydana gelmiştir.

Aday çırak ve çırak alacağı ücret: 435,27 TL. olmuştur.

İşverenler teşvikle İş Kur’dan aday ve aday çırak karşılığında ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan devlet katkısı olarak ödenir.

Örnek: 2017-2018 yılında çırak çalıştıran 20 az personel varsa 2/3=290,18 TL. teşvik kapsamından ödenecek.

Örnek: 2017-2018 yılında çırak çalıştıran 20 fazla personel varsa 1/3=145,09 TL. teşvik kapsamından ödenecek.

Dip not:

 

(*)h) (Ek: 29/1/2016-6663/19 md.) Kurum tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında Kuruma kayıtlı işsizlere ve öğrencilere yönelik düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programı giderlerinden karşılanır.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

 

Paylaş