28.06.2017-GENEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN 7020 YAPILANDIRMASI YOK-GEREKTE YOK

7020 sayılı yasa içerisinde genel sağlık  sigortası borçları yer almıyor. Bu nedenle yapılandırma yoluna gidilemiyor.

Zira 6824 yasa ile 5510 sayılı kanunun geçici 73.maddesi ile yapılan değişiklik sonucunda;

-Eski genel sağlık sigortası prim hesaplama usulünden vazgeçilmiş yerine iki tip getirilmiştir.

Bütün hesaplamalar prime esas kazancın alt sınırının % 3 ü üzerinden hesaplanır. Bu tutarda aylık asgari kazanç 1.777,50X 0,03=53,33TL aylık prim tutarı olmaktadır. Bu prim aynı tutar olarak geçmiş dönemler içinde uygulanır.  Geçmiş dönem hesapları da bu şekildedir.

Kanunun yürürlük tarihinden önceki 12 ay içinde gelir testine başvuranlar ile yeni uygulamaya göre hesaplanan borca tebliğinden itibaren 1 ay içinde gelir testi için başvuranlardan kazançları asgari kazancın üçte birinden az olanların (burada ailedeki kişi sayısı X asgari kazancın üçte biri) borçları tümden silinecektir. Üçte birden fazla olanlar ise  aylık 53,33TL ödeyecektir.

53,33 TL aylık ödeme yapmak zorunda olanlar;

-Geçmiş dönem prim borçlarına bu tutar dışında ekleme yapılmaz,

-Geçmiş dönem borçları Mart 2018 sonuna kadar ödenebilir. Öncekiler hemen ödenmese de  Nisan 2017 ve sonrası borçlarını ödeyenler genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlarlar.

Genel sağlık sigortalılarında Nisan 2017 ve sonrası primi hemen ödeyenlerin yeni dönemde eşlerden birinin sigortalı olması diğer eşin ve bakmakla yükümlü olunan kişilerin ayrıca prim ödemesine gerek kalmaksızın genel sağlık sigortasından yararlanma  hakları hemen başlar.

Mart 2018 sonuna kadar Nisan 2017 öncesi borçların tek bir rakamdan (aylık 53,33TL) ödeme eski döneme bu tutar  dışında ekleme yapılmaması aynı rakamın 2018 mart sonuna kadar faizsiz ödenme imkanı tanındığından bu borcun 7020 yapılandırması kapsamına alınmasına ihtiyaç kalmadığından genel sağlık sigortalılarının yapılandırma yerine ödeme için anlaşmalı banka şubelerine gitmeleri gerekmektedir.

Kurumunun 2017/16 sayılı genelgesinde diğer ayrıntılar bulunmaktadır.

Paylaş