12.06.2015-SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER (UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİLER) EKSİK GÜNLERİNİ BORÇLANMA YAPARAK 30

Değerli okurlar ,

Geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimiz. Eğitim hayatına başladığımız zaman ilk onu gördük , onun önderliğinde her şeyi öğrendik.Okul öncesi eğitim ülkemizde 3 yaşında başlayıp 6 yaşında ilköğretim sürecine giriyoruz.3 yıl anaokulu 4 yıl ilkokul 4 yıl ortaokul 4 lise devamında 4 yıl üniversite ile eğitimi tam 19 yıl boyunca bizi hayata hazırlayan ve yanımızda bulunan öğretmenlerimiz. Onların haklarını ne yapsak ödeyemeyiz.

Peki sosyal güvenlikte öğretmenlerimizin hakları onlar nelerdir.Kadrolu öğretmenlik yapan hocalarımız zaten 4C Emekli sandığına bağlılar.

Bu yazımda sözleşmeli olarak bize destek veren eğitim abidelerine değinmek istiyorum.

 

Sözleşmeli öğretmenlik sadece ders ücretiyle çalışan ssk lı (4a)  öğretmenlerdir. Günlük 7,5 saat 1 güne tekabül eden çalışmaları vardır.Öğretmenimiz 1 ayda  105 saat derse girse buda 105 / 7,5 = 14 güne tekabül etmektedir.Aylık ssk prim bildirgesinde 14 gün 06 kod kısmi istihdam şeklinde çalışması olacaktır.Ama ay 30 gün çektiğine göre 30 gün – 14 gün = 16 günlük eksiği olacak bu 16 günlük süreyi borçlanma yöntemi ile kazanabilirler.

Kanun Adı: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 
Kanun No: 6111 
Kabul Tarihi: 13/2/2011 
Resmi Gazete No: 27857(1.Mük) 
Resmi Gazete Tarihi: 25/2/2011    6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aşağıdaki geçici 31 inci madde eklenmiştir. Bu maddeye göre,

GEÇİCİ MADDE 31- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlar, bu durumlarını milli eğitim il veya ilçe müdürlüklerince belgelendirmeleri kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bu çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik kalan sürelerini 41 inci madde esaslarına göre kendileri veya hak sahipleri borçlanabilirler. Borçlanılan bu süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi sayılır.”

Borçlanılan rakam asgari ücretin % 32 si kadar prim öderler.Bu rakamı 6,5 kata kadar artırılarak yüksek emekli maaşı almaya katkıda bulunabilirler.

1 Temmuz dan itibaren brüt asgari ücret günlük 42,45.-TL % 32 si 13,58 TL olacaktır veya 88,27 TL yatırabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği                                Sosyal Güvenlik Müşaviri

Üye No : 117                                                                                                                                   EMİN YILMAZ

Paylaş