2024 YILI VERGİ PARAMETRELERİ

aciklama

2024 YILI VERGİ PARAMETRELERİ

30 Aralık 2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) Resmi Gazetede Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri No:324) yayınlanmıştır. Buna göre;

İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 170 TL,
İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 88 TL,

ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI:

Birinci derece engelliler için 6.900 TL, 
İkinci derece engelliler için 4.000 TL, 
Üçüncü derece engelliler için 1.700 TL,

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ:

110.000 TLye kadar %15,
110.000 - 230.000 TLye kadar %20,
230.000 - 870.000 TLye kadar %27,
870.000 - 3.000.000 TLye kadar %35,
3.000.000 TLden fazlası için %40 olarak uygulanacaktır.

Bu Kategoride Çok İzlenen

Yardıma mı
İhtiyacınız Var!

SGMD olarak soru ve önerilerinize değer veriyoruz.Yardıma ihtiyacınız varsa hemen bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın