24.07.2015-Memuriyetten çıkarılan emekli aylığı alabilir mi?

Soru: Ali Bey merhaba. Polis memuru olarak 9 ay açıkta kaldıktan sonra 4 ay önce hem yaş hem de süre olarak emeklilik şartlarını tamamlayıp emekli oldum. Emniyette suç araştırma-soruşturma ve aranan şahıslar biriminde görevliydim. Görevimiz sırasında kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şahsı tespit etti. Şahsın avukatı bizleri ‘ ofise gelerek tehdit etmek ve para talep etmekle’ suçladı. İddialar üzerine hakkımızda adli ve idari soruşturma açıldı. Yargılamada artık son aşamaya gelindi. Bu arada bize iftira atan yabancı uyruklu şahıs yurtdışına kaçtı. Soruşturmada bizim suçlu olduğumuzu gösteren hiç bir delil ve emare yok. Bizler de vicdanen son derece rahatız. Buna rağmen Emniyet idari yönden memuriyetten ve devlet memurluğundan çıkarma istemiyle ceza talebinde bulundu. Tüm bunlara rağmen hukuk işlemez ve devlet memurluğundan çıkartılırsak emekli maaşımız kesilir mi? (Murat ŞAHİN)
Sayın Şahin,
Yargı ve emniyet cephesinde son derece üzücü gelişmelere tanık olduğumuz bugünlerde sizden duyduklarıma ne yazık ki şaşırmadığımı ifade etmeliyim. Umarım bir gün tam anlamıyla çağdaş normlara sahip bir hukuk devleti oluruz ve bu sıkıntılarımız o zaman son bulur.
AYLIĞINIZ KESİLMEZ
Sorunuza gelince geçirdiğiniz soruşturma ve yargılamanın neticesi ne olursa olsun, yapmış olduğunuz hizmetlerin sonucu, tüm şartlarını sağlayarak ulaştığınız emeklilik hakkınıza hiçbir şey olmaz. Devlet memurluğundan çıkarma cezası da alsanız emekli aylığınız kesilmez.
Zira 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu ve geçici 205 inci maddesindeki emeklilik koşullarını (hizmet süresi ve yaş) yerine getirmiş bir memurun sosyal güvenlik hakkının mahkûmiyet veya tutuklu olması nedeniyle geriye alınmasını gerektirecek hiçbir düzenleme bulunmuyor.
Sadece 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu 92 nci maddesi gereği;
“İştirakçilerden Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) bu Kanunla tanınan her çeşit hakları düşer.”
*****
YAYGIN HİZMET KARIŞIKLIĞI

Soru: SSK hizmet dökümümde Meliha Yiğit adında birinin hizmeti gözüküyor. Bu yanlışlığı nasıl düzeltebilirim? Emekli olurken yapılan bu yanlışlıkta benim hizmetim olan gün ve yıl yanlış isim olan Meliha Yiğit adına mı geçecektir? (Rumuz Banu)
Cevap: Sayın okurum, hizmet dökümünüzde başka birinin adına kayıtlı olan hizmet onun hizmetidir. O isim yanlışlıkla yazılmış olamaz da o kişinin sicil numarası yanlış yazılırsa bir başkası olan sizin dökümünüze girmiş olabilir. Bu kişinin SSK sicil numarası ile sizin sicil numaranız yakın ve benzer numaralardır ve düzenleyen işyerince prim bordrosunda onun SSK sicil numarası yazılırken sehven sizin sicil numaranız yazılmıştır.
Bu sorun sizden çok onun sorunudur, çünkü onun hizmet cetvelinde gözükmesi gereken hizmet kendi hizmet dökümünde gözükmez. Bu hizmet zaten sizin emekliliğinizde kullanılmayacaktır. Fakat sizin de benzer bir sorununuz olabilir.
Hizmet dökümünüzde çalıştığınız halde gözükmeyen bir dönem varsa o da bir başkasının hizmet dökümünde olabilir ve siz kimin hizmet dökümünde olduğunu bilemezsiniz. Tıpkı bu kişinin hizmetinin sizin dökümünüzde olduğunu bilemeyeceği gibi. Maalesef benzer karışıklık sorunu binlerce sigortalının sorunudur ve çoğu bu durumdan haberdar da değildir.
*****

EMEKLİ OLURKEN TAZMİNAT ALACAK MIYIM?

Soru: 03.12.1992’den bu yana (23 yıldır) kamuda memur olmak üzere 32 yıl 9 ay hizmetle 15.07.2015 tarihinden itibaren emekli olmak istiyorum. ¼ derece ve kademedeyim, ek göstergem 3000. Geçmişte istifaen ayrıldığım kamuda iki ayrı işçilik sürem, yine özel sektörde geçmiş iki ayrı işçilik sürem daha var. Bazı arkadaşlarım sigortalı çalışma sürelerinde geçen günler için emekli kıdem tazminatı alamayacağımı söylüyorlar, doğru mudur? Alacağım emekli ikramiyesi ve maaşı hakkında bilgi verebilir misiniz? (Suat ÖZTİN)
Cevap: Sayın okurum, memurlar emekli olurken ikramiye, işçiler ise kıdem tazminatı alırlar. Her ikisinin hesaplanma metodu da hak kazanma metotları da farklıdır. Özel sektörde geçen hizmetlerinizin tazminat açısından muhatabı o dönem yanında çalıştığınız işverenlerdir. O işlerden istifaen ayrılığınıza göre o tazminatları yakmışsınız. Kamudaki işçilik süreleriniz de istifa suretiyle ayrıldığınızdan onlar da ikramiyeye esas süreye dahil edilmeyecek.
Şu anki 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçerli 0,083084 memur maaş katsayısı ve 1,30054 taban aylık katsayısına göre ¼ derecedeki 3000 ek göstergeli, 23 yılı kamuda olmak üzere toplam 32 yıl 9 ay hizmeti olan bir memur olarak Emekli Sandığı Matrahınız 2265,15 TL’dir. Dolayısıyla 22 tam yıla göre 49,833 TL ikramiye alırsınız.
Emekli aylığınız ise bu matrahın aylık bağlama oranı ile oranlanması ile hesaplanır. Yani emekli aylığınız da 1874,41 TL aylık ve 74,98 TL de ek ödeme olmak üzere 1949,39 TL olur.
Paylaş