15.06.2017-‘687 TEŞVİKİ” DAMGA VERGİSİ VE KİMLİK BİLDİRİM DAYATMASI İŞVERENLERİN CANINI YAKACAK

”687 TEŞVİKİ” DAMGA VERGİSİ VE KİMLİK BİLDİRİM DAYATMASI İŞVERENLERİN CANINI YAKACAK

 

Yazacağımız iki konu önemli olmasına rağmen maallesef işverenlerden ses çıkmadığı gibi,ileride cezalar karşısında ne yapacaklarını bilemez hale geldiklerinde sessiz kalmanın cezasını çekeceklerdir.

Bunun içinde TBMM yapılacak değişikliklere ilave kararlar alınmasını sağlamaları gerekiyor.

 

Özellikle ekonominin ve istihdamın canlanması yönün de verilen bir teşvik ileride İdari Para Cezasıyla geri alınması işverenlerin moralini bozabilir.

 

ÇSGB ve Maliye Bakanlığı Bürokratları bu konuda sessiz kalmamalıdır.

 

Bu konuda Bakanlık danışmanları ileride ÇSGBakanını zor durumda bırakır.

 

Özellikle 687 sayılı Teşvik Kamuoyuna tanıtıldığında işçinin 1.404 TL ödeme yapılacağını Bakan’a söyleyen bürokrat idari para cezasını nasıl açıklamasını yapabilir.

 

Konu basit çözümü basit olmasına rağmen,bu çözüm en kısa zamanda yapılmaması halinde teşvik idari para cezasıyla teşvik olmaktan çıkacaktır.

 

SGK işveren servisleri de bu konuda iş ve işlem yapmaya mecbur kalır.

 

İşin özü denetimle ilgilidir.

Denetime alınan firma 687 KHK ile verilen teşvikte kayıt denetimi yaparken,Defter ve ücret tediye bordrosunda kayıt geçersizliği karşısında yararlanılan süreler için İPC düzenlenmesi,daha sonra bununla kalınmayarak İş Müfettişi tarafından eksik işçi ücreti ödenmesi telafisi imkansız cezalar karşısında işvereni bezdirecektir.

 

4447/Geçici 18.Maddesine KHK ile birlikte ;

 

Geçici Madde 18 3.Fıkrasına dikkat çekelim istedim.

’ Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.’denilmiş bu miktar işverene mi işçinin ücretine mi ilave edileceği hususunda Maliye Bakanlığının tebliğinde açıklanmamıştır.Oysa tıpkı vergi miktar kadar ,damga vergisi kısmı da ödenmez işverene bırakılır hükmüne yer verilmesi gerekir idi.

Bundan yola çıkıldığında yapılacak teftişlerde işverenler İPC ile karşı karşıya kalabilir.

Kanımca ÇSGB ve Maliye Bakanlığı bu konuda ortak bir hareket içine girerek konuyu çözüme kavuşturmaları gerekir.

KİMLİK BİLDİRME DAYATMASI İŞVERENLERİ BEZDİRİYOR

Uygulaması geçmiş,e devlet sisteminin yaygın olduğu bir dönemde işverenlere eziyet haline gelen küflenmiş beyinlerin ısrarla kalmasında inat ettikleri bu uygulama bürokrasi dayatmasıyla birlikte işverenlere yok artık denilen boyutlara gelmiştir.

11/07/1973 tarihinde RG yayımlanan 1774 sayılı kanunla birlikte Kanunun 6.Maddesinde (b) ‘’ her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi’’kolluk kuvvetlerine EK2 denilen belgeleri verme zorunluluğu getirilmiştir.

Uygulama aslında 6/b yazılan ticari işletmeler kapsamında işyerleri için uygulama kapsamında çıkarılması gerekiyor.

Sanayiciler,orta ve küçük ölçekli ticari işletme sahipleri bu bezdiri karşısında artık çözüm yolu üretilmesini istiyorlar.

Bu işlemler artık işverenler için Bürokrasi anlamında iş ve işlem yükünü artırmıştır.

Bundan dolayı defalarca Bakanlıklara işveren sendikaları şikayette bulunmasına rağmen çözüm üretilmemiştir.

Konu basit bir protokol ile çözülür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında yapılan kanun düzenlemesiyle birlikte SGK bildirilen işe giriş ve işten ayrılışlar aynı zaman da SGK’dan ayrı bir terminal üzerinden bu işlemler Emniyet Genel Müdürlüğü sistemine de yüklenerek ilgili illerin Emniyet Müdürlüklerinin sistemlerine veri aktarımı yapılır.

İstihdamı artıralım ,teşvik verelim derken gereksiz yere işverenleri hem teşvikten men etmek,hem de ileride açılacak dava yüklerinden SGK kurtarmak gerekir.

Bununla ilgili iki bakanlığın ortak girişimiyle sorunun çözümü işverenlere rahat bir nefes aldıracaktır.

Çözüm yolu da kanımızca ;

5510 sayılı yasanın Ek 1. Maddesinde yapılacak ilave bir düzenlemeyle SGK’na yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimlerin 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanununa göre yapılmış sayılması da yeterli görülüp,geçmişe dönük uygulamalarında aynı şekilde kabul edilmesi yönünde bir düzenleme işverenlerin bu yönde sıkıntılarını ortadan kaldıracaktır.

Konuyla ilgili geçmişte TÜRMOB isteği de vardır.

Umarız ilerleyen günlerde konuyla ilgili yapılacak düzenleme işverenler,meslek mensuplarının rahatlatacağı gibi,Emniyet birimlerine de hızlıca işverenlerin yanında çalışan sigortalı bilgileri de aktarılacaktır.

Gereksiz İdari Para Cezaları yükü de işverenlerin üzerinden alınacaktır.

SGK bu durum karşısında gereksiz denetim yükünden kurtulacaktır.

VEDAT İLKİ

 

vedat.uzman@gmail.com

Paylaş