10.07.2017-Temmuz 2017 Zammıyla Emekli Sandığı Taban Aylıklarında Son Durum

Ekim 2008 ayından önce bir şekilde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olmuş memurlara eski memur, ilk defa Ekim 2008 ayından sonra memuriyete atanmış memurlara ise yeni memur diyoruz. Eski memur ve yeni memurlar gerek emeklilik yaşı hesaplaması ve gerekse emekli aylığı hesaplaması bakımından birbirinden çok farklı haklara sahip bulunuyorlar.

Bu fark memurların ölümleri halinde dul ve yetimlerine de geçmiş oluyor.

 

Taban Aylık Eski Memurları Koruyor

Memur emekli aylıklarında yasal bir alt sınır aylığı var ve bundan az memur emekli aylığı olamıyor.

5434 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinde yer alan bu hükme göre taban aylığı, emekli, adi malûllük ve vazife malûllüğü aylıklarının alt sınırı gösterge tablosunun 14 üncü derecesinin 2 nci kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanacak emekli aylığı oluyor.

Emekli Sandığı iştirakçilerinin sosyal güvenlik kesintilerinin Emekli Sandığı matrahına göre yapılması, emekli aylıkları ve ikramiyelerinin de buna göre hesaplanması gerekiyor.

Emekli sandığı matrahı gösterge aylığı ek gösterge aylığı, kıdem aylığı, taban aylığı ve zam, tazminat ve benzeri ödemeler karşılığı olan ek tazminattan oluşur.

İşte bu tazminatın hesabı da memurun ek göstergesine göre belirleniyor.

 

Memurların 2017 Temmuz Zammından Sonra Alt Sınır Aylığı Hesabı

Ayrıca, bu tutarlara 5454 sayılı Kanun gereği ek ödeme yapılması gerekiyor. Bu ek ödemenin 375 sayılı KHK gereği görevdeki memurlara ödenen ek ödemelerle bir ilgisi olmadığını da ifade edelim. Buradaki ek ödeme yürürlükten kaldırılan vergi iadesinin yerine geçen ek ödeme oluyor.

2016-2017 yılları için geçeli Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 8/b maddesine göre

2017 yılı Haziran ayı endeksinin 2016 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 2017 yılı birinci dönemi için önerilen yüzde 3 oranını geçmesi halinde enflasyon farkı eklenecekti. TÜİK’in açıkladığı TÜFE rakamlarına göre Aralık 2016-Haziran 2016 ayları arasında enflasyon artışı yüzde 5,89 olarak oluştuğu açılanmıştı. Bu durumda Hakem Kurulu Kararı doğrultusunda normal zam ile birlikte Temmuz 2017 ayı itibariyle yüzde 6,92 zam uygulanması zorunlu olarak ortaya çıktı.

Bu durumda halen geçerli memur maaş katsayısı 0,102706  taban aylık katsayısı ise 1,607645 olarak belirlenmiş olduğu dikkate alınarak Emekli Sandığı emekli, dul ve yetim aylıklarının da aşağıdaki gibi oluşması gerekiyor.

 

Gösterge Aylığı

 

 

 

 

53,41

Kıdem Aylığı

 

 

51,353

Taban Aylığı

 

 

1.607,65

Özel H.Tazminatı

 

(5434 SK Ek Madde 70)

 

536,64

Emekli Keseneğine Esas Aylık (EKEA)

 

2.249,04

Alt Sınır Aylığı

 

 

1.799,24

Ek Ödeme

 

5454 S.K. Madde-1(Vergi iadesi yerine ödenen) Emekli Aylığı x 0,04

 

71,97

Toplamda Ödenecek Aylık

 

Alt sınır aylığı + Ek ödeme

3 kişi ise

1.871,20

 

2 kişi ise

1.684,08

 

1 kişi ise

1.496,96

 

Emekli Sandığı Taban Aylığın Dul ve Yetimlere Dağıtımı

Eski memurların taban aylığının dul ve yetimlere de uygulanması gerekiyor. Buna göre hak sahibi durum ve sayısına göre vefat eden memurların dul ve yetimleri bakımından aşağıdaki taban rakamların uygulanması gerekiyor.

Dul ve Yetimler

Toplamda Ödenecek Aylık Alt Sınırı (TL)

Eşe bağlanacak aylık (TL)

1.Yetime bağlanacak aylık (TL)

2.Yetime bağlanacak aylık (TL)

Sadece eş varsa

1.496,96

1.496,96

Sadece bir yetim varsa

1.496,96

1.496,96

Eş ve bir yetim varsa

1.684,08

1.122,72

561,36

İki yetim varsa

1.684,08

842,04

842,04

Eş ve iki yetim varsa

1.871,20

935,60

467,80

467,80


Paylaş