12.06.2017-Ek-5 sigorta primi ödeyenler 3600 günle emekli olabilir

Ülkemizde kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almayan ve 18 yaşını doldurmuş olanlar  ayrıca tarım ve ya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar isteğe bağlı tarım SSK’sı kapsamına girebilir.

Bu statüde sigortalılar 2017 yılı için aylık 490,59 TL prim öderler.

Ek-5 primleri eski SSK, yeni 4/a ile aynı statüde olduğundan SSK şartlarına göre emekli olabilirler. 08.09.1999 öncesi ilk SGK girişi olan ve EK-5 ödeyen bir sigortalılar 15 yıl ve 3600 gün prim ve yaş şartlarını tamamladıklarında eski SSK statüsünde emekli olabilirler.

Emeklilikte son 2520 gün Ek-5 içinde uygulanır.

Erkeklerin SSK’dan  3600 güne göre emeklilik şartları

1.       En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma
2.       En az 3600 gün prim ödemiş olmak
3.       Aşağıdaki  tablodaki yaş şartını yerine getirmiş olmak

1. 24.05.2002-23.05.2005 Tarihleri arasında yerine getirenler                                 56  Yaşında
2. 24.05.2005-23.05.2008 Tarihleri arasında yerine getirenler                                 57 Yaşında
3. 24.05.2008-23.05.2011 Tarihleri arasında yerine getirenler                                 58 Yaşında
4. 24.05.2011-23.05.2014 Tarihleri arasında yerine getirenler                                 59 Yaşında
5. 24.05.2014 Tarihlerinden sonra yerine getirenler                                                   60 Yaşında

Kadınların  SSK’dan  3600 güne göre emeklilik şartları

1.       En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma
2.       En az 3600 gün prim ödemiş olmak
3.       Aşağıdaki  tablodaki yaş şartını yerine getirmiş olmak

1. 24.05.2002-23.05.2005 Tarihleri arasında yerine getirenler             52  Yaşında
2. 24.05.2005-23.05.2008 Tarihleri arasında yerine getirenler             54 Yaşında
3. 24.05.2008-23.05.2011 Tarihleri arasında yerine getirenler             56 Yaşında
4. 24.05.2011 Tarihlerinden sonra yerine getirenler                             58 Yaşında

Emeklilik Talebinde Bulunabilirler.

EK-5 ÖDEYENLER ANALIK VE HASTALIK KAPSAMINDA DEĞİLDİRLER;


Ek-5 sigortalıları hakkında 5510 sayılı Kanunun kısa vadeli sigorta kolları bakımından yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, uzun vadeli sigorta kolları yönünden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır

Dolayısıyla Hastalık ve Analık hallerinden faydalanamamaktadırlar.

08.09.1999 Sonrası Sigortalı Olanlar 3600 günle emekli olamazlar;

09.09.1999 tarihi ile 30.4.2008 tarihi arasında sigorta girişi olan erkek ve kadın  sigortalılar, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün prim ödemesi ile erkekler 60 yaşında , kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilirler.

Paylaş