11.09.2017-Sonradan İptal Edilen Her Aylığın Temelinde Eksik Bilgi Yatar

Emekli aylığının bağlanması amacıyla tahsis talebi bulunması şart bulunuyor.

Tahsis talebinde sonra SGK’ca SSK (4/1-(a)) ve Bağ-Kur (4/1-(b)) sigortalılarının tahsis talep tarihi itibariyle yasalarda öngörülen aylık bağlama koşullarını yerine getirip getirmediklerine bakılarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Buraya kadar normal, ancak aksi durumlarla da sıkça karşılaşılabiliyor. Zira aylık bağlandıktan sonra bu koşulların oluşmadığının daha sonra saptanması durumunda, sigortalıya ödenen aylıklar başlangıç tarihi itibariyle iptal edilerek yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidiliyor.

Sigortalılara yeniden tahsis talebinde bulunmaları halinde ise tahsis talep tarihlerini takip eden aybaşından itibaren tekrar aylık bağlanıyor.

Ancak, aylığa hak kazanma koşulları yerine gelmediği halde sigortalıların hatasından kaynaklanmayan nedenlerden (hizmetlerin karışması, hizmet çakışmalarının daha sonra fark edilerek hizmet iptallerinin yapılması, yaş, prim gün sayısı veya sigortalılık süresinin yanlış tespit edilmesi vb.) SGK’nın kendi hatasından kaynaklanan nedenlerle yanlış aylık bağlandığının sonradan tespit edilmesi halinde, sigortalılara yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidilirken, aylığa hak kazanma koşullarının yerine geldiği tarihi takip eden aybaşından itibaren tahsis talep şartı aranmadan aylıklarının bağlanması gerekiyor.

Hata Kimde?

Örneğin tahsis talep tarihinden önce Bağ-Kur sigortalılığı sona erenlerden bu hizmetlerine ilişkin prim borcunun tamamen ödenmeden hizmet bildirildiğinin sonradan anlaşılmış olabilir. Bu durumda SGK sigortalılardan kaynaklanan bir hatanın bulunmaması tahsis talep tarihinde söz konusu hizmetlerin geçerli olmaması gerekçesiyle aylıkların başlangıç tarihi itibariyle iptal etmez. Böylesi durumlarda, SGK’nın öncelikle sigortalının eksik prim tutarları kendisine tebliğ ederek 1 ay içerisinde ödemesini istemesi gerekiyor. Ancak sigortalının 1 aylık süre içinde prim borcunu ödememesi halinde aylığı yine durduruluyor.

Elbette bütün bunlar “Çam sakızı çoban armağanı” bir teselliden öte bir şey sayılmaz.

Turbun Büyüğü

Sorunun büyüğü turp başka heybede. Zira bir de bağlanan aylıkların çok sonradan kesilmesi var ki aylık alınan süre uzadıkça durumun ve borcun vahameti de büyüyor.

Baştan sonra mağduriyet kokan bu durumlara sigortalıların vurdumduymazlığı da başat etken oluyor aslında. Zamanında bir uzman yönlendirmesi ışığında emeklilik şartlarını gerçekten yerine getirip getirmediğinin saptanmasını sağlamadan kulaktan dolma ve hesaba dayanmayan uyduruk bakış açılarıyla başvuru yaptıktan sonra kesilen aylığın ceremesini gene sigortalı çekiyor.

Neden Çok Mağduriyet Tek

“Aslında Bağ-Kur prim borcun varmış”, “aslında günün eksikmiş”, “aslında Bağ-Kur emekliliğine geçmişsin”, “ortağı olduğun şirketten SSK’lı olmuşsun” gibi çeşitli yasal gerekçelerle bozulan emekliliğin düzelmesi bazen birkaç yıl, bazen aylarca sürebiliyor.

Bazen de aslında iki ay prim eksiği olduğundan dolayı aylığın bağlanmaması veya kesilmesi gerektiğini öğrendiği de oluyor sigortalının. Bu olumsuz cevabı örneğin sekiz ay sonra aldığında sigortalı iki ay eksiği nedeniyle bağlanmayan aylık için en az on ay kaybetmiş oluyor.

Sahte sigorta nedeniyle bozulan emeklilik veya geciken aylık da olabiliyor. Gerçekten bilfiil çalışılmadan ödenen SSK primleri için yapılacak bir şey olmasa bile bu sorunu halletmek amacıyla kişinin çalışma geçmişine göre alternatif çözüm bulmak da mümkün olabiliyor.

Böylesi durumlarla karşılaşanların öncelikle gerçek bir sosyal güvenlik müşavirine başvurmasında yarar bulunuyor. Geç kalanların da en az zararla kurtulmak bakımından yine uzman desteği almalarında yarar var.

Zira sonradan iptal edilen her aylığın temelinde eksik bilgi yatar.

Bir Soru Bir Cevap

Okurum Fekrullah Bey soruyor; “03.01.1968 doğumluyum. 31.03.1992 – 31.03.1993 yılları arasında yedek subay olarak askerlik görevimi yaptım. Öğrencilik sürem de kesenek ödediğim aylar da bunun içindedir. 01.07.1997 tarihinde de sigortalı olarak çalışmaya başladım. Hiç kesintisiz bugüne kadar çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Bu durumda;

1. Ne zaman emekli olabilirim?

2. Askerlik süremle ilgili ödeme yapmam gereken süre ne kadardır? Yapacağım bu süre emeklilik yaşımı öne alacak mı?“

Okurumuzun sorusu askerliğini yedeksubay olarak yapan ve SSK sigortalılığından emekli olan binlerce vatandaşımızı ilgilendiriyor.

Sigortalılık başlangıcınıza göre SSK sigortalılığından emeklilik için tabi olduğunuz koşullar 53 yaş ve 5 bin 600 gündür. 1997’den beri aralıksız çalıştığınızı belirtiğinize göre gün sayısı sorununuz olmamalı. Askeri öğrencilik sürenizi belirtmemişsiniz ama eğer bu bir yıllık sürenin üç ayı öğrenci olarak geçip 9 ayı rütbeli olarak geçtiyse 23.01.2017’de 25 yılı doldurmuşsunuz. Bu üç ayı askerlik borçlanması ile ödeyebilirsiniz. Ancak sizin durumunuzda emeklilik yaşınız değiştirmiyor.

Gün ve 25 yıllık sigortalılık süresi koşullarınız tamam ancak yaş henüz tamam değil. Dolayısıyla bundan sonra artık çalışıp prim ödeseniz de ödemeseniz de 03.01.2021’de emekli olabilirsiniz.

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282

kadikoy@alitezel.com

sevket@tezel.com

Paylaş