18.02.2015-Üniversite öğrencisi yetimler çalışmaktan neden korkuyor?

Üniversite öğrencisi yetimler yani vefat etmiş anne ve babasından yetim aylığı alanlar, normalde öğrencilikleri devam ettiği sürece (erkekse 25 yaşına kadar) yetim aylığı alabilirler. Ancak SSK veya Bağ-Kur’dan yetim aylığı alıyorlarsa işe girdikleri takdirde yetim aylıkları kesiliyor, anne ve babaları T.C. Emekli Sandığı’ndan ise işe girseler de aylıkları kesilmiyor.

MAAŞ NEDEN KESİLİR?

Gerek eski 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve gerekse 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu ve gerekse de yeni 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) sigortalılarının yetim çocukları sigortalı bir işte çalışmaya başladıkları anda yetim maaşları kesilmektedir.

Ancak 4C (Emekli Sandığı ) emekli veya iştirakçilerinin yetimleri ise Emekli Sandığı’na tabi bir çalışması olmadığı sürece SSK’lı veya Bağ-Kur’lu olarak sigortalı olsa bile yetim aylığı kesilmez.

AYLIK NASIL BAĞLANIR?

5510 sayılı kanunun 34. maddesinin b bendi uyarınca; “… Bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında ‘çalışmayan’ veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;

1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara,

2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanlara,

3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının her birine yüzde 25’i oranında aylık bağlanır.”

MEMURLARIN YETİMLERİ ÇALIŞSA DA AYLIKLARI KESİLMEZ

T.C. Emekli Sandığı iştirakçisinin (memurun, memur emeklisinin) kız çocuğu, evli değilse, T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi veya T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli değil ise ana-babasından yetim aylığı alabiliyor. T.C. Emekli Sandığı yetiminin memuriyet dışındaki SSK’lı veya Bağ-Kur’lu çalışmaları yetim aylığı almasına engel olmuyor.

25 YAŞ SINIRI VAR

Memurun yetim erkek çocuğu okumuyorsa 18 yaşını, orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim görüyorsa 25 yaşını dolduruncaya kadar yetim aylığı alabiliyor.

Memurun ölümü tarihinde, iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya sakatlıklarının çalışmalarına engel olduğu sağlık kurulunca onaylanacak raporla tespit edilen çocuklarına muhtaç olmaları şartıyla, ölüm tarihindeki yaşları ne olursa olsun ölüm tarihini izleyen aybaşından, sonradan bu şekilde malul ve muhtaç duruma düştükleri anlaşılanlara kendileri veya veli veyahut vasileri tarafından Sandığa müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanıyor.

SSK ve Bağ Kur’un yetimlerine üvey evlat muamelesi yapılıyor

Görüldüğü üzere yasalar, 4a (SSK) ve 4b (Bağ-Kur) sigortalı ve emeklilerinin yetimlerini üvey evlat gibi dışlamakta ve işe girdiği an yetim aylığını kesmektedir. Böylelikle hem anayasanın eşitlik ilkesi ihlal edilmekte, hem de sosyal güvenliğin özüne ters düşen bir durum ortaya çıkmaktadır.

Paylaş