23.05.2015-BORCUNA TAKILIP EMEKLİ MAAŞI ALAMAYAN DUL YETİMLERE MÜJDE !

Değerli okurlar ,

Bağ-kur dan emekli olmanın en temel koşullarından bir tanesi de kuruma borcunuzun olmamasıdır.Eğer diğer şartları da taşıyorsanız emeklisiniz.Anne babanız veya eşiniz Bağ-kur’a kayıtlı iken vefat etti sizde dul yetim aylığı almak için başvurdunuz fakat borcu olduğundan dolayı tahsis talep işlemi reddedildi.

Şimdi fırsat doğdu sizde emekli olabilirsiniz.04.04.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6645 sayılı torba kanunu ile hayatınıza ek gelir getirebilir.

Dul aylığı nedir  ?

Yetim aylığı nedir ?

Bağ-kurda hangi ölüm tarihine göre dul yetim aylığı bağlanabilir ?

Bağ-kurda Red cevabı aldığınız dul yetim aylığı maaşı ne oldu da şimdi  olumlu cevap alıyorsunuz ?

Bu soruları sırasıyla inceleyelim ;

Dul aylığı : Kadın-erkek ayrımı olmadan vefat eşlerden aylık alabilmek için evli olmamak yeter şarttır. Evli olmadığı sürece kadın-erkek vefat etmiş emekli eşten dul aylığı alabilir. Evlenirse dul aylığı kesilir, evlilik son bulunca da yeniden dul aylığı alınabilir.

Yetim aylığı : Vefat etmiş babası veya annesi SSK’lı olan kadınların SSK veya Bağ-Kur’dan yetim aylığı almasının ön koşulu, evli olmaması, çalışmaması ve emekli olmamasıdır. Bu üç şarttan herhangi biri yoksa baba veya anadan yetim aylığı alınamaz. Ancak, vefat etmiş ana veya babası memur ise bu durumda, iki şart vardır, memur olmamak ve evli olmamak. Yani, kadın SSK’lı veya Bağ-Kur’lu olsa da buralardan emekli olsa da evli olmamak şartıyla eski adıyla Emekli Sandığı yeni adıyla SGK Kamu Görevlileri Dairesinden yetim aylığı alabilir.

Bağ-kurda hangi ölüm tarihine göre dul yetim aylığı bağlanabilir ?

4 1/b  (Bağkur) kapsamındaki sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlama koşulları sigortalının ölüm tarihine göre farklılık göstermektedir. Bu tarihlere kısaca değinmek gerekirse;

— 01.10.1972-03.10.2000 tarihleri arasında vefat eden sigortalılar için askerlik borçlanması v.s dahil 3 Yıl (1080 gün) şartı aranmaktadır.

— 04.10.2000-07.08.2001 tarihleri arasında vefat eden sigortalılar için askerlik borçlanması v.s dahil 5 Yıl (1800 gün) şartı aranmaktadır.

— 08.08.2001.01.08.2003 tarihleri arasında vefat eden sigortalılar için askerlik borçlanması v.s dahil 3 Yıl (1080 gün) şartı aranmaktadır.

— 02.08.2003-sonrası tarihleri arasında vefat eden sigortalılar için askerlik borçlanması v.s dahil 5 Yıl (1800 gün) şartı aranarak hak sahiplerine  ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Yukarıdaki şartları taşıyorsanız bağ kurdan dul yetim aylığı almaya hak kazınırsınız.Fakat borcunuz varsa bundan dolayı da red cevabı alabilirsiniz.Bunu da  04.04.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6645 sayılı torba kanunu ve de 2015/13 sayılı genelge ile 30/04/2015 tarihinde 12 ay ve daha fazla prim borcu bulunması kaydıyla

-Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar.

 

-Tevkifata istinaden geriye dönük olarak mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar.

 

-5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar.

 

-Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde ( yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç ) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırılmasının  iptali için yazılı talepte bulunanlar.

 

-Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirenlerden , taksitlendirmesi bozulanlar veya taksitlendirilmesinin iptali için talepte bulunanlar ,

 

Geçici 63 üncü madde kapsamında sayılacaktır.

 

İlgili maddeler gereğince borçlar silinecektir.Dolayısıyla da daha önceden başvurmuş fakat bağ kur borcu ile dul yetim aylığı emekli maaşı alamazsınız denilen  hakkınız için şimdi kapı aralandı.

Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği                                                                                      Sosyal Güvenlik Müşaviri

Üye No : 117                                                                                                                               EMİN YILMAZ

 

 

 

Paylaş