27.12.2017-4-B Tarım Bağkuru hakkında bilinmesi gerekenler

Değerli okurlar, bugün halk arasında çiftçi Bağkuru diye adlandırılan tarım Bağkurundan ve emeklilik koşullarından bahsedeceğim. Kimler tarım Bağkurlu olabilirler kimler muafiyet belgesi verirse tarım Bağkurundan muaf sayılıp prim ödemezler ve nasıl emekli olurlar konularını açıklayacağım.

Tarım Bağkurlusu tarımsal faaliyette bulunanlardan ziraat odalarına kayıtlı olanlar, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerine kayıtlı olanlar 5510 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin b bendinin (4) numaralı bendine göre sigortalı sayılan kişilerdir. Yapmış oldukları tarımsal faaliyetlerden dolayı ziraat odalarına kaydolan ya da ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerine kaydolan sigortalılardan kayıt olduklarına dair belgelerin kayıt oldukları kuruluş ya da kendileri tarafından kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde bildirilmesi halinde tarım Bağkur’u kayıt oldukları tarihten itibaren başlatılır. Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıt tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra bildirim yapılırsa tarım Bağkuru Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim tarihinden itibaren açılmış olur. 5510 sayılı kanuna göre tarımsal faaliyette bulunanlardan 18 yaşından küçük sigortalıların tarım Bağkuru 18 yaşına girdikleri tarihten itibaren başlatılmaktadır.

KİMLER TARIM BAĞKURDAN MUAFTIRLAR

Ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları Sigortalılık Muafiyet Belgesi ile sigortalılıkları sona erenlerden, yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, prime esas günlük kazanç alt sınırına göre belirlenen tutardan az olduğunu sigortalılık muafiyet belgesi ile belgeleyenlerin tarım Bağkuru tescili yapılmaz. Ziraat odalarına ya da il/ilçe tarım müdürlüklerine kaydolan kişilerden 65 yaşını doldurmuş olanların talepleri halinde tarım Bağkuru tescili yapılmaz.

Not: Tarım Bağkur emeklilik şartları ile esnaf Bağkur emeklilik şartları aynıdır.

4-B Bağkur emekli olacak ERKEKLER için emeklilik şartlarımustafa-iscan-1.jpg?r=9252017440d1c8f00556162032d3e0ce

Erkeklerin Bağkur’dan 5400 gün ile emeklilik şartları:

01.10.199 tarihi itibari ile 23 yıldan fazla Emeklilik süresine sahip olan erkek sigortalılar eskiden olduğu gibi YAŞ’a bağlı olmadan emekli olacaklardır. Yukarıdaki şartı yerine getirmeyenler ise 55 yaşını ve 15 yılını tamamlamalarına kalan süreye göre hangisi daha geç ise o tarihe göre aşağıdaki tablodaki yaşlarından kısmi emekli olacaklardır.

mustafa-iscan-2.jpg?r=dd2445ca191b63658dc28655b2defb10

01.05.2008 tarihinden itibaren ilk defa 4-b Bağkurlu olan erkeklerin emeklilik şartları:

1.01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 61 yaş

2.01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 62 yaş

3.01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 63 yaş

4.01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 64 yaş

5.01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 65 yaş

6.01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 65 yaş

NOT: Tarım Bağkurlu olan bayanların emeklilik şartlarını başka bir yazımızda işleyeceğiz.

Paylaş