2018/ 38 SGK Genelgesi (1) Malul ve Ölüm Aylıkları

SGK web sayfasında 06 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan 2018/38 sayılı  genelge daha önce yayımlanan bazı genelgeleri yürrlükten kaldırdı. Temel olarak 2011/58 sayılı genelgenin kapsamına sahip olsada 2018/9 SSİY değişikliğine dair genelge gibi genelgelerde yürürlükten kaldırılmış oldu( Kaldırılan genelgeler Ek 43/a listesinde 11 adet genelge olarak listelenmiş haldedir).  Genelge kapsam olarak 2011/58 sayılı genelgenin son hali ekler hariç 192 sayfa iken iş bu genelge Ekleri hariç 357 sayfa, ekleri ile 497 sayfadan ibaret geniş bir  kapsama sahip olmuş oldu.

Genelgenin uygulayıcılar tarafından doğru anlaşılabilmesi için tekrar tekrar okunması gerekir. Okuması zor ve meşekkatli, bu nedenle  bir kısım değişiklik veya öne çıkan yönleri konu itibariyle bir kaç yazı dizisinde sıralamaya çalışacağım. Ancak sizlere yazdığım kısımların doğru anlaşıldı mı diye yeniden asıl metinden teyit edilmesi gerekecek.

Sunmaya çalışacağım kısımlar değişen kısımlar değil, özellikle değişen anlaşıyı ve uygulamaları gösteren özellikle öne çıkanlar. Değilse genelgede çok fazla değişiklik, yenilik bulunmakta.

Sıra            Konu                                                                                                                                                  Genelge Sayfa No

1 4a veya 4b sigortalılarının malul sevki sonrası statüsü değişirse yeniden sevk gerekmez 41
2 Maluller muhtar olursa kesinti olmaz 44
3 506 malulü memur olur, aylığı kesilmez 44
4 SSİY md.10 değişikliğine göre sadece çalışılan sürede malul aylığı borç çıkarılır 45
5 Malullerden çalıştığı tespit edilenler SSİY değişikliği olan 5.12.2017 öncesi tespit edilmişse kontrole tabi tutulurken, 5.12.2017 sonrası tespitlerde kontrol muayenesine tabi tutulmaz. Sadece çalıştığı süre borç çıkarılır 46
6 İşe girişte maluldür rapor olanlar, yaşlılık aylığında yeniden sevkedilmez önceki rapor esas alınır 54
7 Malul ve yaşlılık aylıklarından her ikisinin koşulları da oluşuyorsa birine  talep diğeri içinde geçerli sayılır. Yüksek olanı ödenir.(Çalışmama şartı varsa bu açıklanmamış) 62
8 Son statüde toplam hizmet ölüm aylığına yetmez ise, yeten statüye göre ölüm aylığı bağlanır, ancak yetmeyen statü dahil tüm gün ve kazançlar esas  alınır. 85
9 Örnekte  ölenin  4a lının 884 günü vardır. Ancak 546 günü 5510 dönemi  yer altı maden çalışmasıdır. Buradan gelen yıla 180 toplam 273 FHSZ günü ile toplam 1157 gün olduğundan ölüm aylığı bağlanır. 86
10  Ölüm aylığı alan çocukların isteğe bağlı sigortalı olmaları ölüm aylığına engel değil 88
11 Malul çocuklarda yaş, bekarlık, öğrencilik koşullarına bakılmaz, Erkek veya kız aylık bağlanır 93
12 506 malul aylığı alan çocuk çalışsa da aylık alır 96
13 Örnekte kızın çalışması halinde aylığın başlaması için işten ayrılma ve talep denmiştir. Ancak sh.106 da verilen 5.10 örnek 1 açıklamasında işten ayrılma tahsis talebi gibi kabul edilecektir denmek sureti ile çalışılmayan dönem aylıklarının çalışılan dönem mahsup edilerek ödeneceği açıklanmıştır. 103
14 Babasının sağlığında bakmakla yükümlü malul çocuk denen baba ölünce malul mü diye sevkedilmez, eski rapor yeterli 105
15 Önceden malul raporu yoktur ancak sigortalının ölüm tarihinde çocuk maluldür diye sağlık kurulu rapor varsa aylık ölümden başlar 106
16 MALUL ÇOCUK EVLENİRSE AYLIĞI KESİLMEZ 111
17 Yurtdışında yaşayanlara boşandığı eşi ile birlikte yaşıyor mu diye araştırma yapılmaz 112

 

Paylaş