13.02.2018-Son Torbadaki İstihdam Teşvikleri Ne Getiriyor? (2)

Dünkü yazımızda ele aldığımız son istihdam teşviki konusuna bugün de devam ediyoruz.  Bugünkü yazımızda imalata sanayii için öngörülen ve içinde ücret desteğini de barındıran teşvik türüne ve prim desteği ile atbaşı yürürlüğe sokulacak vergi teşvikine değineceğiz.

Ücret Destekli İmalat Sanayi Teşviki

Net ücret desteği de içeren bu teşvik;

·         2017 yılında SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan,

·         İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerince,

·         İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan ve İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından olmak kaydıyla,

01.01.2018 tarihinden itibaren 4/a sigortalılığı kapsamında işe alınanların;

·         İşe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 4/a ve 4/c sigortalılıkları kapsamında SGK’ya bildirilmemiş olmaları,

·         İsteğe bağlı sigortalılık hariç 4/b sigortalılığı kapsamında sigortalı olmamaları,

·         2017 yılında işyerinden SGK’ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla,

işe alındıkları tarihten 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında işverene prim desteği sağlanacak.

Ayrıca aynı destek kapsamındaki sigortalılar için prim desteğiyle birlikte 2018 yılı Aralık ayına/dönemine kadar geçerli olmak üzere; sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar (aylık 1603,20 TL), ücret desteği olarak İş-Kur tarafından işverene ödenecek.

Sağlanan bu çeşit prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanacak.

Bu teşvik kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için destekten yararlanabilecek.

2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce Kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri ücret destekli imalat sanayi teşvikinden yararlanamayacak.

Bu teşvik türü kamu işyerleri ile kamudan alınan ihaleli işlerde ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacak.

Akrabalar Kapsam Dışı

İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olması durumunda söz konusu sigortalıdan dolayı ücret destekli imalat sanayi teşvikinden yararlanılamayacak. Sigortalının işe giriş tarihinden sonra işverenle arasında oluşan hısımlık veya evlilik durumları destekten yararlanmayı etkilemeyecek.

Bu destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak olup, destekten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, beş puanlık prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek ve İndirimlerden de yararlanılamayacak.

Vergi Desteği

Gerek ücret desteği de içeren imalat sanayi teşviki ve gerekse diğer teşvik kapsamında prim desteğinden yararlanan işverenler teşvik kapsamındaki işçiler için aynı zamanda işçi bordrosundaki asgari ücret bazındaki gelir vergisi ve damga vergisi tutarlarını da alabilecekler.

Son Teşvikin Yumuşak Karnı

Son tahlilde teşvike konu olacak işçinin son üç aydır işsiz olması, alınacak işçinin kadın veya 25 yaşından küçük işçi olması da kolaylıkla mümkün olabilir. Ancak 2017 yılında 687 sayılı KHK teşvikinden faydalanan işyerleri için 2018 yılında bu yeni istihdam teşvikinden yararlanmak kolay olmayacak. Zira 2017 yılında 687 sayılı KHK teşviklinden faydalanmak için ortalaması 1 kişi artırılmış işçi sayısının 2018 yılında da buna ek olarak 1 daha fazla işçi sayısına ulaşmak teşvikin yumuşak karnını oluşturacak. Asgari ücretli işçi için prim ve vergi masrafı olmasa da işçinin net ücretini ödemek için işvereni düşündürecek ve gerçekten üretim ihtiyacı var ise istihdama yöneltecek.

İmalat sanayiine ilişkin teşvikin ise önceki teşviklerden farklı ve faydalı olacağını vurgulamak gerekiyor. Burada net ücretin de teşvikin içinde konulması uygulamanın cazibesini artırıyor.

 

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282

kadikoy@alitezel.com

sevket@tezel.com

Paylaş