18.05.2018-İŞVERENLERİN DENETİM İPC ÇARE ÖNERİMİZ MECLİS YASA OLARAK GELDİ YETERLİ Mİ?

İŞVERENLERİN DENETİM İPC ÇARE ÖNERİMİZ MECLİS YASA OLARAK GELDİ YETERLİ Mİ?

Geçen hafta basına yansıyan bir haber dikkatimi çekti.

TİSK Başkanın İsteği…

Önen, özetle şunları söyledi:

Önen, yasal düzenlemelerle işletme gerçekleri arasında uçurumun giderek büyüdüğünü belirtti. Bu noktada “işletme odaklı yeni bir yaklaşım” beklediklerini kaydeden Önen, “Kayıtlı ve toplu iş sözleşmeli işletmeler için, daha az bürokrasi, daha nitelikli danışma seçenekleri, rehberlik yaklaşımı güçlendirilmiş denetim ve farklılaştırılmış teşvik uygulamaları bekliyoruz” dedi.

Başkanının bu konuda beklentilerine bir çok yazılarımızda dile getirmiştik.

İşveren kesiminin özellikle vurguladığı isteklerine Bakanlığının yaklaşımı ne yönde olacaktır.

TBMM GÖRÜŞÜLMÜŞ TORBA YASA İLE MECLİS KAPANMADAN BİR TEKLİF GELMİŞ YETERLİ Mİ?

Kanımca işveren lehine hazırlanmış olsa da kısıtlama olduğundan işveren ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır.

BU ŞEKİLDE YASALAŞMASI FAYDA GETİRMEZ..

MADDE 18- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Kurumca, birinci fıkrada belirtilen bildirge, belge veya defterlerde, bildirilmesi gereken tutarın kesirlerinde veya %1 ‘ini aşmayacak miktarında bir eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin 15 gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye yazılı ihtar verilir. Mezkûr süre sonunda eksik bildirge, belge veya defterlerde düzeltme yapmayanlara, birinci fıkranın ilgili hükümlerine göre idare para cezası verilir. Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda ise bu süre; bildirge, belge veya defterin Kurum’a verilmesinden itibaren 15 gündür.”

 

Ø  SPEK Denetimlerde kesir hatası dediğimiz,yuvarlama hataları Tavan Miktarının 15.221,25 TL gösterilmesi gibi kayıt uyuşmazlığından İPC düzenlenir.Doğrusu 15.221,40 TL. geçmişte bu hatalar mevcut olup ,10 yıllık geriye dönük kayıt hatasında İPC düzenlenir.Düzenleme mantıklı olmuş.

Ø  SPEK %1 geçmeyecek şekilde daraltma ise uygun değildir.SGK asıl sorunu SPEK toplanmasıdır.Burada kısıtlama getirilmesi ise isabetli değildir.15.221,40 işveren 152,21 TL hatası varsa bunu düzeltebilir.Fakat 3.500 SPEK yerine 2.500 SPEK beyan edilmiş ise fark 1.000 TL. 35 TL. Fazla olduğundan eski uygulama geçerli olacaktır.İşverenler bu hükme göre sevinmesinler.

Ø  İşveren bunu kendisi tespit ederse,%1 Dayatması ile karşı karşıya kalacaktır.

 

Böyle bir düzenleme TBMM gelmeden önce ;

 

https://alitezel.com.tr/index.php?sid=yazi&id=9056 linki tıkladığınızda 09/03/2018 tarihinde şunu belirtmiştik

İDARİ PARA CEZALARI KESİLMEDEN ÖNCE İŞVERENLERE SÜRE TANINMALI DÜZELTİCİ EK BİLDİRGELER /UZLAŞMA MÜESSESİ DEVREYE ALINMALIDIR

İşverenlerin en çok yaptıkları hatalar APHB hesaplama hataları olmaktadır.

Kasıt unsuru olmadan SPEK eksik bildirilmesi gündeme geldiğinden ek-bildirgeler istenmekte,100 lira teşvikler de sıkıntı ortaya çıkmaktadır.

SPEK daha yüksek yaptırımı olan İPC ödemek ise ayrıca can sıkıcı oluyor.

Bununla ilgili 5510 Sayılı Kanunda yapılacak idari yaptırım öncesi Denetim birimince işyerinin kapasitesi ve büyüklüğüne göre 1 aydan az değil 3 aydan fazla olmamak üzere yaptırım uygulamadan önce düzeltici bildirgeler için süre verilmeli,yerine getirilmemesi halinde başta teşvik ve diğer idari yaptırım uygulanmalıdır.(Bunun için SSİY işverenler lehine yapılacak incelemelerde düzenleyici maddeler yapma imkanı kanunda tanınmalıdır.)

Defter ve ücret tediye uyuşmazlıkları tek idari para cezası alınmalı ayrı değil,birleştirilerek teke indirilmesi gerekir.(Makul bir ceza alınmalı)

Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Belgesi ile birlikte uzlaşma müessesi de devreye alınmalı,geriye dönük teşviklerde uzlaşma müessesi ile o dönem hata varsa o dönemin teşviki geri alınmalıdır.

Ayrıca ek bildirge verildiğinde sadece SPEK alınmalı,Muhtasar vs ilişkilendirme yapılmamalıdır.

VEDAT İLKİ

 

vedat.uzman@gmail.com

Paylaş