11.07.2017- KENDİ İŞYERİNDE SİGORTALI OLMA YANARSIN

KENDİ İŞYERİNDE SİGORTALI OLMA YANARSIN

Sigortalılık sürelerinizde çakışma veya iki statünün bir arada olması gibi bir durum söz konusu ise mutlaka emeklilik dönemi gelmeden kontrol etmeniz gerekmektedir.Bu konuda danışmanlık almak en kestirme yoldur.

Aynı süreler içinde adına hem SSK (4a) hem de 4b(Bağ-Kur ) kapsamında prim ödenmiş ise geçersiz olan sigortalılık statüsünden ödenmiş primlerin kendi hisselerine isabet eden kısmının iadesi alınabilmektedir.

Kendi işyerlerinden kendilerini SSK (4a) statüsünde bildirmiş kişilerin Bağ-Kur kapsamındaki 12 aydan fazlaya ilişkin prim borçları durdurulmuş olsa da ,SSK kapsamında ödenen primlerin öncelikle Bağ-Kur kapsamındaki prim borçlarına aktarılması ,ardından Nisan 2015 ve öncesi aylardan kalan Bağ- Kur prim borcu oniki  aydan fazla ise fazla olan kısmın silinmesi gerekmektedir.

İşveren konumundaki kişilerin kendi işyerlerinden veya ortak oldukları işyerlerinden kendilerini SSK’lı olarak bildirdiklerinin tespiti halinde şirket ortağı olan kişiler adına ödenen paraların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin sigortalı hissesine isabet kısmı Bağ-Kur prim borcuna aktarılacak, kalan kısmı şirketin varsa SGK ‘na olan  borçlarına mahsup edilecek yoksa şirkete iade edilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumları arasında en karışık mevzuata sahip Bağ-Kur ‘dur.Bu nedenle Bağ- Kur a prim ödeyenler özellikle emekliliklerini hesaplatmalıdır.


DİLEK ETE

 

www.dilekete.com

Paylaş